دانلود استاندارد

گزارش های NACE

استاندارد NACE

انجمن بین المللی مهندسان خوردگی (NACE-International) آمریکا

انجمن بین المللی مهندسان خوردگی NACE International پس از ۶ دهه فعالیت مستمر به عنوان یک نهاد موفق در پیش‌گیری و کنترل خوردگی در عرصه صنعت وارد شده که شامل صنایع مرتیط با فرایند های شیمیایی و سیستم‌های آب، حمل و نقل و حفاظت زیرساخت‌ها است.

در مقاله زیر به چگونگی شکل گیری NACE، ساختار آن و نحوه ارتباط آن با صنعت و مراکز تصمیم گیر اشاره شده و فعالیت های جانبی که NACE در جهت ترویج فرهنگ مبارزه با خوردگی انجام داده ارایه می شود.

برای دریافت استاندارد های NACE و گزارش های NACE با گیگاپیپر مکاتبه کنید.
استاندارد های NACE گزارش های NACEگیگاپیپر
استاندارد NACE
گزارش NACE

چگونگی پیدایش NACE

در آغاز قرن بیستم اطلاع چندانی از علم کنترل خوردگی وجود نداشت. اما در دهه 1930 گام مهمی برداشته شد و حفاظت کاتدی (CP) کاربرد گسترده‌ای پیدا کرد (بخصوص برای کنترل خوردگی خطوط لوله‌های زیرزمینی). این مطلب باعث شد تا موضوع خسارت سازه‌های همسایه ناشی از جریان سرگردان به میان آید. در نتیجه نیاز به سازمانی برای جمع‌آوری اطلاعات راجع به عملیات زیرزمینی و ایجاد روال‌های استاندارد برای نصب و نگهداشت سیستم‌های CP احساس شد. این مسئله منجر به تشکیل انجمن حفاظت کاتدی در دانشگاه Texas (واقع در Houston) در 1938 گردید.

در 1940 انجمن الکتریکی صنعت نفت آمریکا (PIEA) پیشنهاد حمایت از کار این گروه را ارایه داد که باعث شد تا این گروه جزئی از PIEA محسوب شود. اعضای این بخش تصمیم گرفتند که ارزش ایجاد یک انجمن جداگانه در ارتباط با خوردگی و کنترل آن را بررسی کنند و بالاخره در نهم اکتبر 1943، یازده مهندس خوردگی جدیت به خرج دادند و انجمن ملی مهندسان خوردگی متولد شد.

عضویت در NACE

در سال 1945، NACE فقط 268 عضو داشت. تشکیل بخش‌های محلی در سال‌های بعد منجر شد تا در پایان دهه 1940 NACE پنج منطقه، 17 بخش و بیش از 1700 عضو داشته باشد. NACE اهداف خود را از تمرکز بر CP به جنبه های خوردگی در تولید نفت و گاز، فرایند های شیمیایی، صنایع پالایش و همچنین سایر روش‌های کنترل خوردگی ( نظیر: پوشش و آسترهای حفاظتی، عملیات شیمیایی و انتخاب و طراحی مواد)، گسترش داد.

امروزه NACE با بیش از 62 بخش در آمریکای شمالی، 4 منطقه بین‌المللی با 20 بخش و مجموع بیش از 15000 عضو از 91 کشور جهان بهNACE International تغییر نام داد.

نقش کمیته‌های تکنیکی (TC) در مجموعه NACE

انگیزه یا نیروی محرکه اولیه تشکیل NACE نیاز به راهکارهای نوین کنترل خوردگی و مستندسازی آنها برای استفاده در صنعت بود. دو کمیته تکنیکی در 1944 در زمینه خلاصه کردن روش تست خوردگی و آند گالوانیک تاسیس شد. سپس این کمیته‌ها با هم ادغام شده و کمیته فعالیت‌های تکنیکی (TPC) تحت رهبری R.B.Mears بوجود آمد. TPC به سرعت رشد کرد و تا 1949 به 13 زیرکمیته تقسیم شد تا روش‌های کنترل و پیش‌گیری از خوردگی تدوین شود.

تا قبل از سازماندهی مجدد در سال 1954، 19 زیر کمیته وجود داشت که با ترکیب شدن آنها، چندین گروه کمیته بوجود آمد. تاریخچه TPC در کتاب L.Pewigo آمده است. TPC گزارش‌های تکنیکی دهه‌های 1950 و اوایل 1960 را تولید کرد. در 1966 نوشتن استانداردها آغاز شد و راههای چگونگی استفاده آنها در صنعت بیان شد. تا 1969، NACE دو استاندارد را منتشر کرد: TM0169 و RP0169. سه دهه بعد NACE، 118 روش پیشنهاد شده (RP)، روش‌ تست (TM) و مواد تجهیزات (MR) را تدوین و 42 مورد را در دست تهیه و همچنین 60 گزارش مدون و بیش از 22 گزارش در دست تدوین داشت.

NACE و برگزاری کنفرانس سالانه

اولین جلسه سالانه NACE، در آوریل 1944 در Houston برگزار شد که مجموعه مقالات آن در حدود 25 مقاله بود. تعداد شرکت‌کنندگان کنفرانس از 2000 نفر در سال 1950 به 3000 نفر در اواسط دهه 1970 رسید. کنفرانس سالانه در سال 2003 با تقریباً 500 مقاله ارایه شد.

انتشارات NACE

مجله خوردگی (Corrosion) در مارس 1945 با فراهم کردن مقالات برای جلسات انجمن و کنفرانس‌های سالانه از منابع مختلف شروع به کار کرد. در 1961 کمیته ناشرین NACE برای تفکیک مقالات تئوری از کاربردی اقدام کرده و دو مجله Materials Protection و Corrosion تحت هدایت M.G.Fontana ایجاد شد. نام Materials Protection به Materials Performance تغییر پیدا کرد و امروز بیش از 16000 مجله MP به اساتید خوردگی فرستاده می‌شود.
NACE همچنین در چاپ کتاب راجع به زمینه‌های مختلف کنترل خوردگی اقدام کرده است، به عنوان نمونه: کتاب جامع کنترل خوردگی خط لوله توسط A. S. Peabody در 1967 به چاپ رسید و در 1999 به روز شد.

آموزش و تعلیم

تا به حال NACE در زمینه پیش‌گیری و کنترل خوردگی به شناساندن اهمیت این موضوع اقدام نموده و واحدهای درس کوتاه مدت در دانشگاه Texas در ایالات Austin برای افراد صنعتی مرتبط با مسائل خوردگی برگزار نموده است. این انجمن همچنین از 1999 CDهای آموزشی منتشر کرده که در طول این سال‌ها 30 موضوع مختلف در زمینه CP، پوشش‌ها و آسترهای محافظ، انتخاب مواد و طراحی و مبانی خوردگی را به خود اختصاص داده است. در پایان دوره آموزش نیز به افراد گواهینامه پایان دوره داده شده است. به این ترتیب تاکنون به بیش از 10هزار نفر گواهینامه آموزش داده شده است.

روابط دولتی

روابط دولتی NACE با ارتقای انجمن، ترویج و آموزش جامعه در مورد اهمیت کنترل خوردگی و ثبت استانداردهای NACE در قوانین حکومتی شکل گرفته است. در قوانین دولت فدرال آمریکا بیش از 40 ایالت به استانداردهای NACE و برنامه‌های مستند آن ارجاع کردند که بیشتر در زمینه‌های نفت و گاز و آبهای باطله خطرناک بوده است.
کدهای استاندارد در این قوانین فدرال به ثبت رسیده است. NACE همچنان کار خود را با دولت و مجامع دولتی ادامه می‌دهد. این کار برای افزایش آگاهی در مورد خوردگی و اینکه چگونه پیش‌گیری از آن برای ساخت و امنیت عمومی و و کاهش هزینه‌های گزاف ناشی از خوردگی حیاتی است، صورت می گیرد. NACE از مطالعه اخیر (1998) در مورد هزینه‌های خوردگی و راهکارهای پیش‌گیری از آن در ایالات متحده حمایت کرد. این کار با سرمایه‌گذاری وزارت حمل و نقل توسط شرکت CCTL (Corrosion Costs Technologies Laboratories) انجام شد.

در نهایت این مطالعه تعیین کرد که هزینه مستقیم خوردگی 276 میلیارد دلار در سال یا 1/3% تولید ناخالص داخلی آمریکا می‌باشد. همچنین معلوم شد که صرفه‌جویی‌های جدی می تواند با استفاده از تکنولوژی‌های کنترل خوردگی موجود و روشهای بهتر مهندسی انجام شود. روابط تنگاتنگ دولتی باحرکت به سمت تغییر در قوانین و حمایت از سمینارهای مدیریتی در زمینه خطوط لوله در آمریکا و کانادا دنبال شد. یعنی بیشتر فعالیت‌ها برای صنعت خط لوله و آگاهی از قوانین و تکنولوژی ها برای کنترل خوردگی طراحی شد.

شش دهه موفق برای NACE:

با هدایت صحیح اعضا، ساختار NACE رشد و کیفیت یافت ولی در این 60 سال یک چیز ثابت ماند و آن اینکه NACE توسط اعضای خویش مدیریت و هدایت شد.

و اما ایران:

در کشور ما انجمن ها و وزارتخانه های مختلفی به بحث خوردگی باید توجه کنند، ولی تنها انجمن خوردگی ایران و وزارتخانه نفت، این مساله را مورد توجه قرار می دهند. تا زمانیکه که پرداختن به خوردگی از جنبه تئوری وارد جنبه عملی نشود و برنامه ها به سمت اجرائی شدن حرکت نکند و به صورت دستور العمل و قانون در نیاید، برای کنترل خوردگی در صنایع کشور همواره با مشکل مواجه خواهیم بود. انجمن های علمی (اعم از کانون های تفکر) موظفند، راه کار های مدیریت خوردگی را به گوش مجامع تصمیم گیر حکومت برسانند تا با تهیه قوانین عملیاتی برای اجرای قانونی آن در سطح کشور اقدام گردد.

در هر مجموعه در معرض خوردگی، ارزیابی ریسک، طراحی سیستم های کنترل خوردگی و استفاده از بازرسان در تهیه گزارش های فنی می تواند در ارتقاء مدیریت خوردگی موثر باشد. با استفاده از گزارش های جمع آوری شده و تدوین آن ها می توان دستور العمل هایی را بدست آورد که اجرای آن در کل کشور موجب جلو گیری از وارد آمدن مکرر خسارات مالی و جانی ناشی از خوردگی شود.

گزارش های NACE

لیست برخی از گزارشهای جدید NACE در زیر آورده شده است. برای دریافت گزارش NACE با گیگاپیپر مکاتبه کنید.

NACE Reports; Houston

NACE Publication 21413: Prediction of Internal Corrosion in Oilfield Systems from System Conditions

NACE Publication 21410: Selection of Pipeline Flow and Internal Corrosion Models

NACE Publication 21414 (2016 Edition): Maintenance Overcoating of Railcar Exteriors

NACE Publication 35100: In-Line Inspection of Pipelines

دانلود اسنانداردهای NACE

برای دریافت استانداردهای NACE Standards و گزارش های NACE و NACE Reports با گیگاپیپر مکاتبه کنید.

استانداردهای NACE ASTM

NACE ASTM G193 – 12d.pdf
NACE ASTM G193__12b.pdf
NACE ASTM G193__12c.pdf
NACE WJ-4-2012.pdf

استانداردهای ANSI NACE

ANSI NACE MR0175 ISO 15156-1 2009 TECHNICAL CIRCULAR 1-2014-01.pdf
ANSI NACE MR0175 ISO 15156-1-2009(3 Parts).pdf
ANSI NACE MR0175 ISO 15156-2 2009 Cir 1-2011(E).pdf
ANSI NACE MR0175 ISO 15156-2 2009 TECHNICAL CIRCULAR 2-2014-01.pdf
ANSI NACE MR0175 ISO 15156-3 2009 Cir.1-2011(E).pdf
ANSI NACE MR0175 ISO 15156-3 2009 TECHNICAL CIRCULAR 3-2014-01.pdf
ANSI NACE MR0175 ISO 15156-3-2009(E).pdf

استاندارد های NACE MR

NACE MR 0103-2005.pdf
NACE MR 0103-2007.pdf
NACE MR 0175 ISO 15156(all)-2005.pdf
NACE MR 0175 ISO 15156-1 TECHNICAL CIRCULAR 1 – 2007-12-15.pdf
NACE MR 0175 ISO 15156-1 TECHNICAL CORRIGENDUM 1 – 2005-09.pdf
NACE MR 0175 ISO 15156-2 TECHNICAL CIRCULAR 1 – 2007-12-15.pdf
NACE MR 0175 ISO 15156-2 TECHNICAL CORRIGENDUM 1 – 2005-09.pdf
NACE MR 0175 ISO 15156-3 TECHNICAL CIRCULAR 1 – 2007-12-15.pdf
NACE MR 0175 ISO 15156-3 TECHNICAL CIRCULAR 2 – 2008-11-15.pdf
NACE MR 0175 ISO 15156-3 TECHNICAL CORRIGENDUM 1 – 2005-02.pdf
NACE MR 0175 ISO 15156-3 TECHNICAL CORRIGENDUM 2 – 2005-09.pdf
NACE MR 0175 ISO15156(all)-2005.pdf
NACE MR 0175 MSS SP-44 – 2006 STEEL PIPELINE FLANGES.pdf
NACE MR 0175_ISO15156-1 TECH CORR 1 package Web version – 2005-09.pdf
NACE MR 0175_ISO15156-2 TECH CORR 1 package Web version – 2005-09.pdf
NACE MR 0175_ISO15156-3 TECH CORR 1 package Web version – 2005-02.pdf

فروش استاندارد NACE

NACE MR 0175_ISO15156-3 TECH CORR 2 – 2005-09.pdf
NACE MR 0175_ISO15156-3 TECH CORR 2 package Web version – 2005-09.pdf
NACE MR 0175-ISO 15156 (Interpretations)-2010.pdf
NACE MR 0175-ISO 15156 (Use of International Standard) Guide.pdf
NACE MR0103-2003.pdf
NACE MR0103-2005.pdf
NACE MR0103-2007.pdf
NACE MR0103-2010.pdf
NACE MR0103-2012.pdf
NACE MR0174-2001.pdf
NACE MR0174-2007.pdf
NACE MR0175 – 1993.pdf
NACE MR0175 – 2002.pdf
NACE MR0175 – 2003.pdf
NACE MR0175 ISO 15156 CIR 1 TO PT 2-2011.pdf
NACE MR0175 ISO 15156 CIR 1 TO PT 3-2011.pdf
NACE MR0175 ISO 15156(all) – 2005.pdf
NACE MR0175 ISO 15156(all)-2005.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-1 TECHNICAL CIRCULAR 1 – 2007-12-15.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-1 TECHNICAL CIRCULAR 1-2007-12-15.pdf

استانداردهای کامل انجمن خوردگی آمریکا NACE

NACE MR0175 ISO 15156-1 TECHNICAL CORRIGENDUM 1 – 2005-09.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-2 TECHNICAL CIRCULAR 1 – 2007-12-15.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-2 TECHNICAL CIRCULAR 1-2007-12-15.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-2 TECHNICAL CORRIGENDUM 1 – 2005-09.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 2009 Cir 2-2013(E).pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 2009 Cir.4-2014.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 2009 TECHNICAL CIRCULAR 3-2014-01.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 2009 TECHNICAL CIRCULAR 4-2014-04.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 TECHNICAL CIRCULAR 1 – 2007-12-15.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 TECHNICAL CIRCULAR 1-2007-12-15.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 TECHNICAL CIRCULAR 2 – 2008-11-15.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 TECHNICAL CIRCULAR 2-2008-11-15.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 TECHNICAL CORRIGENDUM 1 – 2005-02.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 TECHNICAL CORRIGENDUM 2 – 2005-09.pdf
NACE MR0175 ISO15156(all)-2005.pdf
NACE MR0175 MSS SP-44 – 2006 STEEL PIPELINE FLANGES.pdf
NACE MR0175 Parts 1 – 3.pdf
NACE MR-0175 Parts 1 – 3.pdf
NACE MR0175 Parts 1 – 3 – 2003.pdf
NACE MR0175 Parts 1 – 3-2003.pdf
NACE MR0175 Parts 1 to 3.pdf
NACE MR0175_ISO 15156 CIR 1 TO PT 2-2011.pdf
NACE MR0175_ISO 15156 CIR 1 TO PT 3-2011.pdf

خرید استاندارد NACE

NACE MR0175_ISO15156-1 TECH CORR 1 package Web version – 2005-09.pdf
NACE MR0175_ISO15156-1 TECH CORR 1 package Web version-2005-09.pdf
NACE MR0175_ISO15156-2 TECH CORR 1 package Web version – 2005-09.pdf
NACE MR0175_ISO15156-2 TECH CORR 1 package Web version-2005-09.pdf
NACE MR0175_ISO15156-3 TECH CORR 1 package Web version – 2005-02.pdf
NACE MR0175_ISO15156-3 TECH CORR 1 package Web version-2005-02.pdf
NACE MR0175_ISO15156-3 TECH CORR 2 – 2005-09.pdf
NACE MR0175_ISO15156-3 TECH CORR 2 package Web version – 2005-09.pdf
NACE MR0175_ISO15156-3 TECH CORR 2 package Web version-2005-09.pdf
NACE MR0175-1 Ed.2009.pdf
NACE MR0175-1-2009.pdf
NACE MR0175-2 Ed.2009.pdf
NACE MR0175-2-2009.pdf
NACE MR0175-3 Ed.2009.pdf
NACE MR0175-3-2009.pdf
NACE MR0175-1993.pdf
NACE MR0175-2002.pdf
NACE MR0175-2003.pdf
NACE MR0175-ISO 15156 (Interpretations)-2010.pdf
NACE MR0175-ISO 15156 (Use of International Standard) Guide.pdf
NACE MR0175-ISO 15156 (Use of International Standard) Guide-2005.pdf
NACE MR0175-ISO 15156-3 2009 Cir.2-2013(E).pdf
NACE MR0175-ISO 15156-3 2009 TECHNICAL CIRCULAR 2-2013.pdf
NACE MR0176-1994(R2000)(R2006) Metallic Materials for Sucker-Rod Pumps for Corr.pdf
NACE MR0176-2000.pdf
NACE MR0176-2012.pdf
NACE MR0274-1995.pdf

استاندارد های NACE TECHNICAL CIRCULAR

NACE MR0175 ISO 15156-1 2009 TECHNICAL CIRCULAR 1-2014-01.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-2 2009 TECHNICAL CIRCULAR 1-2011-06.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-2 2009 TECHNICAL CIRCULAR 2-2014-01.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 2009 TECHNICAL CIRCULAR 1-2011-06.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 2009 TECHNICAL CIRCULAR 2-2013-08.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 2009 TECHNICAL CIRCULAR 3-2014-01.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 2009 TECHNICAL CIRCULAR 4-2014-04.pdf
NACE MR0175-1-2009.pdf
NACE MR0175-2-2009.pdf
NACE MR0175-3-2009.pdf

فروش استانداردهای NACE

NACE MR 0175 ISO 15156-1 TECHNICAL CORRIGENDUM 1-2005-09.pdf
NACE MR 0175 ISO 15156-2 TECHNICAL CORRIGENDUM 1-2005-09.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-1 TECHNICAL CIRCULAR 1-2007-12-15.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-1 TECHNICAL CORRIGENDUM 1 – 2005-09.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-2 TECHNICAL CIRCULAR 1-2007-12-15.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-2 TECHNICAL CORRIGENDUM 1 – 2005-09.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 TECHNICAL CIRCULAR 1-2007-12-15.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 TECHNICAL CIRCULAR 2-2008-11-15.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 TECHNICAL CORRIGENDUM 1 – 2005-02.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 TECHNICAL CORRIGENDUM 2 – 2005-09.pdf
NACE MR0175 ISO15156(all)-2005.pdf
NACE MR0175 Parts 1 to 3-2001.pdf
NACE MR0175_ISO15156-1 TECH CORR 1 package Web version – 2005-09.pdf
NACE MR0175_ISO15156-1 TECH CORR 1 package Web version-2005-09.pdf
NACE MR0175_ISO15156-2 TECH CORR 1 package Web version-2005-09.pdf
NACE MR0175_ISO15156-3 TECH CORR 1 package Web version-2005-02.pdf
NACE MR0175_ISO15156-3 TECH CORR 2 – 2005-09.pdf
NACE MR0175_ISO15156-3 TECH CORR 2 package Web version-2005-09.pdf
NACE MR0175-1993.pdf
NACE MR0175-2002.pdf
NACE MR0175-2003.pdf
NACE MR0175-ISO 15156 (Use of International Standard) Guide-2005.pdf

استاندارد های NACE 1C

NACE 1C184-2008.pdf
NACE 1C187-2005.pdf
NACE 1D199-1999.pdf
NACE 1E100-2000.pdf
NACE 1E100-2010.pdf
NACE 1E100-2012.pdf
NACE 1F192-2000.pdf
NACE 1F192-2013.pdf
NACE 1G286-2002.pdf
NACE 3T199-1999.pdf
NACE 3T199-2013.pdf
NACE 5A171-2007.pdf
NACE 6A100-2000.pdf
NACE 6G194-1994.pdf
NACE 6G197-1997.pdf
NACE 6G198-1998.pdf
NACE 7H100-2011.pdf
NACE 7L192-2009.pdf
NACE 8X194-2006.pdf
NACE 8X294-2013.pdf
NACE 10A292-2013.pdf
NACE 01210-2010.pdf
NACE 04424-2004.pdf
NACE 04622-2004.pdf
NACE 05101-2001.pdf
NACE 08113-2013-12.pdf
NACE 24220-2003.pdf
NACE 34108.pdf
NACE 35100-2012.pdf

دانلود استانداردهای انجمن بین‌المللی مهندسان خوردگی (NACE International)

NACE 35108-2008.pdf
NACE 35110-2010.pdf
NACE 35201-2001.pdf
NACE 43113-2013.pdf
NACE 46107-2007.pdf
NACE International Publication 1C184-2008.pdf
NACE International Publication 1E100-2000.pdf
NACE International Publication 1E100-2010.pdf
NACE International Publication 1E100-2012.pdf
NACE International Publication 1F192 (2013 Edition).pdf
NACE International Publication 1F192-2000.pdf
NACE International Publication 1F192-2013.pdf
NACE International Publication 7L198-2009.pdf
NACE International Publication 8X294 (2013 Edition).pdf
NACE International Publication 05101-2001.pdf
NACE International Publication 05114-2014.pdf
NACE International Publication 08113-2013.pdf
NACE International Publication 31215__2014.pdf
NACE International Publication 34108.pdf
NACE International Publication 35100-2012.pdf
NACE International Publication 35108-2008.pdf
NACE International Publication 35110-2010.pdf
NACE International Publication 35201-2001.pdf
NACE International Publication 41013-2013.pdf
NACE International Publication 43113-2013.pdf
NACE International Publication 46107-2007.pdf
NACE International Publication 61114-2014.pdf

استانداردهای انجمن ملی مهندسین خوردگی (NACE)

NACE Item No. 21154-2012.pdf
NACE Item No. 21155-2012.pdf
NACE Item No. 21156-2012.pdf
NACE Item No. 21157-2012.pdf
NACE Item No. 24006-2009.pdf
NACE Item No. 24007-2005.pdf
NACE Item No. 24008-2003.pdf
NACE Item No. 24016-2002.pdf
NACE Item No. 24061-2004.pdf
NACE Item No. 24083-2000.pdf
NACE Item No. 24156-2006.pdf
NACE Item No. 24185-2003.pdf
NACE Item No. 24191-1996.pdf
NACE Item No. 24196-2009.pdf
NACE Item No. 24204-2000.pdf
NACE Item No. 24206-2012.pdf
NACE Item No. 24209-2000.pdf
NACE Item No. 24212-2001.pdf
NACE Item No. 24213-2001.pdf

استانداردهای کامل انجمن خوردگی آمریکا NACE

NACE Item No. 24214-2001.pdf
NACE Item No. 24215-2001.pdf
NACE Item No. 24216-2001.pdf
NACE Item No. 24217-2002.pdf
NACE Item No. 24218-2002.pdf
NACE Item No. 24219-2003.pdf
NACE Item No. 24221-2003.pdf
NACE Item No. 24222-2004.pdf
NACE Item No. 24223-2004.pdf
NACE Item No. 24224-2005.pdf
NACE Item No. 24225-2005.pdf
NACE Item No. 24226-2005.pdf
NACE Item No. 24227-2006.pdf
NACE Item No. 24228-2005.pdf
NACE Item No. 24229-2006.pdf

دانلود استانداردهای انجمن بین‌المللی مهندسان خوردگی (NACE International)

NACE Item No. 24230-2006.pdf
NACE Item No. 24231-2007.pdf
NACE Item No. 24232-2007.pdf
NACE Item No. 24233-2007.pdf
NACE Item No. 24234-2007.pdf
NACE Item No. 24235-2008.pdf
NACE Item No. 24236.pdf
NACE Item No. 24237-2008.pdf
NACE Item No. 24238-2009.pdf
NACE Item No. 24240-2009.pdf
NACE Item No. 24241-2010.pdf
NACE Item No. 24242-2010.pdf
NACE Item No. 24243-2010.pdf
NACE Item No. 24244-2010.pdf
NACE Item No. 24249-2013.pdf
NACE Item No. 24250-2013.pdf

NACE 1E100-2010 (Item No. 24205).pdf
NACE 1G286-2002 (Item No. 24016).pdf
NACE 04424-2004.pdf
NACE International Coating Inspector Program Level 1 Student Manual 2007.pdf
NACE International Publication 1E100 (2010 Edition).pdf
NACE International Publication 1E100 (2010 Edition) (Item No. 24205).pdf
NACE International Publication 1E100-2000.pdf
NACE International Publication 1E100-2000 (Item No. 24205).pdf

استاندارد های NACE Paper

NACE Paper 05636-2005.pdf
NACE Paper 07362-2007.pdf
NACE Paper No. 00478.pdf
NACE Paper No. 02236.pdf
NACE Paper No. 02291.pdf
NACE Paper No. 02300.pdf
NACE Paper No. 02315.pdf

NACE No. 1-1994(R1999).pdf
NACE No. 1-2000.pdf
NACE No. 1-2006.pdf
NACE No. 2-1994(R1999).pdf
NACE No. 2-1994(R1999)(R2006).pdf
NACE No. 2-1999.pdf
NACE No. 2-2006.pdf
NACE No. 3-1999.pdf
NACE No. 3-2000.pdf
NACE No. 3-2006.pdf
NACE No. 4-1994(R2000).pdf
NACE No. 4-2000.pdf
NACE No. 4-2006.pdf
NACE No. 5-1995.pdf
NACE No. 5-2002.pdf
NACE No. 6-2002.pdf
NACE No. 6-2003.pdf
NACE No. 8-1998.PDF
NACE No. 8-1999.PDF
NACE No. 8-2006.pdf
NACE No. 10-2002.pdf
NACE No. 11-2003.pdf
NACE No. 12-2003.pdf
NACE No. 13-2008.pdf

دانلود مجموعه استاندارد  NACE

NACE RP0100-2004.pdf
NACE RP0102-2002.pdf
NACE RP0104-2004.pdf
NACE RP0105-2005.pdf
NACE RP0169-1996.PDF
NACE RP0169-2002.pdf
NACE RP0170 Ballot.pdf
NACE RP0170-2003.pdf
NACE RP0170-2004.pdf
NACE RP0175-1975.pdf
NACE RP0176-1994.pdf
NACE RP0176-2003.pdf
NACE RP0177-2000.pdf
NACE RP0178-2003.pdf
NACE RP0180-2001.pdf
NACE RP0185 Extruded Polyolefin Resin Coating Systems.pdf
NACE RP0185-1996.PDF
NACE RP0186-2001.pdf
NACE RP0187-1996.pdf
NACE RP0187-1996 – Corrosion Control Of Reinforcing Steel In Concrete.pdf
NACE RP0187-2005.pdf
NACE RP0188 Testing of New Protective Coatings.pdf
NACE RP0188-1999.PDF
NACE RP0189-2002.pdf
NACE RP0190-1995.pdf
NACE RP0191-2002.pdf
NACE RP0192-1998.PDF
NACE RP0192-2098.PDF
NACE RP0193-2001.pdf
NACE RP0195-2001.pdf
NACE RP0196-1996.pdf
NACE RP0196-2004.pdf

دانلود مجموعه استاندارد NACE

NACE RP0197-2004.pdf
NACE RP0198-2004.pdf
NACE RP0199-2004.pdf
NACE RP0200-2000.pdf
NACE RP0204-2004.pdf
NACE RP0205-2005.pdf
NACE RP0273-2001.pdf
NACE RP0274-1998.pdf
NACE RP0274-2004.pdf
NACE RP0281-2004.pdf
NACE RP0285-2002.pdf
NACE RP0286-2002.pdf
NACE RP0287-2002.pdf
NACE RP0288-2004.pdf
NACE RP0290-2000.pdf
NACE RP0291-2005.pdf
NACE RP0292-2003.pdf
NACE RP0295-2003.pdf
NACE RP0296-2000.pdf
NACE RP0296-2004.pdf
NACE RP0297-2004.pdf
NACE RP0298-1998.PDF
NACE RP0300-2006.pdf
NACE RP0302-2002.pdf
NACE RP0303-2003.pdf
NACE RP0304-2004.pdf
NACE RP0375-1999.PDF
NACE RP0375-2006.pdf

دانلود مجموعه استاندارد NACE

NACE RP0375-2099.PDF
NACE RP0386-2003.pdf
NACE RP0387-1999.PDF
NACE RP0387-2099.PDF
NACE RP0388-2001.pdf
NACE RP0390-2006.pdf
NACE RP0391-2001.pdf
NACE RP0392-2001.pdf
NACE RP0394-2002.pdf
NACE RP0394-2002 APQC of Plant-Applied, Fusion-Bonded.pdf
NACE RP0395-1999.pdf
NACE RP0395-2099.pdf
NACE RP0399-2004.pdf
NACE RP0402-2002.pdf
NACE RP0403-2003.pdf
NACE RP0472-2005.pdf
NACE RP0475-1998.PDF
NACE RP0475-2098.PDF
NACE RP0487-2000.PDF
NACE RP0490-2001.pdf
NACE RP0491-2003.pdf
NACE RP0492 Offshore Pipeline Bracelet Anodes.pdf
NACE RP0492-1999.PDF
NACE RP0495-2003.pdf
NACE RP0497-2004.pdf
NACE RP0502-2002.pdf
NACE RP0572-2001.pdf
NACE RP0575-2001.pdf
NACE RP0590-1996.PDF
NACE RP0590-2096.PDF
NACE RP0592-2001.pdf

استانداردهای انجمن ملی مهندسین خوردگی (NACE)

NACE RP0602-2002.pdf
NACE RP0675-1988.pdf
NACE RP0690-2004.pdf
NACE RP0692-2003.pdf
NACE RP0775-2005.pdf
NACE RP0892-2001.pdf
E:\Business\Standard\Archive\NACE 2015_iran-mavad.com\NACE 2015\SP\ (104)
NACE SP0100-2008.pdf
NACE SP0100-2014.pdf
NACE SP0102-2010.pdf
NACE SP0106-2006.pdf
NACE SP0106-2006 Control of Internal Corrosion in Steel Pipelines and Piping Systems.pdf
NACE SP0107-2007.pdf
NACE SP0108-2008.pdf
NACE SP0109-2009.pdf
NACE SP0110-2010.pdf
NACE SP0111-2011.pdf
NACE SP0113 -2013.pdf
NACE SP0113-2013.pdf
NACE SP0114-2014.pdf
NACE SP0169-2007.pdf
NACE SP0169-2013.pdf
NACE SP0170-2012.pdf
NACE SP0176-2007.pdf
NACE SP0177-2007.pdf
NACE SP0177-2007 Mitigation of Alternating Current and Lightning Effects on Metallic Structures and Corros.pdf
NACE SP0177-2014.pdf
NACE SP0178-2007.pdf
NACE SP0181-2006.pdf

استانداردهای انجمن ملی مهندسین خوردگی (NACE)

NACE SP0185-2007.pdf
NACE SP0186-2007.pdf
NACE SP0187-2008.pdf
NACE SP0188-2006.pdf
NACE SP0189-2013.pdf
NACE SP0191-2008.pdf
NACE SP0192-2012.pdf
NACE SP0195-2007.pdf
NACE SP0196-2011.pdf
NACE SP0197-2009.pdf
NACE SP0198-2010.pdf
NACE SP0199-2009.pdf
NACE SP0199-2009(formerly RP 0199-2004).pdf
NACE SP0200-2008.pdf
NACE SP0204-2008.pdf
NACE SP0204-2015.pdf
NACE SP0205-2010.pdf
NACE SP0206-2006.pdf
NACE SP0207-2007.pdf
NACE SP0208-2008.pdf
NACE SP0210-2010.pdf
NACE SP0213 -2013.pdf
NACE SP0213-2013.pdf
NACE SP0214-2014.pdf

دانلود استانداردهای خوردگی

NACE SP0215-2015__IEEE Std 1839™-2014.pdf
NACE SP0273-2007.pdf
NACE SP0274-2011.pdf
NACE SP0285-2011.pdf
NACE SP0286-2007.pdf
NACE SP0288-2011.pdf
NACE SP0290-2007.pdf
NACE SP0292-2012.pdf
NACE SP0294-2006.pdf
NACE SP0295-2008.pdf
NACE SP0296-2010.pdf
NACE SP0296-2010(R2014).pdf
NACE SP0297-2012.pdf
NACE SP0298-2007.pdf
NACE SP0302-2007.pdf
NACE SP0308-2008.pdf
NACE SP0313-2013.pdf
NACE SP0315-2015__IEEE Std 1835™-2014.pdf
NACE SP0386-2007.pdf
NACE SP0387-2006.pdf
NACE SP0387-2014.pdf
NACE SP0388-2007.pdf
NACE SP0388-2014.pdf
NACE SP0390-2009.pdf
NACE SP0394-2013.pdf
NACE SP0395-2013.pdf
NACE SP0398-2006.pdf
NACE SP0398-2014.pdf
NACE SP0403-2008.pdf
NACE SP0403-2015.pdf
NACE SP0407-2007.pdf
NACE SP0407-2013.pdf
NACE SP0408-2008.pdf
NACE SP0415-2015__IEEE Std 1895™-2014.pdf
NACE SP0472-2008.pdf

دانلود استانداردهای انجمن بین‌المللی مهندسان خوردگی (NACE International)

NACE SP0472-2010.pdf
NACE SP0472-2015.pdf
NACE SP0487-2007.pdf
NACE SP0490-2007.pdf
NACE SP0491-2012.pdf
NACE SP0492-2006.pdf
NACE SP0499-2007.pdf
NACE SP0502-2008.pdf
NACE SP0502-2010.pdf
NACE SP0507-2007.pdf
NACE SP0507-2014.pdf
NACE SP0508-2008.pdf
NACE SP0508-2010.pdf
NACE SP0572-2007.pdf
NACE SP0575-2007.pdf
NACE SP0590-2007.pdf
NACE SP0592-2006.pdf
NACE SP0607-2007.pdf
NACE SP0607-2007_ISO 15589-2 (MOD).pdf
NACE SP0690-009.pdf
NACE SP0690-2009.pdf
NACE SP0775-2013.pdf
NACE SP0892-2007.pdf
E:\Business\Standard\Archive\NACE 2015_iran-mavad.com\NACE 2015\TM\ (76)
NACE TM0101-2001.pdf
NACE TM0101-2012.pdf
NACE TM0102-2002.pdf

دانلود استاندارد های خوردگی

NACE TM0103-2003.pdf
NACE TM0104-2004.pdf
NACE TM0105-2005.pdf
NACE TM0105-2012.pdf
NACE TM0106-2006.pdf
NACE TM0108-2008.pdf
NACE TM0108-2012.pdf
NACE TM0109-2009.pdf
NACE TM0111-2011.pdf
NACE TM0112-2012.pdf
NACE TM0113-2013.pdf
NACE TM0169-2000.PDF
NACE TM0169-2012.pdf
NACE TM0172-2001.pdf
NACE TM0173-2005.pdf
NACE TM0173-2015.pdf
NACE TM0174-2002.pdf
NACE TM0177-1996.pdf
NACE TM0177-2005.pdf
NACE TM0183-2000.pdf
NACE TM0183-2006.pdf
NACE TM0185-2000.pdf
NACE TM0185-2006.pdf
NACE TM0186-2002.pdf
NACE TM0187-2003.pdf
NACE TM0187-2011.pdf
NACE TM0190-1998.PDF
NACE TM0190-2006.pdf
NACE TM0190-2012.pdf
NACE TM0192-2003.pdf
NACE TM0192-2012.pdf
NACE TM0193-2000.pdf
NACE TM0194-2004.pdf
NACE TM0194-2014.pdf
NACE TM0197-2002.pdf
NACE TM0197-2010.pdf
NACE TM0198-2004.pdf
NACE TM0198-2011.pdf
NACE TM0199-2006.pdf
NACE TM0199-2013.pdf
NACE TM0204-2004.pdf
NACE TM0208-2008.pdf
NACE TM0208-2013.pdf
NACE TM0211-2011.pdf
NACE TM0212-2012.pdf
NACE TM0284-2003.pdf
NACE TM0284-2011.pdf
NACE TM0286-2001.pdf
NACE TM0294-2001.pdf
NACE TM0294-2007.pdf

دانلود استاندارد های خوردگی NACE

NACE TM0296-2002.pdf
NACE TM0296-2014.pdf
NACE TM0297-2002.pdf
NACE TM0297-2008.pdf
NACE TM0298-2003.pdf
NACE TM0298-2015.pdf
NACE TM0299-1999.PDF
NACE TM0304-2004.pdf
NACE TM0374-2001.pdf
NACE TM0374-2007.pdf
NACE TM0384-2002.pdf
NACE TM0397-2002.pdf
NACE TM0397-2012.pdf
NACE TM0398-1998.PDF
NACE TM0399-2005.pdf
NACE TM0404-2004.pdf
NACE TM0497-1997.pdf
NACE TM0497-2002.pdf
NACE TM0497-2012.pdf
NACE TM0498-2006.pdf
NACE TM0498-2014.pdf
NACE TM0499-1999.PDF
NACE TM0499-2009.pdf

برچسب ها

دانلود کتاب مقاله استاندارد | پسورد سایت های علمی

برای سفارش موارد زیر، با تلگرام و یا ایمیل ما مکاتبه کنید. دانلود مقاله ، خرید ایبوک ، دانلود استاندارد ، دریافت پایان نامه و خرید پسورد دانشگاهی خرید کتابهای آمازون، خرید اکانت iThenticate

مقاله های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Rankie WordPress Plugin