دانلود کتاب Notes on Geoplasticity

خرید ایبوک Notes on Geoplasticity

برای دانلود ایبوک Notes on Geoplasticity و خرید کتاب یادداشت هایی در مورد ژئوپلاستیک بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید.پس از اتصال به درگاه پرداخت هزینه و تکمیل مراحل خرید ، لینک دانلود کتاب ایمیل می شود.این ایبوک در فرمت PDF اورجینال ارسال می شود.نسخه الکترونیکی کتاب قابلیت کپی برداری copy و Paste دارد. 

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر کتابی از انتشارات Routledge دارید با ما مکاتبه کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

ایبوک Notes on Geoplasticity

دانلود کتاب Notes on Geoplasticity دانلود ایبوک یادداشت هایی در مورد ژئوپلاستیک ISBN-13: 978-1138370050 ISBN-10: 1138370053
دانلود کتاب Notes on Geoplasticity دانلود ایبوک یادداشت هایی در مورد ژئوپلاستیک ISBN-13: 978-1138370050 ISBN-10: 1138370053

Notes on Geoplasticity 1st Edition, Kindle Edition
by William G. Pariseau (Author)  Format: Kindle Edition

ISBN-13: 978-1138370050
ISBN-10: 1138370053
Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 10$

ادرس اینترنتی کتاب Notes on Geoplasticity

https://www.worldcat.org/title/notes-on-geoplasticity/oclc/1126356607

https://www.taylorfrancis.com/books/notes-geoplasticity-william-pariseau/10.1201/9780429428272

 

 

دانلود رایگان کتاب Notes on Geoplasticity

برای اطمینان از کیفیت ایبوک ، چند صفحه ابتدایی ان به صورت رایگان قرار داده شده است.

William G. Pariseau, “Notes on Geoplasticity”
English | ISBN: 1138370053 | 2019 | 242 pages | PDF | 13 MB

دانلود کتاب Notes on Geoplasticity

This book is about geoplasticity, solid mechanics of rock, jointed rock and soil beyond the domain of a purely elastic deformation. Plastic deformation is irreversible and begins at the limit to elasticity with any attempt at further loading. Stress at the limit to elasticity is “strength” which is described by a functional relationship amongst stresses, that is, by a yield function or failure criterion. Mohr-Coulomb, Drucker-Prager and Hoek-Brown criteria are well-known examples in geomechanics.

Beyond the elastic limit, but still within the realm of small strain increments, a total strain increment is the sum of an elastic increment and a plastic increment. The elastic increment is computed through an incremental form of Hooke’s law, isotropic or anisotropic as the case may be. Computation of the plastic part is at the core of any plasticity theory and is approached through the concept of a plastic potential. The plastic potential is a function of stresses and perhaps other material parameters such as plastic strain and temperature. Derivatives of the plastic potential with respect to stress lead to the plastic part of the total strain increment. If the yield criterion and plastic potential are the same, then the plastic stress-strain relationships are “associated rules of flow” and follow a “normality” principle. Normality is in reference to a graphical portrayal in principal stress space where the plastic strain increment is perpendicular to the yield surface. If the plastic potential and yield criterion are different, as is often the case in geoplasticity, then the rules of flow are “non-associated”. Drucker’s famous stability postulate implies normality at a smooth point on the yield surface, convexity of the yield function and other important features of plasticity theory in geomechanics.

However, there is no point to proceeding to theoretical analyses without physical justification. Hence, the physical foundations for application of plasticity theory to rock, jointed rock and soil are examined in Chapter 2 of this book. A brief review of continuum mechanics principles is given in Chapter 3. Chapter 4 focuses on plane plastic strain and “sliplines”. The technical literature is replete with numerous diagrams of sliplines, especially in discussions of foundations on soils, but the relevant mathematics is often lacking and with it genuine understanding. Examples illustrate application of theory to traditional geomechanics problems such as computation of retaining wall forces in soils, foundation bearing capacity of soil and rock, wedge penetration of rock under confining pressure and others. Brief discussions of anisotropy, visco-plasticity and poro-plasticity are presented in Chapters 6, 7 and 8.

This book will be of interest to civil, geological and mining engineers, particularly those involved in reliable design of excavations and foundations beyond elasticity, especially in jointed rock.

دانلود ایبوک یادداشت هایی در مورد ژئوپلاستیک

این کتاب در مورد ژئوپلاستیک ، مکانیک جامد سنگ ، سنگ پیوندی و خاک فراتر از محدوده تغییر شکل کاملا الاستیک است. تغییر شکل پلاستیک برگشت ناپذیر است و با حداکثر کشش با هر بار تلاش برای بارگیری بیشتر شروع می شود. تنش در حد کشش “مقاومت” است که با یک رابطه عملکردی در میان تنش ها توصیف می شود ، یعنی با عملکرد تسلیم یا معیار شکست. معیارهای Mohr-Coulomb ، Drucker-Prager و Hoek-Brown نمونه های شناخته شده ای در ژئومکانیک هستند.

فراتر از حد الاستیک ، اما هنوز در محدوده کرنش های کوچک ، افزایش کرنش کل حاصل جمع یک الاستیک و یک افزایش پلاستیکی است. افزایش الاستیک از طریق فرم افزایشی قانون هوک ، ایزوتروپ یا ناهمسانگرد بر حسب مورد محاسبه می شود. محاسبه قسمت پلاستیک هسته اصلی هر تئوری پلاستیسیته است و از طریق مفهوم پتانسیل پلاستیک به آن نزدیک می شود. پتانسیل پلاستیک تابعی از تنش ها و شاید پارامترهای دیگر مواد مانند فشار پلاستیکی و دما است. مشتقات پتانسیل پلاستیک با توجه به تنش منجر به قسمت پلاستیکی افزایش کرنش کل می شود. اگر معیار عملکرد و پتانسیل پلاستیک یکسان باشد ، پس روابط فشار و کرنش پلاستیکی “قوانین مرتبط جریان” هستند و از یک اصل “عادی” پیروی می کنند. حالت عادی اشاره به یک تصویر گرافیکی در فضای تنش اصلی است که در آن افزایش کرنش پلاستیک عمود بر سطح عملکرد است. اگر پتانسیل پلاستیک و معیار عملکرد متفاوت باشد ، همانطور که اغلب در ژئوپلاستیک اتفاق می افتد ، قوانین جریان “غیر مرتبط” هستند. فرضیه پایداری معروف دراکر به معنای نرمال بودن در یک نقطه صاف روی سطح عملکرد ، تحدب عملکرد عملکرد و سایر ویژگی های مهم تئوری انعطاف پذیری در ژئومکانیک است.

با این حال ، بدون توجیه فیزیکی ، هیچ سودی برای تحلیل های نظری وجود ندارد. از این رو ، مبانی فیزیکی کاربرد تئوری انعطاف پذیری در سنگ ، سنگ پیوندی و خاک در فصل 2 این کتاب بررسی شده است. مروری کوتاه بر اصول مکانیک پیوسته در فصل 3 آورده شده است. فصل 4 روی کرنش پلاستیکی صفحه و “خطوط لغزش” تمرکز دارد. ادبیات فنی مملو از نمودارهای بی شماری از خطوط لغزش است ، خصوصاً در مبانی مبانی در خاک ، اما ریاضیات مربوطه غالباً فاقد و با آن درک واقعی است. نمونه هایی کاربرد تئوری را در مشکلات ژئومکانیک سنتی مانند محاسبه نیروهای دیواره نگهدارنده در خاک ، ظرفیت تحمل پایه خاک و سنگ ، نفوذ گوه سنگ تحت فشار محدود و موارد دیگر نشان می دهد. بحث مختصری در مورد ناهمسانگردی ، ویسکوپلاستیسیتی و تخلخل پلاستیکی در فصل 6 ، 7 و 8 ارائه شده است.

این کتاب مورد توجه مهندسین عمران ، زمین شناسی و معدن ، به ویژه کسانی که در طراحی قابل اعتماد کاوش ها و پایه های فراتر از کشش ، به ویژه در سنگ های مفصلی هستند ، قرار دارد.

دکمه بازگشت به بالا