تازه ترین مطالب

دانلود کتاب Pragmatics

Pragmatics Second Edition Yan Huang Oxford Textbooks in Linguistics Clear and comprehensive Includes exercises and solutions, a glossary, and guides […]

دانلود کتاب

برای دنلود کتاب زیر با ایمیل ما تماس بگیرید. Marx Worldwide: On the Development of the International Discourse on Marx […]

دسترسی قوی به پایگاههای علمی

برای دسترسی به هر یک از پایگاههای علمی زیر با ایمیل Password گیگاپیپر تماس بگیرید. اطلاعات بیشتر در : پسورد […]

دانلود مقاله از IOS Press

پایگاه اطلاعاتی IOS Press متشکل از ۹۳ ژورنال، ۱۶ کتاب وبیش از ۳۴ هزار مقاله در تمام زمینه های پزشکی […]