دانلود گزارش PEP 117 خرید Titanium Dioxide Pigment

خرید گزارش PEP 117

برای دانلود فایل PEP 117 خرید گزارش Titanium Dioxide Pigment و رنگدانه دی اکسید تیتانیوم بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این گزارش مربوط به سال 1978 و در فرمت PDF ارسال می شود.

برای خرید گزارشهای Process Economics Program کافیست آدرس گزارش از سایت  https://ihsmarkit.com/products/chemical-technology-pep-index.html را برای ما ارسال کنید.هزینه دریافت PDF فایل از سایت IHS، اعلام و پس از واریز هزینه ارسال میشود.
ارائه پی دی اف تمام متن به گزارشهای Nexant شامل: BI, PERP, POPS, PPE.. این گزارشها شامل قیمت مواد شیمیایی و پتروشیمیایی میباشد که قیمتها را در مناطق خاورمیانه ، امریکا، چین، آسیا، اروپا، آفریقا وسطح جهانی مورد بررسی قرار میدهند.

در صورتی که نیاز به دانلود هر گزارشی از IHS و یا PEP ,و یا SCUP دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی گزارش را از سایت ihsmarkit.com و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

برای دریافت PDF گزارش های فنی در زمينه فرآيندهای مواد پتروشيمی، وضعيت صنعت و بازار مواد پتروشيمی با ما مکاتبه کنید.
دانلود گزارش Chemical Economics Handbook از IHS دانلود PDF گزارشهای PEP از ihsmarkit
دانلود گزارش Chemical Economics Handbook از IHS دانلود PDF گزارشهای PEP از ihsmarkit

Titanium Dioxide Pigment
Process Economics Program Report 117
Published April 1978

لینک گزارش PEP 117 از ihs :

https://ihsmarkit.com/products/chemical-technology-pep-titanium-dioxide-pigment-1978.html

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 200$

دانلود رایگان گزارش PEP 117

برای اطمینان از کیفیت گزارش PEP 211C، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.گزارشهای دیگر دانلودی از High Olefins Fluid Catalytic Cracking Processes به همین صورت هستند.

درباره گزارش Titanium Dioxide Pigment

Titanium dioxide is the leading white pigment, with a world output of about 1.75 million metric tons/yr. It is produced by two methods: the chloride process and the sulfate process. The object of this study is to compare the technology and economics of these processes and to evaluate the disposal or reuse of chloride and sulfuric acid wastes.

Two versions of the chloride processes are considered–one using rutile (95% TiO2) and one using enriched ilmenite (70% TiO2), a mixture of ilmenite, leucoxene, and rutile ores, The rutile-fed process of Sec tion 5 is patterned, so far as possible, on Tioxide International technology. This was done because of the appreciable body of Tioxide patents and related information. The mixed-feed process of Section 6 follows Du Pont practice both because of the volume of patent literature and because DuPont’s is the only commercial chloride operation using the lower purity feed. The authors have no inside information from either Tioxide or DuPont; thus, there is no assurance that the processes evaluated in this study are identical to those used by Tioxide and DuPont.

Section 5 considers the technology of all companies other than DuPont that use a rutile feed. Section 6 is limited, so far as possible, to DuPont practice. However, in many cases, operations are interchange- able and an optimum process design would probably incorporate features from several companies. Both processes evaluated are divided into chlorination and oxidation plants to enable handling of the numerous plant sections in the PEPCOST computer program.

The sulfate process evaluated in Section 7 uses a conventional ilmenite feed (55% Ti02) and a technology which is not intentionally representative of any one company’s operation. The process evaluated in Section 8 uses the same technology on an upgraded titaniferous slag (85% TiO2) This slag was selected as a raw material for evaluation because a plant to produce it will come onstream in 1978.

Section 9 deals with alternative, but untested schemes, for TiO2 pigment production, and Section 10, with the problems and economics of waste disposal or reuse.

The hypothetical plants evaluated in this study are located on the U.S. Gulf Coast. However, the economics are also believed to be applicable to the Atlantic Coast, which is more advantageous relative to U.S. pigment markets.

دانلود گزارش رنگدانه دی اکسید تیتانیوم

دی اکسید تیتانیوم با تولید جهانی در حدود 1.75 میلیون متر تن در سال ، پیگمنت ترین رنگدانه سفید است. با دو روش تولید می شود: فرآیند کلراید و فرآیند سولفات. هدف این مطالعه مقایسه فن آوری و اقتصاد این فرآیندها و ارزیابی دفع یا استفاده مجدد از ضایعات کلرید و اسید سولفوریک است.

دو نسخه از فرآیندهای کلراید در نظر گرفته شده است – یکی با استفاده از روتیل (95٪ TiO2) و دیگری با استفاده از ایلمنیت غنی شده (70٪ TiO2) ، مخلوطی از سنگ معدن ایلمنیت ، لوکوکسن و روتیل ، روند تغذیه شده با روتیل بخش 5 الگوی ، تا آنجا که ممکن است ، در فن آوری Tioxide International است. این امر به دلیل قابل توجه بودن حق ثبت اختراعات تیوکسید و اطلاعات مربوط به آن انجام شده است. فرآیند خوراک مخلوط بخش 6 به دلیل حجم ادبیات ثبت اختراع و به دلیل اینکه DuPont تنها عملیات تجاری کلرید با استفاده از خوراک با خلوص پایین است ، از عمل Du Pont پیروی می کند. نویسندگان هیچ اطلاعات داخلی از Tioxide یا DuPont ندارند. بنابراین ، هیچ تضمینی وجود ندارد که فرایندهای ارزیابی شده در این مطالعه با فرآورده های تیوکسید و DuPont یکسان باشند.

بخش 5 فناوری سایر شرکتها به غیر از DuPont را که از خوراک روتیل استفاده می کنند ، در نظر می گیرد. بخش 6 ، تا آنجا که ممکن است ، به عمل DuPont محدود است. با این حال ، در بسیاری از موارد ، عملیات قابل تعویض هستند و یک طراحی بهینه فرآیند ممکن است از ویژگی های چندین شرکت برخوردار باشد. هر دو فرآیند ارزیابی شده به گیاهان کلرزنی و اکسیداسیون تقسیم می شوند تا امکان مدیریت بخشهای مختلف گیاه در برنامه رایانه ای PEPCOST را فراهم کنند.

فرآیند سولفات مورد ارزیابی در بخش 7 از یک خوراک ایلمنیت معمولی (55٪ Ti02) و یک فناوری استفاده می کند که عمداً نماینده عملکرد هیچ یک از شرکت ها نیست. فرآیندی که در بخش 8 ارزیابی شده است از همان فناوری در مورد یک سرباره تیتانیفر به روز شده (85٪ TiO2) استفاده می کند.

بخش 9 با طرح های جایگزین ، اما آزمایش نشده برای تولید رنگدانه های TiO2 و بخش 10 ، با مشکلات و اقتصاد دفع یا استفاده مجدد زباله سروکار دارد.

گیاهان فرضی ارزیابی شده در این مطالعه در سواحل خلیج ایالات متحده واقع شده اند. با این حال ، اعتقاد بر این است که اقتصاد در سواحل آتلانتیک نیز قابل استفاده است ، که نسبت به بازارهای رنگدانه ایالات متحده از مزیت بیشتری برخوردار است.

Download PEP 117

دکمه بازگشت به بالا