تعیین درصد تشابه یا سرقت ادبی مقاله با Turnitin

تعیین درصد تشابه مقاله با Turnitin خدمات تعیین و درصد مشابهت مقاله با ترنیتین و رفع پلجریسم و سرقت ادبی مقاله توسط موسسه گیگاپیپر ارائه می شود. برای اطلاع از نحوه تعیین درصد تشابه یا سرقت ادبی در مقاله با Turnitin به انتهای صفحه رجوع کنید. مفهوم Plagiarism سرقت ادبی (Plagiarism) را می­توان یک «تصاحب غیر … ادامه خواندن تعیین درصد تشابه یا سرقت ادبی مقاله با Turnitin