استاندارد IGS

استانداردهای گاز ایران ||| IGS – Iranian Gas Standards نحوه درخواست استاندارد IGS لطفا مشخصات استاندارد IGS خود را با فرمت زیر به ایمیل Standard@GigaPaper.ir ارسال بفرمایید و یا فرم درخواست استاندارد IGS را در انتهای صفحه پر کنید. مشخصات استاندارد درخواستی IGS به عنوان مثال شماره استاندارد : M-PL-021 عنوان استاندارد : Butt Welding […]

استاندارد IEEE

انجمن مهندسین برق و الکترونیک امریکا||| IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers نحوه درخواست استاندارد IEEE لطفا مشخصات استاندارد IEEE خود را با فرمت زیر به ایمیل Standard@GigaPaper.ir ارسال بفرمایید و یا فرم درخواست استاندارد IEEE را در انتهای صفحه پر کنید. مشخصات استاندارد درخواستی IEEE به عنوان مثال شماره استاندارد :  IEEE […]

استاندارد IEC

استانداردهای کمیته بین المللی الکترونیک ||| International Electrotechnical Commission – IEC نحوه درخواست استاندارد IEC لطفا مشخصات استاندارد IEC خود را با فرمت زیر به ایمیل Standard@GigaPaper.ir ارسال بفرمایید و یا فرم درخواست استاندارد IEC را در انتهای صفحه پر کنید. مشخصات استاندارد درخواستی IEC به عنوان مثال شماره استاندارد : IEC 62753 Ed. 1.0 […]

استاندارد ICEA

استاندارد مهندسین کابل ||| ICEA — Insulated Cable Engineers Association نحوه درخواست استاندارد ICEA لطفا مشخصات استاندارد ICEA خود را با فرمت زیر به ایمیل Standard@GigaPaper.ir ارسال بفرمایید و یا فرم درخواست استاندارد ICEA را در انتهای صفحه پر کنید. مشخصات استاندارد درخواستی ICEA به عنوان مثال شماره استاندارد :  ICEA S-67-401 عنوان استاندارد : […]

استاندارد AS

استاندارد های ملی استرالیا ||| Australian Standards – AS نحوه درخواست استاندارد AS لطفا مشخصات استاندارد AS خود را با فرمت زیر به ایمیل Standard@GigaPaper.ir ارسال بفرمایید و یا فرم درخواست استاندارد AS را در انتهای صفحه پر کنید. مشخصات استاندارد درخواستی AS به عنوان مثال شماره استاندارد :  AS 5300-2015 عنوان استاندارد : Australian […]

استاندارد GM

استانداردهای شرکت ژنرال موتور ||| General Motors Corp — GM نحوه درخواست استاندارد GM لطفا مشخصات استاندارد GM خود را با فرمت زیر به ایمیل Standard@GigaPaper.ir ارسال بفرمایید و یا فرم درخواست استاندارد GM را در انتهای صفحه پر کنید. مشخصات استاندارد درخواستی GM به عنوان مثال شماره استاندارد : GM  ۱۰ عنوان استاندارد : […]

استاندارد DIN

  استاندارد آلمان به زبان انگلیسی ||| DIN Deutsches Institut für Normung — DIN نحوه درخواست استاندارد DIN لطفا مشخصات استاندارد DIN خود را با فرمت زیر به ایمیل Standard@GigaPaper.ir ارسال بفرمایید و یا فرم درخواست استاندارد DIN را در انتهای صفحه پر کنید. مشخصات استاندارد درخواستی DIN به عنوان مثال شماره استاندارد : DIN […]

استاندارد CTI

استاندارد فناوری های سیستم های خنک کننده ||| Cooling Technology Institute – CTI نحوه درخواست استاندارد CTI لطفا مشخصات استاندارد CTI خود را با فرمت زیر به ایمیل Standard@GigaPaper.ir ارسال بفرمایید و یا فرم درخواست استاندارد CTI را در انتهای صفحه پر کنید. مشخصات استاندارد درخواستی CTI به عنوان مثال شماره استاندارد :  CTI STD-202 […]

استاندارد CMAA

استاندارد تولیدکنندگان جرثقیل و بالابر ها ||| CMAA Crane Manufacturers Association Of America — CMAA نحوه درخواست استاندارد CMAA لطفا مشخصات استاندارد CMAA خود را با فرمت زیر به ایمیل Standard@GigaPaper.ir ارسال بفرمایید و یا فرم درخواست استاندارد CMAA را در انتهای صفحه پر کنید. مشخصات استاندارد درخواستی CMAA به عنوان مثال شماره استاندارد : […]

استاندارد BSI

موسسه استانداردهای انگلیس ||| British Standards Institute — BSI نحوه درخواست استاندارد BSI لطفا مشخصات استاندارد BSI خود را با فرمت زیر به ایمیل Standard@GigaPaper.ir ارسال بفرمایید و یا فرم درخواست استاندارد BSI را در انتهای صفحه پر کنید. مشخصات استاندارد درخواستی BSI به عنوان مثال شماره استاندارد :  BS SP 22-27:1950+A3:2015 عنوان استاندارد : […]