تازه ترین مطالب

دسترسی قوی به پایگاههای علمی

برای دسترسی به هر یک از پایگاههای علمی زیر با ایمیل Password گیگاپیپر تماس بگیرید. اطلاعات بیشتر در : پسورد […]

دانلود مقاله از IOS Press

پایگاه اطلاعاتی IOS Press متشکل از ۹۳ ژورنال، ۱۶ کتاب وبیش از ۳۴ هزار مقاله در تمام زمینه های پزشکی […]

پسورد پایگاه CABI Publishing

دو پایگاه اطلاعاتی اصلی انتشارات CABI، CAB Abstract و Global Health هستند که از طریق محیط جستجوی CABDirect ارائه می […]

پسورد Royal Society of Chemistry (RSC)

RSC که یک سازمان غیرانتفاعی می باشد از سال ۱۸۴۱ شروع به فعالیت وتحقیق در زمینه شیمی و مهندسی شیمی […]

دسترسی به پایگاه JaypeeDigital

یکی از معتبرترین ناشر کتب پزشکی در جهان و آسیا که در پایگاه اطلاعاتی خود ۱۱۳۰ کتاب الکترونیک، ۲۷۰۰ فایل […]

دانلود کتاب از پایگاه Ebrary

برای دانلود هر کتابی که نیاز دارید ، کافیست مشخصات ان را به ایمیل Ebook سایت ایمیل بفرمایید. توضیحات بیشتر […]

دانلود کتب از Ebrary

برای دانلود هر کتابی که نیاز دارید ، کافیست مشخصات ان را به ایمیل Ebook سایت ایمیل بفرمایید. توضیحات بیشتر […]

دانلود کتاب از ebrary

برای دانلود هر کتابی که نیاز دارید ، کافیست مشخصات ان را به ایمیل Ebook سایت ایمیل بفرمایید. توضیحات بیشتر […]