گزارش IDC

دانلود گزارش

دسترسی به گزارش IDC از Worldwide Storage for Big Data and Analytics Forecast

خرید گزارش Worldwide Storage for Big Data and Analytics Forecast, 2017–2021 برای دانلود گزارش Worldwide Storage for Big Data and…

ادامه مقاله »
دانلود گزارش

خرید گزارش IDC از Worldwide Big Data and Analytics Software

خرید گزارش Worldwide Big Data and Analytics Software Forecast, 2017–2021 برای دانلود گزارش Worldwide Big Data and Analytics Software Forecast,…

ادامه مقاله »
دانلود گزارش

گزارش IDC از Worldwide and Regional Public IT Cloud Services

خرید گزارش Worldwide and Regional Public IT Cloud Services Forecast, 2018–2021 برای دانلود گزارش Worldwide and Regional Public IT Cloud…

ادامه مقاله »
دانلود گزارش

خرید گزارش IDC درباره IDC MarketScape Worldwide Digital Transformation Service

دانلود گزارش از IDC دانلود گزارش IDC MarketScape Worldwide Digital Transformation Service فایل گزارش IDC MarketScape Worldwide Digital Transformation Service…

ادامه مقاله »
دانلود گزارش

دانلود گزارش IDC از DX Security: A Security Model for the DX Platform

دانلود گزارش از IDC خرید گزارش DX Security: A Security Model for the DX Platform فایل گزارش DX Security: A…

ادامه مقاله »
دانلود گزارش

فروش گزارش های موسسه IDC.com International Data Corporation

دانلود گزارش از IDC درباره مؤسسه‌ی تحقیقاتی IDC International Data Corporation (IDC) ارائه دهنده اطلاعات بازار، خدمات مشاوره و رویدادهای…

ادامه مقاله »
دانلود استاندارد

تهیه گزارش

دانلود و تهیه گزارش Report تحلیل گران و برنامه ریزان ایرانی سعی دارند  تا با مطالعه تمام داده های مورد…

ادامه مقاله »
دکمه بازگشت به بالا