دزدی ادبی

سرقت ادبی Plagiarism

نحوه تشخیص پلاجیاریزم

سرقت ادبی Plagiarism یا سرقت علمی چیست؟ پلاجیاریزم، پلاجریزم و به عبارتی دیگر سرقت ادبی، سرقت علمی یا دستبرد علمی، در حقیقت…

ادامه مقاله »
سرقت ادبی Plagiarism

پسورد turnitin اکانت ترنیتن

خرید اکانت (یوزر و پسورد turnitin ) (با توجه به محدودیتهای اخیر ترنیتین، تعداد مقاله قابل چک کردن در عمل…

ادامه مقاله »
دکمه بازگشت به بالا