پرداخت هزینه

شماره حساب های سایت گیگاپیپر برای پرداخت هزینه خدمات و سرویس های گیگاپیپر ، لطفا پس از واریز هزینه به یکی از شماره حساب های زیر ،” مشخصات واریزی و اینکه به کدام یک از  بانکها واریز شده”  را اطلاع دهید. تفاوتی ندارد به کدام یک از 8 حساب زیر، هزینه واریز شود.(ترجیحا بانک ملی- … ادامه خواندن پرداخت هزینه