خرید بسته چک کردن Plagiarism با iThenticate

هزینه چک کردن پلیجریزم یک فایل خرید بسته سایت iThenticate برای تعیین درصد مشابهت در صورتی که تعداد مقالات شما برای بررسی درصد مشابهت بیشتر از 4 فایل است، می توانید با خرید بسته های زیر در هزینه های خود صرفه جویی کنید. همچنین افرادی که می دانند فایل مقاله انها نیاز به چندین بار … ادامه خواندن خرید بسته چک کردن Plagiarism با iThenticate