دانلود کتاب

دانلود کتاب Drug Allergy Testing

خرید ایبوک تست آلرژی مواد مخدر

دانلود کتاب Drug Allergy Testing

جهت دانلود کتاب Drug Allergy Testing با ما مکاتبه کنبد.  کتاب Drug Allergy Testing پس از واریز هزینه ارسال میشود. ایبوک  0323485510 در آرشیو گیگاپیپر موجود است.

 دانلود کتاب Drug Allergy Testing کتاب تست آلرژی مواد مخدر ایبوک ISBN-10: 0323485510 ISBN-13: by David Khan M.D. (Author), Aleena Banerji M.D.9780323485517
دانلود کتاب Drug Allergy Testing کتاب تست آلرژی مواد مخدر ایبوک ISBN-10: 0323485510 ISBN-13: by David Khan M.D. (Author), Aleena Banerji M.D.9780323485517

Drug Allergy Testing 1st Edition
by David Khan M.D. (Author), Aleena Banerji M.D. (Author)

Hardcover: 250 pages
Publisher: Elsevier; 1 edition (August 11, 2017)
Language: English
ISBN-10: 0323485510
ISBN-13: 9780323485517

Price: 10$

Free Download Some Pages Before Pay

درباره ایبوک Drug Allergy Testing

With a focus on improving diagnosis and treatment, Drug Allergy Testing is your new go-to resource for understanding various drug allergies and testing methods, the epidemiology of and economic impact of drug allergies, and new drug and allergy developments.

Features a wealth of up-to-date information for allergists, immunologists, and primary care physicians who diagnose and treat patients with drug allergies and hypersensitivity.
Covers the basics of drug allergy evaluation and management as well as specific drugs including antibiotics, ASA/NSAIDs, chemotherapeutic agents and monoclonal antibodies.

ویژگیهای کلیدی کتاب Drug Allergy Testing

Features a wealth of up-to-date information for allergists, immunologists, and primary care physicians who diagnose and treat patients with drug allergies and hypersensitivity.
Covers the basics of drug allergy evaluation and management as well as specific drugs including antibiotics, ASA/NSAIDs, chemotherapeutic agents and monoclonal antibodies.

فهرست کتاب تست آلرژی مواد مخدر

Full text access
Front Matter
Copyright
List of Contributors
Preface: Drug Allergy Testing
Select Chapter 1 – Epidemiology of Drug Allergy
Book chapterAbstract only
Chapter 1 – Epidemiology of Drug Allergy
Pages 1-9
Select Chapter 2 – Economic Impact of Drug Allergy
Book chapterAbstract only
Chapter 2 – Economic Impact of Drug Allergy
Pages 11-18
Select Chapter 3 – Drug Allergy: Definitions and Phenotypes
Book chapterAbstract only
Chapter 3 – Drug Allergy: Definitions and Phenotypes
Pages 19-26
Select Chapter 4 – Immune Mechanisms of Drug Allergy
Book chapterAbstract only
Chapter 4 – Immune Mechanisms of Drug Allergy
Pages 27-38
Select Chapter 5 – Pharmacogenomics of Drug Allergy
Book chapterAbstract only
Chapter 5 – Pharmacogenomics of Drug Allergy
Pages 39-51
Select Chapter 6 – Cutaneous Reactions to Drugs
Book chapterAbstract only
Chapter 6 – Cutaneous Reactions to Drugs
Pages 53-72
Select Chapter 7 – Basics of Skin Testing and Drug Challenges
Book chapterAbstract only
Chapter 7 – Basics of Skin Testing and Drug Challenges
Pages 73-84
Select Chapter 8 – In Vitro and In Vivo Tests for Drug Hypersensitivity Reactions
Book chapterAbstract only
Chapter 8 – In Vitro and In Vivo Tests for Drug Hypersensitivity Reactions
Pages 85-95
Select Chapter 9 – Drug Desensitization
Book chapterAbstract only
Chapter 9 – Drug Desensitization
Pages 97-102
Select Chapter 10 – Penicillins
Book chapterAbstract only
Chapter 10 – Penicillins
Pages 103-113
Select Chapter 11 – Cephalosporin Allergy
Book chapterAbstract only
Chapter 11 – Cephalosporin Allergy
Pages 115-127
Select Chapter 12 – Macrolide Allergy
Book chapterAbstract only
Chapter 12 – Macrolide Allergy
Pages 129-136
Select Chapter 13 – Quinolone Allergy
Book chapterAbstract only
Chapter 13 – Quinolone Allergy
Pages 137-144
Select Chapter 14 – Sulfonamide Drug Allergy
Book chapterAbstract only
Chapter 14 – Sulfonamide Drug Allergy
Pages 145-156
Select Chapter 15 – Other Antibiotic Allergy
Book chapterAbstract only
Chapter 15 – Other Antibiotic Allergy
Pages 157-163
Select Chapter 16 – Multiple Drug Intolerance Syndrome
Book chapterAbstract only
Chapter 16 – Multiple Drug Intolerance Syndrome
Pages 165-168
Select Chapter 17 – Aspirin-Exacerbated Respiratory Disease
Book chapterAbstract only
Chapter 17 – Aspirin-Exacerbated Respiratory Disease
Pages 169-175
Select Chapter 18 – Other NSAIDs Reactions
Book chapterAbstract only
Chapter 18 – Other NSAIDs Reactions
Pages 177-196
Select Chapter 19 – Chemotherapy Allergy
Book chapterAbstract only
Chapter 19 – Chemotherapy Allergy
Pages 197-210
Select Chapter 20 – Hypersensitivity Reactions to Monoclonal Antibodies
Book chapterAbstract only
Chapter 20 – Hypersensitivity Reactions to Monoclonal Antibodies
Pages 211-221
Select Chapter 21 – Perioperative Allergy
Book chapterAbstract only
Chapter 21 – Perioperative Allergy
Pages 223-238
Select Chapter 22 – Adverse Reactions to Contrast Media
Book chapterAbstract only
Chapter 22 – Adverse Reactions to Contrast Media
Pages 239-259
 Select Chapter 23 – Corticosteroids
Book chapterAbstract only
Chapter 23 – Corticosteroids
Pages 261-268
 Select Index
Book chapterNo access
Index
Pages 269-275

دانلود کتاب مقاله استاندارد | پسورد سایت های علمی

برای سفارش موارد زیر، با تلگرام و یا ایمیل ما مکاتبه کنید. دانلود مقاله ، خرید ایبوک ، دانلود استاندارد ، دریافت پایان نامه و خرید پسورد دانشگاهی خرید کتابهای آمازون، خرید اکانت iThenticate

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا