پزشکی

خرید اکانت AccessMedicine

یوزر و پسورد اکسس مدیسن | دسترسی به کتب مک گروهیل

هزینه اکانت AccessMedicine

هزینه اکانت AccessMedicine و دسترسی 90 روزه به اکسس مدیسن 33 هزار تومان می باشد.
هزینه اکانت اکسس مدیسن و دسترسی یکساله به نرم افزار AccessMedicine Appبا 77هزار تومان می باشد.

فروش ویژه اکانت اکسس مدیسن

اکانت انلاین UpToDate با تخفیف ویژه و به مدت محدود تا پایان تیرماه 98 تنها 21 هزار تومان برای مدت 3 ماه
اکانت دسترسی به UpToDate با تخفیف ویژه و به مدت محدود تا پایان تیرماه 98 تنها 55 هزار تومان برای استفاده به مدت یکسال

نحوه خرید اکانت اپلیکیشن AccessMedicine App

برای دریافت اکانت McGraw Hill Access Medicine ، کافیست (مشخصات شخصی + اطلاعات واریزی) ،را برای ما ارسال کنید. اکانت تا 8 ساعت اداری، ایجاد و از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

شماره حسابها برای واریز هزینه اکانت

هزینه اکانت به یکی از شماره حسابهای سایت که در لینک زیر مشخص شده است، واریز گردد. شماره حساب و شماره کارت 8 بانک مختلف وجود دارد. تفاوتی ندارد که به کدام حساب واریز شود. حتما در فرم انتهای صفحه و در قسمت “مشخصات واریزی” مشخص شود که چه مبلغی؟ به کدام بانک؟ در چه تاریخی؟ واریز شده است.

شماره حسابهای گیگاپیپر

یوزر و پسورد اکسس مدیسن خرید اکانت AccessMedicine
کاربران IOS اپل نیازی به تغییر یا پاک کردن اپلیکیشن Access Medicine خود ندارند، اپلیکیشن ارائه شده در وبسایت گیگاپیپر اورجینال بوده و مشکلی در‌کاربری شما ایجاد نخواهند کرد.

اکسس مدیسن AccessMedicine چیست؟

پایگاه Access Medicine (دسترسی های پزشکی ) کتاب های درسی، معاینات و فیلم های مرحله به مرحله، مونوگرافی دارو، موضوعات خود ارزیابی، شکل ها، پرونده ها، موارد آموزشی بیمار و … را فراهم می کند. (شامل اصول پزشکی داخلی هریسون است.)

معرفی AccessMedicine

اکسس مدیسن پایگاهی مبتنی بر بیش از ۸۰ کتاب برجسته مک گروهیل است. کتابهای مشهور و معتبری چون: Harrison’s Principles of Internal Medicine
Schawartz’s Surgery و Goodman and Gillman’s Pharmacology .

متن کتابها با فیلم و تصویر و ویدئو و سخنرانی های ضبط شده همراه شده است تا بدین وسیله اساتید و دانشجویان استفاده بهتری ببرند. ضمنا کتاب های کتابهایی مثل Harrison و Schawartz’s مرتب در حال به روز رسانی هستند. با خرید اکانت دسترسی به منبع اطلاعاتی www.accessmedicine.com برقرار خواهد بود.

خرید اکانت AccessMedicine App from McGraw-Hill

The AccessMedicine App from McGraw-Hill Medical delivers indispensable support and invaluable point of care solutions for clinical practice through these mobile features:

•Quick Medical Dx & Tx is a collection of concise evidence-based outlines of conditions and disorders most often encountered in medical practice – perfect for high-yield review or for quick reference in the clinical setting.

•Fitzpatrick’s Color Atlas of Clinical Dermatology facilitates dermatologic diagnosis by providing color images of skin lesions, plus a summary outline of skin disorders and diseases.

•Differential Diagnosis Tool provides more than 1,000 diagnoses through Diagnosaurus®, a McGraw-Hill Medical tool that efficiently allows you to browse by symptom, disease, or organ system at the point of care.

•Diagnostic Tests, from Pocket Guide to Diagnostic Tests, is a quick reference guide to the selection and interpretation of commonly used diagnostic tests, including laboratory procedures in the clinical setting.

Note: The AccessMedicine App is available to users at institutions with a full site license. To activate and for continued access to the app, the user must have an active My Access account through AccessMedicine and sign in every 90 days through your institution, either on-site or through a VPN. Your My Access account user name and password will activate this app.

Powered by: Unbound Medicine

دانلود آپ AccessMedicine

لینک دانلود اپلیکیشن برای اندروید : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unbound.android.ubam&hl=en

لینک دانلود اپلیکیشن برای IOS رایگان : https://itunes.apple.com/us/app/accessmedicine/id821729889?mt=8

دسترسی به اپلیکیشن AccessMedicine

تصاویری از محیط نرم افزار AccessMedicine در ادامه آورده شده است. برای اکسس به Apps and Mobile Resources for Health and Medicine: Access Medicine با ما مکاتبه کنبد.

اکانت AccessMedicine خرید پسورد اکسس مدیسن پسورد Access Medicine اکانت رایگان AccessMedicine عضویت در accessmedicine.mhmedical.com اکانت اکسس مدیسن
اکانت AccessMedicine خرید پسورد اکسس مدیسن پسورد Access Medicine
دسترسی به سایت accessmedicine.mhmedical.com اکانت اکسس مدیسن

 

AccessMedicine چیست؟

AccessMedicine نرم افزاری تحت وب است که امکان دسترسی آنلاین به بسیاری از منابع معتبر آموزشی و

تحقیقاتی رشته ی پزشکی را فراهم می کند . این نرم افزار با بیش از هشتاد عنوان کتاب از معتربرین منابع رشته ی پزشکی، و با وجود امکاناتی نظیر  ,  Case files  ,   Time‐saving diagnostic

  point‐of‐care tools

 محتوی قابل به روز شدن،

هزاران عکس و تصویر آموزشی،

امکان خودآزمایی و به اشتراک گذاشتن نتایج،

امکان استفاده از موتور جستجوگر در محتوی نرم افزار،

امکان دانلود محتویات وب سایت بر روی تلفن همراه و تبلت و…

به مناسب ترین ابزار مورد استفاده ی دانشجویان،رزیدنت ها، پزشکان، محققین و متخصصین بهداشت و سلامت تبدیل شده است .

از ویژگی های قابل توجه این نرم افزار به روز شدگی مکرر و گسترش محتوی علمی وب سایت بوسیله ی شناخته با استفاده مکانات جامع و کامل این پایگاه، پزشکان می توانند به از ا شده ترین پزشکان و دانشمندان است .تشخیصات پزشکی خود سرعت بخشند و محققیقن و دانشجویان نیز می توانند به فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی بپردازند.

فراتر از کتاب

پایگاه AccessMedicine شامل متن کامل کتاب های پزشکی انتشارات مک گروهیل می باشد . یکی از برتری های استفاده از این پایگاه، مطالبی است که مضاف بر محتوی کتاب های کاغذی وجود دارد . برای مثال در مجموعه ی Harrison’s Online، سر فصل هایی موجود است که در دیگر نسخه ها و نسخه ی کاغذی مجموعه وجود ندارد .

با رجوع به نسخ اینترنتی کتاب ها در پایگاه AccessMedicine، می توان از امکاناتی نظیر دانلود هزاران عکس و رادیوگرافی با کیفیت بالا، سخنرانی ها ی آنلاین و دسترسی به فیلم ها و انیمیشن هایی از عمل جراحی و پروسه ی درمان برخوردار شد . با دسترسی به منابع آنلاین AccessMedicine می توان به اطلاعات مربوط به بیش از پنج هزار بیماری و اختلال فیزیکی دسترسی پیدا کرد .

ویژگی های کلی AccessMedicine

قابلیت تنظیم برنامه ی درسی برای سهولت در مدیریت مباحث: بوسیله ی ابزار موجود در بخشcustom curriculum ایـن امکـان بـه اسـاتید و برنامـه ریـزانِ مباحـث پزشـکی داخلی داده می شود تا بتواننـد واحـد هـای آموزشـی را در فضـای Access طراحـی و مـدیریت کننـد، از میـزان پیشرفت رزیدنت ها اطلاع یابند، و بر اساس فعالیت های انجام شده گزارش تهیه کنند.

بوسـیله ی custom curriculum مـی تـوان برنـا مـه ی آموزشـی مباحـث طـب داخلـی را متناسـب بـا نیـاز و برنامه ریزی اساتید تنظیم کرد.

موتور جستجوگر پیشرفته:

با استفاده از قابلیت موتور جسـتجوگر وب سـایت مـی تـوان احتمـال خطـا در مشـاهده ی نتـایج را بـه حـداقل رســاند . مــی تــوان تنظیمــات جســتجوگر را بــا اســتفاده از گزینــه هــای resource,  topic و drug  monographبه راحتی مطابق نیاز قـرار داد . همچنـین مـی تـوان در حـالتی کلـی نتـایج را بـه کمـک تنظیمـات treatment guidelines ، diagnosis و یا با انتخاب تصاویر و ویدیو به حداکثر دقت رساند .

قابلیت خود آزمایی:

بخــش Q&A پایگــاه AccessMedicine بــا بــیش از 800 عنــوان ســوال از مجموعــه ی Harrison’s  Online، به همراه پاسخ تشریحی، ابزار بسیار مناسبی برای خودآزمایی دانشجویان می باشد.

:Diagnosaurus a Diagnostic Tests

بــا کمــک مراجعــی نظیــر Pocket Guide to Diagnostic Tests و Diagnosaurus مــی تــوان بــه بــیش از هــزار روش تشــخیص دسترســی داشــت . Diagnosaurus مرجعــی اســت شــامل عنــاوین اطلاعــات جــامعی از نشانه های بیماری ها، انواع بیماری ها و اعضای داخلی بدن.  عکس ها، تصاویر ویدیویی و

فایل های صوتی:

بــا اســتفاده از منــابع صــوتی وتصــویری پایگــاه، امکــان تماشــای مجموعــه هــای آموزشــی Grand Rounds،

انیمیشـن هـای مولکـولی اقتبـاس شـده از کتـاب Goodman & Gilman’s و تصـاویر ویـدیویی و انیمیشـنی از عمل های جراحی فـراهم شـده اسـت . همچنـین بـیش از 50,000 عکـس و تصـویر رادیـوگرافی بـرای دانلـود بـر روی AccessMedicine قرار دارد.

مجموعه اطلاعات دارویی:

در این پایگاه مجموعـه ی کـاملی وجـود دارد از اطلاعـات دارویـی، شـامل مـوارد مصـرف داروهـا، دوزِ مصـرفی، موارد منع مصرف . این مجموعه قابل پرینت گرفتن است و می تواند در دسترس دانشجویان قرار بگیرد.

رهنمودها:

بــا اســتفاده از آخــرین نســخه ی ویــرایش شــده ی Current  Practice  Guidelines  in  Primary  Care، استفاده کننـدگان مـی تواننـد بـه بـیش از 60 مـورد از شـرایط و نشـانه هـای متـداول بیمـاری هـا، روش هـای پیشگیری و جلوگیری دسترسی داشته باشند.

تعدادی از کتاب های موجود در AccessMedicine

Harrison’s Online

Lichtman’s Atlas of Hematology

The MD Anderson Manual of Medical

CURRENT Medical Diagnosis &

Oncology, 2e

Treatment 2013

Multimodal Cardiovascular Imaging:

Hurst’s The Heart, 13e Principles and Clinical Applications

Principles and Practice of Hospital

Adams and Victor’s Principles of

Medicine

Neurology, 9e

Principles of Critical Care, 3e

The Atlas of Emergency Medicine, 3e

Schwartz’s Principles of Surgery, 9e

The Color Atlas of Family Medicine

Sherris Medical Microbiology, 5e

DeGowin’s Diagnostic Examination,

9e

Tintinalli’s Emergency Medicine: A

Comprehensive Study Guide, 7e

Fitzpatrick’s Color Atlas & Synopsis

of Clinical Dermatology, 6e

Williams Gynecology, 2e

Fitzpatrick’s Dermatology in General

Medicine, 8e

Williams Hematology, 8e

Goodman & Gilman’s The

Pharmacological Basis of

Williams Obstetrics, 23e

Therapeutics, 12e

Hazzard’s Geriatric Medicine and

Gerontology, 6e

الگوی صحیح درخواست اکانت AccessMedicine

لطفا اکانت AccessMedicine با مشخصات زیر ایجاد گردد :
۱- نام First Name
Alireza
۲- نام خانوادگی Last Name
Teymouri
۳- ایمیل Email
Alirezat2040@gmail.com
۴- تخصص Specialty
General practice
۵- یوزرنیم پیشنهادی Username
Alirezat5204
۶-پسورد Password
gigaPaper$ir

مبلغ …… به بانک …. برای اکانت AccessMedicine سه ماهه/ یکساله/دوساله در تاریخ ….. واریز شده است.

برچسب ها

دانلود کتاب مقاله استاندارد | پسورد سایت های علمی

برای سفارش موارد زیر، با تلگرام و یا ایمیل ما مکاتبه کنید. دانلود مقاله ، خرید ایبوک ، دانلود استاندارد ، دریافت پایان نامه و خرید پسورد دانشگاهی خرید کتابهای آمازون، خرید اکانت iThenticate

مقاله های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Rankie WordPress Plugin