دانلود کتاب

دانلود کتاب ASM Handbook, Volume 2A: Aluminum Science and Technology

خرید ایبوک کتاب ASM Handbook، Volume 2A: علم و فناوری آلومینیوم

دانلود کتاب ASM Handbook, Volume 2A: Aluminum Science and Technology

جهت دانلود کتاب ASM Handbook, Volume 2A: Aluminum Science and Technology با ما مکاتبه کنبد. کتاب ASM Handbook, Volume 2A: Aluminum Science and Technology پس از واریز هزینه ارسال میشود. ایبوک 9781627081580 در آرشیو گیگاپیپر موجود است. مجموعه 23 جلدی هندبوک های ASM موجود است.

دانلود کتاب ASM Handbook, Volume 2A: Aluminum Science and Technology خرید ایبوک عملیات حرارتی آلیاژهای غیر آهنی 9781627081580 هندبوک ASM جلد 2: گرما درمان گیگاپیپر
دانلود کتاب ASM Handbook, Volume 2A: Aluminum Science and Technology خرید ایبوک عملیات حرارتی آلیاژهای غیر آهنی 9781627081580 هندبوک ASM جلد 2: گرما درمان

ASM Handbook, Volume 2A: Aluminum Science and Technology

Editor: K. Anderson, J. Weritz, J.G. Kaufman | Hardcover | Product code: 05450G | ISBN: 9781627081580

Free Download Some Pages Before Pay

درباره ایبوک ASM Handbook, Volume 2A: Aluminum Science and Technology

ASM Handbook, Volume 2A is intended for users of aluminum alloys seeking information on the processes, capabilities, and variables in producing and fabricating aluminum products. Beginning with the classification and underlying physical metallurgy of aluminum alloys, this new handbook is a significant update and expansion of coverage on the technologies of aluminum casting, metalworking, composite processing, heat treating, surface treatment and joining. Updates address ongoing advances in high-integrity die castings, expanded coverage on surface treatment technologies, and contributions from experts in a wide variety of technological areas. New articles address aluminum recycling, melt processing, solidification and castability of aluminum alloys, extrusion, forging design, aluminum foams, semisolid casting, powder and additive technologies, quenching, laser machining, anodizing, organic coating, conversion coating, and laser welding. Significant updates are included on brazing, extrusion, anodizing, welding, and shape casting.

Volume 2A provides a detailed and broad-based reference that gives readers insights and solutions on the factors that influence process selection, product quality, performance, and serviceability of aluminum products. Volume 2A is a great resource!

Publisher: ASM International
Published: 2018
ISBN: 978-1-62708-158-0

دانلود کتاب ASM Handbook، Volume 2A: علم و فناوری آلومینیوم

ASM Handbook، Volume 2A برای کاربردهای آلیاژهای آلومینیومی در نظر گرفته شده است که به دنبال اطلاعات در مورد فرایندها، قابلیت ها و متغیرها در تولید و ساخت محصولات آلومینیومی هستند. این طبقه بندی جدید و گسترش پوشش در فن آوری های ریخته گری آلومینیوم، فلزکاری، پردازش کامپوزیت، پردازش گرما، درمان سطح و پیوستن، شروع با طبقه بندی و متالورژی فیزیکی آلومینیوم است. به روز رسانی ها، پیشرفت های مداوم در قالب های ریخته گری با انحصار بالا، پوشش گسترده در زمینه فن آوری های سطح پوشش و کمک های متخصصان در طیف وسیعی از زمینه های تکنولوژیکی است. مقالات جدید در مورد بازیافت آلومینیوم، پردازش ذوب، جامد سازی و انعطاف پذیری آلومینیوم، اکستروژن، طراحی جعل، فوم آلومینیوم، ریخته گری نیمه جامد، فن آوری های پودر و افزودنی، خنک کاری، ماشینکاری لیزر، آنودایز، پوشش آلی، پوشش تبدیل و جوشکاری لیزر است. به روز رسانی های مهم در لحیم کاری، اکستروژن، آنودایز، جوشکاری و ریخته گری شکل صورت می گیرد.

دوره 2A یک مرجع دقیق و گسترده ارائه می دهد که به خوانندگان بینش و راه حل های مربوط به عوامل که بر انتخاب فرآیند، کیفیت محصول، عملکرد و قابلیت اطمینان محصولات آلومینیوم را می دهد. حجم 2A یک منبع عالی است!

    ناشر: ASM International
انتشار: 2018
ISBN: 978-1-62708-158-0

هندبوک ASM: جلد 2: گرما درمان (هندبوک Asm) (هندبوک Asm)

مشاهده بخش، مواد جلو
مشاهده بخش، پیش گفتار
بخش مشاهده، فهرست مشارکت کنندگان و داوران
بخش نمایش، سیاست در واحد اندازه گیری
مشاهده بخش، مقدمه
بخش نمایش، فهرست مطالب
بخش نمایش، قسمت اول. مقدمه
مشاهده بخش، 1. نامگذاری آلومینیوم نام تجاری و نامگذاری دما
مشاهده بخش 2. خواص آلومینیوم خالص
مشاهده بخش، 3. متالورژی فیزیکی آلومینیوم
بخش دوم را مشاهده کنید. تولید و بازیافت آلومینیوم
مشاهده بخش، 4. تولید آلومینیوم اولیه توسط الکترولیز
مشاهده بخش، 5. بازیافت آلومینیوم
مشاهده بخش، 6. آلومینیوم شمش آلومینیوم ریخته گری و فرآیندهای مداوم
بخش مشاهده، قسمت سوم ریخته گری ذوب و شکل
مشاهده بخش، 7. آلومینیوم آلیاژهای ریخته گری و فرآیند ریخته گری
مشاهده بخش، 8. ذوب و ذوب شدن آلیاژهای آلومینیوم
مشاهده بخش، 9. جامد سازی و پایداری آلیاژهای ریخته گری
مشاهده بخش، 10. ریخته گری
مشاهده بخش، 11. ریخته گری شن و ماسه از آلیاژهای آلومینیوم
نمایش بخش، 12. قالب ریخته گری قالب آلیاژ آلومینیوم
مشاهده بخش، 13. ریخته گری فوم از دست رفته
مشاهده بخش، 14. ریخته گری سرمایه گذاری از آلیاژهای آلومینیوم
بخش مشاهده، قسمت چهارم فلزکاری
مشاهده بخش، 15. پردازش آلومینیوم فرآیند و محصولات
مشاهده بخش، 16. سخت شدن کار و انحلال آلیاژهای آلومینیوم
نمایش بخش 17. اکستروژن و طراحی آلیاژهای آلومینیوم
نمایش بخش، 18. اکستروژن سرد از آلیاژهای آلومینیوم
مشاهده بخش، 19. فورج آلیاژهای آلومینیوم
مشاهده بخش، 20. تشکیل آلومینیوم
بخش بخش، بخش پنجم. فن آوری های فرآیند برای فرم های پودر، کامپوزیت، فوم و نیمه جامد
نمایش بخش 21. مواد و پروسه های متالورژی پودر آلومینیوم
مشاهده بخش، 22. پردازش کامپوزیت های متال متال ماتریکس آلومینیوم
بخش نمایش 23. فوم آلومینیوم – پردازش، خواص و برنامه های کاربردی
نمایش بخش 24. نیمه صریح ریخته گری فلز
بخش مشاهده، قسمت VI حرارت درمانی
بخش نمایش، 25. متالورژی آلومینیوم آلومینیوم تحت درمان با حرارت
بخش نمایش، 26. رفع آلیاژهای آلومینیوم
مشاهده بخش، 27. عملیات حرارتی آلومینیوم آلومینیوم قابل انعطاف با سختی زدگی
نمایش بخش، 28. عملیات حرارتی ریخته گری آلومینیوم آلیاژ
بخش را مشاهده کنید، قسمت هفتم. ماشینکاری و پایان مکانیکی
نمایش بخش 29. ماشینکاری آلومینیوم
نمایش بخش، 30. پردازش پرتو لیزری از آلومینیوم و آلومینیوم
مشاهده بخش، 31. پایان مکانیکی آلومینیوم
بخش را مشاهده کنید، قسمت هشتم. تمیز کردن و درمان سطح آلومینیوم و آلیاژهای آن
مشاهده بخش، 32. مبانی متالوژی برای درمان سطح آلومینیوم
بخش مشاهده، 33. تمیز کردن، پیش درمان و نگهداری سطوح
بخش نمایش، 34. روشنایی شیمیایی و الکترولیتی
نمایش بخش 35. اچینگ کردن آلومینیوم و آلیاژهای آن
بخش نمایش، 36. Anodizing
بخش 37 را ببینید، آب بندی پوشش آلومینیوم آنودایز
نمایش بخش 38. رنگ آمیزی آلومینیوم آنودایز شده
بخش نمایش، 39. پوشش های شیمیایی تبدیل
نمایش بخش، 40. نقاشی و پوشش آلومینیومی
مشاهده بخش، 41. پوشش در آلومینیوم
مشاهده بخش، 42. Enameling چینی از آلیاژهای آلومینیوم
بخش نمایش، قسمت IX پیوستن به آلومینیوم و آلیاژهای آن
مشاهده بخش، 43. جوش پذیری آلومینیوم
مشاهده بخش، 44. جوشکاری قوس آلومینیوم
نمایش بخش 45. مقاومت در برابر جوشکاری آلومینیوم
نمایش بخش 46. جوشکاری لیزر آلومینیوم
بخش نمایش، 47. جوش لیزری را بخار دهید
مشاهده بخش 48. اصطکاک جوشکاری آلومینیوم
مشاهده بخش، 49. ذوب آلومینیوم
بخش مشاهده، 50. چسبندگی پیوند
مشاهده بخش، 51. اتصال مکانیکی از آلومینیوم
بخش مشاهده، قسمت X. اطلاعات مرجع
بخش نمایش، 52. خلاصه ای از مشخصه های آلومینیوم خمیر
بخش مشاهده، شاخص آلیاژ
بخش نمایش، فهرست موضوع

فهرست مطالب ایبوک ASM Handbook، Volume 2A: علم و فناوری آلومینیوم
CREATE ACCOUNT OR LOGIN
View Section, Front Matter
View Section, Policy on Units of Measure
View Section, Preface
View Section, Table of Contents
View Section, Part I. Introduction
View Section, 1. Aluminum Alloy Nomenclature and Temper Designations
View Section, 2. Properties of Pure Aluminum
View Section, 3. Physical Metallurgy of Aluminum Alloys
View Section, Part II. Aluminum Production and Recycling
View Section, 4. Production of Primary Aluminum by Electrolysis
View Section, 5. Recycling of Aluminum
View Section, 6. Aluminum Alloy Ingot Casting and Continuous Processes
View Section, Part III. Melting and Shape Casting
View Section, 7. Aluminum Casting Alloys and Casting Processes
View Section, 8. Melting and Melt Treatment of Aluminum Alloys
View Section, 9. Solidification and Castability of Foundry Alloys
View Section, 10. Die Casting
View Section, 11. Sand Casting of Aluminum Alloys
View Section, 12. Permanent Mold Casting of Aluminum Alloys
View Section, 13. Lost Foam Casting
View Section, 14. Investment Casting of Aluminum Alloys
View Section, Part IV. Metalworking
View Section, 15. Wrought Aluminum Processes and Products
View Section, 16. Work Hardening and Annealing of Aluminum Alloys
View Section, 17. Extrusion and Drawing of Aluminum Alloys
View Section, 18. Cold Extrusion of Aluminum Alloys
View Section, 19. Forging of Aluminum Alloys
View Section, 20. Forming of Aluminum Alloys
View Section, Part V. Process Technologies for Powder, Composite, Foam, and Semisolid Product Forms
View Section, 21. Aluminum Powder Metallurgy Materials and Processes
View Section, 22. Processing of Aluminum Metal-Matrix Composites
View Section, 23. Aluminum Foams – Processing, Properties, and Applications
View Section, 24. Semisolid Metal Casting
View Section, Part VI. Heat Treatment
View Section, 25. Metallurgy of Heat Treatable Aluminum Alloys
View Section, 26. Quenching of Aluminum Alloys
View Section, 27. Heat Treatment Practice of Wrought Age-Hardenable Aluminum Alloys
View Section, 28. Heat Treatment of Aluminum Alloy Castings
View Section, Part VII. Machining and Mechanical Finishing
View Section, 29. Machining of Aluminum Alloys
View Section, 30. Laser Beam Machining of Aluminum and Aluminum Alloys
View Section, 31. Mechanical Finishing of Aluminum
View Section, Part VIII. Cleaning and Surface Treatment of Aluminum and its Alloys
View Section, 32. Metallurgy Basics for Aluminum Surface Treatment
View Section, 33. Cleaning, Pretreatment, and Maintenance of Surfaces
View Section, 34. Chemical and Electrolytic Brightening
View Section, 35. Etching of Aluminum and its Alloys
View Section, 36. Anodizing
View Section, 37. Sealing of the Anodized Aluminum Coating
View Section, 38. Coloring Anodized Aluminum
View Section, 39. Chemical Conversion Coatings
View Section, 40. Painting and Organic Coating of Aluminum
View Section, 41. Plating on Aluminum
View Section, 42. Porcelain Enameling of Aluminum Alloys
View Section, Part IX. Joining of Aluminum and its Alloys
View Section, 43. Weldability of Aluminum Alloys
View Section, 44. Arc Welding of Aluminum Alloys
View Section, 45. Resistance Welding of Aluminum Alloys
View Section, 46. Laser Welding of Aluminum Alloys
View Section, 47. Laser Stir Welding
View Section, 48. Friction Stir Welding of Aluminum Alloys
View Section, 49. Brazing of Aluminum Alloys
View Section, 50. Adhesive Bonding
View Section, 51. Mechanical Joining of Aluminum
View Section, Part X. Reference Information
View Section, 52. Summary of Aluminum Temper Designations
View Section, Alloy Index
View Section, Subject Index

دانلود کتاب مقاله استاندارد | پسورد سایت های علمی

برای سفارش موارد زیر، با تلگرام و یا ایمیل ما مکاتبه کنید. دانلود مقاله ، خرید ایبوک ، دانلود استاندارد ، دریافت پایان نامه و خرید پسورد دانشگاهی خرید کتابهای آمازون، خرید اکانت iThenticate

مقاله های مشابه

‫2 دیدگاه ها

  1. با سلام و احترام
    درخواست خرید این کتاب و جلدهای دیگر آن که به شرح زیر می باشد دارم.
    Volume 1: Properties and Selection: Irons, Steels, and High-Performance Alloys
    Volume 2: Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا