دانلود کتاب

دانلود کتاب Restatement of the law, agency : as adopted and promulgated

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

خرید و دانلود کتاب Restatement of the law, agency : as adopted and promulgated by the American Law Institute at Philadelphia, Pennsylvania

این کتاب در آرشیو گیگاپیپر موجود است. جهت دانلود ایبوک کتاب با گیگاپیپر مکاتبه کنید. توجه کنید کتاب در دو جلد می باشد. هر دو جلد کامل است. کلیه ضمایم Appendix کتاب Restatement of the law, agency در نسخه ارسالی، خدمتتتان فرستاده می شود.

 

Restatement of the law, agency : as adopted and promulgated by the American Law Institute at Philadelphia, Pennsylvania, May 17, 2005

دانلود کتاب Restatement of the law, agency : as adopted and promulgated دانلود ایبوک Restatement of the Law, Agency: third parties 0314962468, 9780314962461 گیگاپیپر.
Language: English
Publication Information: St Paul, MN : American Law Institute Publishers, 2006.
Publication Date: 2006
Physical Description: resource (2 volumes)
Publication Type: Book; Computer File; eBook
Document Type: Bibliographies; Non-fiction; Electronic document
Subject Terms: Agency (Law) — United States
Content Notes: v. 1. Sec. 1.01-5.04: Introductory matters — Principles of attribution — Creation and termination of authority and agency — Ratification — Notifications and notice — v. 2. Sec. 6.01-8.15: Contracts and other transactions with third parties — Torts: liability of agent and principal — Duties of agent and principal to each other — Table of cases — Table of statutes — Parallel tables showing corresponding restatement third and restatement second section numbers — Table of cross references to digest system key numbers and ALR annotations — Index.

Includes bibliographical references and index.

Other Titles:
Restatement of the law, third, agency. Restatement (third) of agency.

مشخصات و دانلود ایبوک Restatement of the law, agency  as adopted and promulgated

دانلود کتاب Restatement of the law, agency : as adopted and promulgated دانلود ایبوک Restatement of the Law, Agency: third parties 0314962468, 9780314962461 گیگاپیپر

Bibliographic information
Title Restatement of the Law, Agency: Contracts and other transactions with third parties
Volume 2 of Restatement of the Law, Agency: As Adopted and Promulgated by the American Law Institute at Philadelphia, Pennsylvania, May 17, 2005, American Law Institute
Volume 2 of Restatement of the Law, Agency, American Law Institute
Author American Law Institute
Publisher American Law Institute Publishers, 2006
ISBN 0314962468, 9780314962461
Length 994 pages
Subjects Law
› General

Agency (Law)
Agency (Law) – United States
Law / General

فهرست مطالب کامل کتاب Restatement of the law, agency : as adopted and promulgated

Front Matter

INTRODUCTION

REPORTER’S NOTES

FOREWORD

Table Of Cases

TABLE OF CROSS REFERENCES TO DIGEST SYSTEM KEY NUMBERS AND ALR ANNOTATIONS*

TABLE OF STATUTES

Volume 1. Section 1.01 to 5.04

Chapter 1. INTRODUCTORY MATTERSCollapse

Topic 1. DEFINITIONS AND TERMINOLOGYSelect AllSearch

CHAPTER 1. INTRODUCTORY MATTERS

§ ۱.۰۲ Parties’ Labeling and Popular Usage Not Controlling

§ ۱.۰۳ Manifestation

§ ۱.۰۴ Terminology

CHAPTER 2. PRINCIPLES OF ATTRIBUTION

CHAPTER 2 PRINCIPLES OF ATTRIBUTION

TOPIC 1. ACTUAL AUTHORITYSelect AllSearch

§ ۲.۰۱ Actual Authority

§ ۲.۰۲ Scope of Actual Authority

TOPIC 2. APPARENT AUTHORITY

§ ۲.۰۳ Apparent Authority

TOPIC 3. RESPONDEAT SUPERIOR

§ ۲.۰۴ Respondeat Superior

TOPIC 4. RELATED DOCTRINES

§ ۲.۰۵ Estoppel to Deny Existence of Agency Relationship

§ ۲.۰۶ Liability of Undisclosed Principal

§ ۲.۰۷ Restitution of Benefit

CHAPTER 3. CREATION AND TERMINATION OF AUTHORITY AND AGENCY RELATIONSHIPSCollapse Next LevelSearch

TOPIC 1. CREATING AND EVIDENCING ACTUAL AUTHORITYSelect AllSearch

CHAPTER 3 CREATION AND TERMINATION OF AUTHORITY AND AGENCY RELATIONSHIPS

§ ۳.۰۲ Formal Requirements

TOPIC 2. CREATING APPARENT AUTHORITY

§۳.۰۳ Creation of Apparent Authority

TOPIC 3. CAPACITY TO ACT AS PRINCIPAL OR AGENTSelect AllSearch

§ ۳.۰۴ Capacity to Act as Principal

§ ۳.۰۵ Capacity to Act as Agent

TOPIC 4. TERMINATION OF AGENT’S POWERCollapse Next LevelSearch

TITLE A. TERMINATION OF ACTUAL AUTHORITYSelect AllSearch

§ ۳.۰۶ Termination of Actual Authority-In General

§ ۳.۰۷ Death, Cessation of Existence, and Suspension of Powers

§ ۳.۰۸ Loss of Capacity

§۳.۰۹ Termination by Agreement or by Occurrence of Changed Circumstances

§۳.۱۰ Manifestation Terminating Actual Authority

TITLE B. TERMINATION OF APPARENT AUTHORITYSelect

§ ۳.۱۱ Termination of Apparent Authority

TITLE C. IRREVOCABLE POWERS

§ ۳.۱۲ Power Given as Security; Irrevocable Proxy

§ ۳.۱۳ Termination of Power Given as Security or Irrevocable Proxy

TOPIC 5. AGENTS WITH MULTIPLE PRINCIPAL

§ ۳.۱۴ Agents with Multiple Principals

§ ۳.۱۵ Subagency

§ ۳.۱۶ Agent for Coprincipals

CHAPTER 4. RATIFICATION

Chapter 4 RATIFICATION

§ ۴.۰۱ Ratification Defined

§ ۴.۰۲ Effect of Ratification

§ ۴.۰۳ Acts That May Be Ratified

§ ۴.۰۴ Capacity to Ratify

§ ۴.۰۵ Timing of Ratification

§ ۴.۰۶ Knowledge Requisite to Ratification

§ ۴.۰۷ No Partial Ratification

§ ۴.۰۸ Estoppel to Deny Ratification

CHAPTER 5. NOTIFICATIONS AND NOTICE

CHAPTER 5 NOTIFICATIONS AND NOTICE

§ ۵.۰۲ Notification Given by or to an Agent

§ ۵.۰۳ Imputation of Notice of Fact to Principal

§ ۵.۰۴ An Agent Who Acts Adversely to a Principal

Volume 2. Section 6.01 to 8.15, Including Tables and IndexCollapse Next LevelSearch

CHAPTER 6. CONTRACTS AND OTHER TRANSACTIONS WITH THIRD PARTIESCollapse Next LevelSearch

TOPIC 1. PARTIES TO CONTRACTSSelect AllSearch

CHAPTER 6 CONTRACTS AND OTHER TRANSACTIONS WITH THIRD PARTIES

§ ۶.۰۲ Agent for Unidentified Principal

§ ۶.۰۳ Agent for Undisclosed Principal

§ ۶.۰۴ Principal Does Not Exist or Lacks Capacity

TOPIC 2. RIGHTS, LIABILITIES, AND DEFENSESCollapse Next LevelSearch

TITLE A. GENERALSelect AllSearch

§ ۶.۰۵ Contract That Is Unauthorized in Part or That Comhines Orders of Several Principals

§ ۶.۰۶ Setoff

TITLE B. SUBSEQUENT DEALINGS BETWEEN THIRD PARTY

§ ۶.۰۷ Settlement with Agent by Principal or Third Party

§ ۶.۰۸ Other Subsequent Dealings Between Third Party and Agent

§۶.۰۹ Effect of Judgment Against Agent or Principal

TITLE C. AGENT’S WARRANTIES AND REPRESENTATIONSSelect AllSearch

§ ۶.۱۰ Agent’s Implied Warranty of Authority

§ ۶.۱۱ Agent’s Representations

CHAPTER 7. TORTS-LIABILITY OF AGENT AND PRINCIPALCollapse Next LevelSearch

TOPIC 1. AGENT’S LIABILITYSelect AllSearch

CHAPTER 7 TORTS-LIABILITY OF AGENT AND PRINCIPAL

§ ۷.۰۲ Duty to Principal; Duty to Third Party

TOPIC 2. PRINCIPAL’S LIABILITYSelect AllSearch

§ ۷.۰۳ Principal’ s Liability-In General

§ ۷.۰۴ Agent Acts with Actual Authority

§ ۷.۰۵ Principal’ s Negligence in Conducting Activity Through Agent; Principal’ s Special Relationship…

§۷.۰۶ Failure in Performance of Principal’ s Duty of Protection

§۷.۰۷ Employee Acting Within Scope of Employment

§ ۷.۰۸ Agent Acts with Apparent Authority

CHAPTER 8. DUTIES OF AGENT AND PRINCIPAL TO EACH OTHERCollapse Next LevelSearch

TOPIC 1. AGENT’S DUTIES TO PRINCIPALCollapse Next LevelSearch

TITLE A. GENERAL FIDUCIARY PRINCIPLESelect AllSearch

§ ۸.۰۱ General Fiduciary Principle

TITLE B. DUTIES OF LOYALTYSelect AllSearch

§۸.۰۲ Material Benefit Arising Out of Position

§ ۸.۰۳ Acting as or on Behalf of an Adverse Party

§ ۸.۰۴ Competition

§ ۸.۰۵ Use of Principal’s Property; Use of Confidential Information An agent has a duty

§ ۸.۰۶ Principal’s Consent

TITLE C. DUTIES OF PERFORMANCESelect AllSearch

§ ۸.۰۷ Duty Created by Contract

§ ۸.۰۸ Duties of Care, Competence, and Diligence

§ ۸.۰۹ Duty to Act Only Within Scope of Actual Authority and to Comply with Principal’s Lawful Instructions

§ ۸.۱۰ Duty of Good Conduct

§ ۸.۱۱ Duty to Provide Information

§ ۸.۱۲ Duties Regarding Principal’ s Property-Segregation, Record-Keeping, and Accounting

TOPIC 2. PRINCIPAL’S DUTIES TO AGENTSelect AllSearch

§ ۸.۱۳ Duty Created by Contract

§ ۸.۱۴ Duty to Indemnify

§ ۸.۱۵ Principal’s Duty to Deal Fairly and in Good Faith

INDEX

PARALLEL TABLES SHOWING CORRESPONDING RESTATEMENT THIRD AND RESTATEMENT SECOND SECTION NUMBERS

Appendix, 1.01 – End, Reporting Cases July 1999 through June 2012

CHAPTER 1 INTRODUCTORY MATTERS

§ ۲. Master; Servant; Independent Contractor

§ ۱۳. Agent as a Fiduciary

CHAPTER 2 CREATION OF RELATIONSHIP

CHAPTER 6 LIABILITY OF PRINCIPAL TO THIRD PERSONS; CONTRACTS AND CONVEYANCES

CHAPTER 7 LIABILITY OF PRINCIPAL TO THIRD PERSON; TORTS

§ ۲۱۷. Principal or kent Has Immunities or Privileges

§ ۲۲۰. Definition

§ ۲۲۷. Servant Lent to Another Master

§ ۲۲۸. General Statement

§ ۲۲۹. Kind of Conduct within Scope of Employment

§ ۲۳۵. Conduct Not for Purpose of Serving Master

§ ۲۳۶. Conduct Actuated by Dual Purpose

§ ۲۵۰. Non-Liability for Physical Harm

§ ۲۶۱. Agent’s Position Enables Him to Deceive

§ ۲۶۷. Reliance upon Care or Skill of Apparent Agent or Servant

CHAPTER 8 LIABILITY OF PRINCIPAL TO THIRD PERSONS; NOTICE THROUGH AGENT

CHAPTER 10 LIABILITY OF THIRD PERSON TO PRINCIPAL

CHAPTER 11 LIABILITY OF AGENT TO THIRD PERSON

CHAPTER 3 CREATION AND INTERPRETATION OF AUTHORITY AND APPARENT AUTHORITY

CHAPTER 13 DUTIES AND LIABILITIES OF AGENT TO PRINCIPAL

§ ۳۸۵. Duty to Obey

§ ۳۹۳. Competition as to Subject Matter of Agency

§ ۳۹۹. Remedies of Principal

§ ۴۰۱. Liability in Tort for Loss Caused

§ ۴۱۵. Principal’s Contributory Fault as Defense

CHAPTER 14 DUTIES AND LIABILITIES OF PRINCIPAL TO AGENT

§ ۴۴۹.Compensation When Principal Competes

§ ۷۷. General Rule

§ ۸. Apparent Authority

§ ۸۰. When Authority to Appoint a Subagent is Inferred

CHAPTER 4 RATIFICATION

§ ۸۳. Affirmance

§ ۹۴. Failure to Act as Affirmance

COURT CITATIONS TO RESTATEMENT SECOND

§ ۲. Master; Servant; Independent Contractor

§ ۳. General Agent; Special Agent

§ ۴. Disclosed Principal; Partially Disclosed Principal; Undisclosed Principal

§۵. Sub agents and Sub servants

§ ۶. Power

§ ۷. Authority

§ ۸. Apparent Authority

§ ۸A. Inherent Agency Power

§ ۸B. Estoppel-Change of Position

§ ۸C. Restitution

§ ۸D. Refortnation

§ ۹. Notice

§ ۱۰. Knowledge Which Principal or Agent Should Have Inter Se

§ ۱۱. Notification by Principal or Agent to the Other

§ ۱۲. Agent as Holder of a Power

§ ۱۳. Agent as a Fiduciary

§ ۱۴. Control by Principal

§ ۱۴A. Agent and Partner

§ ۱۴B. Agency and Trust

§ ۱۴C. Agent or Director

§ ۱۴D. Agent or Escrow Holder

§ ۱۴E. Agent and Interpreter or Amanuensis

§ ۱۴F. Judicially Appointed Fiduciaries

§ ۱۴G. Agent or Assignee

§ ۱۴H. Agents or Holders of a Power Given for Their Benefit

§ ۱۴I. Agent or Holder of a Restitutional Power

§ ۱۴J. Agent or Buyer

§ ۱۴K. Agent or Supplier

§ ۱۴L. Ambiguous Principal

§ ۱۴M. Corporate Subsidiaries

§ ۱۴N. Agent and Independent Contractor

§ ۱۴O. Security Holder Becoming a Principal

CHAPTER 2 CREATION OF RELATION

§ ۱۶. Consideration

§ ۱۷. What Acts are Delegable

§ ۱۸. Delegation of Powers Held by Agent

§ ۱۹. Appointment to Perform Illegal Acts

§ ۲۰. Capacity of Principal

§ ۲۱. Capacity of Agent; in General

§ ۲۲. Husband and Wife as Principal and Agent

§ ۲۳. Agent Having Interests Adverse to Principal

§ ۲۴. Adverse Party to Transaction as Agent

§ ۲۵. Applicability of General Agency Rules

CHAPTER 3 CREATION AND INTERPRETATION OF AUTHORITY AND APPARENT AUTHORITY

§ ۲۷. Creation of Apparent Authority; General Rule

§ ۲۸. Authority to Execute Sealed Instruments

§ ۲۹. Defectively Authorized Deed as Memorandum of Contract

§ ۳۰. Authority to Execute Writings

§ ۳۱. Estoppel to Deny Authorization

§ ۳۲. Applicability of Rules for Interpretation of Agreements

§ ۳۳. General Principle of Interpretation

§ ۳۴. Circumstances Considered in Interpreting Authority

§ ۳۵. When Incidental Authority is Inferred

§ ۳۶. Usage in Interpretation of Authority

§ ۳۷. General Expressions and Particularized Authorizations

§ ۳۸. Interpretation as to Duration of Authority

§ ۳۹. Inference That Agent is to Act Only for Principal’s Benefit

§ ۴۰. Inference as to Authority to Disclose Principal

§ ۴۱. Interpretation of Authority Where Principals or Agents are Joint

§ ۴۲. Interpretation by the Parties

§ ۴۳. Acquiescence by Principal in Agent’s Conduct

§ ۴۴. Interpretation of Ambiguous Instructions

§ ۴۵. Mistake by Agent as to Facts upon Which Authority Depends

§ ۴۶. Inference of Authority to Disclose Facts upon Which Authority Depends

§ ۴۷. Inference of Authority to Act in an Emergency

§ ۴۸. Parol Evidence Rule

§ ۴۹. Interpretation of Apparent Authority Compared with Interpretation of Authority

§ ۵۰. When Authority to Contract Inferred

§ ۵۱. Authority Inferred from Authorizing Making of Contract

§ ۵۲. When Authority to Buy or to Sell Inferred

§ ۵۳. Meanings of ”to Buy” and ”to Sell”

§۵۴. Authority to Find Seller or Purchaser

§ ۵۵. Authority to Contract for Purchase or Sale

§ ۵۶. Authority to Acquire Property by Purchase, or to Convey

§ ۵۷. Limitation of Authority to Identified Subject Matter

§ ۵۸. Authority to Make Unspecified Terms

§ ۵۹. Duration of Authority to Buy or to Sell

§ ۶۰. Authorized Methods of Buying or Selling

§ ۶۱. Amount of Price to be Paid or Received

§ ۶۲. Authority to Pay or to Receive Purchase Price

§ ۶۳. Authority to Warrant or to Represent

§ ۶۴. Employment of Assistants

§ ۶۵. Giving or Receiving Cash or Credit

§ ۶۶. Authority after Purchase or Sale

§ ۶۷. When Authority to Lease is Inferred

§ ۶۸. Authority Inferred from Authority to Lease

§ ۶۹. Authority of Agent in Charge of Things

§ ۷۰. Authority to Make Investments

§ ۷۱. When Authority is Inferred

§ ۷۲. Authority Inferred from Authority to Receive Payment

§ ۷۳. What Authority is Inferred

§ ۷۴. When Authority is Inferred

§ ۷۵. Authority Inferred from Authority to Borrow

§ ۷۶. When Authority is Inferred

§ ۷۷. General Rule

§ ۷۸. Inference as to Authority to Delegate Authority

§ ۷۹. When Authority to Appoint an Agent is Inferred

§ ۸۰. When Authority to Appoint a Subagent is Inferred

§ ۸۱. Authority of Servant to Delegate

CHAPTER 4 RATIFICATION

§ ۸۳. Affirmance

§ ۸۴. What Acts Can be Ratified

§ ۸۵. Purporting to Act as Agent as a Requisite for Ratification

§ ۸۶. Illegality or Lack of Capacity at Time of Affirmance

§ ۸۷. Who Can Affirm

§ ۸۸. Affirmance after Withdrawal of Other Party or Other Termination of Original Transaction

§ ۸۹. Affirmance after Change of Circumstances

§ ۹۰. Affirmance after Rights have Crystallized

§ ۹۱. Knowledge of Principal at Time of Affirmance

§ ۹۲. Events Not Required for and Not Preventing Ratification

§ ۹۳. Methods and Formalities of Affirmance

§ ۹۴. Failure to Act as Affirmance

§ ۹۵. Necessity of Communicating Manifestation of Affirmance

§ ۹۶. Effect of Affirming Part of a Transaction

§ ۹۷. Bringing Suit or Basing Defense as Affirmance

§ ۹۸. Receipt of Benefits as Affirmance

§ ۹۹. Retention of Benefits as Affirmance

§ ۱۰۰. Effect of Ratification; in General

§ ۱۰۰A. Relation Back in Time and Place

§ ۱۰۱. Exceptions to Normal Effect of Ratification

§ ۱۰۲. Revocability of Ratification

§ ۱۰۳. Estoppel to Deny Ratification

§ ۱۰۴. Liability Because of Adoption, Novation, or Restitution

CHAPTER 5 TERMINATION OF AGENCY POWERS

§ ۱۰۶. Accomplishment of Authorized Act

§ ۱۰۷. Happening of Specified Events

§ ۱۰۸. Happening of Unspecified Events or Changes; in General

§ ۱۰۹. Change in Value or Business Conditions

§ ۱۱۰. Loss or Destruction of Subject Matter

§ ۱۱۱. Loss of Qualification of Principal or Agent

§ ۱۱۲. Disloyalty of Agent

§ ۱۱۳. Bankruptcy of Agent

§ ۱۱۴. Bankruptcy of Principal

§ ۱۱۵. War

§ ۱۱۶. Change of Law

§ ۱۱۷. Mutual Consent

§ ۱۱۸. Revocation or Renunciation

§ ۱۱۹. Manner of Revocation or Renunciation

§ ۱۲۰. Death of Principal

§ ۱۲۱. Death of Agent

§ ۱۲۲. Loss of Capacity of Principal or Agent

§ ۱۲۳. Death or Loss of Capacity of Joint Principals or Agents

§ ۱۲۴. Impossibility

§ ۱۲۴A. Effect of Termination of Authority upon Apparent Authority and Other Powers

§ ۱۲۵. By Notice of Termination of Authority, or of Principal’s Consent, or of a Basic Error

§ ۱۲۶. Apparent Authority Conditioned by Time or Events

§ ۱۲۷. Apparent Authority of General Agent

§ ۱۲۸. Apparent Authority of Specially Accredited Agent

§ ۱۲۹. Apparent Authority of Agent Who Has Begun to Deal

§ ۱۳۰. Apparent Authority of Agent Having Indicia of Authority

§ ۱۳۱. Agent Has Apparent Authority to Represent Nonexistence of Terminating Events

§ ۱۳۲. Apparent Authority of Special Agent

§ ۱۳۳. Incapacity of Parties or Other Impossibility

§ ۱۳۴. When Principal or Agent Has Notice of Termination of Authority

§ ۱۳۵. When Third Persons Have Notice of Termination of Authority

§ ۱۳۶. Notification Terminating Apparent Authority

§ ۱۳۷. Termination of Powers of Subagents

§ ۱۳۸. Definition

§ ۱۳۹. Termination of Powers Given as Security

CHAPTER 6 LIABILITY OF PRINCIPAL TO THIRD PERSONS; CONTRACTS AND CONVEYANCES

§۱۴۱. Liability Based on Other Than Agency Principles

§۱۴۲. Liability for Acts of Servants and Subagents

§۱۴۳. Effect of Ratification

§۱۴۴. General Rule

§۱۴۵. Authorized Representations

§۱۴۶. Manifestations by Agent Determining Parties

§۱۴۷. Inference that Principal is a Party; Simple Contracts

§۱۴۸. Orders of Several Principals Combined

§۱۴۹. Written Contracts Not Containing Principal’s Name

§ ۱۵۰. Contracts Specifically Including or Excluding Principal

§ ۱۵۱. Sealed Instruments

§ ۱۵۲. Negotiable Instruments

§ ۱۵۳. Transactions Required to be in Writing

§ ۱۵۴. General Rule

§ ۱۵۵. Instrument in Which Principal Appears as Such

§ ۱۵۶. Instrument in Which Fact of Agency or Name of Principal Appears

§ ۱۵۷. Instrument in Which Agency Shown Only in One Part

§ ۱۵۸. Interpretation of Sealed Instruments as to Parties

§ ۱۵۹. Apparent Authority

§ ۱۶۰. Violation of Secret Instructions

§ ۱۶۱. Unauthorized Acts of General Agent

§ ۱۶۱A. Unauthorized Acts of Special Agents

§ ۱۶۲. Unauthorized Representations

§ ۱۶۳. Disobedience as to Naming or Disclosing Principal

§ ۱۶۴. Contracts Unauthorized in Part

§ ۱۶۵. Agent Acts for Improper Purpose

§ ۱۶۵A. Mistaken Exercise of Conditional Authority

§ ۱۶۶. Persons Having Notice of Limitations of Agent’s Authority

§ ۱۶۷. Persons Having Notice of Limitations of Written Authorizations

§ ۱۶۸. Power of Agent as to Statements of His Authority

§ ۱۶۹. Agent Authorized to Disclose Terms

§ ۱۷۰. Agent’s Statements of Facts on Which His Authority

§ ۱۷۱. Authority Dependent on Facts Within Agent’s Peculiar Knowledge

§ ۱۷۲. General Agent Authorized to Issue Commercial Documents

§ ۱۷۳. Unauthorized Issue of Negotiable Instrument

§ ۱۷۴. Agent Entrusted with Possession of a Chattel

§ ۱۷۵. Agent Authorized to Deal with Chattel Entrusted to Him

§ ۱۷۶. Agent Entrusted with Commercial Document

§ ۱۷۷. Agent Entrusted with Negotiable Instruments

§ ۱۷۷A. Agent Authorized to Fill Blanks

§ ۱۷۸. Agent Authorized to Collect a Debt

§ ۱۷۸A. Where Agent Authorized to Pay Debts Makes a Mistaken Payment

§ ۱۷۹. Rights Between Third Person ana Agent

§ ۱۸۰. Defenses of Principal-In General

§ ۱۸۱. Subsequent Dealings Between Agent and Other Party

§ ۱۸۲. Performance by Other Party Believing Agent Authorized

§ ۱۸۳. Settlement with Agent by Principal

§ ۱۸۴. Judgment for or Against Agent

§ ۱۸۴A. Joinder of Principal and Agent

§ ۱۸۵. Satisfaction of Claim by Agent

§ ۱۸۶. General Rule

§ ۱۸۷. Orders of Several Principals Combined

§ ۱۸۸. Authorized Representations

§ ۱۸۹. Contracts Specifically Excluding Principal

§ ۱۹۰. Simple Contracts in Writing

§ ۱۹۱. Sealed Instruments

§ ۱۹۲. Negotiable Instruments

§ ۱۹۳. Transactions Required to be in Writing

§ ۱۹۴. Acts of General Agents

§ ۱۹۵. Acts of Manager Appearing to be Owner

§ ۱۹۵A. Unauthorized Acts of Special Agents

§ ۱۹۶. Unauthorized Representations

§ ۱۹۶A. Mistaken Exercise of Conditional Authority

§ ۱۹۷. Disobedience as to Disclosing Principal

§ ۱۹۸. Contracts Unauthorized in Part

§ ۱۹۹. Acts Not on Account of Principal or Done with an Improper Motive

§ ۲۰۰. Agent Entrusted with Possession of a Chattel

§ ۲۰۱. Ascent Authorized to Deal with Cliattel Entrusted to Him

§ ۲۰۱A. Agent Entrusted with Title

§ ۲۰۲. Agent Entrusted with Commercial Document

§ ۲۰۳. Defenses of Undisclosed Principal-In General

§ ۲۰۴. Notice to Principal or Agent

§ ۲۰۵. Power of Agent to Modify Contract before Disclosure of Principal

§ ۲۰۶. Power of Agent as to Performance of or Defaults in Contract before Disclosure of Principal

§ ۲۰۷. Dealings Between Other Party and Agent after Disclosure of Principal

§ ۲۰۸. Settlement with Agent by Principal

§ ۲۰۹. Choice by Third Person to Look Only to Agent

§ ۲۱۰. Judgment for or Against Agent

§ ۲۱۰A Joinder of Undisclosed Principal and Agent

§ ۲۱۱. Satisfaction of Claim by Agent

CHAPTER 7 LIABILITY OF PRINCIPAL TO THIRD PERSON; TORTS

§ ۲۱۳. Principal Negligent or Reckless

§ ۲۱۴. Failure of Principal to Perform Non-delegable Duty

§ ۲۱۵. Conduct Authorized but Unintended by Principals

§ ۲۱۶. Unauthorized Tortious Conduct

§ ۲۱۷. Where Principal or Agent has Immunity or Privilege

§ ۲۱۷A. Dealings and Actions Between Injured Party and Agent

§ ۲۱۷B. Joinder of Principal and Agent

§ ۲۱۷C. Punitive Damages

§ ۲۱۷D. Penalties

§۲۱۸. Effect of Ratification

§ ۲۱۹. When Master is Liable for Torts of His Servants

§ ۲۲۰. Definition of Servant

§ ۲۲۱. Master’s Consent to Service

§ ۲۲۲. Servants of Agent of Undisclosed Principal

§ ۲۲۳. Servant Required to be Taken from a Limited Class

§ ۲۲۴. Persons Compelled to Serve

§ ۲۲۵. Person Serving Gratuitously

§ ۲۲۶. Servant Acting for Two Masters

§ ۲۲۷. Servant Lent to Another Master

§ ۲۲۸. General Statement

§ ۲۲۹. Kind of Conduct within Scope of Employment

§ ۲۳۰. Forbidden Acts

§ ۲۳۱. Criminal or Tortious Acts

§ ۲۳۲. Failure to Act

§ ۲۳۳. Time of Service

§ ۲۳۴. Area of Service

§ ۲۳۵. Conduct Not for Purpose of Serving Master

§ ۲۳۶. Conduct Actuated by Dual Purpose

§ ۲۳۷. Re-Entry into Employment

§ ۲۳۸. Instrumentalities Not Used in Employment

§ ۲۳۹. Use of Unauthorized Instrumentality

§ ۲۴۰. Servant Leaves Instrumentality in Dangerous Situation

§ ۲۴۱. Unauthorized Transfer of Custody of Instrumentality

§ ۲۴۲. Liability to Invitee of Servant

§ ۲۴۳. Negligence

§ ۲۴۴. Trespass and Conversion

§ ۲۴۵. Use of Force

§ ۲۴۶. Tortious Institution or Conduct of Legal Proceedings

§ ۲۴۷. Defamation

§ ۲۴۸. Interference with Business Relations

§ ۲۴۹. Misrepresentations

TITLE C. AGENTS’ TORTS-LIABILITY NOT DEPENDENT UPON RELATION OF MASTER AND SERVANT

§ ۲۵۱. Liability for Physical Harm Caused by a Servant or a Non­servant Agent

§ ۲۵۲. Mistaken Action by Agents

§ ۲۵۳. Tortious Institution or Conduct of Legal Proceedings

§ ۲۵۴. Defamation

§ ۲۵۵. Acts of Subservants and Other Subagents

§ ۲۵۶. Knowledge of Principal When Agent Innocently Makes a Misrepresentation

§ ۲۵۷. Misrepresentations; in General

§ ۲۵۸. Incidental Misrepresentations

§ ۲۵۹. Rescission of Transaction for Misrepresentations of Agent

§ ۲۵۹A. Misrepresentation as to Contents of a Document

§ ۲۶۰. Contracts Limiting Liability for Agent’s Misrepresentations

§ ۲۶۱. Agent’s Position Enables Him to Deceive

§ ۲۶۲. Agent Acts for His Own Purposes

§ ۲۶۳. Property Acquired for Principal by Fraud of Agent

§ ۲۶۴. Misrepresentations by Subservants and Other Subagents

§ ۲۶۵. General Rule

§ ۲۶۶. Physical Harm Caused by Reliance upon Representations

§ ۲۶۷. Reliance upon Care or Skill of Apparent Servant or Other Agent

§ ۲۶۸. General Rule

§ ۲۶۹. Time When Notification Must be Given

§ ۲۷۰. Time When Notice Results

§ ۲۷۱. Notification; Agent’s Interests Adverse to Principal’s

§ ۲۷۲. General Rule

§ ۲۷۳. Agent Having Apparent Authority

§ ۲۷۴. Agent Acquiring Property for Principal

§ ۲۷۵. Agent Having Duty to Reveal Knowledge

§ ۲۷۶. Time, Place, or Manner of Acquisition of Agent’s Knowledge

§ ۲۷۷. Agent Who Should, but Does Not, Have Knowledge

§ ۲۷۸. Time When Agent’s Knowledge Affects Principal

§ ۲۷۹. Agent Dealing with Principal as Adverse Party

§ ۲۸۰. Agent’s Knowledge of His Own Unauthorized Acts

§ ۲۸۱. Agent Privileged Not to Disclose Knowledge

§ ۲۸۲. Agent Acting Adversely to Principal

§ ۲۸۳. General Rule

§ ۲۸۴. Operative and Relevant Statements

§ ۲۸۵. Statements as to Authority

§ ۲۸۶. Statements to Third Persons Constituting Admissions

§ ۲۸۷. Reports to Principal

§ ۲۸۸. When Agent has Authority to Make Statements

§ ۲۸۹. Statements Admissible under General Rules of Evidence

§ ۲۹۰. Ratification of Agent’s Statements

§ ۲۹۱. Statements of Servants and Subagents

CHAPTER 10 LIABILITY OF THIRD PERSON TO PRINCIPAL

§ ۲۹۳. Principal Excluded from Transaction

§ ۲۹۴. Orders of Several Principals Combined

§ ۲۹۵. Negotiable Instruments

§ ۲۹۶. Sealed Instruments

§ ۲۹۷. Interpretation of Written Instruments as to Parties

§ ۲۹۸. Defenses of Other Party

§ ۲۹۹. Rights Between Other Party and Agent

§ ۳۰۰. Dealings and Actions Between Agent and Other Party Subsequent to the Transaction

§ ۳۰۱. Unauthorized Assignment of Contract by Agent

§ ۳۰۲. General Rule

§ ۳۰۳. Principal Excluded from Transaction

§ ۳۰۴. Agent Misrepresents Existence of Principal

§ ۳۰۵. Orders of Several Principals Combined

§ ۳۰۶. Rights Between Other Party and Agent

§ ۳۰۷. Dealings and Actions Between Agent and Other Party Subsequent to Transaction

§ ۳۰۷A. Unauthorized Assignment by Agent

§ ۳۰۸. Defenses of Other Party

§ ۳۰۹. Principal Cannot or Does Not Give Required Performance

§ ۳۱۰. When Performance Must be Rendered to Principal

§ ۳۱۱. Mistaken Dealing with Unauthorized Agent

§ ۳۱۲. Intentionally Causing or Assisting Agent to Violate Duty

§ ۳۱۳. Adversely Employing Agent of Another

§ ۳۱۴. Restitution al Liability

§ ۳۱۵. Third Person Fraudulent

§ ۳۱۶. Interference with, or Harm Caused to, Servants or Other Agents

§ ۳۱۷. Contributory Negligence of Agent

§ ۳۱۷A. Indemnity and Contribution from Another Principal

§ ۳۱۸. General Rule

§ ۳۱۹. General Rule

CHAPTER 11 LIABILITY OF AGENT TO THIRD PERSONS

§ ۳۲۱. Principal Partially Disclosed

§ ۳۲۲. Principal Undisclosed

§ ۳۲۳. Integrated Contracts

§ ۳۲۴. Negotiable Instruments

§ ۳۲۵. Sealed Instruments

§ ۳۲۶. Principal Known to be Nonexistent or Incompetent

§ ۳۲۷. Interpretation of Written Instruments as to Parties

§ ۳۲۸. Liability of Authorized Agent for Performance of Contract

§ ۳۲۹. Agent Who Warrants Authority

§ ۳۳۰. Liability for Misrepresentation of Authority

§ ۳۳۱. Agent Making No Warranty or Representation of Authority

§ ۳۳۲. Agent of Partially Incompetent Principal

§ ۳۳۳. Rights Between Other Party and Principal

§ ۳۳۴. Defenses of Agent-In General

§ ۳۳۵. Agent Surety for Principal

§ ۳۳۶. Election by Other Party to Hold Principal; Agency Disclosed

§ ۳۳۷. Election by Other Party to Hold Principal; Agency Undisclosed

§ ۳۳۸. Effect of Ratification

§ ۳۳۹. Other Party Rescinds for Cause Existing at Time of Transaction; Principal Disclosed or Partially…

§ ۳۴۰. Other Party Rescinds for Cause Arising after Transaction; Principal Disclosed or Partially Disclosed

§ ۳۴۱. Other Party Rescinds; Principal Undisclosed

§ ۳۴۲. General Rule

§ ۳۴۳. General Rule

§ ۳۴۴. Liability for Directed Conduct or Consequences

§ ۳۴۵. Agent Exercising Privileges of Principal

§ ۳۴۶. Privilege to Protect Principal’s Interests

§ ۳۴۷. Immunities and Standard of Care of Principal

§ ۳۴۸. Fraud and Duress

§ ۳۴۸A. Trespass to Land

§ ۳۴۹. Conversion

§ ۳۵۰. Negligent Action

§ ۳۵۱. Directing or Permitting Negligent Conduct of Others

§ ۳۵۲. Agent’s Failure to Perform Duties to Principal; in General

§ ۳۵۳. Failure to Act Intending to Cause Physical Harm

§ ۳۵۴. Agent’s Negligent Failure after Undertaking Protection of Others

§ ۳۵۵. Agent as Custodian

§ ۳۵۶. Agent in Control of Third Persons

§ ۳۵۷. Conduct Causing Harm to Pecuniary Interests of Third Persons

§ ۳۵۸. Liability for Conduct of Other Agents

§ ۳۵۹. Liability to Other Agents

§ ۳۵۹A. Liability of Agents for Crimes

§ ۳۵۹B. Dealings and Actions between Injured Party and Principal

§ ۳۵۹C. Joinder of Principal and Agent

§ ۳۶۰. Effect of Ratification

§ ۳۶۱. Liability of Servants, Subservants and Other Subagents

§ ۳۶۲. Liability of Aicent for Conduct of Servants, Subservants and Other Subagents

§ ۳۶۳. Contracts; General Rule

§ ۳۶۴. Contracts; Agent a Party Promisee

§ ۳۶۵. Agent as Transferee of Contract

§ ۳۶۶. Rescission or Reformation of Contracts

§ ۳۶۷. Possessory Actions

§ ۳۶۷A. Misdelivery by Agent

§ ۳۶۸. General Rule

§ ۳۶۹. Agent Who Has Acted without Authority

§ ۳۷۰. Agent without Authority to Maintain Suit

§ ۳۷۱. Set-Off against Agent

§ ۳۷۲. Agent as Owner of Contract Rtght

§ ۳۷۳. Actions for Restitution

§ ۳۷۴. Actions of Tort by Agents against Third Persons

§ ۳۷۵. Defenses

CHAPTER 13 DUTIES AND LIABILITIES OF AGENT TO PRINCIPAL

§۳۷۷. Contractual Duties

§۳۷۸.Gratuitous Undertakings

§ ۳۷۹. Duty of Care and Skill

§ ۳۸۰. Duty of Good Conduct

§ ۳۸۱. Duty to Give Information

§ ۳۸۲. Duty to Keep and Render Accounts

§ ۳۸۳. Duty to Act Only as Authorized

§ ۳۸۴. Duty Not to Attempt the Impossible or Impracticable

§ ۳۸۵. Duty to Obey

§ ۳۸۶. Duties after Termination of Authority

§ ۳۸۷. General Principle

§ ۳۸۸. Duty to Account for Profits Arising out of Employment

§ ۳۸۹. Acting as Adverse Party without Principal’s Consent

§ ۳۹۰. Acting as Adverse Party with Principal’s Consent

§ ۳۹۱. Acting for Adverse Party without Principal’s Consent

§ ۳۹۲. Acting for Adverse Party with Principal’s Consent

§ ۳۹۳. Competition as to Subject Matter of Agency

§ ۳۹۴. Acting for One with Conflicting Interests

§ ۳۹۵. Using or Disclosing Confidential Information

§ ۳۹۶. Using Confidential Information after Termination of Agency

§ ۳۹۷. When Agent Has Right to Patents

§ ۳۹۸. Confusing or Appearing to Own Principal’s Things

§ ۳۹۹. Remedies of Principal

§ ۴۰۰. Liability for Breach of Contract

§ ۴۰۱. Liability for Loss Caused

§ ۴۰۲. Liability for Misuse of Principal’s Property

§ ۴۰۳. Liability for Things Received in Violation of Duty of Loyalty

§ ۴۰۴. Liability for Use of Principal’s Assets

§ ۴۰۴A. Restitutional Liability of Agent to Principal

§ ۴۰۵. Liability for Conduct of Other Agents

§ ۴۰۶. Liability for Conduct of Subagent

§ ۴۰۷. Principal’s Choice of Remedies

§ ۴۰۸. Liability Created by Principal’s Ratification

§ ۴۰۹. When Principal can Properly Terminate Employment; Condonation

§ ۴۱۰. Incapacity of Agent

§ ۴۱۱. Illegality as a Defense for Nonperformance of Service

§ ۴۱۲. Criminality as Defense for Failure to Account

§ ۴۱۳. Impossibility as Defense

§ ۴۱۴. Statutes of Frauds as Defense

§ ۴۱۵. Principal’s Contributory Fault as Defense

§ ۴۱۶. Ratification or Affirmance as Defense

§ ۴۱۷. Rights of Third Persons as Defense

§ ۴۱۸. Privilege of Agent to Protect His Own Interests

§ ۴۱۹. Discharge by Release or Contract

§ ۴۲۰. Judicial Declaration of Insolvency or Bankruptcy of Agent

§ ۴۲۱. Set-Off and Counterclaim

§ ۴۲۱A. Other Events Terminating or Diminishing Agent’s Liability

§ ۴۲۲. Agents in Charge of Land or Chattels

§ ۴۲۳. Agents Holding a Title

§ ۴۲۴. Agents to Buy or to Sell

§ ۴۲۵. Agents to Make Investments

§ ۴۲۶. Agents to Make Collections

§ ۴۲۷. Agents Who Have Made Collections

§ ۴۲۸. Subservants and Other Subagents

§ ۴۲۹. Servants

§ ۴۳۰. Purported Agents

§ ۴۳۱. Agents and Subagents Employed for Undisclosed Principal

CHAPTER 14 DUTIES AND LIABILITIES OF PRINCIPAL TO AGENT

§ ۴۳۳. Duty to Furnish Opportunity for Work

§ ۴۳۴. Duty Not to Interfere with Agent’s Work

§ ۴۳۵. Duty to Give Agent Information

§ ۴۳۶. Duty to Keep and Render Accounts

§ ۴۳۷. Duty of Good Conduct

§ ۴۳۸. Duty of Indemnity; the Principle

When Duty of Indemnity Exists

§ ۴۴۰. When No Duty of Indemnity

§ ۴۴۱. Duty to Pay Compensation

§ ۴۴۲. Period of Employment

§ ۴۴۲A Death or Incapacity of Principal or Agent

§ ۴۴۳. Amount of Compensation

§ ۴۴۴. Compensation for Extra Services

§ ۴۴۵. Compensation Dependent upon Specified Result

§ ۴۴۶. Compensation Dependent upon Specified Result in Limited Time

§ ۴۴۷. Compensation Dependent upon Securing Specified Price or Other Terms

§ ۴۴۸. Compensation; Agent as Effective Cause

§ ۴۴۹. Compensation When Principal Competes

۴۵۰. Duty Not to Terminate Employment

۴۵۱. Compensation and Indemnity for Acts Performed after Termination

§ ۴۵۲. Compensation upon Termination without Breach by Either Party; Services Part of Agreed Exchange

§ ۴۵۳. Compensation upon Termination without Breach by Either Party; Services Not Part of Agreed Exchange

§ ۴۵۴. Revocation in Bad Faith of Offer of Compensation

§ ۴۵۵. Damages Where Termination Results from Principal’s Breach of Contract

§ ۴۵۶. Revocation for Breach of Contract or Renunciation in Breach of Contract

§ ۴۵۷. Restitutional Liability Where No Contract or Voidable Contract

§ ۴۵۸. Liability of Principal to Subagent

§ ۴۵۹. Liability of Agents to Subagents

§ ۴۶۰. Liability of Undisclosed Principal and Agent to Person Employed by Agent

§ ۴۶۱. Servants and Subservants

§ ۴۶۲. Effect of Ratification

§ ۴۶۳. General Rule

§ ۴۶۴. When Agent Has Lien

§ ۴۶۵. When Subagent Has Lien

§ ۴۶۶. When Agent Has Right of Stoppage in Transit

§ ۴۶۷. Illegality as Defense

§ ۴۶۸. Statutes of Frauds as Defense

§ ۴۶۹. Disloyalty or Insubordination as Defense

§ ۴۶۹A Other Events Terminating or Diminishing Agent’s Claim

§ ۴۷۰. General Rule

§ ۴۷۱. Duty of Warning

§ ۴۷۲. General Rule

§ ۴۷۳. Statement of Rule

§ ۴۷۴. Statement of Rule

§ ۴۷۵. Definition of Fellow Servant

§ ۴۷۶. Fellow Servant Rule; Different Masters

§ ۴۷۷. Fellow Servant Rule; Same Enterprise

§ ۴۷۸. Fellow Servant Rule; Separate Departments

§ ۴۷۹. Fellow Servant Rule; Difference in Rank

§ ۴۸۰. Fellow Servant Rule; Different Services

§ ۴۸۱. Fellow Servant Rule; Persons Compelled to Serve

§ ۴۸۲. Fellow Servant Rule; Non­disclosure of Master or of Common Employment

§ ۴۸۳. Fellow Servant Rule; Illegal Employment

§ ۴۸۴. Fellow Servant Rule; Incapacity of Servant

§ ۴۸۵. Fellow Servant Rule; Volunteer Assistants

§ ۴۸۶. Fellow Servant Rule; Time and Place

§ ۴۸۷. Fellow Servant Rule; Assaults

§ ۴۸۸. Fellow Servant Rule; Belongings of Servants

§ ۴۸۹. Fellow Servant Rule; Families of Servants

§ ۴۹۰. Fellow Servant Rule; Third Persons Suffering Loss

§ ۴۹۱. Fellow Servant Rule; Statutory Modifications

§ ۴۹۲. General Rule

§ ۴۹۳. Extent of Duty of Care

§ ۴۹۴. Duty of Care to Children

§ ۴۹۵. Knowledge Which Master is Required to Have

§ ۴۹۶. Notice to Master of Dangerous Conditions

§ ۴۹۷. Time When and Place Where Duty Exists

§ ۴۹۸. Applicability of Tort Principles as to Risk and Causation

§ ۴۹۹. Risks Inherent in Enterprise

§ ۵۰۰. Transitory Dangers

§ ۵۰۱. Structures or Instrumentalities Made by Master

§ ۵۰۲. Structures, Instrumentalities, or Materia s Acquired from Others

§ ۵۰۳. Maintenance, Inspection and Repair

§ ۵۰۴. Harm Caused by Third Persons or upon Premises Not in Master’s Control

§ ۵۰۵. Number and Quality of Servants

§ ۵۰۶. General Plan of Work

§ ۵۰۷. Duty to Provide Supervisors

§ ۵۰۸. Duty to Make and Enforce Rules

§ ۵۰۹. Liability for Improper Orders

§ ۵۱۰. Duties to Instruct, Warn, and Give Suitable Work to Servant

§ ۵۱۱. Liability for Harm from Forces of Nature

§ ۵۱۲. Duty to Protect Endangered or Hurt Employee

§ ۵۱۳. Liability to Servants Having Duty of Inspection

§ ۵۱۴. Liability to Servants Completing Things

§ ۵۱۵. Liability to Servants Manufacturing Their Own Instrumentalities

§ ۵۱۶. Liability to Volunteer Assistants of Servants and to Servants of Independent Contractors

§ ۵۱۷. Liability to Lent Servants

§ ۵۱۸. Liability of Apparent Master and Undisclosed Master

§ ۵۱۹. Liability of Master Required to Employ Servants from a Specified Class

§ ۵۲۰. Statutory Duties

§ ۵۲۱. Servant’s Assumption of Risk

§ ۵۲۲. Assumption of Risk; Master Promises to Make Safe

§ ۵۲۳. Assumption of Risk; Service Coerced

§ ۵۲۴. Servant’s Assumption of Risks within Protection of Statutes

§ ۵۲۵. Servant’s Contributory Negligence

§ ۵۲۶. Servant’s Disobedience of Orders

§ ۵۲۷. Illegal Employment

§ ۵۲۸. Workmen’s Compensation Acts

COURT CITATIONS TO RESTATEMENT THIRD

§ ۱.۰۲ Parties’ Labeling and Popular Usage Not Controlling

§ ۱.۰۳ Manifestation

§ ۱.۰۴ Terminology

§ ۲.۰۱ Actual Authority

§ ۲.۰۲ Scope of Actual Authority

§ ۲.۰۳ Apparent Authority

§ ۲.۰۴ Respondeat Superior

§ ۲.۰۵ Estoppel to Deny Existence of Agency Relationship

§ ۲.۰۶ Liability of Undisclosed Principal

§ ۲.۰۷ Restitution of Benefit

CHAPTER 3 CREATION AND TERMINATION OF AUTHORITY AND AGENCY RELATIONSHIPS

§ ۳.۰۲ Formal Requirements

§ ۳.۰۳ Creation of Apparent Authority

§ ۳.۰۴ Capacity to Act as Principal

§ ۳.۰۵ Capacity to Act as Agent

§ ۳.۰۶ Termination of Actual Authority-In General

§ ۳.۰۷ Death, Cessation of Existence, and Suspension of Powers

§ ۳.۰۸ Loss of Capacity

§ ۳.۰۹ Termination by Agreement or by Occurrence of Changed Circumstances

§ ۳.۱۰ Manifestation Terminating Actual Authority

§ ۳.۱۱ Termination of Apparent Authority

§ ۳.۱۲ Power Given as Security; Irrevocable Proxy

§ ۳.۱۳ Termination of Power Given as Security or Irrevocable Proxy

§ ۳.۱۴ Agents with Multiple Principals

§ ۳.۱۵ Subagency

§ ۳.۱۶ Agent for Coprincipals

CHAPTER 4 RATIFICATION

§ ۴.۰۲ Effect of Ratification

§ ۴.۰۳ Acts That May Be Ratified

§ ۴.۰۴ Capacity to Ratify

§ ۴.۰۵ Timing of Ratification

§ ۴.۰۶ Knowledge Requisite to Ratification

§ ۴.۰۷ No Partial Ratification

§ ۴.۰۸ Estoppel to Deny Ratification

CHAPTER 5 NOTIFICATIONS AND NOTICE

§ ۵.۰۲ Notification Given by or to an Agent

§ ۵.۰۳ Imputation of Notice of Fact to Principal

§ ۵.۰۴ An Agent Who Acts Adversely to a Principal

CHAPTER 6 CONTRACTS AND OTHER TRANSACTIONS WITH THIRD PARTIES

§ ۶.۰۲ Agent for Unidentified Principal

§۶.۰۳ Agent for Undisclosed Principal

§ ۶.۰۴ Principal Does Not Exist or Lacks Capacity

§ ۶.۰۵ Contract That is Unauthorized in Part or That Combines Orders of Several Principals

§۶.۰۶ Setoff

§ ۶.۰۷ Settlement with Agent by Principal or Third Party

§ ۶.۰۸ Other Subsequent Dealings Between Third Party and Agent

§ ۶.۰۹ Effect of Judgment Against Agent or Principal

§۶.۱۰ Agent’s Implied Warranty of Authority

§۶.۱۱ Agent’s Representations

CHAPTER 7 TORTS-LIABILITY OF AGENT AND PRINCIPAL

§۷.۰۲ Duty to Principal; Duty to Third Party

§۷.۰۳ Principal’s Liability-In General

§۷.۰۴ Agent Acts with Actual Authority

§۷.۰۵ Principal’s Negligence in Conducting Activity Through Agent; Principal’s Special Relationship with…

§۷.۰۶ Failure in Performance of Principal’s Duty of Protection

§۷.۰۷ Employee Acting Within Scope of Employment

§۷.۰۸ Agent Acts with Apparent Authority

CHAPTER 8 DUTIES OF AGENT AND PRINCIPAL TO EACH OTHER

§ ۸.۰۲ Material Benefit Arising Out of Position

§ ۸.۰۳ Acting as or on Behalf of an Adverse Party

§ ۸.۰۴ Competition

§ ۸.۰۵ Use of Principal’s Property; Use of Confidential Information

§ ۸.۰۶ Principal’s Consent

§ ۸.۰۷ Duty Created by Contract

§ ۸.۰۸ Duties of Care, Competence, and Diligence

§ ۸.۰۹ Duty to Act Only Within Scope of Actual Authority and to Comply with Principal’s Lawful Instructions

§ ۸.۱۰ Duty of Good Conduct

§ ۸.۱۱ Duty to Provide Information

§ ۸.۱۲ Duties Regarding Principal’s Property-Segregation, Record-Keeping, and Accounting

§ ۸.۱۳ Duty Created by Contract

§ ۸.۱۴ Duty to Indemnify

§ ۸.۱۵ Principal’s Duty to Deal Fairly and in Good Faith

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
برچسب ها

دانلود کتاب مقاله استاندارد | پسورد سایت های علمی

برای سفارش موارد زیر، با تلگرام و یا ایمیل ما مکاتبه کنید. دانلود مقاله ، خرید ایبوک ، دانلود استاندارد ، دریافت پایان نامه و خرید پسورد دانشگاهی خرید کتابهای آمازون، خرید اکانت iThenticate

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Rankie WordPress Plugin