دانلود استاندارد

دانلود استاندارد های ISIRI

برای دانلود pdf استانداردهای فارسی زیر ، شماره استانداردهای ISIRI مورد نظر را برای ما ارسال کنید. هزینه هر فایل 18 هزار تومان می باشد و پس از واریز، پی دی اف استانداردها ارسال می شود. ارسال شماره استاندارد از طریق ایمیل ، واتس آپ و یا تلگرام گیگاپیپر ارسال شود.

7271-17271واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده های ساختمانی ـ روشهای آزمون ـ قسمت اول: اندازه گیری شدت رهایش گرما ناشی از سوختن مصالح و فرآورده های ساختمانی به وسیله دستگاه گرماسنجی مخروطی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
7271-27271واکنش در برابر آتش برای مصالح ساختمانی و فرآورده های ساختمانی- روشهای آزمون- قسمت دوم- آزمون قابلیت نسوختن مواد11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7271-47271واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده های ساختمانی روش های آزمون:قسمت چهارم-قابلیت افروزش فراورده های ساختمانی در برخورد مستقیم شعله(آزمون منبع تک شعله)01396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
7271-57271واکنش در برابر آتش برای مصالح و فراورده های ساختمانی-روش های آزمون قسمت پنجم-تعیین گرمای ناشی از سوختن مواد11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
7271-87271واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده های ساختمانی روش های آزمون:قسمت هشتم-روشهای تثبیت شرایط و ضوابط کلی برای انتخاب مصالح پشت کار01396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
7277-17277کانه های آهن – اندازه گیری مقدار منگنز – قسمت 1- روش اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای11396فروردینکمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
72817281کانه های آهن- اندازه گیری مقدار تیتانیم -روش اسپکتروفتومتری با استفاده از دی آنتی پیریل متان01396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
7286-17286کانه های آهن -اندازه گیری مقداروانادیم -قسمت 1- روش اسپکتروفتومتری با استفاده از بنزوئیل -فنیل هیدروکسیل آمین11396فروردینکمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
7288-17288خودروهای جاده ای – موتورهای احتراق داخلی – سیستمهای جرقه زنیقسمت اول : واژه نامه11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7291-17291خودروهای جاده ای -مستند سازی فنی سامانه های الکتریکی و الکترونیکی -قسمت 1-محتوای اسناد مبادله شده11396اسفندکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7291-27291خودرو – مستند سازی فنی سیستمهای الکتریکی و الکترونیکی – قسمت دوم: توافقنامه مستند سازی خودروهای جاده ای11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7291-37291خودروهای جاده ای – مستند سازی فنی سامانه های الکتریکی و الکترونیکی – قسمت 3- مثال کاربردی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
73017301فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- تعيين جذب آب درازمدت از طريق نفوذ-  روش ‌آزمون01396مردادکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
731731نمونه فرمهای آمار مربوط به کشتار دام وطیور و بیمارهای مشاهده شده در کشتارگاه ها01396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
73107310غلات و فرآورده آن – الک های آزمون دانه غلات – ویژگی ها11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7311-17311استاندارد توتون ,تنباکو وفرآورده های آن ها – سیگارت – تعیین آب در کندانزات دود – روش آزمون قسمت اول: روش کروماتوگرافی گازی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7311-27311سیگارت – تعیین آب در کندانزات دود – قسمت دوم : روش کارل فیشر11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
73137313توتون و فرآورده­های آن- تعیین خلوص نیکوتین- روش وزن­سنجی با تنگستوسیلیسیک اسید- روش آزمون01396اسفندکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7314-17314توتون ریز برش و سیگارت های دست پیچ – روش های نمونه برداری ، مشروط سازی و آزمون  قسمت اول : نمونه برداری11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7314-27314توتون ریز برش و سیگارت های دست پیچ – روش های نمونه برداری، مشروط سازی و آزمون – قسمت دوم : شرایط محیطی جهت مشروط سازی و آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7314-37314توتون ریز برش و سیگارتهای دست پیچ-روش های نمونه برداری،مشروط سازی و آزمون- قسمت سوم:اندازه گیری کندانزات کل سیگارتهای دست پیچ با استفاده از ماشین سیگارت دود کنی متداول آزمایشگاهی، آماده سازی برای تعیین آب و نیکوتین و محاسبه قطران11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7315-17315نساجی-خصوصیات کششی درز دوخت کالاهای آماده مصرف نساجی-قسمت 1- تعیین حداکثر نیروی گسیختگی درز با استفاده از روش نوار باریک01396آذرکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7315-27315نساجی-خصوصیات کششی درز دوخت کالاهای آماده مصرف نساجی-قسمت 2- تعیین حداکثر نیروی گسیختگی درز با استفاده از روش نوار پهن01396آذرکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
73167316نساجی -ارزیابی ظاهر پوشاک و سایر کالاهای نهایی نساجی-پس از انجام عملیات شستشو و خشک کردن غیر صنعتی -روش آزمون01396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
73177317ماشین های خاک برداری -ابعاد فیزیکی کاربران و حداقل فضای اتاقک کاربر01396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
73187318راه آهن – ارتعاشات مکانیکی – اندازه گیری و تجزیه و تحلیل ارتعاشات بدنه کامل که مسافرین و خدمه در وسایل نقلیه ریلی در معرض آن قرار می گیرند11396فروردینکمیته ملی استاندارد بسته بندی 
73197319ماشین های خاکبرداری – حداقل ابعاد فضای دسترسی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7325-17325کاتترهای داخل عروقی سترون شده و یکبار مصرف -قسمت 1- الزامات عمومی01396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
7327-A17327وسايل جراحي مورد استفاده در پزشكي براي بستن زخم- نخ هاي جراحي سترون شده باسوزن و بدون سوزن (ليگاتورها) – ويژگي­ها و روش­هاي آزمون11396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
73317331کلاس مدارس ابتدایی ـ ویژگیها11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
73417341معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی و برچسب انرژی لامپ های الکتریکی01396آذرکمیته ملی انرژی
7347-17347توتون و فراورده های آن -تعیین مقدار آب-روش کارل قیشر01396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
73517351آبشویه – ویژگیها و روش های آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7354-17354کاشتنی های جراحی -پین ها و سیم های استخوانی قسمت 1- الزامات کلی01396آذرکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
7355-17355کاشتنیهای جراحی – سیستمهای نیل داخل کانالی قسمت اول : نیل های داخل کانالی با سطح مقطع شبدری یا V شکل11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
73617361کاشتنیهای جراحی – پیچهای فلزی استخوان با آچارخور شش گوش، زیر کله کروی، با رزوه نامتقارن – ابعاد11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
7368-17368ایمنی ماشین آلات – قسمتهای مرتبط با ایمنی سیستمهای کنترل کننده – قسمت اول : اصول کلی طراحی11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
73717371نمادهای گرافیکی – نمادهای اطلاعات عمومی01396فروردینکمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
7385-17385گرمایش خورشیدی –  سیستم های آبگرمکن خانگی –قسمت اول : روش های اجرایی رده بندی عملکرد با استفاده از روش های آزمون آزمون در فضای بسته11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7386-17386طراحی ارگونومی برای ایمنی ماشین آلات –  قسمت اول : اصول تعیین ابعاد مورد نیاز دریچه ها به منظور دسترسی کل بدن به داخل ماشین آلات11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7400-17400پلاستیک ها ـ مواد رنگ ده ـ تعیین پایداری رنگ در برابر گرما طی فرایند رنگین کردن پلاستیک ‌ها، قسمت اول : کلیات11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7405-17405نساجی- تعیین مقاومت کالاهای سلولزی در مقابل میکروارگانیزم ها- آزمون دفن در خاک- قسمت اول : ارزیابی تکمیل های کند کننده تخریب11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
74107410روغن ها و چربی های خوراکی – تعیین قلیائیت – روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
74117411روغن ها و چربی های خوراکی – تعیین رسوب (لرد) در روغن ها و چربی های خام – روش جانب مرکز11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
741-1741گوشت و فراورده های آن-تعیین مقدار کلرید-قسمت اول-روش آزمون ولهارد11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
74127412روغن ها و چربی های خوراکی – ارزیابی حسی– روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
74137413روغن ها و چربی های خوراکی – تشخیص روغن کنجد به روش ویلاوچیا – روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
74147414روغن ها و چربی های خوراکی – تعیین رسوب قابل دید- روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
74157415نساجی- ثبات رنگ- لغات مورد استفاده در رنگ سنجی-واژه نامه11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
74167416چوب ـ اوراق فشرده ـ تخته فیبر ـ ویژگی ها و رو ش های آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
7416-17416چوب-اوراق فشرده-تخته فیبر -ویژگیها -قسمت اول -الزامات عمومی11396فروردینکمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
7416-27416چوب – اوراق فشرده – تخته فیبرهای سخت با فرآیند مرطوب – قسمت 2- الزامات11396فروردینکمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
7416-37416چوب -اوراق فشرده – ویژگیهای تخته فیبر متوسط با فرایند مرطوب- قسمت 3- الزامات11396شهریورکمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
7416-47416چوب -اوراق فشرده -تخته فیبر قسمت 4-الزامات تخته فیبر سبک01396فروردینکمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
7416-57416چوب – اوراق فشرده – تخته فيبر با فرآيند خشك- قسمت 5: ويژگي ها01396اسفندکمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
7416-67416اوراق فشرده چوبی-تخته فیبر عایق -ویژگیها و روش های آزمون11396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
74177417ماشین‌ آلات‌ عمومی صنایع‌ چوب‌ ـ واژه نامه11396فروردینکمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
74197419ماشین‌های عمومی تراش‌ چوب‌ – آئین‌ حفاظت‌ و ایمنی11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
74217421مدیریت ریسک پروژه رهنمودهای کاربردی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت
74317431ماهیان ، سخت پوستان و نرمتنان – راهنمای ارزیابی حسی در آزمایشگاه11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7442-17442درستی (صحت و دقت) روشها و نتایج اندازهگیریقسمت اول : تعاریف و اصول کلی11396فروردینکمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
74517451کاشتنیهای جراحی- مواد فلزی- روش آزمون کشش برای پوششهای فلزی متخلخل11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
7459-17459خودرو های جاده ای – اتصال دهنده های فشار قوی برای کویلها و دلکوها ، قسمت اول : نوع سوکتی 11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
74617461خودرو های جاده ای – اتصالات دهنده ها برای اتصال الکتریکی خودروهای بکسل کننده و بکسل شونده اتصال دهنده 7 قطبی نوع N 24 (معمولی)برای خودروهای با ولتاژ تغذیه اسمی 24v01396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7462-17462خودروهای جاده ای – آزمایش تجهیزات تزریق سوخت –
قسمت 1: تنظیمات سوخت پاش و ابزارهای نگهدارنده
11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7470-17470ماشین های خاک برداری -ابعاد فیزیکی کاربران و حداقل فضای اتاقک کاربر01396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7471-17471ماشين هاي خاكبرداري – نمادها براي كنترل هاي كاربر و ساير نمايشگرها – قسمت 1: نمادهاي متداول01396دیکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7471-27471ماشين هاي خاكبرداري – نمادها براي كنترل هاي كاربر و ساير نمايشگرها – قسمت 2: نمادهاي ويژه براي ماشين ها، لوازم و تجهيزات جانبي01396دیکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7477-17477این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره 7477 میباشد11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
74817481پتاسیم پرمنگنات – ویژگیها وروش های آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7482-17482هوای فشرده برای کاربردعمومی قسمت اول: آلاینده ها و رده های کیفیت01396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7485-17485رنگها وجلاها ـ تعیین مقاومت در برابر خوردگی چرخه ای قسمت اول:تر(مه نمک) /خشک/ رطوبت11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7486-17486پوشرنگ­ ها و جلا­ها- تعیین مقاومت در برابر خوردگی رشته­ای- قسمت 1: زیرآیندهای فولادی01396دیکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7487-17487رنگها و جلاها-اندازه گیری مقدار ترکیب آلی فرار قسمت 1- روش اختلاف01396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7491-17491درزگیرهای لاستیکی-الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل اتصال لوله مورد استفاده در کابردهای آب و فاضلاب-قسمت 1- لاستیک ولکانیده01396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7491-27491درزگیرها لاستیکی – الزامات مواد سازنده درزگیرنده محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب – قمست 2- ترموپلاستیک الاستومرها11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7491-37491درزگیرها لاستیکی – الزامات مواد سازنده درزگیرنده محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب – قمست 3-لاستیک ولکانیده ی اسفنجی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7491-47491درزگیرها لاستیکی – الزامات مواد سازنده درزگیرنده محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب – 4- پلی پورتان ریخته گری 11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7492-A17492تخت‌خواب چوبي يك و دونفره بزرگسال- ويژگي‌ها و روش‌هاي آزمون (اصلاحيه شماره 1)11396شهریورکمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
75017501توربین های بخار- ویژگی های عمومی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7505-17505رنگدانه ها و پر کننده ها-روشهای آزمون عمومی -قسمت اول-مقایسه رنگ رنگدانه ها11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7505-107505رنگدانه ها و پر کننده ها-روش آزمون عمومی -قسمت 10- اندازه گیری چگالی -روش پیکنومتری11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7505-117505رنگ دانه ها و پرکننده ها-قسمت11-اندازه گیری حجم کوبشی و چگالی ظاهری پس از کوبش11396تیرکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7505-137505رنگدانه‌ها و پر کننده‌ها – تعیین سولفات‌ها، کلریدها و نیترات‌های محلول در آب
روش آزمون
11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7505-147505رنگدانه ها و رنگدانه یارها-روشهای کلی آزمون قسمت14-تعیین مقاومت آب استخراجی11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7505-157505رنگ دانه ها و پرکننده ها-قسمت15-مقایسه مقاومت انواع مشابهی از رنگدانه های رنگی در برابر نور -روش های آزمون11396تیرکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7505-177505رنگدانه ها و رنگدانه یارها-روش های عمومی آزمون -قسمت 17- مقایسه قدرت روشنای رنگدانه های سفید11396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7505-187505رنگدانه ها و پرکننده ها-روش های آزمون عمومی- قسمت 18 -تعیین باقیمانده روی الک -روش شستشوی مکانیکی11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7505-197505رنگدانه‌ها – تعیین نیترات‌های محلول در آب
(روش سالیسیلیک اسید) – روش آزمون
11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7505-217505رنگدانه ها و رنگدانه یارها-روشهای کلی آزمون قسمت21-مقایسه پایداری حرارتی رنگدانه ها با استفاده از محیط گرمخانه11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7506-17506پوشرنگ هاو جلاها-تعیین درصد حجمی مواد غیر فرار قسمت 1- استفاده از صفحه آزمون پوشش داده شده برای تعیین ماده غیر فراز وتعیین دانسیته فیلم خشک با اصل ارشمیدس11396خردادکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7508-17508پوشرنگ ها و جلاها -تغییر شکل سریع(آزمون مقاومت در برابر ضربه )قسمت1-آزمون سقوط وزنه با سمبه سرپهن01396خردادکمیته ملی استاندارد مکانیک 
751751پوشه دان11396فروردینکمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
75107510رنگ ها و جلاها-اندازه گیری ضخامت فیلم01396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
75117511گوشت و فرآورده های آن – شاه میگو – آئین کار فرآوری و عمل آوری11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
75127512روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی -روغن سبزه-ویژگیها و روشهای آزمون01396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
75137513روغن ها و چربی های حیوانی و گیاهی –مارگارین (کره نباتی) –  روش های آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
75147514کیفیت هوا – روش نمونه گیری طبقه بندی شده برای ارزیابی کیفیت هوای محیط11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
75157515ورق های صاف الیاف ـ سیمانی ـ ویژگی ها و روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
75197519ظروف شیشه ای آزمایشگاهی-قیف های صافی-ویژگی ها11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7521-17521ماشینهای کشاورزی – تراکتورها و ماشینهای خود گردان کشاورزی و جنگل داری – محیط اتاقک کاربر – قسمت اول : واژه نامه11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7521-27521ماشینهای کشاورزی-تراکتورها وماشینهای خود گردان کشاورزی و جنگل داری – محیط اتاقک کاربر- قسمت دوم : عملکرد وروش آزمون سیستمهای تهویه ، گرمایش و تهویه مطبوع11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7521-37521ماشینهای کشاورزی – تراکتورها و ماشینهای خود گردان کشاورزی و جنگل داری – محیط اتاقک کاربر -قسمت سوم : تعیین اثر گرمایش خورشیدی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7521-47521ماشینهای کشاورزی – تراکتورها و ماشینهای خود گردان کشاورزی و جنگل داری – محیط اتاقک کاربر -قسمت چهارم : روش آزمون عامل صافی هوا11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7521-57521ماشینهای کشاورزی – تراکتورها و ماشینهای خود گردان کشاورزی و جنگل داری – محیط اتاقک کاربر – قسمت پنجم : روش آزمون سیستم فشارساز اتاقک11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7531-17531این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره ISIRI-OIML R 49-1 میباشد11396فروردینکمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
7531-27531این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره ISIRI-OIML R 49-1 میباشد11396فروردینکمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
7532-17532نمودارکنترل -قسمت1- راهنمایی های کلی11396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت
7536-17536خودرو های جاده ای – دنده پینیون های استارتر(متریک) – قسمت اول : دنده پینیون های متداول11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7537-17537خودروهای جاده ای -کابل های اتصال چند رشته ای – قسمت 1- روشهای آزمون الزامات مربوط به کابل های غلاف  شده با عملکرد بنیادی
01396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7540-17540معدنکاری – واژه‌نامه
 قسمت اول : طرح‌ریزی و نقشه‌برداری
11396فروردینکمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
7540-107540معدنکاری-واژنامه-قسمت دهم:ترابری01396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
7540-117540معدنکاری-واژنامه-قسمت یازدهم:کنترل لایه ها01396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
7541-17541هوافضا – دندانه های متریک با شکل نمای J قسمت اول : الزامات کلی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7541-27541هوافضا – دندانه های متریک شکل نمای J قسمت دوم : ابعاد حدی برای پیچ ها و مهره ها11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7541-37541هوافضا – دندانه های متریک با شکل نمای J قسمت سوم : ابعاد حدی برای اتصالات سامانه های سیالی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
75517551هوافضا خارهای قفلی ، فولاد زنگ نزن ، برای بست های چرخشی استوانه ای کابل های فلزی کنترل هواگرد – ابعاد11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
755-1755موزاییک سیمانی -قسمت 1- برای کاربرد داخلی -ویژگیها و روشهای آزمون11396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
7551-17551خودروهای جاده‌ای – تبادل اطلاعات دیجیتال روی اتصالات الکتریکی بین خودروهای بکسل کننده و بکسل شونده – قسمت اول : لایه فیزیکی و لایه ارتباط داده ها11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7551-27551خودروهای جاده‌ای – تبادل اطلاعات دیجیتال روی اتصالات الکتریکی بین خودروهای بکسل کننده و بکسل شونده – قسمت دوم : لایه اطلاعاتی کاربردی برای ترمزها و سیستم‌های حرکتی خودرو11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7552-17552خودروهای جاده ای – سیستم ترمز هیدرولیکی – قسمت اول: لوله های لاله و برگردان شده  ، سوراخهای قلاویز شده ، اتصالات نری  و نشیمنگاههای لوله11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7554-17554خودروهای جاده ای -ارتباطات تشخیصی روی خط K (خط Dok) -قسمت 1-لایه فیزیکی01396تیرکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7555-17555خودروهای جاده ای -تبادل اطلاعات دیجیتالی از طریق اتصالات الکتریکی بین خودروهای کشنده و کشیده شونده -قسمت اول -لایه فیزیکی و لایه محور انتقال اطلاعات دیجیتال01396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7557-17557خودروهای جاده ای – سیستم های ترمز بادی – قسمت اول : لوله ها ، اتصالات نری و سوراخهای قلاویز شده با سطح درزبندی رویی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
75617561لیفتراکهای چنگالی- بازوهای چنگالی- ویژگیها و روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7562-17562خودروهای جاده ای -سامانه های تاخوگراف-قسمت 1-کانکتورهای الکتریکی01396اسفندکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7564-17564محافظت در برابر آتش سوزی- واژه نامه – قسمت اول -اصطلاحات عمومی و پدیده آتش11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7568-17568سیگارت – تعیین ریزش توتون از سرسیگارت – قسمت اول : روش استفاده از استوانه چرخان11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
75817581پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک ـ تعیین لکه گذاری ایجاد شده توسط گوگرد ـ روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7590-17590کفپوش ها- واکنش در برابر آزمون های آتش – قسمت 1- تعیین رفتار سوختن با استفاده از منبع حرارتی تابشی -روش آزمون01396اردیبهشتکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7591-17591این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره 1-17266 میباشد11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7591-27591این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره 1-17266 میباشد11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7591-37591این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره 2-17266 میباشد11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7591-47591این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره 2-17266 میباشد11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7599-3517599تجهیزات الکتریکی در کشتی ها-قسمت 351-مواد عایقی کابل های انتقال داده -قدرت -کنترل-ابراز دقیق و مخابرات برای عرشه کشتی و مناطق خارج از حدود ساحلی11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
7599-5017599تاسیسات الکتریکی در کشتی ها-قسمت 501- مشخصات ویژه – واحد پیشران الکتریکی11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
76017601پوشرنگ ها و جلاها-تعیین مه گونی فیلم رنگ تحت زاویه 20درجه -روش آزمون01396آذرکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
761761کنسرو رب گوجه فرنگی -ویژگیها و روشهای آزمون01396خردادکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
76107610میکروبیولوژی عسل-ویژگیها و روشهای آزمون01396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
76117611کیفیت آب-مهار رشد سودوموناس پوتیدا-روش آزمون میکروبیولوژی11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
76127612میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام-شناسایی نوکلئاز مقاوم به حرارت حاصل از استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت – روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
76137613مواد غذایی -غلات b1,b2 اندازه گیری فومانایزین های در ذرت با کروماتوگرافی مایع با کارایی عالی و تخلیص به وسیله ستون ایمونوافینیتی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7614-17614کیفیت خاک – تعیین زی توده میکروبی خاک –  قسمت اول : روش تعیین فعالیت تنفسی 11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
7614-27614کیفیت خاک – تعیین زی توده میکروبی خاک – قسمت دوم : روش تدخین و استخراج 11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
76157615کیفیت آب -آزمون سمیت برای ارزیابی ممانعت از نیترات سازی میکروارگانیسم های لجن فعال01396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
76167616كيفيت خاك- بازداري توليد مثل كولمبولا (فولزوميا كانديدا) توسط آلوده‌كننده‌هاي خاك01396بهمنکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
76177617کیفیت آب -آزمون مهار رشد جلبک آب شیرین بوسیله جلبک های سبز تک سلولی01396دیکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
76187618نساجی – نخ های نواری پلی الفینی – روش های آزمون11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
76197619پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک ـ مقاومت به آسیب دیدگی در اثر خمش ـ روش های  آزمون11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7621-17621پارچه‌هاي روكش شده با لاستيك يا پلاستيك- تعيين مقاومت سايشي-  قسمت 1: ساينده Taber01396بهمنکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7621-27621پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک- تعیین مقاومت سایشی- روش آزمون-قسمت دوم-روش مارتیندل11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7627-17627وسایل خوراک­پزی برقی خانگی–قسمت 1: اجاق­ها، فرها، فرهای بخار و کباب­پز­ها-روش­ های اندازه­ گیری عملکرد01396اسفندکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
7631-17631میکروبیولوژی سترون سازی تجهیزات پزشکی-قسمت اول -تعیین جمعیت میکروارگانیسم ها در محصولات01396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
7631-27631سترون سازی وسایل پزشکی -روشهای میکروبیولوژی – قسمت 2- آزمون های سترونی انجام شده در تعاریف – صحه گذاری – حفظ و نگهداری فرایند سترون سازی01396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
7637-17637خودروهای جاده ای -سیم فیوزها -قسمت 1- تعاریف والزامات کلی آزمون01396تیرکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7641-17641خودرو های جاده ای – اتصال دهنده های الکتریکی چهار تایی مجهز به پینها و قفل پیچشی – قسمت اول : ابعاد و کلاسهای کاربرد11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7641-27641خودروهای جاده‌ای-اتصال دهنده‌های الکتریکی چهارتایی همراه با پین‌ها و قفل چرخشی – قسمت دوم : آزمونها و الزامات11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7643-17643تفسیر آماری داده ها- قسمت اول: نمایش آماری داده ها11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
7644-17644لوازم کنترل لامپ-قسمت 1- الزامات عمومی و ایمنی01396تیرکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
7644-2-17644لوازم کنترل لامپ -قسمت 2-1-الزامات ویژه برای وسایل راه اندازی (به جز راه اندازهای تخلیه روشن)01396تیرکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
7644-2-107644لوازم کنترل لامپ-قسمت 10-2 مقررات ویژه برای مبدل های الکترونیکی و کنورترها کار در فرکانس بالا جهت راه اندازی سرد لامپ های تخلیه ای (لوله ای نئون)11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
7644-2-127644لوازم کنترل لامپ- قسمت 2-12- الزامات ویژه برای بالاست های الکترونیکی با تغذیه d.c یا a.c برای لامپ های تخلیه ای به جز لامپ های فلورسنت11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
7644-2-137644لوازم کنترل لامپ-قسمت 2-13- الزامات ویژه برای لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه a.cیا d.c برای مدول های LED11396تیرکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
7644-2-147644لوازم کنترل لامپ-قسمت 2-14: الزامات ویژه برای لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه AC و/یا DC برای لامپ‏های القایی فلورسنت11396دیکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
7645-17645پارچه‌هاي روكش شده با لاستيك يا پلاستيك – تعيين خصوصيات رول پارچه – قسمت اول : اندازه‌گيري درازا، پهنا و جرم خالص01396تیرکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7646-17646پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تعیین مقاومت به ترکیدگی قسمت 1- روش گوی فولادی11396اسفندکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
76517651کالای نساجی از جنس شیشه -تعیین مقدار مواد احتراق پذیر موجود01396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7652-17652شیشه آلات آزمایشگاهی -چگالی سنج ها برای کاربردهای عمومی -قسمت 1-ویژگیها11396مردادکمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
7655-17655شیشه و شیشه‌آلات ـ  تجزیه محلول‌های استخراجی قسمت اول ـ اندازه‌گیری دیاکسید سلیسیم (سیلیس) روش طیف سنجی جذب مولکولی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
76617661اسانس – جوز بویا – ویژگی ها و روش های آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7662-17662کمپرسورهاو پمپ های خلا-الزامات ایمنی -قسمت 1- کمپرسورهای هوا01396اسفندکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7663-17663نساجی– مراقبت حرفه­ ای– خشک­شویی و ترشویی پارچه و پوشاک– قسمت 1: ارزیابی عملکرد پس از تمیزکاری و تکمیل01396دیکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
76817681نساجی- ثبات رنگ در برابر اُزن موجود در اتمسفر- روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7691-17691خودرو-اغتشاشات الکتریکی ناشی از انرژی الکترومغناطیسی تشعشع یافته باند باریک -روشهای آزمون خودرو-قسمت اول -کلیات و تعاریف01396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7691-27691خودرو-اغتشاشات الکتریکی ناشی از انرژی الکترومغناطیسی تشعشع یافته باند باریک -روشهای آزمون خودرو-قسمت دوم-منابع تشعشعی خارج از خودرو21396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7691-37691خودروهای جاده ای -روش های آزمون خودرو برای اغتشاش های الکتریکی ناشی از انرژی الکترومغناطیسی تشعشع یافته باند باریک قسمت سوم -شبیه سازی فرستنده های نصب شده01396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7691-47691خودروهای جاده ای -روشهای آزمون خودرو برای اغتشاشات الکتریکی ناشی از انرژی الکترومغناطیسی تشعشع یافته باند باریک-قسمت چهارم -تزریق جریان حجمی01396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7696-17696آزمون‌های مقاومت دربرابرآتش – دمپرهای ضد آتش در
سیستم های توزیع هوا ، هدایت و پخش هوا –
قسمت اول : روش آزمون
11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
77017701هوافضا – مهره های خود قفل شو با بیشینه دمای عملکردی بالاتر از 425 درجه سلسیوس – ویژگی های فراهم سازی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
770-1770سرنگ ­هاي زيرجلدي سترون شده يك­بار مصرف-قسمت 1: سرنگ­ هاي مخصوص مصارف دستي01396بهمنکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
77117711پارچه ­هاي روكش شده با لاستيك يا پلاستيك- اندازه­ گيري استحكام كششي و ازدياد طول تا حد پارگي01396بهمنکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
77127712چرم- آزمون های فیزیکی -تعیین مقاومت به آب چرم های سنگین01396آذرکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
77137713ماست – شناسایی میکروارگانیسم های پایه تولید کننده ماست (لاکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه – بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس)11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
77147714ماست – شناسایی میکروارگانیسم های پایه تولید کننده ماست – روش شمارش کلنی در 37 درجه سلسیوس11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
77157715اسانس طبیعی پونه معطر (خال واش , کوت کوتی ) – ویژگی ها11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
77167716اسانس طبیعی انیسون- ویژگی ها11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
77177717سیگارت – تعیین مقدار تهویه – تعاریف و اساس اندازه گیری11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
77187718توتون دمار کشی شده – تعیین باقیمانده دمار – روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
77197719کنسرو خورشت کرفس – ویژگی ها و روش های آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
77217721دود محیطی توتون – برآورد سهم ذرات دود محیطی توتون در ذرات معلق قابل تنفس – تعیین مقدار ذرات دود به وسیله جذب اشعه فرابنفش و فلوئورسانس11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
77317731پارچه‌های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک – تغییرات ابعاد در اثر آسودگی مکانیکی تحت کشش صفر –روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7734-A17734تخته­ لایه- واژه ­نامه – اصلاحیه شماره 1 11396بهمنکمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
7741-17741ژئوسینتتیک ها-قسمت 1- اصطلاحات و تعاریف11396دیکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7741-27741ژئوسینتتیک ها-قسمت 2-نمادها و علائم تصویری11396دیکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7744-17744ژئوتکستایلها و محصولات وابسته – مقاومت اتصالات ساختار داخلی – روش آزمون قسمت اول -ژئوسلها11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7745-17745تورهای ماهیگیری -تعیین اندازه چشمه- روش آزمون -قسمت اول – بازشدگی چشمه01396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
77517751حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و ایمنی منابع پرتو -استانداردهای پایه11396آذرکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
7755-17755سیستم های محافظت در برابر انفجار قسمت اول: تعیین شاخصهای انفجار غبارهای قابل احتراق در هوا11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
77617761استانداردهای ملی ایران ـ هوافضا ـ روش های یخ زدگی/ پیشگیری از یخ زدگی با سیال ها11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7769-17769واحدهای جعبه دنده- شرایط پذیرش-قسمت اول: آزمون انتشار صوت در هوا11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
77717771کره پاستوریزه – راهنمای استقرار سیستم تجزیه و تحلیل عوامل خطرزا و نقاط کنترل بحرانی (HACCP)11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
7772-17772فرآورده های میوه و سبزی– اندازه گیری مقداراسیدفرمیک – قسمت اول : روش وزن سنجی11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7786-17786شیشه- گرانروی و نقاط ثابت گرانروی سنجی
قسمت اول:
اصول تعیین گرانروی و نقاط ثابت گرانروی سنجی
11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
77917791خودروهای جادهای-کاسه نمدهای الاستومری برای سیلندرهای ترمز دیسکی هیدرولیکی با بکار بردن روغن ترمز با پایه نفتی  (دمای کاری حداکثر 120 درجه سلسیوس)11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7794-17794خودروهای جاده ای -کانکتورها برای اتصالات الکتریکی خودروهای کشنده و کشیده شونده -قسمت 1- کانکتورهای 13تایی برای خودروهایی با منبع ولتاژ اسمی 12 ولت با عدم قابلیت عبور از جریان های آب01396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
78017801خودروهای جادهای – اورینگهای الاستومری برای سیلندرهای ترمز کفشکی با بکار بردن روغن ترمز هیدرولیکی با پایه نفتی (دمای کاری حداکثر 120 درجه سلسیوس)11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7806-17806ماشینهای کشاورزی – تجهیزات کودپاشی قسمت اول : کودپاش های تمام عرض – روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7808-17808دماسنج های پزشکی قسمت اول : دماسنجهای مایع فلزی در شیشه با مانع برگشت11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7809-17809مواد فلزی- آزمون سختی‌سنجی برینل-قسمت 1: روش آزمون01396مردادکمیته ملی استاندارد فلزشناسی
7810-17810مواد فلزی -آزمون سختی سنجی ویکرز-قسمت اول-روش آزمون01396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7810-27810مواد فلزی -آزمون سختی سنجی ویکرز-قسمت دوم-تصدیق و واسنجی دستگاههای آزمون01396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7810-37810مواد فلزی -آزمون سختی سنجی ویکرز-قسمت سوم-واسنجی بلوک های مرجع01396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7810-47810مواد فلزی -آزمون سختی سنجی ویکرز-قسمت چهارم-جداول مقادیر سختی01396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7811-17811مواد فلزی — آزمون سختی‌سنجی راکول—قسمت 1: روش آزمون01396مردادکمیته ملی استاندارد فلزشناسی
7811-27811مواد فلزی -آزمون سختی راکول -قسمت2 تصدیق و کالیبراسیون دستگاههای آزمون و فرورونده ها01396مهرکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7811-37811آزمون سختی سنجی فلزات- روش راکول -قسمت سوم:کالیبراسیون بلوک‌های مرجع11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7812-67812هوا فضا – فهرست واژه های معادلقسمت 6– اتمسفر استاندارد11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7812-87812هوا فضا – فهرست واژه های معادل قسمت 8 – قابلیت اطمینان هواپیما11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
78137813هوافضا – اتصالات و رابطهای لوله کشی هیدرولیکی – آزمون خمش دورانی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
78147814خودرو – ساختار عمومی وسائل نقلیه مسافر بری بزرگ11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
78157815خودرو – استحکام سازه اصلی وسایل نقلیه مسافری بزرگ01396دیکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
78167816بارومترها11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
78177817پمپ های رودتودینامیکی-آزمون های پذیرش عملکرد هیدرولیکی -رتبه 1،2،301396اسفندکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7817-27817پمپ های گریز از مرکز، جریان مختلط و محوری روش اندازه‌گیری
مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی
11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
78187818دستگاه های فرآوری مواد غذایی- دستگاه های سانتریفوژ برای فرآوری روغن ها و چربی های خوراکی- الزامات  ایمنی و بهداشتی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
78197819دستگاه های فرآوری مواد غذایی- مخلوط کن های خمیر- الزامات ایمنی و بهداشتی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
78217821درها، دیوارها، پرده ها و پنجره های ساختمان، تعیین آببندی – روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
7829-17829خودرو-جایگاه سوخت گیری گاز طبیعی فشرده-قسمت1-الزامات عمومی01396تیرکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7829-1-A17829خودرو- جایگاه سوختگیری گاز طبیعی فشرده- قسمت 1: الزامات عمومی-اصلاحیۀ شمارۀ 111396اسفندکمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی
78317831کیفیت خاک- تعیین توزیع اندازه ذرات مواد معدنی-روش ته نشینی و الک کردن01396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7838-17838خودروهای جاده‌ای- اتصال‌دهنده‌ها برای اتصال الکتریکی خودروهای یدک‌کش و یدک‌شونده-قسمت 1: اتصالات سامانه­های ترمزگیری و رانش دنده‌ای خودروهای مجهز به سامانه­های منبع تغذیه اسمی V 2401396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
78417841دوچرخه – روش آزمون پایداری11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
78517851خودرو – آتش نشانی – مناطق مربوط به راننده وسرنشین – ویژگیها11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
78617861خودرو- آتش نشانی – پمپ انتقال آب و وسایل مربوطه11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7873-A17873سیمان -معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید -اصلاحیه شماره 111396تیرکمیته ملی انرژی
7876-17876رنگ­ها و جلاها– تعیین مقاومت در برابر رطوبت- قسمت 1: رطوبت متراکم (مجاورت یک­طرفه)01396دیکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7877-17877رنگها و جلاها -ارزیابی میزان تخریب پوشش ها -شناسه گذاری مقدار و اندازه نقایص و شدت تغییرات یکنواخت ظاهری-قسمت 1- مقدمه کلی و سامانه شناسه گذاری01396تیرکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7877-107877رنگها و جلاها -ارزیابی میزان تخریب پوشش ها -شناسه گذاری مقدار و اندازه نقایص و شدت تغییرات یکنواخت ظاهری-قسمت 10-ارزیابی درجه خوردگی رشته ای01396تیرکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7880-17880کاغذ و مقوا-تعیین مقاومت خمشی قسمت 1- تغییر شکل خمشی با سرعت ثابت11396تیرکمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
78817881کاغذ و مقوا – تعیین ضرایب اصطکاک استاتیک و جنبشی روش آزمون صفحه افقی11396فروردینکمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
78917891ورق و نوار ورق از جنس مس و آلیاژ آن ،برنز با روکش مس (ccb)فولاد زنگ نزن با روکش مس (ccs) فولاد آلیاژی با روکش مس (cas) برای محافظت از کابل های الکتریکی01396تیرکمیته ملی استاندارد مکانیک 
78-A178چرم – چرم لباسي – ويژگي ها و روش هاي آزمون11396اسفندکمیته ملی استاندارد چرم،پوست ،پایپوش
79017901فراورده های نفتی -اندازه گیری عدد هیدروپراکسید در سوخت های توربین هواپیما ،بنزین و سوخت های دیزلی -روش آزمون01396فروردینکمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی
7909-17909سیلندرهای گاز-سیلندرهای گاز فولادی بدون درز قابل پر کردن مجدد-طراحی ،ساخت و آزمون قسمت 1- سیلندرهای فولادی آبدیده و برگشت داده شده با استحکام کششی کمتر از 1100 mpa01396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد مکانیک 
791791نمونه‌برداری دوده11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
79107910رهانه های اطمینان برای گاز مایع و آمونیاک بدون آب-ویژگیهای ساخت،عملکردی و روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
79117911دیگهای فولادی ، با ساختمان جوش شده ، مخصوص گرمایش مرکزی و تامین آب گرم مصرفی (به طور غیر مستقیم) با ظرفیت حرارتی 44 کیلو وات تا 3 مگا وات -ویژگیها و روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
79127912تجهیزات سترون سازی ـ سترون کننده‌های بزرگ بخار11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
79137913پلاستیک‌ها – قطعات قالب‌گیری شده فنل فرمالدئید- تعیین آمونیاک آزاد و ترکیبات آن – روش ایندوفنل11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
79147914شیلنگ­های لاستیکی برای پاشنده ­های کشاورزی01396دیکمیته ملی صنایع پلیمر
79157915شیلنگ­ های لاستیکی و ملحقات آن ­ها برای مکش و تخلیه آب- ویژگی­ ها01396شهریورکمیته ملی استانداردآب وآبفا
79167916شیلنگ­های لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آن-انتخاب، انبارش، استفاده و نگهداری- راهنما01396شهریورکمیته ملی استانداردآب وآبفا
7917-17917کیفیت آب – هضم برای تعیین عناصر انتخابی در آب
قسمت اول: هضم به وسیله تیزاب سلطانی
11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7917-27917کیفیت آب – هضم برای تعیین عناصر انتخابی در آب
قسمت دوم: هضم به وسیله نیتریک اسید
11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
79187918پودر ماهی – واژه نامه11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
79197919کیفیت آب – اندازه گیری میزان سیلیس – روش آزمون 11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
79217921مس و آلیاژهای مس-اندازه گیری آنتیموان با استفاده از رودامین b به روش طیف سنجی-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
79317931لیموترش خشک – ویژگی ها و روش های آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
79417941نساجی – ثبات رنگ در برابر ولکانش با اتوکلاو
روش آزمون
11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7946-17946ماشین‌آلات و تجهیزات ‌نساجی- انواع عینکی و شیطانک برای ماشین‌های ریسندگی رینگ و تاب­ دهندۀ رینگی- قسمت 1: عینکی‌های لبه­ دار T و SF و شیطانک‌های آن­ها01396بهمنکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
79517951کشتی سازی- واحد های کنترل فعال کشتی- واژه نامه11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
796-1796مواد فلزي- آزمون ضربه آونگي چارپي- قسمت 1: روش آزمون01396اسفندکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7965-A17965آجر– معیار مصرف انرژی در فرایند تولید- اصلاحیۀ شمارۀ 111396دیکمیته ملی انرژی
79717971پارچه ­های روکش­ شده با لاستیک یا پلاستیک-  تعیین میزان چسبندگی لایه روکش- روش آزمون01396بهمنکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
79817981دوچر خه – علامتگذاری قطعات11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
7983-17983دوچرخه -تایرها و طوقه ها-قسمت اول-کد گذاری و ابعاد تایر11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7985-A17985آسانسور- قفل در- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون- اصلاحیه شماره 111396دیکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8006-18006بسته‌بندی – کیسه‌ها – آزمون ضربه سقوط آزادقسمت اول : کیسه‌های کاغذی پر11396فروردینکمیته ملی استاندارد بسته بندی 
801801چغندر قند -ویژگیها و روشهای آزمون01396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8010-18010فناوری  خلاء – واژه نامه -قسمت اول : اصطلاحات عمومی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8010-28010فناوری  خلاء- واژه نامه-قسمت دوم : پمپهای خلاء و اصطلاحات مرتبط11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8010-38010فناوری خلا- واژه نامه -قسمت 3- خلا سنج های فشار جزئی و فشار کل01396شهریورکمیته ملی استاندارد مکانیک 
80118011ارگونومی – سیستم اعلام خطر شنیداری و دیداری
و سیگنالهای اطلاعاتی
11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
80128012ارگونومی- سیگنالهای خطر دیداری – الزامات عمومی ، طراحی و آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8013-18013وسایل چرخشی دندانپزشکی– وسایل تراش– قسمت اول :
 وسایل تراش لابراتواری فولادی
11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8013-28013وسایل چرخشی دندانپزشکی– وسایل تراش– قسمت دوم :
 وسایل تراش لابراتواری کاربیدی
11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8013-38013وسایل چرخشی دندانپزشکی –وسایل تراش– قسمت سوم :
وسایل تراش لابراتواری کاربیدی برای دستگاههای تراش
11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8013-48013وسایل چرخشی دندانپزشکی –وسایل تراش– قسمت چهارم :
وسایل تراش لابراتواری کاربیدی مینیاتوری
11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
80148014کیت احیاء اورژانس پزشکی – ویژگیها و روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
80158015خون وریدی و مویرگی- نمونه گیری برای تعیین غلظت
سرب و کادمیوم
11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
80178017خوراک دام و طیور-یونجه خشک-ویژگیها11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
80188018مواد افزودنی-اسید سوکسنیک خوراکی-ویژگیها و روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
80198019مواد افزودنی-دی اکسید تیتان خوراکی-ویژگیها و روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
80218021مواد افزودنی-پودر(گرد)فروکتوز خوراکی-ویژگیها و روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
80318031فلفل تازه شیرین-نگهداری در سردخانه -آئین کار11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8035-18035میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام-روش جامع برای جستجو و شمارش لیستر یامونوسایتوژنز-قسمت اول-روش جستجو و شناسایی01396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
8037-18037دیر گدازها-تجزیه شیمیایی فراورده های دیر گداز منیزیتی دولومیتی (جایگزین روش فلورسانس اشعه X )قسمت 1- دستگاه ها، واکنشگرها ، انحلال و تعیین سیلیس به روش وزن سنجی11396مردادکمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
803-A1803خرمای کبکاب-ویژگی ها و روش های آزمون (اصلاحیه شماره 1)11396مهرکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8043-18043وسایل چرخشی دندانپزشکی – وسایل الماسی – قسمت اول :
ابعاد ، الزامات ، نشانه گذاری و بسته بندی
11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8044-18044وسایل چرخشی دندانپزشکی – ساقه ها – قسمت اول : ساقه های فلزی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8045-18045چرخ‌دنده- واژه‌نامه-  قسمت 1: تعاريف هندسي01396بهمنکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8047-18047تراکتورهای کشاورزی- روش­های آزمون قسمت1:آزمون­های توان برای محور توان­ دهی (PTO)01396بهمنکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8047-108047تراکتورهای کشاورزی -روش های آزمون قسمت 10- توان هیدرولیکی موجود در ارتباط تراکتور با ادوات01396خردادکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8047-118047تراکتورهای کشاورزی-روشهای آزمون قسمت 11:قابلیت فرمان پذیری تراکتورهای چرخ دار11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8047-128047تراکتورهای کشاورزی -روش آزمون -قسمت 12- راه اندازی با دمای کم11396تیرکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
80518051کمپوت انبه-  ویژگی­ها و روش­های آزمون01396شهریورکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8054-18054پودرهای فلزی-اندازه گیری میزان اکسیژن موجود بوسیلة
روشهای احیاء قسمت اول:راهنمایی های عمومی
11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8055-18055شیشه- تعیین ضریب نوری – تنش
قسمت اول:
آزمون کشش
11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8057-108057نمادهای  گرافیکی دیاگرامها قسمت دهم : مبدلهای توان سیالی11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8057-118057نمادهای گرافیکی دیاگرامها-قسمت یازدهم -وسایل انتقال حرارت و موتورهای حرارتی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8058-18058فن آوری اطلاعات  معماری مدرک باز (ODA )و
قالب  مبادله ای : معرفی و اصول کلی
11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8070-18070اپتیک و تجهیزات اپتیکی -لنزهای تماسی تعیین قدرت ورتکس پشتی قسمت اول-روش استفاده از فوسی متر با تنظیم یا کانونی نمودن دستی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
80718071اپتیک و تجهیزات اپتیکی -لنزهای تماسی تعیین گنجایش آب در لنزهای هایدروژل11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
80818081فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان-تعيين مواد آلي–  روش آزمون01396مردادکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8089-18089اتاق های تمیز و محیط های کنترل شده – کنترل آلودگی
زیستی
قسمت اول : قواعد عمومی و روش‌ها
11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8090-18090چگالی سنج های نوسانی -قسمت 1- دستگاههای آزمایشگاهی01396فروردینکمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
80918091میکروبیولوژی مواد غذایی – شمارش میکروارگانیسم های هاگزا مقاوم به اسید – روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
8099-18099امور اصطلاح شناسی- واژگان- قسمت اول :نظریه و کاربرد11396فروردینکمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
8100-08100مستندسازی محصول فنی- حروف چینی-
قسمت صفر: الزامات عمومی
11396فروردینکمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
8100-18100مستند سازی فنی محصول -حروف چینی -قسمت 1- الزامات کلی11396تیرکمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
8100-28100مستندسازی محصول فنی – حروف چینی-
قسمت دوم : الفبا ، اعداد و علائم لاتین
11396فروردینکمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
8100-38100مستندسازی محصول فنی – حروف چینی-
قسمت سوم : الفبای یونانی
11396فروردینکمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
8100-48100مستندسازی محصول فنی – حروف چینی-
قسمت چهارم :علائم زیر و زبر وعلائم ویژه برای الفبای لاتین
11396فروردینکمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
8100-58100مستندسازی محصول فنی- حروف چینی-
قسمت پنجم : حروف چینی CAD الفبا . اعداد و علائم لا تین
11396فروردینکمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
8100-68100مستندسازی محصول فنی – حروف چینی-
قسمت ششم : الفبای سیریلیک
11396فروردینکمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
81018101عناصر داده ها و قالب های تبادل – تبادل اطلاعات – نحوه نمایش تاریخ ها و زمان ها11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
81028102ماشین‌های کشاورزی – تراکتورها و ماشینهای کشاورزی ,
جنگلداری ، فضای سبز و ادوات باغبانی – کتابچه راهنمای کاربران
11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8103-18103فولاد برای تسلیح و پیش­تنیدن بتن-روش­ های آزمون-   قسمت 1: میله، مفتول و سیم ­های تسلیح ­کننده01396بهمنکمیته ملی استاندارد فلزشناسی
8103-28103فولاد برای تسلیح و پیش­تنیدن بتن-روش­ های آزمون- قسمت 2: شبکه جوش­شده و خرپای تیرچه01396بهمنکمیته ملی استاندارد فلزشناسی
8103-38103فولاد برای تسلیح و پیش­تنیدن بتن-روش ­های آزمون- قسمت 3: فولاد پیش ­تنیده01396بهمنکمیته ملی استاندارد فلزشناسی
81048104واشرهای درز بندی جهت استفاده در انواع فلنج های چدنی , فولادی و آلیاژ مسی – ویژگیها و ابعاد 11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
81058105زيورآلات گرانبها- حلقه‌هاي اندازه–  تعريف، اندازه ­گيري و نشانه­ گذاري01396اسفندکمیته ملی استاندارد مکانیک 
81068106آلیاژهای زینتی -اندازه گیری مقدار طلا در آلیاژهای زینتی طلا -روش کوپلاسیون01396شهریورکمیته ملی استاندارد مکانیک 
81078107آلیاژهای زینتی -اندازه گیری مقدارپالادیم در آلیاژهای زینتی پالادیم- روش وزن سنجی با دی متیل گلی اکسیم01396شهریورکمیته ملی استاندارد مکانیک 
81088108مصنوعات زینتی و جواهر – رنگ‌های آلیاژهای طلا – تعریف، دامنه رنگ‌ها و شناسه‌گذاری01396اسفندکمیته ملی استاندارد فلزشناسی
81098109آلیاژهای زینتی -اندازه گیری مقدار نقره در آلیاژهای زینتی نقره- روش حجم سنجی(پتانسیومتری ) با استفاده از سدیم کلراید یا پتاسیم کلراید01396شهریورکمیته ملی استاندارد مکانیک 
81108110اندازه گیری مقدار پلاتین در آلیاژهای زینتی پلاتینی-
آلیاژ های زینتی -اندازه گیری مقدار پلاتین در آلیاژهای زینتی پلاتین -روش وزن سنجی پس از تشکیل رسوب دی آمونیم هگزا کلروپلاتین
01396شهریورکمیته ملی استاندارد مکانیک 
81118111آلیاژهای زینتی -اندازه گیری مقدار نقره در آلیاژهای زینتی نقره- روش حجم سنجی(پتانسیومتری ) با استفاده از پتاسیم بروماید01396شهریورکمیته ملی استاندارد مکانیک 
81128112 اندازه گیری مقدار پلاتین در جواهرات آلیاژهای زینتی پلاتین – اندازه گیری به روش  وزن سنجی با کاهش توسط کلرید جیوه (I )11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
81138113قرقره های صنعتی کابل11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8115-18115ترکیبات واکنش پذیر بر پایه رزین برای استفاده در عایق بندی الکتریکی -قسمت 1- تعاریف و الزامات عمومی11396تیرکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8115-28115ترکیبات واکنش پذیر بر پایه رزین برای استفاده در عایق بندی الکتریکی -قسمت 2- روش های آزمون11396تیرکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8115-2-28115ویژگی ترکیبات رزینی قابل پلیمر شدن بدون حلال برای استفاده در عایق بندی الکتریکی -قسمت 2- روش های آزمون -پودرهای پوششی برای مقاصد الکتریکی11396تیرکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8115-3-18115ترکیبات واکنشگر بر پایه رزین برای عایق بندی الکتریکی -قسمت سوم مشخصات مواد تکی برگه اول-ترکیبات رزین اپوکسی غیر اشباع11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8115-3-118115ویژگی ترکیبات رزینی قابل پلیمر شده بدون حلال برای استفاده در عایق بندی الکتریکی -قسمت 3- ویژگیهای اختصاصی مواد -برگ 11- پودرهای پوششی بر پایه رزین اپوکسی11396تیرکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8115-3-28115ترکیبات واکنشگر بر پایه رزین برای عایق بندی الکتریکی -قسمت سوم مشخصات مواد تکی برگه دوم-ترکیبات رزین اپوکسی اشباع کوارتز11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8115-3-38115ترکیبات واکنشگر بر پایه رزین برای عایق بندی الکتریکی -قسمت سوم مشخصات مواد تکی برگه سوم-ترکیبات پلی اورتان غیراشباع11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8115-3-48115ترکیبات رزینی واکنشگر مورد استفاده برای عایق بندی الکتریکی قسمت سوم- مشخصات مواد تکی برگه چهارم-ترکیبات پلی اورتان اشباع11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8115-3-58115ترکیبات واکنش پذیر برپایه رزین برای استفاده در عایق بندی الکتریکی -قسمت 3- ویژگی های مواد اختصاصی -برگ 5- رزین های آغشته سازی بر پایه پلی استر غیر اشباع11396تیرکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8115-3-88115ترکیبات واکنش پذیر بر پایه رزین برای استفاده در عایق بندی الکتریکی -قسمت 3- ویژگی های مواد اختصاصی -برگ 8- رزین ها برای لوازم کابل11396تیرکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
81168116فراورده‌هاي عايق كاري حرارتي براي ساختمان-  فراورده‌هاي كارخانه‌اي  پشم معدني-  ويژگي‌ها 01396مردادکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8117-18117افزودني­ هاي بتن، ملات و گروت –  قسمت1: بتن و ملات مرجع براي آزمون01396بهمنکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8117-108117افزودني ­هاي بتن، ملات و گروت –  قسمت10: تعيين مقدار كلريد محلول در آب –  روش آزمون   01396ابانکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8117-118117افزودنی های بتن،ملات و دوغاب -قسمت 11-تعیین مشخصات حفرات هوا در بتن سخت شده -روش آزمون11396خردادکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8117-128117افزودني­ هاي بتن، ملات و گروت –  قسمت12: تعيين مقدار قليائيت – روش آزمون11396آذرکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8117-138117افزودنی های بتن، ملات و گروت –قسمت 13: ملات بنایی مرجع برای آزمون افزودنی های ملات- روش آزمون11396اسفندکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8117-158117افزودني­ هاي بتن، ملات و گروت –  قسمت15: بتن مرجع و روش آزمون افزودني­ هاي اصلاح­ كننده گرانروي- روش آزمون11396بهمنکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8117-28117افزودنی های بتن،ملات و دوغاب-قسمت دوم-تعیین زمان گیرش -روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8117-48117افزودنی های بتن،ملات و دوغاب-قسمت چهارم-اندازه گیری آب انداختگی بتن-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8117-58117افزودنی های بتن،ملات و دوغاب-قسمت پنجم -اندازه گیری جذب مویینه-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8117-68117افزودنی های بتن،ملات و دوغاب-قسمت ششم-طیف سنجی مادون قرمز -روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8117-88117افزودني ­هاي بتن، ملات و گروت –  قسمت8: تعيين مقدار مواد خشك –  روش آزمون   01396ابانکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
81188118پتک- ویژگیها و روش های آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
81198119آچار لوله گیر- ویژگیها و روش های آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
81208120چکش سنگین فولادی- ویژگیها و روش های آزمون 11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
81218121چکش سبک فولادی- ویژگیها و روش های آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
81228122دریا-کشتی سازی -شناورهای دریا پیما-دوار لنگر و دوار عمودی لنگر11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
81238123کشتی ها و فناوری دریایی -درب های فولادی تک لنگه آب بند01396تیرکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
81248124کشتی سازی -قفل زنجیرها11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
81258125کشتی سازی -شناورهای آبراههای داخلی-نرده عرشه11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
81278127کشتی سازی و سازه های دریایی-دریچه های کناری کشتی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
81298129بتن ساخت نمونه‌های استوانه‌ای و منشوری جهت تعیین مقاومت و چگالی بتن پیش آکنده در آزمایشگاه آیین کار11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
81308130کنسانتره های مس ،سرب ،روی و نیکل سولفید -تعیین مقدار رطوبت جذبی نمونه تجزیه ای -روش وزن سنجی01396تیرکمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
81318131کیفیت خاک – آب و خاک و ناحیه غیراشباع – تعاریف علائم  و تئوری11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
81328132یراق آلات ساختمانی -قفل های آویز و اتصالات قفل آویز -الزامات و روش های آزمون01396خردادکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8133-38133فولاد برای مسلح کردن بتن – قسمت سوم : شبکه فولادی- ویژگیها11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
81348134فرآورده‌های شوینده – تترااستیل اتیلن دی آمین مورد مصرف در پودرهای شوینده کم کف
 ویژگیها و روشهای آزمون
11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
81358135اسفنج‌های پلی یورتان انعطاف‌پذیر برای
مصارف تحت بار – ویژگیها
11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
81368136لاستیک -اندازه گیری مواد حاصل از استخراج با حلال01396شهریورکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
81378137فرآورد ه ­های نفتی- تعیین باقی­مانده کربن- روش میکرو01396دیکمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی
81388138فرآورده های نفتی-تعیین عدد برم در الفین های آلیفاتیک و فرآورده های تقطیری به روش الکترومتری- روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
81398139نفت خام-تعیین آب به روش تقطیر-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
81408140نفت خام-تعیین آب به روش تقحجم سنجی پتانسیومتری کارل فیشر-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
81418141نفت خام-تعیین آب به روش تقحجم سنجی کولومتری کارل فیشر-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
81428142رنگدانه یارها-کیزلگور(سیلیکای دیاتومه ای)تکلیس شده با فلاکس-ویژگیها و روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
81438143پلیمرها- پلاستیک – اندازه‌گیری خواص مکانیکی – دینامیکی به روش خمش سه نقطه‌ای – روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
81478147روان کننده ها-اندازه گیری گرانروی در دمای پایین با استفاده از ویسکومتر بروکفیلد-روش آزمون01396فروردینکمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی
81488148رنگ ها و جلاها-تعیین مقاومت در برابر خش11396شهریورکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8148-28148این استاندارد در اجلاسیه شماره 1104 مورخ 24/9/92 باطل و جایگزین آن استاندارد شماره 2-6457 میباشد11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
81498149سنگدانه – قابلیت انبساط‌پذیری به روش بررسی تغییر طول منشورهای بتنی، ناشی از واکنش سنگدانه‌ها با قلیائیها – روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
815815واژه نامه چوب پنبه11396فروردینکمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
81508150فراورده های یخی-خوراکی-ائین کار تولید11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
81518151آرد کامل ذرت- ویژگی ها و روش های آزمون01396مردادکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
81528152آرد بلغور ذرت جوانه گرفته شده -ویژگیها و روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8153-18153کمپرسورها،ماشین ها و ابزارهای بادی-واژه نامه-قسمت اول-کلیات11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8153-28153کمپرسورها ، ماشین‌ها و ادوات بادی- واژه نامه
قسمت دوم: کمپرسورها
11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8153-38153کمپرسورها -ماشین ها و ابزارهای بادی -واژه نامه – قسمت 3- ماشین ها و ابزارهای بادی 11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8153-48153کمپرسورها، ماشین ها و ابزارهای بادی-واژه نامه -قسمت 4- پاکسازی هوا11396آذرکمیته ملی استاندارد مکانیک 
81548154شناورهای کوچک-موتورهای بنزینی نصب شده در داخل شناور-متعلقات سیستم سوخت و قطعات الکتریکی موتور11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
81558155شناورهای کوچک-قطب نماهای مغناطیسی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
81568156ماشین آلات خاک برداری-روش تعیین مرکز ثقل11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
81578157ماشین آلات خاک برداری -سازه های محافظ فلزی واژگونی -آزمون های آزمایشگاهی و الزامات عملکردی01396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
81588158پلاستیک ها-تعیین ضریب شکست-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
81598159تعیین مقدار منیزیم روان کننده ها توسط اسپکترومتری فلورسانس تابش
پاشنده طول موجX
11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
816816چوب پنبه- ریزدانه­ های چوب پنبه- روش نمونه­ برداری01396اسفندکمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
81608160مارمالاد خرما-ویژگیها11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
81618161میوه و سبزی-انبه -آئین کار نگهداری11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
81628162توتون و فراورده های آن-اندازه گیری نیکوتین در هوای محیطی- روش کروماتوگرافی گازی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
81638163توتون و فراورده های آن-تعیین مقدار آب به روش کروماتوگرافی گازی-روش آزمون01396مهرکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8164-18164غلات – اندازه گیری وزن در هکتولیتر (وزن ظاهری ) قسمت 1- روش مرجع01396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8164-38164غلات – اندازه گیری وزن در هکتولیتر (وزن ظاهری ) قسمت 3- روش متداول01396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
81658165غذاهای آماده و از پیش بسته بندی شده -کنسرو انواع پلو ویژگیها و روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
81668166حساب دو دویی ممیز ـ شناور در سیستم های ریز پردازنده11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8167-18167فن آوری اطلاعات ـ کارتریج دیسک نوری 130 میلی متری از نوع یکبار نوشتنی برای تبادل اطلاعات ـ قسمت 1 : کارتریج دیسک نوری ضبط نشده11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8167-28167فن آوری اطلاعات ـ کارتریج دیسک نوری 130 میلی متری از نوع یکبار
   نوشتنی برای تبادل اطلاعات ـ قسمت 2 : قالب ضبط
11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8168-18168فن آوری اطلاعات -چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری -قسمت 1- اصول کلی حاکم بر چیدمان های صفحه کلید01396شهریورکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8168-118168فن آوری اطلاعات -چیدمان صفحه کلید برای سامانه های اداری قسمت 11- عملکرد کلیدهای مرده و مجموعه کاراکترهای وارد شده توسط کلید های مرده11396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8168-28168فن آوری اطلاعات ـ چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه‌های
اداری ـ  قسمت 2 : بخش حرفی ـ‌عددی
01396شهریورکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8168-38168فن آوری اطلاعات ـ چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه‌های
اداری ـ  قسمت 3 : جانمائیهای مکمل ناحیه حرفیعددی
قسمت حرفیعددی
11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8168-48168فن آوری اطلاعات چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری-قسمت 4-بخش عددی01396شهریورکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8168-58168فن آوری اطلاعات چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری-قسمت 5-بخش ویرایش11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8168-68168فن آوری اطلاعات چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری-قسمت 6-بخش تابع11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8168-78168فن آوری اطلاعات چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری-قسمت 7-نمادهای بکار رفته برای بیان توابع11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8168-88168فن آوری اطلاعات چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری-قسمت 8-تخصیص حروف به کلیدهای مجموعه -کلید عددی01396شهریورکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
81698169پردازش اطلاعات ـ واسط گذرگاه سیستم پردازنده
 (Eurobus A)
11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
817817طبقه بندی و خصوصیات در بطری چوب پنبه ای11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
81708170فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات راه دور و تبادل اطلاعات بین سامانه ها
شبکه‌های شرکتهای ارتباطات راه دور ـ تعامل علامت دهی بین QSIC و H.323 ـ خدمات پایه
11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8171-18171فن آوری اطلاعات ـ ساختار پرونده و حجم رسانه‌های یکبار نوشتنی و دوباره نوشتنی که از ضبط غیر متوالی برای تبادل اطلاعات استفاده میکنند ـ قسمت اول : کلیات11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8171-28171فن آوری اطلاعات ـ ساختار پرونده و حجم رسانه‌های یکبار نوشتنی و دوباره نوشتنی که از ضبط غیر متوالی برای تبادل اطلاعات استفاده میکنند ـ قسمت دوم : تشخیص بلوک راه‌اندازی و حجم11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8171-38171فن آوری اطلاعات ـ ساختار پرونده و حجم رسانه‌های یکبار نوشتنی و دوباره نوشتنی که از ضبط غیر متوالی برای تبادل اطلاعات استفاده میکنند ـ قسمت سوم : ساختار حجم11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8171-48171فن آوری اطلاعات ـ ساختار پرونده و حجم رسانه‌های یکبار نوشتنی و دوباره نوشتنی که از ضبط غیر متوالی برای تبادل اطلاعات استفاده میکنند ـ قسمت چهارم : ساختار پرونده11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8171-58171فن آوری اطلاعات ـ ساختار پرونده و حجم رسانه‌های یکبار نوشتنی و دوباره نوشتنی که از ضبط غیر متوالی برای تبادل اطلاعات استفاده میکنند ـ قسمت پنجم : ساختار ضبط11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8172-18172یکپارچه سازی و سیستمهای مکانیزه صنعتی ـ یکپارچه سازی داده‌های صنعتی برای تبادل ، دسترسی و اشتراک ـ قسمت 1 : توصیف و مرور معماری11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8172-28172یکپارچه سازی و سیستمهای مکانیزه صنعتی ـ یکپارچه سازی داده‌های صنعتی برای تبادل ، دسترسی و اشتراک ـ قسمت 2 : سبک شناسی یکپارچه سازی و نگاشت11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
81738173فن آوری اطلاعات ـ‌ تجهیزات اداری ـ اندازه‌گیری خصیصه‌های کیفیت تصویر برای تصویر چاپی خروجی ـ متن و تصویرهای گرافیکی تکرنگ دودویی (دیجیتالی)11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
81748174فن آوری اطلاعات ـ جانمائیهای صفحه کلید قطعه بندی شده11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
81778177پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه – خواص فشاری روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
81788178پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف– خواص خمشی – روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
81798179پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه – استحکام برشی عمودی- روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
818818ریز دانه های چوب پنبه – دانه بندی توسط غربال مکانیکی 01396فروردینکمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
81808180پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه – خواص برشی روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
81818181پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه – خواص کششی روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
81838183پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه – مقدار فضای خالی – روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
81848184آکوستیک – جذب کننده‌های صدا برای استفاده در ساختمان – درجه‌بندی جذب صدا11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
81858185خمیر کاغذ -کاغذ و مقوا-اندازه گیری عامل تابش پخشی (ضریب انعکاس پخشی )01396فروردینکمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
8186-18186خمیرکاغذ بازیافتی– تخمین مواد چسبنده و پلاستیک ها قسمت اول : روش مشاهده ای11396فروردینکمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
8186-28186خميركاغذ بازيافتي –تخمين مواد چسبنده و پلاستيك ­ها-قسمت 2:روش آناليز تصويري01396اسفندکمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
81878187كاغذ و مقوا- تعيين سفيدي CIE، تحت شرايط C/2°  (روشنايي در محيط بسته)01396اسفندکمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
81888188چرم -آزمون های فیزیکی و مکانیکی -تعیین جذب بخار آب01396فروردینکمیته ملی استاندارد چرم،پوست ،پایپوش
8189-18189ماشین آلات و تجهیزات نساجی-انواع بسته نخ و محصولات میانی آن قسمت اول-اصطلاحات11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
81908190پلاستیک ها -کدری و درخشندگی در فیلم های پلاستیکی شفاف -روش آزمون01396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
81918191پلاستیک‌ها – فیلم و ورق – تعیین مقاومت در برابر توده شدن – روش‌های آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
81938193بتن -تعیین مقاومت فشاری روان ملات های بتن پیش آکنده در آزمایشگاه -روش آزمون01396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
81958195کشتی سازی – بارجهای قابل حمل باکشتی، سریهای 3: سیستم
تهویه- ابعاد اساسی هماهنگ
11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
81968196کشتی ها و فن آوری دریایی- دریچه های کوچک فولادی
 آب بند
11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
81978197کشتی سازی و فن آوری دریایی- ناوبری در آبهای داخلی- اتصالات برای دفع مخلوط نفتی و فاضلاب11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
81988198کشتی سازی و سازه ها ی دریایی- پنجره های معمولی
مستطیلی کشتیها
11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8199-18199آزمون الک کردن قسمت اول : روش های به کار بردن  الک های آزمون با تور سیمی بافته شده و صفحه فلزی مشبک11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8201-18201ارائه نتایج دانه بندی قسمت اول : نمایش ترسیمی11396فروردینکمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
8201-28201ارائه نتایج دانه بندی -قسمت 2- محاسبه میانگین اندازه قطر و گشتاور دانه ها از توزیع های اندازه دانه01396فروردینکمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
8201-38201نمایش نتایج آنالیز اندازه ذره-قسمت 3- تطبیق منحنی تجربی با مدل مرجع11396خردادکمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
8201-48201ارائه نتایج دانه بندی – قسمت چهارم : توصیف فرآیند طبقه بندی 11396فروردینکمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
8209-18209هوا فضا-سامانه های سیالاتی-اورینگ،سرهای اینچی،قطرهای داخلی وسطوح مقاطع،شناسه های اندازه و رواداریها قسمت اول:رواداری های بسته سامانه های هیدرولیکی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8210-28210هوافضا-سامانه های فضایی-مدیریت برنامه قسمت دوم:تضمین فراورده11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
82118211کشتی سازی – بارجهای دریایی ، سری 1- دکلهای بالابری ریخته گری شده – جانمائی ، ابعاد وروش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
82128212کشتی سازی – بارجهای دریایی ، سری 1 – ابعاد اصلی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
82138213کشتی سازی – بارجهای دریایی ، سری 3- ابعاد اصلی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
82148214کشتی سازی – بارجهای دریایی ، سری 4- ابعاد اصلی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
82168216کشتی سازی – کشتی های درون مرزی – پله های ثابت فولادی روی عرشه11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
82178217کفپوش های نساجی-راهنمای نصب و استفاده بر روی پله ها11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
82188218كف­پوش ­هاي نساجي- تعيين مقاومت به آسيب ديدگي لبه‌هاي بريده شده كفپوش با استفاده از استوانه وترمن اصلاح شده01396اسفندکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
82198219کفپوش های نساجی-تعیین مقاومت جدا شدن لایه ها-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
82218221کالاهای نساجی از جنس شیشه -الیاف غیریکسره و یکسره -تعیین قطر میانگین -روش آزمون01396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8225-18225خودروهای مسافر بر – مسیر آزمون برای انجام حرکت تغییر مسیر ناگهانی قسمت 1- تغییر مسیر دوخطه11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8231-18231كارت‌هاي شناسايي- شناسايي صادركنندگان كارت-  قسمت 1: سامانۀ شماره‌گذاري01396بهمنکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8231-28231کارتهای شناسایی-شناسایی صادرکنندگان کارتها-قسمت دوم:روشهای اجرایی درخواست و ثبت01396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8232-18232کارتهای شناسایی-کارتهای دارای مدارمجتمع قسمت 1- کارتهای دارای کنتاکت ها-مشخصات فیزیکی01396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8232-108232کارت شناسایی-کارت های مدار (های ) مجتمع تماسی -قسمت 10-سیگنال های الکترونیکی و پاسخ به بازنشانی برای کارتهای همزمان11396مهرکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8232-118232کارتهای شناسایی-کارت های مدارمجتمع-قسمت 11- درستی سنجی افراد از طریق روشهای زیست سنجی (بیومتریک)11396اسفندکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8232-158232كارت‌هاي شناسايي-  كارت‌هاي مدار مجتمع-  قسمت 15: برنامه كاربردي اطلاعات رمزنگاشتي   11396ابانکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8235-18235کفپوش های نساجی – آزمون های چرک پذیری آزمایشگاهی – قسمت اول : آزمون کاپاسویل11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8235-2-A18235کفپوش­ های نساجی- آزمون­ های چرک‏ پذیری آزمایشگاهی- قسمت دوم: آزمون سیلندر-اصلاحیۀ شماره 111396دیکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
82418241پوشش های فلزی و سایر پوشش های معدنی برسطح زیرآیندهای فلز-درجه بندی نمونه های آزمون و قطعات ساخته شده نسبت به آزمون خوردگی-روش آزمون01396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8250-A18250سیگارت- تعیین کندانزانت کل و قطران با استفاده از ماشین سیگارت دودکنی متداول آزمایشگاهی- روش آزمون-اصلاحیه شماره 111396اسفندکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
82518251دود محیطی توتون-برآورد سهم ذرات دود محیطی توتون در ذرات معلق قابل تنفس براساس سولانسول-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8253-18253کلاهک لامپ ها، نگهدارنده ها و شاخص های کنترل تعویض پذیری و ایمنی آنها قسمت اول- کلاهک لامپ ها11396خردادکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8262-18262آفت کشها-اندازه گیری میزان مانده آفت کشها و بی فنیلهای چند کلردار در غذاهای حاوی چربی-قسمت اول:کلیات11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8264-18264سامانه های مسیر سیم کشی برق-قسمت 1-الزامات عمومی01396مهرکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
82718271آزمون های مخرب روی جوش ها در مواد فلزی-آزمون خمش01396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8279-18279ظروف شيشه اي آزمايشگاهي- بطري ها –  قسمت اول: بطري هاي گردن رزوه اي01396بهمنکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
82818281ماشین آلات و تجهیزات نساجی- غلطک های راهنمای ماشین آلات رنگرزی و تکمیل- ابعاد اصلی11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8294-18294هوا فضا-هواپیما-اتصال دهنده های منابع الکتریکی زمینی قسمت اول:الزامات طراحی،عملکرد و آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8295-18295هواپیما- الزامات فضای واسط درهای مسافران برای اتصال به پل مسافر گیری قسمت 1- درهای طبقه اصلی01396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8299-18299فراورده ها و اجزای ساختمانی – قسمت 1- طبقه بندی واکنش در برابر آتش01396آذرکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8300-18300روکشهای عایقی انعطاف پذیر-قسمت اول:تعاریف و الزامات عمومی01396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8300-3-1008300روکشهای عایقی انعطاف پذیر-قسمت سوم:مشخصات انواع روکشها برگهای 100تا105:
اکسترود شده  PVCروکشهای
01396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8300-3-1168300روکش های عایقی انعطاف پذیر -قسمت 3-مشخصات انواع روکش ها به صورت منفرد-برگ های 116و117-پلی کلروپرن اکسترود شده ، برای مصارف عمومی01396آذرکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8300-3-1218300روکشهای عایقی انعطاف پذیر-قسمت سوم:مشخصات انواع روکشها برگهای 121تا124:
اکسترود شده سیلیکون روکشهای
11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8300-3-1368300روکش های عایقی انطعاف پذیر -قسمت سوم -مشخصات انواع روکش ها به صورت منفرد – برگ های 136روکش فلوئور سیلیکون اکسترود شده -ویژه مصارف عمومی11396خردادکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8300-3-1458300روکش های عایقی انعطاف پذیر -قسمت 3-مشخصات انواع روکش ها به صورت منفرد-برگ های 145تا 147: روکش PTFE اکسترود شده11396آذرکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8300-3-1518300روکش های عایقی انطعاف پذیر -قسمت سوم -مشخصات انواع روکش ها به صورت منفرد – برگ های 151-پلی وینیل کلراید -نیتریل لاستیک اکسترود شده -مصارف عمومی11396خردادکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8300-3-1658300روکش های عایقی انعطاف پذیر -قسمت سوم-مشخصات انواع روکش ها به صورت منفرد-برگ 165-روکش اکسترود شده پلی اولفین و با تاخیر در شعله وری ومحدودیت در برابر خطر آتشگیری11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8300-3-2118300روکش های عایقی انعطاف پذیر -قسمت 3- مشخصات انواع روکش ها به صورت منفرد -برگ 211-روکش جمع شونده حرارتی پلی الفین نیمه صلب -نسبت جمع شوندگی 1:201396آذرکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8300-3-2128300روکش های عایقی انعطاف پذیر -قسمت 3- مشخصات انواع روکش ها به صورت منفرد -برگ 212-روکش جمع شونده حرارتی پلی اولفین01396آذرکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8300-3-2148300روكش‌هاي عايقي انعطاف‌پذير-  قسمت 3: مشخصات انواع روكش‌ها به صورت منفرد- برگ 214: روكش‌هاي جمع شونده حرارتي پلي اولفين با عدم تاخير در شعله‌وري با ديواره ضخيم و متوسط01396بهمنکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8300-3-2168300روکش های عایقی انعطاف پذیر -قسمت 216-3- مشخصات انواع روکش ها به صورت منفرد -روکش های جمع شونده حرارتی با تاخیر در شعله وری و خطر آتش گیری محدود01396آذرکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8300-3-2718300روکش­های عایقی انعطاف­ پذیر-  قسمت 3-271: ویژگی­های انواع خاصی از روکش ­ها- روکش­های جمع ­شونده حرارتی الاستومری- مقاوم در برابر شعله و در برابر سیالات با نسبت جمع­ شوندگی 2 به 101396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8300-3-2818300روکش های عایقی انعطاف پذیر -قسمت 3- مشخصات انواع روکش ها به صورت منفرد -برگ 281-روکش های جمع شونده حرارتی از جنس پلی اولفین نیمه هادی11396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8302-18302فولاد-تبدیل مقادیر درصد ازدیاد طول-بخش اول:فولادهای کربنی وکم آلیاژی01396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8304-A18304کریولیت، طبیعی و مصنوعی- اندازه ­گیری مقدار آلومینیوم- روش جذب اتمی- روش آزمون (اصلاحیه شماره 1)11396اسفندکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8306-A18306کریولیت، طبیعی و مصنوعی- اندازه­گیری مقدار کلسیم- روش جذب اتمی شعله­ای- روش آزمون (اصلاحیه شماره 1)11396اسفندکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8307-18307ماشین های کشاورزی-تجهیزات حفظ نباتات-سمپاش های هوا کمک-برگه داده ها-قسمت اول ترتیب مشخصات11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8308-18308بسته بندی-کیسه ها-واپه نامه و انواع پاکتهای کاغذی01396فروردینکمیته ملی استاندارد بسته بندی 
83118311تاسیسات پردازش الکتروگرمایی و الکترومغناطیسی -روش های آزمون عملکرد عمومی01396تیرکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8312-18312ویژگی های تابش گرهای فروسرخ الکتریکی برای گرمایش صنعتی قسمت اول:تابش گرمای فروسرخ موج کوتاه01396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
83138313تعیین توزیع اندازه ذرات-روش ناحیه تشخیص الکتریکی01396فروردینکمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
83148314موتورگازی و موتور سیکلت-جرمها و ابعاد11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
83168316موتورگازی و موتور سیکلت-تجهیزات ضد سرقت11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
83178317وسایل نقلیه دو یا سه چرخ -پلاک های شناسایی01396ابانکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
83188318وسایل نقلیه دو یا سه چرخ -موقعیت نصب پلاک عقب01396ابانکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
83198319وسایل نقلیه دو چرخ -دستگیره سرنشین01396ابانکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
83218321کار با برق-دستکش های عایق الکتریکی01396تیرکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8327-18327باتریهای ثانویه برای پیشرانه خودروهای برقی جاده ای -قسمت 1- پارامترهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8328-18328خودروهای جاده ای-اجزای کیسه هوا-قسمت اول:اصطلاحات و واژه ها11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8330-18330خودروهای جاده ای-تمهیدات ایمنی و تسمه بندی بر روی خودروهای جاده ای جهت حمل و نقل دریایی بر روی الزامات کلی(RO\RO)   کشتی های حمل خودرو قسمت اول:خودروهای تجاری و خودروهای ترکیی غیر از نیمه تریلرها
11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
83318331خودروهای جاده ای -سامانه های ترمزی هوا و هیدرولیک -هوای وسایل نقلیه موتوری-شامل سامانه ای با عملکرد کنترل الکترونیکی -رویه های آزمون01396دیکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
83418341توان سیال هیدرولیک-فیلترها-ارزیابی فشار تفاضلی در مقایسه با مشخصه های جریان -ویژگیها و روشهای ازمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
834-1834آچارهای یک سررینگ یک سرتخت ویژگیها و روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک و فلز شناسی
83518351مایعات خنک کننده موتور -محلول آبی از پیش رقیق شده (حداقل 50 درصد حجمی )بازیافتی بر پایه گلیکول برای خودروها و موتورهای با فعالیت سبک- ویژگیها01396خردادکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8357-18357وسایل تزریق برای مصارف پزشکی -قسمت 1- بطری های شیشه ای تزریق01396خردادکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8357-108357وسایل تزریق برای مصارف پزشکی -قسمت 10-لوازم جانبی خطوط یکبار مصرف مایع مورد استفاده در دستگاه تزریق دارای فشار11396تیرکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8357-118357وسایل تزریق برای مصارف پزشکی-قسمت 11-صافی های یکبار مصرف تزریق مورد استفاده در دستگاه تزریق دارای فشار01396تیرکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8357-128357وسایل تزریق برای مصارف پزشکی -قسمت 12- شیرهای کنترل11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8357-138357تجهيزات تزريق براي استفاده پزشكي-قسمت13: تنظيم كننده مدرج جريان يك­بار مصرف در تماس با مايع11396بهمنکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8357-148357تجهيزات تزريق براي استفاده پزشكي- قسمت14:گيره‌ها و تنظيم‌كننده‌ها براي تجهيزات انتقال و تزريق بدون تماس با مايع11396بهمنکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8358-18358کاشتنی های جراحی-سیستم های نیل فلزی داخل کانالی-قسمت اول:نیل های داخل کانالی-ویژگیها01396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8359-18359کاشتنی های جراحی -بازیابی و تحلیل کاشتنی های جراحی -قسمت 1-باز یابی و جابجایی01396تیرکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
83618361موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه سنگین جاده ای و خارج جاده ای و ماشین آلات راهسازی،ساختمانی ،معدنی و کشاورزی -تعیین معیار مصرف سوخت و دستورالعمل برچسب انرژی01396شهریورکمیته ملی انرژی
8361-A18361موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه سنگین و ماشین آلات راهسازی،ساختمانی،معدنی و کشاورزی- تعیین معیار مصرف سوخت و دستورالعمل برچسب انرژی(اصلاحیه شماره1)01396فروردینکمیته ملی انرژی
8363-18363نوار مغناطیسی سیستمهای ضبط و پخش صدا-قسمت اول:الزامات و شرایط عمومی01396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8363-108363نوار مغناطیسی سیستمهای ضبط و پخش صدا-قسمت دهم-کدهای آدرس و زمان11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8363-118363نوار مغناطیسی سیستمهای ضبط و پخش صدا-قسمت یازدهم -کدهای آدرس برای کاستهای فشرده11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8367-18367تراکتورهای کشاورزی-الزامات ، رویه های آزمون و معیار پذیرش برای میدان دید کاربر-قسمت 1- میدان دید جلو11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8370-18370تراکتورهای کشاورزی- ادوات جلوسوار- قسمت 1: محور توان­دهی- الزامات ایمنی و فضای آزاد اطراف PTO01396بهمنکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
83718371تراکتورهای چرخ دار کشاورزی-سرعتهای بیشینه-روش تعیین11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8372-18372ماشین آلات وتجهیزات نساجی-چله های مورد مصرف در صنعت نساجی-قسمت اول:واژه نامه01396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8373-18373ماشین آلات وتجهیزات نساجی-بوبین های مخروطی برای پیچش تقاطعی-قسمت اول:مقادیر پیشنهادی برای ابعاد اصلی01396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8376-18376نقشه های فنی نمایش ساده قطعات سوار شده با محکم کننده ها-قسمت 1- اصول کلی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
83818381کنستانتره های مس سولفید،سرب سولفید و روی سولفید-روشهای آزمایشی برای کنترل اریبی نمونه برداری01396فروردینکمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
8389-18389کره-تعیین میزان رطوبت ،چربی ومواد جامد بدون چربی -قسمت اول -تعیین میزان رطوبت (روش آزمون مرجع)01396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
83918391پلیمرها- آنالیز و شناسایی مقدماتی -روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8396-18396کیفیت آب-اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی بعد از nروز -بخش اول -رقیق سازی و بذر دار کردن با افزودن الیل تیواوره-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8406-18406ماشین های کشاورزی-تجهیزات کاشت -روش آزمون -قسمت اول بذر کلرهای تکدانه کلر (بذر کارهای دقیق)11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8409-18409سیستم شناسه گذاری فولادها-قسمت اول-سیستم نمادی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
841841حمل و نقل، ذخیره ­سازی و توزیع گاز مایع- مقررات و الزامات01396بهمنکمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی
8410-18410فولادهاي زنگ‌نزن –  قسمت 1: فهرست فولادهاي زنگ‌نزن01396اسفندکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8410-28410فولادهاي زنگ‌نزن –  قسمت 2: شرايط فني تحويل براي ورق/صفحه و نوارورق از جنس فولادهاي مقاوم به خوردگي براي مقاصد عمومي01396اسفندکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8410-38410فولادهای زنگ نزن-قسمت سوم-شرایط فنی تحویل برای کاربردهای عمومی جهت قطعات نیمه تمام ،میله ها، میلگردها و مقاطع11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8410-48410فولادهاي زنگ‌نزن –  قسمت 4: شرايط فني تحويل براي ورق/صفحه و نوارورق از جنس فولادهاي مقاوم به خوردگي براي مقاصد ساختماني11396اسفندکمیته ملی استاندارد مکانیک 
84118411شناورهای کوچک-سیستمهای الکتریکی-تاسیسات الکتریکی با شدت جریان متناوب11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
841-1841سیلندر های گاز-سیلندر های فولادی با ساختمان جوش شده قابل حمل و پر کردن مجدد،برای گاز مایع(LPG)-بازرسی و آزمایش دوره ای01396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
84128412(dc)شناورهای کوچک-سیستمهای الکتریکی-تاسیسات الکتریکی با ولتاژ پایین با جریان مستقیم11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
84138413شناورهای کوچک-وسایل الکتریکی-سیستمهای محافظتی در برابر رعد و برق11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
84148414ماشین های خاک برداری -ماشین های چرخ لاستیکی -الزامات فرمان01396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
84158415ماشین های خاک برداری -ماشین های چرخ دار یا چرخ زنجیر لاستیکی تندرو- الزامات عملکردی و روشهای آزمون سامانه های ترمز01396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
84168416نساجی-نایکنواختی رشته های نساجی-روش خازنی01396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
84178417نساجی-روش نمونه برداری از الیاف،نخ و پارچه جهت انجام آزمون01396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
84188418منسوجات-تعیین جرم در واحد سطح پارچه با استفاده از نمونه های کوچک-روش آزمون01396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
84198419منسوجات-پارچه های تاروپودی-ساختار بافت-روش های معرفی نمودار بافت و نفشه های نخ کشی،شانه کشی و نقشه ضربه01396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8427-18427خودروهای جاده ای-روش آزمون سنجش هدایت بر روی مرکز قسمت1:روش آزمون پیچش11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8429-18429خودروهای سواری -رفتار فرمان آزاد -قسمت 1- روش آزمون حلقه باز فرمان آزاد شده01396تیرکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
84318431دریا-کشتی ها و فن آوری دریایی-قطب نماهای الکترومغناطیسی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8436-18436سترون سازي محصولات پزشكي _ شناساگر‌ها‌ي شيميايي-قسمت1: الزامات عمومي‌11396اسفندکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
84418441صفحات گرم کننده برقی برای مصارف خانگی و اهداف مشابه-روشهای اندازه گیری عملکرد01396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8445-18445هوا فضا-سامانه های فضایی-ویژگیهای سیالی-روش های نمونه برداری و آزمون-قسمت اول:اکسیژن11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8445-108445هوا فضا-سامانه های فضایی-ویژگیهای سیالی-روش های نمونه برداری و آزمون-قسمت دهم:آب11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8445-118445هوا فضا-سامانه های فضایی-ویژگیهای سیالی-روش های نمونه برداری و آزمون-قسمت یازدهم:آمونیاک11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8445-128445هوا فضا-سامانه های فضایی-ویژگیهای سیالی-روش های نمونه برداری و آزمون-قسمت دوازدهم:دی اکسید کربن11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8445-138445هوا فضا-سامانه های فضایی-ویژگیهای سیالی-روش های نمونه برداری و آزمون-قسمت سیزدهم:هوای تنفسی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8450-18450وسایل اتصال دهنده-هادی های الکتریکی مسی- مقررات ایمنی واحدهای محکم کننده از نوع پیچی و بدون پیچ-قمست اول:مقررات عمومی و مقررات ویژه01396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
84518451بتن- اختلاط و حمل در کارگاه-آیین کار01396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8453-18453کارت شناسایی -روشهای آزمون -قسمت 1- مشخصه های کلی11396تیرکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8456-18456کارتهای شناسایی-فن ضبط -قسمت 1- برجسته نگاری01396تیرکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
84618461تراویده شیر حاصل از فرآیند اولترافیلتراسیون (فراپالایش شیر)-ویژگیها11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
84718471روغن ها و چربی های حیوانی و گیاهی-شناسایی و اندازه گیری آلاینده های آلی فرار با استفاده از کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی -روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8474-18474پاشش حرارتی-الزامات کیفی ساختارهای پاشش حرارتی قسمت اول:راهنمای انتخاب و مصرف11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8475-A18475تجهیزات سترون سازی -سترون کننده های گرمای خشک(فور)غلط نامه شماره 1 استاندارد8475 11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
84818481پاک کننده ها -اندازه گیری نیتریلوتری استات ها-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8483-18483راهنمای بکارگیری کنترل فرآیند آماری SPC قسمت اول-عناصرSPC11396فروردینکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت
84918491مشخصات ویژگی فیزیکی سلول های مرجع فتوولتائیک زمینی غیر متمرکز11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
85018501لانست خونگیری یکبار مصرف سترون پزشکی ویژگیها وروشهای ازمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8508-18508قطعات نیمه هادی الکترونیک نوری برای کاربردهای سیستم فیبر نوری-قسمت1-ویژگیها و مقادیر اسمی ضروری11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
851851روش اندازه گیری مقدار اکسیدهای کلسیم و منیزیم در مواد سیلیکاتی11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
85108510پنجره­ ها و درهاي ساخته شده از پروفيل ­هاي توخالي روزن­راني شده از جنس پلي ­وينيل كلرايد سخت (PVC-U)– ويژگي­ ها01396اسفندکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
85118511مایعات استاندارد برای کالیبره کردن ویسکومتر01396تیرکمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
85128512ضد عفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی -فراورده های ضد عفونی کننده بهداشتی دست -روش آزمون و الزامات01396شهریورکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
85138513بسته بندی-مقوای مومی مورد استفاده برای بسته بندی بستنی و فرآورده های قنادی یخ زده-ویژگی ها و روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد بسته بندی 
85148514بسته بندی -فیلم های پلاستیکی سه لایه جهت بسته بندی فراورده های لبنی آبگونه پاستوریزه-ویژگی ها و روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد بسته بندی 
85158515کانتینر-کانتینرهای باری-واژه نامه11396فروردینکمیته ملی استاندارد بسته بندی 
85168516حمل و نقل هوایی-کانتینرهای عایق بندی شده-الزامات بازدهی حرارتی11396فروردینکمیته ملی استاندارد بسته بندی 
85178517توپ های ورزشی-توپ فوتسال-ویژگی ها و روش های آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8518-18518چرم-واژه نامه-قسمت اول: A-N11396فروردینکمیته ملی استاندارد چرم،پوست ،پایپوش
8519-18519نساجی-ثبات رنگ در برابر کربونیزه کردن-قسمت اول-کربونیزه کردن با آلومینیوم کلرید-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8519-28519نساجی-ثبات رنگ در برابر کربونیزه کردن-قسمت دوم-کربونیزه کردن با اسید سولفوریک-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8521-18521شیشه- مجموعه شیشه های دو یا چند جداره-ویژگیها قسمت اول: با لایه هوا11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8521-1-A18521شیشه- مجموعه شیشه­ های دو یا چند جداره- ویژگی­ ها- اصلاحیۀ شمارۀ 111396آذرکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
85318531غذاهای آماده و از پیش بسته بندی شده-کنسرو دلمه برگ مو-ویژگیها و روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
85418541کانه های آلومینیوم-اندازه گیری مقدار افت جرم در دمای1075درجه سلسیوس-روش وزن سنجی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
85518551موازنه انرژی حرارتی خشک کن پیوسته برای خشک کردن سنگهای معدنی و سایر مواد11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8568-18568آکوستیک -اندازه گیری صدا بندی در ساختمان ها و اجزای ساختمانی قسمت اول-الزمات برای امکانات آزمایشگاهی در شرایط جلوگیری از تراگسیل جانبی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8568-108568آکوستیک -اندازه گیری صدا بندی در ساختمانها و اجزای ساختمانی-قسمت دهم -اندازه گیری آزمایشگاهی صدا بندی هوا برد اجزای ساختمانی کوچک11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
85718571کنسرو نخود آبگوشتی- ویژگیها و روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8577-18577مشخصات فیلمهای پلاستیکی برای اهداف الکتریکی-قسمت اول-اصطلاحات و تعاریف والزامات کلی11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8577-3-18577مشخصات فیلم های پلاستیکی برای اهداف الکتریکی-قسمت3-مشخصات مواد منفرد-استاندارد برگ1- فیلم های پلی پروپیلن(PP)دو محوره برای خازن ها11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8577-3-1-A18577مشخصات فیلم­های پلاستیکی برای اهداف الکتریکی-قسمت 3: مشخصات مواد منفرد  – برگ 1: فیلم‌های پلی‌پروپیلن (PP) دومحوره برای خازن‌ها-اصلاحیه شماره 111396بهمنکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8577-3-8-A18577فیلم­های پلاستیکی برای کاربردهای الکتریکی- قسمت 3: ویژگی­های مواد منفرد  – برگ 8: فیلم‌های پلی‌اتیلن نافتالات (PEN) دومحوره متعادل­ شده مورد­استفاده برای عایق الکتریکی-اصلاحیه شماره 111396بهمنکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8578-18578خازن های قدرت برای تاسیسات گرمایش القایی-قسمت اول- کلیات11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8581-18581وسایل اندازه گیری الکتریکی-ثبات های X-T11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8588-18588چوب -اوراق فشرده چوبی- تخته لایه -کیفیت چسبندگی -قسمت 1- روش های آزمون01396مردادکمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
8589-18589سیستم های عایق بندی الکتریکی -ارزیابی حرارتی تغییرات در یک سیستم عایق بندی الکتریکی (ELS) تصدیق شده -قسمت 1- ELS تصدیق شده -قسمت 1- ELS سیم پیچی شده11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8590-18590سیستم های عایق بندی الکتریکی -روشهای اجرایی برای ارزیابی حرارتی -قسمت 1- الزامات عمومی -فشار ضعیف01396تیرکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8590-218590سیستم های عایق بندی الکتریکی -روش های اجرایی برای ارزیابی حرارتی-قسمت 21-الزامات ویژه برای مدل های چند منظوره – کاربرد های سیم پیچی11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8590-318590سامانه‌هاي عايق­ بندي الكتريكي-روش‌هاي اجرايي براي ارزيابي حرارتي- قسمت 31: كاربردها با عمر طراحي شده  h 000 5 يا كمتر11396بهمنکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
85918591بتن سبک-تعیین مدول ارتجاعی استاتیکی فشاری بتن هوادار اتو کلاو شده و یا بتن سبکدانه با ساختار باز-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
86018601ماشینهای کشاورزی-خدمات تعمیر گاهی-تعمیرگاه ادوات-ویژگیها11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8608-18608ماشین های خاک برداری -میدان دید آینه های مراقبت و دید عقب -قسمت 1- روش های آزمون01396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
861861دستورهای همگانی تجزیه شیمیایی و روشهای آزمون مواد سیلیکاتی11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
86108610ماشین های خاک برداری -ارزیابی های آزمایشگاهی سازه های محافظ -ویژگی های محدوده حجمی مجاز01396اسفندکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
86118611ماشین های خاکبرداری-نمایشگر اصلی عملکرد ماشین11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
86128612ماشین های خاکبرداری-سیستمهای ترمزگیری ماشین های با کنترل پیاده -الزامات عملکردی و روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
86138613ماشین های خاکبرداری-ابزارهای عیب یاب برای سرویس11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
86148614ماشین های خاکبرداری-ناحیه های دسترسی و دسترسی آسان به کنترل ها11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
86158615ماشین های خاکبرداری-قفل مفصل کمرشکن -الزامات عملکردی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
86168616ماشین های خاکبرداری-وسایل نگهدارنده بازوی بالابر11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
86178617دانه روغنی- اندازه گیری اسیدیته روغن-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8618-1028618وسایل قطع و وصل وفرمان ولتاژ بالا-قسمت102-جدا کننده ها و کلید های زمین کننده جریان متناوب11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8618-1048618وسایل قطع و وصل و فرمان فشار قوی -قسمت 104-کلیدهای جریان متناوب برای ولتاژهای اسمی 52Kv و بیشتر11396ابانکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8618-1058618وسایل قطع و وصل و فرمان ولتاژ بالا-قسمت 105-ترکیب های کلید-فیوز جریان متناوب11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8618-1088618وسایل قطع و وصل و فرمان ولتاژ بالا قسمت- 108-قطع کننده های مدار قدرت جریان متناوب ولتاژ بالا برای ولتاژهای اسمی 5/72 kV و بالاتر واسط های دیجیتال بر پایه استاندارد IEC 6185011396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8618-1108618وسایل قطع و وصل و فرمان ولتاژ بالا-  قسمت 110: کلیدزنی بار القایی01396اسفندکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8618-1128618وسایل کلید زنی و کنترل فشار قوی -قسمت 112- کلیدهای زمین پر سرعت جریان متناوب برای خاموش سازی قوس ثانویه روی خطوط انتقال11396تیرکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8618-2058618وسایل قطع و وصل و فرمان ولتاژ بالا قسمت 205- ملحقات فشرده وسیله قطع و وصل برای ولتاژهای اسمی بالاتر از 52 kV – کلید زنی بار القایی11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8618-2068618مراکز کلیدزنی و کنترل فشار قوی- قسمت 206-سامانه های نشانگر وجود ولتاژ برای ولتاژهای اسمی بالای 1kv تاوخود 52kv11396خردادکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8618-2078618وسایل قطع و وصل و فرمان فشار قوی -قسمت 207-تعیین کیفیت ملحقات وسیله قطع و وصل با عایق گازی تحت ولتاژهای اسمی بیش از 52Kv هنگام وقوع زمین لرزه01396شهریورکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8618-2108618وسایل کلیدز نی و کنترل فشار قوی -قسمت 210 -تائید صلاحیت مربوط به زلزله برای هم گذاری های وسایل کلید زنی و کنترل با محفظه عایق جامد و محفظه فلزی برای ولتاژ اسمی بالاتر از 1kv تا و شامل 52kv11396تیرکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8618-2118618وسایل قطع و وصل و فرمان ولتاژ بالا -قسمت 211- اتصال مستقیم ترانسفورماتورهای قدرت با وسایل قطع و وصل دارای محفظه فلزی با عایق گازی برای ولتاژهای اسمی بالاتر از 52kV11396آذرکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8618-38618وسايل قطع و وصل و فرمان ولتاژ بالا-قسمت3: واسط­ه اي ديجيتال بر پايه استاندارد­IEC 6185001396اسفندکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8618-37-0828618وسایل قطع و وصل و فرمان ولتاژ بالا-قسمت 37-82-روش استاندارد برای اندازه گیری سطوح فشار صوت در قطع کننده های جریان متناوب11396مردادکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8618-48618وسایل قطع و وصل و فرمان فشار قوی -قسمت 4- روشهای اجرایی جابجا یی برای هگزا فلوراید گوگرد11396تیرکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
86198619رابط های حرارتی -الزامات و راهنمای کاربرد01396تیرکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8620-18620جعبه ها و محفظه های ملحقات برقی برای مصارف خانگی و تاسیسات الکتریکی ثابت مشابه -قسمت1- الزامات کلی01396تیرکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8620-218620جعبه ها و محفظه های ملحقات برقی برای مصارف خانگی و تاسیسات الکتریکی ثابت مشابه -قسمت 21- الزامات ویژه جعبه ها و محفظه ها با پیش بینی وسایل آویز01396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
86218621مصالح ساختمانی -فراورده های با مقاومت حرارتی متوسط و زیاد-تعیین مقاومت حرارتی-روش لوح گرم محافظت شده و جریان حرارت سنج11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8629-18629وسايل پزشكي- نماد­هاي مورد استفاده در نشانه ­گذاري و سايل پزشكي-نشانه‌گذاري و اطلاعات ارائه ‌شده- قسمت 1: الزامات عمومي01396اسفندکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8631-18631روغن پالم استئارین -(RBD) ویژگیها و روشهای آزمون11396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8631-28631روغن پالم استئارین پالایش نهایی شده -ویژگی ها و روش های آزمون11396تیرکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8634-A18634روغن ها و چربی های خوراکی- روغن خام ذرت– ویژگی ها و روش آزمون-اصلاحیۀ شمارۀ111396مهرکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8637-18637روغن هسته پالم (RBD) ویژگیها و روشهای آزمون11396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8639-18639خودروهای جاده ای و موتورهای احتراق داخلی- واژه نامه فیلتر-قسمت 1-تعاریف فیلترها و اجزای ان11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
86418641موتورهای دیزلی -ارزیابی تمیزی تجهیزات تزریق سوخت01396تیرکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
86518651کیفیت آب -تعیین آهن به روش اسکترومتری با استفاده از 1،10 فنانترولین11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
86618661کودها-تعیین جرم حجمی ظاهری(آزاد)کودهای ریزدانه-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
86718671کیفیت خاک-سنجش کربن آلی در خاک از طریق اکسایش با سولفوکرومیک-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8674-18674خودروهای جاده ای -فیلترهای هوا برای اتاق مسافران قسمت 1- آزمون تصفیه ذرات ریز11396تیرکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8679-18679منسوجات-تعیین مقاومت لغزشی نخ های درز در پارچه های تار و پودی-قسمت اول-روش باز شدگی درز ثابت-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
86818681چرم مصنوعی-چرم مصنوعی از جنس پلی اورتان (pu) مورد مصرف در رویه انواع توپ های ورزشی ماشینی باد شونده -ویژگیها و روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
86918692بادیان-ویژگیها و روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8696-18696کیفیت آب-تعیین میزان سمیت حاد کشنده مواد موجود در آب برای ماهیان آب شیرین-قسمت اول -روش آزمون ثابت11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8700-18700خودروهای جاده ای -ارتباط بین خودرو و تجهیزات بیرونی برای عیب یابی های مرتبط با آلایندگی-قسمت 1- اطلاعات عمومی و تعاریف کاربردی11396تیرکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
87018701خودرو-چراغ های جلو مجهز به لامپ رشته ای هالوژنیH1,H2,H3,HB3,HB4,H7,H8,H9,HIR1.HIR2, یا H11 برای انتشار پرتوهای نامتقارن نور پایین یا نور بالا و یا هر دو آنها-ویژگیها01396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
871871ویژگیهای الکترودهای روپوش‌دار جوشکاری با قوس الکتریکی (بخش 1, 2و 3)41396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8710-18710فلزات سخت -تعیین ریز ساختار به روش متالوگرافی -قسمت 1- تصاویر میکروسکوپی و تفسیر11396تیرکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8710-28710فلزات سخت -تعیین ریز ساختار به روش متالوگرافی -قسمت 2- اندازه گیری اندازه دانه wc11396تیرکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8710-38710فلزات سخت-تعیین ریز ساختار به روش متالوگرافی -قسمت 3- اندازه گیری مشخصه های ریز ساختاری در فلزات سخت با پایه WC ,Ti(C,N) کاربید با شبکه مکعبی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8710-48710فلزات سخت- تعيين ريزساختار به روش متالوگرافي-قسمت 4: مشخصات تخلخل، عيوب كربن و مقدار فاز اتا 11396مهرکمیته ملی استاندارد مکانیک 
87118711فولادها – تعیین عمق کربن­زدایی01396بهمنکمیته ملی استاندارد فلزشناسی
87128712اپتیک چشم پزشکی -قاب عینک -سامانه اندازه گیری و واژه شناسی01396تیرکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
87138713اپتیک و دستگاههای اپتیکی-طول موج های مرجع11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8714-18714اپتیک و دستگاههای اپتیکی -کانون سنج ها-قسمت1- دستگاههای چند منظوره11396تیرکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8715-18715اپتیک دیدگانی-عدسی های عینک -عدسی های کار شده نبریده- قسمت اول-ویژگیهای عدسی های تک دید و چند کانون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8715-28715اپتیک دیدگانی-عدسی های عینک -عدسی های کار شده نبریده- قسمت دوم-ویژگیهای عدسی های توان تدریجی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8715-38715اپتیک بینایی -عدسی های عینک کامل برش نخورده -قسمت 3- ضریب عبور -ویژگیها و روش های آزمون01396تیرکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8715-48715اپتیک دیدگانی-عدسی های عینک -عدسی های کار شده نبریده- قسمت چهارم-ویژگیها و روشهای آزمون پوشش های ضد بازتاب 
11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8715-58715اپتیک بینایی -عدسی های عینک تمام شده برش نخورده -قسمت 5- حداقل الزامات برای سطوح عدس های عینک مقاوم در برابر سایش11396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8716-1-18716کابل­های تار نوری- قسمت 1-1: مشخصات عام- کلیات01396بهمنکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-1-28716بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری) -قسمت 1-2 ویژگی کلی -جدول تطابق مرجع برای روش های اجرایی آزمون بافه (کابل ) نوری11396خردادکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-1-208716بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)-قسمت 1-20-ویژگی کلی-روشهای اجرایی آزمون پایه ای بافه (کابل)نوری -کلیات و تعاریف11396خردادکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-1-228716کابل‌های تار نوری-قسمت 1-22: مشخصات عام-رویه‌های اصلی آزمون کابل نوری-روش‌های آزمون محیطی01396بهمنکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-1-238716بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری )-قسمت1-23-ویژگی عمومی -رویه های اصلی آزمون بافه (کابل ) نوری-روش های آزمون عنصر بافه (کابل )11396اسفندکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-1-248716بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)-قسمت 1-24-ویژگی کلی-روشهای اجرایی آزمون پایه ای بافه (کابل)نوری -روش های آزمون الکتریکی11396خردادکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-1-38716كابل‌هاي تار نوري– قسمت 1-3: ويژگي‌هاي عمومي- عناصر تار نوري11396بهمنکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-28716کابل‌های تار نوری-قسمت 2: کابل‌های درون بنا-مشخصات بخشی01396بهمنکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-2-108716بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)-قسمت 2-10 – بافه های تار نوری داخلی -ویژگی خانوادگی بافه های (کابل های ) یک طرفه و دو طرفه01396خردادکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-2-118716بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)قسمت 2-11-بافه های تار نوری داخلی -ویژگی تفصیلی بافه های (کابل های ) یک طرفه و دوطرفه برای استفاده در بافه کشی محوطه بنا01396خردادکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-2-208716بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)قسمت2-20 -بافه های (کابل های ) داخلی -ویژگی خانوادگی بافه های نوری چند تاری01396خردادکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-2-218716بافه های تارنوری-قسمت 2-21-بافه های تار نوری داخلی -ویژگی تفصیلی بافه های توزیع نوری چند تاری برای استفاده در بافه کشی محوطه بنا01396تیرکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-2-228716کابل‌های تار نوری- قسمت 2-22: کابل ­های درون‌بنا- مشخصات تفصیلی برای کابل­ های نوری تفکیک ­شوندة چند-یک‌طرفه پایان­دهی­ شده با اتصال­گر­ها11396بهمنکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-2-308716بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)قسمت2-30 -بافه های (کابل های ) داخلی -ویژگی خانوادگی بافه های نواری01396خردادکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-2-318716کابل های فیبر نوری قسمت2-31-کابل های درون بنا-مشخصات تفصیلی کابلهای فیبر نوری مورد استفاده در کابل کشی داخل ساختمان11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-2-408716کابل های فیبر نوری -قسمت 2-40 -کابل های فیبر نوری داخلی- ویژگیهای خانوادگی برای کابل های فیبر نوری A411396دیکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8716-2-418716بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)قسمت2-41 -بافه های (کابل های ) داخلی -ویژگی محصول برای تارهای (فیبرهای) A4 میانگیر (بافر ) شده یک طرفه و دوطرفه11396خردادکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-2-518716بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری ) قسمت 2-51- بافه های (کابل های ) درون بنا -مشخصات تفصیلی بافه های (کابل های) یک طرفه و دوطرفه مورد استفاده در بندها برای محیط واپایش شده (کنترل شده )11396تیرکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-38716بافه­ هاي تارنوري- قسمت 3: بافه ­هاي برون بنا- مشخصات بخشي11396شهریورکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-3-108716بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)قسمت3-10 -بافه های در فضای باز -مشخصات خانوادگی برای بافه های مخابراتی نوری مجرایی (داکت ) و خاکی یا هوایی مهاردار11396خردادکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-3-118716کابل های فیبر نوری- قسمت 3-11-کابل های بیرونی -ویژگی محصول برای داکت ، کابل های مخابراتی فیبر نوری تک مد دفنی و هوایی مهاردار11396بهمنکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-3-128716بافه های تارنوری-قسمت 3-12-بافه های تار نوری داخلی -ویژگی تفصیلی بافه های نوری مخابرات داخل داکت و دفنی برای استفاده در بافه کشی محوطه بنا01396تیرکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-3-218716بافه ­هاي تار نوري- قسمت 3-21: بافه ­هاي برون‌بنا- مشخصات محصول براي بافه‌هاي مخابراتي نوري هوايي خود- نگه‌دار  براي استفاده در كابل‌كشي محدودة ساختمان01396شهریورکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-3-708716كابل­ هاي تار نوري-قسمت 3- 70: كابل­ هاي بيروني- كابل­ هاي تار نوري بيروني براي استقرار سريع/ چندگانه- ويژگي خانواده11396اسفندکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-4-108716كابل ­هاي تار نوري- قسمت4-10: مشخصات خانواده- سيم­ هاي زمين نوري (OPGW) در امتداد خطوط فشار قوي الكتريكي11396بهمنکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-4-208716بافه های (کابل های ) تار (فیبر ) نوری قسمت 4-20 بافه های نوری هوایی در مجاورت خطوط فشار قوی الکتریکی -ویژگی جمعی برای بافه های نوری ADSS (تمام دی الکتریک مهار دار)11396ابانکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-58716بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری ) قسمت 5- مشخصات بخشی -بافه کشی (کابل کشی ) ریز مجرا برای نصب از طریق دمیدن11396تیرکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
87178717کدهای نمایش پول رایج (ارز)کشورها01396فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات
87188718شمش طلا-ویژگیها11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
87198719شمش نقره -ویژگیها11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8720-18720پوشش های فلزی-روشهای آزمون برای پوشش طلا و آلیاژهای طلای ایجاد شده به روش الکتریکی-قسمت1-اندازه گیری ضخامت پوشش11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8724-18724قطع کننده های مدار عمل کننده جریان پسماند همراه با حفاظت در برابر اضافه جریان برای مصارف خانگی و مشابه (RCBO) ها -قسمت 1- مقررات عمومی01396آذرکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8724-2-18724قطع کننده های مدار،عمل کننده با جریان پسماند همراه با حفاظت در برابر اضافه جریان برای مصارف خانگی و مشابه rcbo) ها)-قسمت 2-1 کاریرد مقررات عمومی در مورد قطع کننده های rcbo که از لحاظ کارکرد غیر وابسته به ولتاژ خط هستند11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
87318731عایق های حرارتی-تعیین مقاومت حرارتی و خواص مربوط به آن،در حالت پایدار توسط دستگاه لوح گرم محافظت شده-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8733-18733شناور کوچک -صدای منتشره در هوا از شعاورهای تفریحی -قسمت اول – رویه های اندازه گیری در حین عبور11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
87418741فناوری اطلاعات -شیوه های خودکار شناسایی و تسخیر داده ها-آزمون سطح کارایی تصویر سازی دیجیتالی و چاپ رمزینه11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8745-3-18745آزمون قابلیت اطمینان تجهیزات قسمت سوم-شرایط آزمون برتر بخش اول -تجهیزات قابل حمل در فضای بسته درجه شبیه سازی پایین11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
87518751پارچه های روکش شده با لاستیک و پلاستیک-مقاومت در برابر خراشیدگی و کندگی روکش-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8754-18754کارتهای شناسایی -کارت های نازک انعطاف پذیر -قسمت اول -مشخصات فیزیکی01396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
87618761کانه های آلومینیوم-روش های نمونه برداری11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8766-18766نفت و فراورده های نفتی-تعیین وضع روغن هاو سیالات دارای مواد بازدارنده بر اثر کهنگی -ازمونTOST‌(پایداری در برابر اکسید اسیون حرارتی)-قسمت اول روغن های معدنی-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8768-18768مواد فلزی -کالیبراسیون و تصدیق ماشین های آزمون تک محوری ایستا-قسمت 1- ماشین های آزمون کشش -فشار -کالیبراسیون و تصدیق سامانه اندازه گیری نیرو01396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
87718771هوا فضا-اکوستیک- رویه شرح شنیدن نوفه ایجاد شده بوسیله هوا گرد از روی زمین11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
87818781شیر خشک-تعیین میزان رطوبت-روش آ‍زمون مرجع11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
87918791پله های ساختمانی -ابعاد مدولار11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8794-18794لاستيك و محصولات لاستيكي- تعيين تركيب آميزه ­هاي پخت­ نشده و ولكانيده به روش گرماوزن سنجي- قسمت 1: لاستيك ­هاي بوتادي­ان، كوپليمر و ترپليمر اتيلن پروپيلن، ايزوبوتن ايزوپرن، ايزوپرن و استايرن بوتادي­ان01396اسفندکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8795-18795دریا-شناورهای کوچک- حفاظت در برابر آتش-قسمت اول-شناور با طول بدنه 15 متر و کمتر از آن11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
88018801ایزوبوتیل الکل برای مصارف صنعتی -ویژگی ها01396تیرکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
881881تورهاي ماهيگيري- بافته ­هاي توري- تعاريف و اصطلاحات پايه01396آذرکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
88108810بیوتکنولوژی-زیست پالایی-واژه نامه11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
88118811زیست فناوری -تاثیرات زیستی و سرنوشت محیطی -واژه نامه01396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
88128812سمیت حاد تنفسی ناشی از مواد شیمیایی -راهنمای آ‍زمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
88138813سمیت ناشی از مواد شیمیایی بر رشد و نمو جنین قبل از تولد -راهنمای آزمون11396تیرکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
88148814کره گیاهی (مارگارین)اندازه گیری ویتامین A روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
88158815بیوتکنولوژی-آزمایشگاههای تحقیق،توسعه و آزمون حصر فیزیکی آزمایشگاههای میکروبیولوژی-الزامات مربوط به مناطق خطر،مکان ها و ایمنی فیزیکی11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
88168816بیوتکنولوژی-فرآیندهای تولید درمقیاس انبوه-الزامات کلی برای مدیریت و سازماندهی روش های نگهداری سویه ها11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
88178817بیوتکنولوژی -سازواره های تراریخته به منظور استفاده در محیط -تعیین مشخصات به وسیله بررسی تغییر زنومی -آئین کار11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
88188818چربی شیر-آماده سازی متیل استر اسیدهای چرب-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
88198819چربی شیر-اندازه گیری ترکیب اسیدهای چرب با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8820-18820خودروهای جاده ای – سیم فیوزها-
قسمت اول : تعاریف و الزامات کلی آزمون
11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
88218821صنایع دریایی-تهویه مطبوع اتاق کنترل ماشین آلات کشتی ها-شرایط طراحی و اصول محاسبات11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8822-18822کشتی سازی و سازه های دریایی-اتصالات پرکن جهت مخازن آب آشامیدنی -قسمت اول -الزامات عمومی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8830-18830رنگها و جلاها-تعیین گرانروی با استفاده از گرانروی سنج چرخشی-قسمت اول گرانروی سنج صفحه و مخروط با عملکرد در میزان برش زیاد11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8833-18833-1آزمون‌هاي غيرمخرب- فيلم‌ پرتونگاري صنعتي- قسمت 1: رده‌بندي سيستم‌هاي فيلم براي پرتونگاري صنعتي01396بهمنکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8834-18834آکوستیک-درجه بندی صدابندی در ساختمان ها و اجزای ساختمانی-قسمت1:صدابندی هوابرد01396تیرکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
88418841کنسانتره ها و کانه های منگنز-تعیین مقدار آهن کل-روش اسپکترومتری1و10 فنانترولین-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
88518851هواپیما ـ هادی‌ها برای مصارف عمومی کابل‌های الکتریکی هواپیما و کاربردهای هوا فضا ـ ابعاد و ویژگی ها01396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8859-18859خوردگي فلزات وآلياژها – آزمون خوردگي تنشي – قسمت 1: راهنماي كلي روش هاي آزمون01396اسفندکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8859-108859خوردگی فلزات و آلیاژها -آزمون خوردگی تنش -قسمت 10 -روش خمشU شکل معکوس11396ابانکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8859-118859خوردگی فلزات و آلیاژها -ترک خوردگی تنشی -خوردگی -قسمت 11-راهنمایی برای آزمون مقاومت فلزات و آلیاژها در برابر تردش هیدروژنی و ترک خوردگی هیدروژنی11396ابانکمیته ملی استاندارد مکانیک 
88618861خوردگی فلزات و آلیاژها -آزمون های تعیین خوردگی گالوانیک در فضای آزاد01396تیرکمیته ملی استاندارد مکانیک 
8863-18863خوردگی فلزات و آلیاژها- تعیین مقاومت به روی‌زدایی آلیاژهای مس حاوی روی-   قسمت 1: روش آزمون11396اسفندکمیته ملی استاندارد فلزشناسی
88718871روان ملات (ملات دوغابي) براي بنايي– ويژگي‌ها01396تیرکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8879-18879افزاره­ هاي اتصال متقابل تار نوري  و قطعات غيرفعال- اتصال­ دهندهاي تارها و كابل­ ها­ي نوري-  قسمت 1: مشخصات عام01396مردادکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8879-1-18879افزاره های اتصال متقابل فیبر نوری و اجزای غیر فعال -اتصال دهنده های کابل ها و فیبرهای نوری -قسمت 1-1 ویژگی جزئی خالی01396خردادکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8879-14-18879اتصالگرهای کابل و فیبرنوری-قسمت14-1-مشخصات تفصیلی اتصالگر فیبر نوری نوع SC-PC بااتصال دهی استاندارد به فیبر نوری چند مد نوعََA1b,A1a11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8879-14-108879اتصالگرهای کابل و فیبرنوری-قسمت 10-14-مشخصات تفصیلی اتصالگر فیبر نوری پیگ -تیل یا کابل واسط نوع SC-APC80 بدون تنظیم برای اتصال به فیبر نوری تک مد نوعB111396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8879-14-28879اتصالگرهای کابل و فیبرنوری-قسمت14-2-مشخصات تفصیلی اتصالگر فیبر نوری نوع SC-PC تنظیم شده برای اتصال به فیبر نوری تک مد نوعB111396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8879-14-38879اتصال‌دهنده‌هاي كابل‌ها و تارهاي نوري-قسمت3-14: مشخصات تفصيلي تطبيق‌دهندة تار نوري (يك‌طرفه)نوعSC براي تار تك-‌حالته11396بهمنکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8879-14-48879اتصال‌دهنده‌هاي كابل‌ها و تارهاي نوري- قسمت4-14: مشخصات تفصيلي تطبيق‌دهندة تارنوري (يك‌طرفه)نوع SC براي تار چندحالته11396بهمنکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8879-14-58879اتصالگرهای کابل و فیبر نوری-قسمت14-5-مشخصات تفصیلی اتصالگر فیبر نوری نوع SC-PC بدون تنظیم برای اتصال به فیبر نوری تک مد نوع B111396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8879-14-78879اتصال گرهای کابل و فیبر نوری-قسمت7-14-مشخصات تفصیلی اتصالگر فیبر نوری نوعSC-APC9 تنظیم شده برای اتصال به فیبر نوری تک مد نوعB111396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8879-14-98879اتصالگرهای کابل و فیبرنوری-قسمت14-9-مشخصات تفصیلی اتصالگر فیبر نوری نوع SC-PC  تنظیم شده برای اتصال به فیبر نوری تک مد نوعB1
11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8879-19-18879دستگاههای اتصال متقابل فیبر نوری و قطعات غیر فعال -اتصال دهنده های کابل ها و فیبرهای نوری-قسمت 19-1-اتصال دهنده سیم رابط نوع SC-PC فیبر نوری (دوطرفه شناور)با پایانه استاندارد روی فیبر چند مد نوع A1a,A1b-ویژگیهای تفصیلی11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8879-19-28879اتصال دهنده های تارهای نوری (فیبر های نوری)و بافه ها (کابل ها) قسمت 19-2 تطبیق دهنده تار نوری (فیبر نوری ) دو طرفه نوع SC برای اتصال دهنده های تار فیبر -تک حالته -مشخصات تفصیلی11396تیرکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8879-19-38879دستگاههای اتصال متقابل فیبر نوری و قطعات غیر فعال -اتصال دهنده های کابل ها و فیبرهای نوری -قسمت 19-3-تطبیق دهنده فیبر نوری (دو طرفه)نوع SC برای اتصال دهنده های فیبر چند مدی-ویژگیها تفصیلی11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
88818881واسط های نوری برای STM-64 تک کاناله و سایر سیستم های SDH با تقویت کننده های نوری11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8884-18884تطبیقگرهای فیبر نوری-قسمت1- مشخصات عام11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8884-1-18884افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری و قطعات غیرفعال-  تطبیق‌ گرها برای اتصال‌دهنده‌های تار نوری-  قسمت 1-1: فرم خام مشخصات عام01396بهمنکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8886-18886جدول‌های طیفی برای کاربردهای WDM- قسمت 1: جدول بسامدی DWDM01396بهمنکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8890-18890زیست فن آوری -اصطلاحات و تعاریف -قسمت 1- فراورده های زیستی01396مهرکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
89018901اصول ساخت کشتی-ابعاد و تعاریف واژه های کاربردی دررایانه11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
891891تعیین مقاومت لغزشی نخهای تاروپود-روش بخیه دوخت01396ابانکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
89-189کلم‌پیچ21396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
89118911کیفیت آب-اندازه گیری منگنز روش طیف سنجی با استفاده از فورمالدوکسیم-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
89128912کیفیت آب-اندازه گیری برومات حل شده به روش کروماتوگرافی مایع یون ها-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8913-18913کیفیت آب-اندازه گیری آمونیوم-قسمت اول-روش طیف سنجی دستی11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8913-28913کیفیت آب-اندازه گیری آمونیوم-قسمت دوم-روش طیف سنجی خودکار11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
89148914پسته خام-راهنمای استفاده از سیستم تجزیه وتحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی در واحدهای فراوری-آئین کار11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
89158915توان سيال پنوماتيك- قوانين كلي و الزامات ايمني براي سيستم‌ها و قطعات آنها01396دیکمیته ملی استاندارد مکانیک 
89168916سیستم های سیالی و قطعات -واژه نامه11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
89178917خوراک دام،طیور و آبزیان-فیبر غیر محلول در شوینده خنثی -فیبر غیر محلول در شوینده اسیدی-لیگنین غیر محلول در شوینده اسیدی-روش های آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
89188918نساجی-الیاف پنبه -تجهیزات و نورپردازی مصنوعی برای اتاق رقم بندی پنبه11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
89198919عدل ها-عدل های پنبه-ابعاد و چگالی-ویژگیها11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8919-38919عدل ها- قسمت سوم-عدل های پنبه-بسته بندی ونشانه گذاری11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
89218921روغن زیتون -شناسایی روغن بذر چای در آن -روش فیتلسون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8923-18923میکروبیولوژی زنجیره غذایی -‌آماده‌سازی آزمایه، سوسپانسیون اولیه و رقت‌های اعشاری برای آزمون‌های میکروبیولوژی-قسمت 1: مقررات کلی برای ‌آماده‌سازی سوسپانسیون اولیه و رقت‌های اعشاری01396شهریورکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
89318931اطلاعات و دبیزش (مستندسازی)شماره استاندارد بین المللی پیایند (شاپا)01396بهمنکمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
89418941كربن فعال – تعيين pH – روش آزمون01396اسفندکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
89518951اندازه گیری جریان گاز درون مجاری بسته -وسایل اندازه گیری توربینی11396فروردینکمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
8957-18957نفت و فراورده های نفتی -تعیین مقاومت به خوردگی سیالات هیدرولیکی مقاوم به آتش -قسمت 1- سیالات دارای آب01396خردادکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
89618961رنگها و جلاها -ویژگی های کارآئی برای سامانه پوشش های حفاظتی مناسب برای تاسیسات فراساحلی و سازه های وابسته به آن11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8964-18964تشك ­هاي ورزشي – قسمت1: تشك­ هاي ژيمناستيك – الزامات ايمني 01396اسفندکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
89718971دریا-کشتی ها و فن آوری دریایی-سیستم های کنترل جهت یابی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
89818981کاغذ ،مقوا و خمیر کاغذ -شناسایی گیاهان غیر چوبی به کمک الیاف آنها-روش آزمون01396آذرکمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
8986-18986چای سبز و سیاه-اندازه گیری مواد اختصاصی آن-قسمت اول -تعیین مقدار کل پلی فنل ها-روش رنگ سنجی با استفاده از معرف11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8987-18987وسایل و سواری های تفریحی (تجهیزات شهربازی)قسمت 1- طراحی و ساخت01396فروردینکمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان
8990-18990ماشین های کشاورزی -تجهیزات آبیاری -صافی های آبیاری خرد-قسمت اول-اصطلاحات ،تعاریف و طبقه بندی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
89918991ماشین های کشاورزی -تجهیزات پاشش-رویه اندازه گیری نرخ سایش نازل پاشنده11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8995-18995ماشین های کشاورزی -تجهیزات آبیاری -آبپاش ها-قسمت 1- اصطلاحات و تعاریف و طبقه بندی01396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9007-19007کیفیت آب-اندازه گیری بنزن و برخی مشتق های آن-قسمت اول- به روش گاز کروماتوگرافی فضای فوقانی11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9008-19008پنوماتیک-شیرهای کنترل جهت پنج راهه قسمت اول-پایه های نصبی یکسان بدون اتصال دهنده های الکتریکی -الزامات11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
9009-19009پتوماتیک -روغن پاش های هوای فشرده-قسمت اول-مشخصات اصلی مورد نیاز برای برگه های فنی تامین کننده و الزامات نشانه گذاری محصول11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
901901سدیم و پتاسیم سیلیکات برای مصارف صنعتی -محاسبه مقدار  Sio 2 / Na­­­ 2 ­o dh یا Sio 2­/ K2 o01396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
90109010پنوماتیک-اتصالات فوری استوانه ای برای حداکثر فشارکاری 10 بار و 16 بار و 25 بار(1مگاپاسکال و 1/6 مگاپاسکال و 2/5 مگاپاسکال)-ابعاد اتصال نری،مشخصات،دستورالعمل های کاربردی و آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
90119011پنیر پارمسان -ویژگیها و روش های آزمون01396مهرکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
90129012پنیر کاچیوتا-ویژگیها و روشهای آزمون11396مهرکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
90139013پنیر گودا-ویژگیها و روشهای آزمون01396مهرکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
90149014پنیر بوترکیزه-ویژگیها و روشهای آزمون01396مهرکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
90159015لوازم جانبی الکتریکی-پایشگرهای جریان پسماند برای مصارف خانگی ومشابه(RCMS)11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
90169016آهن اسفنجی -اندازه گیری چگالی ظاهری و جذب آب توسط آهن بریکت شده گرم (hbi)01396تیرکمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
90179017کانه های آهن -مواد اولیه برای کوره بلند-تعیین احیا پذیری با شاخص درجه احیای نهایی01396تیرکمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
90189018گندله های آهن مورد مصرف در کوره بلند -تعیین شاخص تورم آزاد01396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
90199019كانه‌هاي آهن براي خوراك كوره بلند- تعيين احيا تحت بار01396بهمنکمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
90219021کانه های آهن -مواد اولیه برای کوره بلند -تعیین شاخص شکست حرارتی01396تیرکمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
9026-19026کلیدهای الکترو مکانیکی قابل استفاده در تجهیزات الکترونیکی قسمت 1- مشخصات عمومی01396شهریورکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9026-4-19026کلیدهای الکترومکانیکی قابل استفاده در تجهیزات الکترونیکی -قسمت 4- مشخصات اختصاصی کلیدهای اهرمی -بخش 1- فرم خام مشخصات تفصیلی11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9026-5-19026کلیدهای الکترومکانیکی قابل استفاده در تجهیزات الکترونیکی -قسمت 5 – مشخصات اختصاصی کلیدهای فشاری- بخش 1- فرم خام مشخصات تفصیلی11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9026-6-19026کلیدهای الکترومکانیکی قابل استفاده در تجهیزات الکترونیکی -قسمت 6 – مشخصات اختصاصی کلیدهای حساس- فرم خام مشخصات تفصیلی11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
90319031كلاه ايمني ورزش­ هاي هوانوردي- الزامات ايمني و روش­هاي آزمون01396اسفندکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
9037-19037آفت کش ها-روش چند مانده ای برای اندازه گیری میزان مانده آفت کشها در غذاهای با منشاء گیاهی با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی -قسمت 1- کلیات01396ابانکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9040-19040کیفیت آب-تعیین اثر مهارکنندگی عوامل موجود در نمونه های آب بر نور افشانی باکتری ویبریوفیشری-قسمت اول-روش استفاده از باکتری های تازه تهیه شده11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
90419041کیفیت خاک- سامانه­های انکوباسیون آزمایشگاهی برای اندازه­گیری میزان معدنی شدن مواد آلی خاک تحت شرایط هوازی- روش آزمون01396اسفندکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9047-19047هوا فضا-سامانه های فضایی -تمیزی سطح سامانه های سیالاتی -قسمت اول -واژه نامه11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9049-19049نشانگرهای نوری برای مصارف خانگی و تاسیسات ثابت الکتریکی مشابه-قسمت اول-مقررات عمومی11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9050-19050قطعات پيزوالكتريك نصب سطحي براي كنترل و انتخاب فركانس – طرح ­هاي كلي و اتصالات پايه ترمينال استاندارد- قسمت 1: طرح­ هاي كلي محفظه­ هاي با قالب گيري پلاستيكي01396ابانکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
90519051آرد گندم-راهنمای استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
90619061پیچ های تنظیم سرحفره ای شش گوش با انتهای استوانه ای (با راهنما)-ویژگیها11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
9065-19065رواداریهای اتصالات-پیچ ها-قسمت اول -پیچهای خودکار ،پیچهای دوسردنده و مهره ها-محصول درجه A,B,C-ویژگیها11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
90719071مهره های قفلی شش گوش تمام فلزی فلنج دار، نوع -2 درجه محصول B,A01396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد مکانیک 
9072-19072پیچ های سر تخت خزینه ای (نوع متداول )با آچار خور چهارسو نوع h یا نوع zدرجه محصول A- قسمت 1- پیچ های فولادی با رده خواص 4.801396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد مکانیک 
90919091تجهیزات انتقال مکانیکی پیوسته طبقه بندی و نماد گذاری مواد فله ای11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9093-19093تجهیزات سیار برای جابجایی پیوسته مواد فله ای-قسمت اول-قواعد طراحی سازه های فولادی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9191تعیین مشخصات و درجه‌بندی پشم ایران01396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
910910آلومینیوم اکسایدی که به ویژه برای تولید آلومینیوم به کار می رود- تهیه و نگهداری آزمونه -روش آزمون01396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
91009100گاز طبیعی -دستور العمل های نمونه برداری11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
91019101گاز طبیعی -ترکیبات آلی مورد استفاده به عنوان بودار کننده ها-الزامات و روش های آزمون01396تیرکمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی
9102-19102گاز طبیعی -اندازه گیری ترکیبات با عدم قطعیت مشخص به وسیله کروماتوگرافی گازی-قسمت اول -دستورالعمل هایی برای آنالیز تیلور11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9103-19103گاز طبیعی -اندازه گیری ترکیبات و عدم قطعیت مربوطه به وسیله کروماتوگرافی گازی -قسمت 1- آیین کار کلی و تعیین ترکیب11396شهریورکمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی
9103-29103گاز طبیعی -تعیین ترکیب و عدم قطعیت مرتبط به وسیله کروماتوگرافی گازی -قسمت 2- محاسبات عدم قطعیت11396تیرکمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی
9103-39103گاز طبیعی -اندازه گیری ترکیبات با عدم قطعیت مشخص به وسیله کروماتوگرافی گازی-قسمت3-اندازه گیری هیدروژن،هلیم،اکسیژن،نیتروژن،کربن دی اکسید و هیدروکربن های تا C8 با استفاده از دوستون فشرده11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9103-49103گاز طبیعی -تعیین ترکیب گاز طبیعی با عدم قطعیت مشخص به وسیله کروماتوگرافی گازی – قسمت 4- اندازه گیری نیتروژن -کربن دی اکسید هیدروکربن های c1, c5, c6+ برای یک سیستم آزمایشگاهی و اندازه گیری لحظه ای با استفاده از دو ستون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9103-59103گاز طبیعی -تعیین ترکیب و عدم قطعیت آن با استفاده از کروماتوگرافی گازی -قسمت 5- روش هم دمایی برای نیتروژن ،دی اکسید کربن ،هیدروکربن های دارای 1 تا 5 کربن و هیدروکربن های 6 کربنه و بالاتر11396تیرکمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی
91049104اطلاعات و دبيزش (مستندات)- آمار بين‌المللي كتابخانه‌اي01396اسفندکمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
91059105شیشه برای شیشه کاری واژه نامه کار روی شیشه11396فروردینکمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
91069106شیشه برای شیشه کاری -طبقه بندی11396فروردینکمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
91079107سرامیک های ظریف (سرامیک های پیشرفته ، سرامیک های صنعتی پیشرفته)-تعیین چگالی و تخلخل ظاهری01396اسفندکمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
91089108سرامیک های ظریف(سرامیک های پیشرفته،سرامیک های صنعتی پیشرفته)اندازه گیری مقاومت اکسیداسیون سرامیک های غیر اکسیدی یک پارچه -روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
9109-19109نمادهای گرافیکی -روشهای آزمون قسمت 1- روشی برای آزمون قابلیت درک01396دیکمیته ملی استاندارد خدمات
9109-29109نمادهای گرافیکی – روشهای آزمون قسمت 2- روش آزمون کیفیت ادراکی 01396فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات
9109-39109نمادهای نگاشتاری-روش های آزمون-قسمت سوم-روش آزمون پیوند معنایی نماد با مرجع آن11396فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات
911911پلاستیک ها- تعیین جذب آب01396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
91109110مستند سازی-ارائه اطلاعات عنوان فروست ها11396فروردینکمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
91119111اطلاعات و مستند سازی-ارائه کاتالوگ استانداردها11396فروردینکمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
9112-09112نقشه ارتقاء یافته عملیات مخابراتی (TOM)- معرفی11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
9112-19112نقشه ارتقاء یافته عملیات مخابراتی (TOM)- چارچوب فرآیندی کسب و کار11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
9112-29112نقشه ارتقا یافته عملیات مخابراتی (etom) تجزیه و توصیف فرایندها11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
91139113لوازم جانبی الکتریکی-قطع کننده های مدار و تجهیزات مشابه برای مصارف خانگی -واحدهای کنتاکت کمکی11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9114-19114وسایل اتصال جراغ ها برای مقاصد خانگی و مشابه-قسمت1-مقررات عمومی11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9114-29114افزاره های اتصال چراغ ها برای کاربردهای خانگی و مشابه آن -قسمت 2- برگ های استاندارد برای افزارهای اتصال چراغ (DCL)01396تیرکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
91159115کیفیت آب -ارزیابی اخریب زیستی هوازی ترکیبات آلی در محیط آبی به روش لجن فعال نیمه پیوسته11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9116-19116پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن (pe) پلی پروپیلن (pp) و پی وی سی صلب (pvc-u) با دیواره  ساختمند -قسمت 1- ویژگی های مواد و معیارهای کارایی برای لوله ها،اتصالات و سامانه01396آذرکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9116-29116پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن (pe) پلی پروپیلن (pp) و پی وی سی صلب (pvc-u) با دیواره  ساختمند -قسمت 2- لوله ها و اتصالات با سطح بیرونی صاف ،نوع A01396آذرکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9116-39116پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن (pe) پلی پروپیلن (pp) و پی وی سی صلب (pvc-u) با دیواره  ساختمند -قسمت 3- لوله ها و اتصالات با سطح بیرونی غیر صاف ، نوع B01396آذرکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9116-49116پلاستيك‌ها- سامانه‌هاي لوله‌گذاري مدفون در خاك براي كاربردهاي فاضلاب و زهكشي ثقلي- سامانه‌هاي لوله‌گذاري پلي‌اتيلن‌(PE)، پلي‌پروپيلن‌(PP) و پي‌وي‌سي صلب‌(PVC-U) با ديواره ساختمند- قسمت 4: راهنماي ارزيابي انطباق 11396شهریورکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9118-19118پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -پی وی سی صلب (pvc-u) قسمت1-ویژگیهای لوله ها،اتصالات و سامانه11396تیرکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9118-29118پلاستيك‌ها –  سامانه‌هاي لوله‌گذاري مدفون در خاك براي كاربردهاي فاضلاب و زهكشي ثقلي– پي‌وي‌سي صلب (PVC-U)- قسمت 2: راهنماي ارزيابي انطباق 11396اسفندکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9119-19119پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان -پی وی سی صلب (pvc-u) -قسمت 1- ویژگی های لوله ها ،اتصالات و سامانه11396تیرکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9119-29119پلاستيك‌ها –  سامانه‌هاي لوله‌گذاري براي تخليه فاضلاب و پساب ساختمان – پي‌وي‌سي صلب (PVC-U)- قسمت 2: راهنماي ارزيابي انطباق 11396اسفندکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
912912مواد پلاستیک اندازه گیری مقدار کلر در پولیمرها و کوپولیمرهای وینیل کلراید31396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
91209120اجزای آمیزه لاستیک-کربنات کلسیم طبیعی-ویژگیها و روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
91219121شیلنگ های پلاستیک -شیلنگ های گرمانرم تقویت شده با مارپیچ گرمانرم برای مصارف مکش و تخلیه مایعات -ویژگی ها01396بهمنکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
91229122شيلنگ­ هاي لاستيكي، تقويت شده با الياف، براي هواي فشرده- ويژگي­ ها01396اسفندکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
91239123شیلنگ های پلاستیکی و ملحقات آن-نوع هیدرولیک،گرما نرم،تقویت شده با منسوج-ویژگیها11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
91249124شیلنگ های لاستیکی و ملحقات آن جهت انتقال سوخت از تانکرهای سوخت-ویژگی ها01396خردادکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
91259125شیلنگ های آتش نشانی-شیلنگ های انتقال دهنده نواری نفوذ ناپذیر و ملحقات آنها-ویژگیها و روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
91269126شيلنگ­ هاي لاستيكي و ملحقات آن– نوع هيدروليكي تقويت شده با بافت قيطاني سيمي- ويژگي­ ها   01396آذرکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
91289128اطلاعات و دبیزش (مستندسازی )-توصیف کتاب شناختی و ارجاع ها -قواعدی برای کوته نوشت اصطلاحات کتاب شناختی01396ابانکمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
91299129آزمون جاده ای خودرو-آزمون خوردگی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
913913مواد پلاستیک-اندازه‌گیری پلی استیرن محلول در متانول31396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
91309130کنسرو قارچ خوراکی-راهنمای استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
91319131روغن خوراکی مصرفی خانوار -ویژگیها و روشهای آزمون01396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9131-A19131روغن خوراكي مصرفي خانوار – ويژگي ها و روش آزمون -اصلاحیه شماره 111396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
91329132روش ها و طرحهای نمونه برداری برای بازرسی مشخصه های وصفی11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
91339133کاربرد استاندارد ایران-ایزو آی ای سی 17020 سال 1392 برای تایید صلاحیت نهادهای بازرسی01396فروردینکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت
9134-19134مدیریت پسماند در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی-قسمت اول-مدیریت برنامه ریزی -راهنما11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9134-29134مدیریت پسماند در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی-قسمت دوم-پسماندهای عفونی-راهنما11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9134-39134مدیریت پسماند در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی-قسمت سوم-پسماند های شیمیایی -راهنما11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9134-59134مدیریت پسماند در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی قسمت پنجم-شناسایی و تفکیک پسماندهای خطرناک ترکیبی -راهنما11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
91359135تایرهای روکشی باری و یدک کش با یاس و رادیال -ویژگیها و روش های آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
91369136نمونه برداری-مواد شیمیایی جامد برای مصارف صنعتی-ذرات پودری تا کلوخه ای11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9137-19137آکوستیک -خصوصیات پراکندگی صدا از سطوح-قسمت1-اندازه گیری ضریب پراکندگی در برخورد تصادفی در اتاق واخنشی11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
91389138آکوستیک-اندازه گیری تراز فشار صدای تجهیزات خدماتی در ساختمانها-روش مهندسی11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
91399139آکوستیک-نوفه منتشره شده توسط ماشین آلات و تجهیزات -قواعد مربوط به نگارش و ارایه مقررات آزمون نوفه11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
914914مواد پلاستیک اندازه‌گیری نشست رنگها31396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
91409140آکوستیک-اندازه گیری های میدانی عایق بندی صدای هوا برد و کوبه ای و صدای تجهیزات خدماتی-روش بازرسی11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
91419141آکوستیک- نوفه منتشر شده توسط ماشین آلات و تجهیزات -روش مهندسی برای تعیین ترازهای فشار صدای انتشار یافته در محل ،در ایستگاه کاری و دیگر موقعیت های مشخص با استفاده از شدت صدا11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9142-49142هواپیما-سامانه های اتصال پایانه ای قسمت چهارم-ویژگیهای جزئی سامانه نوع 211396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
91439143هوافضا-کوپلینگ ها،رزوه شده و آب بندی شده،برای سامانه های سیالاتی-ابعاد11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
91449144هوافضا-بست های P شکل(بست های حلقوی)برای سامانه های سیالاتی-ابعاد در حالت باز11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
91459145هوافضا-اتصال برای باز فراهمی اکسیژن گازی شکل برای استفاده در سامانه های سیالاتی(نوع جدید)-ابعاد (سری  های اینچی)
11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
91469146نساجی-انواع درز-طبقه بندی و اصطلاحات11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
91479147فناوری اطلاعات -چیدمان حروف و علائم فارسی بر صفحه کلید رایانه11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
91489148سنگ دانه های بتن-واژه نامه11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
91499149قطعات بنایی-اندازه گیری تغییر شکل نسبی ناشی از تغییرات رطوبت -روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9150-19150ملات بنایی- قسمت1: تعیین توزیع اندازه ذرات (با الک کردن)- روش آزمون11396بهمنکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9150-109150ملات بنایی-روش آزمون-قسمت دهم -تعیین چگالی انبوهی خشک ملات سخت شده11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9150-119150ملات بنایی-روش آزمون-قسمت یازدهم-تعیین مقاومت خمشی و فشاری ملات سخت شده11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9150-129150ملات بنايي- قسمت12: تعيين مقاومت چسبندگي ملات­ هاي اندودكاري بيروني و داخلي سخت شده، به مصالح زيركار-  روش­هاي آزمون01396دیکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9150-179150ملات بنایی-روش آزمون-قسمت هفدهم-تعیین مقدار کلرید محلول در آب برای ملات های تازه11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9150-189150ملات بنایی-روش آزمون-قسمت هیجدهم-تعیین ضریب جذب آب موئینه ملات سخت شده11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9150-199150ملات بنایی-روش آزمون-قسمت نوزدهم-تعیین نفوذ بخار آب ملات های اندود کاری بیرونی وداخلی سخت شده11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9150-29150ملات بنایی- قسمت2: نمونه­ برداری حجمی ملات­ها و آماده کردن ملات­ها برای آزمون- روش آزمون01396بهمنکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9150-219150ملات بنایی-قسمت بیست و یکم-تعیین سازگاری ملات های اندود کاری بیرونی یک لایه با مصالح زیر کار -روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9150-39150ملات بنایی- روش آزمون -قسمت سوم-تعیین روانی ملات تازه (به وسیله میز روانی)11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9150-49150ملات بنایی -قسمت 4- تعیین روانی ملات تازه (بوسیله نفوذ پیستون ) -روش آزمون11396خردادکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9150-69150ملات بنایی- روش آزمون -قسمت ششم-تعیین جرم حجمی ملات تازه11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9150-79150ملات بنایی-روش آزمون-قسمت هفتم -تعیین مقدار هوای ملات تازه11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9150-99150ملات بنایی-روش آزمون-قسمت نهم-تعیین عمر کارایی و زمان تصحیح ملات تازه11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
91519151بیوتکنولوژی-ـآزمایشگاه تحقیق،توسعه و آزمون -آزمایشگاه بیوتکتولوژی-راهنما11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
91529152بیوتکنولوژی -فرآیند تولید در مقیاس انبوه -شرایط و روشهای کاری،آموزشی و کنترل کارکنان -آیین کار11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
91539153شیرهای کنترل شناور مورد استفاده برای آب سرد و گرم11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
91549154شناورهای پلاستیکی برای شیرهای کنترل شناور مورد استفاده در مخازن آب سرد11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
91559155محرکهای تسمه ای-پولی ها-پرداخت ،توازن و کیفیت01396تیرکمیته ملی استاندارد مکانیک 
91569156محرک ­های تسمه ­ای- تسمه ­های V شکل، V شکل شیاردار و پولی­ های شیاردار متناسب- واژه­ نامه01396دیکمیته ملی استاندارد مکانیک 
91579157محرکهای تسمه ای-تسمه های V شکل،تسمه های V شکل شیاردار -محاسبه نرخ توان11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
91589158محرکهای تسمه ای-پولی های شیاردار برای تسمه های V شکل،براساس سیستم پهنای موثر-بازرسی هندسی شیارها11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
91599159بتن سبک-تعیین درصد رطوبت بتن هوا دار اتوکلاو شده-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
916916پلاستیک -کوپلیمرها و هوموپلیمرهای وینیل کلرید-تعیین مقدار کلر01396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
91609160بتن سبک-قطعات پیش ساخته مسلح بتن هوادار اتو کلاو شده و یا بتن سبکدانه با ساختار باز تحت بار عرضی-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
91619161بتن سبک-قطعات پیش ساخته مسلح بتن هوادار اتو کلاو شده و یا بتن سبکدانه با ساختار باز تحت بار طولی (قطعه قائم ساختمانی)-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9162-19162یاتاقان­های غلتشی- یاتاقان­های غلتشی با حرکت خطی- قسمت 1: نرخ­های بار دینامیکی و نرخ عمر01396دیکمیته ملی استاندارد مکانیک 
9162-29162یاتاقان­های غلتشی- یاتاقان­های غلتشی با حرکت خطی- قسمت 2: نرخ­های بار استاتیکی01396دیکمیته ملی استاندارد مکانیک 
9163-19163یا تاقان های لغزشی -یاتاقانهای لغزشی کف گرد بالشتک سوار هیدرودینامیکی در شرایط پایدار قسمت اول -محاسبه یاتاقانهای کف گرد با لشتک سوار11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
91649164یاتاقانهای غلتشی -سرعت گرمایی مبنا-محاسبات و ضرایب11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
9165-19165ماشین های جنگل داری -الزامات ایمنی و آزمون اره هرس کن موتوری با دسته نصب شونده -قسمت 1- ماشین های با موتور احتراق داخلی01396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9165-29165ماشین های جنگل داری -الزامات ایمنی و آزمون ماشین هرس موتوری دسته بلند -قسمت 2-استفاده از ماشین هرس مجهز به موتور پشتی01396خردادکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
91669166تراکتورها و ماشین های کشاورزی و جنگل داری-نصب وسایل روشنایی و نشانگرهای نوری و وسایل علامت دهنده برای حرکت در جاده های عمومی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
91679167ماشین های کشاورزی-دروگرهای چکشی و دوار -آزمون پرتاب شی و معیار پذیرش11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
91689168ماشین های کشاورزی-دروگرهای شلاقی و دوار-علف برهای استوانه ای دوار و علف برهای شلاقی-روش های آزمون و معیارهای پذیرش برای پوشش های محافظ01396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9169-19169كاشي‌هاي سراميكي-قسمت1:  نمونه­ برداري و اساس پذيرش- الزامات11396فروردینکمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
9169-109169کاشی های سرامیکی- قسمت 10- تعیین انبساط رطوبتی – روش آزمون 01396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9169-119169کاشی های سرامیکی-قسمت یازدهم-تعیین مقاومت در برابر انبساط حرارتی-رطوبتی (اتوکلاو)کاشی های لعابدار11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9169-129169کاشی های سرامیکی-قسمت دوازدهم-تعیین مقاومت در برابر یخ زدگی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9169-139169كاشي‌هاي سراميكي- قسمت13:تعيين مقاومت شيميايي- روش آزمون11396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9169-149169كاشي‌هاي سراميكي- قسمت14: مقاومت لكه‌پذيري- روش آزمون11396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
9169-159169کاشی های سرامیکی- قسمت 15- تعیین میزان سرب و کادمیوم آزاد شده از کاشی لعابدار – روش آزمون01396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9169-169169کاشی های سرامیکی -قسمت16-تعیین اختلاف های جزئی رنگ11396بهمنکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9169-29169کاشی های سرامیکی- قسمت2- تعیین ابعاد و کیفیت سطح – روش آزمون01396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9169-39169کاشی های سرامیکی -قسمت 3- تعیین جذب آب-تخلخل ظاهری ،چگالی نسبی ظاهری و چگالی توده ای -روش های آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9169-49169کاش های سرامیکی -قسمت 4تعیین مدول گسیختگی (مقاومت خمشی)و نیروی شکست -روش آزمون01396مهرکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9169-59169کاشی های سرامیکی-روش آزمون -قسمت پنجم-تعیین مقاومت در برابرضربه با اندازه گیری ضریب ارتجاعی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9169-69169کاشی های سرامیکی -قسمت 6- مقاومت سایش عمقی کاشی های بدون لعاب -روش آزمون01396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9169-79169کاشی های سرامیکی- قسمت 7- تعیین مقاومت سایش سطحی کاشی هاشی لعاب دار – روش آزمون01396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9169-89169کاشی های سرامیکی -قسمت 8-تعیین انبساط حرارتی خطی-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9169-99169کاشی های سرامیکی -قسمت 9- تعیین مقاومت در برابر شوک حرارتی -روش آزمون01396شهریورکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
91709170ارزیابی حسی- روش شناسی راهنمای عمومی برای ایجاد و ترسیم نمودار توصیف حسی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
91719171مدارهای الکتریکی-قراردادها، نمادها و روابط پایه01396اسفندکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
91729172لامپ‌هاي فلورسنت دو‌كلاهك-‌ ويژگي‌هاي ايمني01396شهریورکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
91739173قطعات بنایی-اندازه گیری ضریب جذب آب ناشی از مویینگی برای قطعات بنایی بتنی -روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
91749174قطعات بنایی-تعیین مقاومت خمشی قطعات بنایی بتنی-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
91759175پنیر و فرآورده های پنیر پروسس-اندازه گیری میزان اسید سیتریک-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
91769176ماشـینهای جـنگل ­داری- علف­زن ­ها و چمن­زن­های قابل حمل – واژه ­نامه01396بهمنکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
91779177ماشین های جنگل داری-اره های زنجیری قابل حمل-عملکرد و مصرف سوخت موتور11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
91789178ماشین های خاک برداری-ظرفیت بالابری تراکتورهای چرخ دار و ماشین های لوله گذار یا لودرهای مجهز به بازوی متحرک جانبی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
91799179ماشین های کشاورزی-حاشیه برهای موتوری با ابزارهای برشی صلب-تعاریف،الزامات ایمنی و روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
918918ویژگیها و اندازه بطری 2-1و 4-1 لیتری شیر پاستوریزه11396فروردینکمیته ملی استاندارد بسته بندی 
91809180ماشین های جنگل داری -الزامات ایمنی عمومی01396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
91819181خودرو-معاینه فنی- آزمون های مربوط به بازرسی صلاحیت تردد وسایل نقلیه موتوری و تریلرهای آن ها01396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
91829182خودرو-معاینه فنی کنار جاده ای برای بازرسی وضعیت سلامت خودروهای تجاری11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
91839183چرخ و چرخهای گردان-روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
91849184مبلمان- نشیمنگاه­ها-تعیین پایداری01396بهمنکمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
9187-19187كابين­ هاي برودتي ويتريني- قسمت 1: واژگان01396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد مکانیک 
9187-29187کابین­های برودتی ویترینی-قسمت 2: طبقه بندی، الزامات و شرایط آزمون01396اسفندکمیته ملی استاندارد مکانیک 
9188-19188شیر و فراورده های آن-تعیین مقدار نیتروژن قسمت 1- محاسبه مقدار پروتئین خام به روش کلدال01396شهریورکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9188-39188شیر-تعیین میزان نیتروژن-قسمت 3- روش هضم بلوکی (روش متداول تسریع شده نیمه میکرو)11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9188-49188شیر-تعیین میزان نیتروژن-قسمت چهارم-تعیین میزان نیتروژن غیر پروتئینی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
91899189شیرو فراورده های آن -روشهای استخراج چربی ها و ترکیبات محلول در چربی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
919919استرهای فنالات برای مصارف صنعتی31396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
91909190خودرو و الزامات نصب کپسول آتش نشانی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9190-19190خودرو -کپسول آتش نشانی -قسمت 1- الزامات کپسول آتش نشانی01396تیرکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9190-29190خودرو -کپسول آتش نشانی -قسمت 2- الزامات نصب01396تیرکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
91919191غلتکهای لاستیکی پوست کن برنج-ویژگیها و روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
919-1919استرهای فتالات برای مصارف صنعتی -قسمت 1-اصول کلی11396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
91929192ماشین های کشاورزی -تراکتورهای چرخ دار اتصال سه نقطه ای نصب شده در عقب – طبقه بندی های 1n,1,2n,2,3n,3,4n,401396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9192-A19192ماشین­های کشاورزی- تراکتورهایچرخ­دار اتصال سه‌نقطه­ای نصب شده در عقب- طبقه ­بندی ­های 1N، 1، 2N، 2، 3N، 3، 4N و 4-(اصلاحیۀ شمارۀ 1)11396اسفندکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
91939193لوله کشی -شیلنگ های فلزی خرطومی و متعلقات شیلنگ ها01396تیرکمیته ملی استاندارد مکانیک 
91949194پرچ کورانتها بسته با میخ شکستنی و سرعدسی آلومینیوم -آلیاژهای آلومینیوم -ویژگیها11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
91959195پرچ کورانتها بسته با میخ شکستنی و سرعدسی فولاد /فولاد -ویژگی ها11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
91969196پرچ کورانتها باز با میخ شکستنی و سرعدسی آلیاژهای آلومینیوم -فولاد -ویژگیها11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
91979197پرچ کورانتها باز با میخ شکستنی و سر خزینه آلیاژهای آلومینیوم -فولاد -ویژگیها11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
91989198پرچ کورانتها باز با میخ شکستنی و سر عدسی فولاد-فولاد -ویژگیها11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
91999199پرچ کورانتها باز با میخ شکستنی و سر خزینه فولاد-فولاد -ویژگیها11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
92019201پرچ کورانتها باز با میخ شکستنی و سر خزینه آلیاژهای آلومینیوم -آلیاژهای آلومینیوم -ویژگیها11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
92109210پرچ کور انتها بسته با میخ شکستنی و سر عدسی فولاد زنگ نزن آستنیتی-فولاد زنگ نزن -ویژگیها11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
92119211کنسرو ماهی -آئین کار بهداشتی تولید01396خردادکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
92129212پالپ انبه-ویژگیها11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
92139213خوراک دام-مغز هسته انبه- ویژگیها11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
92149214چاتنی انبه-ویژگیها و روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
92159215میوه ها،سبزی ها و فراورده های آن ها-تعیین مقدار آرسنیک-روش بیناب سنجی جذب اتمی بر مبنای تولید هیدرید11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
92169216شیر و فرآورده های آن-تعیین مقدار فوروزین -روش کروماتوگرافی مایع فاز معکوس زوج یونی با کارایی بالا11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
92179217آفت کش ها-علف کش ها-گلیفوزیت -ویژگیها01396خردادکمیته ملی استاندارد کودها و سموم
92189218رنگها و جلاها-واژه هاو اصطلاحات11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9219-19219وسایل نگهداری کودکان -مجموعه تعویض برای استفاده خانگی -قسمت 1- الزامات ایمنی01396آذرکمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان
9219-29219وسایل نگهداری کودکان -مجموعه تعویض برای استفاده خانگی -قسمت 2- روشهای آزمون01396آذرکمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان
9220-19220کاشتنی های جراحی -سایش پروتزهای کامل مفصل زانو-قسمت 1- پارامترهای بارگذاری و جابجایی برای دستگاههای آزمون سایش همراه با کنترل بار و شرایط محیطی آزمون01396آذرکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
92219221آچار شلاقی سنگین-ویژگیها و روش های آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
9226-19226صنایع نفت و گاز طبیعی– مواد مورد استفاده در محیط­های حاوی سولفید هیدروژن (H2S) در تولید نفت و گاز-قسمت 1: اصول کلی انتخاب مواد مقاوم به ترک خوردگی01396بهمنکمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی
92319231دوچرخه-ویژگی های تنه دوچرخه زنانه11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
9236-19236طبقه بندی شرایط محیطی -قسمت1-پارامتر های محیطی و شدت های مربوط11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9236-2-19236طبقه بندی شرایط محیطی -قسمت -2-1-شرایط محیطی موجود در طبیعت -دما و رطوبت01396تیرکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9236-3-19236طبقه‌بندی شرایط محیطی-قسمت 3-1: طبقه‌بندی گروه‌ پارامترهای محیطی و شدت‌های آن‌ها- انبارش01396اسفندکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9241-29241مهندسی محیط زیست -واسط منبع تغذیه در ورودی تجهیزات مخابراتی -قسمت 2-کارکرد با جریان مستقیم (dc)11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
9241-39241مهندسی محیط زیست -واسط منبع تغذیه در ورودی تجهیزات مخابراتی -قسمت 3-کارکرد با منبع جریان یکسو شده ، منبع جریان متناوب یا منبع جریان مستقیم تا 400V(dc)11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
9241-3-09241مهندسي محيط زيست (EE)-واسط منبع تغذيه در ورودي تجهيزات مخابراتي و ارتباطات داده (ICT)-  قسمت 3-0: تجهيزاتي كه با منبع جريان يكسوشده، منبع جريان متناوب يا منبع جريان مستقيم تا V 400 كار مي­ كنند-مرور كلي11396مردادکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
9241-3-19241مهندسي محيط زيست (EE)-واسط منبع تغذيه در ورودي تجهيزات مخابراتي و ارتباطات داده (ICT)-قسمت 3-1: تجهيزاتي كه با منبع جريان يكسوشده، منبع جريان متناوب يا منبع جريان مستقيم تا V 400 كار مي­ كنند- منبع جريان مستقيم تا V 40011396مردادکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
92519251هوا فضا-نیتروژن مورد استفاده در هوا گرد11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9260-19260هوافضا -تجهیزات زمینی هواپیما-طراحی،آزمون و تعمیرات خودروهای یدک کش بدون میله کشنده رابط با ارابه فرود جلو هواپیما -قسمت اول -هواپیما فرامنطقه ای11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
92619261پوششهای حفاظتی دربرابر عوامل عفونی-ماسکهای پزشکی صورت-روش آزمون مقاومت در برابر نفوذ با استفاده از خون مصنوی-پاشش با حجم ثابت و به طور افقی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
9262-19262فیلترهای مورد استفاده در سیستم تنفسی و بیهوشی-قسمت اول-روش آزمون نمک برای ارزیابی عملکرد تصفیه11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
92719271صفحه غربال های صنعتی -کد گذاری برای شناسایی سوراخ های صفحه11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9273-19273صفحه غربال های صنعتی – قسمت اول -ضخامت mm3 و بالاتر11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9276-19276غربال های سیمی و تور سیمی بافته شده صنعتی -آیین کار انتخاب ترکیب های اندازه چشمه و قطر سیم -قسمت اول -کلیات11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9277-19277پلاستيك‎ها  تعيين خواص ضربه چارپي – قسمت 1: آزمون ضربه با دستگاه تجهيز نشده 01396شهریورکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9278-4-19278سامانه های رادیویی ثابت-مشخصات و الزامات آنتن و تجهیزات رادیویی نقطه به نقطه -قسمت 4-1-الزامات سامانه ای برای آنت ها11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
92819281داده های انتشار و روش های پیش بینی لازم برای طراحی سامانه های زمینی با دید مستقیم11396فروردینکمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
9290-19290پوست -پوست های خام گوساله و گاوی-قسمت اول-معایب (انواع-تعاریف)11396فروردینکمیته ملی استاندارد چرم،پوست ،پایپوش
92919291نساجی-نخهای تابیده شده پلی الفینی مورد مصرف در محصولات کشاورزی -ویژگیها و روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9294-19294سوکت های مخصوص طناب های فولادی برای کاربردهای عمومی-قسمت اول-مشخصات عمومی و شرایط پذیرش11396فروردینکمیته ملی استاندارد بسته بندی 
9298-19298ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) -ساختار سطح -روش نیمرخ ،سطوح با خواص کارکردی رده بندی شده -قسمت اول -شرایط پالایش و اندازه گیری کلی11396فروردینکمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
9299-19299قابلیت تشخیص-قسمت اول -اصطلاحات و تعاریف11396فروردینکمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
9299-5-A19299قابلیت تشخیص- قسمت 5: روش شناسی كاليبراسيون خطی و غیرخطی (اصلاحیه شماره 1)11396اسفندکمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
9300-19300آزمونهای مخرب جوش ها در مواد فلزی -آزمون سختی-قسمت 1-آزمون سختی اتصالات جوشکاری شده قوسی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
93019301مواد مصرفی جوشکاری -پودرها برای جوشکاری قوسی زیر پودری و جوشکاری سرباره الکتریکی -طبقه بندی01396خردادکمیته ملی استاندارد مکانیک 
93109310صنایع دریایی-بست های درزگیر نشتی برای استفاده در سامانه های لوله کشی -مشخصات عملکردی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
93119311صنایع دریایی-اتصالات بست های درزگیر نشتی سامانه های لوله کشی مشخصات عملکردی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
931-1931نخهای یکسره تکسچره شده با وزن مخصوص خطی تا 500دسی تکس-روش اندازه گیری خصوصیات جعد01396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
93129312کشتی‌ها و فناوری دریایی – حفظ جان و محافظت در برابر آتش – لنگرهای چتری برای شناورهای نجات و قایق­های امداد01396اسفندکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
931-2931نخهای یکسره تکسچره شده با وزن مخصوص خطی بیش از500دسی تکس-روش اندازه گیری خصوصیات جعد(تجدید نظر)01396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
93139313صنایع دریایی-طرحهای حفاظت کشتی در برابر آتش،وسایل و تجهیزات نجات و راه های فرار11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
9314-209314نقشه های فنی-اصول کلی نمایش -قسمت20-قراردادهای پایه برای خطوط11396مهرکمیته ملی استاندارد مکانیک 
9314-229314نقشه های فنی -اصول عمومی معرفی قسمت 22-قواعد پایه ای و کاربردهای خطوط راهنما و خطوط مرجع11396فروردینکمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
9314-239314نقشه های فنی-اصول کلی نمایش -قسمت23-خطوط در نقشه های ساختمانی11396مهرکمیته ملی استاندارد مکانیک 
9314-249314نقشه های فنی -اصول کلی نمایش -قسمت 24- خطوط در نقشه های مهندسی مکانیک-اصول کلی نمایش -قسمت 24-خطوط در نقشه های مهندسی مکانیک01396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
9314-309314نقشه های فنی-اصول کلی نمایش -قسمت30-قراردادهای پایه برای نماها11396مهرکمیته ملی استاندارد مکانیک 
9314-349314نقشه های فنی-اصول کلی نمایش -قسمت 34-نماها در نقشه های مهندسی مکانیک11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
9314-409314نقشه های فنی-اصول کلی نمایش قسمت 40- قراردادهای پایه برای برش ها و مقاطع11396شهریورکمیته ملی استاندارد مکانیک 
9314-439314مستند سازی محصول فنی- اصول کلی نمایش -قسمت 43-روش های نقشه کشی در نقشه های ساختمانی11396خردادکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9314-449314نقشه های فنی -اصول کلی نمایش -قسمت 44-مقاطع در نقشه های مهندسی مکانیک11396تیرکمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
9314-509314نقشه های فنی -اصول کلی نمایش -قسمت 50-قراردادهای پایه برای نمایش فضاها در برش ها و مقاطع11396تیرکمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
9315-19315ماشین ابزار-شرایط آزمون ماشین های فرز با کنترل دستی و میز با ارتفاع ثابت -آزمون درستی -قسمت 1-ماشین های با محور افقی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
9315-29315ماشین ابزار-شرایط آزمون ماشین های فرز با کنترل دستی و میز با ارتفاع ثابت -آزمون درستی -قسمت 2-ماشین های با محور عمودی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
93169316روان کننده ها،گرانروی روغن موتور-طبقه بندی11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
93179317فراورده های نفتی مایع-اندازه گیری سدیم به روش اسپکترومتری جذب اتمی11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
93189318فراورده های نفتی مایع و بنزین بدون سرب-تعیین مقدار بنزین-روش کروماتوگرافی گازی11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
93219321آلیاژ های آهن -روشهای آزمایشگاهی برای بررسی دقت تقسیم نمونه11396خردادکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9322-19322آلیاژ های آهن -نمونه برداری و تهیه نمونه برای آزمون شیمیایی-قسمت اول -فروکرم، فروسیلیکوکرم ، فروسیلیسیم، فروسیلیکومنگنز و فرومنگنز11396خردادکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9330-19330لوله های فولادی جوش داده شده برای مقاصد تحت فشار -شرایط فنی تحویل -قسمت 1-لوله های فولادی غیر آلیاژی با خواص مشخص شده در درجه حرارت اتاق11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
93419341ذرت خوشه ای -تعیین میزان تانن11396ابانکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9351-19351پاشش حرارتي – پودرها- قسمت 1: تعيين مشخصات و شرايط فني تهيه11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
93619361فراورده های نفتی -شناسایی و اندازه گیری DIPE,TAME,ETBE,MTBE ترشیو آمیل الکل و الکل های C1تا C4 در بنزین به روش کروماتوگرافی گازی (GC)01396تیرکمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی
93719371شکر خام و سفید -تعیین مقدار گلوکز و فروکتوز به روش کروماتوگرافی با کارایی بالا براساس تبادل آنیونی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9373-19373انبارش غلات و حبوبات -قسمت اول -توصیه های عمومی برای نگهداری غلات11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
93819381مواد مبادله­ کننده یونی- تعیین ظرفیت ستون با بستر مخلوط ریزدانه- روش آزمون11396دیکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9386-19386رنگ‌ها و پوشرنگ‌ها- تعيين مقاومت پوشش‌ها به تراشه سنگ- قسمت 1: آزمون چند ضربه‌اي11396بهمنکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9387-19387آب-اندازه گیری هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای -قسمت اول -اندازه گیری 6 هیدروکربن آروماتیک چند حلقه ای به روش کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا با آشکار سازی فلورسانس پس از استخراج مایع -مایع11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9388-19388آب-اندازه گیری آلکیل فنل های گزینشی -قسمت اول -روش برای نمونه های صاف نشده با استفاده از استخراج مایع-مایع و کروماتوگرافی گازی با آشکارسازی طیف سنجی جرمی11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
93919391غلات-پيشگيري و كاهش مايكوتوكسين ها-آيين كار بهداشتي01396خردادکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
94019401متیل اتیل کتون -ویژگیها01396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
940-1940واژه‌ها و نمادهای آماری, ق 1- واژه‌های عمومی آمار41396فروردینکمیته ملی استاندارد خدمات
9404-19404چربی ها و روغن های حیوانی و گیاهی-اندازه گیری مقدار استیگما استا دی ان ها در روغن های گیاهی-قسمت اول -با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی موئینه(روش آزمون مرجع)11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9405-A19405نکتار انبه – ویژگیها (اصلاحیه شماره 1)11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9406-19406ابعاد و توالی های خروجی برای ماشین های الکتریکی دوار-قسمت اول-شماره های قاب 56تا 400و شماره های فلنج55تا108011396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
94109410نکتار گوآوا-ویژگیها11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
94119411فرآورده های میوه و سبزی-اندازه گیری میزان قلع-روش طیف سنجی جذب اتمی شعله11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
941-1941روشهای کنترل کیفیت آماری در حین تولید -قسمت 1- نمودارهای کنترل برای متغیرها01396فروردینکمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت
94129412آب استخرهای شنا-ویژگیهای میکروبیولوژی11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9413-19413آکوستیک-رویه توصیه شده برای طراحی محل های کار کم نوفه در برگیرنده ماشین آلات-قسمت اول-استراتژی های کنترل نوفه11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
9413-29413آکوستیک-رویه توصیه شده برای طراحی محل های کار کم نوفه در برگیرنده ماشین آلات-قسمت دوم-اقدامات برای کنترل نوفه11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9414-19414فراوری اسپتیک محصولات مراقبت بهداشتی -قسمت 1- الزامات کلی11396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9414-29414فرآوری آسپتیک محصولات مراقبت بهداشتی – قسمت 2: سترونی به ­روش فیلتراسیون01396اسفندکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9414-39414فرآوری آسپتیک محصولات مراقبت بهداشتی -قسمت سوم-خشک کردن به روش انجماد11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9414-49414فرآوری آسپتیک محصولات مراقبت بهداشتی-قسمت چهارم-پاک کردن در محل11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9414-59414فرآورده های آسپتیک محصولات مراقبت بهداشتی-قسمت پنجم-سترون سازی در محل11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9414-69414فرآورده های آسپتیک محصولات مراقبت بهداشتی-قسمت ششم-سیستم های جدا ساز11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9414-79414فراوری آسپتیک محصولات مراقبت بهداشتی قسمت 7- فرایندهای جایگزین برای وسایل پزشکی و محصولات تلفیقی11396اسفندکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9416-19416پلاستیکها- تعیین خواص مکانیکی دینامیکی-قسمت اول-اصول کلی11396اسفندکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9416-109416پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی -قسمت دهم -ویسکوزیته برشی مختلط با استفاده از رئومتر نوسانی صفحه موازی01396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9416-119416پلاستیک ها- اندازه گیری خواص مکانیکی دینامیکی -قسمت 11- دمای انتقال شیشه ای11396تیرکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9416-129416پلاستیک ها- تعیین خواص مکانیکی دینامیکی- قسمت12- ارتعاش فشاری- روش غیر تشدیدی11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9416-29416پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی -قسمت 2- روش پاندول پیچشی01396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9416-39416پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی-قسمت سوم-ارتعاش خمشی -روش منحنی تشدید01396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9416-49416پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی-قسمت چهارم-ارتعاش کششی -روش غیر تشدیدی01396خردادکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9416-59416پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی -قسمت پنجم -ارتعاش خمشی -روش غیر تشدیدی01396مردادکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9416-69416پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی -قسمت ششم-ارتعاش برشی -روش غیر تشدیدی01396مردادکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9416-79416پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی -قسمت هفتم -ارتعاش پیچشی -روش غیر تشدیدی01396مردادکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9416-89416پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی-قسمت هششم-ارتعاش طولی و برشی -روش انتشار موج01396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9416-99416پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی -قسمت نهم-ارتعاش کششی-روش انتشار پالس صوتی01396تیرکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
94179417پیتزای منجمد آماده طبخ-ویژگی ها11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
94189418اسانس (روغن فرار)بهار نارنج -ویژگی ها و روشهای آزمون01396خردادکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9419-19419کابل راه ها-الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر -کابل ها -قسمت اول -معیار انتخاب برای کابل ها و اتصالات انتهایی آنها11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9419-29419کابل راه ها-الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر -کابل ها -قسمت دوم-ضرائب ایمنی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9419-39419کابل راه ها-الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر -کابل ها -قسمت سوم-بافت کابل برای کلاف های شش تایی کابلهای حمال متکی،حمال غیر متکی و بکسل11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9419-49419کابل راه ها-الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر -کابل ها -قسمت چهارم -فیکس های انتهایی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9419-59419کابل راه ها-الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر -کابل ها -قسمت پنجم-ذخیره سازی،حمل ونقل ،نصب و تنظیم کشش کابل11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9419-69419کابل راه ها-الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر -کابل ها -قسمت ششم-معیارهای از رده خارج سازی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9419-79419کابل راه ها-الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر -کابل ها -قسمت هفتم -بازرسی ،تعمیر و نگهداری11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9419-89419کابل راه ها-الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر -کابل ها -قسمت هشتم-آزمون کابل ها به روش مغناطیسی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
94219421کابل­ راه­ها- الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل­راه طـراحی شده برای حمل نفرات- واژگان­ شناسی01396بهمنکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9422-19422نیروی سیال هیدرولیک-ابعاد و کد شناسایی برای فلنجهای نصب و انتهای محور پمپ های رفت و برگشتی و موتورها-قسمت اول -سری اینچی ارائه شده بر حسب واحد متریک11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
9423-19423نیروی سیال هیدرولیک-تعیین خصوصیات موتورها-قسمت اول-در سرعت پایین ثابت و فشار ثابت11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
9424-19424محافظت در برابر آتش -آتش خاموش کن های چرخدار و قابل حمل -قسمت اول -انتخاب و نصب11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
9427-19427ظروف و لوازم تزریق -قسمت 1- ویال های تزریق ساخته شده از لوله شیشه ای01396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
94319431بیوتکنولوژی -فرآیند های تولید در مقیاس انبوه-طراحی سازه صنعتی براساس درجه خطر01396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
94419441شیر و فرآورده های آن – اندازه گیری مقدار روی – روش طیف سنجی جذب اتمی شعله ای01396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9444-A19444ترشي قارچ- ويژگي‌ها  اصلاحيه شماره 101396خردادکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9447-A19447ترشی فلفل -ویژگیها (اصلاحیه شماره 1)11396تیرکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
94519451عکاسی-پسماند فرآیند ظهور عکاسی-اندازه گیری نیتروژن آمینی کل-روش کجلدال میکرودیفیوژن11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9456-A19456ساختمان- فرآورده ­های بندکشی- طبقه­ بندی و الزامات درزگیرها- ویژگی­ ها(اصلاحیه شماره 1)11396دیکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
94619461آگوستیک -اندازه گیری نوفه درون خودروهای موتوری11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9464-19464دریا -کشتی ها و فن آوری دریایی- سیستم های تخلیه روی کشتی ها و سازه های دریایی -قسمت اول -تخلیه هرز آب سرویسهای بهداشتی -طراحی سیستم تخلیه11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
94719471خوراک دام-پیشگیری و یا کاهش آفلاتوکسین b1 آیین کار بهداشتی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9480-19480ایمنی کارکردی سیستم های ابزار ایمنی برای بخش صنعتی فرآیند-قسمت اول -چارچوب کاری ، تعاریف ،سیستم و الزامات سخت افزاری و نرم افزاری11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
94819481باتریها وسلول های ثانویه شامل الکترولیت های قلیایی یا سایر الکترولیت های غیر اسیدی-آزمون های مکانیکی برای باتریها و سلول های قابل شارژ آب بندی شده قابل حمل و نقل11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
94919491کنسرو قلیه میگو-ویژگیها و روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
949-1949افزودنی خوراکی مجاز -امولسیفایرها-فهرست و ویژگیها11396مهرکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9494-19494مواد کربن دار مورد استفاده در تولید آلومینیوم-کک تکلیس شده -تعیین واکنش پذیری با هوا-قسمت اول-روش دمای اشتعال11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9496-19496چسب ها-روشهای آماده سازی آزمونه های توده ای-قسمت اول-سیستم های دو جزئی11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
95019501چرم-وت بلوی گوسفندی-ویژگی ها01396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9504-19504دوچرخه -لوله های فولادی مورد مصرف در دوچرخه و سه چرخه های مسافر کشی-ویژگی ها-قسمت اول-الزامات عمومی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9509-19509کیفیت خاک-اندازه گیری نیترات ،نیتریت و آمونیوم در خاکهای مرطوب-استخراج با محلول پتاسیم کلرید قسمت اول-روش دستی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
95109510قهوه فوری -تعیین کاهش جرم در 70 درجه ساسیوس تحت فشار پایین11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
95119511روغن ها و چربی های حیوانی و گیاهی-اندازه گیری ایزومرهای ترانس غیر مزدوج روش طیف سنجی مادون قرمز11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
95129512کیفیت خاک-پیش آماده سازی نمونه ها برای اندازه گیری آلاینده های آلی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9513-19513نور و تجهیزات نوری-ویژگی های دوربین های تلسکوپی-قسمت اول-تجهیزات با مقاصد عمومی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
9513-29513نور و تجهیزات نوری-ویژگی های دوربین های تلسکوپی-قسمت دوم-تجهیزات با عملکرد عالی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
9514-19514لیزرها و تجهیزات مربوط به لیزر-روش های آزمون برای تعیین شکل جبهه موج پرتو لیزر-قسمت اول اصطلاحات و جنبه های اساسی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
9514-29514لیزرها و تجهیزات مربوط به لیزر-روش های آزمون برای تعیین شکل جبهه موج پرتو لیزر-قسمت دوم-حس گرهای شاک -هارتمن11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
95159515سایش مواد کاشتنی -ذرات سایشی پلیمر و فلز-جداسازی و شناسایی01396خردادکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
95169516کیفیت خاک-تعیین مقدار هیدروکربن ها در گسترهC10 تاC40 روش کروماتوگرافی گازی11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
95179517کیفیت خاک-استخراج تالیم و تعیین مقدار آن به روش اسپکترومتری جذب اتمی الکتروترمال11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
95189518کیفیت خاک – تعیین سیانید کل و سیانید با قابلیت آزاد شدن آسان – روش آنالیز جریان پیوسته01396دیکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
95199519کیفیت خاک-تعیین مقدار کلروفنل های انتخابی -روش کروماتوگرافی گازی و آشکار سازی ربایش الکترونی11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
95219521کیفیت خاک- تعیین کروماتوگرافی گازی  هیدروکربن­های آروماتیک فرار، هالوژنه و اتر­های انتخاب شده- روش فضای فوقانی ساکن 01396بهمنکمیته ملی استاندارد محیط زیست
9531-19531پودرهای فلزی -تعیین چگالی ظاهری -قسمت اول -روش قیف11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
9531-29531پودرهای فلزی-تعیین چگالی ظاهری-قسمت دوم-روش حجم سنجی اسکات11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
9534-19534خودروهای جاده ای -بار جاده -قسمت اول -تعیین بار جاده تحت شرایط جوی مرجع11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9535-19535خودروهای جاده ای – تمیزی اجزاء مدار سیال -قسمت اول- واژه نامه11396دیکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9536-19536خودروهای جاده ای تجاری -اتصالات میله های کشش و چشمی ها برای میله های کشش صلب-قسمت اول-آزمون های استحکامی برای یدک کش های مرکز -محور با بار عمومی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9537-19537خودروهای جاده ای کاهش خطرات استفاده نادرست از سامانه های مهار کننده کودک-قسمت اول -فرم هایی برای مطالعات میدانی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9538-19538خودروهای جاده ای -روشهای آزمون دینامیکی خودرو-بخش اول -شرایط عمومی برای خودروهای سواری11396فروردینکمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
95419541چوب-خشک کن های غلتکی-روشهای بازرسی و آزمون
چوب-خشک کن های غلتکی-روشهای بازرسی و آزمون
11396فروردینکمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
95519551کاندوم های لاستیکی برای آزمایش های بالینی-اندازه گیری خواص فیزیکی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
9552-19552دستکش های معاینه پزشکی یکبار مصرف -قسمت اول-ویژگیها برای دستکش های ساخته شده از لاتکس یا محلول لاستیکی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
95619561فرونیکل -تعیین مقدار سیلیسیم-روش وزن سنجی11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9571-89571آلیاژهای منیزیم-تعیین مقدار آلومینیم-روش وزن سنجی8- هیدروکسی کینولین11396فروردینکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9581-19581آکوستیک-آزمونهای آزمایشگاهی درباره انتشار نوفه وسایل و تجهیزات مورد استفاده در تاسیسات تامین آب-قسمت اول -روش اندازه گیری11396فروردینکمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
9581-29581آکوستیک-آزمونه های آزمایشگاهی درباره انتشار نوفه وسایل و تجهیزات مورد استفاده در تاسیسات تامین آب-قسمت دوم-شرایط نصب و راه اندازی برای شیرهای معمولی وشیرهای مخلوط11396فروردینکمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
9581-39581آکوستیک-آزمونهای آزمایشگاهی درباره انتشار نوفه وسایل و تجهیزات مورد استفاده در تاسیسات تامین آب-قسمت سوم -شرایط نصب و راه اندازی برای وسایل و شیرهای فلکه11396فروردینکمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
9581-49581آکوستیک-آزمونهای آزمایشگاهی درباره انتشار نوفه وسایل و تجهیزات مورد استفاده در تاسیسات تامین آب-قسمت چهارم -شرایط نصب و راه اندازی برای وسایل ویژه11396فروردینکمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
9584-19584آکوستیک-تضعیف صدا در طول انتشار در فضای باز-قسمت اول -محاسبه جذب صدا توسط جو11396فروردینکمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
9585-19585سیستمهای سیالی و قطعات -دیاگرام های مدار و نمادهای ترسیمی -قسمت اول-نمادهای ترسیمی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
9588-19588پنوماتیک-فیلترهای هوای فشرده -قسمت اول-مشخصات اصلی مورد نیاز برای برگه های فنی تامین کننده و الزامات نشانه گذاری محصول11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
95919591سیستم‌های توان سیال پنوماتیک—شیرهای کنترل‌جهت— ویژگی‌های پین اختصاص یافته برای اتصال‌دهنده‌های گرد الکتریکی با قطر mm 8 و mm 1201396شهریورکمیته ملی استاندارد مکانیک 
9598-19598فناوري اطلاعات-فنون امنيتي-توابع چكيده‌ساز-قسمت 1: كليات01396اردیبهشتکمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
96019601بتن آماده -فهرست بازرسی و کنترل کیفیت تجهیزات تولید بتن آماده 11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
961961نمادهای ترسیمی برای استفاده در نقشه های تفصیلی ، نقشه های بزرگ مقیاس و برش های عرضی زمین شناختی   قسمت اول : قواعد عمومی نمایش11396فروردینکمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
96109610ماهی و فراورده های آن-فرآوری ،جابجایی و یخ زدن -واژه نامه 11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
96119611ماهی و فراورده های آن-فرآوری ،جابجایی و یخ زدن در کشتی ماهیگیری در دریا-آیین کار11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
96129612ماهی و فراورده های آن-فرآوری ،جابجایی و یخ زدن در کارگاه فراوری و سردخانه ساحل-آیین کار11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
96139613مواد غذايي- روش‌هاي رديابي ارگانيسم‌هاي تغيير ژنتيكي يافته و فرآورده‌هاي حاصل از آن‌ها- الزامات كلي و تعاريف01396مردادکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
96149614بیوتکنولوژی-ارگانیسم های تغییر ژنتیکی یافته برای استفاده در محیط -راهنمای نمونه برداری رها سازی عمدی گیاهان تغییر ژنتیکی یافته11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
96159615شیر و فراورده های آن-کشت های آغازگر مزوفیلیک-شمارش باکتریهای اسید لاکتیک تخمیر کننده سیترات-روش شمارش کلنی در 25C011396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
96169616فرآورده های شیری -شمارش لاکتوباسیلوس اسید وفیلوس احتمالی در محیط کشت انتخابی -روش شمارش کلنی در 37C011396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
96179617مواد غذایی- روش‌های ردیابی ارگانیسم‌های تغییر ژنتیکی یافته و محصولات حاصل از آنها-روش‌های کیفی مبتنی بر اسید نوکلئیک01396تیرکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9617-29617روشهای جامع برای آنالیز مولکولی نشانگرهای زیستی-روش های آنالیز آشکار سازی ارگانیسم های تراریخته و محصولات حاصل از آنها قسمت 2- روش واکنش زنجیره ای پلیمر از هم زمان ویژه ساختار برای آشکار سازی رده تراریخته fp967 در تخم کتان و فراورده های آن11396تیرکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9617-39617روش های جامع برای آنالیز مولکولی نشانگرهای زیستی -روش های آنالیز آشکارسازی موجودات تراریخته و محصولات حاصل از آنها -قسمت3- روش واکنش زنجیره ای پلی مراز هم زمان ویژه ساختار برای آشکار سازی توالی p35s-pat برای غربالگری موجودات تراریخته11396خردادکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9617-49617روش‌هاي جامع براي آناليز بيوماركرهاي مولكولي_ روش‌هاي آناليز رديابي موجودات‌ تراريخته و محصولات حاصل از آنها قسمت 4: روش‌هاي غربالگري بر پايهReal-time PCR  براي رديابي توالي‌هاي DNA؛ P-nos و P-nos- nptII11396خردادکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9617-59617روش‌هاي جامع براي آناليز بيوماركرهاي مولكولي- روش‌هاي آناليز رديابي موجودات‌ تراريخته و محصولات حاصل از آنها قسمت 5: روش‌هاي غربالگري بر پايه Real-time PCR براي رديابي توالي‌ DNA؛ پروموتر FMV)P-FMV)11396خردادکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9617-69617روش‌هاي جامع براي آناليز بيوماركرهاي مولكولي- روش‌هاي آناليز رديابي موجودات‌ تراريخته و محصولات حاصل از آنها قسمت 6: روش‌هاي غربالگري بر پايه Real-time PCR براي رديابي توالي‌هاي DNA؛ cry1Ab/Ac و Pubi-cry11396خردادکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
96199619پایپوش-روشهای آزمون کفی-مقاومت در برابر جدا شدن لایه ها11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
96219621پایپوش-روشهای آزمون کفی،آسترو گلچه -مقاومت در برابر عرق بدن11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9629-19629ماشین آلات و تجهیازت نساجی-ماشین های بافندگی حلقوی تاری تخت -قسمت اول-واژه نامه ساختار اصلی و اجزاء بافت11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
96319631گل های شاخه بریده -ویژگیهای عمومی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9639-19639گندم و آرد گندم-میزان گلوتن -قسمت اول -اندازه گیری گلوتن مرطوب به روش دستی11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
96419641غذاهای پخته و از پیش پخته شده در کیترینگ -آئین کار بهداشتی11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9649-A19649کاشی سرامیکی-معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید (اصلاحیه شماره 1)11396بهمنکمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
96519651اوراق فشرده چوبی -معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید01396دیکمیته ملی انرژی
9661-19661میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام -روش جامع برای جستجو ، شناسایی و شمارش گونه های کمپیلوباکتر قسمت اول -روش جستجو11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9661-29661میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام -روش جامع برای جستجو ،شناسایی و شمارش گونه های کمپیلوباکتر قسمت دوم-روش شمارش کلنی11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9661-39661میکروبیولوژی موادغذایی و خوراک دام-روش جامع برای جستجو،شناسایی و شمارش گونه های کمپیلوباکتر-قسمت3-روش نیمه کمی11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9666-19666نساجی-تجزیه شیمیایی کمی-قسمت اول -اصول کلی آزمون11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9666-109666نساجی- جداسازی کمّی به روش شیمیایی -قسمت 10: مخلوط الیاف تری استات یا پلی­ لاکتید با بعضی از الیاف دیگر( روش استفاده از دی کلرو متان)01396دیکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9666-119666نساجی- جداسازی کمّی به روش شیمیایی- قسمت 11: مخلوط الیاف سلولزی با الیاف پلی­ استر (با استفاده از اسید سولفوریک)01396بهمنکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9666-129666نساجی- جداسازی کمّی به روش شیمیایی – قسمت 12 : مخلوط الیاف اکریلیک با انواع مشخصی از الیاف مُداکریلیک­، الیاف کُلردار، الیاف الاستان، با بعضی از الیاف دیگر(روش استفاده از دی­متیل فرمالدئید)01396دیکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9666-139666نساجی-تجزیه شیمیایی کمی-قسمت سیزدهم -مخلوطهای بعضی الیاف کلردار با الیاف دیگر(با استفاده از کربن دی سولفید/استن)11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9666-149666نساجی-تجزیه شیمیایی کمی-قسمت چهاردهم -مخلوطهای بعضی الیاف استات با بعضی الیاف کلردار(با استفاده از استیک اسید)11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9666-159666نساجی-تجزیه شیمیایی کمی-قسمت پانزدهم -مخلوط الیاف جوت با بعضی الیاف حیوانی (با استفاده از تعیین نیتروژن موجود)11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9666-169666نساجی-تجزیه شیمیایی کمی-قسمت شانزدهم -مخلوط الیاف پلی پروپیلن با بعضی الیاف دیگر(با استفاده از زایلن)11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9666-179666نساجی-تجزیه شیمیایی کمی-قسمت هفدهم -مخلوط الیاف کلردار (هموپلیمر وینیل کلراید)با بعضی الیاف دیگر (با استفاده از سولفوریک اسید)11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9666-189666نساجی- جداسازی کمّی به روش شیمیایی -قسمت 18: مخلوط الیاف ابریشم با سایر الیاف پروتئینی (روش استفاده از اسید سولفوریک)01396دیکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9666-199666نساجی-تجزیه شیمیایی کمی-قسمت نوزدهم -مخلوط الیاف سلولزی با آسبست (با استفاده از گرما دادن )11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9666-219666نساجی-جداسازی کمّی به روش شیمیایی -قسمت 21: مخلوط الیاف کُلردار، انواع مشخصی از الیاف مُداکریلیک، الاستان­­ها، استات­ها، تری­استات­ها با بعضی از الیاف دیگر (روش استفاده از سیکلوهگزانون)01396دیکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9667-19667میکروبیولوژی زنجیره موادغذایی- روش جامع برای تعیین گونه‌های ویبریو- قسمت 1: تشخیص انتروپاتوژنیک‌های بالقوه ویبریو پاراهمولیتیکوس، ویبریو کلرا و ویبریو ولنیفیکوس01396اسفندکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9668-19668کیفیت آب-ارزیابی ژنوتوکسیسیتی به روش القاء میکرونوکلئی -قسمت اول -ارزیابی ژنوتوکسیسیتی با استفاده از لاروهای آمفی بین 11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
96819681بسته بندی -توصیه هایی برای توجه به نیازهای مصرف کننده 11396فروردینکمیته ملی استاندارد بسته بندی 
9685-19685سلول ها و باتریهای ثانویه شامل الکترولیتهای  قلیایی یا غیراسیدی -سلولهای تکی قابل شارژ آب بندی شده قابل حمل و نقل -قسمت اول -نیکل -کادمیم11396فروردینکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
96919691پایپوش -زیره -انرژی فشردگی-روش آزمون11396فروردینکمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9697-19697مبلمان -میز و صندلی مراکز آموزشی قسمت اول -ابعاد عملکردی01396تیرکمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
9698-19698مبلمان اداری -میزهای اداری قسمت 1- ابعاد01396تیرکمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
97019701کابل های قدرت با عایق اکسترود شده و تجهیزات جانبی آن برای ولتاژهای اسمی بالای (Um=36kV)30kV تا (Um=170kV)150kV -روشهای آزمون و الزامات01396مردادکمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9702-19702الزامات تحویل برای شرایط سطحی صفحات ، محصولات عریض و مقاطع گرم نوردیده فولادی-قسمت اول -الزامات عمومی11396فروردینکمیته ملی استاندارد مکانیک 
971971گل اخرا01396فروردینکمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
97109710روغن زیتون- اندازه ‏گیری استیرن‏ ها در روغن‎های گیاهی پالایش شده- روش آزمون01396تیرکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
97119711روغن زیتون -اندازه گیری محتوای الکل های آلیفاتیک و تری ترپنیک به روش کروماتوگرافی گازی -روش آزمون01396تیرکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
97129712یبوتکنولوژی-زیست تخریب پذیری وسمیت بومی روغن های روان کننده -واژه نامه11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
97139713خرمای نرم-راهنمای اجرای برنامه های پیش نیازی و سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط بحرانی در واحدهای فراوری و بسته بندی11396فروردینکمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
97149714گوشت تازه طیور-ویژگیها11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
97159715سویا برگر-ویژگیها و روشهای آزمون11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
97169716ماهی و فراورده های دریایی-گواهی الگو11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
97179717گوشت قرمز تازه -ویژگیها11396فروردینکمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی