پسورد turnitin اکانت ترنیتن

خرید اکانت (یوزر و پسورد turnitin ) (با توجه به محدودیتهای اخیر ترنیتین، تعداد مقاله قابل چک کردن در عمل کمتر شده است ولی برای استفاده شخصی کاملا مفید و مناسب است. ولی برای شرکتها و سازمانهایی که هر روز نیاز به چک کردن چند مقاله دارند، مناسب نیست. برای چک کردن تعداد بالایی مقاله … ادامه خواندن پسورد turnitin اکانت ترنیتن