دانلود استاندارد

دانلود استانداردهای SAE

فروش و دانلود استاندارد SAE – انجمن مهندسین خودرو آمریکا

دانلود استانداردهای SAE

برای خرید استانداردهای SAE Society of Automotive Engineers – استانداردهاي انجمن مهندسين خودروسازي و هوا و فضا، شماره استاندارد SAE مورد نظر خود را ایمیل کنید، تا PDF اورجینال استاندارد ارسال گردد.

فروش استانداردهای SAE

SAE) Engineers Automotive of Society (انجمن مھندسین خودرو ی آمریکا، یک سازمان مستقر در آمریکا برای مھندسین حرفه ای در زمینه ھوا فضا، خودرو و صنایع ماشین آلات تجاری است.
استاندارد ھای انجمن براساس بھترین روش ھا بوسیله کمیته ھای SAE و نیروھای کار شامل مھندسین حرفه ای در زمینه ھای مربوطه شناسایی و شرح داده شده است. در حال حاضر بیش از 000,120 عضو در سطح جھان دارد. عضویت به افراد به صورت انفرادی اعطا می شود و نه از طریق شرکت ھا. علاوه بر توسعه استاندارد ھا، SAE ھمچنین منابع را به پروژه ھا و برنامه ھای آموزش و پرورش، صدور گواھینامه ھای حرفه ای و مسابقات طراحی دانشگاھی اختصاص می دھد.
بیش از 000,90 مھندس و دانشمند که از جمله اعضای SAE ھستند.گیگاپیپر

اطلاعات فنی را در مورد تمام اشکال وسایل نقلیه شامل خودرو، کامیون، اتوبوس، تجھیزات خارج از بزرگراه، ھواپیما وسایل نقلیه ھوا فضا، دریایی، ریلی و سیستم حمل و نقل گسترش می دھند. SAE انتشار این اطلاعات را از طریق جلسات، کتاب ھا، مقالات فنی، مجلات، استاندارد ھا، گزارشات، برنامه ھای توسعه حرفه ای، پایگاه داده ھای الکترونیکی انجام می دھند.

انجمن مھندسین خودرو (SAE (بدلیل اھمیت گرانروی، اساس طبقه بندی روغن ھای موتور ی را براین ویژگی بنا نھاده است. به طوریکه در این سیستم دو گروه از درجه ھای گرانروی مورد تعریف قرار می گیرند.
یک گروه دارای حرف wenter=w) روغن ھای چند درجه ای) و دیگر گروھی که بودن w است (روغن ھای تک درجه ای) که در حال حاضر می توان گفت کلیه شرکت ھای تولید کننده روغن موتور و سایر روانکار ھا بدلیل اھمیت بالای تغییرات گرانروی با تغییرات دما، تولیدات خود را به سمت گروه دارای حرف W پیش برده اند…

خرید پکیج استانداردهای SAE با شماره 6171

مجموعه پکیج استانداردهای SAE AS 6171 در ارشیو گیگاپیپر موجود است. جهت دانلود استانداردهای SAE با گیگاپیپر مکاتبه کنید.

SAE AS 6171:2016

Test Methods Standard; General Requirements, Suspect/Counterfeit, Electrical, Electronic, And Electromechanical Parts
SAE International

SAE AS 6171/1:2016

Suspect/Counterfeit Test Evaluation Method
SAE International

SAE AS 6171/10:2016

Techniques For Suspect/Counterfeit Eee Parts Detection By Thermogravimetric Analysis (Tga) Test Methods
SAE International

SAE AS 6171/11:2016

Techniques For Suspect/Counterfeit Eee Parts Detection By Design Recovery Test Methods
SAE International

SAE AS 6171/2:2016

Techniques For Suspect/Counterfeit Eee Parts Detection By External Visual Inspection, Remarking And Resurfacing, And Surface Texture Analysis Test Methods
SAE International

SAE AS 6171/3:2016

Techniques For Suspect/Counterfeit Eee Parts Detection By X-Ray Fluorescence Test Methods
SAE International

SAE AS 6171/4:2016

Techniques For Suspect/Counterfeit Eee Parts Detection By Delid/Decapsulation Physical Analysis Test Methods
SAE International

SAE AS 6171/5:2016

Techniques For Suspect/Counterfeit Eee Parts Detection By Radiological Test Methods
SAE International

SAE AS 6171/6:2016

Techniques For Suspect/Counterfeit Eee Parts Detection By Acoustic Microscopy (Am) Test Methods
SAE International

SAE AS 6171/7:2016

Techniques For Suspect/Counterfeit Eee Parts Detection By Electrical Test Methods
SAE International

SAE AS 6171/8:2016

Techniques For Suspect/Counterfeit Eee Parts Detection By Raman Spectroscopy Test Methods
SAE International

SAE AS 6171/9:2016

Techniques For Suspect/Counterfeit Eee Parts Detection By Fourier Transform Infrared Spectroscopy (Ftir) Test Methods
SAE International

آرشیو کامل استانداردهای جهانی تا سال  2018

برای خرید پکیج استاندارد و یا دریافت موردی استانداردهای زیر با ما مکاتبه کنید. ANSI , NACE , ASTM , ASME , ISO , API , IEC , DIN , IEEE , ISA , UL , AASHTO , ASHARE , BSI , AWS , AS , SAE , BS EN

فروشگاه جامع استاندارد های علمی، صنعتی و بین المللی

گیگاپیپر به عنوان فروشگاهی جامع در زمینه دانلود استانداردهای علمی ؛ بین المللی و صنعتی آماده تهیه استانداردهای مورد شما می باشد. برای دانلود استاندارد های DIN ISO IEC ASME AASHTO IPC ICC UL ASME JIS SAE IPC BSI | دانلود استاندارد های فنی و مهندسی با ما مکاتبه کنید.

استاندارد SAE استاندارد های SAE پکیج کامل استاندارد SAE خرید استاندارد خرید استاندارد SAE خرید پکیج استاندارد انجمن مهندسین خودرو آمریکا دانلود استاندارد دانلود استانداردهای SAE دانلود استاندارد SAE 2018 دانلود استاندارد sae 2019 دانلود رایگان استاندارد SAE  فروش استاندارد فروش استاندارد SAE مجموعه کامل استاندارد  SAE J2012 STANDARD FREE DOWNLOAD

SAE Standards

SAE International is a standards development organization for the engineering of powered vehicles. This includes cars, trucks, boats, aircrafts, and more. The SAE standards provide industry-approved recommended practices and are mainly used in the U.S. and Canada and do not recognize ECE approvals.

فروش استاندارد ASTM

فروش استاندارد ASTM, دانلود استاندارد ASTM, خرید استاندارد ASTM, آرشیواستاندارد ASTM, فایل پی دی اف استاندارد ASTM فایل pdf استاندارد ASTM

فروش استاندارد API

فروش استاندارد API, دانلود استاندارد API, خرید استاندارد API , آرشیواستاندارد API , فایل پی دی اف استاندارد API فایل pdf استاندارد API

فروش استاندارد ASME

فروش استاندارد ASME, دانلود استاندارد ASME ,خرید استاندارد ASME , آرشیواستاندارد ASME ,فایل پی دی اف استاندارد ASME فایل pdf استاندارد  ASME

فروش استاندارد ISO

فروش استاندارد ISO , دانلود استاندارد ISO,خرید استاندارد  ISO,آرشیواستاندارد  ISO,فایل پی دی اف استاندارد  ISOفایل pdf استاندارد ISO

فروش استاندارد IEC

فروش استاندارد IEC,دانلود استاندارد IEC,خرید استاندارد IEC,آرشیواستاندارد IEC,فایل پی دی اف استاندارد IECفایل pdf استاندارد IEC

فروش استاندارد AWS

فروش استاندارد AWS,دانلود استاندارد AWS ,خرید استاندارد AWS ,آرشیواستاندارد AWS ,فایل پی دی اف استاندارد AWS فایل pdf استاندارد AWS

فروش استاندارد BSI

فروش استاندارد BSI,دانلود استاندارد BSI,خرید استاندارد BSI,آرشیواستاندارد BSI,فایل پی دی اف استاندارد BSIفایل pdf استاندارد BSI

فروش استاندارد BS EN

فروش استاندارد BS EN,دانلود استاندارد BS EN,خرید استاندارد BS EN,آرشیواستاندارد BS EN,فایل پی دی اف استاندارد BS ENفایل pdf استاندارد BS EN

فروش استاندارد DIN

فروش استاندارد DIN,دانلود استاندارد DIN,خرید استاندارد DIN,آرشیواستاندارد DIN,فایل پی دی اف استاندارد DINفایل pdf استاندارد DIN

فروش استاندارد ASME BPVC

(Sections)”,دانلود استاندارد (Sections) ASME BPVC,خرید استاندارد (Sections) ASME BPVC,آرشیواستاندارد (Sections) ASME BPVC,فایل پی دی اف استاندارد (Sections) ASME BPVCفایل pdf استاندارد (Sections) ASME BPVC

فروش استاندارد NFPA

فروش استاندارد NFPA,دانلود استاندارد NFPA ,خرید استاندارد NFPA ,آرشیواستاندارد NFPA ,فایل پی دی اف استاندارد NFPA فایل pdf استاندارد NFPA

فروش استاندارد ACI

فروش استاندارد ACI,دانلود استاندارد ACI ,خرید استاندارد ACI,آرشیواستاندارد ACI,فایل پی دی اف استاندارد ACIفایل pdf استاندارد ACI

فروش استاندارد ANSI

فروش استاندارد ANSI,دانلود استاندارد ANSI,خرید استاندارد ANSI,آرشیواستاندارد ANSI,فایل پی دی اف استاندارد ANSIفایل pdf استاندارد ANSI

فروش استاندارد ASHRAE

فروش استاندارد ASHRAE,دانلود استاندارد ASHRAE ,خرید استاندارد ASHRAE ,آرشیواستاندارد ASHRAE ,فایل پی دی اف استاندارد ASHRAE فایل pdf استاندارد ASHRAE

فروش استاندارد AASHTO

فروش استاندارد AASHTO,دانلود استاندارد AASHTO,خرید استاندارد AASHTO ,آرشیواستاندارد AASHTO ,فایل پی دی اف استاندارد AASHTO فایل pdf استاندارد AASHTO

فروش استاندارد IEEE

فروش استاندارد IEEE,دانلود استاندارد IEEE,خرید استاندارد IEEE,آرشیواستاندارد IEEE,فایل پی دی اف استاندارد IEEEفایل pdf استاندارد IEEE

فروش استاندارد ISA

فروش استاندارد ISA,دانلود استاندارد ISA ,خرید استاندارد ISA ,آرشیواستاندارد ISA ,فایل پی دی اف استاندارد ISA فایل pdf استاندارد ISA

فروش استاندارد DOD&MIL

فروش استاندارد DOD&MIL,دانلود استاندارد DOD&MIL,خرید استاندارد DOD&MIL,آرشیواستاندارد DOD&MIL,فایل پی دی اف استاندارد DOD&MILفایل pdf استاندارد DOD&MIL

فروش استاندارد NACE

فروش استاندارد NACE,دانلود استاندارد NACE,خرید استاندارد NACE,آرشیواستاندارد NACE,فایل پی دی اف استاندارد NACEفایل pdf استاندارد NACE

فروش استاندارد SAE

فروش استاندارد SAE,دانلود استاندارد SAE ,خرید استاندارد SAE ,آرشیواستاندارد SAE ,فایل پی دی اف استاندارد SAE فایل pdf استاندارد SAE ، دانلود استانداردهای SAE

دانلود استاندارد UIC

فروش استاندارد UIC,دانلود استاندارد UIC ,خرید استاندارد UIC ,آرشیواستاندارد UIC ,فایل پی دی اف استاندارد UIC فایل pdf استاندارد UIC
فروش استاندارد UL,دانلود استاندارد UL ,خرید استاندارد UL,آرشیواستاندارد UL,فایل پی دی اف استاندارد ULفایل pdf استاندارد UL

خرید استاندارد 2016 ASTM

فروش استاندارد2014 ASTM,دانلود رایگان استاندارد ASTM,خرید استاندارد 2016 ASTM,آرشیواستاندارد 2016 ASTM,فایل پی دی اف استاندارد 2016 ASTM فایل pdf استاندارد 2016 ASTM

 

دانلود رایگان استاندارد sae

با معرفی سه نفر از دوستان و خرید استاندارد SAE توسط انها، یک فایل استاندارد SAE برای شما به رایگان ارسال می شود.

لیست مهمترین استانداردها:
IEEE استانداردهای انجمن مهندسین الکترونیک در زمینه ی برق
IEC استانداردهای کمیته ی بین المللی الکترونیک
NFPA استاندارد در زمینه تجهیزات و وسائل مهار آتش
ISO استانداردهای سازمان بین المللی استاندارد
API استانداردهای انجمن پترولیوم آمریکا در زمینه نفت
ARI استانداردهای برودت و تهویه هوا
ASME استانداردهای انجمن مهندسین مکانیک آمریکا
ASTM استانداردهای انجمن تست مواد آمریکا
ACI استانداردهای انجمن بتون آمریکا
BSI استانداردهای مؤسسه ی استانداردهای بریتانیا
DIN استانداردهای مؤسسه استانداردهای آلمان
IESNA استانداردهاي انجمن مهندسي روشنايي
ANSI استانداردهاي مؤسسه ملي استانداردهاي آمريكا
CEN(EN) استانداردهای کمیته استاندارد سازی اروپا
UL استانداردهاي آزمايشگاههاي ايمني
NEMA استانداردهاي انجمن وسائل برقي
ICEA استانداردهاي انجمن مهندسین کابل
AA استانداردهاي انجمن آلومينيوم
AATCC استاندارد رنگ و شيمي نساجي آمريكا
ABMA استانداردهاي انجمن ياتاقان وبلبرينگ امريكا
AES استاندارد مهندسي صوت
AGA استاندارد هاي انجمن گاز امريكا
AGMA استاندارد هاي انجمن توليد كنندگان چرخ دنده امريكا
AISC استانداردهاي سازهاي فولادي امريكا
AIAA استاندارد فضانوردي و ستاره شناسي آمريكا
ANS استاندارد انرژي اتمي آمريكا
ASHRAE استانداردهاي سرمايش و گرمايش دما در ساختمان تاسيسات ساختمان
ASSE استاندارد انجمن بهداشت آمريكا
AWS استانداردهاي انجمن جوشكاري آمريكا
AWWA استانداردهاي انجمن آمريكايي دستگاههاي آبرسان
BHMA استانداردهای انجمن ساخت ابزار سازه ها نظیر دربها
CGA استانداردهاي انجمن گازفشرده
CIVIL استانداردها وهند بوك مهندسي عمران (MERRITT)
CMAA استانداردهاي انجمن توليد كنندگان جرثقيل وبالا برها
CSA استانداردهاي ملي كانادا
CTI استانداردهاي فناوري هاي سيستم هاي خنك كننده
DANIELI استانداردهاي فولاد ايتاليا
DNV-BV استانداردهاي قايق ها و كشتي هاي با سرعت بالا وكم
EJMA استاندارد انجمن اتصالات انبساطی
EC استاندارد اتحاديه اروپا
EURO استاندارد انجمن اروپا
GPA استانداردهاي انجمن پردازش دهنده گاز
HI. استانداردهاي انجمن هيدروليك
IECQ استانداردهاي كنترل كيفيت كميته بين المللي الكترونيك
INCITS استاندارد بين المللي تكنولوژي اطلاعات
ISA استانداردهاي انجمن آمريكايي ابزارآلات اندازه گيري
ITU-R استانداردهاي اتحاديه بين المللي مخابرات/ بخش ارتباطات راديويي
ITU-T استانداردهاي اتحاديه بين المللي مخابرات/ بخش ارتباطات مخابراتی
JIS استانداردهاي صنعتي ژاپن
JTC1 استانداردهاي كميته استاندارد فني اتصالات
MSS استانداردهاي انجمن توليد كنندگان شير الات و اتصالات
NACE استانداردهاي انجمن خوردگي آمريكا
NSF استاندارد بين المللي صنايع غذايي
OSHHA استاندارد ايميني وبهداشت شغل
PSA استانداردهای کارخانه خودرو سازی پژو فرانسه
PFI استاندارد هاي انجمن لوله
PPI استانداردهاي لوله هاي پلاستيكي امريكا
RWMA استانداردهاي انجمن جوشكاري مقاومتي
SAE استاندارد انجمن قطعات اتومبيل
SSPC استانداردهاي انجمن پوشش وروكش هاي محافظتي مانند رنگ و…
TEMA استانداردهاي انجمن توليدكنندگان مبدل هاي حرارتي آمريكا
IPS استانداردهای نفت ایران
UBC كدهاي ساختمان سازي وزلزله

دانلود کتاب مقاله استاندارد | پسورد سایت های علمی

برای سفارش موارد زیر، با تلگرام و یا ایمیل ما مکاتبه کنید. دانلود مقاله ، خرید ایبوک ، دانلود استاندارد ، دریافت پایان نامه و خرید پسورد دانشگاهی خرید کتابهای آمازون، خرید اکانت iThenticate

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا