پسورد turnitin اکانت ترنیتن

خرید اکانت (یوزر و پسورد turnitin ) یکی از مهمترین نرم افزارها در رابطه با سرقت علمی در دنیا نرم افزار «ترنیتن» (Turnitin) است که در سایت www.turnitin.com قابل دستیابی است. البته  امکانات سایت پولی است و نیاز به خرید اکانت turnitin دارد. ترنیتن معتبرترین سایت برای سنجش متن مقاله و پایان نامه شما است. این … ادامه خواندن پسورد turnitin اکانت ترنیتن