دانلود استاندارد

دانلود استاندارد NFPA (Fire) 5000

خرید استاندارد Building Construction and Safety Code, 2018 Edition

دانلود استاندارد NFPA (Fire) 5000

برای خرید استاندارد NFPA 5000: دستورالعمل ایمنی سازه ساختمان ها، سال 2018 با عنوان Building Construction and Safety Code, 2018 Edition به زبان انگلیسی با ما مکاتبه کنید.

خرید استاندارد Building Construction and Safety Code, 2018 Edition

NFPA (Fire) 5000
Building Construction and Safety Code, 2018 Edition

standard by National Fire Protection Association, 09/06/2017
Published: 09/06/2017
ISBN(s): 9781455917372
Number of Pages: 694

Full Description NFPA 5000

Address today’s hazards with today’s Code. The 2018 edition of NFPA 5000®: Building Construction and Safety Code® works to safeguard life, health, property, and public welfare.

Applicable to every occupancy type and building use, NFPA 5000 presents the latest requirements for construction, protection, and occupancy features needed to safeguard life, health, property, and public welfare and to minimize injuries. The 2018 edition provides design provisions used to regulate and control the permitting, design, construction, quality of materials, use and occupancy and location of all buildings and structures and certain equipment. NFPA 5000 also addresses a broad range of natural and manmade hazards including fire, earthquake, wind, flood, and similar natural hazard and environmental events.

The 2018 edition of NFPA 5000 expands upon emerging hazards and issues.

Expanded topics include integration of new provisions dealing with building and occupant security. For example, Chapter 4 requires an assurance that any imposed security features will not interfere with the other compliance requirements. Other new provisions deal with normal building use; to minimize trips and falls in a building — and potentially prevent a measurable number of injuries — new requirements for grab bars in showers and bath tubs are included for certain occupancies with the base provisions being contained in Chapter 22.

Other significant changes include:An added reference that requires compliance with NFPA 4: Standard for Integrated Fire Protection and Life Safety System Testing, to address the complex arrangements between different types of fire protection systems
An increased maximum size of the smoke compartment in a hospital and ambulatory health care occupancy, from 22,500 square feet to 40,000 square feet
New requirements added to determine the need for, and type of, mass notification system (MNS) for certain occupancies
Additional provisions for attic protection in the chapters dealing with apartments and hotels that utilize NFPA 13Rsprinkler systems
New mandates for CO detection in assembly occupancies and residential board and care occupancies

Newly introduced terms and definitions for mall buildings

Expanded requirements dealing with flame propagation on exterior non-bearing walls in buildings to address composite designs that include water-resistant barriers
A new section included in the chapter on roof assemblies that addresses both the fire and structural design parameters that must be included for roof-mounted PV panels
Two new annex sections addressing structural hardening of an exterior wall that comprise a building exit and a provision recommending basic design criteria for storm shelters
Updated extracts from NFPA 221 in Chapter 8
Updated extracts from NFPA 30 and NFPA 400 in Chapter 34
Keep construction up-to-code in a new era for building safety.

استاندارد NFPA 5000 دستورالعمل ایمنی سازه ساختمان ها

خطرات امروز با کد امروز روبرو شوید. نسخه 2018 NFPA 5000®: ساخت و ساز ساختمان و ایمنی کد® برای حفاظت از زندگی، سلامت، اموال و رفاه عمومی کار می کند.

استاندارد NFPA 5000 برای هر گونه نوع اشغال و استفاده ساختمان استفاده می کند، آخرین الزامات ساخت و ساز، حفاظت و ویژگی های اشغال مورد نیاز برای محافظت از زندگی، سلامت، اموال و رفاه عمومی و به حداقل رساندن آسیب ها را ارائه می دهد. نسخه 2018 مقدمات طراحی مورد استفاده برای تنظیم و کنترل اجازه، طراحی، ساخت و ساز، کیفیت مواد، استفاده و اشغال و محل تمام ساختمان ها و سازه ها و تجهیزات خاص را فراهم می کند. NFPA 5000 همچنین طیف گسترده ای از خطرات طبیعی و انسانیت را شامل می شود که شامل آتش سوزی، زلزله، باد، سیل، و خطر طبیعی طبیعی و رویدادهای زیست محیطی است.

نسخه 2018 NFPA 5000 بر خطرات و مسائل در حال ظهور گسترش می یابد.

مباحث گسترده شامل ادغام مقررات جدید مربوط به ساختمان و امنیت ساکنان است. به عنوان مثال، فصل 4 نیاز به اطمینان دارد که هر یک از ویژگی های امنیتی اعمال شده دیگر با الزامات انطباق دیگر مواجه نخواهد شد. سایر مقررات جدید با استفاده از ساختمان های معمولی مقابله می کند؛ برای کاهش سفر و سقوط در یک ساختمان – و به طور بالقوه از تعداد قابل توجهی از آسیب ها جلوگیری می کند – نیازمندی های جدید برای بارگیری در دوش ها و حمام ها برای اشخاص خاص با مقررات پایه در فصل 22 موجود است.

سایر تغییرات مهم استاندارد جدید دستورالعمل ایمنی سازه ساختمان ها عبارتند از:

یک مرجع اضافه شده که نیازمند انطباق با استاندارد NFPA 4: استاندارد برای تست یکپارچه حفاظت از آتش و ایمنی سیستم ایمنی است، برای رسیدگی به توافق های پیچیده بین انواع مختلف سیستم های حفاظت آتش
حداکثر اندازه محفظه دود در بیمارستان و مراقبت های مراقبت های بهداشتی آمبولانس، از 22،500 فوت مربع تا 40،000 فوت مربع
الزامات جدید برای تعیین نیاز و نوع سیستم اطلاع رسانی تودهای (MNS) برای برخی اشخاص خاص اضافه شده است
مقررات اضافی برای حفاظت از اتاق زیر شیروانی در فصل مربوط به آپارتمان ها و هتل ها که از سیستم های NFPA 13Rsprinkler استفاده می کنند
دستورالعمل های جدید برای تشخیص CO در اشخاص مونتاژ و دفاتر مسکونی و مراقبت های ویژه

استاندارد 5000 حفاظت از حریق سازمان NFPA آمریکا

اصطلاحات و تعاریف تازه برای ساختمان های تجاری معرفی شده است
الزامات گسترده ای در رابطه با انتشار شعله در دیوارهای غیر بیرونی بیرونی در ساختمان ها به منظور طراحی طرح های کامپوزیتی که شامل موانع مقاوم در برابر آب
بخش جدیدی که در فصل مربوط به سازه های سقف موجود است، که دربرگیرنده پارامترهای طراحی آتش و سازه ای است که باید برای پانل های PV نصب شده روی سقف
دو بخش جدید اضافه شده به سختی ساختاری یک دیوار بیرونی که شامل خروجی ساختمان و مقررات توصیه شده برای معیارهای طراحی اولیه برای پناهگاه های طوفان است
به روز شده استخراج از NFPA 221 در فصل 8
به روز شده استخراج از NFPA 30 و NFPA 400 در فصل 34

در عصر جدید برای ایمنی ساختمان، ساخت و ساز جدید را آغاز کنید.

 

دانلود کتاب مقاله استاندارد | پسورد سایت های علمی

برای سفارش موارد زیر، با تلگرام و یا ایمیل ما مکاتبه کنید. دانلود مقاله ، خرید ایبوک ، دانلود استاندارد ، دریافت پایان نامه و خرید پسورد دانشگاهی خرید کتابهای آمازون، خرید اکانت iThenticate

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا