دانلود استاندارد

دانلود استاندارد های ISIRI

استانداردهای سازمان ملی استاندارد

برای دانلود pdf استانداردهای فارسی زیر ، شماره استانداردهای ISIRI مورد نظر را برای ما ارسال کنید. هزینه هر فایل 50 هزار تومان می باشد و پس از واریز، پی دی اف استانداردها ارسال می شود. ارسال شماره استاندارد از طریق ایمیل ، واتس آپ و یا تلگرام گیگاپیپر ارسال شود.

7271-1 7271 واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده های ساختمانی ـ روشهای آزمون ـ قسمت اول: اندازه گیری شدت رهایش گرما ناشی از سوختن مصالح و فرآورده های ساختمانی به وسیله دستگاه گرماسنجی مخروطی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
7271-2 7271 واکنش در برابر آتش برای مصالح ساختمانی و فرآورده های ساختمانی- روشهای آزمون- قسمت دوم- آزمون قابلیت نسوختن مواد 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7271-4 7271 واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده های ساختمانی روش های آزمون:قسمت چهارم-قابلیت افروزش فراورده های ساختمانی در برخورد مستقیم شعله(آزمون منبع تک شعله) 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
7271-5 7271 واکنش در برابر آتش برای مصالح و فراورده های ساختمانی-روش های آزمون قسمت پنجم-تعیین گرمای ناشی از سوختن مواد 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
7271-8 7271 واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده های ساختمانی روش های آزمون:قسمت هشتم-روشهای تثبیت شرایط و ضوابط کلی برای انتخاب مصالح پشت کار 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
7277-1 7277 کانه های آهن – اندازه گیری مقدار منگنز – قسمت 1- روش اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
7281 7281 کانه های آهن- اندازه گیری مقدار تیتانیم -روش اسپکتروفتومتری با استفاده از دی آنتی پیریل متان 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
7286-1 7286 کانه های آهن -اندازه گیری مقداروانادیم -قسمت 1- روش اسپکتروفتومتری با استفاده از بنزوئیل -فنیل هیدروکسیل آمین 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
7288-1 7288 خودروهای جاده ای – موتورهای احتراق داخلی – سیستمهای جرقه زنیقسمت اول : واژه نامه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7291-1 7291 خودروهای جاده ای -مستند سازی فنی سامانه های الکتریکی و الکترونیکی -قسمت 1-محتوای اسناد مبادله شده 1 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7291-2 7291 خودرو – مستند سازی فنی سیستمهای الکتریکی و الکترونیکی – قسمت دوم: توافقنامه مستند سازی خودروهای جاده ای 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7291-3 7291 خودروهای جاده ای – مستند سازی فنی سامانه های الکتریکی و الکترونیکی – قسمت 3- مثال کاربردی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7301 7301 فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان- تعيين جذب آب درازمدت از طريق نفوذ-  روش ‌آزمون 0 1396 مرداد کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
731 731 نمونه فرمهای آمار مربوط به کشتار دام وطیور و بیمارهای مشاهده شده در کشتارگاه ها 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7310 7310 غلات و فرآورده آن – الک های آزمون دانه غلات – ویژگی ها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7311-1 7311 استاندارد توتون ,تنباکو وفرآورده های آن ها – سیگارت – تعیین آب در کندانزات دود – روش آزمون قسمت اول: روش کروماتوگرافی گازی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7311-2 7311 سیگارت – تعیین آب در کندانزات دود – قسمت دوم : روش کارل فیشر 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7313 7313 توتون و فرآورده­های آن- تعیین خلوص نیکوتین- روش وزن­سنجی با تنگستوسیلیسیک اسید- روش آزمون 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7314-1 7314 توتون ریز برش و سیگارت های دست پیچ – روش های نمونه برداری ، مشروط سازی و آزمون  قسمت اول : نمونه برداری 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7314-2 7314 توتون ریز برش و سیگارت های دست پیچ – روش های نمونه برداری، مشروط سازی و آزمون – قسمت دوم : شرایط محیطی جهت مشروط سازی و آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7314-3 7314 توتون ریز برش و سیگارتهای دست پیچ-روش های نمونه برداری،مشروط سازی و آزمون- قسمت سوم:اندازه گیری کندانزات کل سیگارتهای دست پیچ با استفاده از ماشین سیگارت دود کنی متداول آزمایشگاهی، آماده سازی برای تعیین آب و نیکوتین و محاسبه قطران 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7315-1 7315 نساجی-خصوصیات کششی درز دوخت کالاهای آماده مصرف نساجی-قسمت 1- تعیین حداکثر نیروی گسیختگی درز با استفاده از روش نوار باریک 0 1396 آذر کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7315-2 7315 نساجی-خصوصیات کششی درز دوخت کالاهای آماده مصرف نساجی-قسمت 2- تعیین حداکثر نیروی گسیختگی درز با استفاده از روش نوار پهن 0 1396 آذر کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7316 7316 نساجی -ارزیابی ظاهر پوشاک و سایر کالاهای نهایی نساجی-پس از انجام عملیات شستشو و خشک کردن غیر صنعتی -روش آزمون 0 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7317 7317 ماشین های خاک برداری -ابعاد فیزیکی کاربران و حداقل فضای اتاقک کاربر 0 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7318 7318 راه آهن – ارتعاشات مکانیکی – اندازه گیری و تجزیه و تحلیل ارتعاشات بدنه کامل که مسافرین و خدمه در وسایل نقلیه ریلی در معرض آن قرار می گیرند 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بسته بندی 
7319 7319 ماشین های خاکبرداری – حداقل ابعاد فضای دسترسی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7325-1 7325 کاتترهای داخل عروقی سترون شده و یکبار مصرف -قسمت 1- الزامات عمومی 0 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
7327-A1 7327 وسايل جراحي مورد استفاده در پزشكي براي بستن زخم- نخ هاي جراحي سترون شده باسوزن و بدون سوزن (ليگاتورها) – ويژگي­ها و روش­هاي آزمون 1 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
7331 7331 کلاس مدارس ابتدایی ـ ویژگیها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
7341 7341 معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی و برچسب انرژی لامپ های الکتریکی 0 1396 آذر کمیته ملی انرژی
7347-1 7347 توتون و فراورده های آن -تعیین مقدار آب-روش کارل قیشر 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7351 7351 آبشویه – ویژگیها و روش های آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7354-1 7354 کاشتنی های جراحی -پین ها و سیم های استخوانی قسمت 1- الزامات کلی 0 1396 آذر کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
7355-1 7355 کاشتنیهای جراحی – سیستمهای نیل داخل کانالی قسمت اول : نیل های داخل کانالی با سطح مقطع شبدری یا V شکل 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
7361 7361 کاشتنیهای جراحی – پیچهای فلزی استخوان با آچارخور شش گوش، زیر کله کروی، با رزوه نامتقارن – ابعاد 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
7368-1 7368 ایمنی ماشین آلات – قسمتهای مرتبط با ایمنی سیستمهای کنترل کننده – قسمت اول : اصول کلی طراحی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
7371 7371 نمادهای گرافیکی – نمادهای اطلاعات عمومی 0 1396 فروردین کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
7385-1 7385 گرمایش خورشیدی –  سیستم های آبگرمکن خانگی –قسمت اول : روش های اجرایی رده بندی عملکرد با استفاده از روش های آزمون آزمون در فضای بسته 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7386-1 7386 طراحی ارگونومی برای ایمنی ماشین آلات –  قسمت اول : اصول تعیین ابعاد مورد نیاز دریچه ها به منظور دسترسی کل بدن به داخل ماشین آلات 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7400-1 7400 پلاستیک ها ـ مواد رنگ ده ـ تعیین پایداری رنگ در برابر گرما طی فرایند رنگین کردن پلاستیک ‌ها، قسمت اول : کلیات 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7405-1 7405 نساجی- تعیین مقاومت کالاهای سلولزی در مقابل میکروارگانیزم ها- آزمون دفن در خاک- قسمت اول : ارزیابی تکمیل های کند کننده تخریب 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7410 7410 روغن ها و چربی های خوراکی – تعیین قلیائیت – روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7411 7411 روغن ها و چربی های خوراکی – تعیین رسوب (لرد) در روغن ها و چربی های خام – روش جانب مرکز 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
741-1 741 گوشت و فراورده های آن-تعیین مقدار کلرید-قسمت اول-روش آزمون ولهارد 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7412 7412 روغن ها و چربی های خوراکی – ارزیابی حسی– روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7413 7413 روغن ها و چربی های خوراکی – تشخیص روغن کنجد به روش ویلاوچیا – روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7414 7414 روغن ها و چربی های خوراکی – تعیین رسوب قابل دید- روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7415 7415 نساجی- ثبات رنگ- لغات مورد استفاده در رنگ سنجی-واژه نامه 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7416 7416 چوب ـ اوراق فشرده ـ تخته فیبر ـ ویژگی ها و رو ش های آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
7416-1 7416 چوب-اوراق فشرده-تخته فیبر -ویژگیها -قسمت اول -الزامات عمومی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
7416-2 7416 چوب – اوراق فشرده – تخته فیبرهای سخت با فرآیند مرطوب – قسمت 2- الزامات 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
7416-3 7416 چوب -اوراق فشرده – ویژگیهای تخته فیبر متوسط با فرایند مرطوب- قسمت 3- الزامات 1 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
7416-4 7416 چوب -اوراق فشرده -تخته فیبر قسمت 4-الزامات تخته فیبر سبک 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
7416-5 7416 چوب – اوراق فشرده – تخته فيبر با فرآيند خشك- قسمت 5: ويژگي ها 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
7416-6 7416 اوراق فشرده چوبی-تخته فیبر عایق -ویژگیها و روش های آزمون 1 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
7417 7417 ماشین‌ آلات‌ عمومی صنایع‌ چوب‌ ـ واژه نامه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
7419 7419 ماشین‌های عمومی تراش‌ چوب‌ – آئین‌ حفاظت‌ و ایمنی 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7421 7421 مدیریت ریسک پروژه رهنمودهای کاربردی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت
7431 7431 ماهیان ، سخت پوستان و نرمتنان – راهنمای ارزیابی حسی در آزمایشگاه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7442-1 7442 درستی (صحت و دقت) روشها و نتایج اندازهگیریقسمت اول : تعاریف و اصول کلی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
7451 7451 کاشتنیهای جراحی- مواد فلزی- روش آزمون کشش برای پوششهای فلزی متخلخل 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
7459-1 7459 خودرو های جاده ای – اتصال دهنده های فشار قوی برای کویلها و دلکوها ، قسمت اول : نوع سوکتی  1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7461 7461 خودرو های جاده ای – اتصالات دهنده ها برای اتصال الکتریکی خودروهای بکسل کننده و بکسل شونده اتصال دهنده 7 قطبی نوع N 24 (معمولی)برای خودروهای با ولتاژ تغذیه اسمی 24v 0 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7462-1 7462 خودروهای جاده ای – آزمایش تجهیزات تزریق سوخت –
قسمت 1: تنظیمات سوخت پاش و ابزارهای نگهدارنده
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7470-1 7470 ماشین های خاک برداری -ابعاد فیزیکی کاربران و حداقل فضای اتاقک کاربر 0 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7471-1 7471 ماشين هاي خاكبرداري – نمادها براي كنترل هاي كاربر و ساير نمايشگرها – قسمت 1: نمادهاي متداول 0 1396 دی کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7471-2 7471 ماشين هاي خاكبرداري – نمادها براي كنترل هاي كاربر و ساير نمايشگرها – قسمت 2: نمادهاي ويژه براي ماشين ها، لوازم و تجهيزات جانبي 0 1396 دی کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7477-1 7477 این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره 7477 میباشد 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7481 7481 پتاسیم پرمنگنات – ویژگیها وروش های آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7482-1 7482 هوای فشرده برای کاربردعمومی قسمت اول: آلاینده ها و رده های کیفیت 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7485-1 7485 رنگها وجلاها ـ تعیین مقاومت در برابر خوردگی چرخه ای قسمت اول:تر(مه نمک) /خشک/ رطوبت 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7486-1 7486 پوشرنگ­ ها و جلا­ها- تعیین مقاومت در برابر خوردگی رشته­ای- قسمت 1: زیرآیندهای فولادی 0 1396 دی کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7487-1 7487 رنگها و جلاها-اندازه گیری مقدار ترکیب آلی فرار قسمت 1- روش اختلاف 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7491-1 7491 درزگیرهای لاستیکی-الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل اتصال لوله مورد استفاده در کابردهای آب و فاضلاب-قسمت 1- لاستیک ولکانیده 0 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7491-2 7491 درزگیرها لاستیکی – الزامات مواد سازنده درزگیرنده محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب – قمست 2- ترموپلاستیک الاستومرها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7491-3 7491 درزگیرها لاستیکی – الزامات مواد سازنده درزگیرنده محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب – قمست 3-لاستیک ولکانیده ی اسفنجی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7491-4 7491 درزگیرها لاستیکی – الزامات مواد سازنده درزگیرنده محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب – 4- پلی پورتان ریخته گری  1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7492-A1 7492 تخت‌خواب چوبي يك و دونفره بزرگسال- ويژگي‌ها و روش‌هاي آزمون (اصلاحيه شماره 1) 1 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
7501 7501 توربین های بخار- ویژگی های عمومی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7505-1 7505 رنگدانه ها و پر کننده ها-روشهای آزمون عمومی -قسمت اول-مقایسه رنگ رنگدانه ها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7505-10 7505 رنگدانه ها و پر کننده ها-روش آزمون عمومی -قسمت 10- اندازه گیری چگالی -روش پیکنومتری 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7505-11 7505 رنگ دانه ها و پرکننده ها-قسمت11-اندازه گیری حجم کوبشی و چگالی ظاهری پس از کوبش 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7505-13 7505 رنگدانه‌ها و پر کننده‌ها – تعیین سولفات‌ها، کلریدها و نیترات‌های محلول در آب
روش آزمون
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7505-14 7505 رنگدانه ها و رنگدانه یارها-روشهای کلی آزمون قسمت14-تعیین مقاومت آب استخراجی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7505-15 7505 رنگ دانه ها و پرکننده ها-قسمت15-مقایسه مقاومت انواع مشابهی از رنگدانه های رنگی در برابر نور -روش های آزمون 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7505-17 7505 رنگدانه ها و رنگدانه یارها-روش های عمومی آزمون -قسمت 17- مقایسه قدرت روشنای رنگدانه های سفید 1 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7505-18 7505 رنگدانه ها و پرکننده ها-روش های آزمون عمومی- قسمت 18 -تعیین باقیمانده روی الک -روش شستشوی مکانیکی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7505-19 7505 رنگدانه‌ها – تعیین نیترات‌های محلول در آب
(روش سالیسیلیک اسید) – روش آزمون
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7505-21 7505 رنگدانه ها و رنگدانه یارها-روشهای کلی آزمون قسمت21-مقایسه پایداری حرارتی رنگدانه ها با استفاده از محیط گرمخانه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7506-1 7506 پوشرنگ هاو جلاها-تعیین درصد حجمی مواد غیر فرار قسمت 1- استفاده از صفحه آزمون پوشش داده شده برای تعیین ماده غیر فراز وتعیین دانسیته فیلم خشک با اصل ارشمیدس 1 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7508-1 7508 پوشرنگ ها و جلاها -تغییر شکل سریع(آزمون مقاومت در برابر ضربه )قسمت1-آزمون سقوط وزنه با سمبه سرپهن 0 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد مکانیک 
751 751 پوشه دان 1 1396 فروردین کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
7510 7510 رنگ ها و جلاها-اندازه گیری ضخامت فیلم 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7511 7511 گوشت و فرآورده های آن – شاه میگو – آئین کار فرآوری و عمل آوری 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7512 7512 روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی -روغن سبزه-ویژگیها و روشهای آزمون 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7513 7513 روغن ها و چربی های حیوانی و گیاهی –مارگارین (کره نباتی) –  روش های آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7514 7514 کیفیت هوا – روش نمونه گیری طبقه بندی شده برای ارزیابی کیفیت هوای محیط 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7515 7515 ورق های صاف الیاف ـ سیمانی ـ ویژگی ها و روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
7519 7519 ظروف شیشه ای آزمایشگاهی-قیف های صافی-ویژگی ها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7521-1 7521 ماشینهای کشاورزی – تراکتورها و ماشینهای خود گردان کشاورزی و جنگل داری – محیط اتاقک کاربر – قسمت اول : واژه نامه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7521-2 7521 ماشینهای کشاورزی-تراکتورها وماشینهای خود گردان کشاورزی و جنگل داری – محیط اتاقک کاربر- قسمت دوم : عملکرد وروش آزمون سیستمهای تهویه ، گرمایش و تهویه مطبوع 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7521-3 7521 ماشینهای کشاورزی – تراکتورها و ماشینهای خود گردان کشاورزی و جنگل داری – محیط اتاقک کاربر -قسمت سوم : تعیین اثر گرمایش خورشیدی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7521-4 7521 ماشینهای کشاورزی – تراکتورها و ماشینهای خود گردان کشاورزی و جنگل داری – محیط اتاقک کاربر -قسمت چهارم : روش آزمون عامل صافی هوا 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7521-5 7521 ماشینهای کشاورزی – تراکتورها و ماشینهای خود گردان کشاورزی و جنگل داری – محیط اتاقک کاربر – قسمت پنجم : روش آزمون سیستم فشارساز اتاقک 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7531-1 7531 این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره ISIRI-OIML R 49-1 میباشد 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
7531-2 7531 این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره ISIRI-OIML R 49-1 میباشد 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
7532-1 7532 نمودارکنترل -قسمت1- راهنمایی های کلی 1 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت
7536-1 7536 خودرو های جاده ای – دنده پینیون های استارتر(متریک) – قسمت اول : دنده پینیون های متداول 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7537-1 7537 خودروهای جاده ای -کابل های اتصال چند رشته ای – قسمت 1- روشهای آزمون الزامات مربوط به کابل های غلاف  شده با عملکرد بنیادی 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7540-1 7540 معدنکاری – واژه‌نامه
 قسمت اول : طرح‌ریزی و نقشه‌برداری
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
7540-10 7540 معدنکاری-واژنامه-قسمت دهم:ترابری 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
7540-11 7540 معدنکاری-واژنامه-قسمت یازدهم:کنترل لایه ها 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
7541-1 7541 هوافضا – دندانه های متریک با شکل نمای J قسمت اول : الزامات کلی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7541-2 7541 هوافضا – دندانه های متریک شکل نمای J قسمت دوم : ابعاد حدی برای پیچ ها و مهره ها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7541-3 7541 هوافضا – دندانه های متریک با شکل نمای J قسمت سوم : ابعاد حدی برای اتصالات سامانه های سیالی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7551 7551 هوافضا خارهای قفلی ، فولاد زنگ نزن ، برای بست های چرخشی استوانه ای کابل های فلزی کنترل هواگرد – ابعاد 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
755-1 755 موزاییک سیمانی -قسمت 1- برای کاربرد داخلی -ویژگیها و روشهای آزمون 1 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
7551-1 7551 خودروهای جاده‌ای – تبادل اطلاعات دیجیتال روی اتصالات الکتریکی بین خودروهای بکسل کننده و بکسل شونده – قسمت اول : لایه فیزیکی و لایه ارتباط داده ها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7551-2 7551 خودروهای جاده‌ای – تبادل اطلاعات دیجیتال روی اتصالات الکتریکی بین خودروهای بکسل کننده و بکسل شونده – قسمت دوم : لایه اطلاعاتی کاربردی برای ترمزها و سیستم‌های حرکتی خودرو 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7552-1 7552 خودروهای جاده ای – سیستم ترمز هیدرولیکی – قسمت اول: لوله های لاله و برگردان شده  ، سوراخهای قلاویز شده ، اتصالات نری  و نشیمنگاههای لوله 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7554-1 7554 خودروهای جاده ای -ارتباطات تشخیصی روی خط K (خط Dok) -قسمت 1-لایه فیزیکی 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7555-1 7555 خودروهای جاده ای -تبادل اطلاعات دیجیتالی از طریق اتصالات الکتریکی بین خودروهای کشنده و کشیده شونده -قسمت اول -لایه فیزیکی و لایه محور انتقال اطلاعات دیجیتال 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7557-1 7557 خودروهای جاده ای – سیستم های ترمز بادی – قسمت اول : لوله ها ، اتصالات نری و سوراخهای قلاویز شده با سطح درزبندی رویی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7561 7561 لیفتراکهای چنگالی- بازوهای چنگالی- ویژگیها و روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7562-1 7562 خودروهای جاده ای -سامانه های تاخوگراف-قسمت 1-کانکتورهای الکتریکی 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7564-1 7564 محافظت در برابر آتش سوزی- واژه نامه – قسمت اول -اصطلاحات عمومی و پدیده آتش 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7568-1 7568 سیگارت – تعیین ریزش توتون از سرسیگارت – قسمت اول : روش استفاده از استوانه چرخان 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7581 7581 پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک ـ تعیین لکه گذاری ایجاد شده توسط گوگرد ـ روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7590-1 7590 کفپوش ها- واکنش در برابر آزمون های آتش – قسمت 1- تعیین رفتار سوختن با استفاده از منبع حرارتی تابشی -روش آزمون 0 1396 اردیبهشت کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7591-1 7591 این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره 1-17266 میباشد 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7591-2 7591 این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره 1-17266 میباشد 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7591-3 7591 این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره 2-17266 میباشد 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7591-4 7591 این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره 2-17266 میباشد 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7599-351 7599 تجهیزات الکتریکی در کشتی ها-قسمت 351-مواد عایقی کابل های انتقال داده -قدرت -کنترل-ابراز دقیق و مخابرات برای عرشه کشتی و مناطق خارج از حدود ساحلی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
7599-501 7599 تاسیسات الکتریکی در کشتی ها-قسمت 501- مشخصات ویژه – واحد پیشران الکتریکی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
7601 7601 پوشرنگ ها و جلاها-تعیین مه گونی فیلم رنگ تحت زاویه 20درجه -روش آزمون 0 1396 آذر کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
761 761 کنسرو رب گوجه فرنگی -ویژگیها و روشهای آزمون 0 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7610 7610 میکروبیولوژی عسل-ویژگیها و روشهای آزمون 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
7611 7611 کیفیت آب-مهار رشد سودوموناس پوتیدا-روش آزمون میکروبیولوژی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
7612 7612 میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام-شناسایی نوکلئاز مقاوم به حرارت حاصل از استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت – روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
7613 7613 مواد غذایی -غلات b1,b2 اندازه گیری فومانایزین های در ذرت با کروماتوگرافی مایع با کارایی عالی و تخلیص به وسیله ستون ایمونوافینیتی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7614-1 7614 کیفیت خاک – تعیین زی توده میکروبی خاک –  قسمت اول : روش تعیین فعالیت تنفسی  1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
7614-2 7614 کیفیت خاک – تعیین زی توده میکروبی خاک – قسمت دوم : روش تدخین و استخراج  1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
7615 7615 کیفیت آب -آزمون سمیت برای ارزیابی ممانعت از نیترات سازی میکروارگانیسم های لجن فعال 0 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
7616 7616 كيفيت خاك- بازداري توليد مثل كولمبولا (فولزوميا كانديدا) توسط آلوده‌كننده‌هاي خاك 0 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
7617 7617 کیفیت آب -آزمون مهار رشد جلبک آب شیرین بوسیله جلبک های سبز تک سلولی 0 1396 دی کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
7618 7618 نساجی – نخ های نواری پلی الفینی – روش های آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7619 7619 پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک ـ مقاومت به آسیب دیدگی در اثر خمش ـ روش های  آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7621-1 7621 پارچه‌هاي روكش شده با لاستيك يا پلاستيك- تعيين مقاومت سايشي-  قسمت 1: ساينده Taber 0 1396 بهمن کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7621-2 7621 پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک- تعیین مقاومت سایشی- روش آزمون-قسمت دوم-روش مارتیندل 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7627-1 7627 وسایل خوراک­پزی برقی خانگی–قسمت 1: اجاق­ها، فرها، فرهای بخار و کباب­پز­ها-روش­ های اندازه­ گیری عملکرد 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
7631-1 7631 میکروبیولوژی سترون سازی تجهیزات پزشکی-قسمت اول -تعیین جمعیت میکروارگانیسم ها در محصولات 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
7631-2 7631 سترون سازی وسایل پزشکی -روشهای میکروبیولوژی – قسمت 2- آزمون های سترونی انجام شده در تعاریف – صحه گذاری – حفظ و نگهداری فرایند سترون سازی 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
7637-1 7637 خودروهای جاده ای -سیم فیوزها -قسمت 1- تعاریف والزامات کلی آزمون 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7641-1 7641 خودرو های جاده ای – اتصال دهنده های الکتریکی چهار تایی مجهز به پینها و قفل پیچشی – قسمت اول : ابعاد و کلاسهای کاربرد 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7641-2 7641 خودروهای جاده‌ای-اتصال دهنده‌های الکتریکی چهارتایی همراه با پین‌ها و قفل چرخشی – قسمت دوم : آزمونها و الزامات 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7643-1 7643 تفسیر آماری داده ها- قسمت اول: نمایش آماری داده ها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
7644-1 7644 لوازم کنترل لامپ-قسمت 1- الزامات عمومی و ایمنی 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
7644-2-1 7644 لوازم کنترل لامپ -قسمت 2-1-الزامات ویژه برای وسایل راه اندازی (به جز راه اندازهای تخلیه روشن) 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
7644-2-10 7644 لوازم کنترل لامپ-قسمت 10-2 مقررات ویژه برای مبدل های الکترونیکی و کنورترها کار در فرکانس بالا جهت راه اندازی سرد لامپ های تخلیه ای (لوله ای نئون) 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
7644-2-12 7644 لوازم کنترل لامپ- قسمت 2-12- الزامات ویژه برای بالاست های الکترونیکی با تغذیه d.c یا a.c برای لامپ های تخلیه ای به جز لامپ های فلورسنت 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
7644-2-13 7644 لوازم کنترل لامپ-قسمت 2-13- الزامات ویژه برای لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه a.cیا d.c برای مدول های LED 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
7644-2-14 7644 لوازم کنترل لامپ-قسمت 2-14: الزامات ویژه برای لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه AC و/یا DC برای لامپ‏های القایی فلورسنت 1 1396 دی کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
7645-1 7645 پارچه‌هاي روكش شده با لاستيك يا پلاستيك – تعيين خصوصيات رول پارچه – قسمت اول : اندازه‌گيري درازا، پهنا و جرم خالص 0 1396 تیر کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7646-1 7646 پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تعیین مقاومت به ترکیدگی قسمت 1- روش گوی فولادی 1 1396 اسفند کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7651 7651 کالای نساجی از جنس شیشه -تعیین مقدار مواد احتراق پذیر موجود 0 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7652-1 7652 شیشه آلات آزمایشگاهی -چگالی سنج ها برای کاربردهای عمومی -قسمت 1-ویژگیها 1 1396 مرداد کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
7655-1 7655 شیشه و شیشه‌آلات ـ  تجزیه محلول‌های استخراجی قسمت اول ـ اندازه‌گیری دیاکسید سلیسیم (سیلیس) روش طیف سنجی جذب مولکولی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7661 7661 اسانس – جوز بویا – ویژگی ها و روش های آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7662-1 7662 کمپرسورهاو پمپ های خلا-الزامات ایمنی -قسمت 1- کمپرسورهای هوا 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7663-1 7663 نساجی– مراقبت حرفه­ ای– خشک­شویی و ترشویی پارچه و پوشاک– قسمت 1: ارزیابی عملکرد پس از تمیزکاری و تکمیل 0 1396 دی کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7681 7681 نساجی- ثبات رنگ در برابر اُزن موجود در اتمسفر- روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7691-1 7691 خودرو-اغتشاشات الکتریکی ناشی از انرژی الکترومغناطیسی تشعشع یافته باند باریک -روشهای آزمون خودرو-قسمت اول -کلیات و تعاریف 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7691-2 7691 خودرو-اغتشاشات الکتریکی ناشی از انرژی الکترومغناطیسی تشعشع یافته باند باریک -روشهای آزمون خودرو-قسمت دوم-منابع تشعشعی خارج از خودرو 2 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7691-3 7691 خودروهای جاده ای -روش های آزمون خودرو برای اغتشاش های الکتریکی ناشی از انرژی الکترومغناطیسی تشعشع یافته باند باریک قسمت سوم -شبیه سازی فرستنده های نصب شده 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7691-4 7691 خودروهای جاده ای -روشهای آزمون خودرو برای اغتشاشات الکتریکی ناشی از انرژی الکترومغناطیسی تشعشع یافته باند باریک-قسمت چهارم -تزریق جریان حجمی 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7696-1 7696 آزمون‌های مقاومت دربرابرآتش – دمپرهای ضد آتش در
سیستم های توزیع هوا ، هدایت و پخش هوا –
قسمت اول : روش آزمون
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7701 7701 هوافضا – مهره های خود قفل شو با بیشینه دمای عملکردی بالاتر از 425 درجه سلسیوس – ویژگی های فراهم سازی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
770-1 770 سرنگ ­هاي زيرجلدي سترون شده يك­بار مصرف-قسمت 1: سرنگ­ هاي مخصوص مصارف دستي 0 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
7711 7711 پارچه ­هاي روكش شده با لاستيك يا پلاستيك- اندازه­ گيري استحكام كششي و ازدياد طول تا حد پارگي 0 1396 بهمن کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7712 7712 چرم- آزمون های فیزیکی -تعیین مقاومت به آب چرم های سنگین 0 1396 آذر کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7713 7713 ماست – شناسایی میکروارگانیسم های پایه تولید کننده ماست (لاکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه – بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس) 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
7714 7714 ماست – شناسایی میکروارگانیسم های پایه تولید کننده ماست – روش شمارش کلنی در 37 درجه سلسیوس 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
7715 7715 اسانس طبیعی پونه معطر (خال واش , کوت کوتی ) – ویژگی ها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7716 7716 اسانس طبیعی انیسون- ویژگی ها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7717 7717 سیگارت – تعیین مقدار تهویه – تعاریف و اساس اندازه گیری 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7718 7718 توتون دمار کشی شده – تعیین باقیمانده دمار – روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7719 7719 کنسرو خورشت کرفس – ویژگی ها و روش های آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
7721 7721 دود محیطی توتون – برآورد سهم ذرات دود محیطی توتون در ذرات معلق قابل تنفس – تعیین مقدار ذرات دود به وسیله جذب اشعه فرابنفش و فلوئورسانس 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7731 7731 پارچه‌های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک – تغییرات ابعاد در اثر آسودگی مکانیکی تحت کشش صفر –روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7734-A1 7734 تخته­ لایه- واژه ­نامه – اصلاحیه شماره 1  1 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
7741-1 7741 ژئوسینتتیک ها-قسمت 1- اصطلاحات و تعاریف 1 1396 دی کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7741-2 7741 ژئوسینتتیک ها-قسمت 2-نمادها و علائم تصویری 1 1396 دی کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7744-1 7744 ژئوتکستایلها و محصولات وابسته – مقاومت اتصالات ساختار داخلی – روش آزمون قسمت اول -ژئوسلها 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7745-1 7745 تورهای ماهیگیری -تعیین اندازه چشمه- روش آزمون -قسمت اول – بازشدگی چشمه 0 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7751 7751 حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و ایمنی منابع پرتو -استانداردهای پایه 1 1396 آذر کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
7755-1 7755 سیستم های محافظت در برابر انفجار قسمت اول: تعیین شاخصهای انفجار غبارهای قابل احتراق در هوا 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7761 7761 استانداردهای ملی ایران ـ هوافضا ـ روش های یخ زدگی/ پیشگیری از یخ زدگی با سیال ها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7769-1 7769 واحدهای جعبه دنده- شرایط پذیرش-قسمت اول: آزمون انتشار صوت در هوا 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7771 7771 کره پاستوریزه – راهنمای استقرار سیستم تجزیه و تحلیل عوامل خطرزا و نقاط کنترل بحرانی (HACCP) 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
7772-1 7772 فرآورده های میوه و سبزی– اندازه گیری مقداراسیدفرمیک – قسمت اول : روش وزن سنجی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7786-1 7786 شیشه- گرانروی و نقاط ثابت گرانروی سنجی
قسمت اول:
اصول تعیین گرانروی و نقاط ثابت گرانروی سنجی
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7791 7791 خودروهای جادهای-کاسه نمدهای الاستومری برای سیلندرهای ترمز دیسکی هیدرولیکی با بکار بردن روغن ترمز با پایه نفتی  (دمای کاری حداکثر 120 درجه سلسیوس) 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7794-1 7794 خودروهای جاده ای -کانکتورها برای اتصالات الکتریکی خودروهای کشنده و کشیده شونده -قسمت 1- کانکتورهای 13تایی برای خودروهایی با منبع ولتاژ اسمی 12 ولت با عدم قابلیت عبور از جریان های آب 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7801 7801 خودروهای جادهای – اورینگهای الاستومری برای سیلندرهای ترمز کفشکی با بکار بردن روغن ترمز هیدرولیکی با پایه نفتی (دمای کاری حداکثر 120 درجه سلسیوس) 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7806-1 7806 ماشینهای کشاورزی – تجهیزات کودپاشی قسمت اول : کودپاش های تمام عرض – روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7808-1 7808 دماسنج های پزشکی قسمت اول : دماسنجهای مایع فلزی در شیشه با مانع برگشت 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7809-1 7809 مواد فلزی- آزمون سختی‌سنجی برینل-قسمت 1: روش آزمون 0 1396 مرداد کمیته ملی استاندارد فلزشناسی
7810-1 7810 مواد فلزی -آزمون سختی سنجی ویکرز-قسمت اول-روش آزمون 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7810-2 7810 مواد فلزی -آزمون سختی سنجی ویکرز-قسمت دوم-تصدیق و واسنجی دستگاههای آزمون 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7810-3 7810 مواد فلزی -آزمون سختی سنجی ویکرز-قسمت سوم-واسنجی بلوک های مرجع 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7810-4 7810 مواد فلزی -آزمون سختی سنجی ویکرز-قسمت چهارم-جداول مقادیر سختی 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7811-1 7811 مواد فلزی — آزمون سختی‌سنجی راکول—قسمت 1: روش آزمون 0 1396 مرداد کمیته ملی استاندارد فلزشناسی
7811-2 7811 مواد فلزی -آزمون سختی راکول -قسمت2 تصدیق و کالیبراسیون دستگاههای آزمون و فرورونده ها 0 1396 مهر کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7811-3 7811 آزمون سختی سنجی فلزات- روش راکول -قسمت سوم:کالیبراسیون بلوک‌های مرجع 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7812-6 7812 هوا فضا – فهرست واژه های معادلقسمت 6– اتمسفر استاندارد 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7812-8 7812 هوا فضا – فهرست واژه های معادل قسمت 8 – قابلیت اطمینان هواپیما 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7813 7813 هوافضا – اتصالات و رابطهای لوله کشی هیدرولیکی – آزمون خمش دورانی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7814 7814 خودرو – ساختار عمومی وسائل نقلیه مسافر بری بزرگ 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7815 7815 خودرو – استحکام سازه اصلی وسایل نقلیه مسافری بزرگ 0 1396 دی کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7816 7816 بارومترها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7817 7817 پمپ های رودتودینامیکی-آزمون های پذیرش عملکرد هیدرولیکی -رتبه 1،2،3 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7817-2 7817 پمپ های گریز از مرکز، جریان مختلط و محوری روش اندازه‌گیری
مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7818 7818 دستگاه های فرآوری مواد غذایی- دستگاه های سانتریفوژ برای فرآوری روغن ها و چربی های خوراکی- الزامات  ایمنی و بهداشتی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7819 7819 دستگاه های فرآوری مواد غذایی- مخلوط کن های خمیر- الزامات ایمنی و بهداشتی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7821 7821 درها، دیوارها، پرده ها و پنجره های ساختمان، تعیین آببندی – روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
7829-1 7829 خودرو-جایگاه سوخت گیری گاز طبیعی فشرده-قسمت1-الزامات عمومی 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7829-1-A1 7829 خودرو- جایگاه سوختگیری گاز طبیعی فشرده- قسمت 1: الزامات عمومی-اصلاحیۀ شمارۀ 1 1 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی
7831 7831 کیفیت خاک- تعیین توزیع اندازه ذرات مواد معدنی-روش ته نشینی و الک کردن 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7838-1 7838 خودروهای جاده‌ای- اتصال‌دهنده‌ها برای اتصال الکتریکی خودروهای یدک‌کش و یدک‌شونده-قسمت 1: اتصالات سامانه­های ترمزگیری و رانش دنده‌ای خودروهای مجهز به سامانه­های منبع تغذیه اسمی V 24 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7841 7841 دوچرخه – روش آزمون پایداری 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7851 7851 خودرو – آتش نشانی – مناطق مربوط به راننده وسرنشین – ویژگیها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7861 7861 خودرو- آتش نشانی – پمپ انتقال آب و وسایل مربوطه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7873-A1 7873 سیمان -معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید -اصلاحیه شماره 1 1 1396 تیر کمیته ملی انرژی
7876-1 7876 رنگ­ها و جلاها– تعیین مقاومت در برابر رطوبت- قسمت 1: رطوبت متراکم (مجاورت یک­طرفه) 0 1396 دی کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7877-1 7877 رنگها و جلاها -ارزیابی میزان تخریب پوشش ها -شناسه گذاری مقدار و اندازه نقایص و شدت تغییرات یکنواخت ظاهری-قسمت 1- مقدمه کلی و سامانه شناسه گذاری 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7877-10 7877 رنگها و جلاها -ارزیابی میزان تخریب پوشش ها -شناسه گذاری مقدار و اندازه نقایص و شدت تغییرات یکنواخت ظاهری-قسمت 10-ارزیابی درجه خوردگی رشته ای 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7880-1 7880 کاغذ و مقوا-تعیین مقاومت خمشی قسمت 1- تغییر شکل خمشی با سرعت ثابت 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
7881 7881 کاغذ و مقوا – تعیین ضرایب اصطکاک استاتیک و جنبشی روش آزمون صفحه افقی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
7891 7891 ورق و نوار ورق از جنس مس و آلیاژ آن ،برنز با روکش مس (ccb)فولاد زنگ نزن با روکش مس (ccs) فولاد آلیاژی با روکش مس (cas) برای محافظت از کابل های الکتریکی 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد مکانیک 
78-A1 78 چرم – چرم لباسي – ويژگي ها و روش هاي آزمون 1 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد چرم،پوست ،پایپوش
7901 7901 فراورده های نفتی -اندازه گیری عدد هیدروپراکسید در سوخت های توربین هواپیما ،بنزین و سوخت های دیزلی -روش آزمون 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی
7909-1 7909 سیلندرهای گاز-سیلندرهای گاز فولادی بدون درز قابل پر کردن مجدد-طراحی ،ساخت و آزمون قسمت 1- سیلندرهای فولادی آبدیده و برگشت داده شده با استحکام کششی کمتر از 1100 mpa 0 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد مکانیک 
791 791 نمونه‌برداری دوده 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7910 7910 رهانه های اطمینان برای گاز مایع و آمونیاک بدون آب-ویژگیهای ساخت،عملکردی و روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7911 7911 دیگهای فولادی ، با ساختمان جوش شده ، مخصوص گرمایش مرکزی و تامین آب گرم مصرفی (به طور غیر مستقیم) با ظرفیت حرارتی 44 کیلو وات تا 3 مگا وات -ویژگیها و روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7912 7912 تجهیزات سترون سازی ـ سترون کننده‌های بزرگ بخار 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7913 7913 پلاستیک‌ها – قطعات قالب‌گیری شده فنل فرمالدئید- تعیین آمونیاک آزاد و ترکیبات آن – روش ایندوفنل 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7914 7914 شیلنگ­های لاستیکی برای پاشنده ­های کشاورزی 0 1396 دی کمیته ملی صنایع پلیمر
7915 7915 شیلنگ­ های لاستیکی و ملحقات آن ­ها برای مکش و تخلیه آب- ویژگی­ ها 0 1396 شهریور کمیته ملی استانداردآب وآبفا
7916 7916 شیلنگ­های لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آن-انتخاب، انبارش، استفاده و نگهداری- راهنما 0 1396 شهریور کمیته ملی استانداردآب وآبفا
7917-1 7917 کیفیت آب – هضم برای تعیین عناصر انتخابی در آب
قسمت اول: هضم به وسیله تیزاب سلطانی
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7917-2 7917 کیفیت آب – هضم برای تعیین عناصر انتخابی در آب
قسمت دوم: هضم به وسیله نیتریک اسید
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7918 7918 پودر ماهی – واژه نامه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
7919 7919 کیفیت آب – اندازه گیری میزان سیلیس – روش آزمون  1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
7921 7921 مس و آلیاژهای مس-اندازه گیری آنتیموان با استفاده از رودامین b به روش طیف سنجی-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
7931 7931 لیموترش خشک – ویژگی ها و روش های آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
7941 7941 نساجی – ثبات رنگ در برابر ولکانش با اتوکلاو
روش آزمون
1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7946-1 7946 ماشین‌آلات و تجهیزات ‌نساجی- انواع عینکی و شیطانک برای ماشین‌های ریسندگی رینگ و تاب­ دهندۀ رینگی- قسمت 1: عینکی‌های لبه­ دار T و SF و شیطانک‌های آن­ها 0 1396 بهمن کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7951 7951 کشتی سازی- واحد های کنترل فعال کشتی- واژه نامه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
796-1 796 مواد فلزي- آزمون ضربه آونگي چارپي- قسمت 1: روش آزمون 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7965-A1 7965 آجر– معیار مصرف انرژی در فرایند تولید- اصلاحیۀ شمارۀ 1 1 1396 دی کمیته ملی انرژی
7971 7971 پارچه ­های روکش­ شده با لاستیک یا پلاستیک-  تعیین میزان چسبندگی لایه روکش- روش آزمون 0 1396 بهمن کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
7981 7981 دوچر خه – علامتگذاری قطعات 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
7983-1 7983 دوچرخه -تایرها و طوقه ها-قسمت اول-کد گذاری و ابعاد تایر 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
7985-A1 7985 آسانسور- قفل در- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون- اصلاحیه شماره 1 1 1396 دی کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8006-1 8006 بسته‌بندی – کیسه‌ها – آزمون ضربه سقوط آزادقسمت اول : کیسه‌های کاغذی پر 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بسته بندی 
801 801 چغندر قند -ویژگیها و روشهای آزمون 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8010-1 8010 فناوری  خلاء – واژه نامه -قسمت اول : اصطلاحات عمومی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8010-2 8010 فناوری  خلاء- واژه نامه-قسمت دوم : پمپهای خلاء و اصطلاحات مرتبط 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8010-3 8010 فناوری خلا- واژه نامه -قسمت 3- خلا سنج های فشار جزئی و فشار کل 0 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8011 8011 ارگونومی – سیستم اعلام خطر شنیداری و دیداری
و سیگنالهای اطلاعاتی
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8012 8012 ارگونومی- سیگنالهای خطر دیداری – الزامات عمومی ، طراحی و آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8013-1 8013 وسایل چرخشی دندانپزشکی– وسایل تراش– قسمت اول :
 وسایل تراش لابراتواری فولادی
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8013-2 8013 وسایل چرخشی دندانپزشکی– وسایل تراش– قسمت دوم :
 وسایل تراش لابراتواری کاربیدی
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8013-3 8013 وسایل چرخشی دندانپزشکی –وسایل تراش– قسمت سوم :
وسایل تراش لابراتواری کاربیدی برای دستگاههای تراش
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8013-4 8013 وسایل چرخشی دندانپزشکی –وسایل تراش– قسمت چهارم :
وسایل تراش لابراتواری کاربیدی مینیاتوری
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8014 8014 کیت احیاء اورژانس پزشکی – ویژگیها و روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8015 8015 خون وریدی و مویرگی- نمونه گیری برای تعیین غلظت
سرب و کادمیوم
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
8017 8017 خوراک دام و طیور-یونجه خشک-ویژگیها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8018 8018 مواد افزودنی-اسید سوکسنیک خوراکی-ویژگیها و روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8019 8019 مواد افزودنی-دی اکسید تیتان خوراکی-ویژگیها و روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8021 8021 مواد افزودنی-پودر(گرد)فروکتوز خوراکی-ویژگیها و روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8031 8031 فلفل تازه شیرین-نگهداری در سردخانه -آئین کار 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8035-1 8035 میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام-روش جامع برای جستجو و شمارش لیستر یامونوسایتوژنز-قسمت اول-روش جستجو و شناسایی 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
8037-1 8037 دیر گدازها-تجزیه شیمیایی فراورده های دیر گداز منیزیتی دولومیتی (جایگزین روش فلورسانس اشعه X )قسمت 1- دستگاه ها، واکنشگرها ، انحلال و تعیین سیلیس به روش وزن سنجی 1 1396 مرداد کمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
803-A1 803 خرمای کبکاب-ویژگی ها و روش های آزمون (اصلاحیه شماره 1) 1 1396 مهر کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8043-1 8043 وسایل چرخشی دندانپزشکی – وسایل الماسی – قسمت اول :
ابعاد ، الزامات ، نشانه گذاری و بسته بندی
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8044-1 8044 وسایل چرخشی دندانپزشکی – ساقه ها – قسمت اول : ساقه های فلزی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8045-1 8045 چرخ‌دنده- واژه‌نامه-  قسمت 1: تعاريف هندسي 0 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8047-1 8047 تراکتورهای کشاورزی- روش­های آزمون قسمت1:آزمون­های توان برای محور توان­ دهی (PTO) 0 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8047-10 8047 تراکتورهای کشاورزی -روش های آزمون قسمت 10- توان هیدرولیکی موجود در ارتباط تراکتور با ادوات 0 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8047-11 8047 تراکتورهای کشاورزی-روشهای آزمون قسمت 11:قابلیت فرمان پذیری تراکتورهای چرخ دار 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8047-12 8047 تراکتورهای کشاورزی -روش آزمون -قسمت 12- راه اندازی با دمای کم 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8051 8051 کمپوت انبه-  ویژگی­ها و روش­های آزمون 0 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8054-1 8054 پودرهای فلزی-اندازه گیری میزان اکسیژن موجود بوسیلة
روشهای احیاء قسمت اول:راهنمایی های عمومی
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8055-1 8055 شیشه- تعیین ضریب نوری – تنش
قسمت اول:
آزمون کشش
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8057-10 8057 نمادهای  گرافیکی دیاگرامها قسمت دهم : مبدلهای توان سیالی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8057-11 8057 نمادهای گرافیکی دیاگرامها-قسمت یازدهم -وسایل انتقال حرارت و موتورهای حرارتی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8058-1 8058 فن آوری اطلاعات  معماری مدرک باز (ODA )و
قالب  مبادله ای : معرفی و اصول کلی
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8070-1 8070 اپتیک و تجهیزات اپتیکی -لنزهای تماسی تعیین قدرت ورتکس پشتی قسمت اول-روش استفاده از فوسی متر با تنظیم یا کانونی نمودن دستی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8071 8071 اپتیک و تجهیزات اپتیکی -لنزهای تماسی تعیین گنجایش آب در لنزهای هایدروژل 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8081 8081 فراورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي براي ساختمان-تعيين مواد آلي–  روش آزمون 0 1396 مرداد کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8089-1 8089 اتاق های تمیز و محیط های کنترل شده – کنترل آلودگی
زیستی
قسمت اول : قواعد عمومی و روش‌ها
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8090-1 8090 چگالی سنج های نوسانی -قسمت 1- دستگاههای آزمایشگاهی 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
8091 8091 میکروبیولوژی مواد غذایی – شمارش میکروارگانیسم های هاگزا مقاوم به اسید – روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
8099-1 8099 امور اصطلاح شناسی- واژگان- قسمت اول :نظریه و کاربرد 1 1396 فروردین کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
8100-0 8100 مستندسازی محصول فنی- حروف چینی-
قسمت صفر: الزامات عمومی
1 1396 فروردین کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
8100-1 8100 مستند سازی فنی محصول -حروف چینی -قسمت 1- الزامات کلی 1 1396 تیر کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
8100-2 8100 مستندسازی محصول فنی – حروف چینی-
قسمت دوم : الفبا ، اعداد و علائم لاتین
1 1396 فروردین کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
8100-3 8100 مستندسازی محصول فنی – حروف چینی-
قسمت سوم : الفبای یونانی
1 1396 فروردین کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
8100-4 8100 مستندسازی محصول فنی – حروف چینی-
قسمت چهارم :علائم زیر و زبر وعلائم ویژه برای الفبای لاتین
1 1396 فروردین کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
8100-5 8100 مستندسازی محصول فنی- حروف چینی-
قسمت پنجم : حروف چینی CAD الفبا . اعداد و علائم لا تین
1 1396 فروردین کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
8100-6 8100 مستندسازی محصول فنی – حروف چینی-
قسمت ششم : الفبای سیریلیک
1 1396 فروردین کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
8101 8101 عناصر داده ها و قالب های تبادل – تبادل اطلاعات – نحوه نمایش تاریخ ها و زمان ها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8102 8102 ماشین‌های کشاورزی – تراکتورها و ماشینهای کشاورزی ,
جنگلداری ، فضای سبز و ادوات باغبانی – کتابچه راهنمای کاربران
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8103-1 8103 فولاد برای تسلیح و پیش­تنیدن بتن-روش­ های آزمون-   قسمت 1: میله، مفتول و سیم ­های تسلیح ­کننده 0 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد فلزشناسی
8103-2 8103 فولاد برای تسلیح و پیش­تنیدن بتن-روش­ های آزمون- قسمت 2: شبکه جوش­شده و خرپای تیرچه 0 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد فلزشناسی
8103-3 8103 فولاد برای تسلیح و پیش­تنیدن بتن-روش ­های آزمون- قسمت 3: فولاد پیش ­تنیده 0 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد فلزشناسی
8104 8104 واشرهای درز بندی جهت استفاده در انواع فلنج های چدنی , فولادی و آلیاژ مسی – ویژگیها و ابعاد  1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8105 8105 زيورآلات گرانبها- حلقه‌هاي اندازه–  تعريف، اندازه ­گيري و نشانه­ گذاري 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8106 8106 آلیاژهای زینتی -اندازه گیری مقدار طلا در آلیاژهای زینتی طلا -روش کوپلاسیون 0 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8107 8107 آلیاژهای زینتی -اندازه گیری مقدارپالادیم در آلیاژهای زینتی پالادیم- روش وزن سنجی با دی متیل گلی اکسیم 0 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8108 8108 مصنوعات زینتی و جواهر – رنگ‌های آلیاژهای طلا – تعریف، دامنه رنگ‌ها و شناسه‌گذاری 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد فلزشناسی
8109 8109 آلیاژهای زینتی -اندازه گیری مقدار نقره در آلیاژهای زینتی نقره- روش حجم سنجی(پتانسیومتری ) با استفاده از سدیم کلراید یا پتاسیم کلراید 0 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8110 8110 اندازه گیری مقدار پلاتین در آلیاژهای زینتی پلاتینی-
آلیاژ های زینتی -اندازه گیری مقدار پلاتین در آلیاژهای زینتی پلاتین -روش وزن سنجی پس از تشکیل رسوب دی آمونیم هگزا کلروپلاتین
0 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8111 8111 آلیاژهای زینتی -اندازه گیری مقدار نقره در آلیاژهای زینتی نقره- روش حجم سنجی(پتانسیومتری ) با استفاده از پتاسیم بروماید 0 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8112 8112  اندازه گیری مقدار پلاتین در جواهرات آلیاژهای زینتی پلاتین – اندازه گیری به روش  وزن سنجی با کاهش توسط کلرید جیوه (I ) 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8113 8113 قرقره های صنعتی کابل 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8115-1 8115 ترکیبات واکنش پذیر بر پایه رزین برای استفاده در عایق بندی الکتریکی -قسمت 1- تعاریف و الزامات عمومی 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8115-2 8115 ترکیبات واکنش پذیر بر پایه رزین برای استفاده در عایق بندی الکتریکی -قسمت 2- روش های آزمون 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8115-2-2 8115 ویژگی ترکیبات رزینی قابل پلیمر شدن بدون حلال برای استفاده در عایق بندی الکتریکی -قسمت 2- روش های آزمون -پودرهای پوششی برای مقاصد الکتریکی 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8115-3-1 8115 ترکیبات واکنشگر بر پایه رزین برای عایق بندی الکتریکی -قسمت سوم مشخصات مواد تکی برگه اول-ترکیبات رزین اپوکسی غیر اشباع 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8115-3-11 8115 ویژگی ترکیبات رزینی قابل پلیمر شده بدون حلال برای استفاده در عایق بندی الکتریکی -قسمت 3- ویژگیهای اختصاصی مواد -برگ 11- پودرهای پوششی بر پایه رزین اپوکسی 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8115-3-2 8115 ترکیبات واکنشگر بر پایه رزین برای عایق بندی الکتریکی -قسمت سوم مشخصات مواد تکی برگه دوم-ترکیبات رزین اپوکسی اشباع کوارتز 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8115-3-3 8115 ترکیبات واکنشگر بر پایه رزین برای عایق بندی الکتریکی -قسمت سوم مشخصات مواد تکی برگه سوم-ترکیبات پلی اورتان غیراشباع 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8115-3-4 8115 ترکیبات رزینی واکنشگر مورد استفاده برای عایق بندی الکتریکی قسمت سوم- مشخصات مواد تکی برگه چهارم-ترکیبات پلی اورتان اشباع 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8115-3-5 8115 ترکیبات واکنش پذیر برپایه رزین برای استفاده در عایق بندی الکتریکی -قسمت 3- ویژگی های مواد اختصاصی -برگ 5- رزین های آغشته سازی بر پایه پلی استر غیر اشباع 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8115-3-8 8115 ترکیبات واکنش پذیر بر پایه رزین برای استفاده در عایق بندی الکتریکی -قسمت 3- ویژگی های مواد اختصاصی -برگ 8- رزین ها برای لوازم کابل 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8116 8116 فراورده‌هاي عايق كاري حرارتي براي ساختمان-  فراورده‌هاي كارخانه‌اي  پشم معدني-  ويژگي‌ها  0 1396 مرداد کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8117-1 8117 افزودني­ هاي بتن، ملات و گروت –  قسمت1: بتن و ملات مرجع براي آزمون 0 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8117-10 8117 افزودني ­هاي بتن، ملات و گروت –  قسمت10: تعيين مقدار كلريد محلول در آب –  روش آزمون    0 1396 ابان کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8117-11 8117 افزودنی های بتن،ملات و دوغاب -قسمت 11-تعیین مشخصات حفرات هوا در بتن سخت شده -روش آزمون 1 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8117-12 8117 افزودني­ هاي بتن، ملات و گروت –  قسمت12: تعيين مقدار قليائيت – روش آزمون 1 1396 آذر کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8117-13 8117 افزودنی های بتن، ملات و گروت –قسمت 13: ملات بنایی مرجع برای آزمون افزودنی های ملات- روش آزمون 1 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8117-15 8117 افزودني­ هاي بتن، ملات و گروت –  قسمت15: بتن مرجع و روش آزمون افزودني­ هاي اصلاح­ كننده گرانروي- روش آزمون 1 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8117-2 8117 افزودنی های بتن،ملات و دوغاب-قسمت دوم-تعیین زمان گیرش -روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8117-4 8117 افزودنی های بتن،ملات و دوغاب-قسمت چهارم-اندازه گیری آب انداختگی بتن-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8117-5 8117 افزودنی های بتن،ملات و دوغاب-قسمت پنجم -اندازه گیری جذب مویینه-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8117-6 8117 افزودنی های بتن،ملات و دوغاب-قسمت ششم-طیف سنجی مادون قرمز -روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8117-8 8117 افزودني ­هاي بتن، ملات و گروت –  قسمت8: تعيين مقدار مواد خشك –  روش آزمون    0 1396 ابان کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8118 8118 پتک- ویژگیها و روش های آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8119 8119 آچار لوله گیر- ویژگیها و روش های آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8120 8120 چکش سنگین فولادی- ویژگیها و روش های آزمون  1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8121 8121 چکش سبک فولادی- ویژگیها و روش های آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8122 8122 دریا-کشتی سازی -شناورهای دریا پیما-دوار لنگر و دوار عمودی لنگر 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8123 8123 کشتی ها و فناوری دریایی -درب های فولادی تک لنگه آب بند 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8124 8124 کشتی سازی -قفل زنجیرها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8125 8125 کشتی سازی -شناورهای آبراههای داخلی-نرده عرشه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8127 8127 کشتی سازی و سازه های دریایی-دریچه های کناری کشتی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8129 8129 بتن ساخت نمونه‌های استوانه‌ای و منشوری جهت تعیین مقاومت و چگالی بتن پیش آکنده در آزمایشگاه آیین کار 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8130 8130 کنسانتره های مس ،سرب ،روی و نیکل سولفید -تعیین مقدار رطوبت جذبی نمونه تجزیه ای -روش وزن سنجی 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
8131 8131 کیفیت خاک – آب و خاک و ناحیه غیراشباع – تعاریف علائم  و تئوری 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8132 8132 یراق آلات ساختمانی -قفل های آویز و اتصالات قفل آویز -الزامات و روش های آزمون 0 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8133-3 8133 فولاد برای مسلح کردن بتن – قسمت سوم : شبکه فولادی- ویژگیها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8134 8134 فرآورده‌های شوینده – تترااستیل اتیلن دی آمین مورد مصرف در پودرهای شوینده کم کف
 ویژگیها و روشهای آزمون
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8135 8135 اسفنج‌های پلی یورتان انعطاف‌پذیر برای
مصارف تحت بار – ویژگیها
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8136 8136 لاستیک -اندازه گیری مواد حاصل از استخراج با حلال 0 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8137 8137 فرآورد ه ­های نفتی- تعیین باقی­مانده کربن- روش میکرو 0 1396 دی کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی
8138 8138 فرآورده های نفتی-تعیین عدد برم در الفین های آلیفاتیک و فرآورده های تقطیری به روش الکترومتری- روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8139 8139 نفت خام-تعیین آب به روش تقطیر-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8140 8140 نفت خام-تعیین آب به روش تقحجم سنجی پتانسیومتری کارل فیشر-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8141 8141 نفت خام-تعیین آب به روش تقحجم سنجی کولومتری کارل فیشر-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8142 8142 رنگدانه یارها-کیزلگور(سیلیکای دیاتومه ای)تکلیس شده با فلاکس-ویژگیها و روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8143 8143 پلیمرها- پلاستیک – اندازه‌گیری خواص مکانیکی – دینامیکی به روش خمش سه نقطه‌ای – روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8147 8147 روان کننده ها-اندازه گیری گرانروی در دمای پایین با استفاده از ویسکومتر بروکفیلد-روش آزمون 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی
8148 8148 رنگ ها و جلاها-تعیین مقاومت در برابر خش 1 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8148-2 8148 این استاندارد در اجلاسیه شماره 1104 مورخ 24/9/92 باطل و جایگزین آن استاندارد شماره 2-6457 میباشد 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8149 8149 سنگدانه – قابلیت انبساط‌پذیری به روش بررسی تغییر طول منشورهای بتنی، ناشی از واکنش سنگدانه‌ها با قلیائیها – روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
815 815 واژه نامه چوب پنبه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
8150 8150 فراورده های یخی-خوراکی-ائین کار تولید 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8151 8151 آرد کامل ذرت- ویژگی ها و روش های آزمون 0 1396 مرداد کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8152 8152 آرد بلغور ذرت جوانه گرفته شده -ویژگیها و روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8153-1 8153 کمپرسورها،ماشین ها و ابزارهای بادی-واژه نامه-قسمت اول-کلیات 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8153-2 8153 کمپرسورها ، ماشین‌ها و ادوات بادی- واژه نامه
قسمت دوم: کمپرسورها
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8153-3 8153 کمپرسورها -ماشین ها و ابزارهای بادی -واژه نامه – قسمت 3- ماشین ها و ابزارهای بادی  1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8153-4 8153 کمپرسورها، ماشین ها و ابزارهای بادی-واژه نامه -قسمت 4- پاکسازی هوا 1 1396 آذر کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8154 8154 شناورهای کوچک-موتورهای بنزینی نصب شده در داخل شناور-متعلقات سیستم سوخت و قطعات الکتریکی موتور 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8155 8155 شناورهای کوچک-قطب نماهای مغناطیسی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8156 8156 ماشین آلات خاک برداری-روش تعیین مرکز ثقل 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8157 8157 ماشین آلات خاک برداری -سازه های محافظ فلزی واژگونی -آزمون های آزمایشگاهی و الزامات عملکردی 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8158 8158 پلاستیک ها-تعیین ضریب شکست-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8159 8159 تعیین مقدار منیزیم روان کننده ها توسط اسپکترومتری فلورسانس تابش
پاشنده طول موجX
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
816 816 چوب پنبه- ریزدانه­ های چوب پنبه- روش نمونه­ برداری 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
8160 8160 مارمالاد خرما-ویژگیها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8161 8161 میوه و سبزی-انبه -آئین کار نگهداری 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8162 8162 توتون و فراورده های آن-اندازه گیری نیکوتین در هوای محیطی- روش کروماتوگرافی گازی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8163 8163 توتون و فراورده های آن-تعیین مقدار آب به روش کروماتوگرافی گازی-روش آزمون 0 1396 مهر کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8164-1 8164 غلات – اندازه گیری وزن در هکتولیتر (وزن ظاهری ) قسمت 1- روش مرجع 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8164-3 8164 غلات – اندازه گیری وزن در هکتولیتر (وزن ظاهری ) قسمت 3- روش متداول 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8165 8165 غذاهای آماده و از پیش بسته بندی شده -کنسرو انواع پلو ویژگیها و روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8166 8166 حساب دو دویی ممیز ـ شناور در سیستم های ریز پردازنده 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8167-1 8167 فن آوری اطلاعات ـ کارتریج دیسک نوری 130 میلی متری از نوع یکبار نوشتنی برای تبادل اطلاعات ـ قسمت 1 : کارتریج دیسک نوری ضبط نشده 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8167-2 8167 فن آوری اطلاعات ـ کارتریج دیسک نوری 130 میلی متری از نوع یکبار
   نوشتنی برای تبادل اطلاعات ـ قسمت 2 : قالب ضبط
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8168-1 8168 فن آوری اطلاعات -چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری -قسمت 1- اصول کلی حاکم بر چیدمان های صفحه کلید 0 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8168-11 8168 فن آوری اطلاعات -چیدمان صفحه کلید برای سامانه های اداری قسمت 11- عملکرد کلیدهای مرده و مجموعه کاراکترهای وارد شده توسط کلید های مرده 1 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8168-2 8168 فن آوری اطلاعات ـ چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه‌های
اداری ـ  قسمت 2 : بخش حرفی ـ‌عددی
0 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8168-3 8168 فن آوری اطلاعات ـ چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه‌های
اداری ـ  قسمت 3 : جانمائیهای مکمل ناحیه حرفیعددی
قسمت حرفیعددی
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8168-4 8168 فن آوری اطلاعات چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری-قسمت 4-بخش عددی 0 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8168-5 8168 فن آوری اطلاعات چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری-قسمت 5-بخش ویرایش 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8168-6 8168 فن آوری اطلاعات چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری-قسمت 6-بخش تابع 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8168-7 8168 فن آوری اطلاعات چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری-قسمت 7-نمادهای بکار رفته برای بیان توابع 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8168-8 8168 فن آوری اطلاعات چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری-قسمت 8-تخصیص حروف به کلیدهای مجموعه -کلید عددی 0 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8169 8169 پردازش اطلاعات ـ واسط گذرگاه سیستم پردازنده
 (Eurobus A)
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
817 817 طبقه بندی و خصوصیات در بطری چوب پنبه ای 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8170 8170 فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات راه دور و تبادل اطلاعات بین سامانه ها
شبکه‌های شرکتهای ارتباطات راه دور ـ تعامل علامت دهی بین QSIC و H.323 ـ خدمات پایه
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8171-1 8171 فن آوری اطلاعات ـ ساختار پرونده و حجم رسانه‌های یکبار نوشتنی و دوباره نوشتنی که از ضبط غیر متوالی برای تبادل اطلاعات استفاده میکنند ـ قسمت اول : کلیات 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8171-2 8171 فن آوری اطلاعات ـ ساختار پرونده و حجم رسانه‌های یکبار نوشتنی و دوباره نوشتنی که از ضبط غیر متوالی برای تبادل اطلاعات استفاده میکنند ـ قسمت دوم : تشخیص بلوک راه‌اندازی و حجم 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8171-3 8171 فن آوری اطلاعات ـ ساختار پرونده و حجم رسانه‌های یکبار نوشتنی و دوباره نوشتنی که از ضبط غیر متوالی برای تبادل اطلاعات استفاده میکنند ـ قسمت سوم : ساختار حجم 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8171-4 8171 فن آوری اطلاعات ـ ساختار پرونده و حجم رسانه‌های یکبار نوشتنی و دوباره نوشتنی که از ضبط غیر متوالی برای تبادل اطلاعات استفاده میکنند ـ قسمت چهارم : ساختار پرونده 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8171-5 8171 فن آوری اطلاعات ـ ساختار پرونده و حجم رسانه‌های یکبار نوشتنی و دوباره نوشتنی که از ضبط غیر متوالی برای تبادل اطلاعات استفاده میکنند ـ قسمت پنجم : ساختار ضبط 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8172-1 8172 یکپارچه سازی و سیستمهای مکانیزه صنعتی ـ یکپارچه سازی داده‌های صنعتی برای تبادل ، دسترسی و اشتراک ـ قسمت 1 : توصیف و مرور معماری 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8172-2 8172 یکپارچه سازی و سیستمهای مکانیزه صنعتی ـ یکپارچه سازی داده‌های صنعتی برای تبادل ، دسترسی و اشتراک ـ قسمت 2 : سبک شناسی یکپارچه سازی و نگاشت 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8173 8173 فن آوری اطلاعات ـ‌ تجهیزات اداری ـ اندازه‌گیری خصیصه‌های کیفیت تصویر برای تصویر چاپی خروجی ـ متن و تصویرهای گرافیکی تکرنگ دودویی (دیجیتالی) 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8174 8174 فن آوری اطلاعات ـ جانمائیهای صفحه کلید قطعه بندی شده 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8177 8177 پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه – خواص فشاری روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8178 8178 پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف– خواص خمشی – روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8179 8179 پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه – استحکام برشی عمودی- روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
818 818 ریز دانه های چوب پنبه – دانه بندی توسط غربال مکانیکی  0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
8180 8180 پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه – خواص برشی روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8181 8181 پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه – خواص کششی روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8183 8183 پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه – مقدار فضای خالی – روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8184 8184 آکوستیک – جذب کننده‌های صدا برای استفاده در ساختمان – درجه‌بندی جذب صدا 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8185 8185 خمیر کاغذ -کاغذ و مقوا-اندازه گیری عامل تابش پخشی (ضریب انعکاس پخشی ) 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
8186-1 8186 خمیرکاغذ بازیافتی– تخمین مواد چسبنده و پلاستیک ها قسمت اول : روش مشاهده ای 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
8186-2 8186 خميركاغذ بازيافتي –تخمين مواد چسبنده و پلاستيك ­ها-قسمت 2:روش آناليز تصويري 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
8187 8187 كاغذ و مقوا- تعيين سفيدي CIE، تحت شرايط C/2°  (روشنايي در محيط بسته) 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
8188 8188 چرم -آزمون های فیزیکی و مکانیکی -تعیین جذب بخار آب 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد چرم،پوست ،پایپوش
8189-1 8189 ماشین آلات و تجهیزات نساجی-انواع بسته نخ و محصولات میانی آن قسمت اول-اصطلاحات 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8190 8190 پلاستیک ها -کدری و درخشندگی در فیلم های پلاستیکی شفاف -روش آزمون 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8191 8191 پلاستیک‌ها – فیلم و ورق – تعیین مقاومت در برابر توده شدن – روش‌های آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8193 8193 بتن -تعیین مقاومت فشاری روان ملات های بتن پیش آکنده در آزمایشگاه -روش آزمون 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8195 8195 کشتی سازی – بارجهای قابل حمل باکشتی، سریهای 3: سیستم
تهویه- ابعاد اساسی هماهنگ
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8196 8196 کشتی ها و فن آوری دریایی- دریچه های کوچک فولادی
 آب بند
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8197 8197 کشتی سازی و فن آوری دریایی- ناوبری در آبهای داخلی- اتصالات برای دفع مخلوط نفتی و فاضلاب 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8198 8198 کشتی سازی و سازه ها ی دریایی- پنجره های معمولی
مستطیلی کشتیها
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8199-1 8199 آزمون الک کردن قسمت اول : روش های به کار بردن  الک های آزمون با تور سیمی بافته شده و صفحه فلزی مشبک 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8201-1 8201 ارائه نتایج دانه بندی قسمت اول : نمایش ترسیمی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
8201-2 8201 ارائه نتایج دانه بندی -قسمت 2- محاسبه میانگین اندازه قطر و گشتاور دانه ها از توزیع های اندازه دانه 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
8201-3 8201 نمایش نتایج آنالیز اندازه ذره-قسمت 3- تطبیق منحنی تجربی با مدل مرجع 1 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
8201-4 8201 ارائه نتایج دانه بندی – قسمت چهارم : توصیف فرآیند طبقه بندی  1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
8209-1 8209 هوا فضا-سامانه های سیالاتی-اورینگ،سرهای اینچی،قطرهای داخلی وسطوح مقاطع،شناسه های اندازه و رواداریها قسمت اول:رواداری های بسته سامانه های هیدرولیکی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8210-2 8210 هوافضا-سامانه های فضایی-مدیریت برنامه قسمت دوم:تضمین فراورده 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8211 8211 کشتی سازی – بارجهای دریایی ، سری 1- دکلهای بالابری ریخته گری شده – جانمائی ، ابعاد وروش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8212 8212 کشتی سازی – بارجهای دریایی ، سری 1 – ابعاد اصلی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8213 8213 کشتی سازی – بارجهای دریایی ، سری 3- ابعاد اصلی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8214 8214 کشتی سازی – بارجهای دریایی ، سری 4- ابعاد اصلی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8216 8216 کشتی سازی – کشتی های درون مرزی – پله های ثابت فولادی روی عرشه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8217 8217 کفپوش های نساجی-راهنمای نصب و استفاده بر روی پله ها 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8218 8218 كف­پوش ­هاي نساجي- تعيين مقاومت به آسيب ديدگي لبه‌هاي بريده شده كفپوش با استفاده از استوانه وترمن اصلاح شده 0 1396 اسفند کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8219 8219 کفپوش های نساجی-تعیین مقاومت جدا شدن لایه ها-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8221 8221 کالاهای نساجی از جنس شیشه -الیاف غیریکسره و یکسره -تعیین قطر میانگین -روش آزمون 0 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8225-1 8225 خودروهای مسافر بر – مسیر آزمون برای انجام حرکت تغییر مسیر ناگهانی قسمت 1- تغییر مسیر دوخطه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8231-1 8231 كارت‌هاي شناسايي- شناسايي صادركنندگان كارت-  قسمت 1: سامانۀ شماره‌گذاري 0 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8231-2 8231 کارتهای شناسایی-شناسایی صادرکنندگان کارتها-قسمت دوم:روشهای اجرایی درخواست و ثبت 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8232-1 8232 کارتهای شناسایی-کارتهای دارای مدارمجتمع قسمت 1- کارتهای دارای کنتاکت ها-مشخصات فیزیکی 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8232-10 8232 کارت شناسایی-کارت های مدار (های ) مجتمع تماسی -قسمت 10-سیگنال های الکترونیکی و پاسخ به بازنشانی برای کارتهای همزمان 1 1396 مهر کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8232-11 8232 کارتهای شناسایی-کارت های مدارمجتمع-قسمت 11- درستی سنجی افراد از طریق روشهای زیست سنجی (بیومتریک) 1 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8232-15 8232 كارت‌هاي شناسايي-  كارت‌هاي مدار مجتمع-  قسمت 15: برنامه كاربردي اطلاعات رمزنگاشتي    1 1396 ابان کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8235-1 8235 کفپوش های نساجی – آزمون های چرک پذیری آزمایشگاهی – قسمت اول : آزمون کاپاسویل 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8235-2-A1 8235 کفپوش­ های نساجی- آزمون­ های چرک‏ پذیری آزمایشگاهی- قسمت دوم: آزمون سیلندر-اصلاحیۀ شماره 1 1 1396 دی کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8241 8241 پوشش های فلزی و سایر پوشش های معدنی برسطح زیرآیندهای فلز-درجه بندی نمونه های آزمون و قطعات ساخته شده نسبت به آزمون خوردگی-روش آزمون 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8250-A1 8250 سیگارت- تعیین کندانزانت کل و قطران با استفاده از ماشین سیگارت دودکنی متداول آزمایشگاهی- روش آزمون-اصلاحیه شماره 1 1 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8251 8251 دود محیطی توتون-برآورد سهم ذرات دود محیطی توتون در ذرات معلق قابل تنفس براساس سولانسول-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8253-1 8253 کلاهک لامپ ها، نگهدارنده ها و شاخص های کنترل تعویض پذیری و ایمنی آنها قسمت اول- کلاهک لامپ ها 1 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8262-1 8262 آفت کشها-اندازه گیری میزان مانده آفت کشها و بی فنیلهای چند کلردار در غذاهای حاوی چربی-قسمت اول:کلیات 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8264-1 8264 سامانه های مسیر سیم کشی برق-قسمت 1-الزامات عمومی 0 1396 مهر کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8271 8271 آزمون های مخرب روی جوش ها در مواد فلزی-آزمون خمش 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8279-1 8279 ظروف شيشه اي آزمايشگاهي- بطري ها –  قسمت اول: بطري هاي گردن رزوه اي 0 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8281 8281 ماشین آلات و تجهیزات نساجی- غلطک های راهنمای ماشین آلات رنگرزی و تکمیل- ابعاد اصلی 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8294-1 8294 هوا فضا-هواپیما-اتصال دهنده های منابع الکتریکی زمینی قسمت اول:الزامات طراحی،عملکرد و آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8295-1 8295 هواپیما- الزامات فضای واسط درهای مسافران برای اتصال به پل مسافر گیری قسمت 1- درهای طبقه اصلی 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8299-1 8299 فراورده ها و اجزای ساختمانی – قسمت 1- طبقه بندی واکنش در برابر آتش 0 1396 آذر کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8300-1 8300 روکشهای عایقی انعطاف پذیر-قسمت اول:تعاریف و الزامات عمومی 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8300-3-100 8300 روکشهای عایقی انعطاف پذیر-قسمت سوم:مشخصات انواع روکشها برگهای 100تا105:
اکسترود شده  PVCروکشهای
0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8300-3-116 8300 روکش های عایقی انعطاف پذیر -قسمت 3-مشخصات انواع روکش ها به صورت منفرد-برگ های 116و117-پلی کلروپرن اکسترود شده ، برای مصارف عمومی 0 1396 آذر کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8300-3-121 8300 روکشهای عایقی انعطاف پذیر-قسمت سوم:مشخصات انواع روکشها برگهای 121تا124:
اکسترود شده سیلیکون روکشهای
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8300-3-136 8300 روکش های عایقی انطعاف پذیر -قسمت سوم -مشخصات انواع روکش ها به صورت منفرد – برگ های 136روکش فلوئور سیلیکون اکسترود شده -ویژه مصارف عمومی 1 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8300-3-145 8300 روکش های عایقی انعطاف پذیر -قسمت 3-مشخصات انواع روکش ها به صورت منفرد-برگ های 145تا 147: روکش PTFE اکسترود شده 1 1396 آذر کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8300-3-151 8300 روکش های عایقی انطعاف پذیر -قسمت سوم -مشخصات انواع روکش ها به صورت منفرد – برگ های 151-پلی وینیل کلراید -نیتریل لاستیک اکسترود شده -مصارف عمومی 1 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8300-3-165 8300 روکش های عایقی انعطاف پذیر -قسمت سوم-مشخصات انواع روکش ها به صورت منفرد-برگ 165-روکش اکسترود شده پلی اولفین و با تاخیر در شعله وری ومحدودیت در برابر خطر آتشگیری 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8300-3-211 8300 روکش های عایقی انعطاف پذیر -قسمت 3- مشخصات انواع روکش ها به صورت منفرد -برگ 211-روکش جمع شونده حرارتی پلی الفین نیمه صلب -نسبت جمع شوندگی 1:2 0 1396 آذر کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8300-3-212 8300 روکش های عایقی انعطاف پذیر -قسمت 3- مشخصات انواع روکش ها به صورت منفرد -برگ 212-روکش جمع شونده حرارتی پلی اولفین 0 1396 آذر کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8300-3-214 8300 روكش‌هاي عايقي انعطاف‌پذير-  قسمت 3: مشخصات انواع روكش‌ها به صورت منفرد- برگ 214: روكش‌هاي جمع شونده حرارتي پلي اولفين با عدم تاخير در شعله‌وري با ديواره ضخيم و متوسط 0 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8300-3-216 8300 روکش های عایقی انعطاف پذیر -قسمت 216-3- مشخصات انواع روکش ها به صورت منفرد -روکش های جمع شونده حرارتی با تاخیر در شعله وری و خطر آتش گیری محدود 0 1396 آذر کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8300-3-271 8300 روکش­های عایقی انعطاف­ پذیر-  قسمت 3-271: ویژگی­های انواع خاصی از روکش ­ها- روکش­های جمع ­شونده حرارتی الاستومری- مقاوم در برابر شعله و در برابر سیالات با نسبت جمع­ شوندگی 2 به 1 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8300-3-281 8300 روکش های عایقی انعطاف پذیر -قسمت 3- مشخصات انواع روکش ها به صورت منفرد -برگ 281-روکش های جمع شونده حرارتی از جنس پلی اولفین نیمه هادی 1 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8302-1 8302 فولاد-تبدیل مقادیر درصد ازدیاد طول-بخش اول:فولادهای کربنی وکم آلیاژی 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8304-A1 8304 کریولیت، طبیعی و مصنوعی- اندازه ­گیری مقدار آلومینیوم- روش جذب اتمی- روش آزمون (اصلاحیه شماره 1) 1 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8306-A1 8306 کریولیت، طبیعی و مصنوعی- اندازه­گیری مقدار کلسیم- روش جذب اتمی شعله­ای- روش آزمون (اصلاحیه شماره 1) 1 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8307-1 8307 ماشین های کشاورزی-تجهیزات حفظ نباتات-سمپاش های هوا کمک-برگه داده ها-قسمت اول ترتیب مشخصات 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8308-1 8308 بسته بندی-کیسه ها-واپه نامه و انواع پاکتهای کاغذی 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بسته بندی 
8311 8311 تاسیسات پردازش الکتروگرمایی و الکترومغناطیسی -روش های آزمون عملکرد عمومی 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8312-1 8312 ویژگی های تابش گرهای فروسرخ الکتریکی برای گرمایش صنعتی قسمت اول:تابش گرمای فروسرخ موج کوتاه 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8313 8313 تعیین توزیع اندازه ذرات-روش ناحیه تشخیص الکتریکی 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
8314 8314 موتورگازی و موتور سیکلت-جرمها و ابعاد 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8316 8316 موتورگازی و موتور سیکلت-تجهیزات ضد سرقت 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8317 8317 وسایل نقلیه دو یا سه چرخ -پلاک های شناسایی 0 1396 ابان کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8318 8318 وسایل نقلیه دو یا سه چرخ -موقعیت نصب پلاک عقب 0 1396 ابان کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8319 8319 وسایل نقلیه دو چرخ -دستگیره سرنشین 0 1396 ابان کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8321 8321 کار با برق-دستکش های عایق الکتریکی 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8327-1 8327 باتریهای ثانویه برای پیشرانه خودروهای برقی جاده ای -قسمت 1- پارامترهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8328-1 8328 خودروهای جاده ای-اجزای کیسه هوا-قسمت اول:اصطلاحات و واژه ها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8330-1 8330 خودروهای جاده ای-تمهیدات ایمنی و تسمه بندی بر روی خودروهای جاده ای جهت حمل و نقل دریایی بر روی الزامات کلی(RO\RO)   کشتی های حمل خودرو قسمت اول:خودروهای تجاری و خودروهای ترکیی غیر از نیمه تریلرها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8331 8331 خودروهای جاده ای -سامانه های ترمزی هوا و هیدرولیک -هوای وسایل نقلیه موتوری-شامل سامانه ای با عملکرد کنترل الکترونیکی -رویه های آزمون 0 1396 دی کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8341 8341 توان سیال هیدرولیک-فیلترها-ارزیابی فشار تفاضلی در مقایسه با مشخصه های جریان -ویژگیها و روشهای ازمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
834-1 834 آچارهای یک سررینگ یک سرتخت ویژگیها و روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلز شناسی
8351 8351 مایعات خنک کننده موتور -محلول آبی از پیش رقیق شده (حداقل 50 درصد حجمی )بازیافتی بر پایه گلیکول برای خودروها و موتورهای با فعالیت سبک- ویژگیها 0 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8357-1 8357 وسایل تزریق برای مصارف پزشکی -قسمت 1- بطری های شیشه ای تزریق 0 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8357-10 8357 وسایل تزریق برای مصارف پزشکی -قسمت 10-لوازم جانبی خطوط یکبار مصرف مایع مورد استفاده در دستگاه تزریق دارای فشار 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8357-11 8357 وسایل تزریق برای مصارف پزشکی-قسمت 11-صافی های یکبار مصرف تزریق مورد استفاده در دستگاه تزریق دارای فشار 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8357-12 8357 وسایل تزریق برای مصارف پزشکی -قسمت 12- شیرهای کنترل 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8357-13 8357 تجهيزات تزريق براي استفاده پزشكي-قسمت13: تنظيم كننده مدرج جريان يك­بار مصرف در تماس با مايع 1 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8357-14 8357 تجهيزات تزريق براي استفاده پزشكي- قسمت14:گيره‌ها و تنظيم‌كننده‌ها براي تجهيزات انتقال و تزريق بدون تماس با مايع 1 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8358-1 8358 کاشتنی های جراحی-سیستم های نیل فلزی داخل کانالی-قسمت اول:نیل های داخل کانالی-ویژگیها 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8359-1 8359 کاشتنی های جراحی -بازیابی و تحلیل کاشتنی های جراحی -قسمت 1-باز یابی و جابجایی 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8361 8361 موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه سنگین جاده ای و خارج جاده ای و ماشین آلات راهسازی،ساختمانی ،معدنی و کشاورزی -تعیین معیار مصرف سوخت و دستورالعمل برچسب انرژی 0 1396 شهریور کمیته ملی انرژی
8361-A1 8361 موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه سنگین و ماشین آلات راهسازی،ساختمانی،معدنی و کشاورزی- تعیین معیار مصرف سوخت و دستورالعمل برچسب انرژی(اصلاحیه شماره1) 0 1396 فروردین کمیته ملی انرژی
8363-1 8363 نوار مغناطیسی سیستمهای ضبط و پخش صدا-قسمت اول:الزامات و شرایط عمومی 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8363-10 8363 نوار مغناطیسی سیستمهای ضبط و پخش صدا-قسمت دهم-کدهای آدرس و زمان 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8363-11 8363 نوار مغناطیسی سیستمهای ضبط و پخش صدا-قسمت یازدهم -کدهای آدرس برای کاستهای فشرده 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8367-1 8367 تراکتورهای کشاورزی-الزامات ، رویه های آزمون و معیار پذیرش برای میدان دید کاربر-قسمت 1- میدان دید جلو 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8370-1 8370 تراکتورهای کشاورزی- ادوات جلوسوار- قسمت 1: محور توان­دهی- الزامات ایمنی و فضای آزاد اطراف PTO 0 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8371 8371 تراکتورهای چرخ دار کشاورزی-سرعتهای بیشینه-روش تعیین 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8372-1 8372 ماشین آلات وتجهیزات نساجی-چله های مورد مصرف در صنعت نساجی-قسمت اول:واژه نامه 0 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8373-1 8373 ماشین آلات وتجهیزات نساجی-بوبین های مخروطی برای پیچش تقاطعی-قسمت اول:مقادیر پیشنهادی برای ابعاد اصلی 0 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8376-1 8376 نقشه های فنی نمایش ساده قطعات سوار شده با محکم کننده ها-قسمت 1- اصول کلی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8381 8381 کنستانتره های مس سولفید،سرب سولفید و روی سولفید-روشهای آزمایشی برای کنترل اریبی نمونه برداری 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
8389-1 8389 کره-تعیین میزان رطوبت ،چربی ومواد جامد بدون چربی -قسمت اول -تعیین میزان رطوبت (روش آزمون مرجع) 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8391 8391 پلیمرها- آنالیز و شناسایی مقدماتی -روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8396-1 8396 کیفیت آب-اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی بعد از nروز -بخش اول -رقیق سازی و بذر دار کردن با افزودن الیل تیواوره-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8406-1 8406 ماشین های کشاورزی-تجهیزات کاشت -روش آزمون -قسمت اول بذر کلرهای تکدانه کلر (بذر کارهای دقیق) 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8409-1 8409 سیستم شناسه گذاری فولادها-قسمت اول-سیستم نمادی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
841 841 حمل و نقل، ذخیره ­سازی و توزیع گاز مایع- مقررات و الزامات 0 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی
8410-1 8410 فولادهاي زنگ‌نزن –  قسمت 1: فهرست فولادهاي زنگ‌نزن 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8410-2 8410 فولادهاي زنگ‌نزن –  قسمت 2: شرايط فني تحويل براي ورق/صفحه و نوارورق از جنس فولادهاي مقاوم به خوردگي براي مقاصد عمومي 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8410-3 8410 فولادهای زنگ نزن-قسمت سوم-شرایط فنی تحویل برای کاربردهای عمومی جهت قطعات نیمه تمام ،میله ها، میلگردها و مقاطع 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8410-4 8410 فولادهاي زنگ‌نزن –  قسمت 4: شرايط فني تحويل براي ورق/صفحه و نوارورق از جنس فولادهاي مقاوم به خوردگي براي مقاصد ساختماني 1 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8411 8411 شناورهای کوچک-سیستمهای الکتریکی-تاسیسات الکتریکی با شدت جریان متناوب 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
841-1 841 سیلندر های گاز-سیلندر های فولادی با ساختمان جوش شده قابل حمل و پر کردن مجدد،برای گاز مایع(LPG)-بازرسی و آزمایش دوره ای 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8412 8412 (dc)شناورهای کوچک-سیستمهای الکتریکی-تاسیسات الکتریکی با ولتاژ پایین با جریان مستقیم 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8413 8413 شناورهای کوچک-وسایل الکتریکی-سیستمهای محافظتی در برابر رعد و برق 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8414 8414 ماشین های خاک برداری -ماشین های چرخ لاستیکی -الزامات فرمان 0 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8415 8415 ماشین های خاک برداری -ماشین های چرخ دار یا چرخ زنجیر لاستیکی تندرو- الزامات عملکردی و روشهای آزمون سامانه های ترمز 0 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8416 8416 نساجی-نایکنواختی رشته های نساجی-روش خازنی 0 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8417 8417 نساجی-روش نمونه برداری از الیاف،نخ و پارچه جهت انجام آزمون 0 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8418 8418 منسوجات-تعیین جرم در واحد سطح پارچه با استفاده از نمونه های کوچک-روش آزمون 0 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8419 8419 منسوجات-پارچه های تاروپودی-ساختار بافت-روش های معرفی نمودار بافت و نفشه های نخ کشی،شانه کشی و نقشه ضربه 0 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8427-1 8427 خودروهای جاده ای-روش آزمون سنجش هدایت بر روی مرکز قسمت1:روش آزمون پیچش 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8429-1 8429 خودروهای سواری -رفتار فرمان آزاد -قسمت 1- روش آزمون حلقه باز فرمان آزاد شده 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8431 8431 دریا-کشتی ها و فن آوری دریایی-قطب نماهای الکترومغناطیسی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8436-1 8436 سترون سازي محصولات پزشكي _ شناساگر‌ها‌ي شيميايي-قسمت1: الزامات عمومي‌ 1 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
8441 8441 صفحات گرم کننده برقی برای مصارف خانگی و اهداف مشابه-روشهای اندازه گیری عملکرد 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8445-1 8445 هوا فضا-سامانه های فضایی-ویژگیهای سیالی-روش های نمونه برداری و آزمون-قسمت اول:اکسیژن 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8445-10 8445 هوا فضا-سامانه های فضایی-ویژگیهای سیالی-روش های نمونه برداری و آزمون-قسمت دهم:آب 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8445-11 8445 هوا فضا-سامانه های فضایی-ویژگیهای سیالی-روش های نمونه برداری و آزمون-قسمت یازدهم:آمونیاک 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8445-12 8445 هوا فضا-سامانه های فضایی-ویژگیهای سیالی-روش های نمونه برداری و آزمون-قسمت دوازدهم:دی اکسید کربن 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8445-13 8445 هوا فضا-سامانه های فضایی-ویژگیهای سیالی-روش های نمونه برداری و آزمون-قسمت سیزدهم:هوای تنفسی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8450-1 8450 وسایل اتصال دهنده-هادی های الکتریکی مسی- مقررات ایمنی واحدهای محکم کننده از نوع پیچی و بدون پیچ-قمست اول:مقررات عمومی و مقررات ویژه 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8451 8451 بتن- اختلاط و حمل در کارگاه-آیین کار 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8453-1 8453 کارت شناسایی -روشهای آزمون -قسمت 1- مشخصه های کلی 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8456-1 8456 کارتهای شناسایی-فن ضبط -قسمت 1- برجسته نگاری 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8461 8461 تراویده شیر حاصل از فرآیند اولترافیلتراسیون (فراپالایش شیر)-ویژگیها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8471 8471 روغن ها و چربی های حیوانی و گیاهی-شناسایی و اندازه گیری آلاینده های آلی فرار با استفاده از کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی -روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8474-1 8474 پاشش حرارتی-الزامات کیفی ساختارهای پاشش حرارتی قسمت اول:راهنمای انتخاب و مصرف 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8475-A1 8475 تجهیزات سترون سازی -سترون کننده های گرمای خشک(فور)غلط نامه شماره 1 استاندارد8475  1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
8481 8481 پاک کننده ها -اندازه گیری نیتریلوتری استات ها-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8483-1 8483 راهنمای بکارگیری کنترل فرآیند آماری SPC قسمت اول-عناصرSPC 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت
8491 8491 مشخصات ویژگی فیزیکی سلول های مرجع فتوولتائیک زمینی غیر متمرکز 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8501 8501 لانست خونگیری یکبار مصرف سترون پزشکی ویژگیها وروشهای ازمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8508-1 8508 قطعات نیمه هادی الکترونیک نوری برای کاربردهای سیستم فیبر نوری-قسمت1-ویژگیها و مقادیر اسمی ضروری 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
851 851 روش اندازه گیری مقدار اکسیدهای کلسیم و منیزیم در مواد سیلیکاتی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8510 8510 پنجره­ ها و درهاي ساخته شده از پروفيل ­هاي توخالي روزن­راني شده از جنس پلي ­وينيل كلرايد سخت (PVC-U)– ويژگي­ ها 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8511 8511 مایعات استاندارد برای کالیبره کردن ویسکومتر 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
8512 8512 ضد عفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی -فراورده های ضد عفونی کننده بهداشتی دست -روش آزمون و الزامات 0 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
8513 8513 بسته بندی-مقوای مومی مورد استفاده برای بسته بندی بستنی و فرآورده های قنادی یخ زده-ویژگی ها و روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بسته بندی 
8514 8514 بسته بندی -فیلم های پلاستیکی سه لایه جهت بسته بندی فراورده های لبنی آبگونه پاستوریزه-ویژگی ها و روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بسته بندی 
8515 8515 کانتینر-کانتینرهای باری-واژه نامه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بسته بندی 
8516 8516 حمل و نقل هوایی-کانتینرهای عایق بندی شده-الزامات بازدهی حرارتی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بسته بندی 
8517 8517 توپ های ورزشی-توپ فوتسال-ویژگی ها و روش های آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8518-1 8518 چرم-واژه نامه-قسمت اول: A-N 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد چرم،پوست ،پایپوش
8519-1 8519 نساجی-ثبات رنگ در برابر کربونیزه کردن-قسمت اول-کربونیزه کردن با آلومینیوم کلرید-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8519-2 8519 نساجی-ثبات رنگ در برابر کربونیزه کردن-قسمت دوم-کربونیزه کردن با اسید سولفوریک-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8521-1 8521 شیشه- مجموعه شیشه های دو یا چند جداره-ویژگیها قسمت اول: با لایه هوا 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8521-1-A1 8521 شیشه- مجموعه شیشه­ های دو یا چند جداره- ویژگی­ ها- اصلاحیۀ شمارۀ 1 1 1396 آذر کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8531 8531 غذاهای آماده و از پیش بسته بندی شده-کنسرو دلمه برگ مو-ویژگیها و روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8541 8541 کانه های آلومینیوم-اندازه گیری مقدار افت جرم در دمای1075درجه سلسیوس-روش وزن سنجی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8551 8551 موازنه انرژی حرارتی خشک کن پیوسته برای خشک کردن سنگهای معدنی و سایر مواد 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8568-1 8568 آکوستیک -اندازه گیری صدا بندی در ساختمان ها و اجزای ساختمانی قسمت اول-الزمات برای امکانات آزمایشگاهی در شرایط جلوگیری از تراگسیل جانبی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8568-10 8568 آکوستیک -اندازه گیری صدا بندی در ساختمانها و اجزای ساختمانی-قسمت دهم -اندازه گیری آزمایشگاهی صدا بندی هوا برد اجزای ساختمانی کوچک 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8571 8571 کنسرو نخود آبگوشتی- ویژگیها و روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8577-1 8577 مشخصات فیلمهای پلاستیکی برای اهداف الکتریکی-قسمت اول-اصطلاحات و تعاریف والزامات کلی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8577-3-1 8577 مشخصات فیلم های پلاستیکی برای اهداف الکتریکی-قسمت3-مشخصات مواد منفرد-استاندارد برگ1- فیلم های پلی پروپیلن(PP)دو محوره برای خازن ها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8577-3-1-A1 8577 مشخصات فیلم­های پلاستیکی برای اهداف الکتریکی-قسمت 3: مشخصات مواد منفرد  – برگ 1: فیلم‌های پلی‌پروپیلن (PP) دومحوره برای خازن‌ها-اصلاحیه شماره 1 1 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8577-3-8-A1 8577 فیلم­های پلاستیکی برای کاربردهای الکتریکی- قسمت 3: ویژگی­های مواد منفرد  – برگ 8: فیلم‌های پلی‌اتیلن نافتالات (PEN) دومحوره متعادل­ شده مورد­استفاده برای عایق الکتریکی-اصلاحیه شماره 1 1 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8578-1 8578 خازن های قدرت برای تاسیسات گرمایش القایی-قسمت اول- کلیات 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8581-1 8581 وسایل اندازه گیری الکتریکی-ثبات های X-T 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8588-1 8588 چوب -اوراق فشرده چوبی- تخته لایه -کیفیت چسبندگی -قسمت 1- روش های آزمون 0 1396 مرداد کمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
8589-1 8589 سیستم های عایق بندی الکتریکی -ارزیابی حرارتی تغییرات در یک سیستم عایق بندی الکتریکی (ELS) تصدیق شده -قسمت 1- ELS تصدیق شده -قسمت 1- ELS سیم پیچی شده 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8590-1 8590 سیستم های عایق بندی الکتریکی -روشهای اجرایی برای ارزیابی حرارتی -قسمت 1- الزامات عمومی -فشار ضعیف 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8590-21 8590 سیستم های عایق بندی الکتریکی -روش های اجرایی برای ارزیابی حرارتی-قسمت 21-الزامات ویژه برای مدل های چند منظوره – کاربرد های سیم پیچی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8590-31 8590 سامانه‌هاي عايق­ بندي الكتريكي-روش‌هاي اجرايي براي ارزيابي حرارتي- قسمت 31: كاربردها با عمر طراحي شده  h 000 5 يا كمتر 1 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8591 8591 بتن سبک-تعیین مدول ارتجاعی استاتیکی فشاری بتن هوادار اتو کلاو شده و یا بتن سبکدانه با ساختار باز-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8601 8601 ماشینهای کشاورزی-خدمات تعمیر گاهی-تعمیرگاه ادوات-ویژگیها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8608-1 8608 ماشین های خاک برداری -میدان دید آینه های مراقبت و دید عقب -قسمت 1- روش های آزمون 0 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
861 861 دستورهای همگانی تجزیه شیمیایی و روشهای آزمون مواد سیلیکاتی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8610 8610 ماشین های خاک برداری -ارزیابی های آزمایشگاهی سازه های محافظ -ویژگی های محدوده حجمی مجاز 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8611 8611 ماشین های خاکبرداری-نمایشگر اصلی عملکرد ماشین 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8612 8612 ماشین های خاکبرداری-سیستمهای ترمزگیری ماشین های با کنترل پیاده -الزامات عملکردی و روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8613 8613 ماشین های خاکبرداری-ابزارهای عیب یاب برای سرویس 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8614 8614 ماشین های خاکبرداری-ناحیه های دسترسی و دسترسی آسان به کنترل ها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8615 8615 ماشین های خاکبرداری-قفل مفصل کمرشکن -الزامات عملکردی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8616 8616 ماشین های خاکبرداری-وسایل نگهدارنده بازوی بالابر 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8617 8617 دانه روغنی- اندازه گیری اسیدیته روغن-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8618-102 8618 وسایل قطع و وصل وفرمان ولتاژ بالا-قسمت102-جدا کننده ها و کلید های زمین کننده جریان متناوب 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8618-104 8618 وسایل قطع و وصل و فرمان فشار قوی -قسمت 104-کلیدهای جریان متناوب برای ولتاژهای اسمی 52Kv و بیشتر 1 1396 ابان کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8618-105 8618 وسایل قطع و وصل و فرمان ولتاژ بالا-قسمت 105-ترکیب های کلید-فیوز جریان متناوب 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8618-108 8618 وسایل قطع و وصل و فرمان ولتاژ بالا قسمت- 108-قطع کننده های مدار قدرت جریان متناوب ولتاژ بالا برای ولتاژهای اسمی 5/72 kV و بالاتر واسط های دیجیتال بر پایه استاندارد IEC 61850 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8618-110 8618 وسایل قطع و وصل و فرمان ولتاژ بالا-  قسمت 110: کلیدزنی بار القایی 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8618-112 8618 وسایل کلید زنی و کنترل فشار قوی -قسمت 112- کلیدهای زمین پر سرعت جریان متناوب برای خاموش سازی قوس ثانویه روی خطوط انتقال 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8618-205 8618 وسایل قطع و وصل و فرمان ولتاژ بالا قسمت 205- ملحقات فشرده وسیله قطع و وصل برای ولتاژهای اسمی بالاتر از 52 kV – کلید زنی بار القایی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8618-206 8618 مراکز کلیدزنی و کنترل فشار قوی- قسمت 206-سامانه های نشانگر وجود ولتاژ برای ولتاژهای اسمی بالای 1kv تاوخود 52kv 1 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8618-207 8618 وسایل قطع و وصل و فرمان فشار قوی -قسمت 207-تعیین کیفیت ملحقات وسیله قطع و وصل با عایق گازی تحت ولتاژهای اسمی بیش از 52Kv هنگام وقوع زمین لرزه 0 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8618-210 8618 وسایل کلیدز نی و کنترل فشار قوی -قسمت 210 -تائید صلاحیت مربوط به زلزله برای هم گذاری های وسایل کلید زنی و کنترل با محفظه عایق جامد و محفظه فلزی برای ولتاژ اسمی بالاتر از 1kv تا و شامل 52kv 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8618-211 8618 وسایل قطع و وصل و فرمان ولتاژ بالا -قسمت 211- اتصال مستقیم ترانسفورماتورهای قدرت با وسایل قطع و وصل دارای محفظه فلزی با عایق گازی برای ولتاژهای اسمی بالاتر از 52kV 1 1396 آذر کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8618-3 8618 وسايل قطع و وصل و فرمان ولتاژ بالا-قسمت3: واسط­ه اي ديجيتال بر پايه استاندارد­IEC 61850 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8618-37-082 8618 وسایل قطع و وصل و فرمان ولتاژ بالا-قسمت 37-82-روش استاندارد برای اندازه گیری سطوح فشار صوت در قطع کننده های جریان متناوب 1 1396 مرداد کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8618-4 8618 وسایل قطع و وصل و فرمان فشار قوی -قسمت 4- روشهای اجرایی جابجا یی برای هگزا فلوراید گوگرد 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8619 8619 رابط های حرارتی -الزامات و راهنمای کاربرد 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8620-1 8620 جعبه ها و محفظه های ملحقات برقی برای مصارف خانگی و تاسیسات الکتریکی ثابت مشابه -قسمت1- الزامات کلی 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8620-21 8620 جعبه ها و محفظه های ملحقات برقی برای مصارف خانگی و تاسیسات الکتریکی ثابت مشابه -قسمت 21- الزامات ویژه جعبه ها و محفظه ها با پیش بینی وسایل آویز 0 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8621 8621 مصالح ساختمانی -فراورده های با مقاومت حرارتی متوسط و زیاد-تعیین مقاومت حرارتی-روش لوح گرم محافظت شده و جریان حرارت سنج 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8629-1 8629 وسايل پزشكي- نماد­هاي مورد استفاده در نشانه ­گذاري و سايل پزشكي-نشانه‌گذاري و اطلاعات ارائه ‌شده- قسمت 1: الزامات عمومي 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8631-1 8631 روغن پالم استئارین -(RBD) ویژگیها و روشهای آزمون 1 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8631-2 8631 روغن پالم استئارین پالایش نهایی شده -ویژگی ها و روش های آزمون 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8634-A1 8634 روغن ها و چربی های خوراکی- روغن خام ذرت– ویژگی ها و روش آزمون-اصلاحیۀ شمارۀ1 1 1396 مهر کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8637-1 8637 روغن هسته پالم (RBD) ویژگیها و روشهای آزمون 1 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8639-1 8639 خودروهای جاده ای و موتورهای احتراق داخلی- واژه نامه فیلتر-قسمت 1-تعاریف فیلترها و اجزای ان 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8641 8641 موتورهای دیزلی -ارزیابی تمیزی تجهیزات تزریق سوخت 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8651 8651 کیفیت آب -تعیین آهن به روش اسکترومتری با استفاده از 1،10 فنانترولین 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8661 8661 کودها-تعیین جرم حجمی ظاهری(آزاد)کودهای ریزدانه-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8671 8671 کیفیت خاک-سنجش کربن آلی در خاک از طریق اکسایش با سولفوکرومیک-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8674-1 8674 خودروهای جاده ای -فیلترهای هوا برای اتاق مسافران قسمت 1- آزمون تصفیه ذرات ریز 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8679-1 8679 منسوجات-تعیین مقاومت لغزشی نخ های درز در پارچه های تار و پودی-قسمت اول-روش باز شدگی درز ثابت-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8681 8681 چرم مصنوعی-چرم مصنوعی از جنس پلی اورتان (pu) مورد مصرف در رویه انواع توپ های ورزشی ماشینی باد شونده -ویژگیها و روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8691 8692 بادیان-ویژگیها و روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8696-1 8696 کیفیت آب-تعیین میزان سمیت حاد کشنده مواد موجود در آب برای ماهیان آب شیرین-قسمت اول -روش آزمون ثابت 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8700-1 8700 خودروهای جاده ای -ارتباط بین خودرو و تجهیزات بیرونی برای عیب یابی های مرتبط با آلایندگی-قسمت 1- اطلاعات عمومی و تعاریف کاربردی 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8701 8701 خودرو-چراغ های جلو مجهز به لامپ رشته ای هالوژنیH1,H2,H3,HB3,HB4,H7,H8,H9,HIR1.HIR2, یا H11 برای انتشار پرتوهای نامتقارن نور پایین یا نور بالا و یا هر دو آنها-ویژگیها 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
871 871 ویژگیهای الکترودهای روپوش‌دار جوشکاری با قوس الکتریکی (بخش 1, 2و 3) 4 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8710-1 8710 فلزات سخت -تعیین ریز ساختار به روش متالوگرافی -قسمت 1- تصاویر میکروسکوپی و تفسیر 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8710-2 8710 فلزات سخت -تعیین ریز ساختار به روش متالوگرافی -قسمت 2- اندازه گیری اندازه دانه wc 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8710-3 8710 فلزات سخت-تعیین ریز ساختار به روش متالوگرافی -قسمت 3- اندازه گیری مشخصه های ریز ساختاری در فلزات سخت با پایه WC ,Ti(C,N) کاربید با شبکه مکعبی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8710-4 8710 فلزات سخت- تعيين ريزساختار به روش متالوگرافي-قسمت 4: مشخصات تخلخل، عيوب كربن و مقدار فاز اتا  1 1396 مهر کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8711 8711 فولادها – تعیین عمق کربن­زدایی 0 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد فلزشناسی
8712 8712 اپتیک چشم پزشکی -قاب عینک -سامانه اندازه گیری و واژه شناسی 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8713 8713 اپتیک و دستگاههای اپتیکی-طول موج های مرجع 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8714-1 8714 اپتیک و دستگاههای اپتیکی -کانون سنج ها-قسمت1- دستگاههای چند منظوره 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8715-1 8715 اپتیک دیدگانی-عدسی های عینک -عدسی های کار شده نبریده- قسمت اول-ویژگیهای عدسی های تک دید و چند کانون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8715-2 8715 اپتیک دیدگانی-عدسی های عینک -عدسی های کار شده نبریده- قسمت دوم-ویژگیهای عدسی های توان تدریجی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8715-3 8715 اپتیک بینایی -عدسی های عینک کامل برش نخورده -قسمت 3- ضریب عبور -ویژگیها و روش های آزمون 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8715-4 8715 اپتیک دیدگانی-عدسی های عینک -عدسی های کار شده نبریده- قسمت چهارم-ویژگیها و روشهای آزمون پوشش های ضد بازتاب  1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8715-5 8715 اپتیک بینایی -عدسی های عینک تمام شده برش نخورده -قسمت 5- حداقل الزامات برای سطوح عدس های عینک مقاوم در برابر سایش 1 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8716-1-1 8716 کابل­های تار نوری- قسمت 1-1: مشخصات عام- کلیات 0 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-1-2 8716 بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری) -قسمت 1-2 ویژگی کلی -جدول تطابق مرجع برای روش های اجرایی آزمون بافه (کابل ) نوری 1 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-1-20 8716 بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)-قسمت 1-20-ویژگی کلی-روشهای اجرایی آزمون پایه ای بافه (کابل)نوری -کلیات و تعاریف 1 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-1-22 8716 کابل‌های تار نوری-قسمت 1-22: مشخصات عام-رویه‌های اصلی آزمون کابل نوری-روش‌های آزمون محیطی 0 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-1-23 8716 بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری )-قسمت1-23-ویژگی عمومی -رویه های اصلی آزمون بافه (کابل ) نوری-روش های آزمون عنصر بافه (کابل ) 1 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-1-24 8716 بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)-قسمت 1-24-ویژگی کلی-روشهای اجرایی آزمون پایه ای بافه (کابل)نوری -روش های آزمون الکتریکی 1 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-1-3 8716 كابل‌هاي تار نوري– قسمت 1-3: ويژگي‌هاي عمومي- عناصر تار نوري 1 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-2 8716 کابل‌های تار نوری-قسمت 2: کابل‌های درون بنا-مشخصات بخشی 0 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-2-10 8716 بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)-قسمت 2-10 – بافه های تار نوری داخلی -ویژگی خانوادگی بافه های (کابل های ) یک طرفه و دو طرفه 0 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-2-11 8716 بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)قسمت 2-11-بافه های تار نوری داخلی -ویژگی تفصیلی بافه های (کابل های ) یک طرفه و دوطرفه برای استفاده در بافه کشی محوطه بنا 0 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-2-20 8716 بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)قسمت2-20 -بافه های (کابل های ) داخلی -ویژگی خانوادگی بافه های نوری چند تاری 0 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-2-21 8716 بافه های تارنوری-قسمت 2-21-بافه های تار نوری داخلی -ویژگی تفصیلی بافه های توزیع نوری چند تاری برای استفاده در بافه کشی محوطه بنا 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-2-22 8716 کابل‌های تار نوری- قسمت 2-22: کابل ­های درون‌بنا- مشخصات تفصیلی برای کابل­ های نوری تفکیک ­شوندة چند-یک‌طرفه پایان­دهی­ شده با اتصال­گر­ها 1 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-2-30 8716 بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)قسمت2-30 -بافه های (کابل های ) داخلی -ویژگی خانوادگی بافه های نواری 0 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-2-31 8716 کابل های فیبر نوری قسمت2-31-کابل های درون بنا-مشخصات تفصیلی کابلهای فیبر نوری مورد استفاده در کابل کشی داخل ساختمان 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-2-40 8716 کابل های فیبر نوری -قسمت 2-40 -کابل های فیبر نوری داخلی- ویژگیهای خانوادگی برای کابل های فیبر نوری A4 1 1396 دی کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8716-2-41 8716 بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)قسمت2-41 -بافه های (کابل های ) داخلی -ویژگی محصول برای تارهای (فیبرهای) A4 میانگیر (بافر ) شده یک طرفه و دوطرفه 1 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-2-51 8716 بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری ) قسمت 2-51- بافه های (کابل های ) درون بنا -مشخصات تفصیلی بافه های (کابل های) یک طرفه و دوطرفه مورد استفاده در بندها برای محیط واپایش شده (کنترل شده ) 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-3 8716 بافه­ هاي تارنوري- قسمت 3: بافه ­هاي برون بنا- مشخصات بخشي 1 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-3-10 8716 بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)قسمت3-10 -بافه های در فضای باز -مشخصات خانوادگی برای بافه های مخابراتی نوری مجرایی (داکت ) و خاکی یا هوایی مهاردار 1 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-3-11 8716 کابل های فیبر نوری- قسمت 3-11-کابل های بیرونی -ویژگی محصول برای داکت ، کابل های مخابراتی فیبر نوری تک مد دفنی و هوایی مهاردار 1 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-3-12 8716 بافه های تارنوری-قسمت 3-12-بافه های تار نوری داخلی -ویژگی تفصیلی بافه های نوری مخابرات داخل داکت و دفنی برای استفاده در بافه کشی محوطه بنا 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-3-21 8716 بافه ­هاي تار نوري- قسمت 3-21: بافه ­هاي برون‌بنا- مشخصات محصول براي بافه‌هاي مخابراتي نوري هوايي خود- نگه‌دار  براي استفاده در كابل‌كشي محدودة ساختمان 0 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-3-70 8716 كابل­ هاي تار نوري-قسمت 3- 70: كابل­ هاي بيروني- كابل­ هاي تار نوري بيروني براي استقرار سريع/ چندگانه- ويژگي خانواده 1 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-4-10 8716 كابل ­هاي تار نوري- قسمت4-10: مشخصات خانواده- سيم­ هاي زمين نوري (OPGW) در امتداد خطوط فشار قوي الكتريكي 1 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-4-20 8716 بافه های (کابل های ) تار (فیبر ) نوری قسمت 4-20 بافه های نوری هوایی در مجاورت خطوط فشار قوی الکتریکی -ویژگی جمعی برای بافه های نوری ADSS (تمام دی الکتریک مهار دار) 1 1396 ابان کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8716-5 8716 بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری ) قسمت 5- مشخصات بخشی -بافه کشی (کابل کشی ) ریز مجرا برای نصب از طریق دمیدن 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8717 8717 کدهای نمایش پول رایج (ارز)کشورها 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خدمات
8718 8718 شمش طلا-ویژگیها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8719 8719 شمش نقره -ویژگیها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8720-1 8720 پوشش های فلزی-روشهای آزمون برای پوشش طلا و آلیاژهای طلای ایجاد شده به روش الکتریکی-قسمت1-اندازه گیری ضخامت پوشش 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8724-1 8724 قطع کننده های مدار عمل کننده جریان پسماند همراه با حفاظت در برابر اضافه جریان برای مصارف خانگی و مشابه (RCBO) ها -قسمت 1- مقررات عمومی 0 1396 آذر کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8724-2-1 8724 قطع کننده های مدار،عمل کننده با جریان پسماند همراه با حفاظت در برابر اضافه جریان برای مصارف خانگی و مشابه rcbo) ها)-قسمت 2-1 کاریرد مقررات عمومی در مورد قطع کننده های rcbo که از لحاظ کارکرد غیر وابسته به ولتاژ خط هستند 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8731 8731 عایق های حرارتی-تعیین مقاومت حرارتی و خواص مربوط به آن،در حالت پایدار توسط دستگاه لوح گرم محافظت شده-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8733-1 8733 شناور کوچک -صدای منتشره در هوا از شعاورهای تفریحی -قسمت اول – رویه های اندازه گیری در حین عبور 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8741 8741 فناوری اطلاعات -شیوه های خودکار شناسایی و تسخیر داده ها-آزمون سطح کارایی تصویر سازی دیجیتالی و چاپ رمزینه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8745-3-1 8745 آزمون قابلیت اطمینان تجهیزات قسمت سوم-شرایط آزمون برتر بخش اول -تجهیزات قابل حمل در فضای بسته درجه شبیه سازی پایین 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
8751 8751 پارچه های روکش شده با لاستیک و پلاستیک-مقاومت در برابر خراشیدگی و کندگی روکش-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8754-1 8754 کارتهای شناسایی -کارت های نازک انعطاف پذیر -قسمت اول -مشخصات فیزیکی 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
8761 8761 کانه های آلومینیوم-روش های نمونه برداری 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8766-1 8766 نفت و فراورده های نفتی-تعیین وضع روغن هاو سیالات دارای مواد بازدارنده بر اثر کهنگی -ازمونTOST‌(پایداری در برابر اکسید اسیون حرارتی)-قسمت اول روغن های معدنی-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8768-1 8768 مواد فلزی -کالیبراسیون و تصدیق ماشین های آزمون تک محوری ایستا-قسمت 1- ماشین های آزمون کشش -فشار -کالیبراسیون و تصدیق سامانه اندازه گیری نیرو 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8771 8771 هوا فضا-اکوستیک- رویه شرح شنیدن نوفه ایجاد شده بوسیله هوا گرد از روی زمین 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8781 8781 شیر خشک-تعیین میزان رطوبت-روش آ‍زمون مرجع 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8791 8791 پله های ساختمانی -ابعاد مدولار 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8794-1 8794 لاستيك و محصولات لاستيكي- تعيين تركيب آميزه ­هاي پخت­ نشده و ولكانيده به روش گرماوزن سنجي- قسمت 1: لاستيك ­هاي بوتادي­ان، كوپليمر و ترپليمر اتيلن پروپيلن، ايزوبوتن ايزوپرن، ايزوپرن و استايرن بوتادي­ان 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8795-1 8795 دریا-شناورهای کوچک- حفاظت در برابر آتش-قسمت اول-شناور با طول بدنه 15 متر و کمتر از آن 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8801 8801 ایزوبوتیل الکل برای مصارف صنعتی -ویژگی ها 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
881 881 تورهاي ماهيگيري- بافته ­هاي توري- تعاريف و اصطلاحات پايه 0 1396 آذر کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8810 8810 بیوتکنولوژی-زیست پالایی-واژه نامه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
8811 8811 زیست فناوری -تاثیرات زیستی و سرنوشت محیطی -واژه نامه 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
8812 8812 سمیت حاد تنفسی ناشی از مواد شیمیایی -راهنمای آ‍زمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
8813 8813 سمیت ناشی از مواد شیمیایی بر رشد و نمو جنین قبل از تولد -راهنمای آزمون 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
8814 8814 کره گیاهی (مارگارین)اندازه گیری ویتامین A روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8815 8815 بیوتکنولوژی-آزمایشگاههای تحقیق،توسعه و آزمون حصر فیزیکی آزمایشگاههای میکروبیولوژی-الزامات مربوط به مناطق خطر،مکان ها و ایمنی فیزیکی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
8816 8816 بیوتکنولوژی-فرآیندهای تولید درمقیاس انبوه-الزامات کلی برای مدیریت و سازماندهی روش های نگهداری سویه ها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
8817 8817 بیوتکنولوژی -سازواره های تراریخته به منظور استفاده در محیط -تعیین مشخصات به وسیله بررسی تغییر زنومی -آئین کار 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
8818 8818 چربی شیر-آماده سازی متیل استر اسیدهای چرب-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8819 8819 چربی شیر-اندازه گیری ترکیب اسیدهای چرب با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8820-1 8820 خودروهای جاده ای – سیم فیوزها-
قسمت اول : تعاریف و الزامات کلی آزمون
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8821 8821 صنایع دریایی-تهویه مطبوع اتاق کنترل ماشین آلات کشتی ها-شرایط طراحی و اصول محاسبات 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8822-1 8822 کشتی سازی و سازه های دریایی-اتصالات پرکن جهت مخازن آب آشامیدنی -قسمت اول -الزامات عمومی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8830-1 8830 رنگها و جلاها-تعیین گرانروی با استفاده از گرانروی سنج چرخشی-قسمت اول گرانروی سنج صفحه و مخروط با عملکرد در میزان برش زیاد 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8833-1 8833-1 آزمون‌هاي غيرمخرب- فيلم‌ پرتونگاري صنعتي- قسمت 1: رده‌بندي سيستم‌هاي فيلم براي پرتونگاري صنعتي 0 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8834-1 8834 آکوستیک-درجه بندی صدابندی در ساختمان ها و اجزای ساختمانی-قسمت1:صدابندی هوابرد 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8841 8841 کنسانتره ها و کانه های منگنز-تعیین مقدار آهن کل-روش اسپکترومتری1و10 فنانترولین-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
8851 8851 هواپیما ـ هادی‌ها برای مصارف عمومی کابل‌های الکتریکی هواپیما و کاربردهای هوا فضا ـ ابعاد و ویژگی ها 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8859-1 8859 خوردگي فلزات وآلياژها – آزمون خوردگي تنشي – قسمت 1: راهنماي كلي روش هاي آزمون 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8859-10 8859 خوردگی فلزات و آلیاژها -آزمون خوردگی تنش -قسمت 10 -روش خمشU شکل معکوس 1 1396 ابان کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8859-11 8859 خوردگی فلزات و آلیاژها -ترک خوردگی تنشی -خوردگی -قسمت 11-راهنمایی برای آزمون مقاومت فلزات و آلیاژها در برابر تردش هیدروژنی و ترک خوردگی هیدروژنی 1 1396 ابان کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8861 8861 خوردگی فلزات و آلیاژها -آزمون های تعیین خوردگی گالوانیک در فضای آزاد 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8863-1 8863 خوردگی فلزات و آلیاژها- تعیین مقاومت به روی‌زدایی آلیاژهای مس حاوی روی-   قسمت 1: روش آزمون 1 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد فلزشناسی
8871 8871 روان ملات (ملات دوغابي) براي بنايي– ويژگي‌ها 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
8879-1 8879 افزاره­ هاي اتصال متقابل تار نوري  و قطعات غيرفعال- اتصال­ دهندهاي تارها و كابل­ ها­ي نوري-  قسمت 1: مشخصات عام 0 1396 مرداد کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8879-1-1 8879 افزاره های اتصال متقابل فیبر نوری و اجزای غیر فعال -اتصال دهنده های کابل ها و فیبرهای نوری -قسمت 1-1 ویژگی جزئی خالی 0 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8879-14-1 8879 اتصالگرهای کابل و فیبرنوری-قسمت14-1-مشخصات تفصیلی اتصالگر فیبر نوری نوع SC-PC بااتصال دهی استاندارد به فیبر نوری چند مد نوعََA1b,A1a 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8879-14-10 8879 اتصالگرهای کابل و فیبرنوری-قسمت 10-14-مشخصات تفصیلی اتصالگر فیبر نوری پیگ -تیل یا کابل واسط نوع SC-APC80 بدون تنظیم برای اتصال به فیبر نوری تک مد نوعB1 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8879-14-2 8879 اتصالگرهای کابل و فیبرنوری-قسمت14-2-مشخصات تفصیلی اتصالگر فیبر نوری نوع SC-PC تنظیم شده برای اتصال به فیبر نوری تک مد نوعB1 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8879-14-3 8879 اتصال‌دهنده‌هاي كابل‌ها و تارهاي نوري-قسمت3-14: مشخصات تفصيلي تطبيق‌دهندة تار نوري (يك‌طرفه)نوعSC براي تار تك-‌حالته 1 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8879-14-4 8879 اتصال‌دهنده‌هاي كابل‌ها و تارهاي نوري- قسمت4-14: مشخصات تفصيلي تطبيق‌دهندة تارنوري (يك‌طرفه)نوع SC براي تار چندحالته 1 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8879-14-5 8879 اتصالگرهای کابل و فیبر نوری-قسمت14-5-مشخصات تفصیلی اتصالگر فیبر نوری نوع SC-PC بدون تنظیم برای اتصال به فیبر نوری تک مد نوع B1 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8879-14-7 8879 اتصال گرهای کابل و فیبر نوری-قسمت7-14-مشخصات تفصیلی اتصالگر فیبر نوری نوعSC-APC9 تنظیم شده برای اتصال به فیبر نوری تک مد نوعB1 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8879-14-9 8879 اتصالگرهای کابل و فیبرنوری-قسمت14-9-مشخصات تفصیلی اتصالگر فیبر نوری نوع SC-PC  تنظیم شده برای اتصال به فیبر نوری تک مد نوعB1 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8879-19-1 8879 دستگاههای اتصال متقابل فیبر نوری و قطعات غیر فعال -اتصال دهنده های کابل ها و فیبرهای نوری-قسمت 19-1-اتصال دهنده سیم رابط نوع SC-PC فیبر نوری (دوطرفه شناور)با پایانه استاندارد روی فیبر چند مد نوع A1a,A1b-ویژگیهای تفصیلی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8879-19-2 8879 اتصال دهنده های تارهای نوری (فیبر های نوری)و بافه ها (کابل ها) قسمت 19-2 تطبیق دهنده تار نوری (فیبر نوری ) دو طرفه نوع SC برای اتصال دهنده های تار فیبر -تک حالته -مشخصات تفصیلی 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8879-19-3 8879 دستگاههای اتصال متقابل فیبر نوری و قطعات غیر فعال -اتصال دهنده های کابل ها و فیبرهای نوری -قسمت 19-3-تطبیق دهنده فیبر نوری (دو طرفه)نوع SC برای اتصال دهنده های فیبر چند مدی-ویژگیها تفصیلی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8881 8881 واسط های نوری برای STM-64 تک کاناله و سایر سیستم های SDH با تقویت کننده های نوری 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8884-1 8884 تطبیقگرهای فیبر نوری-قسمت1- مشخصات عام 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8884-1-1 8884 افزاره‌های اتصال متقابل تار نوری و قطعات غیرفعال-  تطبیق‌ گرها برای اتصال‌دهنده‌های تار نوری-  قسمت 1-1: فرم خام مشخصات عام 0 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8886-1 8886 جدول‌های طیفی برای کاربردهای WDM- قسمت 1: جدول بسامدی DWDM 0 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
8890-1 8890 زیست فن آوری -اصطلاحات و تعاریف -قسمت 1- فراورده های زیستی 0 1396 مهر کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
8901 8901 اصول ساخت کشتی-ابعاد و تعاریف واژه های کاربردی دررایانه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
891 891 تعیین مقاومت لغزشی نخهای تاروپود-روش بخیه دوخت 0 1396 ابان کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
89-1 89 کلم‌پیچ 2 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8911 8911 کیفیت آب-اندازه گیری منگنز روش طیف سنجی با استفاده از فورمالدوکسیم-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8912 8912 کیفیت آب-اندازه گیری برومات حل شده به روش کروماتوگرافی مایع یون ها-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8913-1 8913 کیفیت آب-اندازه گیری آمونیوم-قسمت اول-روش طیف سنجی دستی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8913-2 8913 کیفیت آب-اندازه گیری آمونیوم-قسمت دوم-روش طیف سنجی خودکار 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8914 8914 پسته خام-راهنمای استفاده از سیستم تجزیه وتحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی در واحدهای فراوری-آئین کار 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8915 8915 توان سيال پنوماتيك- قوانين كلي و الزامات ايمني براي سيستم‌ها و قطعات آنها 0 1396 دی کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8916 8916 سیستم های سیالی و قطعات -واژه نامه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
8917 8917 خوراک دام،طیور و آبزیان-فیبر غیر محلول در شوینده خنثی -فیبر غیر محلول در شوینده اسیدی-لیگنین غیر محلول در شوینده اسیدی-روش های آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8918 8918 نساجی-الیاف پنبه -تجهیزات و نورپردازی مصنوعی برای اتاق رقم بندی پنبه 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8919 8919 عدل ها-عدل های پنبه-ابعاد و چگالی-ویژگیها 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8919-3 8919 عدل ها- قسمت سوم-عدل های پنبه-بسته بندی ونشانه گذاری 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
8921 8921 روغن زیتون -شناسایی روغن بذر چای در آن -روش فیتلسون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8923-1 8923 میکروبیولوژی زنجیره غذایی -‌آماده‌سازی آزمایه، سوسپانسیون اولیه و رقت‌های اعشاری برای آزمون‌های میکروبیولوژی-قسمت 1: مقررات کلی برای ‌آماده‌سازی سوسپانسیون اولیه و رقت‌های اعشاری 0 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
8931 8931 اطلاعات و دبیزش (مستندسازی)شماره استاندارد بین المللی پیایند (شاپا) 0 1396 بهمن کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
8941 8941 كربن فعال – تعيين pH – روش آزمون 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8951 8951 اندازه گیری جریان گاز درون مجاری بسته -وسایل اندازه گیری توربینی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
8957-1 8957 نفت و فراورده های نفتی -تعیین مقاومت به خوردگی سیالات هیدرولیکی مقاوم به آتش -قسمت 1- سیالات دارای آب 0 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8961 8961 رنگها و جلاها -ویژگی های کارآئی برای سامانه پوشش های حفاظتی مناسب برای تاسیسات فراساحلی و سازه های وابسته به آن 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
8964-1 8964 تشك ­هاي ورزشي – قسمت1: تشك­ هاي ژيمناستيك – الزامات ايمني  0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
8971 8971 دریا-کشتی ها و فن آوری دریایی-سیستم های کنترل جهت یابی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8981 8981 کاغذ ،مقوا و خمیر کاغذ -شناسایی گیاهان غیر چوبی به کمک الیاف آنها-روش آزمون 0 1396 آذر کمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
8986-1 8986 چای سبز و سیاه-اندازه گیری مواد اختصاصی آن-قسمت اول -تعیین مقدار کل پلی فنل ها-روش رنگ سنجی با استفاده از معرف 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
8987-1 8987 وسایل و سواری های تفریحی (تجهیزات شهربازی)قسمت 1- طراحی و ساخت 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان
8990-1 8990 ماشین های کشاورزی -تجهیزات آبیاری -صافی های آبیاری خرد-قسمت اول-اصطلاحات ،تعاریف و طبقه بندی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8991 8991 ماشین های کشاورزی -تجهیزات پاشش-رویه اندازه گیری نرخ سایش نازل پاشنده 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
8995-1 8995 ماشین های کشاورزی -تجهیزات آبیاری -آبپاش ها-قسمت 1- اصطلاحات و تعاریف و طبقه بندی 0 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9007-1 9007 کیفیت آب-اندازه گیری بنزن و برخی مشتق های آن-قسمت اول- به روش گاز کروماتوگرافی فضای فوقانی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9008-1 9008 پنوماتیک-شیرهای کنترل جهت پنج راهه قسمت اول-پایه های نصبی یکسان بدون اتصال دهنده های الکتریکی -الزامات 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9009-1 9009 پتوماتیک -روغن پاش های هوای فشرده-قسمت اول-مشخصات اصلی مورد نیاز برای برگه های فنی تامین کننده و الزامات نشانه گذاری محصول 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
901 901 سدیم و پتاسیم سیلیکات برای مصارف صنعتی -محاسبه مقدار  Sio 2 / Na­­­ 2 ­o dh یا Sio 2­/ K2 o 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9010 9010 پنوماتیک-اتصالات فوری استوانه ای برای حداکثر فشارکاری 10 بار و 16 بار و 25 بار(1مگاپاسکال و 1/6 مگاپاسکال و 2/5 مگاپاسکال)-ابعاد اتصال نری،مشخصات،دستورالعمل های کاربردی و آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9011 9011 پنیر پارمسان -ویژگیها و روش های آزمون 0 1396 مهر کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9012 9012 پنیر کاچیوتا-ویژگیها و روشهای آزمون 1 1396 مهر کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9013 9013 پنیر گودا-ویژگیها و روشهای آزمون 0 1396 مهر کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9014 9014 پنیر بوترکیزه-ویژگیها و روشهای آزمون 0 1396 مهر کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9015 9015 لوازم جانبی الکتریکی-پایشگرهای جریان پسماند برای مصارف خانگی ومشابه(RCMS) 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9016 9016 آهن اسفنجی -اندازه گیری چگالی ظاهری و جذب آب توسط آهن بریکت شده گرم (hbi) 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
9017 9017 کانه های آهن -مواد اولیه برای کوره بلند-تعیین احیا پذیری با شاخص درجه احیای نهایی 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
9018 9018 گندله های آهن مورد مصرف در کوره بلند -تعیین شاخص تورم آزاد 0 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
9019 9019 كانه‌هاي آهن براي خوراك كوره بلند- تعيين احيا تحت بار 0 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
9021 9021 کانه های آهن -مواد اولیه برای کوره بلند -تعیین شاخص شکست حرارتی 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
9026-1 9026 کلیدهای الکترو مکانیکی قابل استفاده در تجهیزات الکترونیکی قسمت 1- مشخصات عمومی 0 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9026-4-1 9026 کلیدهای الکترومکانیکی قابل استفاده در تجهیزات الکترونیکی -قسمت 4- مشخصات اختصاصی کلیدهای اهرمی -بخش 1- فرم خام مشخصات تفصیلی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9026-5-1 9026 کلیدهای الکترومکانیکی قابل استفاده در تجهیزات الکترونیکی -قسمت 5 – مشخصات اختصاصی کلیدهای فشاری- بخش 1- فرم خام مشخصات تفصیلی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9026-6-1 9026 کلیدهای الکترومکانیکی قابل استفاده در تجهیزات الکترونیکی -قسمت 6 – مشخصات اختصاصی کلیدهای حساس- فرم خام مشخصات تفصیلی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9031 9031 كلاه ايمني ورزش­ هاي هوانوردي- الزامات ايمني و روش­هاي آزمون 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
9037-1 9037 آفت کش ها-روش چند مانده ای برای اندازه گیری میزان مانده آفت کشها در غذاهای با منشاء گیاهی با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی -قسمت 1- کلیات 0 1396 ابان کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9040-1 9040 کیفیت آب-تعیین اثر مهارکنندگی عوامل موجود در نمونه های آب بر نور افشانی باکتری ویبریوفیشری-قسمت اول-روش استفاده از باکتری های تازه تهیه شده 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9041 9041 کیفیت خاک- سامانه­های انکوباسیون آزمایشگاهی برای اندازه­گیری میزان معدنی شدن مواد آلی خاک تحت شرایط هوازی- روش آزمون 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9047-1 9047 هوا فضا-سامانه های فضایی -تمیزی سطح سامانه های سیالاتی -قسمت اول -واژه نامه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9049-1 9049 نشانگرهای نوری برای مصارف خانگی و تاسیسات ثابت الکتریکی مشابه-قسمت اول-مقررات عمومی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9050-1 9050 قطعات پيزوالكتريك نصب سطحي براي كنترل و انتخاب فركانس – طرح ­هاي كلي و اتصالات پايه ترمينال استاندارد- قسمت 1: طرح­ هاي كلي محفظه­ هاي با قالب گيري پلاستيكي 0 1396 ابان کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9051 9051 آرد گندم-راهنمای استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9061 9061 پیچ های تنظیم سرحفره ای شش گوش با انتهای استوانه ای (با راهنما)-ویژگیها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9065-1 9065 رواداریهای اتصالات-پیچ ها-قسمت اول -پیچهای خودکار ،پیچهای دوسردنده و مهره ها-محصول درجه A,B,C-ویژگیها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9071 9071 مهره های قفلی شش گوش تمام فلزی فلنج دار، نوع -2 درجه محصول B,A 0 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9072-1 9072 پیچ های سر تخت خزینه ای (نوع متداول )با آچار خور چهارسو نوع h یا نوع zدرجه محصول A- قسمت 1- پیچ های فولادی با رده خواص 4.8 0 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9091 9091 تجهیزات انتقال مکانیکی پیوسته طبقه بندی و نماد گذاری مواد فله ای 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9093-1 9093 تجهیزات سیار برای جابجایی پیوسته مواد فله ای-قسمت اول-قواعد طراحی سازه های فولادی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
91 91 تعیین مشخصات و درجه‌بندی پشم ایران 0 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
910 910 آلومینیوم اکسایدی که به ویژه برای تولید آلومینیوم به کار می رود- تهیه و نگهداری آزمونه -روش آزمون 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9100 9100 گاز طبیعی -دستور العمل های نمونه برداری 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9101 9101 گاز طبیعی -ترکیبات آلی مورد استفاده به عنوان بودار کننده ها-الزامات و روش های آزمون 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی
9102-1 9102 گاز طبیعی -اندازه گیری ترکیبات با عدم قطعیت مشخص به وسیله کروماتوگرافی گازی-قسمت اول -دستورالعمل هایی برای آنالیز تیلور 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9103-1 9103 گاز طبیعی -اندازه گیری ترکیبات و عدم قطعیت مربوطه به وسیله کروماتوگرافی گازی -قسمت 1- آیین کار کلی و تعیین ترکیب 1 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی
9103-2 9103 گاز طبیعی -تعیین ترکیب و عدم قطعیت مرتبط به وسیله کروماتوگرافی گازی -قسمت 2- محاسبات عدم قطعیت 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی
9103-3 9103 گاز طبیعی -اندازه گیری ترکیبات با عدم قطعیت مشخص به وسیله کروماتوگرافی گازی-قسمت3-اندازه گیری هیدروژن،هلیم،اکسیژن،نیتروژن،کربن دی اکسید و هیدروکربن های تا C8 با استفاده از دوستون فشرده 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9103-4 9103 گاز طبیعی -تعیین ترکیب گاز طبیعی با عدم قطعیت مشخص به وسیله کروماتوگرافی گازی – قسمت 4- اندازه گیری نیتروژن -کربن دی اکسید هیدروکربن های c1, c5, c6+ برای یک سیستم آزمایشگاهی و اندازه گیری لحظه ای با استفاده از دو ستون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9103-5 9103 گاز طبیعی -تعیین ترکیب و عدم قطعیت آن با استفاده از کروماتوگرافی گازی -قسمت 5- روش هم دمایی برای نیتروژن ،دی اکسید کربن ،هیدروکربن های دارای 1 تا 5 کربن و هیدروکربن های 6 کربنه و بالاتر 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی
9104 9104 اطلاعات و دبيزش (مستندات)- آمار بين‌المللي كتابخانه‌اي 0 1396 اسفند کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
9105 9105 شیشه برای شیشه کاری واژه نامه کار روی شیشه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
9106 9106 شیشه برای شیشه کاری -طبقه بندی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
9107 9107 سرامیک های ظریف (سرامیک های پیشرفته ، سرامیک های صنعتی پیشرفته)-تعیین چگالی و تخلخل ظاهری 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
9108 9108 سرامیک های ظریف(سرامیک های پیشرفته،سرامیک های صنعتی پیشرفته)اندازه گیری مقاومت اکسیداسیون سرامیک های غیر اکسیدی یک پارچه -روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
9109-1 9109 نمادهای گرافیکی -روشهای آزمون قسمت 1- روشی برای آزمون قابلیت درک 0 1396 دی کمیته ملی استاندارد خدمات
9109-2 9109 نمادهای گرافیکی – روشهای آزمون قسمت 2- روش آزمون کیفیت ادراکی  0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خدمات
9109-3 9109 نمادهای نگاشتاری-روش های آزمون-قسمت سوم-روش آزمون پیوند معنایی نماد با مرجع آن 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خدمات
911 911 پلاستیک ها- تعیین جذب آب 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9110 9110 مستند سازی-ارائه اطلاعات عنوان فروست ها 1 1396 فروردین کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
9111 9111 اطلاعات و مستند سازی-ارائه کاتالوگ استانداردها 1 1396 فروردین کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
9112-0 9112 نقشه ارتقاء یافته عملیات مخابراتی (TOM)- معرفی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
9112-1 9112 نقشه ارتقاء یافته عملیات مخابراتی (TOM)- چارچوب فرآیندی کسب و کار 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
9112-2 9112 نقشه ارتقا یافته عملیات مخابراتی (etom) تجزیه و توصیف فرایندها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
9113 9113 لوازم جانبی الکتریکی-قطع کننده های مدار و تجهیزات مشابه برای مصارف خانگی -واحدهای کنتاکت کمکی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9114-1 9114 وسایل اتصال جراغ ها برای مقاصد خانگی و مشابه-قسمت1-مقررات عمومی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9114-2 9114 افزاره های اتصال چراغ ها برای کاربردهای خانگی و مشابه آن -قسمت 2- برگ های استاندارد برای افزارهای اتصال چراغ (DCL) 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9115 9115 کیفیت آب -ارزیابی اخریب زیستی هوازی ترکیبات آلی در محیط آبی به روش لجن فعال نیمه پیوسته 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9116-1 9116 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن (pe) پلی پروپیلن (pp) و پی وی سی صلب (pvc-u) با دیواره  ساختمند -قسمت 1- ویژگی های مواد و معیارهای کارایی برای لوله ها،اتصالات و سامانه 0 1396 آذر کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9116-2 9116 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن (pe) پلی پروپیلن (pp) و پی وی سی صلب (pvc-u) با دیواره  ساختمند -قسمت 2- لوله ها و اتصالات با سطح بیرونی صاف ،نوع A 0 1396 آذر کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9116-3 9116 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن (pe) پلی پروپیلن (pp) و پی وی سی صلب (pvc-u) با دیواره  ساختمند -قسمت 3- لوله ها و اتصالات با سطح بیرونی غیر صاف ، نوع B 0 1396 آذر کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9116-4 9116 پلاستيك‌ها- سامانه‌هاي لوله‌گذاري مدفون در خاك براي كاربردهاي فاضلاب و زهكشي ثقلي- سامانه‌هاي لوله‌گذاري پلي‌اتيلن‌(PE)، پلي‌پروپيلن‌(PP) و پي‌وي‌سي صلب‌(PVC-U) با ديواره ساختمند- قسمت 4: راهنماي ارزيابي انطباق  1 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9118-1 9118 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -پی وی سی صلب (pvc-u) قسمت1-ویژگیهای لوله ها،اتصالات و سامانه 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9118-2 9118 پلاستيك‌ها –  سامانه‌هاي لوله‌گذاري مدفون در خاك براي كاربردهاي فاضلاب و زهكشي ثقلي– پي‌وي‌سي صلب (PVC-U)- قسمت 2: راهنماي ارزيابي انطباق  1 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9119-1 9119 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان -پی وی سی صلب (pvc-u) -قسمت 1- ویژگی های لوله ها ،اتصالات و سامانه 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9119-2 9119 پلاستيك‌ها –  سامانه‌هاي لوله‌گذاري براي تخليه فاضلاب و پساب ساختمان – پي‌وي‌سي صلب (PVC-U)- قسمت 2: راهنماي ارزيابي انطباق  1 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
912 912 مواد پلاستیک اندازه گیری مقدار کلر در پولیمرها و کوپولیمرهای وینیل کلراید 3 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9120 9120 اجزای آمیزه لاستیک-کربنات کلسیم طبیعی-ویژگیها و روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9121 9121 شیلنگ های پلاستیک -شیلنگ های گرمانرم تقویت شده با مارپیچ گرمانرم برای مصارف مکش و تخلیه مایعات -ویژگی ها 0 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9122 9122 شيلنگ­ هاي لاستيكي، تقويت شده با الياف، براي هواي فشرده- ويژگي­ ها 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9123 9123 شیلنگ های پلاستیکی و ملحقات آن-نوع هیدرولیک،گرما نرم،تقویت شده با منسوج-ویژگیها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9124 9124 شیلنگ های لاستیکی و ملحقات آن جهت انتقال سوخت از تانکرهای سوخت-ویژگی ها 0 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9125 9125 شیلنگ های آتش نشانی-شیلنگ های انتقال دهنده نواری نفوذ ناپذیر و ملحقات آنها-ویژگیها و روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9126 9126 شيلنگ­ هاي لاستيكي و ملحقات آن– نوع هيدروليكي تقويت شده با بافت قيطاني سيمي- ويژگي­ ها    0 1396 آذر کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9128 9128 اطلاعات و دبیزش (مستندسازی )-توصیف کتاب شناختی و ارجاع ها -قواعدی برای کوته نوشت اصطلاحات کتاب شناختی 0 1396 ابان کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
9129 9129 آزمون جاده ای خودرو-آزمون خوردگی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
913 913 مواد پلاستیک-اندازه‌گیری پلی استیرن محلول در متانول 3 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9130 9130 کنسرو قارچ خوراکی-راهنمای استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9131 9131 روغن خوراکی مصرفی خانوار -ویژگیها و روشهای آزمون 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9131-A1 9131 روغن خوراكي مصرفي خانوار – ويژگي ها و روش آزمون -اصلاحیه شماره 1 1 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9132 9132 روش ها و طرحهای نمونه برداری برای بازرسی مشخصه های وصفی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9133 9133 کاربرد استاندارد ایران-ایزو آی ای سی 17020 سال 1392 برای تایید صلاحیت نهادهای بازرسی 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت
9134-1 9134 مدیریت پسماند در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی-قسمت اول-مدیریت برنامه ریزی -راهنما 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9134-2 9134 مدیریت پسماند در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی-قسمت دوم-پسماندهای عفونی-راهنما 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9134-3 9134 مدیریت پسماند در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی-قسمت سوم-پسماند های شیمیایی -راهنما 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9134-5 9134 مدیریت پسماند در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی قسمت پنجم-شناسایی و تفکیک پسماندهای خطرناک ترکیبی -راهنما 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9135 9135 تایرهای روکشی باری و یدک کش با یاس و رادیال -ویژگیها و روش های آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9136 9136 نمونه برداری-مواد شیمیایی جامد برای مصارف صنعتی-ذرات پودری تا کلوخه ای 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9137-1 9137 آکوستیک -خصوصیات پراکندگی صدا از سطوح-قسمت1-اندازه گیری ضریب پراکندگی در برخورد تصادفی در اتاق واخنشی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9138 9138 آکوستیک-اندازه گیری تراز فشار صدای تجهیزات خدماتی در ساختمانها-روش مهندسی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9139 9139 آکوستیک-نوفه منتشره شده توسط ماشین آلات و تجهیزات -قواعد مربوط به نگارش و ارایه مقررات آزمون نوفه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
914 914 مواد پلاستیک اندازه‌گیری نشست رنگها 3 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9140 9140 آکوستیک-اندازه گیری های میدانی عایق بندی صدای هوا برد و کوبه ای و صدای تجهیزات خدماتی-روش بازرسی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9141 9141 آکوستیک- نوفه منتشر شده توسط ماشین آلات و تجهیزات -روش مهندسی برای تعیین ترازهای فشار صدای انتشار یافته در محل ،در ایستگاه کاری و دیگر موقعیت های مشخص با استفاده از شدت صدا 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9142-4 9142 هواپیما-سامانه های اتصال پایانه ای قسمت چهارم-ویژگیهای جزئی سامانه نوع 2 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9143 9143 هوافضا-کوپلینگ ها،رزوه شده و آب بندی شده،برای سامانه های سیالاتی-ابعاد 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9144 9144 هوافضا-بست های P شکل(بست های حلقوی)برای سامانه های سیالاتی-ابعاد در حالت باز 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9145 9145 هوافضا-اتصال برای باز فراهمی اکسیژن گازی شکل برای استفاده در سامانه های سیالاتی(نوع جدید)-ابعاد (سری  های اینچی) 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9146 9146 نساجی-انواع درز-طبقه بندی و اصطلاحات 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9147 9147 فناوری اطلاعات -چیدمان حروف و علائم فارسی بر صفحه کلید رایانه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
9148 9148 سنگ دانه های بتن-واژه نامه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9149 9149 قطعات بنایی-اندازه گیری تغییر شکل نسبی ناشی از تغییرات رطوبت -روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9150-1 9150 ملات بنایی- قسمت1: تعیین توزیع اندازه ذرات (با الک کردن)- روش آزمون 1 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9150-10 9150 ملات بنایی-روش آزمون-قسمت دهم -تعیین چگالی انبوهی خشک ملات سخت شده 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9150-11 9150 ملات بنایی-روش آزمون-قسمت یازدهم-تعیین مقاومت خمشی و فشاری ملات سخت شده 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9150-12 9150 ملات بنايي- قسمت12: تعيين مقاومت چسبندگي ملات­ هاي اندودكاري بيروني و داخلي سخت شده، به مصالح زيركار-  روش­هاي آزمون 0 1396 دی کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9150-17 9150 ملات بنایی-روش آزمون-قسمت هفدهم-تعیین مقدار کلرید محلول در آب برای ملات های تازه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9150-18 9150 ملات بنایی-روش آزمون-قسمت هیجدهم-تعیین ضریب جذب آب موئینه ملات سخت شده 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9150-19 9150 ملات بنایی-روش آزمون-قسمت نوزدهم-تعیین نفوذ بخار آب ملات های اندود کاری بیرونی وداخلی سخت شده 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9150-2 9150 ملات بنایی- قسمت2: نمونه­ برداری حجمی ملات­ها و آماده کردن ملات­ها برای آزمون- روش آزمون 0 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9150-21 9150 ملات بنایی-قسمت بیست و یکم-تعیین سازگاری ملات های اندود کاری بیرونی یک لایه با مصالح زیر کار -روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9150-3 9150 ملات بنایی- روش آزمون -قسمت سوم-تعیین روانی ملات تازه (به وسیله میز روانی) 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9150-4 9150 ملات بنایی -قسمت 4- تعیین روانی ملات تازه (بوسیله نفوذ پیستون ) -روش آزمون 1 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9150-6 9150 ملات بنایی- روش آزمون -قسمت ششم-تعیین جرم حجمی ملات تازه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9150-7 9150 ملات بنایی-روش آزمون-قسمت هفتم -تعیین مقدار هوای ملات تازه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9150-9 9150 ملات بنایی-روش آزمون-قسمت نهم-تعیین عمر کارایی و زمان تصحیح ملات تازه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9151 9151 بیوتکنولوژی-ـآزمایشگاه تحقیق،توسعه و آزمون -آزمایشگاه بیوتکتولوژی-راهنما 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9152 9152 بیوتکنولوژی -فرآیند تولید در مقیاس انبوه -شرایط و روشهای کاری،آموزشی و کنترل کارکنان -آیین کار 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9153 9153 شیرهای کنترل شناور مورد استفاده برای آب سرد و گرم 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9154 9154 شناورهای پلاستیکی برای شیرهای کنترل شناور مورد استفاده در مخازن آب سرد 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9155 9155 محرکهای تسمه ای-پولی ها-پرداخت ،توازن و کیفیت 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9156 9156 محرک ­های تسمه ­ای- تسمه ­های V شکل، V شکل شیاردار و پولی­ های شیاردار متناسب- واژه­ نامه 0 1396 دی کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9157 9157 محرکهای تسمه ای-تسمه های V شکل،تسمه های V شکل شیاردار -محاسبه نرخ توان 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9158 9158 محرکهای تسمه ای-پولی های شیاردار برای تسمه های V شکل،براساس سیستم پهنای موثر-بازرسی هندسی شیارها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9159 9159 بتن سبک-تعیین درصد رطوبت بتن هوا دار اتوکلاو شده-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
916 916 پلاستیک -کوپلیمرها و هوموپلیمرهای وینیل کلرید-تعیین مقدار کلر 0 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9160 9160 بتن سبک-قطعات پیش ساخته مسلح بتن هوادار اتو کلاو شده و یا بتن سبکدانه با ساختار باز تحت بار عرضی-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9161 9161 بتن سبک-قطعات پیش ساخته مسلح بتن هوادار اتو کلاو شده و یا بتن سبکدانه با ساختار باز تحت بار طولی (قطعه قائم ساختمانی)-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9162-1 9162 یاتاقان­های غلتشی- یاتاقان­های غلتشی با حرکت خطی- قسمت 1: نرخ­های بار دینامیکی و نرخ عمر 0 1396 دی کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9162-2 9162 یاتاقان­های غلتشی- یاتاقان­های غلتشی با حرکت خطی- قسمت 2: نرخ­های بار استاتیکی 0 1396 دی کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9163-1 9163 یا تاقان های لغزشی -یاتاقانهای لغزشی کف گرد بالشتک سوار هیدرودینامیکی در شرایط پایدار قسمت اول -محاسبه یاتاقانهای کف گرد با لشتک سوار 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9164 9164 یاتاقانهای غلتشی -سرعت گرمایی مبنا-محاسبات و ضرایب 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9165-1 9165 ماشین های جنگل داری -الزامات ایمنی و آزمون اره هرس کن موتوری با دسته نصب شونده -قسمت 1- ماشین های با موتور احتراق داخلی 0 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9165-2 9165 ماشین های جنگل داری -الزامات ایمنی و آزمون ماشین هرس موتوری دسته بلند -قسمت 2-استفاده از ماشین هرس مجهز به موتور پشتی 0 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9166 9166 تراکتورها و ماشین های کشاورزی و جنگل داری-نصب وسایل روشنایی و نشانگرهای نوری و وسایل علامت دهنده برای حرکت در جاده های عمومی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9167 9167 ماشین های کشاورزی-دروگرهای چکشی و دوار -آزمون پرتاب شی و معیار پذیرش 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9168 9168 ماشین های کشاورزی-دروگرهای شلاقی و دوار-علف برهای استوانه ای دوار و علف برهای شلاقی-روش های آزمون و معیارهای پذیرش برای پوشش های محافظ 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9169-1 9169 كاشي‌هاي سراميكي-قسمت1:  نمونه­ برداري و اساس پذيرش- الزامات 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
9169-10 9169 کاشی های سرامیکی- قسمت 10- تعیین انبساط رطوبتی – روش آزمون  0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9169-11 9169 کاشی های سرامیکی-قسمت یازدهم-تعیین مقاومت در برابر انبساط حرارتی-رطوبتی (اتوکلاو)کاشی های لعابدار 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9169-12 9169 کاشی های سرامیکی-قسمت دوازدهم-تعیین مقاومت در برابر یخ زدگی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9169-13 9169 كاشي‌هاي سراميكي- قسمت13:تعيين مقاومت شيميايي- روش آزمون 1 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9169-14 9169 كاشي‌هاي سراميكي- قسمت14: مقاومت لكه‌پذيري- روش آزمون 1 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
9169-15 9169 کاشی های سرامیکی- قسمت 15- تعیین میزان سرب و کادمیوم آزاد شده از کاشی لعابدار – روش آزمون 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9169-16 9169 کاشی های سرامیکی -قسمت16-تعیین اختلاف های جزئی رنگ 1 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9169-2 9169 کاشی های سرامیکی- قسمت2- تعیین ابعاد و کیفیت سطح – روش آزمون 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9169-3 9169 کاشی های سرامیکی -قسمت 3- تعیین جذب آب-تخلخل ظاهری ،چگالی نسبی ظاهری و چگالی توده ای -روش های آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9169-4 9169 کاش های سرامیکی -قسمت 4تعیین مدول گسیختگی (مقاومت خمشی)و نیروی شکست -روش آزمون 0 1396 مهر کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9169-5 9169 کاشی های سرامیکی-روش آزمون -قسمت پنجم-تعیین مقاومت در برابرضربه با اندازه گیری ضریب ارتجاعی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9169-6 9169 کاشی های سرامیکی -قسمت 6- مقاومت سایش عمقی کاشی های بدون لعاب -روش آزمون 0 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9169-7 9169 کاشی های سرامیکی- قسمت 7- تعیین مقاومت سایش سطحی کاشی هاشی لعاب دار – روش آزمون 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9169-8 9169 کاشی های سرامیکی -قسمت 8-تعیین انبساط حرارتی خطی-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9169-9 9169 کاشی های سرامیکی -قسمت 9- تعیین مقاومت در برابر شوک حرارتی -روش آزمون 0 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9170 9170 ارزیابی حسی- روش شناسی راهنمای عمومی برای ایجاد و ترسیم نمودار توصیف حسی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9171 9171 مدارهای الکتریکی-قراردادها، نمادها و روابط پایه 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9172 9172 لامپ‌هاي فلورسنت دو‌كلاهك-‌ ويژگي‌هاي ايمني 0 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9173 9173 قطعات بنایی-اندازه گیری ضریب جذب آب ناشی از مویینگی برای قطعات بنایی بتنی -روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9174 9174 قطعات بنایی-تعیین مقاومت خمشی قطعات بنایی بتنی-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9175 9175 پنیر و فرآورده های پنیر پروسس-اندازه گیری میزان اسید سیتریک-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9176 9176 ماشـینهای جـنگل ­داری- علف­زن ­ها و چمن­زن­های قابل حمل – واژه ­نامه 0 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9177 9177 ماشین های جنگل داری-اره های زنجیری قابل حمل-عملکرد و مصرف سوخت موتور 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9178 9178 ماشین های خاک برداری-ظرفیت بالابری تراکتورهای چرخ دار و ماشین های لوله گذار یا لودرهای مجهز به بازوی متحرک جانبی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9179 9179 ماشین های کشاورزی-حاشیه برهای موتوری با ابزارهای برشی صلب-تعاریف،الزامات ایمنی و روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
918 918 ویژگیها و اندازه بطری 2-1و 4-1 لیتری شیر پاستوریزه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بسته بندی 
9180 9180 ماشین های جنگل داری -الزامات ایمنی عمومی 0 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9181 9181 خودرو-معاینه فنی- آزمون های مربوط به بازرسی صلاحیت تردد وسایل نقلیه موتوری و تریلرهای آن ها 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9182 9182 خودرو-معاینه فنی کنار جاده ای برای بازرسی وضعیت سلامت خودروهای تجاری 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9183 9183 چرخ و چرخهای گردان-روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
9184 9184 مبلمان- نشیمنگاه­ها-تعیین پایداری 0 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
9187-1 9187 كابين­ هاي برودتي ويتريني- قسمت 1: واژگان 0 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9187-2 9187 کابین­های برودتی ویترینی-قسمت 2: طبقه بندی، الزامات و شرایط آزمون 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9188-1 9188 شیر و فراورده های آن-تعیین مقدار نیتروژن قسمت 1- محاسبه مقدار پروتئین خام به روش کلدال 0 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9188-3 9188 شیر-تعیین میزان نیتروژن-قسمت 3- روش هضم بلوکی (روش متداول تسریع شده نیمه میکرو) 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9188-4 9188 شیر-تعیین میزان نیتروژن-قسمت چهارم-تعیین میزان نیتروژن غیر پروتئینی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9189 9189 شیرو فراورده های آن -روشهای استخراج چربی ها و ترکیبات محلول در چربی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
919 919 استرهای فنالات برای مصارف صنعتی 3 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9190 9190 خودرو و الزامات نصب کپسول آتش نشانی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9190-1 9190 خودرو -کپسول آتش نشانی -قسمت 1- الزامات کپسول آتش نشانی 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9190-2 9190 خودرو -کپسول آتش نشانی -قسمت 2- الزامات نصب 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9191 9191 غلتکهای لاستیکی پوست کن برنج-ویژگیها و روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
919-1 919 استرهای فتالات برای مصارف صنعتی -قسمت 1-اصول کلی 1 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9192 9192 ماشین های کشاورزی -تراکتورهای چرخ دار اتصال سه نقطه ای نصب شده در عقب – طبقه بندی های 1n,1,2n,2,3n,3,4n,4 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9192-A1 9192 ماشین­های کشاورزی- تراکتورهایچرخ­دار اتصال سه‌نقطه­ای نصب شده در عقب- طبقه ­بندی ­های 1N، 1، 2N، 2، 3N، 3، 4N و 4-(اصلاحیۀ شمارۀ 1) 1 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9193 9193 لوله کشی -شیلنگ های فلزی خرطومی و متعلقات شیلنگ ها 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9194 9194 پرچ کورانتها بسته با میخ شکستنی و سرعدسی آلومینیوم -آلیاژهای آلومینیوم -ویژگیها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9195 9195 پرچ کورانتها بسته با میخ شکستنی و سرعدسی فولاد /فولاد -ویژگی ها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9196 9196 پرچ کورانتها باز با میخ شکستنی و سرعدسی آلیاژهای آلومینیوم -فولاد -ویژگیها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9197 9197 پرچ کورانتها باز با میخ شکستنی و سر خزینه آلیاژهای آلومینیوم -فولاد -ویژگیها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9198 9198 پرچ کورانتها باز با میخ شکستنی و سر عدسی فولاد-فولاد -ویژگیها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9199 9199 پرچ کورانتها باز با میخ شکستنی و سر خزینه فولاد-فولاد -ویژگیها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9201 9201 پرچ کورانتها باز با میخ شکستنی و سر خزینه آلیاژهای آلومینیوم -آلیاژهای آلومینیوم -ویژگیها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9210 9210 پرچ کور انتها بسته با میخ شکستنی و سر عدسی فولاد زنگ نزن آستنیتی-فولاد زنگ نزن -ویژگیها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9211 9211 کنسرو ماهی -آئین کار بهداشتی تولید 0 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9212 9212 پالپ انبه-ویژگیها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9213 9213 خوراک دام-مغز هسته انبه- ویژگیها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9214 9214 چاتنی انبه-ویژگیها و روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9215 9215 میوه ها،سبزی ها و فراورده های آن ها-تعیین مقدار آرسنیک-روش بیناب سنجی جذب اتمی بر مبنای تولید هیدرید 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9216 9216 شیر و فرآورده های آن-تعیین مقدار فوروزین -روش کروماتوگرافی مایع فاز معکوس زوج یونی با کارایی بالا 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9217 9217 آفت کش ها-علف کش ها-گلیفوزیت -ویژگیها 0 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد کودها و سموم
9218 9218 رنگها و جلاها-واژه هاو اصطلاحات 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9219-1 9219 وسایل نگهداری کودکان -مجموعه تعویض برای استفاده خانگی -قسمت 1- الزامات ایمنی 0 1396 آذر کمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان
9219-2 9219 وسایل نگهداری کودکان -مجموعه تعویض برای استفاده خانگی -قسمت 2- روشهای آزمون 0 1396 آذر کمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان
9220-1 9220 کاشتنی های جراحی -سایش پروتزهای کامل مفصل زانو-قسمت 1- پارامترهای بارگذاری و جابجایی برای دستگاههای آزمون سایش همراه با کنترل بار و شرایط محیطی آزمون 0 1396 آذر کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
9221 9221 آچار شلاقی سنگین-ویژگیها و روش های آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9226-1 9226 صنایع نفت و گاز طبیعی– مواد مورد استفاده در محیط­های حاوی سولفید هیدروژن (H2S) در تولید نفت و گاز-قسمت 1: اصول کلی انتخاب مواد مقاوم به ترک خوردگی 0 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی
9231 9231 دوچرخه-ویژگی های تنه دوچرخه زنانه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9236-1 9236 طبقه بندی شرایط محیطی -قسمت1-پارامتر های محیطی و شدت های مربوط 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9236-2-1 9236 طبقه بندی شرایط محیطی -قسمت -2-1-شرایط محیطی موجود در طبیعت -دما و رطوبت 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9236-3-1 9236 طبقه‌بندی شرایط محیطی-قسمت 3-1: طبقه‌بندی گروه‌ پارامترهای محیطی و شدت‌های آن‌ها- انبارش 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9241-2 9241 مهندسی محیط زیست -واسط منبع تغذیه در ورودی تجهیزات مخابراتی -قسمت 2-کارکرد با جریان مستقیم (dc) 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
9241-3 9241 مهندسی محیط زیست -واسط منبع تغذیه در ورودی تجهیزات مخابراتی -قسمت 3-کارکرد با منبع جریان یکسو شده ، منبع جریان متناوب یا منبع جریان مستقیم تا 400V(dc) 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
9241-3-0 9241 مهندسي محيط زيست (EE)-واسط منبع تغذيه در ورودي تجهيزات مخابراتي و ارتباطات داده (ICT)-  قسمت 3-0: تجهيزاتي كه با منبع جريان يكسوشده، منبع جريان متناوب يا منبع جريان مستقيم تا V 400 كار مي­ كنند-مرور كلي 1 1396 مرداد کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
9241-3-1 9241 مهندسي محيط زيست (EE)-واسط منبع تغذيه در ورودي تجهيزات مخابراتي و ارتباطات داده (ICT)-قسمت 3-1: تجهيزاتي كه با منبع جريان يكسوشده، منبع جريان متناوب يا منبع جريان مستقيم تا V 400 كار مي­ كنند- منبع جريان مستقيم تا V 400 1 1396 مرداد کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
9251 9251 هوا فضا-نیتروژن مورد استفاده در هوا گرد 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9260-1 9260 هوافضا -تجهیزات زمینی هواپیما-طراحی،آزمون و تعمیرات خودروهای یدک کش بدون میله کشنده رابط با ارابه فرود جلو هواپیما -قسمت اول -هواپیما فرامنطقه ای 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9261 9261 پوششهای حفاظتی دربرابر عوامل عفونی-ماسکهای پزشکی صورت-روش آزمون مقاومت در برابر نفوذ با استفاده از خون مصنوی-پاشش با حجم ثابت و به طور افقی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
9262-1 9262 فیلترهای مورد استفاده در سیستم تنفسی و بیهوشی-قسمت اول-روش آزمون نمک برای ارزیابی عملکرد تصفیه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
9271 9271 صفحه غربال های صنعتی -کد گذاری برای شناسایی سوراخ های صفحه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9273-1 9273 صفحه غربال های صنعتی – قسمت اول -ضخامت mm3 و بالاتر 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9276-1 9276 غربال های سیمی و تور سیمی بافته شده صنعتی -آیین کار انتخاب ترکیب های اندازه چشمه و قطر سیم -قسمت اول -کلیات 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9277-1 9277 پلاستيك‎ها  تعيين خواص ضربه چارپي – قسمت 1: آزمون ضربه با دستگاه تجهيز نشده  0 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9278-4-1 9278 سامانه های رادیویی ثابت-مشخصات و الزامات آنتن و تجهیزات رادیویی نقطه به نقطه -قسمت 4-1-الزامات سامانه ای برای آنت ها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
9281 9281 داده های انتشار و روش های پیش بینی لازم برای طراحی سامانه های زمینی با دید مستقیم 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
9290-1 9290 پوست -پوست های خام گوساله و گاوی-قسمت اول-معایب (انواع-تعاریف) 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد چرم،پوست ،پایپوش
9291 9291 نساجی-نخهای تابیده شده پلی الفینی مورد مصرف در محصولات کشاورزی -ویژگیها و روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9294-1 9294 سوکت های مخصوص طناب های فولادی برای کاربردهای عمومی-قسمت اول-مشخصات عمومی و شرایط پذیرش 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بسته بندی 
9298-1 9298 ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) -ساختار سطح -روش نیمرخ ،سطوح با خواص کارکردی رده بندی شده -قسمت اول -شرایط پالایش و اندازه گیری کلی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
9299-1 9299 قابلیت تشخیص-قسمت اول -اصطلاحات و تعاریف 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
9299-5-A1 9299 قابلیت تشخیص- قسمت 5: روش شناسی كاليبراسيون خطی و غیرخطی (اصلاحیه شماره 1) 1 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
9300-1 9300 آزمونهای مخرب جوش ها در مواد فلزی -آزمون سختی-قسمت 1-آزمون سختی اتصالات جوشکاری شده قوسی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9301 9301 مواد مصرفی جوشکاری -پودرها برای جوشکاری قوسی زیر پودری و جوشکاری سرباره الکتریکی -طبقه بندی 0 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9310 9310 صنایع دریایی-بست های درزگیر نشتی برای استفاده در سامانه های لوله کشی -مشخصات عملکردی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9311 9311 صنایع دریایی-اتصالات بست های درزگیر نشتی سامانه های لوله کشی مشخصات عملکردی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
931-1 931 نخهای یکسره تکسچره شده با وزن مخصوص خطی تا 500دسی تکس-روش اندازه گیری خصوصیات جعد 0 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9312 9312 کشتی‌ها و فناوری دریایی – حفظ جان و محافظت در برابر آتش – لنگرهای چتری برای شناورهای نجات و قایق­های امداد 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
931-2 931 نخهای یکسره تکسچره شده با وزن مخصوص خطی بیش از500دسی تکس-روش اندازه گیری خصوصیات جعد(تجدید نظر) 0 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9313 9313 صنایع دریایی-طرحهای حفاظت کشتی در برابر آتش،وسایل و تجهیزات نجات و راه های فرار 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9314-20 9314 نقشه های فنی-اصول کلی نمایش -قسمت20-قراردادهای پایه برای خطوط 1 1396 مهر کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9314-22 9314 نقشه های فنی -اصول عمومی معرفی قسمت 22-قواعد پایه ای و کاربردهای خطوط راهنما و خطوط مرجع 1 1396 فروردین کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
9314-23 9314 نقشه های فنی-اصول کلی نمایش -قسمت23-خطوط در نقشه های ساختمانی 1 1396 مهر کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9314-24 9314 نقشه های فنی -اصول کلی نمایش -قسمت 24- خطوط در نقشه های مهندسی مکانیک-اصول کلی نمایش -قسمت 24-خطوط در نقشه های مهندسی مکانیک 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9314-30 9314 نقشه های فنی-اصول کلی نمایش -قسمت30-قراردادهای پایه برای نماها 1 1396 مهر کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9314-34 9314 نقشه های فنی-اصول کلی نمایش -قسمت 34-نماها در نقشه های مهندسی مکانیک 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9314-40 9314 نقشه های فنی-اصول کلی نمایش قسمت 40- قراردادهای پایه برای برش ها و مقاطع 1 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9314-43 9314 مستند سازی محصول فنی- اصول کلی نمایش -قسمت 43-روش های نقشه کشی در نقشه های ساختمانی 1 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9314-44 9314 نقشه های فنی -اصول کلی نمایش -قسمت 44-مقاطع در نقشه های مهندسی مکانیک 1 1396 تیر کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
9314-50 9314 نقشه های فنی -اصول کلی نمایش -قسمت 50-قراردادهای پایه برای نمایش فضاها در برش ها و مقاطع 1 1396 تیر کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
9315-1 9315 ماشین ابزار-شرایط آزمون ماشین های فرز با کنترل دستی و میز با ارتفاع ثابت -آزمون درستی -قسمت 1-ماشین های با محور افقی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9315-2 9315 ماشین ابزار-شرایط آزمون ماشین های فرز با کنترل دستی و میز با ارتفاع ثابت -آزمون درستی -قسمت 2-ماشین های با محور عمودی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9316 9316 روان کننده ها،گرانروی روغن موتور-طبقه بندی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9317 9317 فراورده های نفتی مایع-اندازه گیری سدیم به روش اسپکترومتری جذب اتمی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9318 9318 فراورده های نفتی مایع و بنزین بدون سرب-تعیین مقدار بنزین-روش کروماتوگرافی گازی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9321 9321 آلیاژ های آهن -روشهای آزمایشگاهی برای بررسی دقت تقسیم نمونه 1 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9322-1 9322 آلیاژ های آهن -نمونه برداری و تهیه نمونه برای آزمون شیمیایی-قسمت اول -فروکرم، فروسیلیکوکرم ، فروسیلیسیم، فروسیلیکومنگنز و فرومنگنز 1 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9330-1 9330 لوله های فولادی جوش داده شده برای مقاصد تحت فشار -شرایط فنی تحویل -قسمت 1-لوله های فولادی غیر آلیاژی با خواص مشخص شده در درجه حرارت اتاق 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9341 9341 ذرت خوشه ای -تعیین میزان تانن 1 1396 ابان کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9351-1 9351 پاشش حرارتي – پودرها- قسمت 1: تعيين مشخصات و شرايط فني تهيه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9361 9361 فراورده های نفتی -شناسایی و اندازه گیری DIPE,TAME,ETBE,MTBE ترشیو آمیل الکل و الکل های C1تا C4 در بنزین به روش کروماتوگرافی گازی (GC) 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی
9371 9371 شکر خام و سفید -تعیین مقدار گلوکز و فروکتوز به روش کروماتوگرافی با کارایی بالا براساس تبادل آنیونی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9373-1 9373 انبارش غلات و حبوبات -قسمت اول -توصیه های عمومی برای نگهداری غلات 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9381 9381 مواد مبادله­ کننده یونی- تعیین ظرفیت ستون با بستر مخلوط ریزدانه- روش آزمون 1 1396 دی کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9386-1 9386 رنگ‌ها و پوشرنگ‌ها- تعيين مقاومت پوشش‌ها به تراشه سنگ- قسمت 1: آزمون چند ضربه‌اي 1 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9387-1 9387 آب-اندازه گیری هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای -قسمت اول -اندازه گیری 6 هیدروکربن آروماتیک چند حلقه ای به روش کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا با آشکار سازی فلورسانس پس از استخراج مایع -مایع 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9388-1 9388 آب-اندازه گیری آلکیل فنل های گزینشی -قسمت اول -روش برای نمونه های صاف نشده با استفاده از استخراج مایع-مایع و کروماتوگرافی گازی با آشکارسازی طیف سنجی جرمی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9391 9391 غلات-پيشگيري و كاهش مايكوتوكسين ها-آيين كار بهداشتي 0 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9401 9401 متیل اتیل کتون -ویژگیها 0 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
940-1 940 واژه‌ها و نمادهای آماری, ق 1- واژه‌های عمومی آمار 4 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خدمات
9404-1 9404 چربی ها و روغن های حیوانی و گیاهی-اندازه گیری مقدار استیگما استا دی ان ها در روغن های گیاهی-قسمت اول -با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی موئینه(روش آزمون مرجع) 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9405-A1 9405 نکتار انبه – ویژگیها (اصلاحیه شماره 1) 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9406-1 9406 ابعاد و توالی های خروجی برای ماشین های الکتریکی دوار-قسمت اول-شماره های قاب 56تا 400و شماره های فلنج55تا1080 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9410 9410 نکتار گوآوا-ویژگیها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9411 9411 فرآورده های میوه و سبزی-اندازه گیری میزان قلع-روش طیف سنجی جذب اتمی شعله 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
941-1 941 روشهای کنترل کیفیت آماری در حین تولید -قسمت 1- نمودارهای کنترل برای متغیرها 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت
9412 9412 آب استخرهای شنا-ویژگیهای میکروبیولوژی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9413-1 9413 آکوستیک-رویه توصیه شده برای طراحی محل های کار کم نوفه در برگیرنده ماشین آلات-قسمت اول-استراتژی های کنترل نوفه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
9413-2 9413 آکوستیک-رویه توصیه شده برای طراحی محل های کار کم نوفه در برگیرنده ماشین آلات-قسمت دوم-اقدامات برای کنترل نوفه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9414-1 9414 فراوری اسپتیک محصولات مراقبت بهداشتی -قسمت 1- الزامات کلی 1 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9414-2 9414 فرآوری آسپتیک محصولات مراقبت بهداشتی – قسمت 2: سترونی به ­روش فیلتراسیون 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9414-3 9414 فرآوری آسپتیک محصولات مراقبت بهداشتی -قسمت سوم-خشک کردن به روش انجماد 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9414-4 9414 فرآوری آسپتیک محصولات مراقبت بهداشتی-قسمت چهارم-پاک کردن در محل 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9414-5 9414 فرآورده های آسپتیک محصولات مراقبت بهداشتی-قسمت پنجم-سترون سازی در محل 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9414-6 9414 فرآورده های آسپتیک محصولات مراقبت بهداشتی-قسمت ششم-سیستم های جدا ساز 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9414-7 9414 فراوری آسپتیک محصولات مراقبت بهداشتی قسمت 7- فرایندهای جایگزین برای وسایل پزشکی و محصولات تلفیقی 1 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9416-1 9416 پلاستیکها- تعیین خواص مکانیکی دینامیکی-قسمت اول-اصول کلی 1 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9416-10 9416 پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی -قسمت دهم -ویسکوزیته برشی مختلط با استفاده از رئومتر نوسانی صفحه موازی 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9416-11 9416 پلاستیک ها- اندازه گیری خواص مکانیکی دینامیکی -قسمت 11- دمای انتقال شیشه ای 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9416-12 9416 پلاستیک ها- تعیین خواص مکانیکی دینامیکی- قسمت12- ارتعاش فشاری- روش غیر تشدیدی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9416-2 9416 پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی -قسمت 2- روش پاندول پیچشی 0 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9416-3 9416 پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی-قسمت سوم-ارتعاش خمشی -روش منحنی تشدید 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9416-4 9416 پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی-قسمت چهارم-ارتعاش کششی -روش غیر تشدیدی 0 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9416-5 9416 پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی -قسمت پنجم -ارتعاش خمشی -روش غیر تشدیدی 0 1396 مرداد کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9416-6 9416 پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی -قسمت ششم-ارتعاش برشی -روش غیر تشدیدی 0 1396 مرداد کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9416-7 9416 پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی -قسمت هفتم -ارتعاش پیچشی -روش غیر تشدیدی 0 1396 مرداد کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9416-8 9416 پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی-قسمت هششم-ارتعاش طولی و برشی -روش انتشار موج 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9416-9 9416 پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی -قسمت نهم-ارتعاش کششی-روش انتشار پالس صوتی 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9417 9417 پیتزای منجمد آماده طبخ-ویژگی ها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9418 9418 اسانس (روغن فرار)بهار نارنج -ویژگی ها و روشهای آزمون 0 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9419-1 9419 کابل راه ها-الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر -کابل ها -قسمت اول -معیار انتخاب برای کابل ها و اتصالات انتهایی آنها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9419-2 9419 کابل راه ها-الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر -کابل ها -قسمت دوم-ضرائب ایمنی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9419-3 9419 کابل راه ها-الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر -کابل ها -قسمت سوم-بافت کابل برای کلاف های شش تایی کابلهای حمال متکی،حمال غیر متکی و بکسل 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9419-4 9419 کابل راه ها-الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر -کابل ها -قسمت چهارم -فیکس های انتهایی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9419-5 9419 کابل راه ها-الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر -کابل ها -قسمت پنجم-ذخیره سازی،حمل ونقل ،نصب و تنظیم کشش کابل 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9419-6 9419 کابل راه ها-الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر -کابل ها -قسمت ششم-معیارهای از رده خارج سازی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9419-7 9419 کابل راه ها-الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر -کابل ها -قسمت هفتم -بازرسی ،تعمیر و نگهداری 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9419-8 9419 کابل راه ها-الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل راه های طراحی شده برای حمل مسافر -کابل ها -قسمت هشتم-آزمون کابل ها به روش مغناطیسی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9421 9421 کابل­ راه­ها- الزامات ایمنی برای تاسیسات کابل­راه طـراحی شده برای حمل نفرات- واژگان­ شناسی 0 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9422-1 9422 نیروی سیال هیدرولیک-ابعاد و کد شناسایی برای فلنجهای نصب و انتهای محور پمپ های رفت و برگشتی و موتورها-قسمت اول -سری اینچی ارائه شده بر حسب واحد متریک 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9423-1 9423 نیروی سیال هیدرولیک-تعیین خصوصیات موتورها-قسمت اول-در سرعت پایین ثابت و فشار ثابت 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9424-1 9424 محافظت در برابر آتش -آتش خاموش کن های چرخدار و قابل حمل -قسمت اول -انتخاب و نصب 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9427-1 9427 ظروف و لوازم تزریق -قسمت 1- ویال های تزریق ساخته شده از لوله شیشه ای 0 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
9431 9431 بیوتکنولوژی -فرآیند های تولید در مقیاس انبوه-طراحی سازه صنعتی براساس درجه خطر 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9441 9441 شیر و فرآورده های آن – اندازه گیری مقدار روی – روش طیف سنجی جذب اتمی شعله ای 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9444-A1 9444 ترشي قارچ- ويژگي‌ها  اصلاحيه شماره 1 0 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9447-A1 9447 ترشی فلفل -ویژگیها (اصلاحیه شماره 1) 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9451 9451 عکاسی-پسماند فرآیند ظهور عکاسی-اندازه گیری نیتروژن آمینی کل-روش کجلدال میکرودیفیوژن 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9456-A1 9456 ساختمان- فرآورده ­های بندکشی- طبقه­ بندی و الزامات درزگیرها- ویژگی­ ها(اصلاحیه شماره 1) 1 1396 دی کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9461 9461 آگوستیک -اندازه گیری نوفه درون خودروهای موتوری 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9464-1 9464 دریا -کشتی ها و فن آوری دریایی- سیستم های تخلیه روی کشتی ها و سازه های دریایی -قسمت اول -تخلیه هرز آب سرویسهای بهداشتی -طراحی سیستم تخلیه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9471 9471 خوراک دام-پیشگیری و یا کاهش آفلاتوکسین b1 آیین کار بهداشتی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9480-1 9480 ایمنی کارکردی سیستم های ابزار ایمنی برای بخش صنعتی فرآیند-قسمت اول -چارچوب کاری ، تعاریف ،سیستم و الزامات سخت افزاری و نرم افزاری 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9481 9481 باتریها وسلول های ثانویه شامل الکترولیت های قلیایی یا سایر الکترولیت های غیر اسیدی-آزمون های مکانیکی برای باتریها و سلول های قابل شارژ آب بندی شده قابل حمل و نقل 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9491 9491 کنسرو قلیه میگو-ویژگیها و روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
949-1 949 افزودنی خوراکی مجاز -امولسیفایرها-فهرست و ویژگیها 1 1396 مهر کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9494-1 9494 مواد کربن دار مورد استفاده در تولید آلومینیوم-کک تکلیس شده -تعیین واکنش پذیری با هوا-قسمت اول-روش دمای اشتعال 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9496-1 9496 چسب ها-روشهای آماده سازی آزمونه های توده ای-قسمت اول-سیستم های دو جزئی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9501 9501 چرم-وت بلوی گوسفندی-ویژگی ها 0 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9504-1 9504 دوچرخه -لوله های فولادی مورد مصرف در دوچرخه و سه چرخه های مسافر کشی-ویژگی ها-قسمت اول-الزامات عمومی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9509-1 9509 کیفیت خاک-اندازه گیری نیترات ،نیتریت و آمونیوم در خاکهای مرطوب-استخراج با محلول پتاسیم کلرید قسمت اول-روش دستی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9510 9510 قهوه فوری -تعیین کاهش جرم در 70 درجه ساسیوس تحت فشار پایین 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9511 9511 روغن ها و چربی های حیوانی و گیاهی-اندازه گیری ایزومرهای ترانس غیر مزدوج روش طیف سنجی مادون قرمز 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9512 9512 کیفیت خاک-پیش آماده سازی نمونه ها برای اندازه گیری آلاینده های آلی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9513-1 9513 نور و تجهیزات نوری-ویژگی های دوربین های تلسکوپی-قسمت اول-تجهیزات با مقاصد عمومی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
9513-2 9513 نور و تجهیزات نوری-ویژگی های دوربین های تلسکوپی-قسمت دوم-تجهیزات با عملکرد عالی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
9514-1 9514 لیزرها و تجهیزات مربوط به لیزر-روش های آزمون برای تعیین شکل جبهه موج پرتو لیزر-قسمت اول اصطلاحات و جنبه های اساسی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
9514-2 9514 لیزرها و تجهیزات مربوط به لیزر-روش های آزمون برای تعیین شکل جبهه موج پرتو لیزر-قسمت دوم-حس گرهای شاک -هارتمن 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
9515 9515 سایش مواد کاشتنی -ذرات سایشی پلیمر و فلز-جداسازی و شناسایی 0 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
9516 9516 کیفیت خاک-تعیین مقدار هیدروکربن ها در گسترهC10 تاC40 روش کروماتوگرافی گازی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9517 9517 کیفیت خاک-استخراج تالیم و تعیین مقدار آن به روش اسپکترومتری جذب اتمی الکتروترمال 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9518 9518 کیفیت خاک – تعیین سیانید کل و سیانید با قابلیت آزاد شدن آسان – روش آنالیز جریان پیوسته 0 1396 دی کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9519 9519 کیفیت خاک-تعیین مقدار کلروفنل های انتخابی -روش کروماتوگرافی گازی و آشکار سازی ربایش الکترونی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9521 9521 کیفیت خاک- تعیین کروماتوگرافی گازی  هیدروکربن­های آروماتیک فرار، هالوژنه و اتر­های انتخاب شده- روش فضای فوقانی ساکن  0 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد محیط زیست
9531-1 9531 پودرهای فلزی -تعیین چگالی ظاهری -قسمت اول -روش قیف 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9531-2 9531 پودرهای فلزی-تعیین چگالی ظاهری-قسمت دوم-روش حجم سنجی اسکات 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9534-1 9534 خودروهای جاده ای -بار جاده -قسمت اول -تعیین بار جاده تحت شرایط جوی مرجع 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9535-1 9535 خودروهای جاده ای – تمیزی اجزاء مدار سیال -قسمت اول- واژه نامه 1 1396 دی کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9536-1 9536 خودروهای جاده ای تجاری -اتصالات میله های کشش و چشمی ها برای میله های کشش صلب-قسمت اول-آزمون های استحکامی برای یدک کش های مرکز -محور با بار عمومی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9537-1 9537 خودروهای جاده ای کاهش خطرات استفاده نادرست از سامانه های مهار کننده کودک-قسمت اول -فرم هایی برای مطالعات میدانی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9538-1 9538 خودروهای جاده ای -روشهای آزمون دینامیکی خودرو-بخش اول -شرایط عمومی برای خودروهای سواری 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
9541 9541 چوب-خشک کن های غلتکی-روشهای بازرسی و آزمون
چوب-خشک کن های غلتکی-روشهای بازرسی و آزمون
1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
9551 9551 کاندوم های لاستیکی برای آزمایش های بالینی-اندازه گیری خواص فیزیکی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
9552-1 9552 دستکش های معاینه پزشکی یکبار مصرف -قسمت اول-ویژگیها برای دستکش های ساخته شده از لاتکس یا محلول لاستیکی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
9561 9561 فرونیکل -تعیین مقدار سیلیسیم-روش وزن سنجی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9571-8 9571 آلیاژهای منیزیم-تعیین مقدار آلومینیم-روش وزن سنجی8- هیدروکسی کینولین 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9581-1 9581 آکوستیک-آزمونهای آزمایشگاهی درباره انتشار نوفه وسایل و تجهیزات مورد استفاده در تاسیسات تامین آب-قسمت اول -روش اندازه گیری 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
9581-2 9581 آکوستیک-آزمونه های آزمایشگاهی درباره انتشار نوفه وسایل و تجهیزات مورد استفاده در تاسیسات تامین آب-قسمت دوم-شرایط نصب و راه اندازی برای شیرهای معمولی وشیرهای مخلوط 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
9581-3 9581 آکوستیک-آزمونهای آزمایشگاهی درباره انتشار نوفه وسایل و تجهیزات مورد استفاده در تاسیسات تامین آب-قسمت سوم -شرایط نصب و راه اندازی برای وسایل و شیرهای فلکه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
9581-4 9581 آکوستیک-آزمونهای آزمایشگاهی درباره انتشار نوفه وسایل و تجهیزات مورد استفاده در تاسیسات تامین آب-قسمت چهارم -شرایط نصب و راه اندازی برای وسایل ویژه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
9584-1 9584 آکوستیک-تضعیف صدا در طول انتشار در فضای باز-قسمت اول -محاسبه جذب صدا توسط جو 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
9585-1 9585 سیستمهای سیالی و قطعات -دیاگرام های مدار و نمادهای ترسیمی -قسمت اول-نمادهای ترسیمی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9588-1 9588 پنوماتیک-فیلترهای هوای فشرده -قسمت اول-مشخصات اصلی مورد نیاز برای برگه های فنی تامین کننده و الزامات نشانه گذاری محصول 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9591 9591 سیستم‌های توان سیال پنوماتیک—شیرهای کنترل‌جهت— ویژگی‌های پین اختصاص یافته برای اتصال‌دهنده‌های گرد الکتریکی با قطر mm 8 و mm 12 0 1396 شهریور کمیته ملی استاندارد مکانیک 
9598-1 9598 فناوري اطلاعات-فنون امنيتي-توابع چكيده‌ساز-قسمت 1: كليات 0 1396 اردیبهشت کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات
9601 9601 بتن آماده -فهرست بازرسی و کنترل کیفیت تجهیزات تولید بتن آماده  1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
961 961 نمادهای ترسیمی برای استفاده در نقشه های تفصیلی ، نقشه های بزرگ مقیاس و برش های عرضی زمین شناختی   قسمت اول : قواعد عمومی نمایش 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
9610 9610 ماهی و فراورده های آن-فرآوری ،جابجایی و یخ زدن -واژه نامه  1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9611 9611 ماهی و فراورده های آن-فرآوری ،جابجایی و یخ زدن در کشتی ماهیگیری در دریا-آیین کار 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9612 9612 ماهی و فراورده های آن-فرآوری ،جابجایی و یخ زدن در کارگاه فراوری و سردخانه ساحل-آیین کار 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9613 9613 مواد غذايي- روش‌هاي رديابي ارگانيسم‌هاي تغيير ژنتيكي يافته و فرآورده‌هاي حاصل از آن‌ها- الزامات كلي و تعاريف 0 1396 مرداد کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9614 9614 بیوتکنولوژی-ارگانیسم های تغییر ژنتیکی یافته برای استفاده در محیط -راهنمای نمونه برداری رها سازی عمدی گیاهان تغییر ژنتیکی یافته 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9615 9615 شیر و فراورده های آن-کشت های آغازگر مزوفیلیک-شمارش باکتریهای اسید لاکتیک تخمیر کننده سیترات-روش شمارش کلنی در 25C0 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9616 9616 فرآورده های شیری -شمارش لاکتوباسیلوس اسید وفیلوس احتمالی در محیط کشت انتخابی -روش شمارش کلنی در 37C0 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9617 9617 مواد غذایی- روش‌های ردیابی ارگانیسم‌های تغییر ژنتیکی یافته و محصولات حاصل از آنها-روش‌های کیفی مبتنی بر اسید نوکلئیک 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9617-2 9617 روشهای جامع برای آنالیز مولکولی نشانگرهای زیستی-روش های آنالیز آشکار سازی ارگانیسم های تراریخته و محصولات حاصل از آنها قسمت 2- روش واکنش زنجیره ای پلیمر از هم زمان ویژه ساختار برای آشکار سازی رده تراریخته fp967 در تخم کتان و فراورده های آن 1 1396 تیر کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9617-3 9617 روش های جامع برای آنالیز مولکولی نشانگرهای زیستی -روش های آنالیز آشکارسازی موجودات تراریخته و محصولات حاصل از آنها -قسمت3- روش واکنش زنجیره ای پلی مراز هم زمان ویژه ساختار برای آشکار سازی توالی p35s-pat برای غربالگری موجودات تراریخته 1 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9617-4 9617 روش‌هاي جامع براي آناليز بيوماركرهاي مولكولي_ روش‌هاي آناليز رديابي موجودات‌ تراريخته و محصولات حاصل از آنها قسمت 4: روش‌هاي غربالگري بر پايهReal-time PCR  براي رديابي توالي‌هاي DNA؛ P-nos و P-nos- nptII 1 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9617-5 9617 روش‌هاي جامع براي آناليز بيوماركرهاي مولكولي- روش‌هاي آناليز رديابي موجودات‌ تراريخته و محصولات حاصل از آنها قسمت 5: روش‌هاي غربالگري بر پايه Real-time PCR براي رديابي توالي‌ DNA؛ پروموتر FMV)P-FMV) 1 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9617-6 9617 روش‌هاي جامع براي آناليز بيوماركرهاي مولكولي- روش‌هاي آناليز رديابي موجودات‌ تراريخته و محصولات حاصل از آنها قسمت 6: روش‌هاي غربالگري بر پايه Real-time PCR براي رديابي توالي‌هاي DNA؛ cry1Ab/Ac و Pubi-cry 1 1396 خرداد کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9619 9619 پایپوش-روشهای آزمون کفی-مقاومت در برابر جدا شدن لایه ها 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9621 9621 پایپوش-روشهای آزمون کفی،آسترو گلچه -مقاومت در برابر عرق بدن 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9629-1 9629 ماشین آلات و تجهیازت نساجی-ماشین های بافندگی حلقوی تاری تخت -قسمت اول-واژه نامه ساختار اصلی و اجزاء بافت 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9631 9631 گل های شاخه بریده -ویژگیهای عمومی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9639-1 9639 گندم و آرد گندم-میزان گلوتن -قسمت اول -اندازه گیری گلوتن مرطوب به روش دستی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9641 9641 غذاهای پخته و از پیش پخته شده در کیترینگ -آئین کار بهداشتی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9649-A1 9649 کاشی سرامیکی-معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید (اصلاحیه شماره 1) 1 1396 بهمن کمیته ملی استاندارد  صنایع شیمیایی 
9651 9651 اوراق فشرده چوبی -معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید 0 1396 دی کمیته ملی انرژی
9661-1 9661 میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام -روش جامع برای جستجو ، شناسایی و شمارش گونه های کمپیلوباکتر قسمت اول -روش جستجو 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9661-2 9661 میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام -روش جامع برای جستجو ،شناسایی و شمارش گونه های کمپیلوباکتر قسمت دوم-روش شمارش کلنی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9661-3 9661 میکروبیولوژی موادغذایی و خوراک دام-روش جامع برای جستجو،شناسایی و شمارش گونه های کمپیلوباکتر-قسمت3-روش نیمه کمی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9666-1 9666 نساجی-تجزیه شیمیایی کمی-قسمت اول -اصول کلی آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9666-10 9666 نساجی- جداسازی کمّی به روش شیمیایی -قسمت 10: مخلوط الیاف تری استات یا پلی­ لاکتید با بعضی از الیاف دیگر( روش استفاده از دی کلرو متان) 0 1396 دی کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9666-11 9666 نساجی- جداسازی کمّی به روش شیمیایی- قسمت 11: مخلوط الیاف سلولزی با الیاف پلی­ استر (با استفاده از اسید سولفوریک) 0 1396 بهمن کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9666-12 9666 نساجی- جداسازی کمّی به روش شیمیایی – قسمت 12 : مخلوط الیاف اکریلیک با انواع مشخصی از الیاف مُداکریلیک­، الیاف کُلردار، الیاف الاستان، با بعضی از الیاف دیگر(روش استفاده از دی­متیل فرمالدئید) 0 1396 دی کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9666-13 9666 نساجی-تجزیه شیمیایی کمی-قسمت سیزدهم -مخلوطهای بعضی الیاف کلردار با الیاف دیگر(با استفاده از کربن دی سولفید/استن) 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9666-14 9666 نساجی-تجزیه شیمیایی کمی-قسمت چهاردهم -مخلوطهای بعضی الیاف استات با بعضی الیاف کلردار(با استفاده از استیک اسید) 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9666-15 9666 نساجی-تجزیه شیمیایی کمی-قسمت پانزدهم -مخلوط الیاف جوت با بعضی الیاف حیوانی (با استفاده از تعیین نیتروژن موجود) 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9666-16 9666 نساجی-تجزیه شیمیایی کمی-قسمت شانزدهم -مخلوط الیاف پلی پروپیلن با بعضی الیاف دیگر(با استفاده از زایلن) 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9666-17 9666 نساجی-تجزیه شیمیایی کمی-قسمت هفدهم -مخلوط الیاف کلردار (هموپلیمر وینیل کلراید)با بعضی الیاف دیگر (با استفاده از سولفوریک اسید) 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9666-18 9666 نساجی- جداسازی کمّی به روش شیمیایی -قسمت 18: مخلوط الیاف ابریشم با سایر الیاف پروتئینی (روش استفاده از اسید سولفوریک) 0 1396 دی کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9666-19 9666 نساجی-تجزیه شیمیایی کمی-قسمت نوزدهم -مخلوط الیاف سلولزی با آسبست (با استفاده از گرما دادن ) 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9666-21 9666 نساجی-جداسازی کمّی به روش شیمیایی -قسمت 21: مخلوط الیاف کُلردار، انواع مشخصی از الیاف مُداکریلیک، الاستان­­ها، استات­ها، تری­استات­ها با بعضی از الیاف دیگر (روش استفاده از سیکلوهگزانون) 0 1396 دی کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9667-1 9667 میکروبیولوژی زنجیره موادغذایی- روش جامع برای تعیین گونه‌های ویبریو- قسمت 1: تشخیص انتروپاتوژنیک‌های بالقوه ویبریو پاراهمولیتیکوس، ویبریو کلرا و ویبریو ولنیفیکوس 0 1396 اسفند کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9668-1 9668 کیفیت آب-ارزیابی ژنوتوکسیسیتی به روش القاء میکرونوکلئی -قسمت اول -ارزیابی ژنوتوکسیسیتی با استفاده از لاروهای آمفی بین  1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9681 9681 بسته بندی -توصیه هایی برای توجه به نیازهای مصرف کننده  1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بسته بندی 
9685-1 9685 سلول ها و باتریهای ثانویه شامل الکترولیتهای  قلیایی یا غیراسیدی -سلولهای تکی قابل شارژ آب بندی شده قابل حمل و نقل -قسمت اول -نیکل -کادمیم 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9691 9691 پایپوش -زیره -انرژی فشردگی-روش آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
9697-1 9697 مبلمان -میز و صندلی مراکز آموزشی قسمت اول -ابعاد عملکردی 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد چوب وفرآورده های چوبی،سلولزی و کاغذ
9698-1 9698 مبلمان اداری -میزهای اداری قسمت 1- ابعاد 0 1396 تیر کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
9701 9701 کابل های قدرت با عایق اکسترود شده و تجهیزات جانبی آن برای ولتاژهای اسمی بالای (Um=36kV)30kV تا (Um=170kV)150kV -روشهای آزمون و الزامات 0 1396 مرداد کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
9702-1 9702 الزامات تحویل برای شرایط سطحی صفحات ، محصولات عریض و مقاطع گرم نوردیده فولادی-قسمت اول -الزامات عمومی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد مکانیک 
971 971 گل اخرا 0 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
9710 9710 روغن زیتون- اندازه ‏گیری استیرن‏ ها در روغن‎های گیاهی پالایش شده- روش آزمون 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9711 9711 روغن زیتون -اندازه گیری محتوای الکل های آلیفاتیک و تری ترپنیک به روش کروماتوگرافی گازی -روش آزمون 0 1396 تیر کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9712 9712 یبوتکنولوژی-زیست تخریب پذیری وسمیت بومی روغن های روان کننده -واژه نامه 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9713 9713 خرمای نرم-راهنمای اجرای برنامه های پیش نیازی و سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط بحرانی در واحدهای فراوری و بسته بندی 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
9714 9714 گوشت تازه طیور-ویژگیها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9715 9715 سویا برگر-ویژگیها و روشهای آزمون 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9716 9716 ماهی و فراورده های دریایی-گواهی الگو 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
9717 9717 گوشت قرمز تازه -ویژگیها 1 1396 فروردین کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی