دانلود کتاب

دانلود کتاب Wong’s Essentials of Pediatric Nursing

دانلود ایبوک Wong’s Essentials of Pediatric Nursing 10th Edition

برای دانلود نسخه 10 ایبوک Wong’s Essentials of Pediatric Nursing با گیگاپپیر مکاتبه کنید. این کتاب در آرشیو به فرمت Epub  و فرمت PDF تبدیل شده موجود است.

دانلود کتاب Wong's Essentials of Pediatric Nursing by Marilyn J. دانلود ایبوک Essentials of Pediatric Nursing Download Ebook 9780323353168, 0323353169
دانلود کتاب Wong’s Essentials of Pediatric Nursing by Marilyn J. دانلود ایبوک Essentials of Pediatric Nursing Download Ebook 9780323353168, 0323353169

Wong’s Essentials of Pediatric Nursing
by Marilyn J. Hockenberry & David Wilson & Cheryl C Rodgers

Publisher: Mosby
Print ISBN: 9780323353168, 0323353169
eText ISBN: 9780323429863, 0323429866
Edition: 10th
Pages: 1248
Copyright year: 2017

توضیحات کتاب Wong’s Essentials of Pediatric Nursing

Description

Known for its accuracy, evidence-based focus, and engaging writing style, Wong’s Essentials of Pediatric Nursing, 10th Edition has been the #1 title in the pediatric nursing market since it first published in 1980! Thoroughly revised to equip you with the latest research and guidelines for treating children today, it encourages a whole-body approach by beginning with child development and health promotion to better understand the later chapters on specific health problems. A new chapter featuring all systems cancers provides comprehensive information in one place. Nursing Care Plans now incorporate additional case studies to personalize interventions and promote critical thinking.
Key Features

A developmental approach clearly identifies key tasks, influences, and differences at each stage of a child’s growth to help students provide appropriate, individualized care for each child.
UNIQUE! Critical thinking case studies allow you to test and develop your analytical skills in a variety of clinical situations.
UNIQUE! Quality Patient Outcomes content in Nursing Care Management discussions for major diseases and disorders helps you understand how the care you provide directly impacts patient safety and promotes positive outcomes.
Updated genetic content in the Developmental and Genetic Influences on Children chapter addresses rapidly changing and important information as it relates to children in health and illness.
UNIQUE! Family focus includes a separate chapter on the role of the family in child health, family content throughout the text, and Family-Centered Care boxes that highlight information on patient teaching, home care, and incorporating the family in the child’s care.
UNIQUE! Translating Evidence into Practice boxes focus your attention on the application of research and critical thought processes to support and guide the outcomes of nursing care.
UNIQUE! Atraumatic Care boxes guide you through performing procedures in a caring manner, promoting more positive experiences for children, families, and nurses.
Drug Alerts throughout the text emphasize important drug information and point out potential safety issues.
An emphasis on wellness offers health promotion and injury prevention strategies for each age group.
Community Focus boxes provide resources and guidance on caring for children outside the clinical setting.
Nursing Care Plans, including Nursing Diagnoses, Patient/Family Goals, Nursing Interventions/Rationales, and Expec1ted Outcomes, provide you with a model for planning patient care.
Research Focus boxes help you remain abreast of current studies that impact pediatric nursing today.
Cultural content, integrated throughout the text and highlighted in Cultural Considerations boxes, exposes you to customs and beliefs of different cultures that influence child care, enhancing your ability to provide quality nursing care to ALL children and their families.
Nursing Tips throughout the text offer helpful hints and practical, clinical information of a non-emergency nature.
Nursing Alerts throughout the text provide you with critical information that must be considered in providing care.
UNIQUE! Emergency Treatment boxes serve as a quick reference in critical situations.
Nursing Care Guidelines boxes provide you with clear, step-by-step, detailed instructions for performing specific skills or procedures.

دانلود رایگان کتاب Essentials of Pediatric Nursing

چند صفحه اول ایبوک Pediatric Nursing بصورت رایگان قرار داده شده است. پس از واریز هزینه pdf کامل ارسال می شود.

https://www.scribd.com/document/485095499/Free-Download-PDF-Wong-s-Essentials-of-Pediatric-Nursing-10th

فهرست مطالب ایبوک Wong’s Essentials of Pediatric Nursing 10th Edition

Cover image
Title Page
Table of Contents
Copyright
Contributors
Reviewers
Dedication
Preface
Organization of the Book
Unifying Principles
Special Features
Acknowledgments
Unit 1 Children, Their Families, and the Nurse
1 Perspectives of Pediatric Nursing
Health Care for Children
The Art of Pediatric Nursing
Clinical Reasoning and the Process of Providing Nursing Care to Children and Families
NCLEX Review Questions
Correct Answers
References
2 Family, Social, Cultural, and Religious Influences on Child Health Promotion
General Concepts
Family Structure and Function
Family Roles and Relationships
Parental Roles
Parenting
Special Parenting Situations
Sociocultural Influences upon the Child and Family
Influences in the Surrounding Environment
Broader Sociocultural Influences upon the Child and Family
Understanding Cultures in the Health Care Encounter
Health Beliefs and Practices
NCLEX Review Questions
Correct Answers
References
3 Developmental and Genetic Influences on Child Health Promotion
Growth and Development
Development of Personality and Cognitive Function
Role of Play in Development
Developmental Assessment
Genetic Factors That Influence Development
Review Questions
Correct Answers
References
Unit 2 Assessment of the Child and Family
4 Communication and Physical Assessment of the Child and Family
Guidelines for Communication and Interviewing
Communicating with Families
History Taking
Nutritional Assessment
General Approaches Toward Examining the Child
Physical Examination
Review Questions
Correct Answers
References
5 Pain Assessment and Management in Children
Pain Assessment
Assessment of Pain in Specific Populations
Pain Management
Common Pain States in Children
Review Questions
Correct Answers
References
6 Childhood Communicable and Infectious Diseases
Infection Control
Communicable Diseases
Intestinal Parasitic Diseases
Infections of the Skin
Systemic Disorders Related to Skin Lesions
NCLEX Review Questions
Correct Answers
References
Unit 3 Family-Centered Care of the Newborn
7 Health Promotion of the Newborn and Family
Adjustment to Extrauterine Life
NCLEX Review Questions
Correct Answers
References
8 Health Problems of Newborns
Birth Injuries
Cranial Deformities
Common Problems in the Newborn
Nursing Care of the High-Risk Newborn and Family
High Risk Related to Dysmaturity
High Risk Related to Physiologic Factors
High Risk Related to Infectious Processes
High Risk Related to Maternal Conditions
Genetic Evaluation and Counseling
NCLEX Review Questions
Correct Answers
References
Unit 4 Family-Centered Care of the Infant
9 Health Promotion of the Infant and Family
Promoting Optimal Growth and Development
Promoting Optimal Health During Infancy
NCLEX Review Questions
Correct Answers
References
10 Health Problems of Infants
Nutritional Imbalances
Health Problems Related to Nutrition
Skin Disorders
Special Health Problems
NCLEX Review Questions
Correct Answers
References
Unit 5 Family-Centered Care of the Young Child
11 Health Promotion of the Toddler and Family
Promoting Optimal Growth and Development
Promoting Optimal Health during Toddlerhood
NCLEX Review Questions
Correct Answers
References
12 Health Promotion of the Preschooler and Family
Promoting Optimal Growth and Development
NCLEX Review Questions
Correct Answers
References
13 Health Problems of Toddlers and Preschoolers
Sleep Problems
Skin Disorders Related to Chemical or Physical Contacts
Skin Disorders Related to Animal Contacts
Thermal Injury
Ingestion of Injurious Agents
Child Maltreatment
NCLEX Review Questions
Correct Answers
References
Unit 6 Family‐Centered Care of the School‐Age Child and Adolescent
14 Health Promotion of the School-Age Child and Family
Promoting Optimal Growth and Development
NCLEX Review Questions
Correct Answers
References
15 Health Promotion of the Adolescent and Family
Promoting Optimal Growth and Development
Promoting Optimal Health during Adolescence
NCLEX Review Questions
Correct Answers
References
16 Health Problems of School-Age Children and Adolescents
Health Problems of School-Age Children
Health Problems of Adolescents
NCLEX Review Questions
Correct Answers
References
Unit 7 Family‐Centered Care of the Child with Special Needs
17 Quality of Life for Children Living with Chronic or Complex Diseases
Perspectives on the Care of Children and Families Living with or Dying From Chronic or Complex Diseases
The Family of the Child with a Chronic or Complex Condition
The Child with a Chronic or Complex Condition
Nursing Care of the Family and Child with a Chronic or Complex Condition
Perspectives on the Care of Children at the End of Life
Nursing Care of the Child and Family at the End of Life
NCLEX Review Questions
Correct Answers
References
18 Impact of Cognitive or Sensory Impairment on the Child and Family
Cognitive Impairment
Sensory Impairment
Communication Impairment
NCLEX Review Questions
Correct Answers
References
Unit 8 The Child Who Is Hospitalized
19 Family-Centered Care of the Child During Illness and Hospitalization
Stressors of Hospitalization and Children’s Reactions
Stressors and Reactions of the Family of the Child Who is Hospitalized
Nursing Care of the Child Who is Hospitalized
Nursing Care of the Family
Care of the Child and Family in Special Hospital Situations
NCLEX Review Questions
Correct Answers
References
20 Pediatric Variations of Nursing Interventions
General Concepts Related to Pediatric Procedures
Skin Care and General Hygiene
Safety
Positioning for Procedures
Collection of Specimens
Administration of Medication
Maintaining Fluid Balance
Alternative Feeding Techniques
Procedures Related to Elimination
Procedures for Maintaining Respiratory Function
NCLEX Review Questions
Correct Answers
References
Unit 9 The Child with Problems Related to the Transfer of Oxygen and Nutrients
21 The Child with Respiratory Dysfunction
Respiratory Infections
Upper Respiratory Tract Infections
Croup Syndromes
Infections of the Lower Airways
Other Infections of the Respiratory Tract
Pulmonary Dysfunction Caused by Noninfectious Irritants
Long-Term Respiratory Dysfunction
Respiratory Emergency
NCLEX Review Questions
Correct Answers
References
22 The Child with Gastrointestinal Dysfunction
Distribution of Body Fluids
Gastrointestinal Dysfunction
Inflammatory Disorders
Hepatic Disorders
Structural Defects
Obstructive Disorders
Malabsorption Syndromes
NCLEX Review Questions
Correct Answers
References
Unit 10 The Child with Problems Related to the Production and Circulation of Blood
23 The Child with Cardiovascular Dysfunction
Cardiovascular Dysfunction
Congenital Heart Disease
Clinical Consequences of Congenital Heart Disease
Nursing Care of the Family and Child with Congenital Heart Disease
Acquired Cardiovascular Disorders
Heart Transplantation
Vascular Dysfunction
NCLEX Review Questions
Correct Answers
References
24 The Child with Hematologic or Immunologic Dysfunction
Hematologic and Immunologic Dysfunction
Red Blood Cell Disorders
Defects in Hemostasis
Immunologic Deficiency Disorders
Technologic Management of Hematologic and Immunologic Disorders
NCLEX Review Questions
Correct Answers
References
25 The Child with Cancer
Cancer in Children
Nursing Care Management
Cancers of Blood and Lymph Systems
Nervous System Tumors
Bone Tumors
Other Solid Tumors
The Childhood Cancer Survivor
NCLEX Review Questions
Correct Answers
References
Unit 11 The Child with a Disturbance of Regulatory Mechanisms
26 The Child with Genitourinary Dysfunction
Genitourinary Dysfunction
External Defects of the Genitourinary Tract
Glomerular Disease
Miscellaneous Renal Disorders
Renal Failure
Technologic Management of Renal Failure
NCLEX Review Questions
Correct Answers
References
27 The Child with Cerebral Dysfunction
Cerebral Dysfunction
Evaluation of Neurologic Status
The Child with Cerebral Compromise
Cerebral Trauma
Intracranial Infections
Seizure Disorders
Cerebral Malformations
NCLEX Review Questions
Correct Answers
References
28 The Child with Endocrine Dysfunction
The Endocrine System
Disorders of Pituitary Function
Disorders of Thyroid Function
Disorders of Parathyroid Function
Hypoparathyroidism
Disorders of Adrenal Function
Disorders of Pancreatic Hormone Secretion
NCLEX Review Questions
Correct Answers
References
Unit 12 The Child with a Problem that Interferes with Physical Mobility
29 The Child with Musculoskeletal or Articular Dysfunction
The Immobilized Child
Traumatic Injury
Sports Participation and Injury
Birth and Developmental Defects
Acquired Defects
Infections of Bones and Joints
Disorders of Joints
NCLEX Review Questions
Correct Answers
References
30 The Child with Neuromuscular or Muscular Dysfunction
Congenital Neuromuscular or Muscular Disorders
Acquired Neuromuscular Disorders
NCLEX Review Questions
Correct Answers
References
Answers to Critical Thinking Case Studies
Chapter 8
Chapter 10
Chapter 15
Chapter 16
Chapter 18
Chapter 19
Chapter 21
Chapter 22
Chapter 23
Chapter 25
Chapter 27
Chapter 28
Index
IBC

دانلود کتاب مقاله استاندارد | پسورد سایت های علمی

برای سفارش موارد زیر، با تلگرام و یا ایمیل ما مکاتبه کنید. دانلود مقاله ، خرید ایبوک ، دانلود استاندارد ، دریافت پایان نامه و خرید پسورد دانشگاهی خرید کتابهای آمازون، خرید اکانت iThenticate

مقاله های مشابه

‫2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا