دانلود کتاب Global Cities, Local Streets: Everyday Diversity from New York to Shanghai

Global Cities, Local Streets: Everyday Diversity from New York to Shanghai

  • Buy This Book
  • Export Data
  • Book Review
  • Search more

Author: Sharon Zukin, Philip Kasinitz, Xiangming Chen,
Publisher: Routledge
Keywords: york, shanghai, diversity, everyday, cities, local, streets, global
Pages: 242
Published: 2015-07-23
Language: English
ISBN-10: 1138023922     ISBN-13: 9781138023925

برای دانلود کتاب با ما مکاتبه کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *