دانلود مقاله

معرفی مجموعه Pathway Studio و کاربرد آن

معرفی مجموعه Pathway Studio و کاربرد آن

امروزه، اکتشافات نوین در علوم پزشکی قرن بیستویکم، در نقطهی تقاطع علوم بیولوژی و پزشکی رخ میدهند. در روند تحقیقات مدرن امروزی، انتظار می رود تا محققین از ارائهی اطلاعات تکراری و ناکارآمد با آگاهی از اطلاعات منتشر شده در دنیا جلوگیری کنند. درمیان حجم عظیم اطلاعات، پژوهشگران به دنبال دادههایی در مورد عملکرد پروتئینها، مسیرهای فعال یا غیرفعال شده در مراحل مختلف بیماری، بیومارکرها، پروسه های سلولی و … میباشند. خروجی محققان دنیا، در موضوعات بیولوژی و بیومدیکال، بالغ بر یک میلیون مقاله در سال است که این رقم سیر صعودی هم دارد. تنها راه بقاء در این اقیانوس اطلاعات بیولوژیکی، استفاده از تکنولوژیهای خوانش ماشینی )(Machine Reading و نرم افزاری است. از همین روست که امروزه، الزویر، ارائه دهندهی پایگاه و پلتفرمی تحت عنوان Pathway Studioاست که ابزارهای بیوانفورماتیک را با تکنولوژی خوانش ماشینی ترکیب می کند. این هنر تکنولوژی مدرن به منظور استخراج اطلاعات مرتبط با المانهای  بیومدیکال نظیر پروتئین ها، مولکول های کوچک، بیماریها، پروسه های درون سلولی، سلولها، درمانها و … استفاده شده است.

معرفی مجموعه Pathway Studio و کاربرد آن Pathway Studio پایگاهی جامع شامل متن کامل مقالات، چکیدهها و اطلاعات مربوط به کارآزماییهای بالینی گیگاپیپر
معرفی مجموعه Pathway Studio و کاربرد آن

معرفی Pathway Studio

Pathway Studio پایگاهی جامع شامل متن کامل مقالات، چکیدهها و اطلاعات مربوط به کارآزماییهای بالینی ) (Clinical Trialاست که بیش از 10000ژورنال را تحت پوشش قرار داده و امکان دسترسی کاربرانش را به بزرگترین پایگاه بیومدیکال و مطالب مرتبط با آن فراهم میسازد. Pathway Studioامکان تحلیل اطلاعات مربوط به واکنشهای سلولی، فعل و انفعالات پروتئینی و متابولیسمی را با تصویرسازی مکانیسم بیماریها و پروسههای بیولوژیکی میسر می سازد. این پایگاه، با فراهم آوردن ابزارهای آماری، به پژوهشگران، امکان استخراج و تحلیل اطلاعات تجربی و کاربردی خود را می دهد. با جستجوی مجموعهی حرفهای Curated Signaling Pathwayو استفاده از تحلیلهای آن، محققان قادر به مدلسازی تاثیر حالت ژنی یا پروتئینی افتراقی و فعل و انفعالات میان پروتئین ها بر روی بیماری شده و می توانند دست به ساده سازی روند بیولوژیکی مداخله کننده در تشخیص دارو بزنند. به عبارت ساده تر Pathway Studio می تواند به منظور افزایش کیفیت و کارایی

تحقیقات در زمینه های زیر مورد استفاده قرار گیرد:

یافتن بیماری های جدید و کم ظهور در منطقه ایران

پیش بینی و توضیح تاثیرات مخرب دارویی اهداف تحت تاثیر دارو و تحلیل مکانیسم های مخرب٢

انجام تحقیقات دارویی

تحلیل اطلاعات بیماران و مدل های بیولوژیکی

تحلیل توالی اطلاعات

یافتن جنبه های بیولوژیکی مولکولی مربوط به جمعیت ایران به منظور پیدا کردن بهترین و کاراترین

داروها

یافتن بیومارکرهای بیماریها و حالات خاص و تاثیرات دارویی

پیش بینی بیومارکرهای جدید

همزمان، اشتراک Pathway Studioمی تواند موجبات بهبود کیفیت تحصیلات در رشتههای مختلف بیولوژی را در ایران فراهم کند. دانشگاه های وزارت بهداشت با دسترسی به این پایگاه، می توانند در برنامه آموزشی الزویر به نام Elsevier In The Classroomشرکت کنند و از این پایگاه به عنوان ابزاری برای تدریس همراه

با تعامل در کلاسها استفاده کنند. اساتید این دانشگاهها توسط نمونههای دستهبندی شده و آموزشی این پایگاه که به منظور ارائهی آموزشی جامع در بستر محتوای بیولوژیکی طراحی شده اند، توانمندتر می شوند. با کمک این برنامه، دانشجویان می توانند مسائل بیولوژیکی پیچیده را به روش فعالانه و تعاملی آموزش ببینند.

شیوه ورود

برای استفاده از این مجموعه، کاربر بایستی از شناسه و رمز کاربری قبلا ثبتنام شده خود در یکی از پایگاههای Scopusو یا ScienceDirectاستفاده کند. به عبارت دیگر، ورود به این مجموعه با نام کاربری و رمز عبور شما در Scopusو یا ScienceDirectامکان پذیر است. در صورتیکه، قبلا در Scopusو یا ScienceDirectثبت نام نکردهاید، به ترتیب زیر عمل کنید. در حالیکه به شبکه اینترنت دانشگاه متصل هستید، آدرس www.pathwaystudio.comرا در نوار آدرس مرورگر وارد نمایید. از سه لینک موجود در قسمت پایین و سمت چپ پایگاه بر روی لینک وسط یعنی Pathway Studio MammalPlusکلیک نمایید.

Pathway Studio enables analysis and visualization of disease mechanisms, gene expression and proteomics and

metabolomics data. It is an exhaustive resource of easily searchable data from biology articles describing interactions between molecules, cell processes, and diseases. It also helps biological researchers import and analyze

their experimental data using statistical tools. Browsing its expertly curated signaling pathway collection lets researchers put to use network and pathways analysis for modeling the impact of differential gene or protein expression and protein-protein interactions on disease, streamlining the involved biological process in drug target discovery. Visualizing free interactive signaling pathway samples from curated database outlines major

trends in biological research of signal transduction pathways.

Please select one of the following log inoptions:

Pathway studio Mammal

Pathway Studio MammalPlus

Pathway Studio Plant

Pathway studio Mamrnal+lus

Login

Please enter your username and password to login,

Username: I

Password:

Forgot password?

Register

Activate Remote Access

Request a free trial

View sample pathways

٣

در صفحه جدید می توانید در پایگاه ثبت نام نمایید. توجه داشته باشید که اگر تاکنون در پایگـاه Scopusو یـا ScienceDirectثبت نام کرده اید نیازی به ثبت نام جدید نیست و با وارد کردن نام کاربری و رمز عبوری کـه قبلا در این پایگاه ها استفاده کرده اید می توانید وارد پایگاه Pathway Studioشوید. در غیر این صورت بایـد

در پایگاه ثبت نام نمایید. برای ثبت نام روی گزینه Registerکلیک نماییـد و پـس از پایـان ثبـت نـام بـا نـام کاربری و رمز عبور ایجاد شده وارد پایگاه شوید.

دانلود کتاب مقاله استاندارد | پسورد سایت های علمی

برای سفارش موارد زیر، با تلگرام و یا ایمیل ما مکاتبه کنید. دانلود مقاله ، خرید ایبوک ، دانلود استاندارد ، دریافت پایان نامه و خرید پسورد دانشگاهی خرید کتابهای آمازون، خرید اکانت iThenticate

مقاله های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Rankie WordPress Plugin