نتیجه جستجو برای :پلاجیاریزم

سرقت ادبی Plagiarism

نحوه تشخیص پلاجیاریزم

سرقت ادبی Plagiarism یا سرقت علمی چیست؟ پلاجیاریزم، پلاجریزم و به عبارتی دیگر سرقت ادبی، سرقت علمی یا دستبرد علمی، در حقیقت…

ادامه مقاله »
سرقت ادبی Plagiarism

چک کردن سیمیلاریتی مقاله

چک کردن سیمیلاریتی مقاله تشخیص سرقت علمی ادبی میتواند نقش مهمی رادر تشخیص سرقت ایده ها درمقالات مجلات و وب…

ادامه مقاله »
سرقت ادبی Plagiarism

تشخیص سرقت ادبی مقاله با iThenticate

تشخیص سرقت ادبی مقاله با iThenticate سرویس پیشگیری از سرقت در مقالات علمی (Plagiarism) حتما تا کنون برای شما نیز…

ادامه مقاله »
سرقت ادبی Plagiarism

سرقت علمی Plagiarism

تعریف سرقت علمی  (پلاجیاریزم) کمیته اخلاق نشــر ( Committee On Publication Ethics (COPE) ) ســرقت علمی (پلاجیاریزم) را چنین تعریف میکند:…

ادامه مقاله »
سرقت ادبی Plagiarism

بررسی درصد سرقت ادبی (تشابه متنی) با Turnitin

بررسی سرقت ادبی مقالات تشخیص سرقت ادبی مقاله از جمله ابتدایی ترین اقدامات در رعایت اصول اخلاق در نشر است. سرقت ادبی…

ادامه مقاله »
سرقت ادبی Plagiarism

بررسی سرقت ادبی مقاله با iThenticate

مراحل تعیین درصد تشابه مقاله (Plagiarism) با آیتنتیکیت برای چک کردن سرقت ادبی با iThenticate مراحل زیر را انجام دهید…

ادامه مقاله »
سرقت ادبی Plagiarism

بررسی مقاله با Grammarly

Grammarly چیست؟ با Grammarly اطمینان خواهید داشت که پیام ها، اسناد ،مقالات و پست های رسانه های اجتماعی شما، روشن،…

ادامه مقاله »
سرقت ادبی Plagiarism

پارافریز Paraphrase چیست؟

پارافریز Paraphrase چیست؟ پارافریز بمعنی تفسیر و تحلیل یک جمله است. درصورتی که بطور غیر عمد، تشابهی در متن(همه زبانها) وجود…

ادامه مقاله »
سرقت ادبی Plagiarism

سوال در مورد سرقت ادبی Plagiarism

پاسخ به چند سوال در مورد سرقت ادبی Plagiarism پلاجیاریزم در برخی موارد سرقت ادبی Plagiarism غیر عمد است. یعنی…

ادامه مقاله »
سرقت ادبی Plagiarism

راهنمای چک کردن مقاله در turnitin

چک کردن مقاله در turnitin راهنمای شروع سریع جدول محتوا مرحله 1: ثبت نام مرحله 2: صفحه اصلی دانشجویی مرحله…

ادامه مقاله »
Rankie WordPress Plugin