تهیه کتاب در رشته های پزشکی، پیراپزشکی، دندانپزشکی

برای تهیه کتاب در رشته های پزشکی، پیراپزشکی، دندانپزشکی از سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۷ کافیست مشخصات کتابهای مورد نیاز خود را به ما ایمیل کنید ، تا پس از واریز هزینه کتاب خدمتتان ایمیل شود. تهیه کتاب در کلیه گرایشهای زیر : Anatomy Biochemistry بیوشیمی Cardiology & Cardiac Surgery & Vascular Surgery قلب و عروق […]

دانلود کتابهای پزشکی در گرایشهای قلب و عروق،کالبد شناسی،بیهوشی و درد، مهندسی پزشکی

  ۹۷۸۹۸۱۲۳۸۸۱۷۹ A Guide To Dissection Of The Human Body ۲۰۰۴ World Scientific Lisowski Anatomy ۹۷۸۰۸۹۵۸۲۸۰۱۹ A Visual Analogy Guide to Human Anatomy& Physiology ۲۰۰۹ Manson KRIEGER Anatomy ۹۷۸۱۶۰۴۰۶۲۰۷۶ Anatomy – An Essential Textbook ۲۰۱۳ Thieme Gilory Anatomy ۹۷۸۰۳۲۳۳۱۹۶۳۸ Anatomy & Physiology Laboratory Manual and E-Labs ۲۰۱۵ Elsevier  Patton Anatomy ۹۷۸۱۴۵۱۱۴۷۲۶۱ Anatomy & Physiology Made […]

دانلود کتابهای پزشکی در گرایشهای طب مکمل،دندان پزشکی، ICU

برای دریافت کتاب های زیر مشخصات کتاب مورد نظرتان را ایمیل کنید ، تا پس از واریز هزینه خدمتتتان ارسال شود. ۹۷۸۱۹۳۴۱۱۵۰۶۰ Basic Principles of Forensic Chemistry ۲۰۱۲ Springer  KHAN Chemistry ۹۷۸۳۶۶۲۴۳۵۲۵۰ Beyond Human: Engineering Our Future Evolution ۲۰۱۴ Springer Seedhouse Chemistry ۹۷۸۳۷۰۹۱۱۶۳۶۴ Bilirubin: Jekyll and Hyde Pigment of Life ۲۰۱۳ Springer Lightner Chemistry ۹۷۸۹۸۱۲۸۷۰۴۹۰ […]

دانلود کتابهای پزشکی در گرایش های مختلف

برای دریافت کتاب های زیر مشخصات کتاب مورد نظرتان را ایمیل کنید ، تا پس از واریز هزینه خدمتتتان ارسال شود. ۹۷۸۹۸۱۴۳۵۵۱۵۵ ۲۱st Century Global Health Diplomacy ۲۰۱۳ World Scientific Novotny Health & Epidemiology ۹۷۸۱۶۰۸۳۱۶۱۰۶ A Clinical Guide for Contraception ۲۰۱۱ LWW Speroff Health & Epidemiology ۹۷۸۰۵۲۱۷۰۹۵۸۳ A Clinician’s Guide to Statistics and Epidemiology in […]

دانلود کتابهای عصب شناسی

برای دریافت کتاب های زیر مشخصات کتاب مورد نظرتان را ایمیل کنید ، تا پس از واریز هزینه خدمتتتان ارسال شود. ۹۷۸۰۳۴۰۹۲۷۷۱۷ A Manual of Neonatal Intensive Care ۲۰۱۳ CRC Press KENDALL Neonatalogy ۹۷۸۰۷۲۷۹۱۶۸۱۵ ABC of the First Year ۲۰۰۲  BMJ Books VALMAN Neonatalogy ۹۷۸۱۴۱۶۰۵۶۲۴۹ Assisted Ventilation of the Neonate ۲۰۱۱ Elsevier Goldsmith Neonatalogy ۹۷۸۰۳۴۰۹۶۸۴۱۳ […]

دانلود کتابهای جراحی مغز و اعصاب ، پزشکی هسته ای

برای دریافت کتاب های زیر مشخصات کتاب مورد نظرتان را ایمیل کنید ، تا پس از واریز هزینه خدمتتتان ارسال شود. ۹۷۸۱۱۰۷۰۳۱۷۷۷ Adult Hydrocephalus ۲۰۱۴ Cambridge Rigamonti Neurosurgery ۹۷۸۱۵۸۸۹۰۳۹۶۹ Advanced Pediatric Craniocervical Surgery ۲۰۰۶ Thieme brockmeyer Neurosurgery ۹۷۸۱۵۸۸۹۰۰۶۷۸ Advanced Techniques in Image-Guided Brain and Spine Surgery ۲۰۰۲ Thieme Germano Neurosurgery ۹۷۸۳۳۱۹۰۹۰۶۵۸ Advances and Technical Standards […]

دانلود کتابهای پرستاری

برای دریافت کتاب های زیر مشخصات کتاب مورد نظرتان را ایمیل کنید ، تا پس از واریز هزینه خدمتتتان ارسال شود. ۹۷۸۰۳۲۳۰۸۴۷۵۸ ۲۰۱۵ Intravenous Medications: A Handbook for Nurses and Health Professionals ۲۰۱۴ Elsevier GAHART Nursing ۹۷۸۰۸۰۳۶۲۹۲۴۰ A Case Studies Approach to Nursing Fundamentals: Instructor Volume ۲۰۱۲ F.A. Davis Trueman Nursing ۹۷۸۰۷۸۱۷۵۸۵۳۶ A Nurse’s Guide […]

دانلود کتابهای تومور شناسی ، زنان و زایمان

برای دریافت کتابهای زیر مشخصات کتاب مورد نظرتان را ایمیل کنید ، تا پس از واریز هزینه خدمتتتان ارسال شود. Obstetrics and Gynecology ۹۷۸۱۴۴۴۱۷۴۲۵۰ ۱۰۰ Cases in Obstetrics and Gynaecology ۲۰۱۵ CRC Press Bottomley OB & GY ۹۷۸۱۴۵۱۱۱۶۵۴۰ ۵-Minute Consult Clinical Companion to Women’s Health ۲۰۱۳ LWW McGarry OB & GY ۹۷۸۹۳۵۰۲۵۵۸۷۲ A Colour Atlas […]

دانلود کتابهای چشم پزشکی

برای دریافت کتابهای زیر مشخصات کتاب مورد نظرتان را ایمیل کنید ، تا پس از واریز هزینه خدمتتتان ارسال شود. ۹۷۸۸۱۸۴۴۸۷۳۷۴ A Rational View on Modern Ophthalmic Operation Theatres ۲۰۰۹ Jaypee Brother Srinivasan Ophtalmology ۹۷۸۱۵۵۶۴۲۷۹۴۷ A Systematic Approach To Strabismus ۲۰۰۹ slack Karlsson Ophtalmology ۹۷۸۰۷۲۷۹۱۶۵۹۴ ABC of Eyes ۲۰۰۴  BMJ Books Khaw Ophtalmology ۹۷۸۳۶۴۲۲۱۶۳۳۶ Adenovirus […]

دانلود کتابهای ارتوپدی

برای دریافت کتابهای زیر مشخصات کتاب مورد نظرتان را ایمیل کنید ، تا پس از واریز هزینه خدمتتتان ارسال شود. ۹۷۸۰۳۲۳۲۲۱۵۸۰ A Manual of Orthopaedic Terminology ۲۰۱۵ Elsevier Nelson Orthopaedic ۹۷۸۰۷۰۲۰۳۱۷۴۸ A Practical Approach to Orthopaedic Medicine: Assessment, Diagnosis, Treatment ۲۰۱۰ Elsevier ATKINS Orthopaedic ۹۷۸۰۷۸۱۷۹۶۰۶۴ A Practical Guide To Joint And Soft Tissue Injection And […]