دانلود کتاب

دانلود کتب از Ebrary

برای دانلود هر کتابی که نیاز دارید ، کافیست مشخصات ان را به ایمیل Ebook سایت ایمیل بفرمایید. توضیحات بیشتر در : دانلود Ebook

برخی از کتابهایی که قابل تهیه است در لیست زیر مشاهده می کنید. برای سفارش این کتب ایمیل بزنید.

Chism, D. M. (1997). The High-risk Pregnancy Sourcebook. Los Angeles, CA, NTC Contemporary.

Chittenden, H. M. and R. A. Bartlett (1973). The Yellowstone National Park. Norman, Okla, University of Oklahoma Press.

Includes bibliographical references (p. 196-199).

Chittick, W. C. (1992). Faith and Practice of Islam : Three Thirteenth Century Sufi Texts. Albany, State University of New York Press.

Chittick, W. C. (1994). Imaginal Worlds : Ibn Al-áArabåi and the Problem of Religious Diversity. Albany, State University of New York Press.

Chittick, W. C. (1998). The Self-Disclosure of God : Principles of Ibn Al-‘Arabi’s Cosmology. Albany, SUNY Press.

Explicates the cosmology of Ibn al-‘Arabi, the greatest mystical thinker of Islamic civilization.

Chmelynski, C. A. C. (1998). Opportunities in Restaurant Careers. Lincolnwood, IL, NTC Contemporary.

Chmelynski, C. A. C. (2000). Opportunities in Food Service Careers. Lincolnwood, IL, McGraw-Hill Professional.

Cho, S., et al. (1999). Complex Carbohydrates in Foods. New York, CRC Press.

‘Explores the effects of complex carbohydrates (starch, gums, and dietary fibers) on human physiological function and establishes an appropriate dietary intake level for inclusion on nutritional labels. Addresses current research, applications, and implementation issues.’

Chodkiewicz, M. (1993). An Ocean Without Shore : Ibn ÁArabãi, the Book, and the Law. Albany, NY, State University of New York Press.

Cholakian, P. F. (1991). Rape and Writing in the Heptamâeron of Marguerite De Navarre. Carbondale, Southern Illinois University Press.

Choldin, H. M. (1994). Looking for the Last Percent : The Controversy Over Census Undercounts. New Brunswick, N.J., Rutgers University Press.

Chopin, K. The Awakening and Selected Short Stories. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Chopin, K., et al. (1998). Kate Chopin’s Private Papers. Bloomington, Indiana University Press.

Chopin, K. and V. University of (1995). Ozeme’s Holiday. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Chopin, K. and V. University of (1995). Regret. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Chopin, K. and V. University of (1997). The Awakening. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Chouraqui, A. (1975). The People and the Faith of the Bible. Amherst, Mass, University of Massachusetts Press.

Translation of La vie quotidienne des Hâebreux au temps de la Bible.

Chow, C. K. (2000). Fatty Acids in Foods and Their Health Implications. New York, M. Dekker.

Chow, E. N.-l. and C. W. Berheide (1994). Women, the Family, and Policy : A Global Perspective. Albany, State University of New York Press.

Chow, R. (1993). Writing Diaspora : Tactics of Intervention in Contemporary Cultural Studies. Bloomington, Indiana University Press.

Chow, R. (1998). Ethics After Idealism : Theory, Culture, Ethnicity, Reading. Bloomington, Indiana University Press.

Chow, S.-C. and J.-p. Liu (2000). Design and Analysis of Bioavailability and Bioequivalence Studies. New York, CRC Press.

‘Provides a comprehensive summary of the continuously growing literature and research activities on the regulatory requirements, scientific and practical issues, and statistical methodology of the design and analysis of bioavailability and bioequivalence studies. Includes several new chapters.’

Chowning, M. (1999). Wealth and Power in Provincial Mexico : Michoacán From the Late Colony to the Revolution. Stanford, Calif, Stanford University Press.

Chrétien Four Arthurian Romances. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Chrisler, J. C., et al. (1995). Variations on a Theme : Diversity and the Psychology of Women. Albany, State University of New York Press.

Chrisman, L., et al. (2000). Postcolonial Theory and Criticism. Woodbridge [England], Boydell & Brewer.

Contemporary postcolonial studies represent a controversial area of debate. This collection seeks a more pragmatic approach to the subject, taking into account its historical, social and political realities, rather than ignoring a consideration of material conditions. The contributors look at the oppositional power held and exercised by anti-colonial movements, a neglected topic; address the literary strategies devised by metropolitan writers to contain the insecurities of empire, given that unrest and opposition were integral to British imperialism; contest the charges of nativism and essentialism made by postcolonial critics against liberation writings; and investigate the voices of both inhabitants of post-independence nation states, and those scattered by colonialism itself. Dr LAURA CHRISMAN teaches at Sussex University; BENITA PARRY is Honorary Professor at Warwick University. Contributors: Vilashini Cooppan, Fernando Coronil, Gautam Premnath, Ato Quayson,Tim Watson, Lawrence Phillips, Sukhdev Sandhu

Chrispeels, M. J. and D. E. Sadava (1994). Plants, Genes, and Agriculture. Boston, Mass, Jones & Bartlett Learning.

Christ, W. G. (1999). Leadership in Times of Change : A Handbook for Communication and Media Administrators. Annandale, Va, Routledge.

This book addresses many of the issues facing new and seasoned communication and media administrators. Though there are business-oriented management and leadership books, there is no handbook–to the editor’s knowledge–that emphasizes academic administration. This book fills an important gap in the literature by providing–in one place–interesting, important, and useful information that will help administrators by anticipating problems and suggesting strategies for the variety of challenges they face. This scholarly, anecdotal, useful, and very readable volume is conceived as an action handbook that contains philosophical, theoretical, and practical information. It is divided into three sections: background material, programmatic challenges facing administrators, and specific challenges facing administrators. It contains information that both the seasoned administrator and those faculty who are thinking about moving into administration will find useful. Although aimed at the communication and media disciplines, administrators in other fields will also find it valuable. In addition, deans and vice presidents outside the discipline who are responsible for communication and media programs will view the book a’must’read.

Christensen, G. and R. L. J. Lacroix (1997). Competitiveness and Employment : A Framework for Rural Development in Poland. Washington, D.C., World Bank Publications.

Christensen, P. A. and A. Hamnett (1994). Techniques and Mechanisms in Electrochemistry. London, Blackie Academic & Professional.

The core subject matter of electrochemistry is the chemical reactivity of the surface, how this is determined by its structure, and how it behaves as a function of electric field. This book presents the subject as an integral part of modern physical chemistry, in particular as a branch of surface chemistry, without excessive mathematical complexity, and with an emphasis on the mechanisms of electrochemical reactions and how they may be explored using modern techniques.

Christensen, S. (1993). Thailand : The Institutional and Political Underpinnings of Growth. Washington, D.C., World Bank Publications.

Christian, G. L. (1995). Black Soldiers in Jim Crow Texas, 1899-1917. College Station, Texas A&M University Press.

Christian, K. (1997). Show and Tell : Identity As Performance in U.S. Latina/o Fiction. Albuquerque, N.M., University of New Mexico Press.

Christian, W. A. (1996). Visionaries : The Spanish Republic and the Reign of Christ. Berkeley, University of California Press.

‘In June 1931, on a hillside in the Spanish Basque country, two children reported seeing the Virgin Mary. Within weeks, hundreds of seers were attracting tens of thousands of onlookers, and the nightly spectacle gave rise to others in dozens of towns across Spain. Visionaries explores the experience and the larger meaning of this wave of sightings of Mary and the saints which began shortly after Spain became a republic and anticlerical mobs burned religious houses in several cities. Before repression from the government and condemnation from the Vatican finally drove the visionaries into secrecy, more than a million people had visited the original apparition site at Ezkioga.”William Christian writes about two kinds of visionaries and their relation to each other: the seers who had visions of Mary and the saints, and the believers who had a vision for the future which they hoped Mary and the saints would confirm. Together, these visionaries attempted to convince a skeptical world that heavenly beings were appearing on the Iberian peninsula.”Christian immersed himself in the lives of these visionaries, retracing their steps and recreating their world. He spoke with hundreds of witnesses, who led him to caches of vision messages, diaries, clandestine publications, and eloquent photographs in, for example, a clinic in Dijon, a garage in southern France, a cloistered convent in Valladolid, a farm attic in the Basque country, a house in a Catalan mill town, and a chapel in an orange grove in Valencia.”By turns intense, poignant, fierce, and funny, this long-hidden history demonstrates the vital role of the extraordinary in giving voice to a society’s hope and anguish. What do people want to learn from heaven that they cannot learn on earth? How are their churches failing them in these needs? How are we affected by seers and the kinds of believers who nudge seers along? How do vision messages converge on certain themes?’–BOOK JACKET.

Christiansen, H. (1997). Recreating Relationships : Collaboration and Educational Reform. Albany, State University of New York Press.

Christiansen, T. and N. Torkington (1998). Perl Cookbook. Sebastopol, Calif, O’Reilly.

Christie, A. The Secret Adversary. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Detective duo Tommy and Tuppence Beresford apply their wits, charms, and adventurous spirits to a menacing mystery that spells certain poisonous death for a missing lady at the hands of dangerous unknown foe.-Amazon.com.

Christie, A. and V. University of (1997). The Mysterious Affair at Styles. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Christie, J. F. (1991). Play and Early Literacy Development. Albany, N.Y., State University of New York Press.

Christopher, R. (1995). The Viet Nam War/the American War : Images and Representations in Euro-American and Vietnamese Exile Narratives. Amherst, Mass, University of Massachusetts Press.

This book seeks to reformulate the canon of writings on what is called’the Viet Nam War’in America and’the American War’in Viet Nam. Until recently, the accepted canon has consisted almost exclusively of American white male combat narratives, which often reflect and perpetuate Asian stereotypes. Renny Christopher introduces material that displays a bicultural perspective, including works by Vietnamese exile writers and by lesser-known Euro-Americans who attempt to bridge the cultural gap.

Chrvala, C. A., et al. (1999). Leading Health Indicators for Healthy People 2010 : Final Report. Washington, D.C., National Academies Press.

Chrvala, C. A., et al. (1999). Definition of Serious and Complex Medical Conditions. Washington, D.C., National Academies Press.

Based on a workshop convened on June 14, 1999.

Chu, L. and R. King (1998). Snake’s Pillow and Other Stories. Honolulu, University of Hawaii Press.

Chua, J. and C. Achebe (1996). Things Fall Apart : Notes. [N.p.], Cliffs Notes.

Chui, C. K. and L. L. Schumaker (1998). Approximation Theory IX. Nashville, Vanderbilt University Press.

Proceedings of the Ninth International Symposium on Approximation Theory hosted by Vanderbilt University in Nashville, January 3-6, 1998.

Chun, G. H. (2000). Of Orphans and Warriors : Inventing Chinese American Culture and Identity. New Brunswick, New Jersey, Rutgers University Press.

Chung, E. Y. J. (1995). The Korean Neo-Confucianism of Yi Táoegye and Yi Yulgok : A Reappraisal of the ‘Four-Seven Thesis’ and Its Practical Implications for Self-cultivation. Albany, State University of New York Press.

Church, P. P. (1998). The House at Otowi Bridge : The Story of Edith Warner and Los Alamos. Albuquerque, University of New Mexico Press.

Churchill, W. and V. University of (1995). The Crossing. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Churchland, P. M. (1995). The Engine of Reason, the Seat of the Soul : A Philosophical Journey Into the Brain. Cambridge, Mass, MIT Press.

‘A Bradford book.’

Churchland, P. M. and P. S. Churchland (1998). On the Contrary : Critical Essays, 1987-1997. Cambridge, Mass, MIT Press.

Paul M. and Patricia S. Churchland are towering figures in the fields of philosophy, neuroscience, and consciousness. This collection was prepared in the belief that the most useful and revealing of anyone’s writings are often those shorter essays penned in conflict with or criticism of one’s professional colleagues. The essays present the Churchlands’critical responses to a variety of philosophical positions advanced by some two dozen philosophical theorists. The book is divided into three parts: part I, Folk Psychology and Eliminative Materialism; part II, Meaning, Qualia, and Emotion: The Several Dimensions of Consciousness; and part III, the Philosophy of Science. V. S. Ramachandran and Rick Grush are coauthors on two of the essays.

Churchland, P. S. and T. J. Sejnowski (1992). The Computational Brain. Cambridge, Mass, A Bradford Book.

How do groups of neurons interact to enable the organism to see, decide, and move appropriately? What are the principles whereby networks of neurons represent and compute? These are the central questions probed by The Computational Brain. Churchland and Sejnowski address the foundational ideas of the emerging field of computational neuroscience, examine a diverse range of neural network models, and consider future directions of the field. The Computational Brain is the first unified and broadly accessible book to bring together computational concepts and behavioral data within a neurobiological framework.Computer models constrained by neurobiological data can help reveal how — networks of neurons subserve perception and behavior — bow their physical interactions can yield global results in perception and behavior, and how their physical properties are used to code information and compute solutions. The Computational Brain focuses mainly on three domains: visual perception, learning and memory, and sensorimotor integration. Examples of recent computer models in these domains are discussed in detail, highlighting strengths and weaknesses, and extracting principles applicable to other domains. Churchland and Sejnowski show how both abstract models and neurobiologically realistic models can have useful roles in computational neuroscience, and they predict the coevolution of models and experiments at many levels of organization, from the neuron to the system.The Computational Brain addresses a broad audience: neuroscientists, computer scientists, cognitive scientists, and philosophers. It is written for both the expert and novice. A basic overview of neuroscience and computational theory is provided, followed by a study of some of the most recent and sophisticated modeling work in the context of relevant neurobiological research. Technical terms are clearly explained in the text, and definitions are provided in an extensive glossary. The appendix contains a précis of neurobiological techniques.The Computational Brain is the first unified and broadly accessible book to bring together computational concepts and behavioral data within a neurobiological framework. Churchland and Sejnowski address the foundational ideas of the emerging field of computational neuroscience, examine a diverse range of neural network models, and consider future directions of the field.A Bradford BookComputational Neuroscience series

Chyzhevskyi, D. (1971). Comparative History of Slavic Literatures. Nashville, Vanderbilt University Press.

Translation of Vergleichende Geschichte der slavischen Literaturen.

Chyzhevskyi, D. (1974). History of Nineteenth-century Russian Literature. Nashville, Tenn, Vanderbilt University Press.

Translation of Russische Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts.

Chyzhevskyi, D. (1974). History of Nineteenth-century Russian Literature. Nashville, Tenn, Vanderbilt University Press.

Translation of Russische Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts.

Cicala, R. (1999). The Brain Disorders Sourcebook. Los Angeles, Calif, NTC Contemporary.

Includes index.

Cicala, R. and D. v. Alstine (2001). The Cancer Pain Sourcebook. Los Angeles, McGraw-Hill Professional.

Cicchetti, D. and S. L. Toth (1997). Developmental Perspectives on Trauma : Theory, Research, and Intervention. Rochester, N.Y., Boydell & Brewer.

This volume addresses an issue with far-reacing societal implications. The contributions, by eminent scholars in the field, bring theoretical perspectives and research knowledge to bear on elucidatingthe impact of traumatic experiences on developmental processes; they cover topics covered include areas such as war-related trauma, community and domestic violence, physical and sexual abuse, and divorce. As a whole, the volume will be an important addition to the libraries of those conducting research on traumatised populations, as well as clinicians who are striving to prevent or ameliorate theadverse effects of trauma on development.

Cicero, M. T. M. Tulli Ciceronis Oratio in Catilinam Prima in Senatu Habita. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Cicero, M. T. On Friendship, or Laelius. New York, N.Y., Generic NL Freebook Publisher.

Cicero, M. T., et al. (1998). The Republic and The Laws. Oxford, OUP Oxford.

`However one defines Man, the same definition applies to us all. This is sufficient proof that there is no essential difference within mankind.'(Laws l.29-30) Cicero’s The Republic is an impassioned plea for responsible governement written just before the civil war that ended the Roman Republic in a dialogue following Plato. Drawing on Greek political theory, the work embodies the mature reflections of a Roman ex-consul on the nature of political organization, on justice in society, and on the qualities needed in a statesman. Its sequel, The Laws, expounds the influential doctrine of Natural Law, which applies to all mankind, and sets out an ideal code for a reformed Roman Republic, already half in the realm of utopia. This is the first complete English translation of both works for over sixty years and features a lucid Introduction, a Table of Dates, notes on the Roman constitution, and an Index of Names. ABOUT THE SERIES: For over 100 years Oxford World’s Classics has made available the widest range of literature from around the globe. Each affordable volume reflects Oxford’s commitment to scholarship, providing the most accurate text plus a wealth of other valuable features, including expert introductions by leading authorities, helpful notes to clarify the text, up-to-date bibliographies for further study, and much more.

Cicero, M. T. and E. S. Shuckburgh Letters of Cicero. Hoboken, N.J., Generic NL Freebook Publisher.

Cicero, M. T. and E. S. Shuckburgh Old Age. Hoboken, N.J., Generic NL Freebook Publisher.

Cicero, M. T. and P. G. Walsh (1997). The Nature of the Gods. New York, OUP Oxford.

`My present intention is to clear myself of any suspicion of partiality by presenting the views of the generality of philosophers concerning the nature of the gods.’Cicero’s philosophical works are now exciting renewed interest, in part because he provides vital evidence of the views of the (largely lost) Greek philosophers of the Hellenistic age, and partly because of the light he casts on the intellectual life of first century Rome. The Nature of the Gods is a text of central significance, presenting a detailed account of the theologies of the Epicureans and of the Stoics, together with the critical objections to these doctrines raised by the Academic school. When these Greek theories of deity are translated into the Roman context, a fascinating clash of ideologies results. This fine translation by P. G. Walsh includes a summary of the Text, and an Index and Glossary of Names. ABOUT THE SERIES: For over 100 years Oxford World’s Classics has made available the widest range of literature from around the globe. Each affordable volume reflects Oxford’s commitment to scholarship, providing the most accurate text plus a wealth of other valuable features, including expert introductions by leading authorities, helpful notes to clarify the text, up-to-date bibliographies for further study, and much more.

Cichoke, A. J. (1999). The Back Pain Bible. Los Angeles, NTC Contemporary.

Cimbala, P. A. and R. M. Miller (1999). The Freedmen’s Bureau and Reconstruction. New York, Oxford University Press USA.

Includes index.

Cimbala, S. J. (1998). Coercive Military Strategy. College Station, Texas A&M University Press.

Cimet, A. (1997). Ashkenazi Jews in Mexico : Ideologies in the Structuring of a Community. Albany, N.Y., State University of New York Press.

Cirafici, J. L. (1995). Airhead Operations–where AMC Delivers : The Linchpin of Rapid Force Projection. Maxwell Air Force Base, Ala, Air University Press.

Citro, C. F. (1997). Small-area Estimates of School-age Children in Poverty. Washington, D.C., National Academies Press.

Citro, C. F., et al. (1998). Small-area Estimates of School-age Children in Poverty. Washington, D.C., National Academies Press.

Citro, C. F., et al. (1997). Assessing Policies for Retirement Income : Needs for Data, Research, and Models. Washington, D.C., National Academies Press.

The retirement income security of older Americans and the cost of providing that security are increasingly the subject of major debate. This volume assesses what we know and recommends what we need to know to estimate the short- and long-term effects of policy alternatives. It details gaps in data and research and evaluates possible models to estimate the impact of policy changes that could affect retirement income from Social Security, pensions, personal savings, and other sources.

Citro, C. F. and G. Kalton (1999). Small-Area Estimates of School-Age Children in Poverty : Interim Report 3. Washington, D.C., National Academies Press.

The U.S. Department of Education uses estimates of school-age children in poverty to allocate federal funds under Title I of the Elementary and Secondary Education Act for education programs to aid disadvantaged children. Historically, the allocations have been made by a two-stage process: the department’s role has been to allocate Title I funds to counties; the states have then distributed these funds to school districts. Until recently, the department has based the county allocations on the numbers and proportions of poor school-age children in each county from the most recent decennial census. States have used several different data sources, such as the decennial census and the National School Lunch Program, to distribute the department’s county allocations to districts. In 1994 Congress authorized the Bureau of the Census to provide updated estimates of poor school-age children every 2 years, to begin in 1996 with estimates for counties and in 1998 with estimates for school districts. The Department of Education is to use the school district estimates to allocate Title I basic and concentration grants directly to districts for the 1999-2000 and later school years, unless the Secretaries of Education and Commerce determine that they are’inappropriate or unreliable’on the basis of a study by the National Research Council. That study is being carried out by the Committee on National Statistics’Panel on Estimates of Poverty for Small Geographic Areas.

Citro, C. F., et al. (1993). The Future of the Survey of Income and Program Participation. Washington, D.C., National Academies Press.

This book evaluates changes needed to improve the usefulness and cost-effectiveness of the Survey of Income and Program Participation (SIPP). Conducted by the Census Bureau, SIPP is a major continuing survey that is designed to provide information about the economic well-being of the U.S. population and its need for and participation in government assistance programs (e.g., social security, Medicare, Medicaid, food stamps, AFDC). This volume considers the goals for the survey, the survey and sample design, data collection and processing systems, publications and other data products, analytical techniques for using the data, the methodological research and evaluation to implement and assess the redesign,and the management of the program at the Census Bureau.

Citro, C. F., et al. (1998). Providing National Statistics on Health and Social Welfare Programs in an Era of Change : Summary of a Workshop. Washington, D.C., National Academies Press.

Citro, C. F., et al. (1995). Measuring Poverty : A New Approach. Washington, D.C., National Academies Press.

Each year’s poverty figures are anxiously awaited by policymakers, analysts, and the media. Yet questions are increasing about the 30-year-old measure as social and economic conditions change. In Measuring Poverty a distinguished panel provides policymakers with an up-to-date evaluation of Concepts and procedures for deriving the poverty threshold, including adjustments for different family circumstances. Definitions of family resources. Procedures for annual updates of poverty measures. The volume explores specific issues underlying the poverty measure, analyzes the likely effects of any changes on poverty rates, and discusses the impact on eligibility for public benefits. In supporting its recommendations the panel provides insightful recognition of the political and social dimensions of this key economic indicator. Measuring Poverty will be important to government officials, policy analysts, statisticians, economists, researchers, and others involved in virtually all poverty and social welfare issues.

Citro, C. F., et al. (1997). The Bureau of Transportation Statistics : Priorities for the Future. Washington, D.C., National Academies Press.

How can the Bureau of Transportation Statistics (BTS), the nation’s newest federal statistical agency, contribute to the work of the U.S. Department of Transportation (USDOT)? What is the appropriate role for such an agency as a part of a major department? BTS was authorized in 1991 by the Intermodal Surface Transportation Efficiency Act (ISTEA) in recognition of the need for more and better data for transportation officials at local, state, and federal levels. While the USDOT has many long-standing data collection programs for particular transportation modes (highways, rail, air, etc.), it has never had a statistical agency with a mandate to improve the quality and relevance of transportation data for important system-wide, cross-modal analyses of the nation’s transportation system. This book examines how BTS can provide statistical leadership for USDOT, define and maintain quality standards for transportation data, and improve data documentation. It considers BTS’s role in developing national transportation indicators, coordinating data collection throughout USDOT, filling gaps, identifying user needs, and developing analysis programs for transportation data. Anyone concerned with having high-quality, relevant transportation indicators and other data available for policy planning, evaluation, and research will be interested in this book, as will students of effective government.

Cizek, G. J. (1999). Cheating on Tests : How to Do It, Detect It, and Prevent It. Mahwah, N.J., Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Claassen, C. (1994). Women in Archaeology. Philadelphia, University of Pennsylvania Press.

‘Pt. 1 of this collection presents a history of women in Americanist archaeology, including a biography of Dorothy Hughes Popenoe who conducted early stratigraphic excavations in Honduras. Pt. 2 focuses on the current status of North American women in Mesoamerican archaeology and problems of gender bias. Valuable discussion of issues, but non-US archaeologists are not covered’–Handbook of Latin American Studies, v. 57.

Claessens, S., et al. (2000). East Asian Corporations : Heroes or Villains? Washington, D.C., World Bank Publications.

Claessens, S., et al. (1997). Are Financial Sector Weaknesses Undermining the East Asian Miracle? Washington, D.C., World Bank Publications.

Paper presented at a seminar at Hofstra University, on Apr. 11, 1997.

Clair, R. P. (1998). Organizing Silence : A World of Possibilities. Albany, State University of New York Press.

Claire, H., et al. (1993). Equality Matters : Case Studies From the Primary School. Clevedon, Avon, England, Multilingual Matters.

Clancey, W. J. (1999). Conceptual Coordination : How the Mind Orders Experience in Time. Mahwah, N.J., Psychology Press.

This book bridges the gap between models of human behavior that are based on cognitive task analysis and those based on neural networks. The author argues that these approaches are incomplete and not properly related to each other. His synthesis reconciles the very different conceptualizations of human memory assumed by these two approaches by assuming that’what the brain remembers’is not a collection of symbols or neurons or even networks of either of these, but rather how to coordinate behavior in time, relating different modalities of conception and movement. A second premise is that behavior sequences are categorized, with perceptual categorizations (sounds, images) comprising the first order of categorization and conceptual categorizations of perceptions and actions in time comprising the second order. The conceptual categorizations are themselves sequenced and categorized, corresponding to the familiar classification hierarchies in cognitive models. Inspired by Bartlett’s work, the author seeks to develop a theory of’process memory’–memory for experience in time. Following the methodology of situated cognition, he finds clues in the particulars of human activity, such as typing errors, how a computer interface is used, how a child learns to play in a swimming pool, odd limitations in language comprehension, and so on. Throughout, he examines existing (and often famous) cognitive and neural models with respect to these phenomena. In each case, he attempts to show that the experienced behavior can be understood as sequences of categories being reactivated, substituted, and composed. Ultimately, this analysis is shown to be the link that may lead to improvement of both symbolic and neurally based models of memory and behavior, with concomitant implications for cognitive psychology, artificial intelligence, and cognitive science as a whole.

Clancy, J. J. (1999). The Invisible Powers : The Language of Business. Lexington, Mass, Lexington Books.

Clancy, J. P. (1999). Other Words : Essays on Poetry and Translation. Cardiff, University of Wales.

Clancy, M. (1998). The Business Guide to Taiwan. Singapore, Taylor & Francis [CAM].

Includes index.

Clancy-Smith, J. A. (1994). Rebel and Saint : Muslim Notables, Populist Protest, Colonial Encounters (Algeria and Tunisia, 1800-1904). Berkeley, University of California Press.

Julia Clancy-Smith’s unprecedented study brings us a remarkable view of North African history from the perspective of the North Africans themselves. Focusing on the religious beliefs and political actions of Muslim elites and their followers in Algeria and Tunisia, she provides a richly detailed analysis of resistance and accommodation to colonial rule.Clancy-Smith demonstrates the continuities between the eras of Turkish and French rule as well as the importance of regional ties among elite families in defining Saharan political cultures. She rejects the position that Algerians and Tunisians were invariably victims of western colonial aggression, arguing instead that Muslim notables understood the outside world and were quite capable of manipulating the massive changes occurring around them.

Clapp, J. F. (1998). Exercising Through Your Pregnancy. Champaign, Ill, Human Kinetics.

Clare, S. (1998). Raising the Successful Child : How to Encourage Your Child on the Road to Emotional and Learning Competence. [N.p.], How To Books.

Clare, S. (1999). Trusting Your Intuition : Rediscover Your True Self to Achieve a Richer, More Rewarding Life. [N.p.], How To Books.

Claridge, L. P. and E. Langland (1990). Out of Bounds : Male Writers and Gender(ed) Criticism. Amherst, Mass, University of Massachusetts Press.

Clark, A. (1993). Associative Engines : Connectionism, Concepts, and Representational Change. Cambridge, Mass, MIT Press.

‘A Bradford book.’

Clark, A. (1997). Being There : Putting Brain, Body, and World Together Again. Cambridge, Mass, A Bradford Book.

Brain, body, and world are united in a complex dance of circular causation and extended computational activity. In Being There, Andy Clark weaves these several threads into a pleasing whole and goes on to address foundational questions concerning the new tools and techniques needed to make sense of the emerging sciences of the embodied mind. Clark brings together ideas and techniques from robotics, neuroscience, infant psychology, and artificial intelligence. He addresses a broad range of adaptive behaviors, from cockroach locomotion to the role of linguistic artifacts in higher-level thought.

Clark, A. K. (1998). The Redemptive Work : Railway and Nation in Ecuador, 1895-1930. Wilmington, Del, Rowman & Littlefield Publishers.

A CHOICE Outstanding Academic Book! Professor Kim Clark explores a time period and country for which little has been published in English. By studying the dimensions of politics and culture as one, Professor Clark argues that the local railroad case served as a demonstration of some of the problems that were most important during the liberal period. At the turn of the century, diverse political, economic, and social conditions divided Ecuador. During the construction of the Guayaquil-Quito Railway, the people of Ecuador faced the challenge of working together. The Redemptive Work: Railway and Nation in Ecuador, 1895D1930 examines local, regional, and national perspectives on the building of the railway and analyzes the contradictory processes of national incorporation. Rather than examining the formation of Ecuador’s national identity, Professor Clark analyzes the methods of two groups working on the same project but with opposing goals. The elite landowners of the highlands were concerned with the transportation of their agricultural products to the coast, while the agro-export elite of the coast were more interested in forming a labor market. Because the underlying objectives were contradictory, only a partial consensus was reached on the nature of national development. This tense agreement channeled the conflicting opinions but did not eliminate them. The Redemptive Work is the first text to deal with these complex issues in Ecuador’s history. The Redemptive Work is useful for undergraduate and graduate courses in Latin American history, social history, anthropology, political science, and nation and state formation.

Clark, B. R. (1993). The Research Foundations of Graduate Education : Germany, Britain, France, United States, Japan. Berkeley, University of California Press.

Clark, B. R. (1995). Places of Inquiry : Research and Advanced Education in Modern Universities. Berkeley, University of California Press.

A distinguished work by one of America’s leading scholars of higher education, Places of Inquiry explores one of the major issues in university education today: the relationship among research, teaching, and study. Based on cross-national research on the university systems of Germany, Britain, France, the United States, and Japan—which was first reported in the edited volume The Research Foundations of Graduate Education (California, 1993)—this book offers in-depth comparative analysis and draws provocative conclusions about the future of the research-teaching-study nexus.With characteristic clarity and vision, Burton R. Clark identifies the main features and limitations of each national system: governmental and industrial dominance in Japan, for example, and England’s collegiate form of university. He examines the forces drawing research, teaching, and study apart and those binding them together. Highlighting the fruitful integration of teaching and research in the American graduate school, Clark decries the widely held view that these are antithetical activities. Rather, he demonstrates that research provides a rich basis for instruction and learning. Universities, he maintains, are places of inquiry, and the future lies with institutions firmly grounded in this belief.

Clark, C. (1997). Radium Girls, Women and Industrial Health Reform : 1910-1935. Chapel Hill, NC, University of North Carolina Press.

In the early twentieth century, a group of women workers hired to apply luminous paint to watch faces and instrument dials found themselves among the first victims of radium poisoning. Claudia Clark’s book tells the compelling story of these women, who at first had no idea that the tedious task of dialpainting was any different from the other factory jobs available to them. But after repeated exposure to the radium-laced paint, they began to develop mysterious, often fatal illnesses that they traced to conditions in the workplace. Their fight to have their symptoms recognized as an industrial disease represents an important chapter in the history of modern health and labor policy. Clark’s account emphasizes the social and political factors that influenced the responses of the workers, managers, government officials, medical specialists, and legal authorities involved in the case. She enriches the story by exploring contemporary disputes over workplace control, government intervention, and industry-backed medical research. Finally, in appraising the dialpainters’campaign to secure compensation and prevention of further incidents–efforts launched with the help of the reform-minded, middle-class women of the Consumers’League–Clark is able to evaluate the achievements and shortcomings of the industrial health movement as a whole.

Clark, C. (1998). Misery and Company : Sympathy in Everyday Life. Chicago, Ill, University of Chicago Press.

In a kind of social tour of sympathy, Candace Clark reveals that the emotional experience we call sympathy has a history, logic, and life of its own. Although sympathy may seem to be a natural, reflexive reaction, people are not born knowing when, for whom, and in what circumstances sympathy is appropriate. Rather, they learn elaborate, highly specific rules—different rules for men than for women—that guide when to feel or display sympathy, when to claim it, and how to accept it. Using extensive interviews, cultural artifacts, and’intensive eavesdropping’in public places, such as hospitals and funeral parlors, as well as analyzing charity appeals, blues lyrics, greeting cards, novels, and media reports, Clark shows that we learn culturally prescribed rules that govern our expression of sympathy.’Clark’s… research methods [are] inventive and her glimpses of U.S. life revealing…. And you have to love a social scientist so respectful of Miss Manners.’—Clifford Orwin, Toronto Globe and Mail’Clark offers a thought-provoking and quite interesting etiquette of sympathy according to which we ought to act in order to preserve the sympathy credits we can call on in time of need.’—Virginia Quarterly Review

Clark, D. (1999). IT Manager’s Guide to Virtual Private Networks. New York, N.Y., McGraw-Hill Professional.

Includes index.

Clark, D. and M. Gale (1997). Puppies for Sale, and Other Inspirational Tales : A ‘litter’ of Stories & Anecdotes That Hug the Heart & Snuggle the Soul. Deerfield Beach, Fla, Health Communications, Inc.

Clark, D. J. (1997). Like Night & Day : Unionization in a Southern Mill Town. Chapel Hill, NC, University of North Carolina Press.

Daniel Clark demonstrates the dramatic impact unionization made on the lives of textile workers in Henderson, North Carolina, in the decade after World War II. Focusing on the Harriet and Henderson Cotton Mills, he shows that workers valued the Textile Workers Union of America for more than the higher wages and improved benefits it secured for them. Specifically, Clark points to the importance members placed on union-instituted grievance and arbitration procedures, which most labor historians have seen as impediments rather than improvements. p From the signing of contracts in 1943 until a devastating strike fifteen years later, the union gave local workers the tools they needed to secure at least some measure of workplace autonomy and respect from their employer. Union-instituted grievance procedures were not without flaws, says Clark, but they were the linchpin of these efforts. When arbitration and grievance agreements collapsed in 1958, the result was the strike that ultimately broke the union. Based on complete access to company archives and transcripts of grievance hearings, this case study recasts our understanding of labor-management relations in the postwar South.

Clark, E. E. (1966). Indian Legends From the Northern Rockies. Norman, University of Oklahoma Press.

Clark, F. D., et al. (1997). Applied Cost Engineering. New York, CRC Press.

Includes index.

Clark, H. J., et al. (1998). Glass Plates & Wagon Ruts : Images of the Southwest by Lisle Updike and William Pennington. Niwot, Colo, University Press of Colorado.

Clark, J. and J. Stuart (1972). Tennessee Hill Folk. Nashville, Vanderbilt University Press.

Clark, J. F. and J. Dantzler (1998). Hiking South Carolina. Helena, Mont, Falcon.

Clark, J. H. (2014). Triumph in Defeat : Military Loss and the Roman Republic. Oxford, Oxford University Press.

Although a great deal of historical work has been done in the past decade on Roman triumphs, defeats and their place in Roman culture have been relatively neglected. Why should we investigate the defeats of a society that almost never lost a war? In Triumph in Defeat, Jessica H. Clark answers this question by showing what responses to defeat can tell us about the Roman definition of victory. First opening with a general discussion of defeat and commemoration at Rome and then following the Second Punic War from its commencement to its afterlife in Roman historical memory through the second century BCE, culminating in the career of Gaius Marius, Clark examines both the successful production of victory narratives within the Senate and the gradual breakdown of those narratives. The result sheds light on the wars of the Republic, the Romans who wrote about these wars, and the ways in which both the events and their telling informed the political landscape of the Roman state. Triumph in Defeat not only fills a major gap in the study of Roman military, political, and cultural life, but also contributes to a more nuanced picture of Roman society, one that acknowledges the extent to which political discourse shaped Rome’s status as a world power. Clark’s work shows how defeat shaped the society whose massive reputation was-and still often is-built on its successes.

Clark, K. B. and S. C. Wheelwright (1994). The Product Development Challenge : Competing Through Speed, Quality, and Creativity. Boston, Harvard Business School Press.

Includes index.

Clark, N. (1997). Nancy Clark’s Sports Nutrition Guidebook. Champaign, IL, Human Kinetics.

Clark, P. and J. L. Roberts (1966). The Emperor Jones, The Hairy Ape & Mourning Becomes Electra : Notes, Including O’Neill’s Life and Background, Brief Synopses, Scene-by-scene Summaries and Commentaries, Character Analyses, Critical Notes, Questions for Review, Selected Bibliography. Lincoln, Neb, John Wiley & Sons, Inc. [US].

Clark, R. P. (1979). The Basques : The Franco Years And Beyond. Reno, Nev, University of Nevada Press.

Clark, T. D. (1964). Pills, Petticoats, and Plows : The Southern Country Store. Norman, University of Oklahoma Press.

Clark, T. D. and J. D. W. Guice (1996). The Old Southwest, 1795-1830 : Frontiers in Conflict. Norman, University of Oklahoma Press.

Originally published: Frontiers in conflict. Albuquerque : University of New Mexico Press, 1989, in series: Histories of the American frontier.

Clark, W. P. (1982). The Indian Sign Language. Lincoln, University of Nebraska Press.

In 1876 and 1877, Captain W. P. Clark commanded a detachment of Indian scouts—including Pawnees, Shoshones, Arapahoes, Cheyennes, Crows, and Sioux—who conversed in sign language. They made requests, relayed information, and told stories with their hands, communicating in a language indispensable for quick understanding between Indians of different tribes. The scouts patiently taught Clark the sign system, which he patiently recorded in this book.Originally written in 1884 for use by the United States Army, The Indian Sign Language is far more than a grammar book or curiosity. Clark worked closely with the Indians who taught him the language, and his respect for them and their way of thinking informs every page. Written for future officers in Indian regions, The Indian Sign Language corrects the sentimental and brutal stereotypes of Indians that led to much misunderstanding.Clark believed that sign language could assist him’to think like the Indians,’which he considered essential for a conscientious officer. His book discusses reliably and soberly the facts of plains Indian life as he encountered them in the 1870s and 1880s. Now a classic, The Indian Sign Language is a monument to the desire for understanding between radically different peoples.

Clarke, A. (1998). Disciplining Reproduction : Modernity, American Life Sciences, and ‘the Problems of Sex’. Berkeley, Calif, University of California Press.

Clarke, A. (1999). Coping with Self-mutilation : A Helping Book for Teens Who Hurt Themselves. New York, Rosen Pub. Group.

Discusses self-mutilating behavior in teens, including possible causes and avenues for recovery.

Clarke, A. B. and T. Alford (1999). John Wilkes Booth : A Sister’s Memoir. Jackson, Miss, University Press of Mississippi.

First paperback printing, 1999.

Clarke, C. F., et al. (1997). Above a Common Soldier : Frank and Mary Clarke in the American West and the Civil War. Albuquerque, N.M., University of New Mexico Press.

Originally published: To form a more perfect union. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1941. With new introduction, chapter introductions, and bibliographies.

Clarke, D. (1994). Robbing the Mother : Women in Faulkner. Jackson, Miss, University Press of Mississippi.

Clarke, D. S. (1990). Sources of Semiotic : Readings with Commentary From Antiquity to the Present. Carbondale, Southern Illinois University Press.

Clarke, E. (1996). Our Southern Zion : A History of Calvinism in the South Carolina Low Country, 1690-1990. Tuscaloosa, Ala, University Alabama Press.

The South Carolina low country has long been regarded–not only in popular imagination and paperback novels but also by respected scholars–as a region dominated by what earlier historians called’a cavalier spirit’and by what later historians have simply described as’a wholehearted devotion to amusement and the neglect of religion and intellectual pursuits.’Such images of the low country have been powerful interpreters of the region because they have had some foundation in social and cultural realities. It is a thesis of this study, however, that there has been a strong Calvinist community in the Carolina low country since its establishment as a British colony and that this community (including in its membership both whites and after the 1740s significant numbers of African Americans) contradicts many of the images of the’received version’of the region. Rather than a devotion to amusement and a neglect of religion and intellectual interests, this community has been marked throughout most of its history by its disciplined religious life, its intellectual pursuits, and its work ethic. The complex character of this Calvinist community guides Clarke to an exploration of the ways a particular religious tradition and a distinct social context have interacted over a 300-year period, including the unique story of the oldest and largest African American Calvinist community in America.

Clarke, G. (2000). Marketing a Service for Profit : A Practical Guide to Key Service Marketing Concepts. London, Kogan Page.

Clarke, J. N. and D. McCool (1996). Staking Out the Terrain : Power and Performance Among Natural Resource Agencies. Albany, State University of New York Press.

Clarke, R. (1996). Environmental Management : A Guide for Facility Managers. New York, N.Y., Fairmont Press.

Clarke, S. and B. Lehaney (2000). Human Centered Methods in Information Systems : Current Research and Practice. Hershey, Pa, IGI Global.

Clarke, W. C. and R. R. Thaman (1993). Agroforestry in the Pacific Islands : Systems for Sustainability. Tokyo, United Nations University Press.

Clarke, W. N. (1993). Person and Being. Milwaukee, Wis, Marquette University Press.

‘Under the auspices of the Wisconsin-Alpha Chapter of Phi Sigma Tau.’

Clarkson, M. (1999). Competitive Fire. Champaign, IL, Human Kinetics.

Clarkson, P. (1995). The Therapeutic Relationship in Psychoanalysis, Counselling Psychology and Psychotherapy. London, John Wiley and Sons, Inc.

Clasby, N. T. (2000). New Jerusalem : Myth, Literature, and the Sacred. Scranton, University of Scranton Press.

Clausen, C. (1994). My Life with President Kennedy. Iowa City, University Of Iowa Press.

As its title implies, this book reflects in varying ways the experiences and attitudes of one who came of age in the first half of that now mythical decade, the 1960s. In an unusual combination of history, criticism, and autobiography, one of our best literary and cultural critics explores life and death in the late twentieth century and some of the older worlds that made American culture what it is today. Sixties survivors, as Christopher Clausen points out, do not necessarily hold more beliefs or tastes in common than any other group. Nevertheless they may be more likely than most people born earlier or later to consider the relations between public and private life—the political and the personal—a problem, sometimes even an unresolvable problem. While this is not primarily a book about the 1960s, most of it occupies the noisy crossroads where public worlds intersect the private, mysterious lives of individuals and families, where ordinary people pursue their own destinies and desires while submitting consciously or unconsciously to the pressures of the public sphere—a set of demands or aspirations common to people in a particular time and place. In modern America, where most of these essays are set, any individual is likely to live in several worlds at any given moment, as well as to pass through several more over a lifetime. Because of rapid transitions in public life and culture while they were still at an impressionable age, members of the “Kennedy generation” became almost morbidly conscious of the persistence of the past in the present. The often unpredictable effect on individual lives of historical forces is the main subject of Clausen’s fascinating account.

Clausen, S.-E. (1998). Applied Correspondence Analysis : An Introduction. Thousand Oaks, Calif, SAGE Publications, Inc.

Clausewitz, C. v. and J. J. Graham On War. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Clawson, D. (1998). Required Reading : Sociology’s Most Influential Books. Amherst, Mass, University of Massachusetts Press.

Claxton, J. (1999). Managing Your Personal Finances : How to Achieve Financial Security, Wealth and Independence. [N.p.], How To Books.

Claxton, W. J. The Mastery of the Air. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Clay, H. and A. J. Adam Henry Clay’s Remarks Before the House and Senate of the United States of America. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Clayton, J. J. (1991). Gestures of Healing : Anxiety & the Modern Novel. Amherst, Mass, University of Massachusetts Press.

Clayton, L. (1995). Everything You Need to Know About Sports Injuries. New York, Rosen Pub. Group.

Clayton, L. and J. Morrison (1999). Coping with a Learning Disability. New York, Rosen Pub. Group.

Clayton, P. (1997). God and Contemporary Science. Edinburgh, [Scotland], Edinburgh University Press.

Clayton, W. H. H. and D. C. Elder (1998). A Damned Iowa Greyhound : The Civil War Letters of William Henry Harrison Clayton. Iowa City, University Of Iowa Press.

William Henry Harrison Clayton was one of nearly 75,000 soldiers from Iowa to join the Union ranks during the Civil War. Possessing a high school education and superior penmanship, Clayton served as a company clerk in the 19th Infantry, witnessing battles in the Trans-Mississippi theater. His diary and his correspondence with his family in Van Buren County form a unique narrative of the day-to-day soldier life as well as an eyewitness account of critical battles and a prisoner-of-war camp. Clayton participated in the siege of Vicksburg and took part in operations against Mobile, but his writings are unique for the descriptions he gives of lesser-known but pivotal battles of the Civil War in the West. Fighting in the Battle of Prairie Grove, the 19th Infantry sustained the highest casualties of any federal regiment on the field. Clayton survived that battle with only minor injuries, but he was later captured at the Battle of Stirling’s Plantation and served a period of ten months in captivity at Camp Ford, Texas. Clayton’s writing reveals the complicated sympathies and prejudices prevalent among Union soldiers and civilians of that period in the country’s history. He observes with great sadness the brutal effects of war on the South, sympathizing with the plight of refugees and lamenting the destruction of property. He excoriates draft evaders and Copperheads back home, conveying the intra-sectional acrimony wrought by civil war. Finally, his racist views toward blacks demonstrate a common but ironic attitude among Union soldiers whose efforts helped lead to the abolition of slavery in the United States.

Cleal, C. J. and B. A. Thomas (1999). Plant Fossils : The History of Land Vegetation. New York, Boydell & Brewer.

Plants have played a central role in the evolution of life on Earth and the colonisation of land, to the extent that without them we would not exist, yet even to scientists the history of land vegetation and plant fossils is not well-known. This book describes plants’origins and development, illustrated with a unique selection of plant portraits, many of which have never been seen before. The fossil record shows that plants first `invaded’the land some 400 or more million years ago, as tiny leafless stems which only grew upright for a few centimeters and were restricted to lowlying, waterlogged habitats; from these unpromising beginnings, the whole of Earth’s flora has evolved. Each of the major groups of plants is described in general order of appearance in the records, from the first giant clubmosses, horsetails and ferns, which contributed so much to the developing forests, through the seed plants to the angiosperms, the flowering plants, which dominate the landscapes of today. The authors conclude the book with an account of the scientists who have contributed to the development of the story, and hazard some predictions about the directions which future research may take.CHRISTOPHER J. CLEALis Head of the Vegetational History Section at the National Museum and Gallery of Wales at Cardiff; BARRY A. THOMASholds a personal chair in the Department of Geography at Lampeter. They have made lifetime studies of ancient flora.

Clear, T. R. (1994). Harm in American Penology : Offenders, Victims, and Their Communities. Albany, N.Y., State University of New York Press.

Cleary, T. F. (1983). Entry Into the Inconceivable : An Introduction to Hua-yen Buddhism. Honolulu, University of Hawaii Press.

Cleaver, K. M. (1993). A Strategy to Develop Agriculture in Sub-Saharan Africa and a Focus for the World Bank. Washington, D.C., World Bank Publications.

Cleaver, K. M. (1997). Rural Development Strategies for Poverty Reduction and Environmental Protection in Sub-Saharan Africa. Washington, D.C., World Bank Publications.

Cleaver, K. M. and W. G. Donovan (1995). Agriculture, Poverty, and Policy Reform in Sub-Saharan Africa. Washington, D.C., World Bank Publications.

Cleaves, F. (1960). Meade of Gettysburg. Norman, University of Oklahoma Press.

Cleaves, F. (1974). Rock of Chickamauga, the Life of General George H. Thomas. Westport, Conn, University of Oklahoma Press.

Reprint of the ed. published by University of Oklahoma Press, Norman.

Clegg, B. (2000). Instant Motivation. London, Kogan Page.

Clegg, B. (2000). The Invisible Customer : Strategies for Successful Customer Service Down the Wire. London, Kogan Page.

Subtitle on cover: Strategies for successful customer service down the wire.

Clegg, B. (2000). Training Plus : Revitalizing Your Training. London, Kogan Page.

Clegg, J. (1996). Mainstreaming ESL : Case-studies in Integrating ESL Students Into the Mainstream Curriculum. Clevedon, Multilingual Matters.

Cleland, J. Fanny Hill. Raleigh, N.C., Generic NL Freebook Publisher.

Clemens, L. P. and A. T. Dolph (1995). How to Hit the Ground Running in Your New Job. Lincolnwood, Ill, VGM Career Horizons.

Clément, P., et al. (2014). Topics and Trends in Current Science Education : 9th ESERA Conference Selected Contributions. Dordrecht, Springer.

This book features 35 of best papers from the 9th European Science Education Research Association Conference, ESERA 2011, held in Lyon, France, September 5th-9th 2011. The ESERA international conference featured some 1,200 participants from Africa, Asia, Australia, Europe as well as North and South America offering insight into the field at the end of the first decade of the 21st century. This book presents studies that represent the current orientations of research in science education and includes studies in different educational traditions from around the world. It is organized into six parts around the three poles (content, students, teachers) and their interrelations of science education: after a general presentation of the volume (first part), the second part concerns SSI (Socio-Scientific Issues) dealing with new types of content, the third the teachers, the fourth the students, the fifth the relationships between teaching and learning, and the sixth the teaching resources and the curricula.

Clemente, M. N. and D. S. Greenspan (1999). Empowering Human Resources in the Merger and Acquisitions Process : Guidance for HR Professionals in the Key Areas of M & A Planning and Integration. Glen Rock, N.J., Clemente, Greenspan & Co.

Clements, A. L. (1990). Poetry of Contemplation : John Donne, George Herbert, Henry Vaughan, and the Modern Period. Albany, NY, State University of New York Press.

Clements, B. (1997). Essays Against Ruin. Huntsville, Tex, Texas Review Press.

Clements, M. P. and D. F. Hendry (1999). Forecasting Non-stationary Economic Time Series. Cambridge, Mass, MIT Press.

Clements, P. (1998). Jan Morris. Cardiff, University of Wales.

Clendenning, J. (1999). The Life and Thought of Josiah Royce. Nashville, Vanderbilt University Press.

Cleveland, J., et al. (2000). Women and Men in Organizations : Sex and Gender Issues at Work. Mahwah, N.J., Psychology Press.

The gender and racial composition of the American workforce is rapidly changing. As more women in particular enter the workforce and as they enter jobs that have traditionally been dominated by men, issues related to sex and gender in work settings have become increasingly important and complex. Research addressing sex and gender in the workplace is conducted in several distinct disciplines, ranging from psychology and sociology to management and economics. Further, books on gender at work often reflect either a more traditional management perspective or a more recent feminist perspective; rarely however, are these two orientations on women and work acknowledged within the same text. Thus, the principle goal of the book is to communicate a variety of social psychological literatures and research on gender issues that affect work behaviors to upper-level undergraduate and graduate students in applied psychology and business.

Clifford, D. (1997). Nolo’s Will Book. Berkeley, Nolo Press.

Clifford, D. (1999). Estate Planning Basics. Berkeley, CA, Nolo.com.

Clifford, D. (1999). Quick & Legal Will Book. Berkeley, CA, Nolo Press.

Clifford, M. (1998). Troubled Tiger : Businessmen, Bureaucrats, and Generals in South Korea. Armonk, N.Y., ME Sharpe, Inc.

‘An East gate book.’

Cliffs Notes, I. (1968). Tristram Shandy : Notes. Lincoln, Neb, John Wiley & Sons, Inc. [US].

The original CliffsNotes study guides offer expert commentary on major themes, plots, characters, literary devices, and historical background – all to help you gain greater insight into great works you’re bound to study for school or pleasure. In CliffsNotes on Sterne’s Tristram Shandy, you find help in making sense of the complexities of Laurence Sterne’s popular 18th-century novel. Filled with humor, lots of twists and turns, and many digressions from the story, Tristam Shandy provides unparalleled insight into humanity, as well as the author’s own life. In this study guide, you’ll find Life.

Cliffs Notes, I. (1991). Shakespeare’s Minor Plays : Notes. Lincoln, Neb, John Wiley & Sons, Inc. [US].

Summaries and critical commentaries, including Henry VI, parts 1, 2, 3 ; Titus Andronicus ; King John ; The merry wives of Windsor ; All’s well that ends well ; Coriolanus ; Troilus and Cressida ; Timon of Athens ; Pericles ; Cymbeline ; Henry VIII.

Cliffs Notes, I. (1999). Shakespeare’s Tragedies : Notes. Lincoln, Neb, John Wiley and Sons, Inc.

‘Editor, Gary Carey.’

Climate Research, C., et al. (1998). Capacity of U.S. Climate Modeling to Support Climate Change Assessment Activities. Washington, D.C., National Academies Press.

The U.S. government has pending before it the ratification of the Kyoto Protocol, an agreement to limit the emissions of greenhouse gases (GHGs), which is largely based on the threat GHGs pose to the global climate. Such an agreement would have significant economic and national security implications, and therefore any national policy decisions regarding this issue should rely in part on the best possible suite of scenarios from climate models. The U.S. climate modeling research community is a world leader in intermediate and smaller climate modeling efforts-research that has been instrumental in improving the understanding of specific components of the climate system. Somewhat in contrast, the United States has been less prominent in producing high-end climate modeling results, which have been featured in recent international assessments of the impacts of climate change. The fact that U.S. contributions of these state-of-the-art results have been relatively sparse has prompted a number of prominent climate researchers to question the current organization and support of climate modeling research in the United States, and has led ultimately to this report.

Cline, T. and N. Frederickson (1996). Curriculum Related Assessment, Cummins and Bilingual Children. Clevedon, Avon, England, Multilingual Matters.

Clingman, S. (1992). The Novels of Nadine Gordimer : History From the Inside. Amherst, University of Massachusetts Press.

Based on the author’s thesis (doctoral)–Oxford, 1983.

Clingman, S. (1998). Bram Fischer : Afrikaner Revolutionary. Amherst, Mass, University of Massachusetts Press.

Clinton, B. Inaugural Address. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Clinton, J. W. (1995). The Loyal Opposition : Americans in North Vietnam, 1965-1972. Niwot, Colo, University Press of Colorado.

Includes index.

Clinton, P. (1997). Guide to Writing for the Business Press. Lincolnwood, Ill., USA, NTC Contemporary.

‘The Business Press, Educational Foundation, Inc.’

Clippinger, J. H. (1999). The Biology of Business : Decoding the Natural Laws of Enterprise. San Francisco, Calif, John Wiley & Sons, Inc. [US].

Clooney, F. X. (1996). Seeing Through Texts : Doing Theology Among the Sråivaisnavas of South India. Albany, State University of New York Press.

Closter, K., et al. (1998). Fiction, Food, and Fun : The Original Recipe for the Read ‘n’ Feed Program. Englewood, Colo, Libraries Unlimited.

‘Grades 6-10’–Cover, p. [4].

Clote, P. and R. Backofen (2000). Computational Molecular Biology : An Introduction. New York, John Wiley and Sons, Inc.

Cloud, B. L. (1992). Business of Newspapers. Reno, University of Nevada Press.

Clough, A. H. Amours De Voyage. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Clough, R. N. (1998). Cooperation or Conflict in the Taiwan Strait? Lanham, Rowman & Littlefield.

Clouston, J. S. and V. University of (1995). Count Bunker. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Clouston, J. S. and V. University of (1996). The Lunatic at Large. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Coalson, J. J. and R. D. Bland (2000). Chronic Lung Disease in Early Infancy. New York, CRC Press.

This definitive volume presents the clinical and pathological features of bronchopulmonary dysplasia, a disease that accounts for the majority of long-term hospitalizations, slow growth, and recurrent early childhood respiratory ailments that are common in low-birth-weight newborns. Highlights relevant animal models for studying the process of chronic lung disease through its evolution and during recovery!Written by nearly 75 leading international authorities on lung disease during early childhood development who describe the clinical, radiographic, and pathological changes that have occurred in the 30 years since bronchopulmonary dysplasia was first discovered, Chronic Lung Disease in Early Infancy focuses on the development of technology, notably changes in the application of assisted ventilation traces the evolution and impact of new therapies, including prenatal glucocorticoids and postnatal surfactants suggests effective therapeutic and preventive strategies explains how the lungs develop structurally and functionally explores how lung development is altered by injury and the repair process critically examines research in the field of pediatric lung pathology reviews what is known and emphasizes what needs to be learned about bronchopulmonary dysplasia provides direction for future research into chronic lung disease and more!

Coates, I. T. and W. J. D. Kennedy (1997). On the Plains with Custer and Hancock : The Journal of Isaac Coates, Army Surgeon. Boulder, Colo, Johnson Books.

Cobb, I. S. Cobb’s Anatomy. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Cobb, I. S. A Plea for Old Cap Collier. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Cobb, I. S. ‘Speaking of Operations–‘. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Cobb, M. and J. D. Ellis (1998). A Sampler View of Colonial Life. Brookfield, Conn, Lerner Publishing Group.

Describes the samplers stitched by girls in colonial America and explains what these samplers tell about the lives of their makers. Includes simple projects.

Cobb, P., et al. (2000). Symbolizing and Communicating in Mathematics Classrooms : Perspectives on Discourse, Tools, and Instructional Design. Mahwah, N.J., Routledge.

This volume grew out of a symposium on discourse, tools, and instructional design at Vanderbilt University in 1995 that brought together a small international group to grapple with issues of communicating, symbolizing, modeling, and mathematizing, particularly as these issues relate to learning in the classroom. The participants invited to develop chapters for this book–all internationally recognized scholars in their respective fields–were selected to represent a wide range of theoretical perspectives including mathematics education, cognitive science, sociocultural theory, and discourse theory. The work is distinguished by the caliber of the contributors, the significance of the topics addressed in the current era of reform in mathematics education, and the diversity of perspectives taken to a common set of themes and issues. The book is intended for those who are seeking to expand their understanding of the complexity of learning in order to enhance the learning experiences students have in schools, primarily researchers, instructional designers, and graduate students in mathematics education, as well as those in other fields including science education, instructional design in general, discourse theory, and semiotics.

Cochran, D. C. (1999). The Color of Freedom : Race and Contemporary American Liberalism. Albany, State University of New York Press.

Cochran, L. and J. Laub (1994). Becoming an Agent : Patterns and Dynamics for Shaping Your Life. Albany, N.Y., State University of New York Press.

Cochran-Smith, M. (2008). Handbook of Research on Teacher Education : Enduring Questions in Changing Contexts. London, Routledge.

Co-Published by Routledge/Taylor & Francis Group and the Association of Teacher Educators. The Handbook of Research on Teacher Education was initiated to ferment change in education based on solid evidence. The publication of the First Edition was a signal event in 1990. While the preparation of educators was then – and continues to be – the topic of substantial discussion, there did not exist a codification of the best that was known at the time about teacher education. Reflecting the needs of educators today, the Third Edition takes a new approach to achieving the same purpose. Beyond simply conceptualizing the broad landscape of teacher education and providing comprehensive reviews of the latest research for major domains of practice, this edition: stimulates a broad conversation about foundational issues brings multiple perspectives to bear provides new specificity to topics that have been undifferentiated in the past includes diverse voices in the conversation. The Editors, with an Advisory Board, identified nine foundational issues and translated them into a set of focal questions: What’s the Point?: The Purposes of Teacher Education What Should Teachers Know? Teacher Capacities: Knowledge, Beliefs, Skills, and Commitments Where Should Teachers Be Taught? Settings and Roles in Teacher Education Who Teaches? Who Should Teach? Teacher Recruitment, Selection, and Retention Does Difference Make a Difference? Diversity and Teacher Education How Do People Learn to Teach? Who’s in Charge? Authority in Teacher Education How Do We Know What We Know? Research and Teacher Education What Good is Teacher Education? The Place of Teacher Education in Teachers’Education. The Association of Teacher Educators (ATE) is an individual membership organization devoted solely to the improvement of teacher education both for school-based and post secondary teacher educators. For more information on our organization and publications, please visit: www.ate1.org

Cockrell, A. (1995). Tail of the Storm : Flying Missions in the First Gulf War. Tuscaloosa, Ala, University Alabama Press.

Within days of Saddam Hussein’s invasion of Kuwait, the far reaching arm of American airpower sprang into action. The skyscapes of the North Atlantic, Europe, and the Mediterranean became laced with the contrails of great jets flowing day and night toward the Persian Gulf. From the skies, manpower and material poured onto the bleak sands under the ominous clouds of the gathering storm, and in only a few weeks the size of the effort eclipsed that of the Berlin Airlift. The thousands of crewmembers flying the jets, as well as those servicing and managing them, became the backbone of history’s largest air logistical operation. Many of these men and women were Air Force reservists, and the author participated as a pilot of a C-141B Starlifter with the Mississippi Air National Guard. Cockrell writes lyrically about flying and about the emotional and intellectual satisfaction enjoyed by those who fly. His focus is on the people recalled to active duty, who flew thousands of hours, coping with fatigue, cracked wings, missile attacks, and, in some cases, deteriorating businesses and families at home. Tail of the Storm gives expression to their love of flight, as well as their dedication to the endangered values of duty, honor, country. This story is good reading—not only for those who share the author’s enthusiasm for flying but also for those who read for pleasure and have a curiosity about a pilot’s world.

CODATA, U. S. N. C. f. (1995). Finding the Forest in the Trees : The Challenge of Combining Diverse Environmental Data. Washington, D.C., National Academies Press.

During the last few decades of the 20th century, the development of an array of technologies has made it possible to observe the Earth, collect large quantities of data related to components and processes of the Earth system, and store, analyze, and retrieve these data at will. Over the past ten years, in particular, the observational, computational, and communications technologies have enabled the scientific community to undertake a broad range of interdisciplinary environmental research and assessment programs. Sound practice in database management are required to deal with the problems of complexity in such programs and a great deal of attention and resources has been devoted to this area in recent years. However, little guidance has been provided on overcoming the barriers frequently encountered in the interfacing of disparate data sets. This book attempts to remedy that problem by providing analytical and functional guidelines to help researchers and technicians to better plan and implement their supporting data management activities.

CODATA, U. S. N. C. f. (1997). Bits of Power : Issues in Global Access to Scientific Data. Washington, D.C., National Academies Press.

Since Galileo corresponded with Kepler, the community of scientists has become increasingly international. A DNA sequence is as significant to a researcher in Novosibirsk as it is to one in Pasadena. And with the advent of electronic communications technology, these experts can share information within minutes. What are the consequences when more bits of scientific data cross more national borders and do it more swiftly than ever before? Bits of Power assesses the state of international exchange of data in the natural sciences, identifying strengths, weaknesses, and challenges. The committee makes recommendations about access to scientific data derived from public funding. The volume examines: Trends in the electronic transfer and management of scientific data. Pressure toward commercialization of scientific data, including the economic aspects of government dissemination of the data. The implications of proposed changes to intellectual property laws and the role of scientists in shaping legislative and legal solutions. Improving access to scientific data by and from the developing world. Bits of Power explores how these issues have been addressed in the European Community and includes examples of successful data transfer activities in the natural sciences. The book will be of interest to scientists and scientific data managers, as well as intellectual property rights attorneys, legislators, government agencies, and international organizations concerned about the electronic flow of scientific data.

Code, C. (1996). Classic Cases in Neuropsychology. Hove, Psychology Press.

The importance of detailed examination and theoretical interpretation of the single case has been increasingly recognized in neuropsychology. This book brings together in one volume discussion of the classic cases which have shaped the way we think about the relationships between brain, behaviour and cognition. The single cases covered may be ancient or modern, famous or less well-known. But the book is comprehensive in its coverage of contemporary neuropsychological issues. Represented are classic cases in language, memory, perception, attention and praxis. Some of the cases included are rare, or have acted as catalysts to the development of theory. Some have remained the definitive case; many were the first of their type to be described and gave rise to the development of new syndrome entities. Some are still controversial. In some instances, the cases resulted in major paradigm shifts. Some, while still highly influential, were misinterpreted. But most of them were read only by a few in their original form. Each chapter highlights the relevance of the case for the development of neuropsychology, describes the particular features of the case that are interesting and discusses the theoretical implications.

Coe, B. W. (1996). John Wesley and Marriage. Bethlehem, Pa, Lehigh University Press.

Coe, U. C. (1996). Frontier Doctor : Observations on Central Oregon and the Changing West. Corvallis, Or, Oregon State University Press.

Reprint. Originally published: Macmillan Co., 1940.

Coel, M. (1988). Chief Left Hand, Southern Arapaho. Norman, Okla, University of Oklahoma Press.

This is the first biography of Chief Left Hand, diplomat, linguist, and legendary of the Plains Indians. Working from government reports, manuscripts, and the diaries and letters of those persons—both white and Indian—who knew him, Margaret Coel has developed an unusually readable, interesting, and closely documented account of his life and the life of his tribe during the fateful years of the mid-1800s. It was in these years that thousands of gold-seekers on their way to California and Oregon burst across the plains, first to traverse the territory consigned to the Indians and then, with the discovery of gold in 1858 on Little Dry Creek (formerly the site of the Southern Arapaho winter campground and presently Denver, Colorado), to settle. Chief Left Hand was one of the first of his people to acknowledge the inevitability of the white manÆs presence on the plain, and thereafter to espouse a policy of adamant peacefulness —if not, finally, friendship—toward the newcomers. Chief Left Hand is not only a consuming story—popular history at its best—but an important work of original scholarship. In it the author: • Clearly establishes the separate identities of the original Left Hand, the subject of her book, and the man by the same name who succeeded Little Raven in 1889 as the principal chief of the Southern Arapahos in Oklahoma—a longtime source of confusion to students of western history; • Lays to rest, with a series of previously unpublished letters by George Bent, a century-long dispute among historians as to Left HandÆs fate at Sand Creek; • Examines the role of John A. Evans, first governor of Colorado, in the Sand Creek Massacre. Colonel Chivington, commander of the Colorado Volunteers, has always (and justly) been held responsible for the surprise attack. But Governor Evans, who afterwards claimed ignorance and innocence of the colonelÆs intentions, was also deeply involved. His letters, on file in the Colorado State Archives, have somehow escaped the scrutiny of historians and remain, for the most part, unpublished. These Coel has used extensively, allowing the governor to tell, in his own words, his real role in the massacre. The author also examines EvansÆs motivations for coming to Colorado, his involvement with the building of the transcontinental railroad, and his intention of clearing the Southern Arapahos from the plains —an intention that abetted ChivingtonÆs ambitions and led to their ruthless slaughter at Sand Creek.

Coel, M. (1995). The Eagle Catcher. Niwot, Colo, Chicago Distribution Center [CDC Presses].

When an Indian tribal chief is killed in Wyoming, police arrest the chief’s nephew. Father John O’Malley, a priest on the reservation, joins forces with a pretty Indian attorney to clear the nephew’s name. Lots of insights on life in a reservation.

Coelho, E. (1998). Bilingual Education and Bilingualism : An Integrated Approach. Clevedon [England], Multilingual Matters.

Coen, E. (1999). The Art of Genes : How Organisms Make Themselves. New York, OUP Oxford.

‘Coen’s book is spiced with historic quotations and examples of plants’and animals’intriguing behaviour contains a wealth of interesting material Coen communicates his immense learning with a hundred appealing tales’Max Perutz How is a tiny fertilised egg able to turn itself into a human being? How can an acorn transform itself into an oak tree? Over the past twenty years there has been a revolution in biology. For the first time we have begun to understand how organisms make themselves. The Art of Genes gives an account of these new and exciting findings, and of their broader significance for how we view ourselves. Through a highly original synthesis of science and art, Enrico Coen vividly describes this revolution in our understanding of how plants and animals develop. Drawing on a wide range of examples–from flowers growing petals instead of sex organs, and flies that develop an extra pair of wings, to works of art by Leonardo and Magritte–he explains in lively, accessible prose the language and meaning of genes.’I would have loved this book at 16, and so should anyone–aged 16 to 60–who really wants to understand development.’John Maynard Smith, Nature

Coen, S. (1991). Geometry and Complex Variables : Proceedings of an International Meeting on the Occasion of the IX Centennial of the University of Bologna. New York, CRC Press.

‘The meeting was for the most part carried on within a period of approximately twelve months from July 1988 to June 1989 and consisted of a series of 38 conferences with a more intensive series in February 1989 and a historical session in March of the same year’–Pref.

Coffey, F. (1997). The Complete Idiot’s Guide to Elvis. New York, N.Y., Alpha Books.

Coffman Crocker, M. E. (1990). Schaum’s Outline of French Grammar. New York, McGraw-Hill Professional.

Includes index.

Coffman Crocker, M. E. (1998). Schaum’s Outline of French Vocabulary. New York, McGraw-Hill Professional.

Coffman Crocker, M. E. (1999). Schaum’s Outline of French Grammar. New York, McGraw-Hill Professional.

Includes index.

Coffman Crocker, M. E. and R. T. Pickens (2000). French : Based on Schaum’s Outline of French Grammar and French Vocabulary. New York, N.Y., McGraw-Hill Professional.

Includes index.

Cogan, M. (1999). The Design in the Wax : The Structure of the Divine Comedy and Its Meaning. Notre Dame, University of Notre Dame Press.

‘The Design in the Wax recovers the specifically medieval interpretation of the structure which underlies each part of the poem and the poem as a whole, and shows readers how to discover the single consistent principle which organizes each part and the poem overall.’–BOOK JACKET.’The Design in the Wax is a thought-provoking tool for all students of the Divine Comedy interested in studying Dante’s calculated use of poetry to overcome the limits of human understanding.’–Jacket.

Cohan, P. S. (1999). Net Profit : How to Invest and Compete in the Real World of Internet Business. San Francisco, Calif, John Wiley & Sons, Inc. [US].

Cohan, P. S. (2000). E-profit : High Payoff Strategies for Capturing the E-commerce Edge. New York, AMACOM.

Cohan, S. (1997). Masked Men : Masculinity and the Movies in the Fifties. Bloomington, Indiana University Press.

Cohen, A. (1993). Masquerade Politics : Explorations in the Structure of Urban Cultural Movements. Berkeley, University of California Press.

Carnival, that image of sensuous frivolity, is shown by Abner Cohen to be a masquerade for the dynamic relations between culture and politics. His masterful study details the transformation of a local, polyethnic London fair to a massive, exclusively West Indian carnival, known as’Europe’s biggest street festival,’which in 1976 occasioned a bloody confrontation between black youth and the police and which has since become a fiercely contested cultural event.Cohen contrasts the development of the London carnival with the development of other carnivalesque movements, including the Renaissance Pleasure Faire of California. His valuable analysis of these relatively little-explored urban cultural movements advances further the theoretical formulations developed in his previous studies.

Cohen, A. (1998). Israel and the Bomb. New York, N.Y., Perseus Books, LLC.

Cohen, A. C. (1991). Truncated and Censored Samples : Theory and Applications. New York, CRC Press.

Cohen, B. and J. Trussell (1996). Preventing and Mitigating AIDS in Sub-Saharan Africa : Research and Data Priorities for the Social and Behavioral Sciences. Washington, D.C., National Academies Press.

Cohen, B. J. and C. Lipson (1999). Issues and Agents in International Political Economy. Cambridge, Mass, MIT Press.

Cohen, C. B. and R. National Advisory Board on Ethics in (1996). New Ways of Making Babies : The Case of Egg Donation. Bloomington, Indiana University Press.

Cohen, D. (1994). Cults. Brookfield, Conn, Lerner Publishing Group.

Cohen, D. (1995). Misfortunes of Prosperity : An Introduction to Modern Political Economy. Cambridge, Mass, The MIT Press.

translated by Jacqueline Lindenfeld Are robust economic growth and tight social cohesion something of the past, or is contemporary stagnation simply part of a long economic cycle that is bound to bring brighter days? Should government step in to boost productivity and income, or does economic globalization necessitate a new laissez-faire model for the twenty-first century?The Misfortunes of Prosperity elucidates the current debates on these and other questions in a fast-paced and incisive tour of the dominant ideas in political economy, summarizing historical and theoretical perspectives on the causes of economic growth in the United States, Western Europe, Japan and elsewhere as the twentieth-century draws to a close.Daniel Cohen discusses the effects of the showdown of productivity in Europe and the United States and explains the origin of the apparent tradeoff between unemployment in Europe and wage inequalities in the United States. On questions of economic policy and the competing academic views (new classical and Keynesian) of the efficacy of government intervention, Cohen inverts the Keynesian belief that government intervention causes growth, and explains why waves of government interventions (including wars) usually follow upward economic trends (rather than create it). But he also advocates government discretion rather than government neutrality by showing the disastrous consequences of hands off approach to debt, inflation, and social security.

Cohen, D. (1998). The Wealth of the World and the Poverty of Nations. Cambridge, Mass, The MIT Press.

The present situation, in which poor nations are becoming richer and rich nations poorer, gives credence to the idea that the former phenomenon is responsible for the latter. The great fear of many in the West is that trade with India, China, or the former Soviet Union will cause a collapse of the welfare state and of society’s well-being.’Globalization’has become a loaded term. Should we believe, literally, that trade with poor nations can be blamed for our’impoverishment’? In this book, Daniel Cohen claims that there is practically no foundation for such an alarmist position. We need to reverse the commonly held view that globalization has caused today’s insecure labor market. On the contrary, Cohen argues, our own propensity for transforming the nature of work has created a niche for globalization and given it an ominous dimension, causing some to reject it. Pursuing this erroneous line of thought will place the battle for social welfare’on the sidelines’when it should be fought’on the inside.’Such errors in analysis must not persist; as Cohen says, the stakes are too high.

Cohen, D. A. (1997). The Female Marine and Related Works : Narratives of Cross-dressing and Urban Vice in America’s Early Republic. Amherst, University of Massachusetts Press.

Cohen, D. B. (1999). Stranger in the Nest : Do Parents Really Shape Their Child’s Personality, Intelligence, or Character? New York, John Wiley & Sons, Inc. [US].

Cohen, D. M. (2001). The Vital Link : The Tanker’s Role in Winning America’s Wars. Maxwell Air Force Base, AL, Air University Press.

This paper focuses on the unique and vital capabilities of the US Air Force’s KC-135 tanker fleet. It analyzes historic and current tanker usage, tanker operational employment, and the capability of today’s tanker fleet, with emphasis on force structure and force management. In light of decreasing budgets, aging airframes, increase downtime for maintenance, and an explosion in the operations tempo, this paper proposes a four-pronged methodology addressing tanker vision, organization, training and employment, as the correction needed to get the KC-135 weapon system back on centerline. This will allow the tanker to effectively aid the Air Force in successfully deterring conflict and, if needed, quickly win the nation’s future wars.

Cohen, E. (1999). Alzheimer’s Disease : Prevention, Intervention, and Treatment. Los Angeles, NTC Contemporary.

Cohen, G. (1996). Memory in the Real World. East Sussex, Taylor & Francis [CAM].

Cohen, G. M. (1995). The Hellenistic Settlements in Europe, the Islands, and Asia Minor. Berkeley, University of California Press.

This compendium provides historical narratives, detailed references, citations, and commentaries on all the cities founded or refounded in Europe, The Islands, and Asia Minor during the Hellenistic period. Organized coherently in more than 180 entries, it is one of the most significant reference works in the field of Greek history to be completed in the past decade.

Cohen, H. and D. Yannella (1991). Herman Melville’s Malcolm Letter : ‘man’s Final Lore’. New York, Oxford University Press USA.

Cohen, I. B. (1999). Howard Aiken : Portrait of a Computer Pioneer. Cambridge, MA, The MIT Press.

Howard Hathaway Aiken (1900-1973) was a major figure of the early digital era. He is best known for his first machine, the IBM Automatic Sequence Controlled Calculator or Harvard Mark I, conceived in 1937 and put into operation in 1944. But he also made significant contributions to the development of applications for the new machines and to the creation of a university curriculum for computer science.This biography of Aiken, by a major historian of science who was also a colleague of Aiken’s at Harvard, offers a clear and often entertaining introduction to Aiken and his times. Aiken’s Mark I was the most intensely used of the early large-scale, general-purpose automatic digital computers, and it had a significant impact on the machines that followed. Aiken also proselytized for the computer among scientists, scholars, and businesspeople and explored novel applications in data processing, automatic billing, and production control. But his most lasting contribution may have been the students who received degrees under him and then took prominent positions in academia and industry. I. Bernard Cohen argues convincingly for Aiken’s significance as a shaper of the computer world in which we now live.

Cohen, I. B., et al. (1999). Makin’ Numbers : Howard Aiken and the Computer. Cambridge, Mass, The MIT Press.

with the cooperation of Robert V. D. CampbellThis collection of technical essays and reminiscences is a companion volume to I. Bernard Cohen’s biography, Howard Aiken: Portrait of a Computer Pioneer. After an overview by Cohen, Part I presents the first complete publication of Aiken’s 1937 proposal for an automatic calculating machine, which was later realized as the Mark I, as well as recollections of Aiken’s first two machines by the chief engineer in charge of construction of Mark II, Robert Campbell, and the principal programmer of Mark I, Richard Bloch. Henry Tropp describes Aiken’s hostility to the exclusive use of binary numbers in computational systems and his alternative approach.Part II contains essays on Aiken’s administrative and teaching styles by former students Frederick Brooks and Peter Calingaert and an essay by Gregory Welch on the difficulties Aiken faced in establishing a computer science program at Harvard. Part III contains recollections by people who worked or studied with Aiken, including Richard Bloch, Grace Hopper, Anthony Oettinger, and Maurice Wilkes. Henry Tropp provides excerpts from an interview conducted just before Aiken’s death. Part IV gathers the most significant of Aiken’s own writings. The appendixes give the specs of Aiken’s machines and list his doctoral students and the topics of their dissertations.

Cohen, J. (1999). Guides for an Age of Confusion : Studies in the Thinking of Avraham Y. Kook and Mordecai M. Kaplan. New York, Oxford University Press USA.

Cohen, J., et al. (1990). Voices of Israel : Essays on and Interviews with Yehuda Amichai, A.B. Yehoshua, T. Carmi, Aharon Appelfeld, and Amos Oz. Albany, State University of New York Press.

Cohen, K. (1991). Writing in a Film Age : Essays by Contemporary Novelists. Niwot, Colo, University Press of Colorado.

Cohen, L. (1998). No Aging in India : Alzheimer’s, The Bad Family, and Other Modern Things. Berkeley, University of California Press.

From the opening sequence, in which mid-nineteenth-century Indian fishermen hear the possibility of redemption in an old woman’s madness, No Aging in India captures the reader with its interplay of story and analysis. Drawing on more than a decade of ethnographic work, Lawrence Cohen links a detailed investigation of mind and body in old age in four neighborhoods of the Indian city of Varanasi (Banaras) with events and processes around India and around the world. This compelling exploration of senility—encompassing not only the aging body but also larger cultural anxieties—combines insights from medical anthropology, psychoanalysis, and postcolonial studies. Bridging literary genres as well as geographic spaces, Cohen responds to what he sees as the impoverishment of both North American and Indian gerontologies—the one mired in ambivalence toward demented old bodies, the other insistent on a dubious morality tale of modern families breaking up and abandoning their elderly. He shifts our attention irresistibly toward how old age comes to matter in the constitution of societies and their narratives of identity and history.

Cohen, L. J. (1995). An Essay on Belief and Acceptance. Oxford, Oxford University Press.

Cohen, M. (1993). Profane Illumination : Walter Benjamin and the Paris of Surrealist Revolution. Berkeley, University of California Press.

Margaret Cohen’s encounter with Walter Benjamin, one of the twentieth century’s most influential cultural and literary critics, has produced a radically new reading of surrealist thought and practice. Cohen analyzes the links between Breton’s surrealist fusion of psychoanalysis and Marxism and Benjamin’s post-Enlightenment challenge to Marxist theory. She argues that Breton’s surrealist Marxism played a formative role in shaping postwar French intellectual life and is of continued relevance to the contemporary intellectual scene.

Cohen, M. L. (1992). Asia, Case Studies in the Social Sciences : A Guide for Teaching. Armonk, N.Y., ME Sharpe, Inc.

‘An East gate book.’

Cohen, M. L., et al. (1998). Statistics, Testing, and Defense Acquisition : New Approaches and Methodological Improvements. Washington, D.C., National Academies Press.

For every weapons system being developed, the U.S. Department of Defense (DOD) must make a critical decision: Should the system go forward to full-scale production? The answer to that question may involve not only tens of billions of dollars but also the nation’s security and military capabilities. In the milestone process used by DOD to answer the basic acquisition question, one component near the end of the process is operational testing, to determine if a system meets the requirements for effectiveness and suitability in realistic battlefield settings. Problems discovered at this stage can cause significant production delays and can necessitate costly system redesign. This book examines the milestone process, as well as the DOD’s entire approach to testing and evaluating defense systems. It brings to the topic of defense acquisition the application of scientific statistical principles and practices.

Cohen, M. L., et al. (1999). Statistics, Testing, and Defense Acquisition : Background Papers. Washington, D.C., National Academies Press.

The Panel on Statistical Methods for Testing and Evaluating Defense Systems had a broad mandate-to examine the use of statistics in conjunction with defense testing. This involved examining methods for software testing, reliability test planning and estimation, validation of modeling and simulation, and use of modem techniques for experimental design. Given the breadth of these areas, including the great variety of applications and special issues that arise, making a contribution in each of these areas required that the Panel’s work and recommendations be at a relatively general level. However, a variety of more specific research issues were either brought to the Panel’s attention by members of the test and acquisition community, e.g., what was referred to as Dubin’s challenge (addressed in the Panel’s interim report), or were identified by members of the panel. In many of these cases the panel thought that a more in-depth analysis or a more detailed application of suggestions or recommendations made by the Panel would either be useful as input to its deliberations or could be used to help communicate more individual views of members of the Panel to the defense test community. This resulted in several research efforts. Given various criteria, especially immediate relevance to the test and acquisition community, the Panel has decided to make available three technical or background papers, each authored by a Panel member jointly with a colleague. These papers are individual contributions and are not a consensus product of the Panel; however, the Panel has drawn from these papers in preparation of its final report: Statistics, Testing, and Defense Acquisition. The Panel has found each of these papers to be extremely useful and they are strongly recommended to readers of the Panel’s final report.

Cohen, M. L., et al. (1999). Measuring a Changing Nation : Modern Methods for the 2000 Census. Washington, D.C., National Academies Press.

This final report of the Panel on Alternative Census Methodologies provides an assessment of the Census Bureau’s plans for the 2000 census as of the time of the 1998 census dress rehearsal. It examines changes in census plans following, and to a modest extent in reaction to, the panel’s second interim report, regarding the use of sampling for nonresponse follow-up, construction of the master address file, use of multiple response modes and respondent-friendly questionnaires, and the use of administrative records. It also describes evaluation plans for the census dress rehearsal and plans for data collection and experimentation during the 2000 census. Most of the results from the dress rehearsal were not yet available to the panel, so this report does not offer any suggested changes to 2000 census plans in response to the dress rehearsal.

Cohen, P., et al. (1999). Historical and Geographical Influences on Psychopathology. Mahwah, N.J., Routledge.

This book begins with the assumption that a deep understanding of the origins of psychopathology, human dysfunction, and their course is fundamental to the quest for the good society, and perhaps, even to our survival as a species. The studies presented compare prevalences and risk factors across time and place, and make use of concepts and methods from history, geography, sociology, anthropology, economics, psychology, social and medical services research, social policy, psychiatry, and epidemiology. Collectively, they illustrate the methods and methodological difficulties involved in the effort to achieve a deep understanding and provide important insights into the disorders and dysfunctions that are investigated.

Cohen, P. and J. Verity (1999). Feeling Good for No Good Reason. [N.p.], Essentials.

Cohen, P. M. (1997). Freedom’s Moment : An Essay on the French Idea of Liberty From Rousseau to Foucault. Chicago, Ill, University of Chicago Press.

What kind of freedom, and what kind of individual, has the French Revolutionary tradition sought to propagate? Paul Cohen finds a distinctly French articulation of freedom in the texts and lives of eight renowned cultural critics who lived between the eighteenth century and the present day. Arranged not according to the lives and times of its protagonists but to the narrative themes and structures they held in common, Cohen’s study discerns a single master narrative of liberty in modern France. He captures these radicals, whose tradition bids them to resist the authority of power structures and public opinion. They denounce bourgeois and utilitarian values, the power of Church and State, and the corrupting influence of everyday politics, and they dream of a revolutionary rupture, a fleeting instant of sometimes violent but always meaningful transgression. An eloquent and insightful work on French political culture, Freedom’s Moment also helps explain how France, even as it has oscillated between political stagnation and crisis, has held onto its faith that liberty, equality, and fraternity remain within its grasp. Examines the ideas of Rousseau, Robespierre, Stendahl, Michelet, Bergson, Peguy, Sartre, and Foucault.

Cohen, R. and F. M. Deng (1998). Masses in Flight : The Global Crisis of Internal Displacement. Washington, D.C., Brookings Institution Press.

Cohen, R. I. (1987). The Burden of Conscience : French Jewish Leadership During the Holocaust. Bloomington, Ind, Indiana University Press.

Cohen, R. I. (1998). Jewish Icons : Art and Society in Modern Europe. Berkeley, University of California Press.

With the help of over one hundred illustrations spanning three centuries, Richard Cohen investigates the role of visual images in European Jewish history. The interaction of Jews with the visual arts takes place, as Cohen says, in a vast gallery of prints, portraits, books, synagogue architecture, ceremonial art, modern Jewish painting and sculpture, political broadsides, monuments, medals, and memorabilia. Pointing to recent scholarship that overturns the stereotype of Jews as people of the text, unconcerned with the visual, Cohen shows how the coming of the modern period expanded the relationship of Jews to the visual realm far beyond the religious context. Toward the end of the nineteenth century, the study and collecting of Jewish art became a legitimate and even passionate pursuit, and signaled the entry of Jews into the art world as painters, collectors, and dealers.

Cohen, S. (1996). Adventure Guide to the High Southwest. Edison, N.J., Hunter Publishing.

Includes index.

Cohen, S. (1997). Adventure Guide to Colorado. Edison, N.J., Hunter Publishing.

Includes index.

Cohen, S. (1998). Targeting Autism : What We Know, Don’t Know, and Can Do to Help Young Children with Autism and Related Disorders. Berkeley, University of California Press.

Cohen, S. B. (1994). Cynthia Ozick’s Comic Art : From Levity to Liturgy. Bloomington, Indiana University Press.

Cohen, S. J. D. (1999). The Beginnings of Jewishness : Boundaries, Varieties, Uncertainties. Berkeley, University of California Press.

In modern times, various Jewish groups have argued whether Jewishness is a function of ethnicity, of nationality, of religion, or of all three. These fundamental conceptions were already in place in antiquity. The peculiar combination of ethnicity, nationality, and religion that would characterize Jewishness through the centuries first took shape in the second century B.C.E. This brilliantly argued, accessible book unravels one of the most complex issues of late antiquity by showing how these elements were understood and applied in the construction of Jewish identity—by Jews, by gentiles, and by the state.Beginning with the intriguing case of Herod the Great’s Jewishness, Cohen moves on to discuss what made or did not make Jewish identity during the period, the question of conversion, the prohibition of intermarriage, matrilineal descent, and the place of the convert in the Jewish and non-Jewish worlds. His superb study is unique in that it draws on a wide range of sources: Jewish literature written in Greek, classical sources, and rabbinic texts, both ancient and medieval. It also features a detailed discussion of many of the central rabbinic texts dealing with conversion to Judaism.

Cohen, T. (1999). Jokes : Philosophical Thoughts on Joking Matters. Chicago, University of Chicago Press.

Abe and his friend Sol are out for a walk together in a part of town they haven’t been in before. Passing a Christian church, they notice a curious sign in front that says’$1,000 to anyone who will convert.”I wonder what that’s about,’says Abe.’I think I’ll go in and have a look. I’ll be back in a minute; just wait for me.’Sol sits on the sidewalk bench and waits patiently for nearly half an hour. Finally, Abe reappears.’Well,’asks Sol,’what are they up to? Who are they trying to convert? Why do they care? Did you get the $1,000?’Indignantly Abe replies,’Money. That’s all you people care about.’Ted Cohen thinks that’s not a bad joke. But he also doesn’t think it’s an easy joke. For a listener or reader to laugh at Abe’s conversion, a complicated set of conditions must be met. First, a listener has to recognize that Abe and Sol are Jewish names. Second, that listener has to be familiar with the widespread idea that Jews are more interested in money than anything else. And finally, the listener needs to know this information in advance of the joke, and without anyone telling him or her. Jokes, in short, are complicated transactions in which communities are forged, intimacy is offered, and otherwise offensive stereotypes and cliches lose their sting—at least sometimes.Jokes is a book of jokes and a book about them. Cohen loves a good laugh, but as a philosopher, he is also interested in how jokes work, why they work, and when they don’t. The delight at the end of a joke is the result of a complex set of conditions and processes, and Cohen takes us through these conditions in a philosophical exploration of humor. He considers questions of audience, selection of joke topics, the ethnic character of jokes, and their morality, all with plenty of examples that will make you either chuckle or wince. Jokes: more humorous than other philosophy books, more philosophical than other humor books.’Befitting its subject, this study of jokes is… light, funny, and thought-provoking…. [T]he method fits the material, allowing the author to pepper the book with a diversity of jokes without flattening their humor as a steamroller theory might. Such a book is only as good as its jokes, and most of his are good…. [E]ntertainment and ideas in one gossamer package.’—Kirkus Reviews’One of the many triumphs of Ted Cohen’s Jokes-apart from the not incidental fact that the jokes are so good that he doesn’t bother to compete with them-is that it never tries to sound more profound than the jokes it tells…. [H]e makes you feel he is doing an unusual kind of philosophy. As though he has managed to turn J. L. Austin into one of the Marx Brothers…. Reading Jokes makes you feel that being genial is the most profound thing we ever do-which is something jokes also make us feel-and that doing philosophy is as natural as being amused.’—Adam Phillips, London Review of Books'[A] lucid and jargon-free study of the remarkable fact that we divert each other with stories meant to make us laugh…. An illuminating study, replete with killer jokes.’—Kevin McCardle, The Herald (Glasgow)’Cohen is an ardent joke-maker, keen to offer us a glimpse of how jokes are crafted and to have us dwell rather longer on their effects.’—Barry C. Smith, Times Literary Supplement’Because Ted Cohen loves jokes, we come to appreciate them more, and perhaps think further about the quality of good humor and the appropriateness of laughter in our lives.’—Steve Carlson, Christian Science Monitor

Cohen, W. A. (1991). How to Make It Big As a Consultant. New York, NY, AMACOM.

Cohen-Almagor, R. (1994). The Boundaries of Liberty and Tolerance : The Struggle Against Kahanism in Israel. Gainesville, FL, University Press of Florida.

Revision of the author’s thesis.

Cohn, D. N. (1999). History and Memory in the Two Souths : Recent Southern and Spanish American Fiction. Nashville, Vanderbilt University Press.

Cohn, P. F. (2000). Silent Myocardial Ischemia and Infarction. New York, CRC Press.

This newly revised and expanded reference documents the ascendancy of silent coronary artery disease from an esoteric phenomenon in the early 1970s to a key component of the ischemic spectrum in the new millennium. Containing nearly 500 citations, including work published in 1998 and 1999, the Fourth Edition of Silent Myocardial Ischemia and Infarction examines the latest pathophysiological evaluations of chest pain assesses the prevalence of newly recognized types and presentations of myocardial disease determines the most reliable and most recent noninvasive methods of detecting myocardial ischemic syndromes identifies indications for cardiac catheterization in asymptomatic patients considers patients’prognoses in light of new long-term follow-ups discusses when, if, and how silent myocardial ischemia should be treated based on current studies and more!Written by a pioneer in the field and including more than 140 tables, drawings, and photographs, Silent Myocardial Ischemia and Infarction, Fourth Edition continues to be crucial for cardiologists, cardiovascular and thoracic surgeons, internists, family physicians specializing in cardiology, public health physicians, physiologists, and medical school students in these disciplines.

Cointreau-Levine, S. and P. Urban Management (1994). Private Sector Participation in Municipal Solid Waste Services in Developing Countries. Washington, D.C., World Bank Publications.

At head of title: UNDP/UNCHS/World Bank.

Coke, H. J. Tracks of a Rolling Stone. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Coker, D. (2000). High Performance Sales Organizations : Achieving Competitive Advantage in the Global Marketplace. New York, N.Y., McGraw-Hill Professional.

Colangelo, J. and L. Sherman (1999). How You Play the Game : Lessons for Life From the Billion-Dollar Business of Sports. New York, N.Y., AMACOM.

This is a story of passion and commitment and faith—qualities that drove one working-class kid to not only build a sports empire, but also to change the way the entire sports industry has done business. In How You Play the Game, Jerry Colangelo, in his own words, tells how he emerged from the tough streets of Chicago Heights as a high school and college sports star…how he helped create and build the Chicago Bulls—at a time when the NBA was a second-tier professional league, and two basketball teams had already failed in the Windy City…how he moved to Arizona and started the Phoenix Suns, an organization that fought its way to become the ninth richest franchise in all of sports…and how he then began baseball’s newest team, the Arizona Diamondbacks. This is a tale of determination, faith, and, most assuredly, good timing and good luck. In truth, this isn’t one story—but many. Jerry weaves together a lifetime of great moments in sports and tense times in business. Peppered with stories about players and coaches, including Charles Barkley and Connie Hawkins, Red Holzman, and Buck Showalter, as well as owners, general managers, investors, reporters, and more, How You Play the Game is truly an insider’s look at the sports world. Mr. Colangelo’s 30-year history mirrors the evolution of sports to the global marketing and media mega-industry it is today.

Colapietro, V. M. and J. E. Smith (1997). Reason, Experience, and God : John E. Smith in Dialogue. New York, Oxford University Press USA.

Essays presented at a conference in honor of John E. Smith, Fordham University, Dec. 13, 1993.

Colbert, J. (1999). Country Towns of Maryland & Delaware : Charming Small Towns and Villages to Explore. Lincolnwood, Ill, NTC Contemporary.

Includes index.

Colbron, G. I. and A. Groner The Case of the Golden Bullet : A Joe Muller Detective Story. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Colbron, G. I. and A. Groner The Case of the Lamp That Went Out. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Colbron, G. I. and A. Groner The Case of the Pocket Diary Found in the Snow. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Colbron, G. I. and A. Groner The Case of the Pocket Diary Found in the Snow. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Colbron, G. I. and A. Groner The Case of the Pool of Blood in the Pastor’s Study. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Colbron, G. I. and A. Groner The Case of the Registered Letter : A Joe Muller Detective Story. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Colbron, G. I. and A. Groner The Lamp That Went Out. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Colburn, R. (2000). Using SQL. Indianapolis, Ind, Pearson Education, Inc.

Includes index.

Cole, B. S. (2000). Gifts of Sobriety : When the Promises of Recovery Come True. Center City, Minn, Perseus Books, LLC.

Cole, G. (1984). Travels in America From the Voyages of Discovery to the Present : An Annotated Bibliography of Travel Articles in Periodicals, 1955-1980. Norman, [Okla.], University of Oklahoma Press.

Cole, J. (1999). About Face. Cambridge, Mass, MIT Press.

‘A Bradford book.’

Cole, R. (2000). Born Again Texan! : A Newcomer’s Guide to Texas. Plano, Tex, Republic of Texas Press.

Cole, R. E., et al. (1997). Improving Theory and Research on Quality Enhancement in Organizations : Report of a Workshop. Washington, D.C., National Academies Press.

Summaries of papers and discussion from a workshop convened by the Commission at the request of the National Science Foundation.

Coleman, B. (2000). The Colony of Georgia. New York, PowerKids Press.

An introduction to the ideas that led to the colonization of the present State of Georgia in the 18th century and to what life was like there for the early settlers.

Coleman, B. (2000). The Colony of Maryland. New York, PowerKids Press.

An introduction to the early days of the settlement of Maryland, describing the daily life and economy of the colony and its religious tolerance.

Coleman, B. (2000). The Colony of Virginia. New York, PowerKids Press.

Introduces important people and events from the early years of the Virginia Colony.

Coleman, B. (2000). Roanoke : The Lost Colony. New York, PowerKids Press.

Describes the two attempts by English colonists to establish a settlement on Roanoke Island at the end of the 16th century.

Coleman, H. and L. Cameron (1996). Change and Language : Papers From the Annual Meeting of the British Association for Applied Linguistics Held at the University of Leeds, September 1994. Clevedon [England], Multilingual Matters.

Coleman, J. A. and B. Rollet (1997). Television in Europe. Exeter, England, Intellect Books.

Coleman, K. M. and G. C. Herring (1991). Understanding the Central American Crisis : Sources of Conflict, U.S. Policy, and Options for Peace. Wilmington, Del, Scholarly Resources, Inc.

Coleman, M. C. (1985). Presbyterian Missionary Attitudes Toward American Indians, 1837-1893. Jackson, Miss, University Press of Mississippi.

Includes index.

Coleman, M. C. (1993). American Indian Children at School, 1850-1930. Jackson, Miss, University Press of Mississippi.

Coleridge, S. T. Christabel. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Coleridge, S. T. Kubla Khan. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Coleridge, S. T. (On) Poesy or Art. Hoboken, N.J., Generic NL Freebook Publisher.

Coleridge, S. T. Poems of Samuel Taylor Coleridge. Hoboken, N.J., Generic NL Freebook Publisher.

Coleridge, S. T. The Rime of the Ancient Mariner. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Coles, R. (1993). A Robert Coles Omnibus. Iowa City, University of Iowa Press.

Colignon, R. A. (1997). Power Plays : Critical Events in the Institutionalization of the Tennessee Valley Authority. Albany, State University of New York Press.

Colker, R. (1992). Abortion & Dialogue : Pro-choice, Pro-life, and American Law. Bloomington, Indiana University Press.

Colker, R. (1994). Pregnant Men : Practice, Theory, and the Law. Bloomington, Indiana University Press.

Collett, E. (1993). Polarized Light : Fundamentals and Applications. New York, Marcel Dekker.

Colletta, N. J., et al. (1996). The Condition of Young Children in Sub-Saharan Africa : The Convergence of Health, Nutrition, and Early Education. Washington, D.C., World Bank Publications.

Colletta, N. J. and M. L. Cullen (2000). Violent Conflict and the Transformation of Social Capital : Lessons From Rwanda, Somalia, Cambodia, and Guatemala. Washington, D.C., World Bank Publications.

Colletta, N. J., et al. (1996). Case Studies in War-to-peace Transition : The Demobilization and Reintegration of Ex-combatants in Ethiopia, Namibia, and Uganda. Washington, D.C., World Bank Publications.

Colletti, J. A. and M. S. Fiss (1999). Compensating New Sales Roles : How to Design Rewards That Work in Today’s Selling Environment. New York, AMACOM.

Collier, J. and M. Collier (1986). Visual Anthropology : Photography As a Research Method. Albuquerque, N.M., University of New Mexico Press.

Includes index.

Collings, E. and A. England (1971). The 101 Ranch. Norman, University of Oklahoma Press.

Reprint of the 1937 ed.

Collingwood, R. G., et al. (1999). The Principles of History : And Other Writings in Philosophy of History. New York, Oxford University Press.

Collins, A. (1997). The Security Dilemma and the End of the Cold War. Edinburgh, [Scotland], Edinburgh University Press.

Collins, B. C. (1997). Emotional Unavailability : Recognizing It, Understanding It, and Avoiding Its Trap. Chicago, Ill, NTC Contemporary.

Collins, C. (1991). The Poetics of the Mind’s Eye : Literature and the Psychology of Imagination. Philadelphia, University of Pennsylvania Press.

Collins, C. (1997). Local Economy. Cambridge, Mass, MIT Press.

Collins, C. (1999). An Apache Nightmare : The Battle at Cibecue Creek. Norman, University of Oklahoma Press.

Collins, H. E., et al. (1998). Warpath and Cattle Trail. Niwot, Colo, University Press of Colorado.

Originally published: New York : W. Morrow, 1928.

Collins, H. M. and M. Kusch (1998). The Shape of Actions : What Humans and Machines Can Do. Cambridge, Mass, The MIT Press.

What can humans do? What can machines do? How do humans delegate actions to machines? In this book, Harry Collins and Martin Kusch combine insights from sociology and philosophy to provide a novel answer to these increasingly important questions.The authors begin by distinguishing between two basic types of intentional behavior, which they call polimorphic actions and mimeomorphic actions. Polimorphic actions (such as writing a love letter) are ones that community members expect to vary with social context. Mimeomorphic actions (such a swinging a golf club) do not vary. Although machines cannot act, they can mimic mimeomorphic actions. Mimeomorphic actions are thus the crucial link between what humans can do and what machines can do.Following a presentation of their detailed categorization of actions, the authors apply their approach to a broad range of human-machine interactions and to learning. Key examples include bicycle riding and the many varieties of writing machines. They also show how their theory can be used to explain the operation of organizations such as restaurants and armies. Finally, they look at a historical case — the technological development of the air pump — applying their categorization of actions to the processes of mechanization and automation. Automation, they argue, can occur only where what we want to bring about can be brought about through mimeomorphic action.

Collins, J. J. and M. A. Fishbane (1995). Death, Ecstasy, and Other Worldly Journeys. Albany, State University of New York Press.

Collins, L. C. (2000). Caring for Your Child with Severe Food Allergies : Emotional Support and Practical Advice From a Parent Who’s Been There. New York, John Wiley & Sons, Inc. [US].

Collins, L. N. (1999). The Complete Idiot’s Guide to Tax Deductions. New York, Alpha Books.

Includes index.

Collins, S. (1998). Getting Into Banking and Finance : How to Launch a Rewarding Career. [N.p.], How To Books.

Collins, S. (1999). Making Your Money Work for You : How to Use Simple Investment Principles to Increase Your Wealth. Oxford, U.K., How To Books, Ltd.

Collins, W. After Dark. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Collins, W. Armadale. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Collins, W. The Black Robe. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Collins, W. The Evil Genius. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Collins, W. A Fair Penitent. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Collins, W. The Frozen Deep. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Collins, W. The Haunted Hotel. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Collins, W. The Law and the Lady. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Collins, W. The Legacy of Cain. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Collins, W. Little Novels. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Collins, W. Man and Wife. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Collins, W. Miss or Mrs.? Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Collins, W. The Moonstone. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Collins, W. My Lady’s Money. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Collins, W. The New Magdalen. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Collins, W. No Name. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Collins, W. The Queen of Hearts. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Collins, W. A Rogue’s Life. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Collins, W. The Two Destinies. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Collins, W. The Woman in White. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Collins, W. (1915). I Say No. Champaign, Ill, Generic NL Freebook Publisher.

Collins, W. and S. Farmer (1996). Heart and Science : A Story of the Present Time. Peterborough, Ont, Broadview Press.

Collins, W. and S. Farmer (1999). The Moonstone. Peterborough, Ont, Broadview Press.

Collins, W. and V. University of (1993). The Haunted Hotel : A Mystery of Modern Venice. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Collins, W. A., et al. (1999). Relationships As Developmental Contexts. Mahwah, N.J., Psychology Press.

The volume’s topic was chosen in part because of the rapidly growing salience of dyadic research perspectives in developmental psychology, but also in social psychology and in fields such as communication and family studies. It provides the most complete representation now available on current theory and research on the significance of personal relationships in child and adolescent development. This volume addresses the ways in which the study of social development has been altered by an emphasis on research questions and techniques for studying children and adolescents in the context of their significant dyadic relationships. Leading scholars–many of them pioneers in the concepts and methods of dyadic research–have contributed chapters in which they both report findings from recent research and reflect on the implications for developmental psychology. Their work encompasses studies of relationships with parents, siblings, friends, and romantic partners. Opening chapters set the stage by describing the key characteristics of social-development research from a dyadic perspective and outlining key themes and contemporary issues in the field. It concludes with commentaries from distinguished senior scholars identifying important directions for future research.

Collinson, F. and M. W. Clarke (1997). Life in the Saddle. Norman, Okla, University of Oklahoma Press.

Originally published: Norman : University of Oklahoma Press, [1963]. With new foreword.

Collodi, C. The Adventures of Pinocchio. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Cologne-Brookes, G. (1995). The Novels of William Styron : From Harmony to History. [Baton Rouge], Louisiana State University Press.

Colombat, A. (1993). The Holocaust in French Film. Metuchen, N.J., Scarecrow Press.

Filmography: p. 389-395.

Colt, M. D. Went to Kansas. Lawrence, Kan, Generic NL Freebook Publisher.

Colt, S. B. (1998). The Sales Compensation Handbook. New York, AMACOM.

Includes index.

Coltman, R. R. (1998). The Language of Hermeneutics : Gadamer and Heidegger in Dialogue. Albany, State University of New York Press.

Colton, H. S. (1959). Hopi Kachina Dolls : With a Key to Their Identification. Albuquerque, N.M., University of New Mexico Press.

Colton, R. C. (1959). The Civil War in the Western Territories : Arizona, Colorado, New Mexico, and Utah. Norman, University of Oklahoma Press.

Columbus, C. Christopher Columbus, Letter to the King and Queen of Spain. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Columbus, C. and L. d. Santángel Letter of Columbus to Luis De Sant Angel Announcing His Discovery. Hoboken, N.J., Generic NL Freebook Publisher.

Colwell, R. (1991). Basic Concepts in Music Education, II. Niwot, Colo, University Press of Colorado.

Colwell, S. D. and A. R. Shulman (1998). Trouble-free Travel … and What to Do When Things Go Wrong. Berkeley, Calif, Nolo Press.

Colyer, V. and V. University of (1995). Notes Among the Indians. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Comer, B. (1999). The Secret Caribbean : Hideaways of the Rich & Famous. Edison, N.J., Hunter Publishing.

Comer, D. C. (1996). Ritual Ground : Bent’s Old Fort, World Formation, and the Annexation of the Southwest. Berkeley, University of California Press.

From about 1830 to 1849, Bent’s Old Fort, located in present-day Colorado on the Mountain Branch of the Santa Fe Trail, was the largest trading post in the Southwest and the mountain-plains region. Although the raw enterprise and improvisation that characterized the American westward movement seem to have little to do with ritual, Douglas Comer argues that the fort grew and prospered because of ritual and that ritual shaped the subsequent history of the region to an astonishing extent.At Bent’s Old Fort, rituals of trade, feasting, gaming, marriage, secret societies, and war, as well as the’calcified ritual’provided by the fort itself, brought together and restructured Anglo, Hispanic, and American Indian cultures. Comer sheds new light on this heretofore poorly understood period in American history, building at the same time a powerfully convincing case to demonstrate that the human world is made through ritual.Comer gives his narrative an anthropological and philosophical framework; the events at Bent’s Old Fort provide a compelling example not only of’world formation’but of a world’s tragic collapse, culminating in the Sand Creek massacre. He also calls attention to the reconstructed Bent’s Old Fort on the site of the original. Here visitors reenact history, staff work out personal identities, and groups lobby for special versions of history by ritual recasting of the past as the present.

Comer, J. P. (1996). Rallying the Whole Village : The Comer Process for Reforming Education. New York, N.Y., Teachers College Press.

Commander, S. (1998). Enterprise Restructuring and Unemployment in Models of Transition. Washington, D.C., World Bank Publications.

Commins, D. D. (1996). Historical Dictionary of Syria. Lanham, Md, Scarecrow Press.

Commins, P. (1999). Remembering Mother, Finding Myself : A Journey of Love and Self-acceptance. Deerfield Beach, Fla, Health Communications, Inc.

Committee for a Study on Promoting Access to, S., et al. (1999). A Question of Balance : Private Rights and the Public Interest in Scientific and Technical Databases. Washington, D.C., National Academies Press.

New legal approaches, such as the European Union’s 1996 Directive on the Legal Protection of Databases, and other legal initiatives now being considered in the United States at the federal and state level, are threatening to compromise public access to scientific and technical data available through computerized databases. Lawmakers are struggling to strike an appropriate balance between the rights of database rights holders, who are concerned about possible commercial misappropriation of their products, and public-interest users of the data such as researchers, educators, and libraries. A Question of Balance examines this balancing act. The committee concludes that because database rights holders already enjoy significant legal, technical, and market-based protections, the need for statutory protection has not been sufficiently substantiated. Nevertheless, although the committee opposes the creation of any strong new protective measures, it recognizes that some additional limits against wholesale misappropriation of databases may be necessary. In particular, a new, properly scoped and focused U.S. statute might provide a reasonable alternative to the European Union’s highly protectionistic database directive. Such legislation could then serve as a legal model for an international treaty in this area. The book recommends a number of guiding principles for such possible legislation, as well as related policy actions for the administration.

Committee on Academic Careers for Experimental Computer, S., et al. (1994). Academic Careers for Experimental Computer Scientists and Engineers. Washington, DC, National Academies Press.

The information age has grown out of the work of experimental computer science, which is dedicated to the development of new hardware, software, graphics, interfaces, and other computer system technologies. While it is important to society in this larger sense, experimental computer science has found an awkward fit in university environments. This volume examines what is special about experimental computer science and what can be done to achieve a better fit for its practitioners in the academic context.

Committee on Advanced, M., et al. (1997). Microelectromechanical Systems : Advanced Materials and Fabrication Methods. Washington, DC, National Academies Press.

Microelectromenchanical systems (MEMS) is a revolutionary field that adapts for new uses a technology already optimized to accomplish a specific set of objectives. The silicon-based integrated circuits process is so highly refined it can produce millions of electrical elements on a single chip and define their critical dimensions to tolerances of 100-billionths of a meter. The MEMS revolution harnesses the integrated circuitry know-how to build working microsystems from micromechanical and microelectronic elements. MEMS is a multidisciplinary field involving challenges and opportunites for electrical, mechanical, chemical, and biomedical engineering as well as physics, biology, and chemistry. As MEMS begin to permeate more and more industrial procedures, society as a whole will be strongly affected because MEMS provide a new design technology that could rival–perhaps surpass–the societal impact of integrated circuits.

Committee on Advanced Technology for Human Support in, S., et al. (1997). Advanced Technology for Human Support in Space. Washington, D.C., National Academies Press.

Advanced Technology for Human Support in Space was written in response to a request from NASA’s Office of Life and Microgravity Sciences and Applications (OLMSA) to evaluate its Advanced Human Support Technology Program. This report reviews the four major areas of the program: advanced life support (ALS), environmental monitoring and control (EMC), extravehicular activities (EVA), and space human factors (SHF). The focus of this program is on long-term technology development applicable to future human long-duration space missions, such as for a hypothetical new mission to the Moon or Mars.

Committee on Application of Digital, I., et al. (1997). Digital Instrumentation and Control Systems in Nuclear Power Plants : Safety and Reliability Issues. Washington, D.C., National Academies Press.

The nuclear industry and the U.S. Nuclear Regulatory Commission (USNRC) have been working for several years on the development of an adequate process to guide the replacement of aging analog monitoring and control instrumentation in nuclear power plants with modern digital instrumentation without introducing off-setting safety problems. This book identifies criteria for the USNRC’s review and acceptance of digital applications in nuclear power plants. It focuses on eight areas: software quality assurance, common-mode software failure potential, systems aspects of digital instrumentation and control technology, human factors and human-machine interfaces, safety and reliability assessment methods, dedication of commercial off-the-shelf hardware and software, the case-by-case licensing process, and the adequacy of technical infrastructure.

Committee on Beam Technologies: Opportunities in Attaining Fully Integrated Processing, S., et al. (1992). Beam Technologies for Integrated Processing. Washington, D.C., National Academies Press.

Beam technologies play an important role in microelectronic component fabrication and offer opportunities for application in other manufacturing schemes. Emerging beam technologies that incorporate potential for sensors, control, and information processing have created new opportunities for integrated processing of materials and components. This volume identifies various beam technologies and their applications in electronics and other potential manufacturing processes. Recommendations for research and development to enhance the understanding, capabilities, and applications of beam technologies are presented.

Committee on Bioprocess, E., et al. (1992). Putting Biotechnology to Work : Bioprocess Engineering. Washington, D.C., National Academies Press.

The ability of the United States to sustain a dominant global position in biotechnology lies in maintaining its primacy in basic life-science research and developing a strong resource base for bioprocess engineering and bioproduct manufacturing. This book examines the status of bioprocessing and biotechnology in the United States; current bioprocess technology, products, and opportunities; and challenges of the future and what must be done to meet those challenges. It gives recommendations for action to provide suitable incentives to establish a national program in bioprocess-engineering research, development, education, and technology transfer.

Committee on Body Composition, N., et al. (1998). Assessing Readiness in Military Women : The Relationship of Body, Composition, Nutrition, and Health. Washington, D.C., National Academies Press.

U.S. military personnel are required to adhere to standards of body composition, fitness, and appearance to achieve and maintain readiness–that is, the maintenance of optimum health and performance so they are ready for deployment at any moment. In 1992, the Committee on Military Nutrition Research reviewed the existing standards and found, among other things, that the standards for body composition required for women to achieve an appearance goal seemed to conflict with those necessary to ensure the ability to perform many types of military tasks. This report addresses that conflict, and reviews and makes recommendations about current policies governing body composition and fitness, as well as postpartum return-to-duty standards, Military Recommended Dietary Allowances, and physical activity and nutritional practices of military women to determine their individual and collective impact on the health, fitness, and readiness of active-duty women.

Committee on, C.-M., et al. (1999). Condensed-Matter and Materials Physics : Basic Research for Tomorrow’s Technology. Washington, D.C., National Academies Press.

This book identifies opportunities, priorities, and challenges for the field of condensed-matter and materials physics. It highlights exciting recent scientific and technological developments and their societal impact and identifies outstanding questions for future research. Topics range from the science of modern technology to new materials and structures, novel quantum phenomena, nonequilibrium physics, soft condensed matter, and new experimental and computational tools. The book also addresses structural challenges for the field, including nurturing its intellectual vitality, maintaining a healthy mixture of large and small research facilities, improving the field’s integration with other disciplines, and developing new ways for scientists in academia, government laboratories, and industry to work together. It will be of interest to scientists, educators, students, and policymakers.

Committee on Currency Features Usable by the Visually, I., et al. (1995). Currency Features for Visually Impaired People. Washington, D.C., National Academies Press.

The Committee on Currency Features for the Visually Impaired evaluated features that could be incorporated in the production of U.S. banknotes that would enable blind and visually disabled people to more easily determine the denomination of a banknote. This volume describes several features and the assessment methodology used to determine which features could be recommended for inclusion in the short term, which could be recommended for research and possible inclusion in future currency redesigns, and which features were impractical for use in U.S. banknotes. Also included is an outline of the various types of visual disabilities that impair an individual’s ability to denominate banknotes. Recommended features and areas of research are described in detail. Banknote and other security document producers, and people interested in addressing needs and opportunities for visually disabled people in the United States will find this book useful.

Committee on, D. and D. Research for Policy on Illegal (1999). Assessment of Two Cost-effectiveness Studies on Cocaine Control Policy. Washington, DC, National Academies Press.

Committee on Declassification of Information for the Department of Energy Environmental, R., et al. (1995). A Review of the Department of Energy Classification : Policy and Practice. Washington, D.C., National Academies Press.

With the end of the Cold War, the Department of Energy is engaged in a review of its policies regarding the classification of information. In 1994, the Secretary of Energy requested the assistance of the National Research Council in an effort to’lift the veil of Cold War secrecy.’This book recommends fundamental principles to guide declassification policy. It also offers specific suggestions of ways to improve public access while protecting truly sensitive information.

Committee on Design, C., et al. (2000). Laboratory Design, Construction, and Renovation : Participants, Process, and Product. Washington, D.C., National Academies Press.

Laboratory facilities are complex, technically sophisticated, and mechanically intensive structures that are expensive to build and to maintain. Hundreds of decisions must be made before and during new construction or renovation that will determine how successfully the facility will function when completed and how successfully it can be maintained once put into service. This book provides guidance on effective approaches for building laboratory facilities in the chemical and biochemical sciences. It contains both basic and laboratory-specific information addressed to the user community-the scientists and administrators who contract with design and construction experts. The book will also be important to the design and construction communities-the architects, laboratory designers, and engineers who will design the facility and the construction personnel who will build it-to help them communicate with the scientific community for whom they build laboratory facilities.

Committee on, D. N. A. T. i. F. S., et al. (1992). DNA Technology in Forensic Science. Washington, D.C., National Academies Press.

Matching DNA samples from crime scenes and suspects is rapidly becoming a key source of evidence for use in our justice system. DNA Technology in Forensic Science offers recommendations for resolving crucial questions that are emerging as DNA typing becomes more widespread. The volume addreses key issues: Quality and reliability in DNA typing, including the introduction of new technologies, problems of standardization, and approaches to certification. DNA typing in the courtroom, including issues of population genetics, levels of understanding among judges and juries, and admissibility. Societal issues, such as privacy of DNA data, storage of samples and data, and the rights of defendants to quality testing technology. Combining this original volume with the new update–The Evaluation of Forensic DNA Evidence–provides the complete, up-to-date picture of this highly important and visible topic. This volume offers important guidance to anyone working with this emerging law enforcement tool: policymakers, specialists in criminal law, forensic scientists, geneticists, researchers, faculty, and students.

Committee on Drinking Water, C., et al. (1999). Setting Priorities for Drinking Water Contaminants. Washington, D.C., National Academies Press.

The provision of safe drinking water has been an important factor in the improvement of the health status of U.S. communities since the turn of the last century. Nonetheless, outbreaks of waterborne disease and incidences of chemical contamination of drinking water continue to occur. Setting Priorities for Drinking Water Contaminants recommends a new process for the U.S. Environmental Protection Agency to use in deciding which potential drinking water contaminants should be regulated in public water supplies to provide the greatest protection against waterborne illnesses. The book covers chemical and microbiological contaminants and includes a historical review of past approaches to setting priorities for drinking water contaminants and other environmental pollutants. It emphasizes the need for expert judgment in this process and for a conservative approach that considers public health protection as the first priority.

Committee on Earth-to-Orbit Transportation, O., et al. (1992). From Earth to Orbit : An Assessment of Transportation Options. Washington, D.C., National Academies Press.

If the United States hopes to continue as a leader in space, it must invest now in better earth-to-orbit technology by replacing obsolete launch facilities while also developing a new class of more robust and reliable vehicles. From Earth to Orbit provides strategies to reduce launch costs while increasing the reliability and resilency of vehicles. It also recommends continued improvements for the Space Shuttle Orbiter and its subsystems and the development of a Space Transportation Main Engine (STME).

Committee on Evolution of Untethered, C., et al. (1997). The Evolution of Untethered Communications. Washington, D.C., National Academies Press.

In response to a request from the Defense Advanced Research Projects Agency, the committee studied a range of issues to help identify what strategies the Department of Defense might follow to meet its need for flexible, rapidly deployable communications systems. Taking into account the military’s particular requirements for security, interoperability, and other capabilities as well as the extent to which commercial technology development can be expected to support these and related needs, the book recommends systems and component research as well as organizational changes to help the DOD field state-of-the-art, cost-effective untethered communications systems. In addition to advising DARPA on where its investment in information technology for mobile wireless communications systems can have the greatest impact, the book explores the evolution of wireless technology, the often fruitful synergy between commercial and military research and development efforts, and the technical challenges still to be overcome in making the dream of’anytime, anywhere’communications a reality.

Committee on Future Technologies for Army Multimedia, C., et al. (1995). Commercial Multimedia Technologies for Twenty-First Century Army Battlefields : A Technology Management Strategy. Washington, D.C., National Academies Press.

This book responds to an request by the U.S. Army to study the applicability of commercial multimedia technologies to command, control, communications and intelligence needs on future battlefields. After reviewing Army’s needs and discussing relevant commercial technologies within the context of a generic architecture, the book recommends approaches for meeting the Army’s needs. Battlefield potential is illustrated, and–drawing on lessons learned from the private sector–a technology management strategy consisting of specific recommendations to the Army is provided. The key to future benefits is for the Army to accommodate the rapid changes taking place in the commercial world of multimedia technologies.

Committee on Halcion: An Assessment of Data, A., et al. (1997). Halcion : An Independent Assessment of Safety and Efficacy Data. Washington, D.C., National Academies Press.

Regulatory agencies within the United States and the United Kingdom, among several other countries, have reviewed extensively the safety and efficacy of Halcion (triazolam)–a once commonly used hypnotic drug. Concerns began to emerge about the safety of Halcion when a Dutch physician reported a possible link between it and a syndrome that included such effects as depression, amnesia, hallucinations, and increased anxiety. In addition, in 1991 its manufacturer, Upjohn, noted that’errors had been identified in a report of one of the clinical studies included in the original’application for approval. Since then, the drug has been removed from the market in several countries, whereas in the United States and Canada, the drug’s labeling has been modified to reduce the recommended dose and duration of treatment and to heighten awareness of possible side effects. Yet different data and analyses have resulted in conflicting messages that are difficult to reconcile and interpret. In response to a request from the Food and Drug Administration to resolve these controversial issues related to the safety and efficacy of Halcion, this IOM book assesses the adequacy of the drug’s clinical trials; the quality and quantity of data on adverse reactions; overall confidence in the data on effectiveness, adverse events, and side effects at different doses; and whether additional studies are needed.

Committee on Hardrock Mining on Federal, L., et al. (1999). Hardrock Mining on Federal Lands. Washington, D.C., National Academies Press.

This book, the result of a congressionally mandated study, examines the adequacy of the regulatory framework for mining of hardrock minerals–such as gold, silver, copper, and uranium–on over 350 million acres of federal lands in the western United States. These lands are managed by two agencies–the Bureau of Land Management in the Department of the Interior, and the Forest Service in the Department of Agriculture. The committee concludes that the complex network of state and federal laws that regulate hardrock mining on federal lands is generally effective in providing environmental protection, but improvements are needed in the way the laws are implemented and some regulatory gaps need to be addressed. The book makes specific recommendations for improvement, including: The development of an enhanced information management system and a more efficient process to review new mining proposals and issue permits. Changes to regulations that would require all mining operations, other than’casual use’activities that negligibly disturb the environment, to provide financial assurances for eventual site cleanup. Changes to regulations that would require all mining and milling operations (other than casual use) to submit operating plans in advance.

Committee on High Performance Synthetic Fibers for, C., et al. (1990). High Performance Synthetic Fibers for Composites. Washington, D.C., National Academies Press.

High performance synthetic fibers are key components of composite materials–a class of materials vital for U.S. military technology and for the civilian economy. This book addresses the major research and development opportunities for present and future structural composite applications and identifies steps that could be taken to accelerate the commercialization of this critical fiber technology in the United States. The book stresses the need for redesigning university curricula to reflect the interdisciplinary nature of fiber science and technology. It also urges much greater government and industry cooperation in support of academic instruction and research and development in fiber-related disciplines.

Committee on Industrial Environmental Performance, M., et al. (1999). Industrial Environmental Performance Metrics : Challenges and Opportunities. Washington, D.C., National Academies Press.

Industrial Environmental Performance Metrics is a corporate-focused analysis that brings clarity and practicality to the complex issues of environmental metrics in industry. The book examines the metrics implications to businesses as their responsibilities expand beyond the factory gate–upstream to suppliers and downstream to products and services. It examines implications that arise from greater demand for comparability of metrics among businesses by the investment community and environmental interest groups. The controversy over what sustainable development means for businesses is also addressed. Industrial Environmental Performance Metrics identifies the most useful metrics based on case studies from four industries–automotive, chemical, electronics, and pulp and paper–and includes specific corporate examples. It contains goals and recommendations for public and private sector players interested in encouraging the broader use of metrics to improve industrial environmental performance and those interested in addressing the tough issues of prioritization, weighting of metrics for meaningful comparability, and the longer term metrics needs presented by sustainable development.

Committee on Information Technology, L., et al. (1999). Being Fluent with Information Technology. Washington, DC, National Academies Press.

Computers, communications, digital information, software-the constituents of the information age-are everywhere. Being computer literate, that is technically competent in two or three of today’s software applications, is not enough anymore. Individuals who want to realize the potential value of information technology (IT) in their everyday lives need to be computer fluent-able to use IT effectively today and to adapt to changes tomorrow. Being Fluent with Information Technology sets the standard for what everyone should know about IT in order to use it effectively now and in the future. It explores three kinds of knowledge-intellectual capabilities, foundational concepts, and skills-that are essential for fluency with IT. The book presents detailed descriptions and examples of current skills and timeless concepts and capabilities, which will be useful to individuals who use IT and to the instructors who teach them.

Committee on Intellectual Property Rights in the Emerging Information, I., et al. (2000). The Digital Dilemma : Intellectual Property in the Information Age. Washington, D.C., National Academies Press.

Imagine sending a magazine article to 10 friends-making photocopies, putting them in envelopes, adding postage, and mailing them. Now consider how much easier it is to send that article to those 10 friends as an attachment to e-mail. Or to post the article on your own site on the World Wide Web. The ease of modifying or copying digitized material and the proliferation of computer networking have raised fundamental questions about copyright and patent–intellectual property protections rooted in the U.S. Constitution. Hailed for quick and convenient access to a world of material, the Internet also poses serious economic issues for those who create and market that material. If people can so easily send music on the Internet for free, for example, who will pay for music? This book presents the multiple facets of digitized intellectual property, defining terms, identifying key issues, and exploring alternatives. It follows the complex threads of law, business, incentives to creators, the American tradition of access to information, the international context, and the nature of human behavior. Technology is explored for its ability to transfer content and its potential to protect intellectual property rights. The book proposes research and policy recommendations as well as principles for policymaking.

Committee on International, S., et al. (1997). The Future of U.S. Nuclear Weapons Policy. Washington, D.C., National Academies Press.

The debate about appropriate purposes and policies for U.S. nuclear weapons has been under way since the beginning of the nuclear age. With the end of the Cold War, the debate has entered a new phase, propelled by the post-Cold War transformations of the international political landscape. This volume–based on an exhaustive reexamination of issues addressed in The Future of the U.S.-Soviet Nuclear Relationship (NRC, 1991)–describes the state to which U.S. and Russian nuclear forces and policies have evolved since the Cold War ended. The book evaluates a regime of progressive constraints for future U.S. nuclear weapons policy that includes further reductions in nuclear forces, changes in nuclear operations to preserve deterrence but enhance operational safety, and measures to help prevent proliferation of nuclear weapons. In addition, it examines the conditions and means by which comprehensive nuclear disarmament could become feasible and desirable.

Committee on International, S., et al. (1994). Management and Disposition of Excess Weapons Plutonium. Washington, D.C., National Academies Press.

Within the next decade, many thousands of U.S. and Russian nuclear weapons are slated to be retired as a result of nuclear arms reduction treaties and unilateral pledges. A hundred tons or more of plutonium and tons of highly enriched uranium will no longer be needed. The management and disposition of these fissile materials, the essential ingredients of nuclear weapons, pose urgent challenges for international security. This book offers recommendations for all phases of the problem, from dismantlement of excess warheads, through intermediate storage of the fissle materials they contain, to ultimate disposition of the plutonium.

Committee on Mathematical Challenges from Computational, C., et al. (1995). Mathematical Challenges From Theoretical/Computational Chemistry. Washington, D.C., National Academies Press.

Computational methods are rapidly becoming major tools of theoretical, pharmaceutical, materials, and biological chemists. Accordingly, the mathematical models and numerical analysis that underlie these methods have an increasingly important and direct role to play in the progress of many areas of chemistry. This book explores the research interface between computational chemistry and the mathematical sciences. In language that is aimed at non-specialists, it documents some prominent examples of past successful cross-fertilizations between the fields and explores the mathematical research opportunities in a broad cross-section of chemical research frontiers. It also discusses cultural differences between the two fields and makes recommendations for overcoming those differences and generally promoting this interdisciplinary work.

Committee on Mathematical Sciences Applied to Materials, S., et al. (1993). Mathematical Research in Materials Science : Opportunities and Perspectives. Washington, DC, National Academies Press.

This book describes fruitful past collaborations between the mathematical and materials sciences and indicates future challenges. It seeks both to encourage mathematical sciences research that will complement vital research in materials science and to raise awareness of the value of quantitative methods. The volume encourages both communities to increase cross-disciplinary collaborations, emphasizing that each has much to gain from such an increase, and it presents recommendations for facilitating such work. This book is written for both mathematical and materials science researchers interested in advancing research at this interface; for federal and state agency representatives interested in encouraging such collaborations; and for anyone wanting information on how such cross-disciplinary, collaborative efforts can be accomplished successfully.

Committee on New Materials for Advanced Civil, A., et al. (1996). New Materials for Next-Generation Commercial Transports. Washington, D.C., National Academies Press.

The major objective of this book was to identify issues related to the introduction of new materials and the effects that advanced materials will have on the durability and technical risk of future civil aircraft throughout their service life. The committee investigated the new materials and structural concepts that are likely to be incorporated into next generation commercial aircraft and the factors influencing application decisions. Based on these predictions, the committee attempted to identify the design, characterization, monitoring, and maintenance issues that are critical for the introduction of advanced materials and structural concepts into future aircraft.

Committee on Opportunities in Drug Abuse, R. (1996). Pathways of Addiction : Opportunities in Drug Abuse Research. Washington, D.C., National Academies Press.

Drug abuse persists as one of the most costly and contentious problems on the nation’s agenda. Pathways of Addiction meets the need for a clear and thoughtful national research agenda that will yield the greatest benefit from today’s limited resources. The committee makes its recommendations within the public health framework and incorporates diverse fields of inquiry and a range of policy positions. It examines both the demand and supply aspects of drug abuse. Pathways of Addiction offers a fact-filled, highly readable examination of drug abuse issues in the United States, describing findings and outlining research needs in the areas of behavioral and neurobiological foundations of drug abuse. The book covers the epidemiology and etiology of drug abuse and discusses several of its most troubling health and social consequences, including HIV, violence, and harm to children. Pathways of Addiction looks at the efficacy of different prevention interventions and the many advances that have been made in treatment research in the past 20 years. The book also examines drug treatment in the criminal justice setting and the effectiveness of drug treatment under managed care. The committee advocates systematic study of the laws by which the nation attempts to control drug use and identifies the research questions most germane to public policy. Pathways of Addiction provides a strategic outline for wise investment of the nation’s research resources in drug abuse. This comprehensive and accessible volume will have widespread relevance–to policymakers, researchers, research administrators, foundation decisionmakers, healthcare professionals, faculty and students, and concerned individuals.

Committee on Organ, P., et al. (1999). Organ Procurement and Transplantation : Assessing Current Policies and the Potential Impact of the DHHS Final Rule. Washington, D.C., National Academies Press.

Each day, nearly 60 Americans receive a transplanted kidney, liver, or other organ-a literal’second chance at life’-but 11 others die waiting for an organ transplant. The number of donors, although rising, is not growing fast enough to meet the increasing demand. Intended to improve the current system of organ procurement and allocation, the’Final Rule,’a 1998 regulation issued by the U.S. Department of Health and Human Services, sparked further controversy with its attempts to eliminate the apparent geographic disparities in the time an individual must wait for an organ. This book assesses the potential impact of the Final Rule on organ transplantation. It also presents new, original analyses of data, and assesses medical practices, social and economic observations, and other information on: access to transplantation services for low-income populations and racial and ethnic minority groups; organ donation rates; waiting times for transplantation; patient survival rates and organ failure rates leading to retransplantation; and cost of organ transplantation services.

Committee on, P., et al. (1998). Exploration of Near Earth Objects. Washington, D.C., National Academies Press.

Comets and asteroids are in some sense the fossils of the solar system. They have avoided most of the drastic physical processing that shaped the planets and thus represent more closely the properties of the primordial solar nebula. What processing has taken place is itself of interest in decoding the history of our solar neighborhood. Near-Earth objects are also of interest because one or more large ones have been blamed for the rare but devastating events that caused mass extinctions of species on our planet, as attested by recent excitement over the impending passage of asteroid 1997 XF11. The comets and asteroids whose orbits bring them close to Earth are clearly the most accessible to detailed investigation, both from the ground and from spacecraft. When nature kindly delivers the occasional asteroid to the surface of Earth as a meteorite, we can scrutinize it closely in the laboratory; a great deal of information about primordial chemical composition and primitive processes has been gleaned from such objects. This report reviews the current state of research on near-Earth objects and considers future directions. Attention is paid to the important interplay between ground-based investigations and spaceborne observation or sample collection and return. This is particularly timely since one U.S. spacecraft is already on its way to rendezvous with a near-Earth object, and two others plus a Japanese mission are being readied for launch. In addition to scientific issues, the report considers technologies that would enable further advances in capability and points out the possibilities for including near-Earth objects in any future expansion of human exploration beyond low Earth orbit.

Committee on, P., et al. (1999). A Science Strategy for the Exploration of Europa. Washington, D.C., National Academies Press.

Since its discovery in 1610, Europa – one of Jupiter’s four large moons – has been an object of interest to astronomers and planetary scientists. Much of this interest stems from observations made by NASA’s Voyager and Galileo spacecraft and from Earth-based telescopes indicating that Europa’s surface is quite young, with very little evidence of cratering, and made principally of water ice. More recently, theoretical models of the jovian system and Europa have suggested that tidal heating may have resulted in the existence of liquid water, and perhaps an ocean, beneath Europa’s surface. NASA’s ongoing Galileo mission has profoundly expanded our understanding of Europa and the dynamics of the jovian system, and may allow us to constrain theoretical models of Europa’s subsurface structure. Meanwhile, since the time of the Voyagers, there has been a revolution in our understanding of the limits of life on Earth. Life has been detected thriving in environments previously thought to be untenable – around hydrothermal vent systems on the seafloor, deep underground in basaltic rocks, and within polar ice. Elsewhere in the solar system, including on Europa, environments thought to be compatible with life as we know it on Earth are now considered possible, or even probable. Spacecraft missions are being planned that may be capable of proving their existence. Against this background, the Space Studies Board charged its Committee on Planetary and Lunar Exploration (COMPLEX) to perform a comprehensive study to assess current knowledge about Europa, outline a strategy for future spacecraft missions to Europa, and identify opportunities for complementary Earth-based studies of Europa. (See the preface for a full statement of the charge.)

Committee on Pesticides in the Diets of, I., et al. (1993). Pesticides in the Diets of Infants and Children. Washington, D.C., National Academies Press.

Many of the pesticides applied to food crops in this country are present in foods and may pose risks to human health. Current regulations are intended to protect the health of the general population by controlling pesticide use. This book explores whether the present regulatory approaches adequately protect infants and children, who may differ from adults in susceptibility and in dietary exposures to pesticide residues. The committee focuses on four major areas: Susceptibility: Are children more susceptible or less susceptible than adults to the effects of dietary exposure to pesticides? Exposure: What foods do infants and children eat, and which pesticides and how much of them are present in those foods? Is the current information on consumption and residues adequate to estimate exposure? Toxicity: Are toxicity tests in laboratory animals adequate to predict toxicity in human infants and children? Do the extent and type of toxicity of some chemicals vary by species and by age? Assessing risk: How is dietary exposure to pesticide residues associated with response? How can laboratory data on lifetime exposures of animals be used to derive meaningful estimates of risk to children? Does risk accumulate more rapidly during the early years of life? This book will be of interest to policymakers, administrators of research in the public and private sectors, toxicologists, pediatricians and other health professionals, and the pesticide industry.

Committee on, R., et al. (1994). Recommendations for the Disposal of Chemical Agents and Munitions. Washington, D.C., National Academies Press.

The U.S. Army’s chemical stockpile is aging and gradually deteriorating. Its elimination has public, political, and environmental ramifications. The U.S. Department of Defense has designated the Department of the Army as the executive agent responsible for the safe, timely, and effective elimination of the chemical stockpile. This book provides recommendations on the direction the Army should take in pursuing and completing its Chemical Stockpile Disposal Program.

Committee on, R., et al. (1996). Review of Systemization of the Tooele Chemical Agent Disposal Facility. Washington, D.C., National Academies Press.

In 1993, at Tooele Army Depot, Utah, the Army completed construction of the Tooele Chemical Agent Disposal Facility (TOCDF), the first complete facility for destruction of lethal unitary chemical agents and munitions to be built in the continental United States. The TOCDF will employ the Army’s baseline incineration system to destroy the depot’s increment of the nation’s aging unitary chemical stockpile. This book assesses Army changes and improvements to the TOCDF in response to recommendations contained in earlier reports of the committee. It assesses aspects of the facility’s readiness for safe agent handling and destruction operations, its agent monitoring system, and its site specific risk assessment.

Committee on, R., et al. (1999). Carbon Filtration for Reducing Emissions From Chemical Agent Incineration. Washington, D.C., National Academies Press.

This report reviews the Army’s evaluation of carbon filters for use in the baseline incineration PAS, as well as the Army’s change management process (the Army’s tool for evaluating major equipment and operational changes to disposal facilities). In preparing this report, members of the Stockpile Committee evaluated exhaust gas emissions testing at the two operating baseline incineration systems, JACADS and the TOCDF; evaluated the development of the dilute SOPC carbon filter simulation model; and evaluated the conceptual design of a modified PAS with an activated carbon filter. The two major risk assessments conducted for each continental disposal site that use the baseline system, namely, (1) the quantitative risk assessment, which evaluates the risks and consequences of accidental agent releases, and (2) the health risk assessment, which evaluates the potential effects of nonagent emissions on human health and the environment, were also examined.

Committee on Radiological Safety in the Marshall, I., et al. (1994). Radiological Assessments for the Resettlement of Rongelap in the Republic of the Marshall Islands. Washington, D.C., National Academies Press.

As a result of contamination by radionuclides released during nuclear weapons testing by the United States during the 1940s and 1950s, the residents of Rongelap Atoll were evacuated from the Marshall Islands. This book provides an assessment of issues surrounding their resettlement and an evaluation of radiological conditions on certain Marshall Islands, particularly Rongelap Atoll.

Committee on Reducing Porpoise Mortality from Tuna, F., et al. (1992). Dolphins and the Tuna Industry. Washington, D.C., National Academies Press.

This book presents key conclusions about the controversial killing of thousands of dolphins each year during tuna fishing in the eastern tropical Pacific. Dolphins drown in nets that are set to catch yellowfin tuna, which tend to swim beneath dolphin herds. After 20 years of intense debate among environmentalists, the tuna industry, and policymakers, this fatal by-product of tuna fishing remains a high-profile public issue. Dolphins and the Tuna Industry provides a neutral examination of the scientific and technical questions at the core of the problem. Recommendations for solutions are offered in two areas: Developing new techniques that promise to reduce dolphin mortality with the existing purse-seine method of tuna fishing, and developing entirely new methods of finding tuna that are not swimming with dolphins. Dolphins and the Tuna Industry provides a comprehensive, highly readable overview of the dolphin-tuna controversy, useful to experts and newcomers to the issue. It explores the processes of tuna fishing and dolphin mortality, the status of the tuna industry, and the significant progress made in reducing dolphin mortality through modifications in fishing practice. The volume includes An overview of U.S. laws and policies relating to tuna and dolphins. An illustrated look at how tuna fishing crews use their equipment, focusing on the purse seine, which is the method most economical to the industry but most deadly to the dolphins. An overview of what is known about tuna and dolphin populations and the remarkable bond between them. A step-by-step description of the fishing process and efforts to let dolphins escape from the nets. An analysis of possible approaches to reducing dolphin kill, including more stringent regulatory approaches and incentives for the tuna industry. This book will be indispensible to environmental and animal protection groups, tuna fishing crews and processors, companies that market tuna products, policymakers, regulators, and concerned individuals.

Committee on Remediation of, B., et al. (1998). Systems Analysis and Systems Engineering in Environmental Remediation Programs at the Department of Energy Hanford Site. Washington, D.C., National Academies Press.

The primary purpose of systems engineering is to organize information and knowledge to assist those who manage, direct, and control the planning, development, production, and operation of the systems necessary to accomplish a given mission. However, this purpose can be compromised or defeated if information production and organization becomes an end unto itself. Systems engineering was developed to help resolve the engineering problems that are encountered when attempting to develop and implement large and complex engineering projects. It depends upon integrated program planning and development, disciplined and consistent allocation and control of design and development requirements and functions, and systems analysis. The key thesis of this report is that proper application of systems analysis and systems engineering will improve the management of tank wastes at the Hanford Site significantly, thereby leading to reduced life cycle costs for remediation and more effective risk reduction. The committee recognizes that evidence for cost savings from application of systems engineering has not been demonstrated yet.

Committee on Research, O., et al. (1997). Building a Foundation for Sound Environmental Decisions. Washington, D.C., National Academies Press.

Over the past decades, environmental problems have attracted enormous attention and public concern. Many actions have been taken by the U.S. Environmental Protection Agency and others to protect human health and ecosystems from particular threats. Despite some successes, many problems remain unsolved and new ones are emerging. Increasing population and related pressures, combined with a realization of the interconnectedness and complexity of environmental systems, present new challenges to policymakers and regulators. Scientific research has played, and will continue to play, an essential part in solving environmental problems. Decisions based on incorrect or incomplete understanding of environmental systems will not achieve the greatest reduction of risk at the lowest cost. This volume describes a framework for acquiring the knowledge needed both to solve current recognized problems and to be prepared for the kinds of problems likely to emerge in the future. Many case examples are included to illustrate why some environmental control strategies have succeeded where others have fallen short and how we can do better in the future.

Committee on Research Priorities for Airborne Particulate, M., et al. (1998). Research Priorities for Airborne Particulate Matter : I. Immediate Priorities and a Long-Range Research Portfolio. Washington, D.C., National Academies Press.

New National Ambient Air Quality Standards for airborne particles smaller than 2.5 micrometers, called PM2.5, were issued by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) amidst scientific uncertainty and controversy. In response to a request from Congress, Research Priorities for Airborne Particulate Matter, the first of four books in a series, offers a conceptual framework for an integrated national program of particulate-matter research, identifies the 10 most critical research needs linked to key policy-related scientific uncertainties, and describes the recommended timing and estimated costs of such research. The committee concludes that EPA should devote more resources to investigating the relationships between fixed-site outdoor monitoring data and actual human breathing-zone exposures to ambient particulate matter and to identifying the most biologically important constituents and characteristics of particulate matter through toxicological studies. The recommended research activities are critical to determining actual exposures of human subpopulations most susceptible to harm from the most hazardous constituents of particulate matter. Future research will be an investment in public health and a means to ensure that resources spent on control technology and regulatory compliance will have a reasonable probability of success.

Committee on Research Priorities for Airborne Particulate, M., et al. (1999). Research Priorities for Airborne Particulate Matter : II. Evaluating Research Progress and Updating the Portfolio. Washington, D.C., National Academies Press.

In the effort to reduce the scientific and technical uncertainties over regulation of airborne particulate matter in the United States, Research Priorities for Airborne Particulate Matter: II. Evaluating Research Progress and Updating the Portfolio, the second book in a four-part series requested by Congress, describes the plans of the committee to monitor the progress of the research on particulate matter conducted by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA), other federal and state government agencies, and nongovernmental organizations. The book also reviews and updates the committee’s portfolio of recommended research in its first volume, Research Priorities for Airborne Particulate Matter: I. Immediate Priorities and a Long-Range Research Portfolio (NRC, 1998). The committee substantially revised two of the ten high-priority research areas recommended in Part I. Part II notes that Congress, EPA, and the scientific community have given strong support to the committee’s recommendations and have implemented substantial changes in research efforts in response to Part I of the series. One important research area-studies of the effects of long-term exposure to particulate matter and other major air pollutants-however, does not appear to be underway or planned.

Committee on Reserve Forces, f., et al. (1999). Technology-Based Pilot Programs : Improving Future U.S. Military Reserve Forces. Washington, D.C., National Academies Press.

As the twenty-first century approaches, the number of full-time, active duty personnel in the U.S. military (excluding the Reserves and National Guard) is about 1.4 million, the lowest level since before World War II. Nevertheless, the U.S. military is supposed to be prepared to fight two major-theater wars almost simultaneously while conducting peacekeeping operations and other assignments around the globe. To fulfill this wide range of missions, the U.S. military must continue to rely on the Reserves and National Guard, which are known collectively as the reserve components. The current number of reserve components is almost equal to the number of active duty personnel. In the case of the U.S. Army, the number of reserves is double the number of active personnel. This study addresses how technology can be used to improve the readiness and effectiveness of the reserve components and their integration with the active components. Many technologies are expected to enhance the capabilities of the U.S. military in the twenty-first century, including precision weapons, high-fidelity sensors, long-range surveillance, enhanced stealth characteristics, and advanced communications and information systems. This study reaffirms the importance of improved communication and information systems, for improving comprehensive training and accelerating the mobilization of reserve components for military missions in the coming decade. Although programs using these technologies are already under way in both the reserve and active components of the military, this study focuses on the effectiveness of reserve components and active-reserve integration.

Committee on, S., et al. (2000). Radiation and the International Space Station : Recommendations to Reduce Risk. Washington, DC, National Academies Press.

A major objective of the International Space Station is learning how to cope with the inherent risks of human spaceflight–how to live and work in space for extended periods. The construction of the station itself provides the first opportunity for doing so. Prominent among the challenges associated with ISS construction is the large amount of time that astronauts will be spending doing extravehicular activity (EVA), or’space walks.’EVAs from the space shuttle have been extraordinarily successful, most notably the on-orbit repair of the Hubble Space Telescope. But the number of hours of EVA for ISS construction exceeds that of the Hubble repair mission by orders of magnitude. Furthermore, the ISS orbit has nearly twice the inclination to Earth’s equator as Hubble’s orbit, so it spends part of every 90-minute circumnavigation at high latitudes, where Earth’s magnetic field is less effective at shielding impinging radiation. This means that astronauts sweeping through these regions will be considerably more vulnerable to dangerous doses of energetic particles from a sudden solar eruption. Radiation and the International Space Station estimates that the likelihood of having a potentially dangerous solar event during an EVA is indeed very high. This report recommends steps that can be taken immediately, and over the next several years, to provide adequate warning so that the astronauts can be directed to take protective cover inside the ISS or shuttle. The near-term actions include programmatic and operational ways to take advantage of the multiagency assets that currently monitor and forecast space weather, and ways to improve the in situ measurements and the predictive power of current models.

Committee on Scholarly Communication with the People’s Republic of, C. (1992). Grasslands and Grassland Sciences in Northern China. Washington, D.C., National Academies Press.

This volume describes one of the most extensive grassland ecosystems and the efforts of Chinese scientists to understand it. Leading Chinese scientists attribute the decline in China’s grasslands to overgrazing and excessive cultivation of marginal areas and discuss measures to limit the damage. The book gives its view on the Chinese approach to the study of grasslands and the relevance of this activity in China to global scientific concerns.

Committee on Science, E. and P. Public (1994). Major Award Decisionmaking at the National Science Foundation. Washington, D.C., National Academies Press.

As part of its mission to foster high-quality scientific and engineering research, the National Science Foundation (NSF) plans, grants, and administers major awards to universities and other research institutions for national research facilities, multidisciplinary research centers, and other large-scale research projects. Although few in number, less than 100, such projects account for about 30 percent of NSF’s annual research budget. This book provides a useful overview of how such projects are planned, reviews proposals for merit, and evaluates ongoing projects for renewal awards. The panel makes a series of recommendations for strengthening major award decisionmaking.

Committee on Science, E. and P. Public (1996). Careers in Science and Engineering : A Student Planning Guide to Grad School and Beyond. Washington, D.C., National Academies Press.

As science and technology advance, the needs of employers change, and these changes continually reshape the job market for scientists and engineers. Such shifts present challenges for students as they struggle to make well-informed education and career choices. Careers in Science and Engineering offers guidance to students on planning careers–particularly careers in nonacademic settings–and acquiring the education necessary to attain career goals. This booklet is designed for graduate science and engineering students currently in or soon to graduate from a university, as well as undergraduates in their third or fourth year of study who are deciding whether or not to pursue graduate education. The content has been reviewed by a number of student focus groups and an advisory committee that included students and representatives of several disciplinary societies. Careers in Science and Engineering offers advice on not only surviving but also enjoying a science- or engineering-related education and career– how to find out about possible careers to pursue, choose a graduate school, select a research project, work with advisers, balance breadth against specialization, obtain funding, evaluate postdoctoral appointments, build skills, and more. Throughout, Careers in Science and Engineering lists resources and suggests people to interview in order to gather the information and insights needed to make good education and career choices. The booklet also offers profiles of science and engineering professionals in a variety of careers. Careers in Science and Engineering will be important to undergraduate and graduate students who have decided to pursue a career in science and engineering or related areas. It will also be of interest to faculty, counselors, and education administrators.

Committee on Science, E. and P. Public (1998). Observations on the President’s Fiscal Year 1999 Federal Science and Technology Budget. Washington, D.C., National Academies Press.

In this report, the Committee on Science, Engineering, and Public Policy (COSEPUP) provides its observations on the federal science and technology (FS&T) portion of the president’s fiscal year (FY) 1999 submission. The FS&T budget (see box) reflects the federal investment in the creation of new knowledge and technologies and excludes such activities as the testing and evaluating of new weapons systems.

Committee on Science, E. and P. Public (1999). Capitalizing on Investments in Science and Technology. Washington, D.C., National Academies Press.

Although the United States is currently capitalizing on its investment in science and technology effectively, there remains much room for improvement. This volume identifies the ingredients for success in capitalizing on such investments to produce national benefits, assesses current U.S. performance, and identifies future challenges. The book cites specific examples and examines several cross-cutting issues. It explores the possibility that the national research portfolio is losing diversity as a result of less long-term research in critical fields such as networking and materials. It also examines the implications of imbalances in the supply of and demand for science and engineering talent in emerging interdisciplinary fields such as bioinformatics.

Committee on Science, E. and P. Public (1999). Evaluating Federal Research Programs : Research and the Government Performance and Results Act. Washington, D.C., National Academies Press.

Committee on Science, E. and P. Public (2000). Experiments in International Benchmarking of U.S. Research Fields. Washington, D.C., National Academies Press.

How can the federal government gauge the overall health of scientific research–as a whole and in its parts–and determine whether national funding adequately supports national research objectives? It is feasible to monitor US performance with field-by-field peer assessments. This might be done through the establishment of independent panels consisting of researchers who work in a field, individuals who work in closely related fields, and research’users’who follow the field closely. Some of these individuals should be outstanding foreign scientists in the field being examined. This technique of comparative international assessments is also known as international benchmarking. Experiments in International Benchmarking of U.S. Research Fields evaluates the feasibility and utility of the benchmarking technique. In order to do this, the report internationally benchmarks three fields: mathematics, immunology, and materials science and engineering, then summarizes the results of these experiments.

Committee on Science, E., et al. (1988). Research Briefings 1986. Washington, D.C., National Academies Press.

Prepared for the Office of Science and Technology Policy and the National Science Foundation, these briefings examine areas important to the progress of U.S. science and technology: the science of interfaces and thin films, decision making and problem solving, protein structure and biological function, and the prevention and treatment of viral diseases.

Committee on Science Education, K., et al. (1999). Global Perspectives for Local Action : Using TIMSS to Improve U.S. Mathematics and Science Education. Washington, D.C., National Academies Press.

The Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) raised the alarm about U.S. mathematics and science education. Most Americans are now aware that U.S. students lag behind their peers in other developed nations. In one state, the legislature reacted by lengthening the school year, assuming that more time on academic content would boost student performance. Some educators have fixed the blame on the mathematics and science curricula typically used in U.S. schools. Does the problem lie in the curricula, instruction, or the system of support available to teachers? This book presents the first comprehensive analysis of TIMSS study–a half-million students from 15,000 schools around the world. It presents detailed reports on three major aspects of education, including curriculum issues, teaching practices, and school support.

Committee on Science, T., et al. (1999). The Pervasive Role of Science, Technology, and Health in Foreign Policy : Imperatives for the Department of State. Washington, D.C., National Academies Press.

Issues involving science, technology, and health (STH) have moved to the forefront of the international diplomatic agenda. Other vital issues linked to technological developments pervade longer-range foreign policy concerns. Thus, STH considerations are often central to the Department of State’s bilateral and multilateral interactions with other governments. STH aspects play a large role in discussions of such critical topics as nuclear nonproliferation, use of outer space, population growth, adequate and safe food supply, climate change, infectious diseases, energy resources, and competitiveness of industrial technologies. In addressing these issues, expert STH knowledge is essential to the anticipation and resolution of problems and to the achievement of foreign policy goals. The Department, recognizing that it requires strengthened capabilities to address such an array of topics, asked for suggestions by the National Research Council as to how it could better deal with foreign policy issues with STH content.

Committee on Scientific Evaluation of, W. I. C. N. R. C. and M. Institute of (1996). WIC Nutrition Risk Criteria : A Scientific Assessment. Washington, D.C., National Academies Press.

This book reviews the scientific basis for nutrition risk criteria used to establish eligibility for participation in the U.S. Department of Agriculture’s Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC). The volume also examines the specific segments of the WIC population at risk for each criterion, identifies gaps in the scientific knowledge base, formulates recommendations regarding appropriate criteria, and where applicable, recommends values for determining who is at risk for each criterion. Recommendations for program action and research are made to strengthen the validity of nutrition risk criteria used in the WIC program.

Committee on Space, D., et al. (1995). Orbital Debris : A Technical Assessment. Washington, D.C., National Academies Press.

Since the beginning of space flight, the collision hazard in Earth orbit has increased as the number of artificial objects orbiting the Earth has grown. Spacecraft performing communications, navigation, scientific, and other missions now share Earth orbit with spent rocket bodies, nonfunctional spacecraft, fragments from spacecraft breakups, and other debris created as a byproduct of space operations. Orbital Debris examines the methods we can use to characterize orbital debris, estimates the magnitude of the debris population, and assesses the hazard that this population poses to spacecraft. Potential methods to protect spacecraft are explored. The report also takes a close look at the projected future growth in the debris population and evaluates approaches to reducing that growth. Orbital Debris offers clear recommendations for targeted research on the debris population, for methods to improve the protection of spacecraft, on methods to reduce the creation of debris in the future, and much more.

Committee on, T., et al. (1996). Toxicological and Performance Aspects of Oxygenated Motor Vehicle Fuels. Washington, D.C., National Academies Press.

This book reviews a draft report from the federal government that assesses the effects of oxygenated gasoline on public health, air quality, fuel economy, engine performance, and water quality. In addition to evaluating the scientific basis of the report, the book identifies research needed to better understand the impacts of oxygenated fuels. Methyl tertiary-butyl ether (MTBE), which is intended to reduce carbon monoxide pollution during winter, is the most commonly used additive in the federal oxygenated fuels program. MTBE has been implicated in complaints by the public of headaches, coughs, and nausea. Other questions have been raised about reduced fuel economy and engine performance and pollution of ground water due to the use of MTBE in gasoline. The book provides conclusions and recommendations about each major topic addressed in the government’s report.

Committee on Technology Policy Options in a Global, E. and E. National Academy of (1993). Mastering a New Role : Shaping Technology Policy for National Economic Performance. Washington, D.C., National Academies Press.

This book examines the changing character of commercial technology development and diffusion in an integrated global economy and its implications for U.S. public policies in support of technological innovation. The volume considers the history, current practice, and future prospects for national policies to encourage economic development through both direct and indirect government support of technological advance.

Committee on the Department of Energy-Office of, S., et al. (1997). Peer Review in the Department of Energy-Office of Science and Technology : Interim Report. Washington, D.C, National Academies Press.

The Office of Science and Technology (OST) of the U.S. Department of Energy’s (DOE’s) Office of Environmental Management (EM) recently has instituted a peer review program that uses the American Society of Mechanical Engineers (ASME), with administrative and technical support provided by the Institute for Regulatory Science (RSI), to conduct peer reviews of technologies (or groups of technologies) at various stages of development. OST asked the NRC to convene an expert committee to evaluate the effectiveness of its new peer review program and to make specific recommendations to improve the program, if appropriate. This is the first of two reports to be prepared by this committee on OST’s new peer review program. OST requested this interim report to provide a preliminary assessment of OST’s new peer review program. In the final report, the committee will provide a more detailed assessment of OST’s peer review program after its first complete annual cycle.

Committee on the Human Dimensions of Global, C., et al. (1999). Human Dimensions of Global Environmental Change : Research Pathways for the Next Decade. Washington, D.C., National Academies Press.

This publication is extracted from a much larger report, Global Environmental Change: Research Pathways for the Next Decade, which addresses the full range of the scientific issues concerning global environmental change and offers guidance to the scientific effort on these issues in the United States. This volume consists of Chapter 7 of that report,”Human Dimensions of Global Environmental Change,”which was written for the report by the Committee on the Human Dimensions of Global Change of the National Research Council (NRC). It provides findings and conclusions on the key scientific questions in human dimensions research, the lessons that have been learned over the past decade, and the research imperatives for global change research funded from the United States.

Committee on the, P., et al. (1997). Ada and Beyond : Software Policies for the Department of Defense. Washington, D.C., National Academies Press.

The Ada programming language was created by the U.S. Department of Defense (DOD) nearly two decades ago to provide a general-purpose programming language for defense and commercial use, but has evolved into a niche solution for safety-critical systems, primarily in defense applications. Ada and Beyond presents an approach for the DOD to move beyond the debate over its policy that requires the use of Ada for all new software development. It describes the importance of the software engineering process and recommends to DOD mechanisms for more effective review of software development and improved collection of data on software project outcomes. The volume also analyzes the technical, empirical, and business cases for using Ada and other programming languages, makes recommendations regarding the appropriate conditions under which DOD should continue to require the use of Ada, and details activities that require funding by DOD in order for Ada to remain a viable programming language.

Committee on the Possible Effects of Electromagnetic Fields on Biologic, S., et al. (1997). Possible Health Effects of Exposure to Residential Electric and Magnetic Fields. Washington, D.C., National Academies Press.

Can the electric and magnetic fields (EMF) to which people are routinely exposed cause health effects? This volume assesses the data and draws conclusions about the consequences of human exposure to EMF. The committee examines what is known about three kinds of health effects associated with EMF: cancer, primarily childhood leukemia; reproduction and development; and neurobiological effects. This book provides a detailed discussion of hazard identification, dose-response assessment, exposure assessment, and risk characterization for each. Possible Health Effects of Exposure to Residential Electric and Magnetic Fields also discusses the tools available to measure exposure, common types of exposures, and what is known about the effects of exposure. The committee looks at correlations between EMF exposure and carcinogenesis, mutagenesis, neurobehavioral effects, reproductive and developmental effects, effects on melatonin and other neurochemicals, and effects on bone healing and stimulated cell growth.

Committee on the, S., et al. (1993). Solid-Earth Sciences and Society. Washington, D.C., National Academies Press.

As environmental problems move upward on the public agenda, our knowledge of the earth’s systems and how to sustain the habitability of our world becomes more critical. This volume reports on the state of earth science and outlines a research agenda, with priorities keyed to the real-world challenges facing human society. The product of four years of development with input from more than 200 earth-science specialists, the volume offers a wealth of historical background and current information on Plate tectonics, volcanism, and other heat-generated earth processes. Evolution of our global environment and of life itself, as revealed in the fossil record. Human exploitation of water, fossil fuels, and minerals. Interaction between human populations and the earth’s surface, discussing the role we play in earth’s systems and the dangers we face from natural hazards such as earthquakes and landslides. This volume offers a comprehensive look at how earth science is currently practiced and what should be done to train professionals and adequately equip them to find the answers necessary to manage more effectively the earth’s systems. This well-organized and practical book will be of immediate interest to solid-earth scientists, researchers, and college and high school faculty, as well as policymakers in the environmental arena.

Committee on the Scientific Bases for the Preservation of the, H., et al. (1992). The Scientific Bases for the Preservation of the Hawaiian Crow. Washington, D.C., National Academies Press.

The Hawaiian Crow, or’Alala, once an inhabitant of large forested areas of Hawaii, is now found only in the wild in a relatively small area of the central Kona coast. The decline of the’Alala is part of a larger phenomenon of reduction and extinction of forest birds throughout Polynesia that has been associated with human colonization. It is a symptom of underlying ecological problems. In this book, a committee of experts in ornithology, captive propagation, conservation biology, population genetics, and ecology analyzes existing data about the’Alala and details its findings, conclusions, and recommendations concerning recovery efforts for this endangered bird.

Committee on the Strategic Assessment of the, U. S. D. o. E. s. C. P., et al. (1999). Coal : Energy for the Future. Washington, D.C., National Academies Press.

The U.S. Department of Energy (DOE) was given a mandate in the 1992 Energy Policy Act (EPACT) to pursue strategies in coal technology that promote a more competitive economy, a cleaner environment, and increased energy security. Coal evaluates DOE’s performance and recommends priorities in updating its coal program and responding to EPACT. This volume provides a picture of likely future coal use and associated technology requirements through the year 2040. Based on near-, mid-, and long-term scenarios, the committee presents a framework for DOE to use in identifying R&D strategies and in making detailed assessments of specific programs. Coal offers an overview of coal-related programs and recent budget trends and explores principal issues in future U.S. and foreign coal use. The volume evaluates DOE Fossil Energy R&D programs in such key areas as electric power generation and conversion of coal to clean fuels. Coal will be important to energy policymakers, executives in the power industry and related trade associations, environmental organizations, and researchers.

Committee on the Study of Live Fire Survivability Testing of the, F. A., et al. (1995). Live Fire Testing of the F-22. Washington, D.C., National Academies Press.

The Live Fire Test Law mandates realistic survivability and lethality testing of covered systems or programs. A provision of the law permits the Secretary of Defense to waive tests if live fire testing would be’unreasonably expensive and impractical.’Though no waiver was requested before the F-22 program entered engineering and manufacturing development, the Defense Department later asked that Congress enact legislation to permit a waiver to be granted retroactively. Rather than enact such legislation, Congress requested a study to explore the pros and cons of full-scale, full-up testing for the F-22 aircraft program. The book discusses the origin of testing requirements, evaluates the practicality, affordability, and cost-benefit of live fire tests, and examines the role of testing, modeling, and data bases in vulnerability assessment.

Committee on Time, H., et al. (1992). Time Horizons and Technology Investments. Washington, D.C., National Academies Press.

It is frequently argued that U.S. corporations have shorter time horizons for planning and investment than their Japanese and German competitors. This argument, though widely accepted in studies of U.S. competitiveness, has rarely been examined in depth. Time Horizons and Technology Investments explores the evidence that some U.S. corporations consistently select projects biased toward short-term return and addresses factors influencing the time-related preferences of U.S. corporate managers in selecting projects for investment. It makes recommendations to policymakers and managers about policies to mitigate negative external influences and about strategies to remove internal biases toward noncompetitive decisions.

Committee on Undergraduate Science, E. (1997). Science Teaching Reconsidered : A Handbook. Washington, D.C., National Academies Press.

Effective science teaching requires creativity, imagination, and innovation. In light of concerns about American science literacy, scientists and educators have struggled to teach this discipline more effectively. Science Teaching Reconsidered provides undergraduate science educators with a path to understanding students, accommodating their individual differences, and helping them grasp the methods–and the wonder–of science. What impact does teaching style have? How do I plan a course curriculum? How do I make lectures, classes, and laboratories more effective? How can I tell what students are thinking? Why don’t they understand? This handbook provides productive approaches to these and other questions. Written by scientists who are also educators, the handbook offers suggestions for having a greater impact in the classroom and provides resources for further research.

Committee on Undersea, V., et al. (1996). Undersea Vehicles and National Needs. Washington, D.C., National Academies Press.

The United States faces decisions requiring information about the oceans in vastly expanded scales of time and space and from oceanic sectors not accessible with the suite of tools now used by scientists and engineers. Advances in guidance and control, communications, sensors, and other technologies for undersea vehicles can provide an opportunity to understand the oceans’influence on the energy and chemical balance that sustains humankind and to manage and deliver resources from and beneath the sea. This book assesses the state of undersea vehicle technology and opportunities for vehicle applications in science and industry. It provides guidance about vehicle subsystem development priorities and describes how national research can be focused most effectively.

Committee on, U. S. G. S., et al. (1997). Watershed Research in the U.S. Geological Survey. Washington, D.C., National Academies Press.

Watershed research is conducted by the U.S. Geological Survey (USGS) to expand our understanding of basic hydrologic mechanisms and their responses at the watershed scale and to provide information that serves as the basis for water and environmental management activities carried out largely by other governmental and private entities. The work of the USGS in this area is carried out by its Water Resources Division and occurs in three general program areas: basic research, regional and site assessments, and data collection. These activities are becoming increasingly important, especially in the context of water and environmental management, where contemporary problems are being approached more than ever on an integrated ecosystems or watershed basis and where the underlying physical, chemical, and biological science is complex. Although the value of this type of hydrologic research is well recognized within the USGS, available financial resources to support it remain modest. Thus, this study seeks to help maximize the effectiveness of the agency’s work. The study took two years, during which time the committee visited field sites, received briefings, reviewed descriptive materials, deliberated toward conclusions, and wrote this report. Recommendations are intended to assist the USGS in improving its overall strategy for work in this area; descriptions of a number of scientific opportunities are included, and appropriate circumstances for collaboration with and support for others are identified.

Committee on Utilization of Technologies Developed at Russian, R. and I. Educational (1998). Technology Commercialization : Russian Challenges, American Lessons. Washington, DC, National Academies Press.

This collection of papers-by American and Russian specialists-addresses a variety of legal, regulatory, institutional, and financial issues that can promote or hinder technology commercialization. The book is the result of a series of workshops organized by the National Research Council with the Russian Academy of Sciences on commercialization of technologies, particularly those developed at research and educational institutions. Technology Commercialization concludes with a list of actions, programs, and policies which warrant further consideration as Russia tries to improve the success of technology commercialization. This book will be of interest to those concerned with small-business development in post-communist states, university technology management, and comparative technology commercialization.

Committee on Xenograft Transplantation: Ethical, I., et al. (1996). Xenotransplantation : Science, Ethics, and Public Policy. Washington, D.C., National Academies Press.

Xenotransplantation involves the transplantation of cells, tissues, and whole organs from one species to another. Interest in animal-to-human xenotransplants has been spurred by the continuing shortage of donated human organs and by advances in knowledge concerning the biology of organ and tissue rejection. The scientific advances and promise, however, raise complex questions that must be addressed. This book considers the scientific and medical feasibility of xenotransplantation and explores the ethical and public policy issues surrounding the possibility of renewed clinical trials. The volume focuses on the science base of xenotransplantation, public health risks of infectious disease transmission, and ethical and public policy issues, including the views of patients and their families.

Committee to Evaluate the, U. S. N. s. E. L. F. S. C. E. M. P., et al. (1997). An Evaluation of the U.S. Navy’s Extremely Low Frequency Submarine Communications Ecological Monitoring Program. Washington, D.C., National Academies Press.

The U.S. Navy established an ecological monitoring program to determine whether electric and magnetic fields from extremely low frequency (ELF) communications systems influenced plant and animal populations near the transmitting facilities. Although some of the researchers believe that a few biological changes might have occurred, they concluded that the results do not indicate significant adverse ecological effects. This book evaluates the 11 ecological studies of the Navy’s monitoring program and examines the adequacy of experimental design, the data collection and analysis, and the soundness of the conclusions. It also addresses whether the monitoring program was capable of detecting subtle effects due to ELF exposure and examines the biological changes observed by some program researchers, such as enhanced tree growth.

Committee to Identify Strategies to Raise the Profile of Substance, A., et al. (1997). Dispelling the Myths About Addiction : Strategies to Increase Understanding and Strengthen Research. Washington, D.C., National Academies Press.

Every year about half a million men, women, and children in the United States die from the effects of using nicotine, alcohol, and illegal drugs: one of every four American deaths. Yet research to solve this terrible problem is often perceived as less important than other types of biomedical investigation. Focusing on four major classes of drugs with the greatest social and economic impact–nicotine, alcohol, opioids, and stimulants–Dispelling the Myths About Addiction examines what is known about addiction and what is needed to develop a talented cadre of investigators and to educate the public about addiction research. The committee explores these areas: Economic costs of addiction. What has been learned about addiction from research into basic neurobiology and the brain, psychosocial and behavioral factors, and epidemiology. Education and training of researchers and the research infrastructure. Public perceptions and their impact on public policy in this field. This volume outlines the challenges and opportunities in addiction research today and makes recommendations to educators, treatment professionals, public and private institutions, and others for how to build support for addiction research and treatment.

Committee to Review the Health Effects in Vietnam Veterans of Exposure to, H. and M. Institute of (1996). Veterans and Agent Orange : Update 1996. Washington, D.C., National Academies Press.

This book updates and evaluates the available scientific evidence regarding statistical associations between diseases and exposure to dioxin and other chemical compounds in herbicides used in Vietnam, focusing on new scientific studies and literature published since the release of Veterans and Agent Orange (1994). The update gives special attention to the relationship between exposure to herbicides and the development of birth defects and transient peripheral neuropathy, as well as the relationship between exposure to herbicides and the subsequent development of prostate, hepatobiliary, nasopharyngeal, and other cancers. The book also explores the relationship between the length of time since first exposure and the possible risk of cancer development. It reviews and summarizes the strength of scientific evidence concerning the association between herbicide use in Vietnam and each disease suspected to be associated with such exposure.

Committee to Review the Health Effects in Vietnam Veterans of Exposure to, H. and M. Institute of (1999). Veterans and Agent Orange : Update 1998. Washington, D.C., National Academies Press.

Third in a series of six congressionally mandated studies occurring biennially, this book is an updated review and evaluation of the available scientific evidence regarding the statistical association between exposure to herbicides used in Vietnam and various adverse health outcomes suspected to be linked with such exposures. As part of the review, the committee convened a workshop at which issues surrounding the reanalysis and the combination of existing data on the health effects of herbicide and dioxin exposure were addressed. This book builds upon the information developed by the IOM committees responsible for the 1994 original report, Veterans and Agent Orange, and Veterans and Agent Orange: Update 1996, but will focus on scientific studies and other information developed since the release of these reports. The two previous volumes have noted that sufficient evidence exists to link soft tissue sarcoma, non-Hodgkin’s lymphoma, Hodgkin’s disease, and chloracne with exposure. The books also noted that there is’limited or suggestive’evidence to show an association with exposure and a neurological disorder in veterans and with the congenital birth defect spina bifida in veterans’children. This volume will be critically important to both policymakers and physicians in the federal government, Vietnam veterans and their families, veterans organizations, researchers, and health professionals.

Committee to Review the, U. S. A. B. C. s. E. V. B. R., et al. (1998). Effectiveness of the United States Advanced Battery Consortium As a Government-Industry Partnership. Washington, D.C., National Academies Press.

This study by the National Research Council (NRC) was requested by DOE’s Office of Advanced Automotive Technologies. The study focuses on the processes used by the USABC to select, evaluate, and manage R&D projects on EV batteries in Phases I and II of the program.

Comnes, G. (1994). The Ethics of Indeterminacy in the Novels of William Gaddis. Gainesville, University Press of Florida.

Compa, L. A. and S. F. Diamond (1996). Human Rights, Labor Rights, and International Trade. Philadelphia, University of Pennsylvania Press.

Compaine, B. M. and W. H. Read (1999). The Information Resources Policy Handbook : Research for the Information Age. Cambridge, Mass, The MIT Press.

To understand the Information Age one must understand the concept of information as a resource. Like other basic resources such as energy and materials, information resources are building blocks of society. But unlike energy and materials, they are far more abundant and versatile. Information resources includes computers, telecommunications, the mass media, and financial services, all created or changed by the movement from analog to digital. This collection looks at the factors underlying digital technologies as well as the resulting public and strategic policy issues.In a rapidly evolving discipline, certain judgments are likely to change. To strike a balance between the more abstract concepts of enduring value and writings focused on current examples, each part of the book opens with a timeless’evergreen’chapter, followed by one or more’contemporary’chapters.ContributorsDaniel Bell, Anne Wells Branscomb, Benjamin M. Compaine, Derrick C. Huang, Martin C. Libicki, Patricia Hirl Longstaff, Robert Lucky, John F. McLaughlin, Lee McKnight, Vincent Mosco, W. Russell Neuman, Eli Noam, Anthony G. Oettinger, Ithiel deSola Pool, William H. Read, Jerome S. Rubin, Richard J. Solomon, Debra Spar, Ronald Alan Weiner, Janet Wikler

Conan, E. and H. Rousso (1998). Vichy : An Ever-present Past. Hanover, University Press of New England.

Description based on print version record.

Conant, J. B. Organic Syntheses. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Conard, R. (1997). Places of Quiet Beauty : Parks, Preserves, and Environmentalism. Iowa City, University Of Iowa Press.

Resource protection and public recreation policies have always been subject to the shifting winds of management philosophy governing both national and state parks. Somewhere in the balance, however, parks and preserves have endured as unique places of mind as well as matter. Places of Quiet Beauty allows us to see parks and preserves, forests and wildlife refuges—all those special places that the term “park” conjures up—as measures of our own commitment to caring for the environment. In this broad-ranging book, historian Rebecca Conard examines the complexity of American environmentalism in the twentieth century as manifest in Iowa’s state parks and preserves.

Concord, B. and J. Concord (1998). Cancun & Cozumel Alive. Edison, N.J., Hunter Publishing.

Includes index.

Condon, R. G. and J. Ogina (1996). The Northern Copper Inuit : A History. Norman, University of Oklahoma Press.

Cone, H. G. and V. University of (1996). Woman in American Literature. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Cone, J. and S. Ridlington (2000). The Northwest Salmon Crisis : A Documentary History. Corvallis, Or, Oregon State University Press.

Cone, J. H. (1999). Risks of Faith : The Emergence of a Black Theology of Liberation, 1968-1998. Boston, Beacon Press.

Cone, R. J. and P. L. Barnes-Svarney (1998). How the New Technology Works : A Guide to High-tech Concepts. Phoenix, AZ, Greenwood Publishing Group.

Confino, A. (1997). The Nation As a Local Metaphor : Wèurttemberg, Imperial Germany, and National Memory, 1871-1918. Chapel Hill, University of North Carolina Press.

All nations make themselves up as they go along, but not all make themselves up in the same way. In this study, Alon Confino explores how Germans turned national and argues that they imagined the nation as an extension of their local place. In 1871, the work of political unification had been completed, but Germany remained a patchwork of regions with different histories and traditions. Germans had to construct a national memory to reconcile the peculiarities of the region and the totality of the nation. This identity project, examined by Confino as it evolved in the southwestern state of WArttemberg, oscillated between failure and success. The national holiday of Sedan Day failed in the 1870s and 1880s to symbolically commingle localness and nationhood. Later, the idea of the Heimat, or homeland, did prove capable of representing interchangeably the locality, the region, and the nation in a distinct national narrative and in visual images. The German nationhood project was successful, argues Confino, because Germans made the nation into an everyday, local experience through a variety of cultural forms, including museums, school textbooks, popular poems, travel guides, posters, and postcards. But it was not unique. Confino situates German nationhood within the larger context of modernity, and in doing so he raises broader questions about how people in the modern world use the past in the construction of identity.

Confucius The Sayings of Confucius. Hoboken, N.J., Generic NL Freebook Publisher.

Congar, Y. M. J. (1953). After Nine Hundred Years : The Background of the Schism Between the Eastern and Western Churches. New York, Oxford University Press USA.

Translation of Neuf cents ans apráes, originally published as v. 1, pt. 1 of L’Eglise et les áeglises, 1054-1954.

Conger, J. A., et al. (1999). The Leader’s Change Handbook : An Essential Guide to Setting Direction and Taking Action. San Francisco, Calif, John Wiley & Sons, Inc. [US].

Congreve, W. The Double-dealer, a Comedy. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Congreve, W. Love for Love, a Comedy. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Congreve, W. The Old Bachelor. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Congreve, W. The Way of the World. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Conkin, P. K. (1995). The Uneasy Center : Reformed Christianity in Antebellum America. Chapel Hill, University of North Carolina Press.

Distinguished intellectual historian Paul Conkin offers the first comprehensive examination of mainline Protestantism in America, from its emergence in the colonial era to its rise to predominance in the early nineteenth century and the beginnings of its gradual decline in the years preceding the Civil War. He clarifies theological traditions and doctrinal arguments and includes substantive discussions of institutional development and of the order and content of worship. Conkin defines Reformed Christianity broadly, to encompass Presbyterians, Episcopalians, Congregationalists, Methodists, Calvinist Baptists, and all other denominations originating in the work of reformers other than Luther. He portrays growing unease and conflict within this center of American Protestantism before the Civil War as a result of doctrinal disputes (especially regarding salvation), scholarly and scientific challenges to evangelical Christianity, differences in institutional practices, and sectional disagreements related to the issue of slavery. Conkin grounds his study in a broad history of Western Christianity, and he integrates the South into his discussion, thereby offering a truly national perspective on the history of the Reformed tradition in America.

Conkin, P. K. (1997). American Originals : Homemade Varieties of Christianity. Chapel Hill, N.C., University of North Carolina Press.

In a work of striking breadth and clarity, Paul Conkin offers an even-handed and in-depth look at the major American-made forms of Christianity–a diverse group of religious traditions, each of which reflects a significant break from western Christian orthodoxy. Identifying six distinctive types, Conkin examines the major denominations representative of each original variety of American Christianity: restoration (Churches of Christ, Disciples of Christ); humanistic (Unitarians, Universalists); apocalyptic (Adventists, Jehovah’s Witnesses); Mormon (Church of Jesus Christ of Latter-day Saints); spiritual (Christian Science, Unity); and ecstatic (Holiness and Pentecostal denominations). Focusing on the early years and maturation of these groups, he discusses their founders and leaders, origins and Old World roots, and essential doctrines and practices. Conkin closes each chapter with a guide to further reading. The first comprehensive survey of these American originals, this book will serve as a valuable resource on a number of religious traditions whose members not only comprise a significant percentage of the American population but also make up an increasing proportion of Christian converts worldwide.

Conkin, P. K. (1998). When All the Gods Trembled : Darwinism, Scopes, and American Intellectuals. Lanham, Md, Rowman & Littlefield.

Conkling, H. and V. University of (1995). Poems by a Little Girl. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Conley, D. (1999). Being Black, Living in the Red : Race, Wealth, and Social Policy in America. Berkeley, Calif, University of California Press.

Conley, J. J. and J. W. Koterski (1999). Prophecy and Diplomacy : The Moral Doctrine of John Paul II: a Jesuit Symposium. Bronx, N.Y., Oxford University Press USA.

Conley, R. J. (1995). Mountain Windsong : A Novel of the Trail of Tears. Norman, Okla, University of Oklahoma Press.

Set against the tragic events of the Cherokees’removal from their traditional lands in North Carolina to Indian Territory between 1835-1838, Mountain Windsong is a love story that brings to life the suffering and endurance of the Cherokee people. It is the moving tale of Waguli (Whippoorwill’) and Oconeechee, a young Cherokee man and woman separated by the Trail of Tears. Just as they are about to be married, Waguli is captured be federal soldiers and, along with thousands of other Cherokees, taken west, on foot and then by steamboat, to what is now eastern Oklahoma. Though many die along the way, Waguli survives, drowning his shame and sorrow in alcohol. Oconeechee, among the few Cherokees who remain behind, hidden in the mountains, embarks on a courageous search for Waguli. Robert J. Conley makes use of song, legend, and historical documents to weave the rich texture of the story, which is told through several, sometimes contradictory, voices. The traditional narrative of the Trail of Tears is told to a young contemporary Cherokee boy by his grandfather, presented in bits and pieces as they go about their everyday chores in rural North Carolina. The telling is neiter bitter nor hostile; it is sympathetic by unsentimental. An ironic third point of view, detached and often adversarial, is provided by the historical documents interspersed through the novel, from the text of the removal treaty to Ralph Waldo Emerson’s letter to the president of the United States in protest of the removal. In this layering of contradictory elements, Conley implies questions about the relationships between history and legend, storytelling and myth-making. Inspired by the lyrics of Don Grooms’s song’Whippoorwill,’which open many chapters in the text, Conley has written a novel both meticulously accurate and deeply moving.

Conley, R. J. (1998). The Meade Solution. Niwot, Colo, University Press of Colorado.

Conn, H. O., et al. (2000). Spontaneous Bacterial Peritonitis : The Disease, Pathogenesis, and Treatment. New York, CRC Press.

The only book published devoted entirely to spontaneous bacterial peritonitis (SBP), this unique volume details the discovery, pathophysiology, diagnosis, prevalence, prognosis, treatment, and prevention of SBP, analyzing the various syndromes that constitute SBP and its related disorders. Highlights disorders, procedures, and substances that encourage or prevent bacterial translocation, the essence of SBP.Written by the clinicians who first recognized, defined, and studied this syndrome and its variants, Spontaneous Bacterial Peritonitisdiscusses in-depth the critical role of bacterial translocation in SBP and the many factors that may induce and prevent its occurrence compares the efficacy and adverse effects of antibiotic agents, their routes of administration, dosages, and durations of therapy presents in detail antibiotics and other therapies that prevent SBP examines the prevalence and significance of renal dysfunction in SBP focuses on liver transplantation in managing and preventing SBP and cirrhosis considers why SBP may occur in patients with disorders other than and in the absence of cirrhosis or liver disease assesses studies that compare large volume paracentesis with diuretic therapy, portal decompressive procedures, and peritoneovenous anastomoses and more!Citing more than 1000 references that document clinical trials performed around the world, Spontaneous Bacterial Peritonitis is an all-inclusive reference ideally suited for internists, hepatologists, gastroenterologists, family practitioners, infectious disease specialists and researchers, and medical students.

Connah, R. (1998). Welcome to the Hotel Architecture. Cambridge, Mass, MIT Press.

Departing from conventional genres of architectural writing, Roger Connah presents an original and wry reflection on the fickle but exciting role that language, semantics, and philosophy have played this century in relation to architecture. Welcome to the Hotel Architecture is a five-part’anti-epic’poem on the culture of architecture–its tribes and inventions, the spectacular and vernacular, and the processes through which names and movements are secured, erased, forgotten, and manipulated.Using various styles and poetic approaches mimetic of the restless adventures, swerves, and hijacks of language and philosophy in architecture, Connah takes us on an eccentric hop, skip, and jump along the compound walls of architecture and eventually to the Hotel Architecture itself, where we witness a New Year’s Eve symposium on December 31, 1999, that is truly carnivalesque. As we wander through the foyer to the Digital Lounge, where the DITTO conference is taking place, we hear some guests raising their glasses to Gin and Tectonica, others saying good-bye to the rhetoric of the last century, while others still cling to literary theory and philosophical thinness. Following the midnight hour, the crews finally arrive to clean up the mess left over from the architecture wars of the last century. Welcome to the Hotel Architecture! A project to build, a new accommodation, from degree zero to top speed, an architecture of true’unrest’for the next millennium.Along with Paul Valéry’s Eupalonius, or the Architect, Le Corbusier’s Poem of the Right Angle, and Paul Muldoon’s Shining Brow, this is one of only a handful of long poems devoted to the subject of architecture written in the twentieth century. Certainly, it is one of the most unorthodox treatments of architecture in any genre since Connah’s last tour de force of criticism, Writing Architecture: Fantomas Fragments Fictions, insinuated itself upon the discipline.

Connell, N. D. and R.-A. Ollar (1999). Molecular Mycobacteriology : [techniques and Clinical Applications]. New York, Marcel Dekker.

Connellan, T. K. and R. Zemke (1993). Sustaining Knock Your Socks off Service. New York, AMACOM.

Connelly, T. L. and B. L. Bellows (1982). God and General Longstreet : The Lost Cause and the Southern Mind. Baton Rouge, Louisiana State University Press.

Conniff, J. (1994). The Useful Cobbler : Edmund Burke and the Politics of Progress. Albany, State University of New York Press.

Conniff, M. L. (1999). Populism in Latin America. Tuscaloosa, University of Alabama Press.

Connolly, J. and A. âO Cathasaigh (1997). The Lost Writings. London, Pluto Press.

Connolly, T. E. (1965). Swinburne’s Theory of Poetry. [Albany], State University of New York Press.

Connon, B. (2000). Beverley Nichols : A Life. Portland, Or, Timber Press, Inc.

Conord, B. W. and J. Conord (1998). Adventure Guide to the Yucatan Including Cancun & Cozumel. Edison, N.J., Hunter Publishing.

Conover, C. T. (1998). The Art of Astute Investing : Building Wealth with No-load Mutual Funds. New York, AMACOM.

Conrad, D. C. and B. E. Frank (1995). Status and Identity in West Africa : Nyamakalaw of Mande. Bloomington, Ind, Indiana University Press.

Conrad, J. Almayer’s Folly. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Conrad, J. Amy Foster. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Conrad, J. The Arrow of Gold. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Conrad, J. Chance – a Tale of Two Cities. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Conrad, J. The End of the Tether. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Conrad, J. Falk. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Conrad, J. Lord Jim. Raleigh, N.C., Generic NL Freebook Publisher.

Stripped of his seaman’s license, convinced of his own cowardice, Jim sets out on a tragic and transcendent search for redemption.

Conrad, J. The Mirror of the Sea. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Conrad, J. Nostromo : A Tale of the Seaboard. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Conrad, J. Notes on Life and Letters. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Conrad, J. The Rescue. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Conrad, J. The Secret Sharer. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Conrad, J. Some Reminiscences. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Conrad, J. To-morrow. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Conrad, J. ‘Twixt Land and Sea. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Conrad, J. Typhoon: Selections. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Conrad, J. Within the Tides. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Conrad, J. Youth. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Conrad, J. and D. C. R. A. Goonetilleke (1999). Heart of Darkness. Peterborough, Ont, Broadview Press.

Edited by a leading figure in’the Conrad controversy’

Conrad, J. and V. University of (1996). Falk : Amy Foster, To-morrow. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Conrad, J. and V. University of (1996). Heart of Darkness. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Conrad, J. and V. University of (1996). An Outcast of the Islands. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Conrad, J. and V. University of (1996). The Secret Sharer. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Conrad, J. and V. University of (1996). The Shadow Line : A Confession. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Conrad, J. and V. University of (1996). Youth and Two Other Stories. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Conrad, J. and V. University of (1997). A Personal Record. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Conrad, J. and V. University of (1998). Tales of Unrest. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Conrad, J. and V. University of (1998). Typhoon. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Conrad, J. L. (1997). The Young Lions : Confederate Cadets at War. Mechanicsburg, Pa, Stackpole Books [NBN].

Focusing on the military school cadets who fought for the Confederacy in the Civil War, this is’the first thorough examination of the interrelationships and common challenges of the South’s major military colleges, giving a detailed history of these Southern institutions. The author discusses the cadets’day-to-day lives as well as the academic and military systems of the schools.’–Jacket.

Conroy, M. S. (1998). Emerging Democracy in Late Imperial Russia : Case Studies on Local Self-government (the Zemstvos), State Duma Elections, the Tsarist Government, and the State Council Before and During World War I. Niwot, Colo, University Press of Colorado.

Conser, W. H. and S. B. Twiss (1992). Experience of the Sacred : Readings in the Phenomenology of Religion. Hanover, N.H., University Press of New England.

Description based on print version record.

Constable, G. (1995). Three Studies in Medieval Religious and Social Thought : The Interpretation of Mary and Martha, the Ideal of the Imitation of Christ, the Orders of Society. Cambridge [England], Cambridge University Press.

This volume concentrates on the changes in religious thought and institutions in the eleventh and twelfth centuries, and includes not only monks and nuns but also less organised types of life such as hermits, recluses, crusaders, and penitents. It is complimentary to Professor Constable’s subsequent book, The Reformation of the Twelfth Century (now also published as a paperback), but is dissimilar to it in examining three themes over a long period, from late Antiquity to the seventeenth century, in order to show how they changed over time.

Constable, H. Diana : Or, The Excellent Conceitful Sonnets of H.C. Augmented with Diuers Quatorzains of Honorable and Lerned Personages. Eugene, Ore, Generic NL Freebook Publisher.

Constable, N. (1994). Christian Souls and Chinese Spirits : A Hakka Community in Hong Kong. Berkeley, University of Calif. Press.

Consulting, A. L. M., et al. (1996). Doing Business in Russia. Lincolnwood, Ill, NTC Contemporary.

Conte, G. B. (1996). The Hidden Author : An Interpretation of Petronius’s Satyricon. Berkeley, University of California Press.

The Satyricon of Petronius, a comic novel written in the first century A.D., is famous today primarily for its amazing banquet tale,’Trimalchio’s Feast.’But this episode is only one part of the larger picture of life during Nero’s rule presented in the work. In this accessible discussion of Petronius’s masterful use of parody, Gian Biagio Conte offers an interpretation of the Satyricon as a whole. He combines the scholarly precision of close reading with a significant, original theoretical model.At the heart of his interpretation, Conte reveals the technique of the’hidden author’that Petronius employs at the expense of his characters, in particular the teller of the story, Enclopius. By remaining hidden outside the narrative, Petronius invites the reader to smile at the folies de grandeur that occur in a culture of scholars and declaimers. Yet as Conte shows, behind the parody and inexhaustible humor of the Satyricon lies an unexpectedly serious lament. For those familiar with the Satyricon, as well as for new readers, Conte’s book will be a reliable, enjoyable guide to the wonders the Satyricon contains.

Contino, R. M. (1998). Negotiating Business Equipment Leases. New York, AMACOM.

Includes index.

Converse, E. V. (2005). Circling the Earth : United States Plans for a Postwar Overseas Military Base System, 1942-1948. Maxwell Air Force Base, Ala, Air University Press.

Convery, F. J. (1995). Applying Environmental Economics in Africa. Washington, D.C., World Bank Publications.

Conway, A. and V. Jones (1998). Canadian Companies in Japan : Lessons From Experience. Calgary, University of Calgary Press.

Conwell, R. H., et al. (1995). Acres of Diamonds. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Conyers, J. L. (1999). Black Lives : Essays in African American Biography. Armonk, N.Y., Routledge.

The chapters in this text comprise biographical sketches of previously unknown (or lesser known) African-Americans, among them General Daniel Chappie James Jr; William Levi Dawson (composer); Vinnette Carroll (director and playwright); and Elizabeth Ross Haynes (political speaker and activist).

Cook, A. (1993). Canons and Wisdoms. Philadelphia, University of Pennsylvania Press.

Cook, C. E. (1998). Lobbying for Higher Education : How Colleges and Universities Influence Federal Policy. Nashville, Vanderbilt University Press.

Cook, F. A. and V. University of (1996). The Giant Indians of Tierra Del Fuego. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Cook, H. F. (1998). The Protection and Conservation of Water Resources : A British Perspective. Chichester, John Wiley and Sons, Inc.

Cook, H. F. and T. Williamson (1999). Water Management in the English Landscape : Field, Marsh and Meadow. Edinburgh, Edinburgh University Press.

Cook, J. H. (1992). Fifty Years on the Old Frontier As Cowboy, Hunter, Guide, Scout, and Ranchman. Norman, University of Oklahoma Press.

Cover title: 50 years on the old frontier.

Cook, J. S. (1991). The Elements of Speechwriting and Public Speaking. New York, Macmillan.

Cook, J. W. (1999). Morality and Cultural Differences. New York, N.Y., Oxford University Press.

The scholars who defend or dispute moral relativism, the idea that a moral principle cannot be applied to people whose culture does not accept it, have concerned themselves with either the philosophical or anthropological aspects of relativism. This study shows that in order to arrive at a definitive appraisal of moral relativism, it is necessary to understand and investigate both its anthropological and philosophical aspects. Carefully examining the arguments for and against moral relativism, Cook exposes not only that anthropologists have failed in their attempt to support relativism with evidence of cultural differences, but that moral absolutists have been equally unsuccessful in their attempts to refute it. He argues that these conflicting positions are both guilty of an artificial and unrealistic view of morality and proposes a more subtle and complex account of morality.

Cook, M. (1998). Personnel Selection : Adding Value Through People. Chichester, John Wiley and Sons, Inc.

Rev. ed. of: Personnel selection and productivity. 2nd ed. c1993.

Cook, M. and C. W. Cook (2000). Competitive Intelligence : Create an Intelligent Organization and Compete to Win. London, Kogan Page.

Cook, M. F. and A. American Management (1992). The AMA Handbook for Employee Recruitment and Retention. New York, AMACOM.

Cook, N. D. and W. G. Lovell (1991). Secret Judgments of God : Old World Disease in Colonial Spanish America. Norman, University of Oklahoma Press.

Selected and edited papers from the 46th International Congress of Americanists, held in Amsterdam, Netherlands, in 1988.

Cook, P. R. (1999). Music, Cognition, and Computerized Sound : An Introduction to Psychoacoustics. Cambridge, Mass, The MIT Press.

How hearing works and how the brain processes sounds entering the ear to provide the listener with useful information are of great interest to psychologists, cognitive scientists, and musicians. However, while a number of books have concentrated on individual aspects of this field, known as psychoacoustics, there has been no comprehensive introductory coverage of the multiple topics encompassed under the term. Music, Cognition, and Computerized Sound is the first book to provide that coverage, and it does so via a unique and useful approach.The book begins with introductory chapters on the basic physiology and functions of the ear and auditory sections of the brain, then proceeds to discuss numerous topics associated with the study of psychoacoustics, including cognitive psychology and the physics of sound. The book has a particular emphasis on music and computerized sound. An accompanying download includes many sound examples to help explicate the text and is available with the code included in the book at http://mitpress.mit.edu/mccs. The contributing authors include John Chowning, Perry R. Cook, Brent Gillespie, Daniel J. Levitin, Max Mathews, John Pierce, and Roger Shepard.

Cook, R. J. (1994). Human Rights of Women : National and International Perspectives. Philadelphia, University of Pennsylvania Press.

Cook, S. (2000). Customer Care : How to Create an Effective Customer Focus. London, Kogan Page.

Cooke, A. Z. (1994). Natural Wonders of Southern California : A Guide to Parks, Preserves & Wild Places. Castine, Me, NTC Contemporary.

Includes index.

Cooke, E. The Sot-weed Factor. Eugene, Ore, Generic NL Freebook Publisher.

Cooke, J. (1996). Early Sensory Skills. Bicester, Speechmark Publishing Ltd.

Cooke, J. P. and V. University of (1997). Religion and Chemistry. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Cooke, M. (1996). Women and the War Story. Berkeley, University of California Press.

In a book that radically and fundamentally revises the way we think about war, Miriam Cooke charts the emerging tradition of women’s contributions to what she calls the’War Story,’a genre formerly reserved for men. Concentrating on the contemporary literature of the Arab world, Cooke looks at how alternatives to the master narrative challenge the authority of experience and the permission to write. She shows how women who write themselves and their experiences into the War Story undo the masculine contract with violence, sexuality, and glory. There is no single War Story, Cooke concludes; the standard narrative—and with it the way we think about and conduct war—can be changed.As the traditional time, space, organization, and representation of war have shifted, so have ways of describing it. As drug wars, civil wars, gang wars, and ideological wars have moved into neighborhoods and homes, the line between combat zones and safe zones has blurred. Cooke shows how women’s stories contest the acceptance of a dyadically structured world and break down the easy oppositions—home vs. front, civilian vs. combatant, war vs. peace, victory vs. defeat—that have framed, and ultimately promoted, war.

Cooke, M. (1998). Britten and the Far East : Asian Influences in the Music of Benjamin Britten. Woodbridge, Suffolk, Boydell & Brewer.

Benjamin Britten’s interest in the musical traditions of the Far East had a far-reaching influence on his compositional style; this book is the first to investigate the highly original cross-culturalsynthesis he was able to achieve through the use of material borrowed from Balinese, Japanese and Indian music. Britten’s visit to Indonesia and Japan in 1955-6 is reconstructed from archival sources,and shown to have had a profound impact on his subsequent work: the techniques of Balinese gamelan music were used in the ballet The Prince of the Pagodas (1957), and then became an essentialfeature of Britten’s compositional style, at their most potent in Death in Venice(1973). The No drama and Gagaku court music of Japan were the inspiration for the trilogy of church parables Britten composed in the 1960s. The precise nature of these influences is discussed; Britten’s sporadic borrowings from Indian music are also fully analysed. There is a survey of critical response to Britten’s cross-cultural experiments.Dr MERVYN COOKElectures in music at the University of Nottingham.

Cookman, L. (1998). Writing a Pantomime : How to Write and Deliver a Successful Traditional Script. [N.p.], How to Books.

Cookson, P. W. and J. Halberstam (1998). A Parent’s Guide to Standardized Tests : A Practical Guide to Your Child’s Success. New York, LearningExpress.

Coombs, N. The Black Experience in America. Mt. View, Calif, Generic NL Freebook Publisher.

Cooper, A. (1996). Philip Roth and the Jews. Albany, State University of New York Press.

Cooper, A. J., et al. (1998). The Voice of Anna Julia Cooper : Including a Voice From the South and Other Important Essays, Papers, and Letters. Lanham, Md, Rowman & Littlefield Publishers.

Recently Anna Julia Cooper has emerged as the most important classic writer in the tradition of African American feminist thought. Mary Helen Washington described Cooper’s work as’the most precise, forceful, well-argued statement of black feminist thought to come out of the nineteenth century.’This is the first collection of all of Cooper’s major writings, including many never before published. It includes all of the essays from her famous book, A Voice from the South, in addition to many other essays and letters accessible only in archives until now. The organization of this important new collection lends itself to a clearer understanding of the major themes and contributions of Cooper’s thought, her development as a thinker and writer, and the critiques and controversies surrounding her work. Lemert and Bhan introduce Cooper as an activist, settlement founder, school teacher, college president, linguist, and scholar—a life that paralleled the prodigious accomplishments of W.E.B. Du Bois in so many ways.

Cooper, C. L. and I. T. Robertson (1999). International Review of Industrial and Organizational Psychology, 1999. Chichester, John Wiley and Sons, Inc.

Cooper, F. T. and V. University of (1996). Representative American Story Tellers : Ellen Glasgow. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Cooper, F. T. and V. University of (1996). Representative English Story Tellers : Joseph Conrad. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Cooper, G. M. (1995). Oncogenes. Boston, Mass, Jones & Bartlett Learning.

Cooper, J. F. The Last of the Mohicans. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Cooper, J. F. The Pathfinder, Or, The Inland Sea. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

This fourth novel in Cooper’s Leatherstocking series recounts Natty Bumppo’s courtship of a young woman against the backdrop of the French and Indian War.

Cooper, J. F. (1999). Tenacious of Their Liberties : The Congregationalists in Colonial Massachusetts. New York, N.Y., Oxford University Press.

Although the importance of Congregationalism in early Massachusetts has engaged historians’attention for generations, this study is the first to approach the Puritan experience in Congregational church government from the perspective of both the pew and the pulpit. For the past decade, author James F. Cooper, Jr. has immersed himself in local manuscript church records. These previously untapped documents provide a fascinating glimpse of lay-clerical relations in colonial Massachusetts, and reveal that ordinary churchgoers shaped the development of Congregational practices as much as the clerical and elite personages who for so long have populated histories of this period. Cooper’s new findings will both challenge existing models of church hierarchy and offer a new dimension to our understanding of the origins of New England democracy. Refuting the idea of clerical predominance in the governance of colonial Massachusetts churches, Cooper shows that the laity were both informed and empowered to rule with ministers, rather than beneath them. From the outset of the Congregational experiment, ministers articulated–and lay people embraced–principles of limited authority, higher law, and free consent in the conduct of church affairs. These principles were codified early on in the Cambridge Platform, which the laity used as their standard in resisting infringements upon their rights. By neglecting the democratic components of Congregationalism, Cooper argues, scholars have missed the larger political significance of the movement. Congregational thought and practice in fact served as one indigenous seedbed of several concepts that would later flourish during the Revolutionary generation, including the notions that government derives its legitimacy from the voluntary consent of the governed, that governors should be chosen by the governed, that rulers should be accountable to the ruled, and that constitutional checks should limit both the governors and the people. By examining the development of church government through the perspective of lay-clerical interchange, Cooper comes to a fresh understanding of the sometimes noble, sometimes sordid, and sometimes rowdy nature of church politics. His study casts new light upon Anne Hutchinson and the’Antinomian Controversy,’the Cambridge Platform, the Halfway Covenant, the Reforming Synod of 1679, and the long-standing debate over Puritan’declension.’Cooper argues that, in general, church government did not divide Massachusetts culture along lay-clerical lines, but instead served as a powerful component of a popular religion and an ideology whose fundamentals were shared by churchgoers and most ministers throughout much of the colonial era. His is a book that will interest students of American culture, religion, government, and history.

Cooper, J. F., et al. (1990). The Two Admirals : A Tale. Albany, State University of New York Press.

Cooper, J. F. and V. University of (1995). The Eclipse. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Cooper, P. (1999). Understanding and Supporting Children with Emotional and Behavioural Difficulties. London, Jessica Kingsley Publishers.

Cooper, R. (1995). When Lean Enterprises Collide : Competing Through Confrontation. Boston, Mass, Harvard Business School Press.

Cooper, R. N. (1994). Environment and Resource Policies for the World Economy. Washington, D.C., Brookings Institution Press.

Cooper, R. S., et al. (1997). Industrial Research and Innovation Indicators : Report of a Workshop. Washington, D.C., National Academies Press.

Workshop held at the National Academy of Sciences, Wash., D.C., Feb. 28, 1997.

Cooper, S. F. Elinor Wyllys : Or, The Young Folk of Longbridge. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Cooper, T. (1999). The Last Generation of English Catholic Clergy : Parish Priests in the Diocese of Coventry and Lichfield in the Early Sixteenth Century. Woodbridge, Suffolk, Boydell & Brewer.

A central paradox of the English reformation is that the call to the Catholic priesthood was never more eagerly answered than on the very eve of religious upheaval. In this important new study, basedon the records of the third largest diocese in the country, covering six counties of the midlands and north-west, Dr Cooper traces the careers of the pastoral clergy from their preparatory education,through ordination and job-hunting, to the writing of their wills, often in ripe old age and having served a single parish through the entirety of the main period of reform. In this highly `clericalised’society, in which ten new priests were ordained each year for every arising vacancy, it was those priests without livings who were the main point of contact between the church and its people. This`clerical proletariat’, and, indeed, the majority of parochial incumbents, emerge as conscientious servants of their native communities, distinguishable from their neighbours by virtue of their sacramental function rather than their social backgrounds and general concerns. Throughout, the book argues that the parish clergy, whose services were in greater demand than ever before, were remarkably well integrated into the communities they served and that popular anticlericalism as an explanatory factor of the English reformation is difficult to sustain.Dr TIM COOPER has taught history at theuniversities of Sheffield, Manchester and Hull.

Cooperman, R. (1993). In the Household of Percy Bysshe Shelley : Poems. Gainesville, University Press of Florida.

Copeland, E. L. (1999). A New Meeting of the Religions : Interreligious Relationships and Theological Questioning. Waco, Tex, Baylor University.

Copeland, F. (1997). Kendall of the Picayune : Being His Adventures in New Orleans, on the Texan Santa Fâe Expedition, in the Mexican War, and in the Colonization of the Texas Frontier. Norman, Okla, University of Oklahoma Press.

Originally published: 1943.

Copeland, J. H. (2000). Where the Jobs Are : The Hottest Careers for the 21st Century. Franklin Lakes, NJ, Delmar Thomson Learning.

Includes index.

Copp, D. and P. Canadian Association for Publishing in (1990). Canadian Philosophers : Celebrating Twenty Years of the CJP. Calgary, Alberta, University of Calgary Press.

Copp, D. and J. J. MacIntosh (1985). New Essays in Philosophy of Mind. Guelph, Ont, University of Calgary Press.

Copper, J. F. (2000). Historical Dictionary of Taiwan (Republic of China). Lanham, Md, Scarecrow Press.

Rev. ed. of: Historical dictionary of Taiwan. 1993.

Corbett, J. (1997). Language and Scottish Literature. Edinburgh, Scotland, Edinburgh University Press.

Corbett, J. (1999). Written in the Language of the Scottish Nation : A History of Literary Translation Into Scots. Clevedon, U.K., Multilingual Matters.

Corbett, M. and J. M. Corbett (1999). Politics and Religion in the United States. New York, Routledge.

This text examines the interaction between politics and religion in the United States from the days of the early colonial period through the 1990s. It sets the contemporary discussion of politics and religion in the larger context of the entire scope of US history, and traces significant themes over time showing students how the events of the 1990s have their roots in a long process of development.

Corbridge, J. N. and W. A. Weber (1998). Rocky Mountain Lichen Primer. Niwot, Colo, University Press of Colorado.

Corby, W. and L. F. Kohl (1992). Memoirs of Chaplain Life : Three Years with the Irish Brigade in the Army of the Potomac. New York, Oxford University Press USA.

Includes index.

Corcoran, N. (1999). Poets of Modern Ireland : Text, Context, Intertext. Carbondale, University of Wales.

Cordes, K. A. (1999). America’s National Historic Trails. Norman, Okla, University of Oklahoma Press.

Cordier, M. H. (1998). Schoolwomen of the Prairies and Plains : Personal Narratives From Iowa, Kansas and Nebraska, 1860s-1920s. Albuquerque, University of New Mexico Press.

Corduneanu, C. and N. H. Pavel (1994). Optimal Control of Differential Equations : A Festschrift in Honor of Constantin Corduneanu. New York, Marcel Dekker.

Corey, E. and P. L. Gerber (1990). Bachelor Bess : The Homesteading Letters of Elizabeth Corey, 1909-1919. Iowa City, University Of Iowa Press.

In July 1909 twenty-one-year-old Elizabeth Corey left her Iowa farm to stake her claim to a South Dakota homestead. Over the next ten years, as she continued her schoolteaching career and carved out a home for herself in this inhospitable territory, she sent a steady stream of letters to her family back in Iowa. From the edge of modern America, Bess wrote long, gossipy accounts—’our own continuing adventure story,’according to her brother Paul—of frontier life on the high plains west of the Missouri River. Irrepressible, independent-minded, and evidently fearless, the self-styled Bachelor Bess gives us a firsthand, almost daily account of her homesteading adventures. We can all stake a claim in her energetic letters.

Corey, E. J. and X.-m. Cheng (1995). The Logic of Chemical Synthesis. New York, John Wiley.

Corey, E. R. (1997). Technology Fountainheads : The Management Challenge of R&D Consortia. Boston, Mass, Harvard Business School Press.

Corneille, P. and T. Constable Polyeucte. Hoboken, N.J., Generic NL Freebook Publisher.

Cornell, A. D. (1999). Money Saving Mortgages : How to Take Years Off a Mortgage and Save Thousands of Pound. [N.p.], How to Books.

Cornell, C. (1996). The Dogon of West Africa. New York, PowerKids Press.

Describes the history and customs of the Dogon, who live in Mali and Burkina Faso.

Cornell, C. (1996). The Zulu of Southern Africa. New York, PowerKids Press.

Describes the history and customs of the Zulu people of South Africa.

Corner, J. (1998). Studying Media : Problems of Theory and Method. Edinburgh, Edinburgh University Press.

Cornford, D. A. (1995). Working People of California. Berkeley, University of California Press.

Corngold, S. and I. Giersing (1991). Borrowed Lives. Albany, State University of New York Press.

Cornyetz, N. (1999). Dangerous Women, Deadly Words : Phallic Fantasy and Modernity in Three Japanese Writers. Stanford, Calif, Stanford University Press.

Correia, C. P. (1998). The Ovary of Eve : Egg and Sperm and Preformation. Chicago, Ill, University of Chicago Press.

The Ovary of Eve is a rich and often hilarious account of seventeenth- and eighteenth-century efforts to understand conception. In these early years of the Scientific Revolution, the most intelligent men and women of the day struggled to come to terms with the origins of new life, and one theory—preformation—sparked an intensely heated debate that continued for over a hundred years. Clara Pinto-Correia traces the history of this much maligned theory through the cultural capitals of Europe.’The most wonderfully eye-opening, or imagination-opening book, as amusing as it is instructive.’—Mary Warnock, London Observer'[A] fascinating and often humorous study of a reproductive theory that flourished from the mid-17th century to the mid-18th century.’—Nina C. Ayoub, Chronicle of Higher Education’More than just a good story, The Ovary of Eve is an object lesson about the history of science: Don’t trust it…. Pinto-Correia says she wants to tell the story of history’s losers. In doing so, she makes defeat sound more appealing than victory.’—Emily Eakin, Nation.’A sparkling history of preformation as it once affected every facet of European culture.’—Robert Taylor, Boston Globe

Corrin, C. (1996). Women in a Violent World : Feminist Analyses and Resistance Across ‘Europe’. Edinburgh, [Scotland], Edinburgh University Press.

Corrington, R. S. (1992). Nature and Spirit : An Essay in Ecstatic Naturalism. New York, Oxford University Press USA.

Spine title: Nature & spirit.

Corrington, R. S. (1994). Ecstatic Naturalism : Signs of the World. Bloomington, Indiana University Press.

Corrington, R. S. (1997). Nature’s Religion. Lanham, Md, Rowman & Littlefield.

Corrothers, J. D. and V. University of (1996). Blind Tom, Singing. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Corrothers, J. D. and V. University of (1996). Paul Laurence Dunbar. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Corrothers, J. D. and V. University of (1997). An Indignation Dinner. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Corrothers, J. D. and V. University of (1997). The Negro Singer. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Corson, D. (1990). Language Policy Across the Curriculum. Clevedon [England], Multilingual Matters.

Corson, D. (1991). Education for Work : Background to Policy and Curriculum. Clevedon, Multilingual Matters.

Reprint. Originally published: Palmerston North, New Zealand : Dunmore Press, 1988.

Corson, D. (1999). Language Policy in Schools : A Resource for Teachers and Administrators. Mahwah, NJ, Routledge.

Language Policy in Schools provides school administrators and teachers a practical approach for designing a language policy for their school and for dealing with the language issues that confront schools, particularly those operating in settings of linguistic and cultural diversity. It can be used as a text in teacher and administrator preparation programs, graduate programs, and in-service and professional development programs. Special features include: • a clear, jargon-free writing style that invites careful reading; • abundant examples that students of education everywhere can learn from–including samples of school language policies developed for real schools by real teacher-researchers; • questions at the end of each chapter to highlight key points and stimulate informed discussion among pre-service and experienced teachers and administrators; and • an up-to-date international and cross-cultural biography.

Corson, D. R. and C. National Research (1993). Research to Protect, Restore, and Manage the Environment. Washington, D.C., National Academies Press.

This book assesses the strengths and weaknesses of current environmental research programs, describes the desirable characteristics of an effective program, and recommends cultural and organizational changes to improve the performance of environmental research. Research areas in need of greater emphasis are identified, and overall directions for environmental research are recommended. The book also comments on the proposal to establish a National Institute for the Environment and on the elevation of the Environmental Protection Agency to cabinet status.

Corson, H. An Introduction to the Study of Robert Browning’s Poetry. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Cort, J. (1998). Open Boundaries : Jain Communities and Culture in Indian History. Albany, State University of New York Press.

Cortada, J. W. and J. A. Woods (1999). The Knowledge Management Yearbook 1999-2000. Boston, Taylor & Francis [CAM].

Includes index.

Cortâes y de Olarte, J. M. and E. A. H. John (1994). Views From the Apache Frontier : Report on the Northern Provinces of New Spain. Norman, Okla, University of Oklahoma Press.

Translation of: Memorias sobre las provincias del norte de Nueva Espaäna.

Corti, D. (1997). Successful Grandparenting : How to Manage Family Relationships and Practical Issues. [N.p.], How To Books.

Cortina, J. M. and H. Nouri (2000). Effect Size for ANOVA Designs. Thousand Oaks, Calif, SAGE Publications, Inc.

Corvino, J. (1997). Same Sex : Debating the Ethics, Science, and Culture of Homosexuality. Lanham, Md, Rowman & Littlefield.

Corwin, D. G. (1999). The Tween Years : A Parent’s Guide for Surviving Those Terrific, Turbulent, and Trying Times Between Childhood and Adolescence. Lincolnwood, Ill, NTC Contemporary.

Cosmas, G. A. (1998). An Army for Empire : The United States Army in the Spanish-American War. College Station, Texas A&M University Press.

Originally published: Columbia : University of Missouri Press, 1971.

Coss, P. R. (1996). Knight in Medieval England, 1000-1400. [N.p.], Combined Books.

Costa, R. (2000). Nonassociative Algebra and Its Applications : The Fourth International Conference. New York, Marcel Dekker.

Costa, R. H. (1994). An Appointment with Somerset Maugham : And Other Literary Encounters. College Station, Texas A&M University Press.

Costa-Pierce, B. A. (1997). From Farmers to Fishers : Developing Reservoir Aquaculture for People Displaced by Dams. Washington, D.C., World Bank Publications.

Costello, E. J. (1996). Controlling Conflict : Alternative Dispute Resolution for Business. Chicago, IL, CCH Inc.

Costello, P. J. M. and S. Mitchell (1995). Competing and Consensual Voices : The Theory and Practice of Argument. Clevedon, Multilingual Matters.

Result of an international conference, held at the University of York in March 1993.

Costenbader, C. W. (1997). The Big Book of Preserving the Harvest. Pownal, Vt, Storey Communications.

Costin, C. (1999). The Eating Disorder Sourcebook : A Comprehensive Guide to the Causes, Treatments, and Prevention of Eating Disorders. Los Angeles, Calif, NTC Contemporary.

Cotham, E. T. (1998). Battle on the Bay : The Civil War Struggle for Galveston. Austin, University of Texas Press.

A narrativehistory of the Civil War years in Galveston, Texas.

Cotlar, M. and C. Sadosky (1990). Analysis and Partial Differential Equations : A Collection of Papers Dedicated to Mischa Cotlar. New York, Dekker.

Cotterill, R. S. (1954). The Southern Indians : The Story of the Civilized Tribes Before Removal. Norman, Okla, University of Oklahoma Press.

Cottingham, J. (1998). Descartes. Oxford, Oxford University Press.

Cottington, D., et al. (1997). Architecture and Cubism. Cambridge, Mass, MIT Press.

A fundamental tenet of the historiography of modern architecture holds that cubism forged a vital link between avant-garde practices in early twentieth-century painting and architecture. This collection of essays, commissioned by the Canadian Centre for Architecture, takes a close look at that widely accepted but little scrutinized belief. In the first historically focused examination of the issue, the volume returns to the original site of cubist art in pre-World War I Europe and proceeds to examine the historical, theoretical, and socio-political relationships between avant-garde practices in painting, architecture, and other cultural forms, including poetry, landscape, and the decorative arts. The essays look at works produced in France, Germany, the Netherlands, and Czechoslovakia during the early decades of the twentieth century.Together, the essays show that although there were many points of intersection—historical, metaphorical, theoretical, and ideological—between cubism and architecture, there was no simple, direct link between them. Most often the connections between cubist painting and modern architecture were construed analogically, by reference to shared formal qualities such as fragmentation, spatial ambiguity, transparency, and multiplicity; or to techniques used in other media such as film, poetry, and photomontage. Cubist space itself remained two-dimensional; with the exception of Le Cobusiers work, it was never translated into the three dimensions of architecture. Cubism’s significance for architecture also remained two-dimensional—a method of representing modern spatial experience through the ordering impulses of art.Copublished with the Canadian Centre for Architecture/CentreCanadien d’Architecture

Cottle, T. J. (1977). Private Lives and Public Accounts. Amherst, University of Massachusetts Press.

Cotton, R. T. and E. American Council on (1997). Personal Trainer Manual : The Resource for Fitness Professionals. San Diego, Calif, American Council on Exercise.

Cotton, R. T. and R. Andersen (1999). Clinical Exercise Specialist Manual : ACE’s Source for Training Special Populations. San Diego, Calif, American Council on Exercise.

Cotton, W. Everybody’s Guide to Money Matters. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Cottrell, R. C. (1997). The Social Gospel of E. Nicholas Comfort : Founder of the Oklahoma School of Religion. Norman, Okla, University of Oklahoma Press.

Cotts, D. G. (1999). The Facility Management Handbook. New York, AMACOM.

Coulter, J. M. Preliminary Revision of the North American Species of Cactus, Anhalonium, and Lophophora. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Coultrap-McQuin, S. M. (1990). Doing Literary Business : American Women Writers in the Nineteenth Century. Chapel Hill, University of North Carolina Press.

Coupland, N. and A. R. Thomas (1990). English in Wales : Diversity, Conflict, and Change. Clevedon [England], Multilingual Matters.

Courlander, H. and O. Sako (1994). The Heart of the Ngoni : Heroes of the African Kingdom of Segu. Amherst, University of Massachusetts Press.

Courtine, J.-F. (1993). Of the Sublime : Presence in Question. Albany, N.Y., State University of New York Press.

Courtney, R. D. (1997). Normandy to the Bulge : An American Infantry GI in Europe During World War II. Carbondale [Ill.], Southern Illinois University Press.

Includes index.

Couser, G. T. (1997). Recovering Bodies : Illness, Disability, and Life Writing. Madison, University of Wisconsin Press.

This is a provocative look at writing by and about people with illness or disability—in particular HIV/AIDS, breast cancer, deafness, and paralysis—who challenge the stigmas attached to their conditions by telling their lives in their own ways and on their own terms. Discussing memoirs, diaries, collaborative narratives, photo documentaries, essays, and other forms of life writing, G. Thomas Couser shows that these books are not primarily records of medical conditions; they are a means for individuals to recover their bodies (or those of loved ones) from marginalization and impersonal medical discourse. Responding to the recent growth of illness and disability narratives in the United States—such works as Juliet Wittman’s Breast Cancer Journal, John Hockenberry’s Moving Violations, Paul Monette’s Borrowed Time: An AIDS Memoir, and Lou Ann Walker’s A Loss for Words: The Story of Deafness in a Family—Couser addresses questions of both poetics and politics. He examines why and under what circumstances individuals choose to write about illness or disability; what role plot plays in such narratives; how and whether closure is achieved; who assumes the prerogative of narration; which conditions are most often represented; and which literary conventions lend themselves to representing particular conditions. By tracing the development of new subgenres of personal narrative in our time, this book explores how explicit consideration of illness and disability has enriched the repertoire of life writing. In addition, Couser’s discussion of medical discourse joins the current debate about whether the biomedical model is entirely conducive to humane care for ill and disabled people. With its sympathetic critique of the testimony of those most affected by these conditions, Recovering Bodies contributes to an understanding of the relations among bodily dysfunction, cultural conventions, and identity in contemporary America.

Couture, B. (1998). Toward a Phenomenological Rhetoric : Writing, Profession, and Altruism. Carbondale, Southern Illinois University Press.

Couture, J. and K. Nielsen (1996). On the Relevance of Metaethics : New Essays on Metaethics. Calgary, University of Calgary Press.

Couture, J., et al. (1998). Rethinking Nationalism. Calgary, Alta., Canada, University of Calgary Press.

Covarrubias, A. J. and B. World (1996). Lending for Electric Power in Sub-Saharan Africa. Washington, D.C., World Bank Publications.

Covington, J. W. (1993). The Seminoles of Florida. Gainesville, University Press of Florida.

Covington, S. (2000). Awakening Your Sexuality : A Guide for Recovering Women. Center City, MN, Perseus Books, LLC.

Covino, W. A. (1994). Magic, Rhetoric, and Literacy : An Eccentric History of the Composing Imagination. Albany, State University of New York Press.

Coward, H. G. (1990). Derrida and Indian Philosophy. New York, State University of New York Press.

Coward, H. G. (1995). Population, Consumption, and the Environment : Religious and Secular Responses. Albany, NY, State University of New York Press.

Coward, H. G. (1998). Traditional and Modern Approaches to the Environment on the Pacific Rim : Tensions and Values. Albany, NY, State University of New York Press.

Coward, H. G., et al. (2000). The South Asian Religious Diaspora in Britain, Canada, and the United States. Albany, NY, State University of New York Press.

Explores religious experience in the South Asian immigrant communities of Britain, Canada, and the United States.

Coward, H. G. and D. C. Maguire (1999). Visions of a New Earth : Religious Perspectives on Population, Consumption, and Ecology. Albany, N.Y., State University of New York Press.

Cowdrey, M. L. and M. Drew (1995). Basic Law for the Allied Health Professions. Boston, Jones & Bartlett Learning.

Cowie, F. (1999). What’s Within? : Nativism Reconsidered. New York, Oxford University Press.

This powerfully iconoclastic book reconsiders the influential nativist position toward the mind. Nativists assert that some concepts, beliefs, or capacities are innate or inborn:’native’to the mind rather than acquired. Fiona Cowie argues that this view is mistaken, demonstrating that nativism is an unstable amalgam of two quite different–and probably inconsistent–theses about the mind. Unlike empiricists, who postulate domain-neutral learning strategies, nativists insist that some learning tasks require special kinds of skills, and that these skills are hard-wired into our brains at birth. This’faculties hypothesis’finds its modern expression in the views of Noam Chomsky. Cowie, marshaling recent empirical evidence from developmental psychology, psycholinguistics, computer science, and linguistics, provides a crisp and timely critique of Chomsky’s nativism and defends in its place a moderately nativist approach to language acquisition. Also in contrast to empiricists, who view the mind as simply another natural phenomenon susceptible of scientific explanation, nativists suspect that the mental is inelectably mysterious. Cowie addresses this second strand in nativist thought, taking on the view articulated by Jerry Fodor and other nativists that learning, particularly concept acquisition, is a fundamentally inexplicable process. Cowie challenges this explanatory pessimism, and argues convincingly that concept acquisition is psychologically explicable. What’s Within? is a clear and provocative achievement in the study of the human mind.

Cowley, A. (Of) Agriculture. Hoboken, N.J., Generic NL Freebook Publisher.

Cowley, A. Poems of Abraham Cowley. Hoboken, N.J., Generic NL Freebook Publisher.

Cowley, M. and E. Domb (1997). Beyond Strategic Vision : Effective Corporate Action with Hoshin Planning. Boston, Mass, Routledge.

Hoshin is a system which was developed in Japan in the 1960’s, and is a derivative of Management By Objectives (MBO). It is a Management System for determining the appropriate course of action for an organization, and effectively accomplishing the relevant actions and results. Having recognized the power of this system, Beyond Strategic Vision tailors the Hoshin system to fit the culture of North American and European organizations. It is a’how-to’guide to the Hoshin method for executives, managers, and any other professionals who must plan as part of their normal job. The management of an organization, whether it be large or small, has as one of its principal responsibilities setting the direction of the organization for the future. The most effective way to set the future direction is to develop a shared vision of what the organization will be in the future, contrast it to the way the organization is now, and then to create a plan for bridging the gap: the Strategic Plan. Beyond Strategic Vision shows you how to do this effectively and efficiently.Michael Cowley has been a teacher and practitioner of management and strategic planning methodologies since 1972. He is a certified instructor for GOAL/QPC and has worked with a wide variety of clients in the automotive, manufacturing, financial, military, healthcare, and educational fields. Dr. Cowley is President of Cowley & Associates, management consultants in Carnelian Bay, California.Ellen Domb is President of the PQR Group, a consulting firm specializing in the application of TQM in Upland, California. She has a successful history of teaching and consulting for planning, management, manufacturing, product development, and business systems. Dr. Domb is the author of numerous articles and books on quality management practices.

Cowley, R., et al. (1996). The Reader’s Companion to Military History. Boston, Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.

‘Sponsored by the Society for Military History.’

Cowper, W. The Olney Hymns. Grand Rapids, Mich, Generic NL Freebook Publisher.

Cowper, W. The Task. Grand Rapids, Mich, Generic NL Freebook Publisher.

Cowper, W. Translations From the French of Madame De La Mothe Guion. Grand Rapids, Mich, Generic NL Freebook Publisher.

Cox, D. A. and U. Air (2006). Airpower Leadership on the Front Line : Lt Gen George H. Brett and Combat Command. Maxwell Air Force Base, Ala, Air University Press.

Cox, G. W. and M. D. McCubbins (1993). Legislative Leviathan : Party Government in the House. Berkeley, University of California Press.

This book provides an incisive new look at the inner workings of the House of Representatives in the post-World War II era. Reevaluating the role of parties and committees, Gary Cox and Mathew McCubbins view parties in the House—especially majority parties—as a species of’legislative cartel.’These cartels usurp the power, theoretically resident in the House, to make rules governing the structure and process of legislation. Possession of this rule-making power leads to two main consequences. First, the legislative process in general, and the committee system in particular, is stacked in favor of majority party interests. Second, because the majority party has all the structural advantages, the key players in most legislative deals are members of that party and the majority party’s central agreements are facilitated by cartel rules and policed by the cartel’s leadership.Debunking prevailing arguments about the weakening of congressional parties, Cox and McCubbins powerfully illuminate the ways in which parties exercise considerable discretion in organizing the House to carry out its work.This work will have an important impact on the study of American politics, and will greatly interest students of Congress, the presidency, and the political party system.

Cox, K. and H. W. Morgan (1986). An American Art Student in Paris : The Letters of Kenyon Cox, 1877-1882. Kent, Ohio, Kent State University Press.

Cox, K. and H. W. Morgan (1995). An Artist of the American Renaissance : The Letters of Kenyon Cox, 1883-1919. Kent, Ohio, Kent State University Press.

Cox, K. M. and A. E. Karn (2000). Vastu Living : Creating a Home for the Soul. [N.p.], Marlowe & Company.

Cox, M. (1999). Remorse and Reparation. London, Jessica Kingsley Publishers.

Cox, M. (1999). Texas Ranger Tales II. Plano, Republic of Texas Press.

Cox, M. J., et al. (1999). Conflict and Cohesion in Families : Causes and Consequences. Mahwah, N.J., Routledge.

Based on a summer institute of the Family Research Consortium, this book presents theory and research from leading scholars working on issues of risk and resilience in families. Focusing on the splits and bonds that shape children’s development, this volume’s primary goal is to stimulate theoretical and empirical advances in research on family processes. It will be valuable to developmental, social, and clinical psychologists, sociologists, and family studies specialists.

Cox, S. and J. Keady (1999). Younger People with Dementia : Planning, Practice, and Development. London, Jessica Kingsley Publishers.

This book is not one to be just read. Because of its academic nature it is to be studied, discussed with colleagues and used as a reference tool. It embraces medical, sociological and psychological approaches in addressing and understanding the particular needs of persons with younger onset dementia.’Younger’is defined as being anyone under the age of 65, and particularly those in their third, fourth, fifth and sixth decade. In addition to scholarly essays, there are also many accounts from people with dementia as well as their caregiver… What we especially like about this book is the collaborative effort of various disciplines from several countries. As it is not limited to national boundaries, it gives a window into writings and practices from around the world… The result is an impressive and informative book from which all of us working in the Alzeimer’s community can benefit. Sylvia Cox and John Keady are to be commended for taking on the task of editing this excellent book – This is a timely book that argues that’information from the wide range of existing practice and clinical knowledge can be shared and built upon; the contributers call for a callaborative, interprofessional and multidisciplinary approach to all stages of the provision of services.’This they have accomplished with their contributions to this book.’- Early Alzheimer’s Despite the growth of interest in dementia and dementia care over the past two decades, services and interventions for younger people with dementia and their carers remain, on the whole, fragmented and poorly developed. The focus of social, psychological and biomedical research has been almost exclusively on older people and their carers. The first book to address the subject in its own right, Younger People with Dementia addresses good practice and stimulates an agenda for change. The contributors explore the implications for younger people with dementia and their families at personal, planning and service-development levels. Arguing that information from the wide range of existing practice and clinical knowledge can be shared and built upon, the contributors call for a collaborative, interprofessional and multi-disciplinary approach to all stages of the provision of services.

Coxon, A. P. M. (1999). Sorting Data : Collection and Analysis. Thousand Oaks, Calif, SAGE Publications, Inc.

If you need hints on how to collect, describe, compare and analyze data, you will find them in this handy guide. The author addresses specification elaboration, and sampling of the’domain’or what is to be sorted. There is also help on setting the criterion, the pre-test, administration, and recording of results. The author gives special consideration to problems of categorization illustrated with a real research example.

Coyle, D. (1998). The Weightless World : Strategies for Managing the Digital Economy. Cambridge, Mass, John Wiley and Sons, Inc.

Coyle, D. (1998). The Weightless World : Strategies for Managing the Digital Economy. Cambridge, Mass, MIT Press.

Coyle, D. J. (1993). Property Rights and the Constitution : Shaping Society Through Land Use Regulation. Albany, State University of New York Press.

Coyne, R. (1995). Designing Information Technology in the Postmodern Age : From Method to Metaphor. Cambridge, Mass, MIT Press.

Coyne examines the entire range of contemporary philosophical thinking—including logical positivism, analytic philosophy, pragmatism, phenomenology, critical theory, hermeneutics, and deconstruction—comparing them and showing how they differ in their consequences for design and development issues in electronic communications, computer representation, virtual reality, artificial intelligence, and multimedia.

Coyne, R. (1999). Technoromanticism : Digital Narrative, Holism, and the Romance of the Real. Cambridge, Mass, MIT Press.

Coyner, D. H. and D. J. Weber (1995). The Lost Trappers. Norman, Okla, University of Oklahoma Press.

Originally published: 1847.

Craft, R. (1994). Stravinsky : Chronicle of a Friendship. Nashville, Vanderbilt University Press.

Includes indexes.

Craft, W. and V. University of (1999). Running a Thousand Miles for Freedom. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Cragg, D. (1997). Guide to Military Installations. Mechanicsburg, Pa, Stackpole Books [NBN].

Craig, B. H. and D. M. O’Brien (1993). Abortion and American Politics. Chatham, N.J., Chatham House.

Chronicles the abortion issue from the Supreme Court’s 1973 ruling to the present day as it has become a national debate.

Craig, C. (1998). The Modern Scottish Novel : Narrative and the National Imagination. Edinburgh, Edinburgh University Press.

Craig, G. A. (1995). The Politics of the Unpolitical : German Writers and the Problem of Power, 1770-1871. New York, Oxford University Press.

In a book written during the First World War, Thomas Mann wrote that political activity was alien to the German spirit and that’in fact the political element was absent from the German concept of education.’The Politics of the Unpolitical demonstrates the essential unreliability of this generalization by focusing on the political activity of ten of Germany’s most widely respected writers in the period from the French Revolution to the founding of the Bismarck Reich in 1871. Gordon A. Craig’s book shows how Goethe, Schiller, Heinrich von Kleist, Wilhelm von Humboldt, Holderlin, and Heine were fascinated by the political issues of their day and reacted either by entering public service or threw themselves into efforts to change society for the better. In his study of ten of Germany’s most important intellectuals Craig, focuses on their political views and activities and argues that they were not, in fact, representatives of the genre of the’unpolitical German.’

Craig, P. P. and G. De Bâurca (1999). The Evolution of EU Law. Oxford, Oxford University Press.

Craighead, W. E. and C. B. Nemeroff (2001). The Corsini Encyclopedia of Psychology and Behavioral Science. New York, John Wiley & Sons, Inc. [US].

Craik, D. M. M. The Little Lame Prince and Other Stories. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

A young crippled prince must reclaim his kingdom from his evil uncle, with the help of a magic cape from his godmother.

Craik, F. I. M. and T. A. Salthouse (2000). The Handbook of Aging and Cognition. Mahwah, N.J., Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Crain, E. E. (1994). Historic Architecture in the Caribbean Islands. Gainesville, University Press of Florida.

Crainer, S. (1997). The Ultimate Book of Business Quotations. Oxford, John Wiley and Sons, Inc.

Crainer, S. (1998). The Ultimate Business Guru Book : 50 Thinkers Who Made Management. Oxford, John Wiley and Sons, Inc.

Crainer, S. (1999). The 75 Greatest Management Decisions Ever Made. New York, AMACOM.

Crainer, S. (1999). Business the Jack Welch Way : Ten Secrets of the World’s Greatest Turnaround King. Oxford, John Wiley and Sons, Inc.

Crainer, S. (1999). Business the Rupert Murdoch Way : 10 Secrets of the World’s Greatest Deal-maker. Oxford, John Wiley and Sons, Inc.

Crainer, S. (1999). The Ultimate Business Library : 75 Books That Made Management. Oxford, John Wiley and Sons, Inc.

Previous ed.: 1997.

Crainer, S., et al. (1999). A Freethinker’s A-Z of the New World of Business. Oxford, John Wiley and Sons, Inc.

Crandall, B. C. (1996). Nanotechnology : Molecular Speculations on Global Abundance. Cambridge, Mass, MIT Press.

Nanotechnology, otherwise known as molecular engineering, will soon create effective machines as small as DNA. This capacity to manipulate matter – to program matter – with atomic precision will utterly change the economic, ecological, and cultural fabric of our lives

Crandall, N. F. and M. J. Wallace (1998). Work & Rewards in the Virtual Workplace : A ‘new Deal’ for Organizations & Employees. New York, AMACOM.

Crandon-Malamud, L. (1993). From the Fat of Our Souls : Social Change, Political Process, and Medical Pluralism in Bolivia. Berkeley, University of California Press.

From the Fat of Our Souls offers a revealing new perspective on medicine, and the reasons for choosing or combining indigenous and cosmopolitan medical systems, in the Andean highlands. Closely observing the dialogue that surrounds medicine and medical care among Indians and Mestizos, Catholics and Protestants, peasants and professionals in the rural town of Kachitu, Libbet Crandon-Malamud finds that medical choice is based not on medical efficacy but on political concerns. Through the primary resource of medicine, people have access to secondary resources, the principal one being social mobility. This investigation of medical pluralism is also a history of class formation and the fluidity of both medical theory and social identity in highland Bolivia, and it is told through the often heartrending, often hilarious stories of the people who live there.

Crane, D. P. and W. A. Jones (1991). The Public Manager : Contemporary Challenges and Responsibilities. Atlanta, Ga, Michigan State University Press.

‘First edition published in 1982. Published as the Public manager’s guide’– T.p. verso.

Crane, G. (1998). Thucydides and the Ancient Simplicity : The Limits of Political Realism. Berkeley, Calif, University of California Press.

Thucydides’History of the Peloponnesian War is the earliest surviving realist text in the European tradition. As an account of the Peloponnesian War, it is famous both as an analysis of power politics and as a classic of political realism. From the opening speeches, Thucydides’Athenians emerge as a new and frightening source of power, motivated by self-interest and oblivious to the rules and shared values under which the Greeks had operated for centuries. Gregory Crane demonstrates how Thucydides’history brilliantly analyzes both the power and the dramatic weaknesses of realist thought. The tragedy of Thucydides’history emerges from the ultimate failure of the Athenian project. The new morality of the imperialists proved as conflicted as the old; history shows that their values were unstable and self-destructive. Thucydides’history ends with the recounting of an intellectual stalemate that, a century later, motivated Plato’s greatest work. Thucydides and the Ancient Simplicity includes a thought-provoking discussion questioning currently held ideas of political realism and its limits. Crane’s sophisticated claim for the continuing usefulness of the political examples of the classical past will appeal to anyone interested in the conflict between the exercise of political power and the preservation of human freedom and dignity.

Crane, H., et al. (1997). O My Land, My Friends : The Selected Letters of Hart Crane. [N.p.], Four Walls Eight Windows.

Crane, S. Black Riders and Other Lines. Raleigh, N.C., Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. Maggie : A Girl of the Streets. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Crane, S. and V. University of (1995). Flanagan and His Short Filibustering Adventure. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1995). A Man and Some Others. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1995). The Open Boat. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1995). The Veteran. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). The Blue Hotel. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). The Bride Comes to Yellow Sky. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). The Carriage-lamps. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). The City Urchin and the Chaste Villagers. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). A Dark-brown Dog. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). Desertion. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). The Fight. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). God Rest Ye Merry Gentlemen. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). The Great Boer Trek. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). His New Mittens. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). Judgement of the Sage. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). The Kicking Twelfth. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). The Knife. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). A Little Pilgrim. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). The Little Regiment. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). The Lone Charge of William B. Perkins. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). The Lover and the Telltale. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). Lynx-hunting. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). Making an Orator. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). Marines Signaling Under Fire at Guantanamo. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). The Men in the Storm. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). The Monster. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). An Ominous Baby. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). The Red Badge of Courage. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). The Revenge of the Adolphus. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). The Scotch Express. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). The Second Generation. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). A Self-made Man. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). The Sergeant’s Private Madhouse. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). Shame. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). Showin’ off. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). The Shrapnel of Their Friends. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). The Stove. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). A Tent in Agony. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). The Trial, Execution, and Burial of Homer Phelps. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). Twelve O’clock. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). The Upturned Face. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). War Is Kind. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1996). The Woof of Thin Red Threads. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1997). The Angel Child. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crane, S. and V. University of (1997). Manacled. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Cranmer, D. C. and D. W. Richerson (1998). Mechanical Testing Methodology for Ceramic Design and Reliability. New York, N.Y., CRC Press.

Describing the theoretical aspects of chemistry and microstructure that affect mechanical properties, this work offers coverage of ceramic mechanical property measurement techniques for use in component design as well as lifetime and reliability predictions. It presents procedures from both room- and elevated-temperature applications.

Cranmer-Byng, L. A Lute of Jade : Being Selections From the Classical Poets of China. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Cranor, C. F. (1993). Regulating Toxic Substances : A Philosophy of Science and the Law. New York, Oxford University Press.

Crary, J. (1999). Suspensions of Perception : Attention, Spectacle, and Modern Culture. Cambridge, Mass, The MIT Press.

Suspensions of Perception is a major historical study of human attention and its volatile role in modern Western culture. It argues that the ways in which we intently look at or listen to anything result from crucial changes in the nature of perception that can be traced back to the second half of the nineteenth century.Focusing on the period from about 1880 to 1905, Jonathan Crary examines the connections between the modernization of subjectivity and the dramatic expansion and industrialization of visual/auditory culture. At the core of his project is the paradoxical nature of modern attention, which was both a fundamental condition of individual freedom, creativity, and experience and a central element in the efficient functioning of economic and disciplinary institutions as well as the emerging spaces of mass consumption and spectacle.Crary approaches these issues through multiple analyses of single works by three key modernist painters — Manet, Seurat, and Cezanne — who each engaged in a singular confrontation with the disruptions, vacancies, and rifts within a perceptual field. Each in his own way discovered that sustained attentiveness, rather than fixing or securing the world, led to perceptual disintegration and loss of presence, and each used this discovery as the basis for a reinvention of representational practices.Suspensions of Perception decisively relocates the problem of aesthetic contemplation within a broader collective encounter with the unstable nature of perception — in psychology, philosophy, neurology, early cinema, and photography. In doing so, it provides a historical framework for understanding the current social crisis of attention amid the accelerating metamorphoses of our contemporary technological culture.

Craven, J. (1996). Tickling Catfish : A Texan Looks at Culture From Amarillo to Borneo. College Station, Texas A&M University Press.

Cravens, H. (1993). Before Head Start : The Iowa Station & America’s Children. Chapel Hill, N.C., University of North Carolina Press.

Between the 1920s and the 1950s, the child welfare movement that had originated as a moral reform effort in the Progressive era evolved into the science of child development. In Before Head Start, Hamilton Cravens chronicles this transformation, both on the national level and from the perspective of the field’s best-known research center, the University of Iowa’s Child Welfare Research Station. Addressing the changing role played by women and the importance of Rockefeller philanthropy, he shows how a women’s reform movement became a male-dominated, conservative profession and demonstrates how lay pressure groups can influence the structures and processes of science. Animated by the reformist goals of the child welfare movement, scientists at the Iowa Station challenged the pervasive idea that an individual’s development was determined by such group traits as race, class, and gender. Instead, their research suggested that early social intervention could rescue a child from a grim future. Cravens argues that this individualistic perspective, rejected in the 1940s by a scientific community that mirrored society’s deterministic notions, anticipated the national social reforms of the post-1950s era, including Head Start.

Crawford, C. (1995). To Nietzsche : Dionysus, I Love You! Ariadne. Albany, State University of New York Press.

Crawford, M. (1997). Lords of the Plain : A Novel. Norman, Okla, University of Oklahoma Press.

Crawford, R. (1993). The American Musical Landscape : The Business of Musicianship From Billings to Gershwin, Updated With a New Preface. Berkeley, University of California Press.

In this refreshingly direct and engaging historical treatment of American music and musicology, Richard Crawford argues for the recognition of the distinct and vital character of American music. What is that character? How has musical life been supported in the United States and how have Americans understood their music? Exploring the conditions within which music has been made since the time of the American Revolution, Crawford suggests some answers to these questions.Surveying the history of several musical professions in the United States—composing, performing, teaching, and distributing music—Crawford highlights the importance of where the money for music comes from and where it goes. This economic context is one of his book’s key features and gives a real-life view that is both fascinating and provocative. Crawford discusses interconnections between classical and popular music, using New England psalmody, nineteenth-century songs, Duke Ellington, and George Gershwin to illustrate his points.Because broad cultural forces are included in this unique study, anyone interested in American history and American Studies will find it as appealing as will students and scholars of American music.

Crawford, R. (1997). Robert Burns and Cultural Authority. Iowa City, Iowa, Edinburgh University Press.

Crawford, S. C. (1995). Dilemmas of Life and Death : Hindu Ethics in North American Context. Albany, N.Y., State University of New York Press.

Crawford, T. H. (1993). Modernism, Medicine & William Carlos Williams. Norman, University of Oklahoma Press.

Crease, R. P. (1993). The Play of Nature : Experimentation As Performance. Bloomington, Indiana University Press.

Creemers, B. P. M. and L. n. Kyriakidēs (2008). The Dynamics of Educational Effectiveness : A Contribution to Policy, Practice and Theory in Contemporary Schools. London, Routledge.

This book brings together the current thinking and research of two major investigators in the field of educational effectiveness. After defining educational effectiveness, the authors analyse the various theories and strands of research within educational effectiveness, especially with respect to the comprehensive model developed by Creemers. Written by one of the worlds leading experts in the field, this book will both elucidate our current understanding of educational effectiveness and carry the discipline forward by proposing profound changes to accepted views.

Creese, R. C. (1999). Introduction to Manufacturing Processes and Materials. New York, CRC Press.

Crehan, K. A. F. (1997). The Fractured Community : Landscapes of Power and Gender in Rural Zambia. Berkeley, University of California Press.

Creighton, J. L. and J. W. R. Adams (1998). CyberMeeting : How to Link People and Technology in Your Organization. New York, AMACOM.

Creighton, L. and J. T. Covert (1994). Memoir of a Victorian Woman : Reflections of Louise Creighton, 1850-1936. Bloomington, Indiana University Press.

Creighton, S. H. (1998). Greening the Ivory Tower : Improving the Environmental Track Record of Universities, Colleges, and Other Institutions. Cambridge, Mass, The MIT Press.

Universities can teach and demonstrate environmental principles and stewardship by taking action to understand and reduce the environmental impacts of their own activities. Greening the Ivory Tower, a motivational and how-to guide for staff, faculty, and students, offers detailed’greening’strategies for those who may have little experience with institutional change or with the latest environmentally friendly technologies.The author was project manager of Tufts CLEAN!, a program whose mission was to reduce Tufts University’s environmental impact. After analyzing the campus’s overall environmental impact (each year the main campus serves 5 million meals; makes 14 million photocopies; uses 65 tons of paper towels, 110 million gallons of water, and 23 million kWh of electricity; and generates over 2,000 tons of solid waste), the team decided to focus on food waste, transportation, energy efficiency, and procurement practices. An essential discovery was that to change practices requires the personal commitment and direct involvement of those who have the responsibility for operating the institution on a daily basis. Although the Tufts experience forms the basis for many of the proposals in the book, the story goes well beyond Tufts; the author includes examples of successful practices from many other institutions.

Cremlyn, R. J. W. (1996). An Introduction to Organosulfur Chemistry. Chichester, John Wiley and Sons, Inc.

Cresswell, S. E. (1995). Multiparty Politics in Mississippi, 1877-1902. Jackson, Miss, University Press of Mississippi.

Cressy, D. (1999). Birth, Marriage, and Death : Ritual, Religion, and the Life-cycle in Tudor and Stuart England. Oxford, OUP Premium.

Description based on print version record.

Crewe, J. V. (1990). Trials of Authorship : Anterior Forms and Poetic Reconstruction From Wyatt to Shakespeare. Berkeley, University of California Press.

Crickhowell, N. (1997). Opera House Lottery : Zaha Hadid and the Cardiff Bay Project. Cardiff, University of Wales.

Includes index.

Crile, G. W., et al. (1998). The Origin and Nature of the Emotions : Miscellaneous Papers. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Crim, M. (1996). Second Thoughts : One Hundred Upbeat Messages for Beat-up Americans. Deerfield Beach, Fla, Health Communications, Inc.

Crimmins, M. (1992). Talk About Beliefs. Cambridge, Mass, MIT Press.

‘A Bradford book.’

Crisfield, D. (1999). The Complete Idiot’s Guide to Soccer. New York, Alpha Books.

Crisfield, M. A. (2000). Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures. Chichester, John Wiley and Sons, Inc.

‘Reprinted with corrections December 1988, April 2000.’– T.p. verso.

Crisfield, M. A. (2000). Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures. Chichester, John Wiley and Sons, Inc.

Crissey, F. Tattlings of a Retired Politician. [S.l.], Generic NL Freebook Publisher.

Cristescu, N. and U. Hunsche (1998). Time Effects in Rock Mechanics. Chichester, John Wiley and Sons, Inc.

Cristol, G. (1998). A Light in the Prairie : Temple Emanu-El of Dallas, 1872-1997. Fort Worth, Tex, Texas Christian University Press.

Critchley, S. (1999). The Ethics of Deconstruction : Derrida and Levinas. Edinburgh, Edinburgh University Press.

Crocker, D. A. and T. Linden (1998). Ethics of Consumption : The Good Life, Justice, and Global Stewardship. Lanham, Md, Rowman & Littlefield Publishers.

Scholars in diverse fields now agree on the importance of investigating the impact of consumption practices on the global environment, quality of life, and international justice. In this comprehensive collection of essays, most of which appear for the first time, eminent scholars from many disciplines—philosophy, economics, sociology, political science, demography, theology, history, and social psychology—examine the causes, nature, and consequences of present-day consumption patterns in the United States and throughout the world. Specifically, the essays evaluate the impact of consumption practices on our own lives, our institutions, other people, and the environment. The contributors give explicit attention to the principles relevant for a consumption ethic, as well as to the policies and practices that such an ethic permits or requires. These engaging, jargon-free essays frame the problem of consumption in a variety of ways, challenging readers to see the issue from new perspectives. For scholars and students from across the disciplines, as well as for environmental and consumer activists, this volume will serve as the touchstone for discussions of consumption and global stewardship.

Crockett, B. (1995). The Play of Paradox : Stage and Sermon in Renaissance England. Philadelphia, University of Pennsylvania Press.

The Play of Paradox: Stage and Sermon in Renaissance England is a wide-ranging investigation of Tudor/Stuart drama, Reformation preaching, and the relations between the two. The cross-fertilization between the two kinds of performance engendered among audiences a ready receptivity to the rhetorical use of paradox. The two modes similarly capitalized on characteristic Renaissance syntheses of magic, drama, and religion to develop strategies for negotiating state control. In chapters that set comedies and tragedies by Shakespeare, Jonson, Webster, and others side by side with sermons by Hooker, Andrewes, Donne, and popular preachers whose works have not been reprinted since the early seventeenth century, Bryan Crockett argues that stage and pulpit performances elicited similar responses to the political and theological divisions marked by the incessant polemics of the age.

Crockett, J. B. and J. M. Kauffman (1999). The Least Restrictive Environment : Its Origins and Interpretations in Special Education. Mahwah, N.J., Routledge.

The Least Restrictive Environment: Its Origins and Interpretations in Special Education examines issues of ethical leadership and clarifies instructional placement decisions that provide a full educational opportunity for students with disabilities.

Crockett, L. (1994). The Turing Test and the Frame Problem : AI’s Mistaken Understanding of Intelligence. Norwood, N.J., Intellect Books.

Crockett, T. (1998). The Portfolio Journey : A Creative Guide to Keeping Student-managed Portfolios in the Classroom. Englewood, Colo, Libraries Unlimited.

Croes, D. R. (1995). The Hoko River Archaeological Site Complex : The Wet/dry Site (45CA213), 3,000-1,700 B.P. Pullman, Wash, Washington State University Press.

Three thousand years ago, Native Americans on Washington’s Olympic Peninsula occupied a key seasonal fishing camp on a bar of the Hoko River, close to the south shore of the Strait of Juan de Fuca. Over the centuries, these ocean-oriented peoples discarded cordage, basketry, bent-wood fishhooks, woodworking tools, faunal and floral remains, and other cultural materials at a bend in the Hoko River. The perishable items were remarkably preserved in wet, low-oxygen deposits. From 1977 to 1989, archaeologists under the direction of Dr. Dale R. Croes excavated these deposits, as well as nearby habitation sites, recovering nearly 5,000 artifacts. Today this project is recognized as one of the most important’wet’archaeological sites in the Pacific Northwest, where hydraulic excavation techniques were developed and utilized. Croes’s analysis of the site is a valuable contribution to the archaeological and anthropological literature of the Olympic Peninsula and the Northwest Coast cultural areas. The study includes comparisons with other Northwest wet sites, particularly the mud-slide buried Ozette longhouses on the outer Olympic Peninsula.

Croft, J. (1995). Exploring Careers in Midwifery. New York, Rosen Pub. Group.

An overview of the history of midwifery, the categories of certification and training, birth settings, career planning, and midwives and the health care debate.

Croft, J. (1998). PCP : High Risk on the Streets. New York, Rosen Pub. Group.

Examines the harmful effects of PCP abuse and addiction and explains the dangers of teenage drug use in general.

Croft, J. (1999). Everything You Need to Know About Staying Safe in Cyberspace. New York, Rosen Pub. Group.

Examines some of the dangers that might be encountered while using the internet, and gives advice about how to avoid them.

Croft, P. (1996). Dealing with Jealousy. New York, PowerKids Press.

Discusses the emotion jealousy and suggests ways of handling this difficult feeling.

Crofts, F. W. The Pit Prop Syndicate. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Crombie, S. (1997). Physiotherapy Home Programmes for Children with Motor Delay. Bicester, Speechmark Publishing Ltd.

Crompton, T. R. (1997). Toxicants in the Aqueous Ecosystem. Chichester, John Wiley and Sons, Inc.

Crompton, T. R. (1998). Occurrence and Analysis of Organometallic Compounds in the Environment. Chichester, John Wiley and Sons, Inc.

Cronenberg, A. (1995). Forth to the Mighty Conflict : Alabama and World War II. Tuscaloosa, Ala, University of Alabama Press.

Cronin, M. J. (1996). The Internet Strategy Handbook : Lessons From the New Frontier of Business. Boston, Mass, Harvard Business School Press.

Crook, E. J. (1981). Fearful Symmetry : Doubles and Doubling in Literature and Film: Papers From the Fifth Annual Florida State University Conference on Literature and Film. Tallahassee, University Press of Florida.

‘A Florida State University book.’

Crook, G. and M. F. Schmitt (1986). General George Crook : His Autobiography. Norman, University of Oklahoma Press.

Includes index.

Crook, M. (1996). Elections in the French Revolution : An Apprenticeship in Democracy, 1789–1799. Cambridge, Cambridge University Press.

This book explores the vital but neglected issue of elections in the French Revolution. Based on extensive research in different regions of France, it is the only general survey to examine the full range of local and national contests, from the Estates General to the advent of Napoleon. Focusing on electoral behaviour, it reveals a fascinating experiment with a quasi-universal suffrage, which established enduring features of French elections. The retention of the traditional practice of voting in assemblies, and a refusal to acknowledge candidates, canvassing and competing political parties, inhibited the emergence of a pluralistic electoral culture. Nonetheless, frequent polling offered unprecedented political opportunities to millions. This revolutionary apprenticeship in democracy left a lasting imprint on the development of modern French citizenship.

Crook, M. (1998). Napoleon Comes to Power : Democracy and Dictatorship in Revolutionary France, 1795-1804. Cardiff, University of Wales.

Crookes, G. and S. M. Gass (1993). Tasks in a Pedagogical Context : Integrating Theory and Practice. Clevedon, Multilingual Matters.

Cross, A. G. (1997). ‘By the Banks of the Neva’ : Chapters From the Lives and Careers of the British in Eighteenth-Century Russia. Cambridge, Cambridge University Press.

This 1996 book offers a fascinating investigation into the lives and careers of the British in eighteenth-century Russia and, more specifically, into the development of a vibrant British community in St Petersburg during the city’s first century of existence as the new capital of an ever-expanding Russian empire. Based on an extremely wide range of primary sources from Britain and Russia, the book concentrates on the activities of the British within various fields such as commerce, the navy, the medical profession, science and technology, and the arts and ends with a broad survey of travellers and of travel literature, much of which is nowadays completely unknown. Also included are many attractive and unusual illustrations which help to demonstrate the variety and character of Russia’s British community.

Cross, C. F. (1995). Go West, Young Man! : Horace Greeley’s Vision for America. Albuquerque, N.M., University of New Mexico Press.

Cross, C. F. (1999). Justin Smith Morrill : Father of the Land-Grant Colleges. East Lansing, Mich, Michigan State University Press.

Smith Morrill: Almost every land-grant college or university in the United States has a building named for him; but are his contributions truly recognized and understood? Here is the first biography on this renowned statesman in six decades. Representative and then senator from Vermont, Morrill began his tenure in Congress in 1855 and served continuously for forty-three years. His thirty- one years in the upper chamber alone earned him the title’Father of the Senate.’Coy F. Cross reveals a complex and influential political figure who, as chair of the House Ways and Means Committee, and then the Senate Finance Committee, influenced American economic policy for nearly fifty years. Morrill’s most-recognized achievements are the pieces of legislation that bear his name: the Morrill land-grant college acts of 1862 and 1890. His legacy, inspired by the Jeffersonian ideal of an educated electorate, revolutionized American higher education. Prior to this legislation, colleges and universities were open primarily to affluent white men and studies were limited largely to medicine, theology, and philosophy. Morrill’s land-grant acts eventually opened American higher education to the working class, women, minorities, and immigrants. Since 1862, more than 20 million people have graduated from the 104 land-grant colleges and universities spawned by his grand vision. In this long-overdue study, Cross shows the’Father of Land-Grant Colleges’to be one of America’s formative nineteenth- century political figures.

Cross, R. and J. Smith (1995). Customer Bonding : Pathway to Lasting Customer Loyalty. Lincolnwood, Ill, NTC Contemporary.

Crossley, P. K. (1999). A Translucent Mirror : History and Identity in Qing Imperial Ideology. Berkeley, University of California Press.

In this landmark exploration of the origins of nationalism and cultural identity in China, Pamela Kyle Crossley traces the ways in which a large, early modern empire of Eurasia, the Qing (1636-1912), incorporated neighboring, but disparate, political traditions into a new style of emperorship. Drawing on a wide variety of primary sources, including Manchu, Korean, and Chinese archival materials, Crossley argues that distortions introduced in seventeenth- and eighteenth-century historical records have blinded scholars to the actual course of events in the early years of the dynasty. This groundbreaking study examines the relationship between the increasingly abstract ideology of the centralizing emperorship of the Qing and the establishment of concepts of identity in the seventeenth and eighteenth centuries, before the advent of nationalism in China.Concluding with a broad-ranging postscript on the implications of her research for studies of nationalism and nation-building throughout modern Chinese history, A Translucent Mirror combines a readable narrative with a sophisticated, revisionary look at China’s history. Crossley’s book will alter current understandings of the Qing emperorship, the evolution of concepts of ethnicity, and the legacy of Qing rule for modern Chinese nationalism.

Crouch, G. (1999). Route Finding : Navigating with Map and Compass. Helena, Mont, Falcon.

Crouchet, J. (1997). Vietnam Stories : A Judge’s Memoir. Niwot, University Press of Colorado.

Crow, M. (1998). Camping Colorado. Helena, Mont, Falcon Pub.

Crow, M. M. and B. Bozeman (1998). Limited by Design : R&D Laboratories in the U.S. National Innovation System. New York, N.Y., Perseus Books, LLC.

Crowe, E. P. (2000). Genealogy Online. New York, McGraw-Hill Professional.

Includes index.

Crowell, N. A., et al. (1996). Understanding Violence Against Women. Washington, D.C., National Academies Press.

Violence against women is one factor in the growing wave of alarm about violence in American society. High-profile cases such as the O.J. Simpson trial call attention to the thousands of lesser-known but no less tragic situations in which women’s lives are shattered by beatings or sexual assault. The search for solutions has highlighted not only what we know about violence against women but also what we do not know. How can we achieve the best understanding of this problem and its complex ramifications? What research efforts will yield the greatest benefit? What are the questions that must be answered? Understanding Violence Against Women presents a comprehensive overview of current knowledge and identifies four areas with the greatest potential return from a research investment by increasing the understanding of and responding to domestic violence and rape: What interventions are designed to do, whom they are reaching, and how to reach the many victims who do not seek help. Factors that put people at risk of violence and that precipitate violence, including characteristics of offenders. The scope of domestic violence and sexual assault in America and its conequences to individuals, families, and society, including costs. How to structure the study of violence against women to yield more useful knowledge. Despite the news coverage and talk shows, the real fundamental nature of violence against women remains unexplored and often misunderstood. Understanding Violence Against Women provides direction for increasing knowledge that can help ameliorate this national problem.

Crowley, J. N. (1994). No Equal In The World : An Interpretation Of The Academic Presidency. Reno, University of Nevada Press.

No Equal in the World is a comprehensive study of the literature on the American academic presidency from the middle of the nineteenth century—when the first universities, as distinct from colleges, began to emerge—to the present. The book surveys widely divergent literature on the biographies of major presidents at crucial moments in the history of their institutions. The book affords an overview of the development of both the role of the university president and the public’s perception of that role, and indicates where perception and reality diverge. At a time when university presidents must find their way through a minefield of increasingly heated debates over issues such as free speech, curriculum, faculty diversity, and the specter of “political correctness,” Crowley’s book provides a sense of history to those striving to understand the demands of the position. It is an invaluable resource for scholars.

Crowley, J. W. (1989). The Mask of Fiction : Essays on W.D. Howells. Amherst, University of Massachusetts Press.

Includes index.

Crowley, J. W. (1994). The White Logic : Alcoholism and Gender in American Modernist Fiction. Amherst, Mass, University of Massachusetts Press.

Crowley, L. V. (1997). Introduction to Human Disease. Boston, Mass, Jones & Bartlett Learning.

Crowley, W. (1995). Rites of Passage : A Memoir of the Sixties in Seattle. Seattle, Wash, University of Washington Press.

On a hot summer night in 1963, a teenager named Walt Crowley hopped off a bus in Seattle’s University District, and began his own personal journey through the 1960s. Four years later at age 19, he was installed as’rapidograph in residence’at the Helix, the region’s leading underground newspaper. His cartoons, cover art, and political essays helped define his generation’s experience during that tumultuous decade.Rites of Passage: A Memoir of the Sixties in Seattle weaves Crowley’s personal experience with the strands of international, intellectual, and political history that shaped the decade. As both a member and in-house critic of the New Left and counter-culture, the author offers a unique perspective in explaining why the experiments and excess of the period’made sense at the time.’Anti-war marches, human be-ins, rock festivals, psychedelic drugs, underground newspapers, free universities, light shows, inner-city riots, radical skirmishes, and hippie antics are chronicled with personal anecdotes, contemporary accounts, and historical insights. In the pages of Rites of Passage, the reader will encounter Black (and White) Panthers, the Seattle and Chicago Seven, Weathermen and Radical Women, and many more remarkable characters.As an engaging blend of history and personal reminiscence, Rites of Passage places the sixties in a context unavailable to its participants at the time. In addition to his text, Crowley has assembled a chronology of the decade beginning with its harbingers in the forties and fifties and continuing through its aftermath. This compilation covers political, social, and cultural events, and provides the most complete synopsis of sixties history now in print.

Crum, R. L. (1993). Managing the Enterprise in Transition While Coping with Inflation. Washington, D.C., World Bank Publications.

‘Edited versions of lectures presented on July 11, 1992, at a conference entiled’Managing the Transition While Coping with Inflation,’held at the French Management Training Center in Warsaw’: foreword.

Crum, R. L. and I. Goldberg (1998). Restructuring and Managing the Enterprise in Transition. Washington, D.C., World Bank Publications.

Crummell, A. and W. J. Moses (1992). Destiny and Race : Selected Writings, 1840-1898. Amherst, Mass, University of Massachusetts Press.

Spine title: Destiny & race.

Crusius, T. W. (1999). Kenneth Burke and the Conversation After Philosophy. Carbondale, Southern Illinois University Press.

Cruz Saco, M. A. and C. Mesa-Lago (1998). Do Options Exist ? : The Reform of Pension and Health Care Systems in Latin America. Pittsburgh, Pa, University of Pittsburgh Press.

This timely volume brings together specialists on the reform of social security systems to analyze the similarities and differences of those health care and pension reforms that have taken place since the early 1990s and suggests possible gains through recent or contemplated revisions to those systems.

Cruz, W., et al. (1998). Urban and Industrial Management in Developing Countries : Lessons From Japanese Experience: Report From a Seminar Organized by the Economic Development Institute of the World Bank and the Foundation for Advanced Studies in International Development. Washington, D.C., World Bank Publications.

Csâaki, C., et al. (1999). Food and Agriculture in the Czech Republic : From a ‘Velvet’ Transition to the Challenges of EU Accession. Washington, D.C., World Bank Publications.

‘Work in progress for public discussion’–P. 1 of cover.

Csâaki, C., et al. (1996). Georgia : Reform in the Food and Agriculture Sector. Washington, DC, World Bank Publications.

Two col. maps on folded leaves.

Csâaki, C. and B. World (1995). Armenia : The Challenge of Reform in the Agricultural Sector. Washington, D.C., World Bank Publications.

‘Based on the findings of a World Bank mission that visited Armenia in May/June of 1993 and… was drafted… by a small team led by C. Csaki, the principal author’–Pref.

Csaki, C. and Z. Lerman (1997). Land Reform in Ukraine : The First Five Years. Washington, D.C., World Bank Publications.

Csáki, C., et al. (1999). Regional and International Trade Policy : Lessons for the EU Accession in the Rural Sector–World Bank/FAO Workshop, June 20-23, 1998. Washington, D.C., World Bank Publications.

‘The first World Bank EU Accession Workshop in Budapest, Hungary’–Pref.

Csikszentmihalyi, M. and P. J. Ivanhoe (1999). Religious and Philosophical Aspects of the Laozi. Albany, State University of New York Press.

Csordas, T. J. (1997). Language, Charisma, and Creativity : The Ritual Life of a Religious Movement. Berkeley, University of California Press.

In treating the Charismatic movement as’an episode in the social history of the imagination,’Csordas describes the movement’s internal diversity and traces its development and international expansion across the thirty years of its existence. He offers insights regarding the contemporary nature of rationality, the transformation of space and time in Charismatic daily life, gender discipline, the conditions for the blurring of boundaries between ritual and everyday events the sense of community forged through shared ritual participation, and the creativity of language and metaphor in prophetic utterance. This new work makes an original, important contribution to anthropology, linguistic-semiotic and rhetorical studies, the multidisciplinary study of social movements, and American studies.

Csordas, T. J. (1997). The Sacred Self : A Cultural Phenomenology of Charismatic Healing. Berkeley, University of California Press.

How does religious healing work, if indeed it does? In this study of the contemporary North American movement known as the Catholic Charismatic Renewal, Thomas Csordas investigates the healing practices of a modern religious movement to provide a rich cultural analysis of the healing experience. This is not only a book about healing, however, but also one about the nature of self and self- transformation. Blending ethnographic data and detailed case studies, Csordas examines processes of sensory imagery, performative utterance, orientation, and embodiment. His book forms the basis for a rapprochement between phenomenology and semiotics in culture theory that will interest anthropologists, philosophers, psychologists, physicians, and students of comparative religion and healing.

Csörgö, M. and L. Horváth (1997). Limit Theorems in Change-point Analysis. Chichester, John Wiley and Sons, Inc.

Cuban, L. (1999). How Scholars Trumped Teachers : Change Without Reform in University Curriculum, Teaching, and Research, 1890-1990. New York, Teachers College Press.

Cudahy, B. J. (1997). Around Manhattan Island and Other Maritime Tales of New York. New York, Oxford University Press USA.

Cudahy, B. J. (1999). The Malbone Street Wreck. New York, Oxford University Press USA.

Cudjoe, S. R. (1988). V.S. Naipaul : A Materialist Reading. Amherst, University of Massachusetts Press.

Cueto, M. (1994). Missionaries of Science : The Rockefeller Foundation and Latin America. Bloomington, Ind, Indiana University Press.

Cuevas, T. and M. E. Giles (1998). Prison of Women : Testimonies of War and Resistance in Spain, 1939-1975. Albany, State University of New York Press.

Culbertson, P. L. (1995). A Word Fitly Spoken : Context, Transmission, and Adoption of the Parables of Jesus. Albany, State University of New York Press.

Culebras, A. (2000). Sleep Disorders and Neurological Disease. New York, CRC Press.

Examines the neuroanatomy, neurophysiology and neuroclinical aspects of sleep and asserts that all sleep problems originate in brain dysfunction, whether structural as in brain tumours, behavioural as in insomnia, degenerative as in fatal familial insomnia or neurochemical as in narcolepsy.

Cullather, N. and P. Gleijeses (1999). Secret History : The CIA’s Classified Account of Its Operations in Guatemala, 1952-1954. Stanford, Calif, Stanford University Press.

Cullen, J. and L. D’Innocenzo (1999). The Agile Manager’s Guide to Coaching to Maximize Performance. Bristol, Vt, Velocity Business Pub.

Cullen, P. J., et al. (1998). Crime Sans Frontiáeres : International and European Legal Approaches. Edinburgh, Edinburgh University Press.

At head of title : The David Hume Institute

Culler, J. D. (1988). Framing the Sign : Criticism and Its Institutions. Norman, University of Oklahoma Press.

Cullingford, C. (2000). Prejudice : From Individual Identity to Nationalism in Young People. London, Taylor & Francis [CAM].

Culpepper, M. M. (1991). Trials and Triumphs : The Women of the American Civil War. East Lansing, Michigan State University Press.

In Trials and Triumphs, Marilyn Mayer Culpepper provides incomparable insights into women’s lives during America’s Civil War era. Her respect for these nineteenth-century women and their experiences, as well as her engaging and intimate style, enable Culpepper to transport readers into a tumultuous time of death, destruction, and privation — into a world turned upside down, an environment that seemed as strange to contemporaries as it does in our own time.Culpepper has uncovered forgotten images of America’s bloodiest conflict contained in the diaries and correspondence of more than 500 women. Trials and Triumphs reveals the anxiety, hardship, turmoil and tragedy that women endured during the war years. It reveals the fierce loyalty and enmity that nearly severed the Union, the horror of enemy occupation, and even the desperate austerity of an itinerant refugee life. Just as the Civil War influenced culture and government, it shaped the attitudes of a new breed of pioneering woman. As the war progressed, either by choice or by default, men turned over more and more responsibility to women on the home front. As a result, women began to break free from the’cult of domesticity’to expand career opportunities. By war’s end, women on both sides of the conflict proved to themselves and to a nearly shattered nation that the appellation’weaker sex’was a misnomer. Originally published in 1992, this revised paperback edition includes a new index.

Cumming, A. H. and R. Berwick (1996). Validation in Language Testing. Clevedon [England], Multilingual Matters.

Papers originally presented at the 14th annual Language Testing Research Colloquium which was held Feb. 27-Mar. 1, 1992, University of British Columbia, Vancouver.

Cummings, E. E. and V. University of (1996). Five Poems. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Cummings, E. E. and V. University of (1996). Seven Poems. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Cummings, E. E. and V. University of (1997). Puella Mea. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Cummings, R. G., et al. (1996). New Evaluation Procedures for a New Generation of Water-related Projects. Washington, D.C., World Bank Publications.

Cummings, S. and D. J. Monti (1993). Gangs : The Origins and Impact of Contemporary Youth Gangs in the United States. Albany, State University of New York Press.

Cummings, W. K. and P. G. Altbach (1997). The Challenge of Eastern Asian Education : Implications for America. Albany, State University of New York Press.

Cummins, R. (1996). Representations, Targets, and Attitudes. Cambridge, Mass, MIT Press.

‘A Bradford book.’

Cunha, B. A. (2000). Tickborne Infectious Diseases : Diagnosis and Management. New York, CRC Press.

This book is the first to deal exclusively with tickborne infectious diseases in a single source, including comprehensive coverage of babesiosis, ehrlichiosis, relapsing fever, Rocky Mountain spotted fever, and Colorado tick fever, with a special emphasis on Lyme disease. Explains how to obtain reliable and objective laboratory confirmation of clinical impressions!Containing contributions from 24 infectious disease authorities, and supplying over 940 references, tables, drawings, and photographs, Tickborne Infectious Diseases devotes an entire chapter to newly described tick-transmitted infections examines tickborne encephalitis and hemorrhagic fevers discusses optimal microbial therapy and management of bacterial and rickettsial tickborne infections focuses on human monocytotropic and granulocytotropic ehrlichiosis explores ecological, chemical, and biological control of tick populations details the efficacy and use of Lyme vaccines reviews the epidemiology, clinical manifestations, diagnosis, and treatment of Lyme carditis clarifies myths surrounding Lyme neuroborreliosis to separate scientific fact from misperception and misinformation emphasizes differential diagnosis of tickborne diseasesOffering a basis for understanding the natural history of vector ticks and the epidemiology of the pathogens they carry, Tickborne Infectious Diseases is a cutting-edge reference for infectious disease specialists; internists; microbiologists; pediatricians; primary care, emergency room, and critical care physicians; and medical residents and students.

Cunnigham, M. (2000). Smart Things to Know About E-commerce. Oxford, U.K., John Wiley and Sons, Inc.

Cunningham, E. L. (1992). Printmaking : A Primary Form of Expression. Niwot, Colo, University Press of Colorado.

Cunningham, F. (1998). General Stand Watie’s Confederate Indians. Norman, University of Oklahoma Press.

Originally published: San Antonio : Naylor Co., 1959.

Cunningham, G. (1999). Religion and Magic : Approaches and Theories. Edinburgh, Edinburgh University Press.

Cunningham, M. (1996). Finding Work Overseas : How and Where to Contact International Recruitment Agencies, Consultancies and Employers. [N.p.], How To Books.

Cunningham, P. R. and D. Burrell (1999). Guide to Purchasing Electricity and Gas. Lilburn, GA, Fairmont Press.

Cunninghame Graham, R. B. A Vanished Arcadia : Being Some Account of the Jesuits in Paraguay 1607 to 1767. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Cuny, L. M. (1998). Through Animals’ Eyes : True Stories From a Wildlife Sanctuary. Denton, Tex, University of North Texas Press.

“Heartwarming tales of rescued creatures are presented in this collection of vignettes from a large wildlife rehabilitation center.”—Booklist. “Her brief stories are often touching, such as when she describes a young raccoon, rescued from a fire, self-medicating its burned paws with aloe vera plants; or two crab-eating macaques, confined inside a research facility for eighteen years, experiencing the outdoors for the first time.”—Natural History. “This book deserves a spot on every library shelf along with such nonfiction animal story classics as Adamson’s Born Free, North’s Rascal, and the work of Jane Goodall.”—Appraisal: Science Books for Young People

Cupp, M. J. (2000). Toxicology and Clinical Pharmacology of Herbal Products. Totowa, N.J., Humana Press.

Curie, M. and V. University of (1999). Pierre Curie. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Curl, R. S. (1997). Successful Industrial Energy Reduction Programs. Lilburn, Ga, Fairmont Press.

Includes index.

Curl, R. S. (1999). Building Owner’s and Manager’s Guide : Optimizing Facility Performance. Lilburn, Ga, Fairmont Press.

Includes index.

Curran, C. E. (1997). The Origins of Moral Theology in the United States : Three Different Approaches. Washington, D.C., Georgetown University Press.

Curran, R. E. (1993). The Bicentennial History of Georgetown University. Washington, D.C., Georgetown University Press.

‘In memory of Michael Foley (1940-1984) and his heart-wise companions through Georgetown’s two centuries’–P. [v].

Current, D., et al. (1995). Costs, Benefits, and Farmer Adoption of Agroforestry : Project Experience in Central America and the Caribbean. Washington, D.C., World Bank Publications.

‘A CATIE-IFPRI-World Bank project, funded by UNOP.’

Currie, D. P. (1999). The Constitution in Congress : The Federalist Period 1789-1801. Chicago, Ill, University of Chicago Press.

Currie, W. (2000). The Global Information Society. Chichester, West Sussex, England, John Wiley and Sons, Inc.

Currie-McDaniel, R. (1999). Carpetbagger of Conscience : A Biography of John Emory Bryant. New York, Oxford University Press USA.

Originally published: Athens : University of Georgia Press, 1987.

Curry, A. and M. Hughes (1994). Arms, Armies, and Fortifications in the Hundred Years War. Woodbridge, Suffolk, UK, Boydell & Brewer.

The Hundred Years War embraced warfare in all aspects, from the grand set pieces of Crecy and Agincourt to the pillaged lands of the dispossessed population. What makes this book different from previous studies emphasising the great battles is its use of less familiar evidence – such as administrative records, landscape archeology – to gain a truer picture of the realities of medieval warfare. From a general review of battle tactics, the book turns to examine (at points enlisting computer analysis) a number of issues: the composition of the English army, the management of affairs in Aquitaine,the response in England at large to the war and the consequent propaganda and hardship, and the impact of warfare on local communities. Close study of surviving artefacts – weapons, fortifications -also allows realistic assessments of military and naval experiences.Contributors: MATTHEW BENNETT, ANDREW AYTON, ANNE CURRY, MALCOLM VALE, MARK ORMROD, MICHAEL JONES, JOHN KENYON, ROBERT HARDY,IAN FRIELL, BRIAN KEMP.

Curry, H. (1999). A Legal Guide for Lesbian and Gay Couples. Berkeley, Nolo Press.

Curry, L. S. and C.-e. Park (1999). A Tiger by the Tail and Other Stories From the Heart of Korea. Englewood, Colo, Libraries Unlimited.

Curtin, J. (1996). Mongols : A History. [N.p.], Combined Books.

Curtin, P. D. (1995). Why People Move : Migration in African History. Waco, Tex, Baylor University.

Curtis, G. (1998). Cambodia Reborn? : The Transition to Democracy and Development. Washington, D.C., Brookings Institution Press.

Curtis, M. (1998). The Great Deception : Anglo-American Power and World Order. London, Pluto Press.

Curtler, H. M. (1997). Rediscovering Values : Coming to Terms with Postmodernism. Armonk, N.Y., Routledge.

The author’s primary purpose in this short book is to clearly define the nature of value and restore it to a central place in discussions of ethical and aesthetic problems. He begins the book with a broad cultural perspective on the issue of postmodernism in general, then takes a closer look at recent attempts to reduce values to evaluation, to deny their objectivity. The central chapter focuses on the question,’What Is Value?’after which Curtler discusses values in the fine arts and literature, concluding with the question of values in education.

Curto, J. J. (1964). Hard Times : Notes. Lincoln, Neb, John Wiley & Sons, Inc. [US].

Cushing, F. H. and J. Green (1979). Zuäni : Selected Writings of Frank Hamilton Cushing. Lincoln, University of Nebraska Press.

Cushman, D. P. and S. S. King (1995). Communicating Organizational Change : A Management Perspective. Albany, State University of New York Press.

Cushman, D. P. and S. S. King (1995). Communication and High-speed Management. Albany, State University of New York Press.

Cushman, D. P. and S. S. King (1997). Continuously Improving an Organization’s Performance : High-speed Management. Albany, State University of New York Press.

Cushman, D. P. and B. Kovacic (1995). Watershed Research Traditions in Human Communication Theory. Albany, State University of New York Press.

Cushman, E. (1998). The Struggle and the Tools : Oral and Literate Strategies in an Inner City Community. Albany, N.Y., State University of New York Press.

Cushman, H. B. and A. Debo (1999). History of the Choctaw, Chickasaw, and Natchez Indians. Norman, University of Oklahoma Press.

‘First edition published in 1899; abridged edition by Angie Debo published in 1962 by Redlands Press’–T.p. verso.

Cushman, T. (1995). Notes From Underground : Rock Music Counterculture in Russia. Albany, State University of New York Press.

Cusset, C. (1999). No Tomorrow : The Ethics of Pleasure in the French Enlightenment. Charlottesville, University of Virginia Press.

Custer, E. B. (1961). Boots and Saddles : Or, Life in Dakota with General Custer. Norman, Okla, University of Oklahoma Press.

Custer, E. B. (1994). Following the Guidon. Norman, Okla, University of Oklahoma Press.

Custer, E. B. (1994). Tenting on the Plains, Or, General Custer in Kansas and Texas. Norman, Okla, University of Oklahoma Press.

‘First published in 1895 by Harper & brothers.’

Custer, G. A. (1977). My Life on the Plains : Or, Personal Experiences with Indians. Norman, OK, University of Oklahoma Press.

Cutcliffe, S. H. (1992). New Worlds, New Technologies, New Issues. Bethlehem, Pa, Lehigh University Press.

Cuthbertson, K. (1996). Quantitative Financial Economics : Stocks, Bonds, and Foreign Exchange. Chichester, England, John Wiley and Sons, Inc.

Cutler, A. C., et al. (1999). Private Authority and International Affairs. Albany, State University of New York Press.

Cutler, B. (1995). The Massacre at Sand Creek : Narrative Voices. Norman, Okla, University of Oklahoma Press.

Errata slip inserted.

Cutler, C. L. (1994). O Brave New Words! : Native American Loanwords in Current English. Norman, University of Oklahoma Press.

Cutlip, G. W. and R. J. Shockley (1988). Careers in Teaching. New York, Rosen Pub. Group.

Cutrer, T. W. (1993). Ben McCulloch and the Frontier Military Tradition. Chapel Hill, University of North Carolina Press.

‘[A] well-written, comprehensively researched biography.’–Publishers Weekly’Will both edify the scholar while captivating and entertaining the general reader…. Cutrer’s research is impeccable, his prose vigorous, and his life of McCulloch likely to remain the standard for many years.’–Civil War’A well-crafted work that makes an important contribution to understanding the frontier military tradition and the early stages of the Civil War in the West.’–Civil War History’A penetrating study of a man who was one of the last citizen soldiers to wear a general’s stars.’–Blue and Gray’A brisk narrative filled with colorful quotations by and about the central figure…. Will become the standard biography of Ben McCulloch.’–Journal of Southern History’A fast-paced, clearly written narrative that does full justice to its heroically oversized subject.’–American Historical Review

Cutrofello, A. (1994). Discipline and Critique : Kant, Poststructuralism, and the Problem of Resistance. Albany, State University of New York Press.

Cutrofello, A. and G. W. F. Hegel (1995). The Owl at Dawn : A Sequel to Hegel’s Phenomenology of Spirit. Albany, State University of New York Press.

Cutter, D. C. (1990). California in 1792 : A Spanish Naval Visit. Norman, University of Oklahoma Press.

Cutter, M. J. (1999). Unruly Tongue : Identity and Voice in American Women’s Writing, 1850-1930. Jackson, Miss, University Press of Mississippi.

Cutts, R. L. (1997). An Empire of Schools : Japan’s Universities and the Molding of a National Power Elite. Armonk, N.Y., Routledge.

Based on in-depth analysis, extensive interviews, and a journalist’s keen insight, An Empire of Schools provides a new framework to explore the misunderstandings that have arisen between Japan and the United States. The vital determining issue that complicates U.S.-Sino communications, Cutts says, is not the cultural incompatibilities of the people or economies but the fact that all Japanese leaders emerge from the same educational treadmill or’cartels of the mind.’This revered system, crowned by five national and private universities, and from which almost all Japanese leaders emerge, teaches its students that they are inherently incapable of sharing their values, civic or personal, with those of any other civilization. Describing an educational system that has been left fundamentally unchanged since the Meiji Empire, Cutts depicts the elites who graduate from the system, describes what ethical philosophy is imparted to those graduates, and warns of the dangers of nationalist elitism that arise from the system. Filled with personal anecdotes as well as critical interviews, An Empire of Schools traces the potential consequences to Japan and the Pacific Rim of an educational system that begins imparting an elitist doctrine in kindergarten that extends to the highest levels of Japanese government.

Cuvalo, A. (1997). Historical Dictionary of Bosnia and Herzegovina. Lanham, Md, Scarecrow Press.

Cvetkovich, A. (1992). Mixed Feelings : Feminism, Mass Culture, and Victorian Sensationalism. New Brunswick, N.J., Rutgers University Press.

Cypert, S. A. (1994). The Power of Self-esteem. New York, AMACOM.

Czarnecki, M. T. (1999). Managing by Measuring : How to Improve Your Organization’s Performance Through Effective Benchmarking. New York, AMACOM.

Czermak, H. and I. Cliffs Notes (1973). The Trial : Notes. Lincoln, Neb, John Wiley & Sons, Inc. [US].

Da Prato, G. and L. Tubaro (1994). Control of Partial Differential Equations. New York, CRC Press.

This useful reference provides recent results as well as entirely new material on control problems for partial differential equations.

Da Prato, G. and J. P. Zolâesio (1997). Partial Differential Equation Methods in Control and Shape Analysis. New York, Marcel Dekker.

‘Based on the International Federation for Information Processing WG 7.2 Conference, held recently in Pisa, Italy’–Cf. P. [4] pf cover.

Dabashi, H. (1993). Theology of Discontent : The Ideological Foundations of the Islamic Revolution in Iran. New York, New York University Press.

D’Acci, J. (1994). Defining Women : Television and the Case of Cagney & Lacey. Chapel Hill, University of North Carolina Press.

Defining Women explores the social and cultural construction of gender and the meanings of woman, women, and femininity as they were negotiated in the pioneering television series Cagney and Lacey, starring two women as New York City police detectives. Julie D’Acci illuminates the tensions between the television industry, the series production team, the mainstream and feminist press, various interest groups, and television viewers over competing notions of what women could or could not be–not only on television but in society at large. Cagney and Lacey, which aired from 1981 to 1988, was widely recognized as an innovative treatment of working women and developed a large and loyal following. While researching this book, D’Acci had unprecedented access to the set, to production meetings, and to the complete production files, including correspondence from network executives, publicity firms, and thousands of viewers. She traces the often heated debates surrounding the development of women characters and the representation of feminism on prime-time television, shows how the series was reconfigured as a’woman’s program,’and investigates questions of female spectatorship and feminist readings. Although she focuses on Cagney and Lacey, D’Acci discusses many other examples from the history of American television.

Dacre, C. (1997). Zofloya : Or, The Moor: a Romance of the Fifteenth Century. Petersborough, Ont, Broadview Press.

Dae, G. (1997). Going Beyond Buddha : The Awakening Practice of Listening. Boston, Tuttle Publishing.

‘Using a refreshingly different metaphor for Zen, this book shows us how listening is the fundamental practice of any spiritual path. Listening as a Zen practice is effective whether done while sitting in a temple or riding on a bus, while at the most sacred ceremony or in the midst of a frenzied office. It is a practice that returns us to our true way – the way of human beings, the way of compassion.’–BOOK JACKET.

Dahl, P. F. (1997). Flash of the Cathode Rays : A History of J.J. Thomson’s Electron. Bristol, CRC Press.

The electron is fundamental to almost all aspects of modern life, controlling the behavior of atoms and how they bind together to form gases, liquids, and solids. Flash of the Cathode Rays: A History of J.J. Thomson’s Electron presents the compelling story of the discovery of the electron and its role as the first subatomic particle in nature. The book traces the evolution of the concept of electrical charge, from the earliest glow discharge studies to the final cathode ray and oil drop experiments of J.J. Thomson and Robert Millikan. It also provides an overview of the history of modern physics up to the advent of the old quantum theory around 1920.Consolidating scholarly material while incorporating new material discovered by the well-respected author, the book covers the continental and English race for the source of the cathode rays, culminating in Thomson’s corpuscle in 1897. It explores the events leading to Millikan’s unambiguous isolation of the electron and the simultaneous circumstances surrounding the birth of Ernest Rutherford’s nuclear atom and the discovery of radioactivity in 1896. The author also focuses on the controversies over N-rays, Becquerel’s positive electron, and the famous Ehrenhaft-Millikan dispute over subelectrons.Scholarly yet accessible to those with basic physics knowledge, this book should be of interest to historians of science, professional scientists and engineers, teachers and students of physics, and general readers interested in the development of modern physics.

Dahl, P. F. (1999). Heavy Water and the Wartime Race for Nuclear Energy. Bristol [England], CRC Press.

Daigle, B. (1999). HIV Homecare Handbook. Sudbury, Mass, Jones & Bartlett Learning.

Daintith, J. and D. Gjertsen (1999). A Dictionary of Scientists. Oxford, Oxford University Press.

General editors: John Daintith, Derek Gjertsen.

Dakolias, M. (1996). The Judicial Sector in Latin America and the Caribbean : Elements of Reform. Washington, D.C., World Bank Publications.

Dakolias, M. (1999). Court Performance Around the World : A Comparative Perspective. Washington, D.C., World Bank Publications.

Dale, E. E. (1949). The Indians of the Southwest : A Century of Development Under the United States. Norman, University of Oklahoma Press.

Published in cooperation with the Huntington Library, San Marino, California.

Dale, E. E. and G. Litton (1995). Cherokee Cavaliers : Forty Years of Cherokee History As Told in the Correspondence of the Ridge-Watie-Boudinot Family. Norman, University of Oklahoma Press.

Includes index.

Dale, N. B. (1998). C++ Plus Data Structures. Sudbury, Mass, Jones & Bartlett Learning.

Includes index.

Dale, N. B. and S. C. Lilly (1995). Pascal Plus Data Structures, Algorithms, and Advanced Programming. Lexington, Mass, Jones & Bartlett Learning.

Includes index.

Dale, N. B. and C. Weems (1998). Introduction to Turbo Pascal and Software Design. Lexington, Mass, Jones & Bartlett Learning.

Rev. ed.: Introduction to Pascal and structured design. 3rd ed., Turbo version. 1992.

Dale, N. B., et al. (1997). Programming and Problem Solving with C++. Sudbury, Mass, Jones & Bartlett Learning.

Includes index.

Dale, N. B., et al. (1998). Programming in C++. Sudbury, Mass, Jones & Bartlett Learning.

Includes index.

Dale, R., et al. (2000). Handbook of Natural Language Processing. New York, CRC Press.

This study explores the design and application of natural language text-based processing systems, based on generative linguistics, empirical copus analysis, and artificial neural networks. It emphasizes the practical tools to accommodate the selected system.

Dale, S. (1998). Doggone Chicago : Sniffing Out the Best Places to Take Your Best Friend. Lincolnwood, IL, NTC Contemporary.

Includes index.

Dalgleish, T. and M. J. Power (1999). Handbook of Cognition and Emotion. Chichester, England, Wiley.

Edited by leading figures in the field, this handbook gives an overview of the current status of cognition and emotion research by giving the historical background to the debate and the philosophical arguments before moving on to outline the general aspects of the various research traditions. This handbook reflects the latest work being carried out by the key people in the field.

Dalla, I. (1995). The Emerging Asian Bond Market. Washington, DC, World Bank Publications.

Dalla, I. and D. R. Khatkhate (1995). Regulated Deregulation of the Financial System in Korea. Washington, D.C., World Bank Publications.

Dallas, S. (1985). Colorado Ghost Towns and Mining Camps. Norman, University of Oklahoma Press.

Includes index.

Dallery, A. B., et al. (1992). Ethics and Danger : Essays on Heidegger and Continental Thought. Albany, State University of New York Press.

Dallery, A. B., et al. (1994). Transitions in Continental Philosophy. Albany, State University of New York Press.

Dallmayr, F. R. (1991). Between Freiburg and Frankfurt : Toward a Critical Ontology. Amherst, Mass, University of Massachusetts Press.

British ed. published under title: Life-world, modernity and critique.

Dallmayr, F. R. (1996). Beyond Orientalism : Essays on Cross-cultural Encounter. Albany, State University of New York Press.

Dallmayr, F. R. (1998). Alternative Visions : Paths in the Global Village. Lanham, Md, Rowman & Littlefield.

Daloz, L. A. (1997). Common Fire : Leading Lives of Commitment in a Complex World. Boston, MA, Beacon Press.

A landmark study that reveals how we become committed to the common good and sustain such commitments in a changing world. View the discussion guide for UU communities: HTML or PDF’A perceptive, groundbreaking analysis of inspired lives…. This is a guidebook for the soul.’-Daniel Goleman, author of Emotional Intelligence’A truly refreshing book! In a day when the political and spiritual air has grown stale with cynicism, discouragement, and indirection, this beautifully written, penetrating study could not be more welcome or valuable. No teacher, parent, or civic leader who cares about nurturing social commitment can fail to be informed and inspired by this remarkable and surprisingly practical book.’-Robert Kegan, author of In Over Our Heads’Eloquent and profound, Common Fire addresses what Americans everywhere long for: a sense of the common good, an emphasis on community and compassion in everyday life, a values-based politics in the public sphere. A compelling, encouraging work.’-Jim Wallis, author of The Soul of Politics’A profound exposition and penetrating commentary on some of life’s most important issues.’-Clarence G. Newsome, dean, Howard Divinity School’A compelling portrait of people who choose to make a difference and thus inspire us all.’-Rosabeth Moss Kanter, author of World Class: Thriving Locally in the Global Economy

Dalrymple, M. (1999). Semantics and Syntax in Lexical Functional Grammar : The Resource Logic Approach. Cambridge, Mass, MIT Press.

‘A Bradford book.’

Dalton, R. J. (1999). Critical Masses : Citizens, Nuclear Weapons Production, and Environmental Destruction in the United States and Russia. Cambridge, Mass, MIT Press.

Daly, B. O. (1996). Lavish Self-divisions : The Novels of Joyce Carol Oates. Jackson, Miss, University Press of Mississippi.

Daly, J. Workshop on Electronic Texts : Proceedings. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Daly, J. A. and R. R. Miller (1998). Corporations’ Use of the Internet in Developing Countries. Washington, D.C., World Bank Publications.

Daly, M. (1985). Beyond God the Father : Toward a Philosophy of Women’s Liberation. Boston, Beacon Press.

‘Certainly one of the most promising theological statements of our time.’–The Christian Century’Not for the timid, this brilliant book calls for nothing short of the overthrow of patriarchy itself.’–The Village VoiceFrom the Trade Paperback edition.

Daly-Bednarek, J. R. (1992). The Changing Image of the City : Planning for Downtown Omaha, 1945-1973. Lincoln, University of Nebraska Press.

Dam, K. W., et al. (1996). Cryptography’s Role in Securing the Information Society. Washington, D.C., National Academies Press.

‘Committee to Study National Cryptography Policy, Computer Science and Telecommunications Board, Commission on Physical Sciences, Mathematics, and Applications, National Research Council.’

Damerow, G. (1993). Your Goats : A Kid’s Guide to Raising and Showing. Pownal, Vt, Storey Publishing, LLC.

Suitable for farm work, as pets, and a source of fiber, goats are amazingly versatile animals. This informative and encouraging guide, designed for kids ages 9 and up, explains everything children need to know to safely and successfully raise and show their own goats. In age-appropriate language, Gail Damerow offers expert advice on selecting, purchasing, housing, and feeding goats, as well as important information on goat behavior and the basics of goat health care. Discover how fun and rewarding keeping goats can be.

Damerow, G. (1994). The Chicken Health Handbook. Pownal, Vt, Storey Communications.

Damian-Grint, P. (1999). The New Historians of the Twelfth-century Renaissance : Inventing Vernacular Authority. Rochester, N.Y., Boydell & Brewer.

The mid-twelfth century saw the sudden appearance of a remarkable group of writers: the’new historians’, authors such as Geffrei Gaimar, Benoît de Sainte-Maure, Wace, Jordan Fantosme and Ambroise, who were the earliest historical writers to use French. Each had his own style and authorial persona; yet together, despite their considerable differences, they pioneered a common form of historical writing which is quite distinct from the styles of previous vernacular writers. This book studies some of the more characteristic elements of the common style used by the vernacular historians. Their detached and’self-conscious’authorial presentation is particularly notable: it is seen both in the prologues and epilogues to their works, where they present their source materials as reliable,themselves as serious scholars, and their works as worthy of belief, and constantly throughout the text as the historians direct audience response to their work. The author shows how this’historical’style fits into both the vernacular and the Latin literature current in the period: the vernacular historians borrowed elements from both the learned and the popular traditions to produce their own successful and vigorous hybrid, one which was still producing new shoots as late as the fifteenth century and which was widely copied and imitated by both writers of courtly romance and by writers of prose history. Dr PETER DAMIAN-GRINT teaches at Brasenose College, Oxford.

Damodaran, S. and A. Paraf (1997). Food Proteins and Their Applications. New York, CRC Press.

Damon-Moore, H. (1994). Magazines for the Millions : Gender and Commerce in the Ladies’ Home Journal and the Saturday Evening Post, 1880-1910. Albany, State University of New York Press.

Dana, M., et al. (1997). Within the Law. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Dana, R. H. Two Years Before the Mast. Raleigh, N.C., Generic NL Freebook Publisher.

Dana, R. H. (2000). Handbook of Cross-cultural and Multicultural Personality Assessment. Mahwah, N.J., Routledge.

Throughout the world as in the United States, psychologists are increasingly being called upon to evaluate clients whose backgrounds differ from their own. It has long been recognized that standard personality and psychopathology assessment instruments carry cultural biases, and in recent years, efforts to correct these biases have accelerated. The Handbook of Cross-Cultural and Multicultural Personality Assessment brings together researchers and practitioners from 12 countries with diverse ethnic and racial identities and training to present state-of-the-art knowledge about how best to minimize cultural biases in the assessment of personality and psychopathology. They consider research methodology, the design and construction of standard objective and projective tests, the use of measures of acculturation, racial identity, and culture-specific tests, the social etiquette of service delivery, and the interpretation of test data for clinical diagnosis. Ranging widely through all the relevant issues, they share a common collective vision of how culturally competent services should be delivered to clients. The Handbook offers the first comprehensive view of a consistent approach to cultural competence in assessment–a necessary precursor of effective intervention. It will become an indispensable reference for all those whose practice or research involves individuals with different ethnic and racial identities.

Danahay, M. A. (1993). A Community of One : Masculine Autobiography and Autonomy in Nineteenth-century Britain. Albany, State University of New York Press.

Danahy, M. (1991). The Feminization of the Novel. Gainesville, University Press of Florida.

‘Chinard Prize for 1989’–Verso of ser. t.p.

Dance, J. (1992). How to Get the Most Out of Sales Meetings. Lincolnwood, Ill., USA, NTC Contemporary.

Dance, J. (1997). Get the Most Out of Sales Meetings. Lincolnwood, Ill., U.S.A., NTC Contemporary.

Rev. ed. of: How to get the most out of sales meetings. c1992.

Danchin, S. (1998). Blues Boy : The Life and Music of B.B. King. Jackson, Miss, University Press of Mississippi.

Dancy, R. M. (1991). Two Studies in the Early Academy. Albany, State University of New York Press.

Danesh, A. H. (1999). Corridor of Hope : A Visual View of Informal Economy. Lanham, Md, University Press of America.

Danesi, M. (1993). Vico, Metaphor, and the Origin of Language. Bloomington, Ind, Indiana University Press.

Dangler, J. F. (1994). Hidden in the Home : The Role of Waged Homework in the Modern World-economy. Albany, N.Y., State University of New York Press.

Daniel, L. J. (1989). Cannoneers in Gray : The Field Artillery of the Army of Tennessee, 1861-1865. University, Ala, University of Alabama Press.

‘Winner in 1984 of the Mrs. Simon Baruch University Award of the United Daughters of the Confederacy’–P. [ii].

Daniel, L. J. and L. N. Bock (1996). Island No. 10 : Struggle for the Mississippi Valley. Tuscaloosa, Ala, University Alabama Press.

By February 1862 Confederate forces in Kentucky and Tennessee were falling back in disorder. Fort Henry on the Tennessee River and Fort Donelson on the Cumberland River fell to combined land and naval forces under Brigadier General Ulysses S. Grant and Flag Officer Andrew H. Foote. These losses necessitated the abandonment of the Rebel stronghold of Columbus, Kentucky. The entire upper Mississippi Valley lay open to Federal invasion. Toward that end, a new Union army under Major General John Pope began organizing at Commerce, Missouri. Confederate Major General John P. McCown was sent to plug the breach by fortifying Island No. 10, a one-mile-long island positioned in a bend in the Mississippi River that straddled the boundaries of Tennessee, Missouri, and Kentucky. Pope’s army had to be held in check long enough for the main Confederate force, under generals Albert Sidney Johnston and P. G. T. Beauregard, to concentrate and launch a counterattack against Grant’s advancing army. The ensuing campaign at Island No. 10 created the first extensive siege of the Civil War. The ultimate capture of the garrison resulted in a new army command for Pope in Virginia. As for the Confederates, the campaign pointed to a faulty western strategy. Simply to concede the rivers and their adjoining cities to the Federal navy was politically unacceptable. Garrison after garrison was captured, however, in the attempt to defend the rivers to the last extremity. Between February 1862 and July 1863 the Confederates lost 64,400 troops, some nine divisions, in defending the rivers. This strategy was a significant contributing factor for Confederate defeat in the West.

Daniel, M. and L. E. Embree (1994). Phenomenology of the Cultural Disciplines. Dordrecht, Springer.

Daniel, R. (1998). Hardaway Revisited : Early Archaic Settlement in the Southeast. Tuscaloosa, University Alabama Press.

This provocative reanalysis of one of the most famous Early Archaic archaeological sites in the southeastern United States provides a new model for understanding prehistoric settlement patterns. Since the early 1970s, southeastern archaeologists have focused their attention on identifying the function of prehistoric sites and settlement practices during the Early Archaic period (ca. 9,000-10,500 B.P.). The Hardaway site in the North Carolina Piedmont, one of the most important archaeological sites in eastern North America, has not yet figured notably in this research. Daniel’s reanalysis of the Hardaway artifacts provides a broad range of evidence—including stone tool morphology, intrasite distributions of artifacts, and regional distributions of stone raw material types—that suggests that Hardaway played a unique role in Early Archaic settlement. The Hardaway site functioned as a base camp where hunting and gathering groups lived for extended periods. From this camp they exploited nearby stone outcrops in the Uwharrie Mountains to replenish expended toolkits. Based on the results of this study, Daniel’s new model proposes that settlement was conditioned less by the availability of food resources than by the limited distribution of high-quality knappable stone in the region. These results challenge the prevalent view of Early Archaic settlement that group movement was largely confined by the availability of food resources within major southeastern river valleys.

Daniel, S. A Defence of Ryme. Eugene, Ore, Generic NL Freebook Publisher.

Daniel, S. Delia : Contayning Certayne Sonnets with the Complaint of Rosamond. Eugene, Ore, Generic NL Freebook Publisher.

Daniel, S. H. (1994). The Philosophy of Jonathan Edwards : A Study in Divine Semiotics. Bloomington, Indiana University Press.

Daniel, T. M. (1999). Captain of Death : The Story of Tuberculosis. Rochester, N.Y., Boydell & Brewer.

The dramatic story of tuberculosis is told here in a straightforward and accessible style. It presents the stories of persons connected with the disease, either as victims, or as those who made contributions to our knowledge of it; in addition to these personal accounts, the book unfolds the history and explains the pathogenesis of TB. The re-emergence of tuberculosis as a major American public health hazard has focused much attention on this ancient disease. This book offers a comprehensive account of the disease from prehistoric times through to the present day, detailing the attempts to eradicate it completely. Its four separate sections (the spread of tuberculosis; its infectious nature; susceptibility to it; and methods of treatment) are linked through the device of presenting individuals’particular experience of the disease, whether as as victims, or as those who made contributions to our knowledge of it; in between these vignettes, the book unfolds the history and explainsthe pathogenesis of TB. A detailed medical glossary completes the volume. Thomas M. Daniel is emeritus professor of medicine and international health and Director of the Center for International Health at Case Western Reserve University.

Daniel, T. M. and F. C. Robbins (1997). Polio. Rochester, N.Y., Boydell & Brewer.

Polio infantile paralysis was until recently a greatly feared disease, but is now preventable by a vaccine, which has largely eradicated it from the Western hemisphere; a global eradication campaign is underway. This book tells of the story of polio in fascinating and personal detail, through a series of essays written by those who experienced the disease: its victims, those who cared for them and those who worked to eliminate it altogether.The opening chapter recounts the history of polio from its earliest depiction in Egyptian art to the present day; it is followed by three personal descriptions of the experiences of patients who were paralysed in youth by polio, but went on to build successful lives. The challenges of caring for polio sufferers are described by two physicians who worked on polio wards at the height of the epidemic. The story of the cultivation of poliovirus and the testing of the vaccines is related by two research scientists who devoted much of their careers tothe laboratories where the breakthroughs were achieved. The final essays describe the public health vaccination campaigns which successfully eradicated polio from the Americas, as experienced by those who directed them.Dr THOMAS M. DANIEL is Professor Emeritus of Medicine and International Health and Director of the Center for International Health at Case Western Reserve University; Dr FREDERICKC. ROBBINS is University Professor and Dean Emeritus of the School of Medicine at Case Western Reserve University.Contributors:THOMAS M. DANIEL, FREDERICK C. ROBBINS, MICHAEL W.R. DAVIS, ANN L. MCLAUGHLIN, RUTH E. FRISCHER, ROBERT M. EIBEN, MARTHA LIPSON LEPOW, JOAO BAPTISTA RISI, JR., CIRO A. DE QUADROS

Daniels, A. C. (2000). Bringing Out the Best in People : How to Apply the Astonishing Power of Positive Reinforcement. New York, McGraw-Hill Professional.

Daniels, J. (1998). Daniels’ Running Formula. Champaign, IL, Human Kinetics.

Includes index.

Daniels, M. R. (1997). Terminating Public Programs : An American Political Paradox. Armonk, N.Y., Routledge.

This text examines why and when policies or organizations are terminated, how they can be terminated successfully, and what often prevents them from being terminated. The literature on termination and a variety of case studies are reviewed in order to identify theories supported by research.

Daniels, R. V. (1997). Russia’s Transformation : Snapshots of a Crumbling System. Lanham, Md, Rowman & Littlefield.

Danielsen, E. R. and B. Ross (1999). Magnetic Resonance Spectroscopy Diagnosis of Neurological Diseases. New York, M. Dekker.

Danielson, P. (1998). Modeling Rationality, Morality, and Evolution. New York, Oxford University Press.

D’Anieri, P. J. (1999). Economic Interdependence in Ukrainian-Russian Relations. Albany, State University of New York Press.

Danish, S. and P. Gannon (1998). Building Database-driven Web Catalogs. New York, N.Y., McGraw-Hill Professional.

Includes index.

Dann, K. T. (2000). Across the Great Border Fault : The Naturalist Myth in America. New Brunswick, N.J., Rutgers University Press.

Danowski, D. and P. Lazaro (2000). Why Can’t I Stop Eating? : Recognizing, Understanding, and Overcoming Food Addiction. Center City, Minn, Hazelden Information & Educational Services.

Dante, A. The Divine Comedy : Paradiso. Grand Rapids, Mich, Project Gutenberg.

Dante, A. and H. W. Longfellow The Divine Comedy. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dante, A. and H. W. Longfellow The Divine Comedy. [Champaign, Ill], Project Gutenberg.

Dante, A. and C. E. Norton The Divine Comedy. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dante, A. and C. E. Norton The Divine Comedy. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dante, A. and C. E. Norton The Divine Comedy. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Danto, A. C. (1999). The Body/Body Problem : Selected Essays. Berkeley, University of California Press.

The overall subject of the essays in The Body/Body Problem is the traditional one of what our ultimate makeup is, as creatures with minds and bodies. The central thesis is that we are beings who represent—and misrepresent—actual and possible worlds. Addressing philosophical questions of mental representation, Danto presents his distinctive approach to some of the most enduring topics in philosophy. He is concerned with the nature of description, the status of the external world, action theory, the philosophy of history, and the philosophical status of psychoanalytic explanation. Representation is a central concept in philosophy, says Danto, with differences among philosophers arising in the ways they account for how representations connect to the world or to the individuals possessing them, and how they connect with one another to form systems of beliefs, feelings, and attitudes. In these essays Danto’s own voice, with his arguments and speculations, provides rich philosophical pleasures that will endure, to borrow from Santayana,’under whatever sky.’Arthur C. Danto is one of the most original and multitalented philosophers writing today, a thinker whose interests traverse the boundaries of traditional understandings of philosophy. Best known for his contributions to the philosophy of art and aesthetics, Danto is also esteemed for his work in the history of philosophy, the philosophy of history, philosophical psychology, and action theory. These two volumes, each with an introduction by the author, contain essays spanning more than twenty-five years that have been selected to highlight the inseparability of philosophy and art in Danto’s work. Together they present the thinking of Arthur C. Danto at his very best.

Danz, H. P. (1997). Of Bison and Man : From the Annals of a Bison Yesterday to a Refreshing Outcome From Human Involvement with America’s Most Valiant of Beasts. Niwot, Colo, University Press of Colorado.

Danziger, E. J. (1990). The Chippewas of Lake Superior. Norman, University of Oklahoma Press.

First paperback printing 1990.

Danziger, S. (1999). Economic Conditions and Welfare Reform. Kalamazoo, Mich, Upjohn Institute.

Dåogen, et al. (1996). Dogen’s Pure Standards for the Zen Community : A Translation of the Eihei Shingi. Albany, State University of New York Press.

Dardess, J. W. (1996). A Ming Society : Tài-ho County, Kiangsi, Fourteenth to Seventeenth Centuries. Berkeley, University of California Press.

Dargan, E. P. and V. University of (1998). The Voyages of Conrad. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Darlington, E. B. P. The Circus Boys Across the Continent : Or, Winning New Laurels on the Tanbark. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Darlington, E. B. P. The Circus Boys in Dixie Land : Or, Winning the Plaudits of the Sunny South. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Darlington, E. B. P. The Circus Boys on the Flying Rings : Or, Making the Start in the Sawdust Life. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Darnell, R. (1999). HTML 4 Unleashed. Indianapolis, Ind, Pearson Education, Inc.

Rev. ed. of: HTML unleashed. c1997.

Darrah, J. (1997). Paganism in Arthurian Romance. Rochester, N.Y., Boydell & Brewer.

`Darrah makes the valid point that episodes in the Arthurian romances read like motifs from the ancient mythologies…[he] reconstructs a lost British paganism, grounded in the rivers, hills and woods, and especially those grey monoliths…reminders of a cosmology vanished from this island.NIKOLAI TOLSTOY, DAILY TELEGRAPH `Contends, with a good deal of evidence, that the impact of pre-Christian Welsh, Irish, Scottish, Cornish and Breton religion is greater than has been previously thought… Extensively researched and well written.’CHOICE The origins of Arthurian romance willalways be a hotly disputed subject. The great moments of the legends belong partly to dimly-remembered history, partly to the poets’imagination down the ages, yet there is another strand to the stories which goes back deeper and further: the traces of ancient pagan religion, found both in Arthurian heroes who have inherited the attributes of gods, and in episodes which reflect ancient religious rituals. Darrah’s careful study of the thematic relationships of, particularly, the more obscure episodes of the romances and his identification of the relative geography of Arthurian Britain as portrayed in the romances will be valuable even to those who differ with his conclusions. His most original contribution to an unravelling of a pagan Arthurian past lies in his appropriation of the fascinating evidence of standing stones and pagan cultic sites. This is dark and difficult territory, but building on elusive clues, and tracing a range of sites, especially in south-west Britain, John Darrah has added a significant new dimension to the search for the sources of the legends of Arthur and his court. JOHN DARRAH has also written The Real Camelot.

Darsey, J. F. (1997). The Prophetic Tradition and Radical Rhetoric in America. New York, NYU Press.

This expansive volume traces the rhetoric of reform across American history, examining such pivotal periods as the American Revolution, slavery, McCarthyism, and today’s gay liberation movement. At a time when social movements led by religious leaders, from Louis Farrakhan to Pat Buchanan, are playing a central role in American politics, James Darsey connects this radical tradition with its prophetic roots.Public discourse in the West is derived from the Greek principles of civility, diplomacy, compromise, and negotiation. On this model, radical speech is often taken to be a sympton of social disorder. Not so, contends Darsey, who argues that the rhetoric of reform in America represents the continuation of a tradition separate from the commonly accepted principles of the Greeks. Though the links have gone unrecognized, the American radical tradition stems not from Aristotle, he maintains, but from the prophets of the Hebrew Bible.

Darwin, C. The Autobiography of Charles Darwin. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Darwin, C. Charles Darwin and the Voyage of the Beagle. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Darwin, C. The Expression of Emotion in Man and Animals. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Darwin, C. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Darwin, C. The Origin of Species by Means of Natural Selection. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Darwin, C. and G. Beer (1996). The Origin of Species. Oxford, Oxford University Press.

Das Gupta, D. and B. World (1997). China Engaged : Integration with the Global Economy. Washington, D.C., World Bank Publications.

‘Prepared by a team led by Dipak Dasgupta’–P. vii.

Dasgupta, P. and I. Serageldin (2000). Social Capital : A Multifaceted Perspective. Washington, D.C., World Bank Publications.

‘A number of essays in this volume were presented at a workshop organized at the World Bank in April 1997′–P. ix.

Dash, J. and J. Schensul (1999). Country Roads of New Jersey : Drives, Day Trips, and Weekend Excursions. Lincolnwood, Ill, NTC Contemporary.

Includes index.

Dashe, A. M. (1999). The Man’s Health Sourcebook. Los Angeles, NTC Contemporary.

Dassin, J. (1998). Torture in Brazil : A Shocking Report on the Pervasive Use of Torture by Brazilian Military Governments, 1964-1979. Austin, Tex, University of Texas Press.

Originally published: New York : Vintage Books, 1986.

Datta Mitra, J. and B. World (1997). Fiscal Management in Adjustment Lending. Washington, D.C., World Bank Publications.

Datta, V. (1999). Birth of a National Icon : The Literary Avant-garde and the Origins of the Intellectual in France. Albany, NY, State University of New York Press.

Daube, D. (1987). Appeasement or Resistance, and Other Essays on New Testament Judaism. Berkeley, University of California Press.

Daudet, A. Tartarin of Tarascon. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dauenhauer, B. P. (1998). Paul Ricoeur : The Promise and Risk of Politics. Lanham, MD, Rowman & Littlefield Publishers.

Paul Ricoeur, with Rawls, Walzer, and Habermas as some of his main interlocutors, has developed a substantial and distinctive body of political thought. On the one hand, it articulates a rich conception of the paradoxical character of the domain of politics. On the other, it provides a fresh approach to such major topics as the relationship among politics, economics, and ethics and between concern for universal human rights and respect for cultural plurality. His work, rooted as it is in Aristotle, Kant, and Hegel, also provides resources for a fruitful rethinking of the issues at stake in the liberal-communitarian debate.

Dauer, E. A., et al. (1996). Blood Banking and Regulation : Procedures, Problems, and Alternatives. Washington, D.C., National Academies Press.

This volume examines regulatory and policymaking procedures in blood banking, regulatory enforcement and compliance, innovations and alternatives in regulation, congressional oversight and regulatory initiatives, and investment in regulatory quality.

Daunton, M. J. (1995). Progress and Poverty : An Economic and Social History of Britain 1700-1850. Oxford, England, OUP Oxford.

This is a major college text. It will become prescribed reading for anyone studying British history in the 18th and 19th centuries. The book examines the massive structural change, the creation of national markets, and the economic growth which characterized the movement from agriculture to industry. In 1700 Britain was a rural country. By 1850, the year before the Great Exhibition, it was’the workshop of the world’. The debate on the relationship between poverty and progress is at the core of this clear and wide-ranging analysis of the world’s first industrialized nation.

D’Ausilio, R. (1999). Wake up Your Call Center : How to Be a Better Call Center Agent. West Lafayette, Ind, Purdue University Press.

Davenport, D. (1999). Natural Wonders of Wisconsin : Exploring Wild and Scenic Places. Lincolnwood, Ill, NTC Contemporary.

Includes index.

Davenport, T. H. (2000). Mission Critical : Realizing the Promise of Enterprise Systems. Boston, MA, Harvard Business School Press.

Davenport, T. H. and L. Prusak (1998). Working Knowledge : How Organizations Manage What They Know. Boston, Mass, Harvard Business School Press.

Davey, A. and C. S. Ince (2000). Fundamentals of Operating Department Practice. London, Cambridge University Press.

Fundamentals of Operating Department Practice seeks to embrace the knowledge needed for the generic theatre worker, be they nurse or anaesthetic assistant, as envisaged in the Bevan Report. It clarifies the underlying principles needed for an understanding of anaesthetic and surgical practice. It both defines the level of knowledge required for the ODP Level III qualification and covers the practical aspects of operating department practice, wherever relevant. The book also serves as a comprehensive reference to the principles and practice of modern operating department practice and is essential reading for anyone involved in care of the patient in the operating department environment, both in training and in practice.

Davey, K. J. (1993). Elements of Urban Management. Washington, D.C., World Bank Publications.

At head of title: UNDP/UNCHS World Bank.

Davey, R. and A. Jacks (2000). How to Be Better at — Marketing. London, Kogan Page.

David, A. (1999). To Come to the Land : Immigration and Settlement in 16th-Century Eretz-Israel. Tuscaloosa, Ala, University Alabama Press.

To Come to the Land makes available in English a vast body of research, previously available only in Hebrew, on the early history of the land now known as Israel. Abraham David here focuses on the Spanish and Portuguese Jews who fled the Iberian Peninsula during the 16th century, tracing the beginnings of Sephardic influence in the land of Israel. After the Ottoman Turks conquered Syria, Palestine, and Egypt in 1516, the Ottoman regime, unlike their Mamluk predecessors, encouraged economic development and settlement throughout the region. This openness to immigration offered a solution to the crisis Iberian Jews were undergoing as a result of their expulsion from Spain and the forced conversions in Portugal. Within a few years of the Ottoman conquest, Jews of Spanish extraction, many of them clustered in urban areas, dominated the Jewish communities of Eretz-Israel. In this carefully researched study, David examines the lasting impression made by these enterprising Jewish settlers on the commercial, social, and intellectual life of the area under early Ottoman rule. Of particular interest is his examination of the cities of Jerusalem and Safed and David’s succinct biographies of leading Jewish personalities throughout the region. This first English translation of a ground-breaking Hebrew work provides a comprehensive overview of a significant chapter in the history of Israel and explores some of the factors that brought to it the best minds of the age. Essential for scholars of late Medieval Jewish history, To Come to the Land will also be an important resource for scholars of intellectual history, as it provides background crucial to an understanding of the intellectual flourishing of the period.

David, A., et al. (1993). A Hebrew Chronicle From Prague, C. 1615. Tuscaloosa, University Alabama Press.

Translated by Leon J. Weinberger with Dena Ordan’This slender anonymous work, spanning 1389 to 1611, presents the priorities and concerns of a Jewish community straddling the late medieval and early modern periods. Ample footnotes and explanations provide the lay reader with sufficient background to understand the references to historical events and figures, to ideologies and to institutions. A comprehensive introduction presents the realities of Prague and Bohemia, as well as offering a helpful discussion of the chronicle and other contemporary Jewish accounts.’—Conservative Jewish Quarterly’In about 1615 an anonymous Jew from Prague composed a short Hebrew chronicle to recount’the expulsions, miracles, and other occurrences befalling [the Jews] in Prague and the other lands of our long exile.’Abraham David discovered the manuscript [and] added glosses, historical notes, and an introduction…. The chronicle, with its brief annual entries, is not a continuous narrative, but does give a feeling of immediacy, like a newspaper.’—Polin: Studies in Polish Jewry

David Hume, I. (1997). Innovation, Incentive and Reward : Intellectual Property Law and Policy. Edinburgh, Edinburgh University Press.

David Hume, I. (1998). Heritage, the Arts and the Environment : Pricing the Priceless. Edinburgh, Edinburgh University Press.

At head of title: The David Hume Institute.

Davidann, J. T. (1998). A World of Crisis and Progress : The American YMCA in Japan, 1890-1930. Bethlehem, Pa, Lehigh University Press.

Davidson, A. L. (1996). Making and Molding Identity in Schools : Student Narratives on Race, Gender, and Academic Engagement. Albany, State University of New York Press.

Davidson, C. (1999). Best Places to Stay in Florida. Boston, Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.

‘Family resorts, beachside inns, and other recommended getaways’–Cover.

Davidson, E. H., et al. (1994). Paine, Scripture, and Authority : The Age of Reason As Religious and Political Idea. Bethlehem, Pa, Lehigh University Press.

Davidson, F. G. (1998). Alzheimer’s Disease : Frequently Asked Questions: Making Sense of the Journey. Los Angeles, NTC Contemporary.

Davidson, F. G. (1999). The Alzheimer’s Sourcebook for Caregivers : A Practical Guide for Getting Through the Day. Los Angeles, NTC Contemporary.

Davidson, J. E. and R. J. Sternberg (1995). The Nature of Insight. Cambridge, Mass, A Bradford Book.

The Nature of Insight brings together diverse perspectives, including recent theories and discoveries, to examine the nature and origins of insightful thinking, as well as the history of theory and research on the topic and the methods used to study it. There are chapters by the leading experts in this field, including Mihaly Csikszentmihalyi, Ronald Finke, Howard Gruber, Marcel Just, David Meyer, David Perkins, Dean Simonton, and Robert Weisberg, among others.The Nature of Insight is divided into five main parts. Following an introduction that reviews the history and methods of the field, part II looks at how people solve challenging puzzles whose answers cannot be obtained through ordinary means. Part III focuses on how people come up with ideas for new inventions, while part IV explores the thinking of some of the most insightful people in the history of civilization. Part V considers metaphors such as evolution and investment as bases for understanding insight. An epilogue integrates all these approaches.Contributors: R.E. Mayer, R.L. Dominowski and P. Dallob. C.M. Seifert, D.E. Meyer, N. Davidson, A.J. Patalano, and I. Yaniv. J.E. Davidson. R.W. Weisberg. M.L. Gick and R.S. Lockhart. S.M. Smith. R.A. Finke. M.I. Isaak and M.A. Just. M. Csikszentmihalyi and K. Sawyer. K. Dunbar. H.E. Gruber. M.F. Ippolito and R.D. Tweney. D.K. Simonton. D.N. Perkins. R.J. Sternberg and T.I. Lubart.A Bradford Book

Davidson, J. P. (1997). The Complete Idiot’s Guide to Assertiveness. New York, Penguin Random House LLC.

Davidson, J. P. (1997). The Complete Idiot’s Guide to Managing Stress. New York, Alpha Books.

Davidson, J. P. (1997). The Complete Idiot’s Guide to Managing Stress. New York, Alpha Books.

Davidson, J. P. (1998). The Complete Idiot’s Guide to Reaching Your Goals. New York, Alpha Books.

Davidson, J. P. (1999). The Complete Idiot’s Guide to Managing Your Time. New York, Alpha.

The basics of how to manage time and prioritize, with solid advice on how to say’no’when responsibility just can’t be handled.

Davidson, K. and C. Sagan (1999). Carl Sagan : A Life. New York, N.Y., John Wiley & Sons, Inc. [US].

Davidson, M. H. (1997). Columbus Then and Now : A Life Reexamined. Norman, University of Oklahoma Press.

Davidson, O. G. (1996). Broken Heartland : The Rise of America’s Rural Ghetto. Iowa City, University Of Iowa Press.

Between 1940 and the mid 1980s, farm production expenses in America’s Heartland tripled, capital purchases quadrupled, interest payments jumped tenfold, profits fell by 10 percent, the number of farmers decreased by two-thirds, and nearly every farming community lost population, businesses, and economic stability. Growth for these desperate communities has come to mean low-paying part-time jobs, expensive tax concessions, waste dumps, and industrial hog farming, all of which come with environmental and psychological price tags. In Broken Heartland, Osha Gray Davidson chronicles the decline of the Heartland and its transformation into a bitterly divided and isolated regional ghetto. Through interviews with more than two hundred farmers, social workers, government officials, and scholars, he puts a human face on the farm crisis of the 1980s. In this expanded edition Davidson emphasizes the tenacious power of far-right-wing groups; his chapter on these burgeoning rural organizations in the original edition of Broken Heartland was the first in-depth look—six years before of the Oklahoma City bombing—at the politics of hate they nurture. He also spotlights NAFTA, hog lots, sustainable agriculture, and the other battles and changes over the past six years in rural America.

Davidson, O. G. (1998). Under Fire : The Nra and the Battle for Gun Control. Iowa City, University Of Iowa Press.

Originally published in 1993, Under Fire was widely hailed as the first objective examination of the NRA and its efforts to defeat gun control legislation. Now in this expanded edition, Osha Gray Davidson shows how the NRA’s extremism has cost the organization both political power and popular support. He offers a well-reasoned and workable approach to gun control, one that will find many supporters even among the NRA membership.

Davie, G. E. (1999). The Democratic Intellect : Scotland and Her Universities in the Nineteenth Century. Edinburgh, Edinburgh University Press.

Includes index.

Davies, A. T. and M. F. Nefsky (1997). How Silent Were the Churches? : Canadian Protestantism and the Jewish Plight During the Nazi Era. Waterloo, Ont, Wilfrid Laurier University Press.

Davies, D. G. (1996). The Economic Evaluation of Projects : Papers From a Curriculum Development Workshop. Washington, D.C., World Bank Publications.

Davies, I. and A. Conran (1993). The Angry Summer : A Poem of 1926. Cardiff, University of Wales.

Davies, J. (1993). Compass Points : Jan Morris Introduces a Selection From the First Hundred Issues of Planet. Cardiff, University of Wales.

Davies, J., et al. (1993). Mercator Media Guide. Cardiff, University of Wales.

Vol. 2 edited by Elin Haf Gruffydd Jones.

Davies, J., et al. (1997). Gender, Ethnicity and Sexuality in Contemporary American Film. Edinburgh, [Scotland], Edinburgh University Press.

Davies, N. (1980). The Aztecs, a History. Norman, University of Oklahoma Press.

Davies, N. (1987). The Aztec Empire : The Toltec Resurgence. Norman, University of Oklahoma Press.

Includes index.

Davies, R. (1996). Secret Sins : Sex, Violence and Society in Carmarthenshire, 1870-1920. Cardiff, University of Wales.

Davies, R. O. (1999). The Maverick Spirit : Building The New Nevada. Reno, Nev, University of Nevada Press.

A collection of biographical essays on fourteen contemporary Nevadans. The subjects of the essays are Maude Frazier; Moe Dalitz; James B. McMillan; William F. Harrah; Hank Greenspun; Alan Bible; Robert Laxalt; Grant Sawyer; Molly Flagg Knudtsen; Paul Laxalt; Steve Wynn; William Raggio; Sue Wagner; and Jerry Tarkanian.

Davies, R. R. (1997). The Revolt of Owain Glyn Dwr. Oxford, England, Oxford University Press.

Davies, S. (1996). Liverpool Labour : Social and Political Influences on the Development of the Labour Party in Liverpool, 1900-1939. Keele, Staffordshire, Edinburgh University Press.

Davies, W. R., et al. (1995). The United Nations at Fifty : The Welsh Contribution. Cardiff, University of Wales.

Published on behalf of the Welsh Centre for International Affairs and the British Council.

Daviess, M. T. and V. University of (1996). The Elected Mother : A Story of Woman’s Equal Rights. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Davis, A. (1997). Black Holes. New York, PowerKids Press.

Briefly describes the formation and composition of black holes and the forces connected with them.

Davis, A. (1997). Comets and Asteroids. New York, PowerKids Press.

Briefly discusses the composition and position of comets, asteroids, and meteors.

Davis, A. (1997). Extraterrestrials : Is There Life in Outer Space? New York, PowerKids Press.

Briefly discusses the possibility of finding life on other planets.

Davis, A. (1997). Our Solar System. New York, PowerKids Press.

Briefly describes the sun, moon, and planets, as well as the force of gravity that connects them.

Davis, A. (1997). Space Stations : Living and Working in Space. New York, PowerKids Press.

Discusses what space stations are, why they are important, what kinds of research is done on them, and the international cooperation they foster.

Davis, A. (1997). Spaceships. New York, PowerKids Press.

Briefly discusses various spacecraft, including rockets, satellites, and space shuttles, and the jobs they perform.

Davis, A. P. and K. Royal Botanic Gardens (1999). The Genus Galanthus. Portland, Or, Timber Press, Inc.

‘Published in association with The Royal Botanic Gardens, Kew.’

Davis, A. T. (1999). Early Black American Leaders in Nursing : Architects for Integration and Equality. Boston, Mass, Jones & Bartlett Learning.

Errata slip inserted.

Davis, B. (1999). What’s Real, What’s Ideal : Overcoming a Negative Body Image. New York, Rosen Pub. Group.

Examines the causes and consequences of negative feelings about one’s body and discusses ways to develop a more positive and accepting self-awareness.

Davis, B. G. (1993). Tools for Teaching. San Francisco, Calif, John Wiley & Sons, Inc. [US].

Davis, B. H. and J. Brewer (1997). Electronic Discourse : Linguistic Individuals in Virtual Space. Albany, State University of New York Press.

Davis, C. (1994). Elie Wiesel’s Secretive Texts. Gainesville, University Press of Florida.

Elie Wiesel’s fiction is rooted in his experience as a survivor of Auschwitz and Buchenwald. His work as a novelist has been accompanied by increasing involvement in human rights activities, for which he received the Nobel Peace Prize in 1986. Working through some of the ethical implications of literary interpretation, Colin Davis examines the consequences of taking a modern critical perspective on Holocaust literature. With the notion of narrative secrecy fundamental to his study, he suggests that Wiesel’s fiction is more darkly ambiguous and deeply complex than his stance on human rights issues. Drawing on Wiesel’s short stories, novels, and essays, Davis illustrates the disjunction between the uncertainties expressed in Wiesel’s fiction and the polemical confidence of some of his nonliterary writing. He discusses tensions in the fiction in the context of the personal, theological, intellectual, and aesthetic traumas of the Holocaust. He analyzes important themes in Wiesel’s writing, such as madness, language and silence, and the death of the father, and links them in an original manner to the ideas of storytelling and of the loss of meaning. He ends the book by drawing some tentative conclusions about secrecy and interpretation through a consideration of Wiesel’s most recent novel, The Forgotten. Davis acknowledges the risks involved in approaching Holocaust literature from the standpoint of fictional form. He writes,’By concentrating on hesitations and indeterminacies in Wiesel’s writing, I do not for a moment intend to deny the awful reality of the Holocaust, or to detract from Wiesel’s remarkable work as a human rights activist.’While Wiesel’s fiction is disturbingly enigmatic, Davis says, the pain on every page is radiantly clear.

Davis, C. (1995). After the Whale : Melville in the Wake of Moby-Dick. Tuscaloosa, Ala, University of Alabama Press.

Davis, E. B. and D. Schmidt (1996). Guide to Information Sources in the Botanical Sciences. Englewood, Colo, Libraries Unlimited.

Davis, G. (1991). Polyhymnia : The Rhetoric of Horation Lyric Discourse. Berkeley, University of California Press.

Horace’s Odes have a surface translucency that belies their rhetorical sophistication. Gregson Davis brings together recent trends in the study of Augustan poetry and critical theory and deftly applies them to individual poems. Exploring four rhetorical strategies—what he calls modes of assimilation, authentication, consolation, and praise and dispraise—Davis produces enlightening, new interpretations of this classic work.Polyhymnia, named after one of the Muses invoked in Horace’s opening poem, revises the common image of Horace as a complacent, uncomplicated, and basically superficial singer. Focusing on the artistic persona—the lyric’self’that is constituted in the text—Davis explores how the lyric speaker constructs subtle’arguments’whose building-blocks are topoi, recurrent motifs, and generic conventions. By examining the substructure of lyric argument in groupings of poems sharing similar strategies, the author discloses the major principles that inform Horatian lyric composition.

Davis, G. and P. Bonsall (1996). Bath : A New History. Staffordshire, England, Edinburgh University Press.

Davis, H. (1997). Small-Town Heroes : Images of Minor League Baseball. Iowa City, University Of Iowa Press.

For many baseball fans, a major league game is a flickering image on a television screen or a story in a newspaper. Real baseball is played in their hometown, in a ballpark that seats 5,000 fans, not 50,000. The players wear uniforms like the ones seen on television, but their names are not household words—unless it happens to be summer and you are living in Bluefield, West Virginia, or Cedar Rapids, Iowa, or Batavia, New York. In 1993, ex-New Yorker Hank Davis put a successful career in psychology and music journalism on hold and went off on a loving odyssey through twenty-eight host towns in search of minor league baseball. Writing with beguiling charm and a firm knowledge of the game, he traveled the back roads of small-town Canada and America and found more than he bargained for: a wondrous cast of characters on the field, in the stands, and on the way to the ballpark. Davis recorded them with his splendid, incisive prose and his remarkable photographs. Along the way he encountered not only the baseball stars of the future, like Derek Jeter, Terrell Wade, and Tim Crabtree, but also a host of fascinating unknowns and longshots. They, too, have stories to tell that will not appear on the stat sheets. With infectious energy, Davis also looked beyond the players. There are coaches, men in their forties and beyond, making arduous bus trips with players half their age. There are assistant general managers happy to scrub toilets and paint dugouts just to be close to the game. Kids sell Cracker Jacks in Bluefield, and grown-ups operate the mechanical bull at Durham Athletic Park. Davis finds the small-town setting a universe unto itself. Within it, minor league baseball is lost in a time warp. Unabashedly unsophisticated, it has all the quirky charm of a traveling carnival—full of hawkers and gawkers and the unaffected simplicity of a concert in the park on a hot July night. Davis’full account of his baseball journey is rich with detail inside and outside the ballpark.

Davis, J. (2000). A Guide to Web Marketing : Successful Promotion on the Net. London, Kogan Page.

Davis, J. R. (2000). Managed Care Systems and Emerging Infections : Challenges and Opportunities for Strengthening Surveillance, Research, and Prevention: Workshop Summary. Washington, D.C., National Academies Press.

‘Based on a workshop of the Forum on Emerging Infections.’

Davis, J. R. and A. B. Davis (2000). Managing Your Own Learning. San Francisco, CA, Berrett-Koehler Publishers.

Describes seven major ways of learning and shows how each can best be used to maximize self-directed learning Provides a step-by-step guide to assessing previous learning and designing an action plan for future learning Reveals how to expand opportunities for learning and use libraries and the Internet more effectively As the pace of change in the workplace continues to accelerate, individuals are under more pressure to learn new things than ever before. While most people realize they have more to learn, many have trouble translating that anxious need into purposeful action. Managing Your Own Learning demonstrates how to analyze previous learning, design an action plan for future learning, expand opportunities for learning, and use libraries and the Internet effectively to become a lifelong learner. James and Adelaide Davis detail seven major ways of learning: learning new skills, learning from presentations, learning to think, learning to solve problems and make decisions, learning in groups, learning through virtual realities, and learning from experience. They also provide useful guidelines for maximizing results by becoming an effective, active participant in learning. They explain, for example, how learning in a group can be enhanced by knowing how a group works and considering factors such as group size, cohesion, task and process behavior, and participant roles, as well as the things that can go wrong in groups, such as conflict and apathy. For each of the seven ways of learning, the authors tell what is unique about it, how learning actually takes place, and how it can be augmented in each situation. They reveal how the theory behind each way of learning originated, what researchers have learned about it, and what the individual’s role is as a participant. And at the end of each chapter, they include a list of ten things that anyone can do to get the most from that particular type of learning. No matter what our previous experiences with learning may have been, we all must become self-directed learners if we are to succeed in this new era. Managing Your Own Learning provides step-by-step, proven advice on how to succeed in the 21st century workplace by becoming a proactive, goal-directed, perpetual learner.

Davis, J. R. and M. Institute of (1999). Assuring Data Quality and Validity in Clinical Trials for Regulatory Decision Making : Workshop Report: Roundtable on Research and Development of Drugs, Biologics, and Medical Devices. Washington, DC, National Academies Press.

Davis, K. B. and V. University of (1995). A Daughter of Lilith and a Daughter of Eve. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Davis, L. (1993). Virginal Sexuality and Textuality in Victorian Literature. Albany, State University of New York Press.

Davis, L. (1997). Quality Assurance : ISO 9000 As a Management Tool. Copenhagen, Copenhagen Business School Press.

Davis, L. (1998). Environmental Disasters: a Chronicle of Individual, Industrial, and Governmental Carelessness. New York, NY, Facts on File.

Davis, L. M. (1990). Statistics in Dialectology. Tuscaloosa, Ala, University of Alabama Press.

Includes index.

Davis, L. R. (1997). The Swimsuit Issue and Sport : Hegemonic Masculinity in Sports Illustrated. Albany, SUNY Press.

Explores the cultural meanings of the swimsuit issue and shows how Sports Illustrated secures a large audience of men by creating a climate of hegemonic masculinity.

Davis, M. (1999). The Autobiography of Philosophy : Rousseau’s the Reveries of the Solitary Walker. Lanham, MD, Rowman & Littlefield Publishers.

This is the most important book about the nature of philosophy and of the human soul published this year. In making the condition for its own possibility its deepest concern, philosophy is necessarily about itself_it is autobiographical. The first part of The Autobiography of Philosophy interprets Heidegger’s Being and Time, Nietzsche’s On the Genealogy of Morals, Aristotle’s Metaphysics, and Plato’s Lysis as examples of the implicitly autobiographical character of philosophy. The second part is a reading of Rousseau’s The Reveries of the Solitary Walker. Although Rousseau’s explicitly autobiographical writings are more often read for the tantalizing details of his rather eccentric life than for their philosophical import, this work is an artful use of Rousseau’s exile and isolation_’the strangest position in which a mortal could ever find himself’_as a paradigm for the human soul in its relation to the world. In powerfully articulating the activity that is at the core of all philosophy, The Reveries articulates the nature of the human soul for which this activity is the defining possibility.

Davis, M. and Aristotle (1996). The Politics of Philosophy : A Commentary on Aristotle’s Politics. Lanham, MD, Rowman & Littlefield Publishers.

In the most original interpretation of Aristotle’s Politics in years, Michael Davis delivers many memorable and provocative formulations of Aristotle’s messages concerning the constitutive tensions of political life. He traces the uncanny parallel between politics and philosophy in Aristotle, arguing that their connection is much deeper than it is ordinarily understood to be and that, for Aristotle, understanding either requires understanding the other. Davis presents his interpretation with a striking clarity and accessibility that makes the book a pleasure to read.

Davis, M., et al. (1998). Practical Ethics : A Collection of Addresses and Essays. New York, Oxford University Press.

A classic work in the field of practical and professional ethics, this collection of nine essays by English philosopher and educator Henry Sidgwick (1838-1900) was first published in 1898 and forms a vital complement to Sidgwick’s major treatise on moral theory, The Methods of Ethics. Reissued here as Volume One in a new series sponsored by the Association for Practical and Professional Ethics, the book is composed chiefly of addresses to members of two ethical societies that Sidgwick helped to found in Cambridge and London in the 1880s. Clear, taut, and lively, these essays demonstrate the compassion and calm reasonableness that Sidgwick brought to all his writings. As Sidgwick explains in his opening essay, the societies he addressed aimed to allow academics, professionals, and others to pursue joint efforts at reaching’some results of value for practical guidance and life.’Sidgwick hoped that members might discuss such questions as when, if ever, public officials might be justified in lying or in breaking promises, whether scientists could legitimately inflict suffering on animals for research purposes, when nations might have just cause in going to war, and a score of other issues of ethics in public and private life still debated a century later. This valuable reissue returns Practical Ethics to its rightful place in Sidgwick’s oeuvre. Noted ethicist Sissela Bok provides a superb Introduction, ranging over the course of Sidgwick’s life and career and underscoring the relevance of Practical Ethics to contemporary debate. She writes:’Practical Ethics, the last book that Henry Sidgwick published before his death in 1900, contains the distillation of a lifetime of reflection on ethics and on what it would take for ethical debate to be’really of use in the solution of practical questions.”This rich, engaging work is essential reading for all concerned with the relationship between ethical theory and. practice, and with the questions that have driven the study of professional ethics in recent years.

Davis, M. J., et al. (1999). Shall I Say a Kiss? : The Courtship Letters of a Deaf Couple, 1936-1938. Washington, D.C., Gallaudet University Press.

Davis, M. L. (1998). Dark Side of Fortune : Triumph and Scandal in the Life of Oil Tycoon Edward L. Doheny. Berkeley, University of California Press.

Dark Side of Fortune contains all the elements of a Hollywood thriller. Filling in one of the most important gaps in the history of the American West, Margaret Leslie Davis’s riveting biography follows Edward L. Doheny’s fascinating story from his days as an itinerant prospector in the dangerous jungles of Mexico, where he built the $100-million oil empire that ushered in the new era of petroleum. But it was a tale that ended in tragedy, when—at the peak of his economic power—Doheny was embroiled in the notorious Teapot Dome scandal and charged with bribing the U.S. Secretary of the Interior.Few captains of industry have matched Doheny’s drive to succeed and his far-reaching ambition. Drawn to the West in search of fortune, he failed at prospecting before finding oil in a smelly, tar-befouled lot in Los Angeles in 1892. Certain that the substance had commercial value, he envisioned steamships and locomotives no longer powered by coal, but by oil. After developing massive oil wells in Mexico, Doheny built an international oil empire that made him one of the wealthiest men in the world. But in 1924 the scandal of Teapot Dome engulfed him. As accusations mounted, he hired America’s top legal talent for his defense. During the ten-year-long litigation, Doheny’s only son was mysteriously murdered by a family confidant. The government’s case against Doheny ended in an astounding jury decision: The cabinet official accused of taking a bribe from Doheny was found guilty and sent to prison, yet Doheny was fully acquitted. Despite the verdict, the scandal had overshadowed the achievements of a lifetime, and he died in disgrace in 1935.Margaret Leslie Davis recreates the legal drama and adds details of behind-the-scenes strategy gleaned from the personal diaries and archives of Doheny’s famed defense attorneys. Previously hidden personal correspondence adds to this first complete portrait of the man and answers questions about Doheny that have eluded historians for almost seventy-five years.

Davis, M. M. and S. Fisher (1997). Sarah’s Seasons : An Amish Diary and Conversation. Iowa City, University Of Iowa Press.

“Have you ever kept a diary?” With that question author Martha Davis sets out on her journey into the quietly remarkable life of an Old Order Amish woman know to us as Sarah Fisher. Sarah not only kept a diary but welcomed Martha to read it and to view the world through her eyes. The even, peaceful tenor of Sarah’s diary entries and the closeness to nature of her life and work will make readers question the pace and values of their own lives, and the degree of social interconnectedness in Sarah’s world will offer a model for many of us outside it. Sarah’s brief daily notations, recorded on a calendar throughout 1976 and 1977, reveal an ongoing account of her seasonal routine. In many ways the straightforward simplicity of her writing is a reflection of her life near rural Kalona, Iowa, a life filled with what Martha Davis calls look-easy tasks undertaken without the conveniences of electricity, phones, or automobiles. For Sarah, diaries are a record. “A diary can settle a question, a disagreement,” she tells Martha. “You look back and see what took place. That’s history.” Through their conversations, Martha soon discovered she had more in common with Sarah than diary writing. Though Davis lived in the mainstream culture, an “English” person as the Amish say, like Sarah she grew up on a farm in rural Iowa during the 1950s and 1960s. Like Martha, Sarah had spent several years as a teacher. In Sarah’s Seasons Martha Davis shares their common experiences and common interests—gardening, quilting, and cooking. Alongside Sarah’s diary, Martha presents their shared recipes and conversations as well as reflections on her own more modern existence. Because of her friendship with Sarah, the author found a new sense of belonging to and purpose in the mainstream world. In the end, Sarah’s diary becomes for Martha a meditation on time and community.

Davis, R. (1995). Shim : A Novel. Jackson, Miss, University Press of Mississippi.

Originally published: 1953.

Davis, R. (1998). American Voudou : Journey Into a Hidden World. Denton, Tex, UNT Press.

Voudou (an older spelling of voodoo)—a pantheistic belief system developed in West Africa and transported to the Americas during the diaspora of the slave trade—is the generic term for a number of similar African religions which mutated in the Americas, including santeria, candomble, macumbe, obeah, Shango Baptist, etc. Since its violent introduction in the Caribbean islands, it has been the least understood and most feared religion of the New World—suppressed, out-lawed or ridiculed from Haiti to Hattiesburg. Yet with the exception of Zora Neale Hurston’s accounts more than a half-century ago and a smattering of lurid, often racist paperbacks, studies of this potent West African theology have focused almost exclusively on Haiti, Cuba and the Caribbean basin. American Voudou turns our gaze back to American shores, principally towards the South, the most important and enduring stronghold of the voudou faith in America and site of its historic yet rarely recounted war with Christianity. This chronicle of Davis’determined search for the true legacy of voudou in America reveals a spirit-world from New Orleans to Miami which will shatter long-held stereotypes about the religion and its role in our culture. The real-life dramas of the practitioners, true believers and skeptics of the voudou world also offer a radically different entree into a half-hidden, half-mythical South, and by extension into an alternate soul of America. Readers interested in the dynamic relationships between religion and society, and in the choices made by people caught in the flux of conflict, will be heartened by this unique story of survival and even renaissance of what may have been the most persecuted religion in American history.

Davis, R. C. (1996). Lobsticks and Stone Cairns : Human Landmarks in the Arctic. Calgary, University of Calgary Press.

Davis, R. G. (2006). Bombing the European Axis Powers : A Historical Digest of the Combined Bomber Offensive, 1939-1945. Maxwell Air Force Base, Ala, Air University Press.

Davis, R. H. The Amateur. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Davis, R. H. Billy and the Big Stick. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Davis, R. H. A Charmed Life. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Davis, R. H. The Consul. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Davis, R. H. The Frame up. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Davis, R. H. Frances Waldeaux. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Davis, R. H. Life in the Iron Mills. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Davis, R. H. The Log of the Jolly Polly. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Davis, R. H. The Lost House. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Davis, R. H. The Make-believe Man. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Davis, R. H. The Man Who Could Not Lose. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Davis, R. H. Margret Howth. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Davis, R. H. The Messengers. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Davis, R. H. Miss Civilization. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Davis, R. H. My Buried Treasure. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Davis, R. H. The Nature Faker. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Davis, R. H. Peace Manoeuvres. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Davis, R. H. A Question of Latitude. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Davis, R. H. The Red Cross Girl. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Davis, R. H. The Reporter Who Made Himself King. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Davis, R. H. Soldiers of Fortune. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Davis, R. H. The Spy. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Davis, R. H. Vera, the Medium. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Davis, R. H. A Wasted Day. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Davis, R. H., et al. (1996). Soldiers of Fortune. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Davis, R. H. and V. University of (1995). Anne. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Davis, R. H. and V. University of (1995). An Ignoble Martyr. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Davis, R. H. and V. University of (1995). The Scarlet Car. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Davis, R. H. and V. University of (1996). Blind Tom. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Davis, R. H. and V. University of (1996). Episodes in Van Bibber’s Life. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Davis, R. H. and V. University of (1996). Frances Waldeaux. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Davis, R. H. and V. University of (1996). Her First Appearance. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Davis, R. H. and V. University of (1996). Jane Murray’s Thanksgiving Story. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Davis, R. H. and V. University of (1996). The King’s Jackal. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Davis, R. H. and V. University of (1996). The Lion and the Unicorn. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Davis, R. H. and V. University of (1996). A Middle-aged Woman. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Davis, R. H. and V. University of (1996). An Old-time Love Story. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Davis, R. H. and V. University of (1996). One Week an Editor. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Davis, R. H. and V. University of (1996). The Princess Aline. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Davis, R. H. and V. University of (1996). The Reporter Who Made Himself King. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Davis, R. H. and V. University of (1996). Walhalla. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Davis, R. H. and V. University of (1997). The Red Cross Girl. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Davis, R. L. (1991). Hollywood Beauty : Linda Darnell and the American Dream. Norman, University of Oklahoma Press.

At fifteen, Linda Darnell left her Texas home and normal adolescence to live the Hollywood dream promoted by fan magazine and studio publicity offices. She appeared in dozens of films and won international acclaim for Blood and Sand (playing opposite Tyrone Power), Forever Amber, A Letter to Three Wives, and the original version of Unfaithfully Yours. Driven by a stage mother to become rich and Famous, but unable to cope with the career she had longed for as a child, Darnell soon was caught in a downward spiral of drinking, failed marriages, and exploitive relationships. By her early twenties she was an alcoholic, hardened by a life in which beautiful women were chattel, and by the time of her death at age forty- one, she was struggling for recognition in the industry that once had called her its’glory girl.” Hollywood Beauty begins in the Southwest during the Depression, when Pearl Darnell became obsessed by the glitter of the movie world that would dominate her children’s lives. We follow Linda’s path from her Texas childhood and first public success–during the state centennial, in 1936–through her contract work with Twentieth Century-Fox in the heyday of the big-studio system. Film historian Ronald L. Davis documents Darnell’s discovery and marriages, the adoption of her daughter, the marking of many well-known films, and her emotional difficulties, leading up to her tragic death by fire. This is the story of a native teenager from a dysfunctional middle-class family thrust into the golden age of Hollywood. Hollywood Beauty examines America’s public worship of movie stars and superficial success–its motives and consequences–and the addiction to escapism that this worship represents.

Davis, R. L. (1997). John Ford : Hollywood’s Old Master. Norman, Okla, University of Oklahoma Press.

John Ford remains the most honored director in Hollywood history, having won six Academy Awards and four New York Film Critics Awards. Drawing upon extensive written and oral history, Ronald L. David explores Ford’s career from his silent classic, The Iron Horse, through the transition to sound, and then into the pioneer years of location filming, the golden years of Hollywood, and the movement toward television. During his career, Ford made such classics as Stagecoach, The Grapes of Wrath, How Green Was My Valley, and The Searchers-136 pictures in all, 54 of them Westerns. The complexity of his personality comes alive here through the eyes of his colleagues, friends, relatives, film critics, and the actors he worked with, including John Wayne, Henry Fonda, Maureen O’Hara, and Katharine Hepburn.

Davis, R. L. (1997). Whitman and the Romance of Medicine. Berkeley, University of California Press.

In this compelling, accessible examination of one of America’s greatest cultural and literary figures, Robert Leigh Davis details the literary and social significance of Walt Whitman’s career as a nurse during the American Civil War. Davis shows how the concept of’convalescence’in nineteenth-century medicine and philosophy—along with Whitman’s personal war experiences—provide a crucial point of convergence for Whitman’s work as a gay and democratic writer.In his analysis of Whitman’s writings during this period—Drum-Taps, Democratic Vistas, Memoranda During the War, along with journalistic works and correspondence—Davis argues against the standard interpretation that Whitman’s earliest work was his best. He finds instead that Whitman’s hospital writings are his most persuasive account of the democratic experience. Deeply moved by the courage and dignity of common soldiers, Whitman came to identify the Civil War hospitals with the very essence of American democratic life, and his writing during this period includes some of his most urgent reflections on suffering, sympathy, violence, and love. Davis concludes this study with an essay on the contemporary medical writer Richard Selzer, who develops the implications of Whitman’s ideas into a new theory of medical narrative.

Davis, R. L. (1998). Duke : The Life and Image of John Wayne. Norman, University of Oklahoma Press.

Davis, R. M. (1994). Playing Cowboys : Low Culture and High Art in the Western. Norman, Okla, University of Oklahoma Press.

Davis, S. B. (1996). A Brotherhood of Arms : Brazil-United States Military Relations, 1945-1977. Niwot, Chicago Distribution Center [CDC Presses].

Davis, S. G. (1997). Spectacular Nature : Corporate Culture and the Sea World Experience. Berkeley, University of California Press.

This is the story of Sea World, a theme park where the wonders of nature are performed, marketed, and sold. With its trademark star, Shamu the killer whale—as well as performing dolphins, pettable sting rays, and reproductions of pristine natural worlds—the park represents a careful coordination of shows, dioramas, rides, and concessions built around the theme of ocean life. Susan Davis analyzes the Sea World experience and the forces that produce it: the theme park industry; Southern California tourism; the privatization of urban space; and the increasing integration of advertising, entertainment, and education. The result is an engaging exploration of the role played by images of nature and animals in contemporary commercial culture, and a precise account of how Sea World and its parent corporation, Anheuser-Busch, succeed. Davis argues that Sea World builds its vision of nature around customers’worries and concerns about the environment, family relations, and education.While Davis shows the many ways that Sea World monitors its audience and manipulates animals and landscapes to manufacture pleasure, she also explains the contradictions facing the enterprise in its campaign for a positive public identity. Shifting popular attitudes, animal rights activists, and environmental laws all pose practical and public relations challenges to the theme park. Davis confronts the park’s vast operations with impressive insight and originality, revealing Sea World as both an industrial product and a phenomenon typical of contemporary American culture. Spectacular Nature opens an intriguing field of inquiry: the role of commercial entertainment in shaping public understandings of the environment and environmental problems.

Davis, S. J., et al. (1998). Job Creation and Destruction. Cambridge, Mass, MIT Press.

Davis, S. T. (1997). God, Reason, and Theistic Proofs. Edinburgh, [Scotland], Edinburgh University Press.

Davis, T. N. (1992). The Aurora Watcher’s Handbook. Fairbanks, University of Alaska Press.

Davis, W. (1995). Drawing the Dream of the Wolves : Homosexuality, Interpretation, and Freud’s ‘Wolf Man’. Bloomington, Indiana University Press.

Davis, W. B. (1992). Japanese Religion and Society : Paradigms of Structure and Change. Albany, State University of New York Press.

Davison, N. R. (1996). James Joyce, Ulysses, and the Construction of Jewish Identity : Culture, Biography, and ‘the Jew’ in Modernist Europe. Cambridge, Cambridge University Press.

Representations of’the Jew’have long been a topic of interest in Joyce studies. Neil Davison argues that Joyce’s lifelong encounter with pseudo-scientific, religious and political discourse about’the Jew’forms a unifying component of his career. Davison offers new biographical material, and presents a detailed reading of Ulysses showing how Joyce draws on Christian folklore, Dreyfus Affair propaganda, Sinn Fein politics, and theories of Jewish sexual perversion and financial conspiracy. Throughout, Joyce confronts the controversy of’race’, the psychology of internalised stereotype, and the contradictions of fin-de-siècle anti-Semitism.

Davydov, E. Y. (1998). Kinetic Peculiarities of Solid Phase Reactions. Chichester, John Wiley and Sons, Inc.

Davydov, O. D. (1998). Inside Out : The Radical Transformation of Russian Foreign Trade, 1992-1996. New York, Oxford University Press USA.

Includes index.

Davydov, O. D. and V. A. Oreshkin (2000). Liberalization of Russian Foreign Trade : Problems and Prospects. New York, Oxford University Press USA.

Dawes, H. L. and V. University of (1995). The Indian Territory. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Dawes, H. L. and V. University of (1996). Have We Failed with the Indian? Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Dawick, J. (1993). Pinero : A Theatrical Life. Niwot, Colo, University Press of Colorado.

Dawidoff, R. (1992). The Genteel Tradition and the Sacred Rage : High Culture Vs. Democracy in Adams, James, & Santayana. Chapel Hill, University of North Carolina Press.

Asking why many American intellectuals have had such difficulty accepting wholeheartedly the cultural dimensions of democracy, Robert Dawidoff examines their alienation and ambivalence, a tradition of detachment he identifies as’Tocquevillian.’In the work of three towering American literary figures – Henry Adams, Henry James, and George Santayana — Dawidoff explores fully this distancing and uneasy response to democratic culture.Linked together by common Harvard, Cambridge, and New England connections, and by an upper-class, Brahmin background, each of these three writers, Dawidoff argues, was at once self-critical and contemptuous of cultural democracy — especially its indifference to them and what they represented. But their claims to detached observation of democratic culture must be viewed skeptically, Dawidoff warns, and borrowed with caution.An important contribution of the book is its integration of gay issues into American intellectual history. Viewing James’s and Santayana’s attitudes toward their homosexuality as affecting their views of American society, Dawidoff examines this significant and overlooked element in the American intellectual and cultural mix. Dawidoff also includes powerful new readings of Adams’s Democracy and James’s The Ambassadors and discusses Santayana’s Americanist essays.In his foreward, Alan Trachtenberg notes the’taboo’that seems to have fallen over the word democracy.’It is rarely encountered anymore in humanistic studies,’he says,’snubbed in favor of gender, class, race, region.’This trend, he says, may be in part due to an unease about studying the culture in which we participate because the posture of the cutural critic implies a certain detachment.’The Genteel Tradition and the Sacred Rage returns the question of democracy to centerstage,’he concludes,’not as political theory alone but as cultural and personal experience.’A UNC Press Enduring Edition — UNC Press Enduring Editions use the latest in digital technology to make available again books from our distinguished backlist that were previously out of print. These editions are published unaltered from the original, and are presented in affordable paperback formats, bringing readers both historical and cultural value.

Dawsey, C. B. and J. M. Dawsey (1995). The Confederados : Old South Immigrants in Brazil. Tuscaloosa, University Alabama Press.

This collection of essays–which also includes a previously unpublished narrative by an original settler– examines the fascinating experiences of southern Confederate exiles in Brazil and their continuing legacy. During the late 1860s Southerners dissatisfied with the outcome of the Civil War and fearful of the extent of Union reprisals migrated to Brazil to build a new life for themselves. The Confederados–the great majority from Alabama and Texas–began a century-long adventure to establish a new homeland and to preserve important elements of their Old South heritage. For more than a hundred years, descendants of the original settlers have largely maintained their language and customs while contributing to Brazil’s economy and society. Here, scholars from many fields examine every aspect of this unique mingling of cultures within the larger historical and cultural context.

Dawson, C. (1996). Due North of Montana : A Guide to Flyfishing in Alberta. Boulder, Johnson Books.

Includes index.

Dawson, J. M. (1964). A Thousand Months to Remember : An Autobiography. Waco, Tex, Baylor University.

Dawson, R. (1999). Secrets of Power Negotiating : Inside Secrets From a Master Negotiator. Franklin Lakes, NJ, Career Press.

Are you a power negotiator?Master negotiator Roger Dawson shows you how to make the most of all your negotiations in the new paperback edition of his classic Secrets of Power Negotiating.This Second Edition has been completely revised and updated to reflect the changing dynamics of business today. Readers learn how to win negotiations and leave the other person feeling like he or she has actually won. Secrets of Power Negotiating covers every aspect of the negotiating process with practical, proven advice: from beginning steps to critical final moves, how to recognize unethical tactics, key principles to the Power Negotiating strategy, why money is not as important as everyone thinks, negotiating pressure points, understanding the other party and gaining the upper hand, and analyses of different negotiating styles.And Power Negotiating can be applied to any situation:— Business owners will learn how to dramatically improve profits.— Managers will learn how to become dynamic leaders.— Parents will discover how to shape their child’s future.— Salespeople will learn how to build—and protect—their bottom line.— All readers will find how to develop power and control over their ability to get what they want—in all areas of their lives.Roger Dawson (City of Industry, CA) is one of the country’s top experts on the art of negotiating. As a full-time speaker for the last 18 years, he has trained executives, managers, and salespeople throughout the U.S., Canada, and Australia. He is one of only 28 professionals in the world to have been awarded both the CSP and CPAW by the National Speakers Association, their two highest awards

Dawson, R. (1999). Secrets of Power Negotiating for Salespeople : Inside Secrets From a Master Negotiator. Franklin Lakes, N.J., Career Press.

In this revised and updated paperback edition, master negotiator Roger Dawson gives salespeople an arsenal of tools that can be implemented easily and immediately to enable a quantum leap in sales.

Dawson, R. (2000). Developing Knowledge-based Client Relationships : The Future of Professional Services. Boston, Routledge.

The publication of this book heralds a new field of management, thought and practice. The advocates of the’knowledge economy’have to date focused almost exclusively on how managers can increase the internal productivity of their knowledge assets and intellectual capital. The important next step is understanding that a large and rapidly increasing proportion of the value of business transactions is in knowledge itself. Once this is recognized, managers must devote their attention to how to maximize the value of that knowledge to customers, and tie that directly to developing enduring and profitable relationships.Developing Knowledge-Based Client Relationships guides the reader to understanding the increasing importance of information and knowledge in business transactions and client relationships. It then goes on to present in an extremely practical fashion what knowledge organizations can do to enhance the value of the knowledge they deliver to clients and use that to develop profitable relationships. This is done by presenting underlying theoretical framework, a variety of tools for structuring relationships and presenting knowledge to clients, and numerous case studies and examples of firms which have implemented these concepts successfully. Fills a gap in present knowledge literature in the customer knowledge areaPractical tools and effective case studies with world-recognized companiesShows how knowledge organizations of all kinds can increase their competitive edge by adding value to their clients

Day, E. M. and S. Shapson (1996). Studies in Immersion Education. Clevedon [England], Multilingual Matters.

Day, G. and G. Rees (1991). Regions, Nations, and European Integration : Remaking the Celtic Periphery. Cardiff, University of Wales.

Day, J. (1995). The Vanishing Vision : The Inside Story of Public Television. Berkeley, University of California Press.

Day, R. A. (1998). How to Write & Publish a Scientific Paper. Phoenix, Az, Greenwood Publishing Group.

Day, R. H. (1994). Complex Economic Dynamics. Cambridge, Mass, MIT Press.

Dayan, J. (1998). Haiti, History, and the Gods. Berkeley, University of California Press.

In Haiti, History, and the Gods, Joan Dayan charts the cultural imagination of Haiti not only by reconstructing the island’s history but by highlighting ambiguities and complexities that have been ignored. She investigates the confrontational space in which Haiti is created and recreated in fiction and fact, text and ritual, discourse and practice. Dayan’s ambitious project is a research tour de force that gives human dimensions to this eighteenth-century French colony and provides a template for understanding the Haiti of today.In examining the complex social fabric of French Saint-Domingue, which in 1804 became Haiti, Dayan uncovers a silenced, submerged past. Instead of relying on familiar sources to reconstruct Haitian history, she uses a startling diversity of voices that have previously been unheard. Many of the materials recovered here—overlooked or repressed historical texts, legal documents, religious works, secret memoirs, letters, and literary fictions—have never been translated into English. Others, such as Marie Vieux Chauvet’s radical novel of vodou, Fonds des Nègres, are seldom used as historical sources.Dayan also argues provocatively for the consideration of both vodou rituals and narrative fiction as repositories of history. Her scholarship is enriched by the insights she has gleaned from conversations and experiences during her many trips to Haiti over the past twenty years. Taken together, the material presented in Haiti, History, and the Gods not only restores a lost chapter of Haitian history but suggests necessary revisions to the accepted histories of the New World.

Dayton, C. M. (1998). Latent Class Scaling Analysis. Thousand Oaks, Calif, SAGE Publications, Inc.

D’Costa, J. and B. Lalla (1989). Voices in Exile : Jamaican Texts of the 18th and 19th Centuries. Tuscaloosa, Ala, University Alabama Press.

The songs, sermons and other materials collected in this anthology thoroughly characterize and demonstrate the distinctive language and culture that developed when African and European exiles came together on the plantations of Jamaica. Accounts of planters, slave-trading captains, and other testimonies from both the colonial and indigenous population effectively illustrate the unfolding of this unique culture.

De Bruyn, F. (1996). The Literary Genres of Edmund Burke : The Political Uses of Literary Form. Oxford, Oxford University Press.

De Casseres, B. and V. University of (1995). Emerson the Individualist. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

De George, R. T. (1997). Academic Freedom and Tenure : Ethical Issues. Lanham, Md, Rowman & Littlefield.

De Geyndt, W. (1996). Social Development and Absolute Poverty in Asia and Latin America. Washington, D.C., World Bank Publications.

De Graaf, R. A. (1998). In Vivo NMR Spectroscopy : Principles and Techniques. Chichester, John Wiley and Sons, Inc.

De Grazia, V. (1993). How Fascism Ruled Women : Italy, 1922-1945. Berkeley, University of California Press.

‘Italy has been made; now we need to make the Italians,’goes a familiar Italian saying. Mussolini was the first head of state to include women in this mandate. How the fascist dictatorship defined the place of women in modern Italy and how women experienced the Duce’s rule are the subjects of Victoria de Grazia’s new work. De Grazia draws on an array of sources—memoirs and novels, the images, songs, and events of mass culture, as well as government statistics and archival reports. She offers a broad yet detailed characterization of Italian women’s ambiguous and ambivalent experience of a regime that promised modernity, yet denied women emancipation.Always attentive to the great diversity among women and careful to distinguish fascist rhetoric from the practices that really shaped daily existence, the author moves with ease from the public discourse about femininity to the images of women in propaganda and commercial culture. She analyzes fascist attempts to organize women and the ways in which Mussolini’s intentions were received by women as social actors. The first study of women’s experience under Italian fascism, this is also a history of the making of contemporary Italian society.

De Groot, H. B. and A. Leggatt (1990). Craft and Tradition : Essays in Honour of William Blissett. Calgary, Alta., Canada, University of Calgary Press.

Cover title: Craft & tradition.

De la Croix, S. S. (2012). Chicago Whispers : A History of LGBT Chicago Before Stonewall. Madison, University of Wisconsin Press.

Chicago Whispers illuminates a colorful and vibrant record of lesbian, gay, bisexual, and transgendered people who lived and loved in Chicago from the city’s beginnings in the 1670s as a fur-trading post to the end of the 1960s. Journalist St. Sukie de la Croix, drawing on years of archival research and personal interviews, reclaims Chicago’s LGBT past that had been forgotten, suppressed, or overlooked. Included here are Jane Addams, the pioneer of American social work; blues legend Ma Rainey, who recorded “Sissy Blues” in Chicago in 1926; commercial artist J. C. Leyendecker, who used his lover as the model for “The Arrow Collar Man” advertisements; and celebrated playwright Lorraine Hansberry, author of A Raisin in the Sun. Here, too, are accounts of vice dens during the Civil War and classy gentlemen’s clubs; the wild and gaudy First Ward Ball that was held annually from 1896 to 1908; gender-crossing performers in cabarets and at carnival sideshows; rights activists like Henry Gerber in the 1920s; authors of lesbian pulp novels and publishers of “physique magazines”; and evidence of thousands of nameless queer Chicagoans who worked as artists and musicians, in the factories, offices, and shops, at theaters and in hotels. Chicago Whispers offers a diverse collection of alternately hip and heart-wrenching accounts that crackle with vitality.

De Marinis, M. (1993). The Semiotics of Performance. Bloomington, Ind, Indiana University Press.

Translation of: Semiotica del teatro.

De Melo, J. and A. Panagariya (1992). The New Regionalism in Trade Policy. Washington, D.C., World Bank Publications.

‘Based on a conference entitled’New Dimensions in Regional Integration,’sponsored by the World Bank and the Centre for Economic Policy Research, which was held at the World Bank on April 2-3, 1992’–Pref.

De Mente, B. (1993). How to Do Business with the Japanese : A Complete Guide to Japanese Customs and Business Practices. St. Albans, NTC Contemporary.

De Mente, B. (1994). Japanese Etiquette & Ethics in Business. Lincolnwood, Ill., USA, NTC Contemporary.

De Mente, B. (1994). Korean Etiquette & Ethics in Business. Lincolnwood, Ill., USA, NTC Contemporary.

‘A penetrating analysis of the morals and values that shape the Korean business personality’–Cover.

De Pauw, L. G. (1998). Battle Cries and Lullabies : Women in War From Prehistory to the Present. Norman, University of Oklahoma Press.

In this groundbreaking work, which covers thousands of years and spans the globe, Linda Grant De Pauw depicts women as victims and as warriors; as nurses, spies, sex workers, and wives and mothers of soldiers; as warrior queens leading armies into battle; and as baggage carriers marching in the rear.Beginning with the earliest archaeological evidence of warfare and ending with the dozens of wars in progress today, Battle Cries and Lullabies demonstrates that warfare has always and everywhere involved women. Following an introductory chapter on the questions raised about women’s participation in warfare, the book presents a documented, chronological survey linked to familiar models of military history.De Pauw provides historical context for current public policy debates over the role of women in the military.’Whether one applauds or deplores their presence and their actions, women have always been part of war. To ignore this fact grossly distorts our understanding of human history.’

De Pree, C. G. and A. Axelrod (1999). The Complete Idiot’s Guide to Astronomy. New York, Alpha Books.

Includes index.

De Presno, O. The Online World. Mt. View, Calif, Generic NL Freebook Publisher.

De Quille, D. and L. I. Berkove (1990). The Fighting Horse of the Stanislaus : Stories and Essays by Dan De Quille. Iowa City, University Of Iowa Press.

Tongue-Oil Timothy, as unflappable as he is unconscionable, swindles Wasatch Sam in a villainous poker game. Amazed prospectors discover a full-grown silver man deep in a mountain tunnel. Old Pizen, a horse so mean that he was almost poison to himself, is wagered by his own owner in the fight of his life. The travelling stones of Pahranagat, when scattered about the ground, immediately huddle together like eggs in a nest. Highly eccentric but shrewd, itinerant preacher Lorenzo Dow raises the devil. A cheery voiced goblin frog points the way toward the great Comstack silver lode. These tongue-in-cheek creations join Bendix Biargo, the Seven Nimrods of the Sierras, a Female World-Ranger, and Dan De Quille’s other unforgettable characters to make the pioneers and Comstockers come alive once more.

De Quincey, T. Confessions of an English Opium Eater. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

De Quincey, T. Levana and Our Ladies of Sorrow. Hoboken, N.J., Generic NL Freebook Publisher.

De Vos, G. (1996). Tales, Rumors, and Gossip : Exploring Contemporary Folk Literature in Grades 7-12. Englewood, Colo, Libraries Unlimited.

De Vos, G. and A. E. Altmann (1999). New Tales for Old : Folktales As Literary Fictions for Young Adults. Englewood, Colo, Libraries Unlimited.

De Winter, C. (2000). 30 Minutes – to Improve Your Telesales Techniques. London, Kogan Page.

Deac, W. P. (1997). Road to the Killing Fields : The Cambodian War of 1970-1975. College Station, Texas A&M University Press.

Deacon, D. (1997). Elsie Clews Parsons : Inventing Modern Life. Chicago, Ill, University of Chicago Press.

Elsie Clews Parsons was a pioneering feminist, an eminent anthropologist, and an ardent social critic. In Elsie Clews Parsons, Desley Deacon reconstructs Parsons’s efforts to overcome gender biases in both academia and society.’Wonderfully illuminating…. Parsons’s work resonates strikingly to current trends in anthropology.’—George W. Stocking, Jr., Journal of the Royal Anthropological Institute’This is the biography of a woman so interesting and effective—a cross between Margaret Mead and Georgia O’Keeffe…. A nuanced portrait of this vivid woman.’—Tanya Luhrmann, New York Times Book Review’A marvelous new book about the life of Elsie Clews Parsons…. It’s as though she is sitting on the next rock, a contemporary struggling with the same issues that confront women today: how to combine work, love and child-rearing into one life.’—Abigail Trafford, Washington Post’Parsons’s splendid life and work continue to illuminate current puzzles about acculturation and diversity.’—New Yorker

Deal, B. H. (1990). It’s Always Three O’clock. Tuscaloosa, Ala, University of Alabama Press.

Dean, B. E., et al. (1983). Wildflowers of Alabama and Adjoining States. University, University of Alabama Press.

Dean, D. J. and U. Air (1986). The Air Force Role in Low-intensity Conflict. Maxwell Air Force Base, Ala, Air University Press.

Colonel Dean examines the increasing importance of third world countries in global affairs. Their vital natural resources and geostrategic locations make them the object of intense competition between the superpowers and a ripe target for a new category of conflict. Because of the high probability of US involvement in third world conflicts, we must adapt our resources to acquire the flexibility demanded by low-intensity conflict.

Dean, D. M., et al. (1998). Parliament and Locality, 1660-1939. Edinburgh, [Scotland], Edinburgh University Press.

‘Special book issue published as part of the Parliamentary history journal, volume 17, part 1′–P. [4] of cover.

Dean, J. (1996). Solidarity of Strangers : Feminism After Identity Politics. Berkeley, University of California Press.

Dean, J. R. (1998). Extraction Methods for Environmental Analysis. Chichester, John Wiley and Sons, Inc.

Dean, W. (1997). With Broadax and Firebrand : The Destruction of the Brazilian Atlantic Forest. Berkeley, University of California Press.

Warren Dean chronicles the chaotic path to what could be one of the greatest natural disasters of modern times: the disappearance of the Atlantic Forest. A quarter the size of the Amazon Forest, and the most densely populated region in Brazil, the Atlantic Forest is now the most endangered in the world. It contains a great diversity of life forms, some of them found nowhere else, as well as the country’s largest cities, plantations, mines, and industries. Continual clearing is ravaging most of the forested remnants.Dean opens his story with the hunter-gatherers of twelve thousand years ago and takes it up to the 1990s—through the invasion of Europeans in the sixteenth century; the ensuing devastation wrought by such developments as gold and diamond mining, slash-and-burn farming, coffee planting, and industrialization; and the desperate battles between conservationists and developers in the late twentieth century.Based on a great range of documentary and scientific resources,With Broadax and Firebrand is an enormously ambitious book. More than a history of a tropical forest, or of the relationship between forest and humans, it is also a history of Brazil told from an environmental perspective. Dean writes passionately and movingly, in the fierce hope that the story of the Atlantic Forest will serve as a warning of the terrible costs of destroying its great neighbor to the west, the Amazon Forest.

Dearen, P. (1996). Crossing Rio Pecos. Fort Worth, Tex, TCU Press.

The Pecos River flows snake-like out of New Mexico and across West Texas before striking the Rio Grande. In frontier Texas, the Pecos was more moat than river—a deadly barrier of quicksand, treacherous currents, and impossibly steep banks. Only at its crossings, with legendary names such as Horsehead and Pontoon, could travelers hope to gain passage. Even if the river proved obliging, Indian raiders and outlaws often did not. Long after irrigation and dams rendered the river a polluted trickle, Patrick Dearen went seeking out the crossings and the stories behind them. In Crossing Rio Pecos—a follow-up to his Castle Gap and the Pecos Frontier—he draws upon years of research to relate the history and folklore of all the crossings—Horsehead, Pontoon, Pope’s, Emigrant, Salt, Spanish Dam, Adobe, “S,” and Lancaster. Meticulously documented, Crossing Rio Pecos emerges as the definitive study of these gateways which were so vital to the opening of the western frontier.

Dearlove, D. (1998). Business the Richard Branson Way : 10 Secrets of the World’s Greatest Brand Builder. Oxford, John Wiley and Sons, Inc.

Dearlove, D. (1999). Business the Bill Gates Way : 10 Secrets of the World’s Richest Business Leader. Oxford, John Wiley and Sons, Inc.

Dearlove, D. (1999). The Ultimate Book of Business Brands : Insights From the World’s 50 Greatest Brands. Dover, N.H., John Wiley and Sons, Inc.

Includes index.

Dearlove, D. (2000). The Ultimate Book of Business Thinking : Harnessing the Power of the World’s Greatest Business Ideas. Oxford [England], John Wiley and Sons, Inc.

Includes index.

DeArment, R. K. (1989). Bat Masterson : The Man and the Legend. Norman, Okla, University of Oklahoma Press.

The colorful figures of the western American frontier, the Indian fighters, the mountain men, the outlaws, and the lawmen, have been romanticized for more than a hundred years by writers who found it easier to invent history than the research it.’Bat’Masterson was one such character who cast a long shadow across the pages of western history as it has been routinely depicted.’A legend in his own time,’he was called in a television series produced in the 1960’s. A legend he has become—one firmly fixed in the popular imagination. But in his own time W.B. Masterson was a man, a less-than-perfect creature subject to the same temptations and vices as his fellows, albeit one who, through circumstance and inclination, led an exciting life in an exciting time and place. As buffalo hunter, army scout, peace officer, professional gambler, sportsman, promoter, and newspaperman, Masterson’s career was stormy and eventful. Surprising to many readers will be the account of Masterson’s career after his peace officer days, during his employment as a sports writer and columnist. The gun-toting western peace officer reputed to have killed more men than Billy the Kid (not so, says DeArment) spent his last years happily in New York City, writing for a nationally known newspaper. This book, the product of more than twenty years of research, separates fact from fiction to extricate the story of his life from the legend that has enmeshed it. It is the most complete biography of Bat Masterson ever written.

DeArment, R. K. (1996). Alias Frank Canton. Norman, University of Oklahoma Press.

DeArment, R. K. (1996). George Scarborough : The Life and Death of a Lawman on the Closing Frontier. Norman, Okla, University of Oklahoma Press.

[Trade paper, 1996]

Deaton, A. (1997). The Analysis of Household Surveys : A Microeconometric Approach to Development Policy. Baltimore, Md, World Bank Publications.

DeBauche, L. M. (1997). Reel Patriotism : The Movies and World War I. Madison, Wis, University of Wisconsin Press.

DeBessonet, C. G. (1991). A Many-valued Approach to Deduction and Reasoning for Artificial Intelligence. Boston, Kluwer Academic.

DeBlois, B. M. (1999). Beyond the Paths of Heaven : The Emergence of Space Power Thought: a Comprehensive Anthology of Space-related Master’s Research. Maxwell Air Force Base, Ala, Air University Press.

Debo, A. (1961). The Rise and Fall of the Choctaw Republic. Norman, University of Oklahoma Press.

Debo, A. (1970). A History of the Indians of the United States. Norman, University of Oklahoma Press.

In 1906 when the Creek Indian Chitto Harjo was protesting the United States government’s liquidation of his tribe’s lands, he began his argument with an account of Indian history from the time of Columbus,’for, of course, a thing has to have a root before it can grow.’Yet even today most intelligent non-Indian Americans have little knowledge of Indian history and affairs those lessons have not taken root. This book is an in-depth historical survey of the Indians of the United States, including the Eskimos and Aleuts of Alaska, which isolates and analyzes the problems which have beset these people since their first contacts with Europeans. Only in the light of this knowledge, the author points out, can an intelligent Indian policy be formulated. In the book are described the first meetings of Indians with explorers, the dispossession of the Indians by colonial expansion, their involvement in imperial rivalries, their beginning relations with the new American republic, and the ensuing century of war and encroachment. The most recent aspects of government Indian policy are also detailed the good and bad administrative practices and measures to which the Indians have been subjected and their present situation. Miss Debo’s style is objective, and throughout the book the distinct social environment of the Indians is emphasized—an environment that is foreign to the experience of most white men. Through ignorance of that culture and life style the results of non-Indian policy toward Indians have been centuries of blundering and tragedy. In response to Indian history, an enlightened policy must be formulated: protection of Indian land, vocational and educational training, voluntary relocation, encouragement of tribal organization, recognition of Indians’social groupings, and reliance on Indians’abilities to direct their own lives. The result of this new policy would be a chance for Indians to live now, whether on their own land or as adjusted members of white society. Indian history is usually highly specialized and is never recorded in books of general history. This book unifies the many specialized volumes which have been written about their history and culture. It has been written not only for persons who work with Indians or for students of Indian culture, but for all Americans of good will.

Debo, A. (1976). Geronimo : The Man, His Time, His Place. Norman, University of Oklahoma Press.

Debo, A. (1979). The Road to Disappearance : A History of the Creek Indians. Norman, University of Oklahoma Press.

Title on two leaves.

DeBoer, W. R. (1996). Traces Behind the Esmeraldas Shore. Tuscaloosa, Ala, University Alabama Press.

Although long famous for its antiquities—notably intricate goldwork, elaborate pottery, and earthen mounds—the Santiago-Cayapas region of coastal Ecuador has been relatively neglected from the standpoint of scientific archaeology. Until recently, no sound chronology was available, and even the approximate age of the region’s most impressive monument, the large and much-looted site of La Tolita, remained in doubt. Building on evidence obtained during the last decade, this book documents an eventful prehistory for Santiago-Cayapas that spans three millennia. A highlight of this prehistory was the reign of La Tolita as a regional center from 200 B.C. to A.D. 350. Archaeological data from La Tolita’s hinterland indicate a complex and changing social landscape in which La Tolita’s hegemony was never absolute nor uncontested. Abundantly illustrated and written in a crisp, witty, and occasionally irreverent style, Traces Behind the Esmeraldas Shore will stimulate debate and rankle interpretive conventions about those social formations that archaeologists gloss as’chiefdoms.’

DeBolt, G. P. (1992). Teacher Induction and Mentoring : School-based Collaborative Programs. Albany, State University of New York Press.

Deborah, H. (1999). The Complete Idiot’s Guide to Motherhood. New York, Alpha Books.

Includes bibliographical references (p. [281]) and index.

DeBuys, W. E. (1985). Enchantment and Exploitation : The Life and Hard Times of a New Mexico Mountain Range. Albuquerque, N.M., University of New Mexico Press.

Includes index.

DeCaro, L. A. (1996). On the Side of My People : A Religious Life of Malcolm X. New York, NYU Press.

The mythic figure of Malcolm X conjures up a variety of images–black nationalist, extremist, civil rights leader, hero. But how often is Malcolm X understood as a religious leader, a man profoundly affected by his relationship with Allah? During Malcolm’s life and since, the press has focused on the Nation of Islam’s rejection of integration, offering an extremely limited picture of its ideology and religious philosophy. Mainstream media have ignored the religious foundation at the heart of the Nation and failed to show it in light of other separatist religious movements. With the spirituality of cultic black Islam unexplored and the most controversial elements of the Nation exploited, its most famous member, Malcolm X, became one of the most misunderstood leaders in history. In On the Side of My People, Louis A. DeCaro, Jr. offers the first book length religious treatment of Malcolm X. Malcolm X was certainly a political man. Yet he was also a man of Allah, struggling with his salvation—as concerned with redemption as with revolution. Drawing on a wide variety of sources, including extensive interviews with Malcolm’s oldest brother, FBI surveillance documents, the black press, and tape-recorded speeches and interviews, DeCaro examines the charismatic leader from the standpoint of his two conversion experiences–to the Nation while he was in jail and to traditional Islam climaxing in his pilgrimage to Mecca. Examining Malcolm beyond his well-known years as spokesman for the Nation, On the Side My People explores Malcolm’s early religious training and the influence of his Garveyite parents, his relationship with Elijah Muhammad, his often overlooked journey to Africa in 1959, and his life as a traditional Muslim after the 1964 pilgrimage. In his critical analysis of The Autobiography of Malcolm X, DeCaro provides insight into the motivation behind Malcolm’s own story, offering a key to understanding how and why Malcolm portrayed his life in his own autobiography as told to Alex Haley. Inspiring and necessary, On the Side My People presents readers with a Malcolm X few were privileged to know. By filling in the gaps of Malcolm’s life, DeCaro paints a more complete portrait of one of the most powerful and relevant civil rights figures in American history.

Decker, D. A. and A. R. Berolzheimer (1997). Policy Evolution : Energy Conservation to Energy Efficiency: a Series of Speeches From the Energy Efficiency Forums. Lilburn, Ga, Fairmont Press.

Decker, S. (1997). 301 Do-it-yourself Marketing Ideas From America’s Most Innovative Small Companies. Boston, MA, Inc. Pub.

Deely, J. N. (1990). Basics of Semiotics. Bloomington, Indiana University Press.

Deems, R. S. (1999). Hiring : How to Find and Keep the Best People. Franklin Lakes, N.J., Career Press.

Includes index.

Deen, R. (1987). Opportunities in Business Communication Careers. Lincolnwood, Ill., U.S.A., NTC Contemporary.

Introduces careers in business communication, a profession with such varied jobs as editing, speech or script writing, conducting research, and planning conventions.

Deeprose, D. (1994). How to Recognize & Reward Employees. New York, AMACOM.

Deeprose, D. (1995). The Team Coach : Vital New Skills for Supervisors & Managers in a Team Environment. New York, AMACOM.

Deetz, S. (1992). Democracy in an Age of Corporate Colonization : Developments in Communication and the Politics of Everyday Life. Albany, State University of New York Press.

Defoe, D. Dickory Cronke. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Defoe, D. Everybody’s Business Is Nobody’s Business : Or, Private Abuses, Public Grievances: Exemplified in the Pride, Insolence, and Exorbitant Wages of Our Women, Servants, Footmen, Etc. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Defoe, D. The Fortunes & Misfortunes of the Famous Moll Flanders. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Defoe, D. From London to Land’s End. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Defoe, D. The Further Adventures of Robinson Crusoe. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Defoe, D. (On) the Education of Women. Hoboken, N.J., Generic NL Freebook Publisher.

Defoe, D. Shortest-way with the Dissenters. Hoboken, N.J., Generic NL Freebook Publisher.

Defoe, D. Tour Through the Eastern Counties of England, 1722. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Defoe, D. (1996). Robinson Crusoe. Raleigh, N.C., Generic NL Freebook Publisher.

Defoort, C. and Heguanzi (1997). The Pheasant Cap Master : He Guan Zi: a Rhetorical Reading. Albany, State University of New York Press.

DeFrancis, J. (1993). In the Footsteps of Genghis Khan. Honolulu, University of Hawaii Press.

‘A Kolowalu Book.’

DeGalan, J. and S. E. Lambert (1994). Great Jobs for English Majors. Lincolnwood, Ill, NTC Contemporary.

DeGalan, J. and S. E. Lambert (1994). Great Jobs for Foreign Language Majors. Lincolnwood, Ill, NTC Contemporary.

Includes index.

DeGalan, J. and S. E. Lambert (1995). Great Jobs for History Majors. Lincolnwood, Ill., USA, NTC Contemporary.

DeGalan, J. and S. E. Lambert (1995). Great Jobs for Psychology Majors. Lincolnwood, Ill, NTC Contemporary.

Includes index.

Degenaar, M. (1996). Molyneux’s Problem : Three Centuries of Discussion on the Perception of Forms. Dordrecht, Netherlands, Springer.

Suppose that a congenitally blind person has learned to distinguish and name a sphere and a cube by touch alone. Then imagine that this person suddenly recovers the faculty of sight. Will he be able to distinguish both objects by sight and to say which is the sphere and which the cube? This was the question which the Irish politician and scientist William Molyneux posed in 1688 to John Locke. Molyneux’s question has intrigued a wide variety of intellectuals for three centuries. Those who have attempted to solve it include Berkeley, Reid, Leibniz, Voltaire, La Mettrie, Condillac, Diderot, Mller, Helmholtz, William James and Gareth Evans. This book is the first comprehensive survey of the history of the discussion about Molyneux’s problem. It will be of interest to historians of both philosophy and psychology.

Dégh, L. (1994). American Folklore and the Mass Media. Bloomington, Indiana University Press.

DeGlopper, D. R. (1995). Lukang : Commerce and Community in a Chinese City. Albany, State University of New York Press.

DeHaan, V. (1996). State Parks of the South : America’s Historic Paradise; a Guide to Camping, Fishing, Hiking, & Sightseeing. Boulder, Colo, Johnson Books.

Includes index.

DeHaven-Smith, L. (1988). Philosophical Critiques of Policy Analysis : Lindblom, Habermas, and the Great Society. Gainesville, University Press of Florida.

Includes index.

Deibert, R. J. (1997). Parchment, Printing, and Hypermedia : Communication in World Order Transformation. New York, N.Y., Columbia University Press.

Deida, D. (1997). It’s a Guy Thing : An Owner’s Manual for Women. Deerfield Beach, Fla, Health Communications, Inc.

Dekker, T. Poems of Thomas Dekker. Hoboken, N.J., Generic NL Freebook Publisher.

Dekker, T. The Shoemaker’s Holiday. Hoboken, N.J., Generic NL Freebook Publisher.

Del Caro, A. (1997). The Early Poetry of Paul Celan : In the Beginning Was the Word. Baton Rouge, Louisiana State University Press.

‘This book is a detailed treatment of the early volumes Mohn und Gedèachtnis (Poppy and memory, 1952) and Von Schwelle zu Schwelle (From threshold to threshold, 1955)’–Pref.

Del Rosso, J. M. and T. Marek (1996). Class Action : Improving School Performance in the Developing World Through Better Health and Nutrition. Washington, D.C., World Bank Publications.

Deland, M., et al. (1996). The Voice. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Delaney, K. J. (1992). Strategic Bankruptcy : How Corporations and Creditors Use Chapter 11 to Their Advantage. Berkeley, University of California Press.

In 1982 Johns-Manville, a major asbestos manufacturer, declares itself insolvent to avoid paying claims resulting from exposure to its products. A year later, Continental Airlines, one of the top ten carriers in the United States, claims a deficit when the union resists plans to cut labor costs. Later still, oil powerhouse Texaco cries broke rather than pay damages resulting from a courtroom defeat by archrival Pennzoil.Bankruptcy, once a term that sent shudders up a manager’s spine, has now become a potent weapon in the corporate arsenal. In his timely and challenging study, Kevin Delaney explores this profound change in our legal landscape, where corporations with billions of dollars in assets employ bankruptcy to achieve specific political and organizational objectives. As a consequence, bankruptcy court is rapidly becoming an arena in which crucial social issues are resolved: How and when will people dying of asbestos poisoning be compensated? Can companies unilaterally break legally negotiated labor contracts? What are the ethical and legal rules of the corporate takeover game?In probing the Chapter 11 bankruptcies of Johns-Manville, Frank Lorenzo’s Continental Airlines, and Texaco, Delaney shows not only that bankruptcy is pursued by managers more and more as a strategy, but that it is becoming accepted by the business community as a viable option, and not just a last-ditch solution.This searing exposé of current corporate practices will incite debate among corporate executives, lawyers, legislators, and policy makers.

Delano, F. (1999). The Omnipowerful Brand : America’s #1 Brand Specialist Shares His Secrets for Catapulting Your Brand to Marketing Stardom. New York, AMACOM.

Includes index.

Delany, S. (1994). The Naked Text : Chaucer’s Legend of Good Women. Berkeley, University of California Press.

Delgado, L. C. and F. l. V. Matos Rodríguez (1998). Puerto Rican Women’s History : New Perspectives. Armonk, N.Y., Routledge.

A survey of the topics in gender and history of Puerto Rican women. Organized chronologically and covering the 19th and 20th centuries, it deal with issues of slavery, emancipation, wage work, women and politics, women’s suffrage, industrialization, migration and Puerto Rican women in New York.

Delgado, R. (1996). The Coming Race War : And Other Apocalyptic Tales of America After Affirmative Action and Welfare. New York, NYU Press.

In The Washington Post, Julius Lester praised Richard Delgado’s The Rodrigo Chronicles: Conversations about America and Race as free of cant and ideology…. an excellent starting place for the national discussion about race we so desperately need. The New York Times has hailed Delgado as a pioneer in the study of race and law, and the Los Angeles Times has compared his storytelling style to Plato’s Dialogues. In The Coming Race War?, Delgado turns his attention to the American racial landscape in the wake of the mid-term elections in 1994. Our political and racial topography has been radically altered. Affirmative action is being rolled back, immigrants continue to be targeted as the source of economic woes, and race is increasingly downplayed as a source of the nation’s problems. Legal obstacles to racial equality have long been removed, we are told, so what’s the problem? And yet, the plight of the urban poor grows worse. The number of young black men in prison continues to exceed those in college. Informal racial privilege remains entrenched and systemic. Where, asks Delgado in this new volume, will this lead? Enlisting his fictional counterpart, Rodrigo Crenshaw, to untangle the complexities of America’s racial future, Delgado explores merit and affirmative action; the nature of empathy and, more commonly, false empathy; and the limitations of legal change. Warning of the dangers of depriving the underprivileged of all hope and opportunity, Delgado gives us a dark future in which an indignant white America casts aside, once and for all, the spirit of the civil rights movement, with disastrous results.

Della Valle, J. C. and E. Sawyer (1998). Teacher Career Starter : The Road to a Rewarding Career. New York, LearningExpress.

Dell’Amico, M., et al. (1997). Annotated Bibliographies in Combinatorial Optimization. Chichester [England], John Wiley and Sons, Inc.

Includes index.

Dellums, R. V. and H. L. Halterman (2000). Lying Down with the Lions : A Public Life From the Streets of Oakland to the Halls of Power. Boston, Beacon Press.

Includes index.

Delmore, A. (1995). Truth Is Stranger Than Publicity. Nashville, Vanderbilt University Press.

Deloria, V. (1985). American Indian Policy in the Twentieth Century. Norman, University of Oklahoma Press.

DeLuca, M. J. and N. F. DeLuca (1999). Get a Job in 30 Days or Less : A Realistic Action Plan for Finding the Right Job Fast. New York, McGraw-Hill Professional.

Includes index.

Delza, S. (1996). The Tʻai-chi Chʻuan Experience : Reflections and Perceptions on Body-mind Harmony: Collected Essays, Form-spirit, Philosophy-structure. Albany, State University of New York Press.

DeMallie, R. J. and A. Ortiz (1996). North American Indian Anthropology : Essays on Society and Culture. Norman, Okla, University of Oklahoma Press.

DeMallie, R. J. and D. R. Parks (1987). Sioux Indian Religion : Tradition and Innovation. Norman, University of Oklahoma Press.

Demand, N. H. (1990). Urban Relocation in Archaic and Classical Greece : Flight and Consolidation. Norman, University of Oklahoma Press.

DeMarco, T. (1999). Larry Walker : Canadian Rocky. Champaign, Ill, Sports Publishing, Inc.

DeMaria, K. (2000). The Packaging Development Process : A Guide for Engineers and Project Managers. Lancaster, CRC Press.

The Packaging Development Process: A Guide for Engineers and Project Managers presents the techniques necessary for creating, testing, and launching packaging, in one convenient reference book. It does so by explaining each step of how a packaging project evolves from the business plan to product launch, with an emphasis on the financial and human resources necessary to move the project forward.Included are extended case studies and detailed flow charts. The case studies create an interesting, informative and understandable read, while the flow charts explain concepts. The text is intended to give package engineers and managers the tools they need to realize new package ideas and to revamp existing packaging in the framework of business teams.

DeMark, J. B. (1992). Essays in Twentieth-century New Mexico History. Albuquerque, N.M., University of New Mexico Press.

Demastes, W. W. (1996). Realism and the American Dramatic Tradition. Tuscaloosa, University Alabama Press.

Any review of 20th-century American theatre invariably leads to the term realism. Yet despite the strong tradition of theatrical realism on the American stage, the term is frequently misidentified, and the practices to which it refers are often attacked as monolithically tyrannical, restricting the potential of the American national theatre. This book reconsiders realism on the American stage by addressing the great variety and richness of the plays that form the American theatre canon. By reconsidering the form and revisiting many of the plays that contributed to the realist tradition, the authors provide the opportunity to apprise strengths often overlooked by previous critics. The volume traces the development of American dramatic realism from James A. Herne, the’American Ibsen,’to currently active contemporaries such as Sam Shepard, David Mamet, and Marsha Norman. This frank assessment, in sixteen original essays, reopens a critical dialog too long closed. Essays include: American Dramatic Realisms, Viable Frames of Thought The Struggle for the Real–Interpretive Con§ict, Dramatic Method, and the Paradox of Realism The Legacy of James A. Herne: American Realities and Realisms Whose Realism? Rachel Crothers’s Power Struggle in the American Theatre The Provincetown Players’Experiments with Realism Servant of Three Masters: Realism, Idealism, and’Hokum’in American High Comedy

Dembo, M. H. (2000). Motivation and Learning Strategies for College Success : A Self-management Approach. Mahwah, N.J., Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Demby, W. (1998). Beetlecreek. Jackson, Miss, University Press of Mississippi.

After several years of silence and seclusion in Beetlecreek’s black quarter, a carnival worker named Bill Trapp befriends Johnny Johnson, a Pittsburgh teenager living with relatives in Beetlecreek. Bill is white. Johnny is black. Both are searching for acceptance, something that will give meaning to their lives. Bill tries to find it through good will in the community. Johnny finds it in the Nightriders, a local gang. David Diggs, the boy’s dispirited uncle, aspires to be an artist but has to settle for sign painting. David and Johnny’s new friendship with Bill kindles hope that their lives will get better. David’s marriage has failed; his wife’s shallow faith serves as her outlet from racial and financial oppression. David’s unhappy routine is broken by Edith Johnson’s return to Beetlecreek, but this relationship will be no better than his loveless marriage. Bill’s attempts to unify black and white children with a community picnic is a disaster. A rumor scapegoats him as a child molester, and Beetlecreek is titillated by the imagined crimes. This novel portraying race relations in a remote West Virginia town has been termed an existential classic. It would be hard, said The New Yorker, to give Mr. Demby too much praise for the skill with which he has maneuvered the relationships in this book. During the 1960s Arna Bontemps wrote,’Demby’s troubled townsfolk of the West Virginia mining region foreshadow present dilemmas. The pressing and resisting social forces in this season of our discontent and the fatal paralysis of those of us unable or unwilling to act are clearly anticipated with the dependable second sight of a true artist.’First published in 1950, Beetlecreek stands as a moving condemnation of provincialism and fundamentalism. Both a critique of racial hypocrisy and a new direction for the African-American novel, it occupies fresh territory that is neither the ghetto realism of Richard Wright nor the ironic modernism of Ralph Ellison. Even after fifty years, more or less, William Demby said in 1998,’It still seems to me that Beetlecreek is about the absence of symmetry in human affairs, the imperfectibility of justice the tragic inevitability of mankind’s inhumanity to mankind.’William Demby is the author of The Catacombs and Love Story: Black. He lives in Sag Harbor, N.Y. James C. Hall, a professor of African-American Studies and English at the University of Illinois, Chicago, is the author of the forthcoming book, Mercy, Mercy, Me: African-American Culture and the American Sixties, and editor of Langston Hughes: A Collection of Poems.

Demery, L. and T. Addison (1987). The Alleviation of Poverty Under Structural Adjustment. Washington, D.C., World Bank Publications.

DeMiller, A. L. (2000). Linguistics : A Guide to the Reference Literature. Englewood, Colo, Libraries Unlimited.

Includes indexes.

Dempsey, H. A. (1989). Crowfoot, Chief of the Blackfeet. Norman, Okla, University of Oklahoma Press.

[Trade paper, 1989]

Dendel, E. W. (1995). You Cannot Unsneeze a Sneeze, and Other Tales From Liberia. Niwot, Colo, University Press of Colorado.

DeNeal, G. (1998). A Knight of Another Sort : Prohibition Days and Charlie Birger, Second Edition. Carbondale, Southern Illinois University Press.

In 1913 Charlie Birger began his career as a bootlegger, supplying southern Illinois with whiskey and beer. He was charismatic, with an easygoing manner and a cavalier generosity that made him popular. The stuff of legend, he was part monster, part Robin Hood. In the early days, he would emerge from his restaurant/saloon in tiny Ledford in Saline County with a cigar box full of coins and throw handfuls in the air for the children. Echoing the consensus on Birger, an anonymous gang member called him’enigmatic,’noting that’he had a wonderful quality, a heart of gold. There in Harrisburg sometimes he’d support twelve or fifteen families, buy coal, groceries…. [But] he had cold eyes, a killer’s eyes. He would kill you for something somebody else would punch you in the nose for.’Drawing from the colorful cast of the living, the dead, and the soon-to-be-dead—a state shared by many associated with Birger and his enemies, the Shelton gang—DeNeal re-creates Prohibition-era southern Illinois. He depicts the fatal shootout between S. Glenn Young and Ora Thomas, the battle on the Herrin Masonic Temple lawn in which six were slain and the Ku Klux Klan crushed, and the wounding of Williamson County state’s attorney Arlie O. Boswell. As the gang wars escalated and the roster of corpses lengthened, the gangsters embraced technology. The Sheltons bombed Birger’s roadhouse, Shady Rest, from a single-engine airplane. Both Birger and the Sheltons used armored vehicles to intimidate their enemies, and the chatter of machine gun fire grew common. The gang wars ended with massive arrests, trials, and convictions of gangsters who once had seemed invincible. Charlie Birger was convicted of the murder of West City mayor Joe Adams and sentenced to death. On April 19, 1928, he stood on the gallows looking down on the large crowd that had come to see him die.’It’s a beautiful world,’Birger said softly as he prepared to leave it.

Denemark, R. A. and K. Burch (1997). Constituting International Political Economy. Boulder, Colo, Lynne Rienner Publishers.

International political economy is both a discipline and a set of global practices and conditions. This volume explores how the two are related, illustrating the changing character of the global political economy, as well as changing perspectives on that character. The authors first consider how social issues, policy concerns, and philosophical judgments help constitute IPE both as a worldview and as a discipline. A central theme here is the reciprocal creation of the discipline and the social practices said to comprise it. Subsequent chapters illustrate the incongruence between the nature of the social world as alleged in IPE’s premises—which often distortedly frame issues—and the alternative characterizations available from other social groups, behaviors, and approaches. Finally, conclusions are drawn about the tensions between’conventional’and’alternative’framings of the international political economy, raising questions about the nature, consequences, and insights of diverse approaches to IPE.

Deng, Y. and F.-L. Wang (1999). In the Eyes of the Dragon : China Views the World. Lanham, Rowman & Littlefield Publishers.

Denham, J. M. (1997). A Rogue’s Paradise : Crime and Punishment in Antebellum Florida, 1821-1861. Tuscaloosa, Ala, University of Alabama Press.

The pervasive influence of the frontier is fundamental to an understanding of antebellum Florida. James M. Denham traces the growth and social development of this sparsely settled region through its experience with crime and punishment.

Denig, E. T. (1961). Five Indian Tribes of the Upper Missouri : Sioux, Arickaras, Assiniboines, Crees, Crows. Norman, University of Oklahoma Press.

Denman-West, M. W. (1998). Children’s Literature : A Guide to Information Sources. Englewood, Colo, Libraries Unlimited.

Includes indexes.

Denner, W. W. and C. National Research (1989). Measuring and Understanding Coastal Processes for Engineering Purposes. Washington, D.C., National Academies Press.

Committee chairman: Warren W. Denner.

Dennett, D. C. (1998). Brainchildren : Essays on Designing Minds. Cambridge, Mass, A Bradford Book.

Minds are complex artifacts, partly biological and partly social; only a unified, multidisciplinary approach will yield a realistic theory of how they came into existence and how they work. One of the foremost workers in this multidisciplinary field is Daniel Dennett. This book brings together his essays on the philosphy of mind, artificial intelligence, and cognitive ethology that appeared in inaccessible journals from 1984 to 1996. Highlights include’Can Machines Think?,”The Unimagined Preposterousness of Zombies,”Artificial Life as Philosophy,’and’Animal Consciousness: What Matters and Why.’Collected in a single volume, the essays are now available to a wider audience.

Denning, D. E. R., et al. (1994). Rights and Responsibilities of Participants in Networked Communities. Washington, D.C., National Academies Press.

This book describes a number of social and legal issues as they relate to various members of electronically networked communities. After a brief introduction to relevant legal precedents and to the manner in which societies develop norms for social behavior, the book explores right and responsibilities related to free speech, vandalism, property interests, and privacy.

Denny, R. (2001). Selling to Win : Tested Techniques for Closing the Sale. London, Kogan Page.

DeNora, T. (1997). Beethoven and the Construction of Genius : Musical Politics in Vienna, 1792-1803. Berkeley, University of California Press.

In this provocative account Tia DeNora reconceptualizes the notion of genius by placing the life and career of Ludwig van Beethoven in its social context. She explores the changing musical world of late eighteenth-century Vienna and follows the activities of the small circle of aristocratic patrons who paved the way for the composer’s success.DeNora reconstructs the development of Beethoven’s reputation as she recreates Vienna’s robust musical scene through contemporary accounts, letters, magazines, and myths—a colorful picture of changing times. She explores the ways Beethoven was seen by his contemporaries and the image crafted by his supporters. Comparing Beethoven to contemporary rivals now largely forgotten, DeNora reveals a figure musically innovative and complex, as well as a keen self-promoter who adroitly managed his own celebrity.DeNora contends that the recognition Beethoven received was as much a social achievement as it was the result of his personal gifts. In contemplating the political and social implications of culture, DeNora casts many aspects of Beethoven’s biography in a new and different light, enriching our understanding of his success as a performer and composer.

Densmore, C. (1999). Red Jacket : Iroquois Diplomat and Orator. Syracuse, Syracuse University Press.

In the first modern biography of Red Jacket, the author sheds light on the achievements of this formidable Iroquois diplomat who, as a representative of the Seneca and Six Nations, met and negotiated with American presidents from George Washington to Andrew Jackson. The political career of Red Jacket (1758-1830) began just before the American Revolution, when both the Americans and the British sought the alliance of the powerful Iroquois Confederacy. By the 1790s, Red Jacket was frequently the diplomat chosen by the Seneca Nation and the Iroquois Confederacy to represent them in councils and treaty negotiations between the United States, the British in Canada, and the Indian nations of the Ohio Country. Red Jacket spoke eloquently against the sale of Indian lands, against the encroachment of the white man’s religion and culture, and in defense of Indian sovereignty. His speeches were widely known in his own lifetime and continue to be reprinted.

Dentler, R. A. and A. L. Hafner (1997). Hosting Newcomers : Structuring Educational Opportunities for Immigrant Children. New York, Teachers College Press.

Denton, J. A. (1997). Rocky Mountain Radical : Myron W. Reed, Christian Socialist. Albuquerque, N.M., University of New Mexico Press.

Denton, V. L. (1993). Booker T. Washington and the Adult Education Movement. Gainesville, FL, University Press of Florida.

Dèohla, J. C. and W. Waldenfels (1990). A Hessian Diary of the American Revolution. Norman, University of Oklahoma Press.

Translation of: Tagebuch eines Bayreuth Soldaten des Johann Conrad Dèohla aus dem Nordamerikanischen Freiheitskrieg von 1777 bis 1783.

DePaulo, J. R. and L. A. Horvitz (2002). Understanding Depression : What We Know and What You Can Do About It. New York, NY, Wiley.

‘The best place to begin the process of becoming informed.’–Kay Redfield Jamison, Ph.D., author of An Unquiet Mind’Understanding Depression gives coherent form to modern science’s confused wisdom about the illness, and does so in an accessible, intelligent way.’–Andrew Solomon, author of the National Book Award—winner The Noonday Demon: An Atlas of Depression’Understanding Depression answers all the questions the layman wants the answers to. It’s a book people will refer to time and time again. This book was needed, and J. Raymond DePaulo and Leslie Alan Horvitz have done us all a tremendous service.’–Art Buchwald’Understanding Depression is a one-stop, all-inclusive source that leaves no question unanswered… simply the best, most comprehensive book on depression I’ve ever read. Dr. DePaulo’s book will become required reading for all my patients.’–Joseph J. Luciani, Ph.D., author of Self-Coaching: How to Heal Anxiety and Depression In Understanding Depression, one of the world’s foremost authorities on depression presents a thorough, accessible guide to depression’s nature, causes, effects, and treatments. Dr. J. Raymond DePaulo Jr. of the prestigious Johns Hopkins University School of Medicine shows you how to find out if what you’re coping with is, in fact, depression. He then examines the full range of proven therapies, both mainstream and alternative, that are currently available. Using insightful and dramatic case stories from DePaulo’s own clinical experience, this user-friendly handbook is a truly indispensable resource for anyone who must deal directly or indirectly with the devastating effects of this common, frightening, and ultimately controllable condition.

Depew, C. M. My Memories of Eighty Years. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Depew, D. J. and B. H. Weber (1995). Darwinism Evolving : Systems Dynamics and the Genealogy of Natural Selection. Cambridge, Mass, MIT Press.

‘A Bradford book.’

DePol, J., et al. (1990). Morgan Library Ghost Stories. New York, Oxford University Press USA.

DePryck, K. (1993). Knowledge, Evolution, and Paradox : The Ontology of Language. Albany, State University of New York Press.

Der, L. and V. University of (1997). Two Years in the Forbidden City. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Derber, C. and K. M. Ferroggiaro (1995). What’s Left? : Radical Politics in the Postcommunist Era. Amherst, Mass, University of Massachusetts Press.

Derfler, F. J. (1998). Using Networks. Indianapolis, Ind, Pearson Education, Inc.

Includes index.

DeRitter, J. (1994). The Embodiment of Characters : The Representation of Physical Experience on Stage and in Print, 1728-1749. Philadelphia, University of Pennsylvania Press.

Dernâe, S. (1995). Cultures in Action : Family Life, Emotion, and Male Dominance in Banaras, India. Albany, State University of New York Press.

DeRose, L. F., et al. (1998). Who’s Hungry? and How Do We Know? : Food Shortage, Poverty, and Deprivation. Tokyo, United Nations University Press.

Derrick, S. S. (1997). Monumental Anxieties : Homoerotic Desire and Feminine Influence in 19th Century U.S. Literature. New Brunswick, N.J., Rutgers University Press.

Derrida, J. and J. D. Caputo (1997). Deconstruction in a Nutshell : A Conversation with Jacques Derrida. New York, Oxford University Press USA.

Derrida, J. and P. Thâevenin (1998). The Secret Art of Antonin Artaud. Cambridge, Mass, MIT Press.

Abridged translation of: Antonin Artaud. 1986. With new illustrations by Georges Pastier.

Dertouzos, J. N., et al. (1999). The Economic Costs and Implications of High-technology Hardware Theft. Santa Monica, Calif, RAND Corporation.

‘Prepared for the International Electronics Security Group and the American Electronics Association.’

Desai, B. B. (2000). Handbook of Nutrition and Diet. New York, CRC Press.

This handbook of nutrition and diet provides information on food nutrients and their functions; food safety and distribution; food composition, consumption and utilization; adequacy of diet; and the nutritional management of diseases and disorders. It also discusses the effects of nutrition and diet on diseases of the bones, teeth, hair, kidneys, liver and nervous system.

Desai, B. B., et al. (1997). Seeds Handbook : Biology, Production, Processing, and Storage. New York, CRC Press.

Desai, P. (1997). Going Global : Transition From Plan to Market in the World Economy. Cambridge, Mass, MIT Press.

‘Papers were discussed at a conference in Helsinki in the early summer of 1995’–Pref.

Desai, U. (1998). Ecological Policy and Politics in Developing Countries : Economic Growth, Democracy, and Environment. Albany, State University of New York Press.

DeSalvo, L. A. (1999). Adultery. Boston, Beacon Press.

Descartes, A. and T. Bunce (2000). Programming the Perl DBI : Database Programming with Perl. Cambridge, MA, O’Reilly Media.

One of the greatest strengths of the Perl programming language is its ability to manipulate large amounts of data. Database programming is therefore a natural fit for Perl, not only for business applications but also for CGI-based web and intranet applications.The primary interface for database programming in Perl is DBI. DBI is a database-independent package that provides a consistent set of routines regardless of what database product you use–Oracle, Sybase, Ingres, Informix, you name it. The design of DBI is to separate the actual database drivers (DBDs) from the programmer’s API, so any DBI program can work with any database, or even with multiple databases by different vendors simultaneously.Programming the Perl DBI is coauthored by Alligator Descartes, one of the most active members of the DBI community, and by Tim Bunce, the inventor of DBI. For the uninitiated, the book explains the architecture of DBI and shows you how to write DBI-based programs. For the experienced DBI dabbler, this book reveals DBI’s nuances and the peculiarities of each individual DBD.The book includes:An introduction to DBI and its designHow to construct queries and bind parametersWorking with database, driver, and statement handlesDebugging techniquesCoverage of each existing DBDA complete reference to DBIThis is the definitive book for database programming in Perl.

Descartes, R. Discourse on the Method of Rightly Conducting the Reason, and Seeking Truth in the Sciences. Raleigh, N.C., Generic NL Freebook Publisher.

Descartes, R. Meditations on First Philosophy. Raleigh, N.C., Generic NL Freebook Publisher.

Desch, M. C., et al. (1998). From Pirates to Drug Lords : The Post-Cold War Caribbean Security Environment. Albany, State University of New York Press.

Deschamps, J. P. and P. R. Nayak (1995). Product Juggernauts : How Companies Mobilize to Generate a Stream of Market Winners. Boston, Harvard Business School Press.

DeSimone, L. D., et al. (1997). Eco-Efficiency : The Business Link to Sustainable Development. Cambridge, Mass, The MIT Press.

The term’eco-efficiency’describes business activities that create economic value while reducing ecological impact and resource use. This book outlines the principles of eco-efficiency and presents case studies of their application from a number of international companies, including 3M and the Dow Chemical Company. It also discusses the value of partnerships–with other companies, business associations, communities, regulators, and environmental and other nongovernmental groups. In the conclusion, the authors argue that business must become more eco-efficient and that governments need to change the conditions under which business operates, including tax and regulatory regimes, to make them more conducive to eco-efficiency.

Desjardins, R. (1990). The Rational Enterprise : Logos in Plato’s Theaetetus. Albany, State University of New York Press.

Desmangles, L. G. (1992). The Faces of the Gods : Vodou and Roman Catholicism in Haiti. Chapel Hill, N.C., University of North Carolina Press.

Vodou, the folk religion of Haiti, is a by-product of the contact between Roman Catholicism and African and Amerindian traditional religions. In this book, Leslie Desmangles analyzes the mythology and rituals of Vodou, focusing particularly on the inclusion of West African and European elements in Vodouisants’beliefs and practices.Desmangles sees Vodou not simply as a grafting of European religious traditions onto African stock, but as a true creole phenomenon, born out of the oppressive conditions of slavery and the necessary adaptation of slaves to a New World environment.Desmangles uses Haitian history to explain this phenomenon, paying particular attention to the role of the seventeenth- and eighteenth-century maroon communities in preserving African traditions and the attempts by the Catholic, educated elite to suppress African-based’superstitions.’The result is a society in which one religion, Catholicism, is visible and official; the other, Vodou, is unofficial and largely secretive.

Desmet, C. (1992). Reading Shakespeare’s Characters : Rhetoric, Ethics, and Identity. Amherst, Mass, University of Massachusetts Press.

Desmond, W. (1992). Beyond Hegel and Dialectic : Speculation, Cult, and Comedy. Albany, State University of New York Press.

Desmond, W. (1995). Perplexity and Ultimacy : Metaphysical Thoughts From the Middle. Albany, State University of New York Press.

Dess, G. G. and J. C. Picken (1999). Beyond Productivity : How Leading Companies Achieve Superior Performance by Leveraging Their Human Capital. New York, AMACOM.

Dethloff, H. C., et al. (1982). Southwestern Agriculture, Pre-Columbian to Modern. College Station, Texas A&M University Press.

Papers of Agricultural History Symposium sponsored by the Agricultural History Society, the U.S. Dept. of Agriculture, and Texas A&M University, in College Station, Tex., May 13-15, 1980.

Dettmar, K. J. H. (1996). The Illicit Joyce of Postmodernism : Reading Against the Grain. Madison, Wis, University of Wisconsin Press.

Detwiler, D. S. (1999). Germany : A Short History. Carbondale, Ill, Southern Illinois University Press.

Deudney, D. and R. A. Matthew (1999). Contested Grounds : Security and Conflict in the New Environmental Politics. Albany, State University of New York Press.

Deutsch, E. (1995). Religion and Spirituality. Albany, State University of New York Press.

Deutsch, M. and P. T. Coleman (2000). The Handbook of Conflict Resolution : Theory and Practice. San Francisco, Calif, John Wiley & Sons, Inc. [US].

Deveney, J. P. (1997). Paschal Beverly Randolph : A Nineteenth-century Black American Spiritualist, Rosicrucian, and Sex Magician. Albany, State University of New York Press.

DeVenney, D. P. (1998). The Broadway Song Companion : An Annotated Guide to Musical Theatre Literature by Voice Type and Song Style. Lanham, Md, Scarecrow Press.

The Broadway Song Companion is the first complete guide and access point to the vast literature of the Broadway musical for the solo performer. Designed with the working actor in mind, the volume lists every song from over 210 Broadway shows, giving the name of the character(s) who sing(s) the song, its exact vocal range, and categorizing each by song style (uptempo, narrative ballad, swing ballad, moderate character piece, etc.). A number of indexes to the volume list titles of songs, first lines, composer’s and lyricist’s names, and each song by voice type. For instance, a soprano looking for a ballad to sing will find every song in that category in the index. All solos, duets, and trios are indexed in this manner, with quartets and larger ensembles listed by voice type. Furthermore, the instant breakdowns (how many lead characters, who sings what song, and the range requirements of each character) will be a valuable resource to directors and producers.

Deverell, W. (1994). Railroad Crossing : Californians and the Railroad, 1850-1910. Berkeley, University of California Press.

Nothing so changed nineteenth-century America as did the railroad. Growing up together, the iron horse and the young nation developed a fast friendship. Railroad Crossing is the story of what happened to that friendship, particularly in California, and it illuminates the chaos that was industrial America from the middle of the nineteenth century through the first decade of the twentieth.Americans clamored for the progress and prosperity that railroads would surely bring, and no railroad was more crucial for California than the transcontinental line linking East to West. With Gold Rush prosperity fading, Californians looked to the railroad as the state’s new savior. But social upheaval and economic disruption came down the tracks along with growth and opportunity.Analyzing the changes wrought by the railroad, William Deverell reveals the contradictory roles that technology and industrial capitalism played in the lives of Americans. That contrast was especially apparent in California, where the gigantic corporate’Octopus’—the Southern Pacific Railroad—held near-monopoly status. The state’s largest employer and biggest corporation, the S.P. was a key provider of jobs and transportation—and wielder of tremendous political and financial clout.Deverell’s lively study is peopled by a rich and disparate cast: railroad barons, newspaper editors, novelists, union activists, feminists, farmers, and the railroad workers themselves. Together, their lives reflect the many tensions—political, social, and economic—that accompanied the industrial transition of turn-of-the-century America.

Devettere, R. J. (1995). Practical Decision Making in Health Care Ethics : Cases and Concepts. Washington, D.C., Georgetown University Press.

Devillar, R. A., et al. (1994). Cultural Diversity in Schools : From Rhetoric to Practice. Albany, State University of New York Press.

Devinatz, V. G. (1999). High-tech Betrayal : Working and Organizing on the Shop Floor. East Lansing, Mich, Michigan State University Press.

Devine, F. (1997). Social Class in America and Britain. Edinburgh, Edinburgh University Press.

Devine, G., et al. (1999). For Sale by Owner in California. Berkeley, Nolo Press.

DeVitis, J. L. and J. M. Rich (1996). The Success Ethic, Education, and the American Dream. Albany, State University of New York Press.

Devlin, J. P. (1997). High Throughput Screening : The Discovery of Bioactive Substances. New York, M. Dekker.

DeVries, K. (1996). Infantry Warfare in the Early Fourteenth Century : Discipline, Tactics, and Technology. Woodbridge, Suffolk, UK, Boydell & Brewer.

His detailed analysis of battles provides an important reassessment of the way in which infantry and dismounted cavalry achieved such striking successes. HISTORY This remarkable study confirms [DeVries’s] emergence as one of the major scholars of his generation. JOURNAL OF MILITARY HISTORY This study departs from the conventional view of the dominance of cavalry in medieval warfare: its objective is to establish the often decisive importance of infantry. Kelly DeVries employs evidence from first-hand accounts – a major feature of this study – to examine the role of the infantry, and the nature of infantry tactics, in nineteen battles fought in England and Europe between 1302 and 1347, in most of which it was the infantry which secured victory. The battles analysed in detail are: Courtrai Arques Mons-en-Pevele Loudon Hill Kephissos Bannockburn Boroughbridge Cassel Dupplin Moor Halidon Hill Laupen Morlaix Staveren Vottem Crecy Neville’s Cross, and the infantry ambushes: Morgarten Auberoche La Roche-Derrien.

Dewees, P. A. (1993). Trees, Land, and Labor. Washington, D.C., World Bank Publications.

Dewey, J. Democracy and Education. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dewire, D. T. (1998). Thin Clients. New York, McGraw-Hill Professional.

Includes index.

DeWitt, D. L. (1990). American Indian Resource Materials in the Western History Collections, University of Oklahoma. Norman, Okla, University of Oklahoma Press.

Dey, D., et al. (2000). Generalized Linear Models : A Bayesian Perspective. New York, CRC Press.

This volume describes how to conceptualize, perform, and critique traditional generalized linear models (GLMs) from a Bayesian perspective and how to use modern computational methods to summarize inferences using simulation. Introducing dynamic modeling for GLMs and containing over 1000 references and equations, Generalized Linear Models considers parametric and semiparametric approaches to overdispersed GLMs, presents methods of analyzing correlated binary data using latent variables. It also proposes a semiparametric method to model link functions for binary response data, and identifies areas of important future research and new applications of GLMs.

Dhillon, B. S. (1998). Advanced Design Concepts for Engineers. Lancaster, PA, CRC Press.

This book provides the design engineer with concise information on the most important advanced methods that have emerged in recent years for the design of structures, products and components. While these methods have been discussed in the professional literature, this is the first full presentation of their key principles and features in a single convenient volume. Both veteran and beginning design engineers will find new information and ideas in this book for improving the design engineering process in terms of quality, reliability, cost control and timeliness. Each advanced design concept is examined thoroughly, but in a concise way that presents the essentials clearly and quickly. The author is a leading engineering educator whose many books on design engineering methods, engineering management and quality control have been published in different languages throughout the world.This recent book is available for prompt delivery. To receive your copy quickly, please order now. An order form follows the complete table of contents on the reverse.

Di Filippo, P. (1996). Ribofunk. [N.p.], Four Walls Eight Windows.

Di Filippo, P. (1998). Lost Pages. [N.p.], Four Walls Eight Windows.

Di Giovanni, G. and A. Hegel Society of (1990). Essays on Hegel’s Logic. Albany, N.Y., State University of New York Press.

Di Piero, W. S. (1991). Out of Eden : Essays on Modern Art. Berkeley, University of California Press.

Di Renzo, A. (1993). American Gargoyles : Flannery O’Connor and the Medieval Grotesque. Carbondale, Southern Illinois University Press.

Di Scala, S. (1996). Italian Socialism : Between Politics and History. Amherst, University of Massachusetts Press.

After a century of participation in the political culture of Europe, the Italian Socialist party – damaged by corruption and payoff scandals – is all but defunct. This collection of original essays on the history and condition of Italian socialism celebrates its achievements and analyzes its downfall. The chapters trace the Italian Socialist party from its birth in the late nineteenth century, through the crisis brought on by Italian Fascism, into the unstable world of postwar democracy. Authors include American and Italian scholars and Italian political participants and commentators who gathered on the 100th anniversary of the party’s birth, just as the scandals were breaking that would lead to its dissolution. The book contributes to the ongoing discussion about the’death of the Left’and will be a valuable addition to the literature on modern Italian history.

Di Tella, T. S. (1996). National Popular Politics in Early Independent Mexico, 1820-1847. Albuquerque, University of New Mexico Press.

Dia, M. (1993). A Governance Approach to Civil Service Reform in Sub-Saharan Africa. Washington, D.C., World Bank Publications.

Diamond, A. S. (1991). Handbook of Imaging Materials. New York, CRC Press [CAM].

Diamond, C. (1995). The Realistic Spirit : Wittgenstein, Philosophy, and the Mind. Cambridge, Mass, MIT Press.

‘A Bradford book.’

Diamond, P. A. (1999). Issues in Privatizing Social Security : Report of an Expert Panel of the National Academy of Social Insurance. Cambridge, Mass, MIT Press.

‘The findings and recommendations… are those of the Panel on Privatization of Social Security’–P.

Diamond, S. N. (1999). Everything You Need to Know About Going to the Gynecologist. New York, Rosen Pub. Group.

Describes what to expect in a gynecological examination, discusses birth control methods, the female reproductive system, and possible health problems and treatment.

Diamond, S. Z. (1995). Records Management : A Practical Approach. New York, AMACOM.

DiAntonio, R. E. and N. Glickman (1993). Tradition and Innovation : Reflections on Latin American Jewish Writing. Albany, State University of New York Press.

Dias, P. (1999). Worlds Apart : Acting and Writing in Academic and Workplace Contexts. Mahwah, N.J., Routledge.

Worlds Apart: Acting and Writing in Academic and Workplace Contexts offers a unique examination of writing as it is applied and used in academic and workplace settings. Based on a 7-year multi-site comparative study of writing in different university courses and matched workplaces, this volume presents new perspectives on how writing functions within the activities of various disciplines: law and public administration courses and government institutions; management courses and financial institutions; social-work courses and social-work agencies; and architecture courses and architecture practice. Using detailed ethnography, the authors make comparisons between the two types of settings through an understanding of how writing is operative within the particularities of these settings. Although the research was initially established to further understanding of the relationships between writing in academic and workplace settings, it has evolved to examining writing as it is embedded in both types of settings–where social relationships, available tools, and historical, cultural, temporal, and physical location are all implicated in complex ways in the decisions people make as writers. Readers of this volume will discover that the uniqueness of each setting makes salient different aspects of writers and writing, resulting in complex, and potentially unsettling implications for writing theory and the teaching of writing.

Dibble, T. J. (1988). The Scarlet Letter : Notes. Lincoln, Neb, Cliffs Notes.

Dibner, D. R., et al. (1992). The Role of Public Agencies in Fostering New Technology and Innovation in Building. Washington, D.C., National Academies Press.

This book explores innovation in the U.S. construction-related industries (i.e., design services, construction, building materials and products manufacture, and facilities operation and maintenance) and recommends a strategy for fostering new technology. These industries account for about ten percent of the U.S. economy; federal agencies themselves spend some $15 billion annually on construction. A government strategy based on federal agencies that encourage applications of new technology for their own projects, activities to enhance the pursuit and effective transfer of new technology to the U.S. private sector, and increased support for targeted efforts to develop new technologies in specific areas will yield many benefits. These include better cost, quality, and performance in government facilities, generally improved quality of life, and enhanced U.S. industrial competitiveness in international markets.

DiBona, C., et al. (1999). Open Sources : Voices From the Open Source Revolution. Beijing, O’Reilly Media.

Freely available source code, with contributions from thousands of programmers around the world: this is the spirit of the software revolution known as Open Source. Open Source has grabbed the computer industry’s attention. Netscape has opened the source code to Mozilla; IBM supports Apache; major database vendors haved ported their products to Linux. As enterprises realize the power of the open-source development model, Open Source is becoming a viable mainstream alternative to commercial software.Now in Open Sources, leaders of Open Source come together for the first time to discuss the new vision of the software industry they have created. The essays in this volume offer insight into how the Open Source movement works, why it succeeds, and where it is going.For programmers who have labored on open-source projects, Open Sources is the new gospel: a powerful vision from the movement’s spiritual leaders. For businesses integrating open-source software into their enterprise, Open Sources reveals the mysteries of how open development builds better software, and how businesses can leverage freely available software for a competitive business advantage.The contributors here have been the leaders in the open-source arena:Brian Behlendorf (Apache)Kirk McKusick (Berkeley Unix)Tim O’Reilly (Publisher, O’Reilly & Associates)Bruce Perens (Debian Project, Open Source Initiative)Tom Paquin and Jim Hamerly (mozilla.org, Netscape)Eric Raymond (Open Source Initiative)Richard Stallman (GNU, Free Software Foundation, Emacs)Michael Tiemann (Cygnus Solutions)Linus Torvalds (Linux)Paul Vixie (Bind)Larry Wall (Perl)This book explains why the majority of the Internet’s servers use open- source technologies for everything from the operating system to Web serving and email. Key technology products developed with open-source software have overtaken and surpassed the commercial efforts of billion dollar companies like Microsoft and IBM to dominate software markets. Learn the inside story of what led Netscape to decide to release its source code using the open-source mode. Learn how Cygnus Solutions builds the world’s best compilers by sharing the source code. Learn why venture capitalists are eagerly watching Red Hat Software, a company that gives its key product — Linux — away.For the first time in print, this book presents the story of the open- source phenomenon told by the people who created this movement.Open Sources will bring you into the world of free software and show you the revolution.

Dick, R. S., et al. (1997). The Computer-based Patient Record : An Essential Technology for Health Care. Washington, D.C., National Academies Press.

Dickens, C. All the Year Round. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. American Notes for General Circulation. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. Barnaby Rudge. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. The Battle of Life. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. Bleak House. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. A Child’s History of England. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. The Chimes. Raleigh, N.C., Generic NL Freebook Publisher.

Dickens, C. A Christmas Carol. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. The Cricket on the Hearth. Raleigh, N.C., Generic NL Freebook Publisher.

Dickens, C. David Copperfield. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. The Dickens Digest. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. Doctor Marigold. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. Dombey and Son. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. George Silverman’s Explanation. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. Going Into Society. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. Great Expectations. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. Hard Times. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. The Haunted Man and the Ghost’s Bargain. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

A chemist named Redlaw has lost his sister and feels terrible guilt and sorrow over the incident. Redlaw is a kind and giving person but appears to others to be’a haunted man’; what haunts him is his specter of guilt. This ghost offers to remove his pain and suffering. The result is that Redlaw becomes indifferent and morose without care for others. His presence is enough to make others uncaring. Redlaw, hearing sweet music on Christmas morning, again meets with his haunter. All the evil he has done is reversed by Milly Swidgers, who leads Redlaw to appreciate his sorrow as a devise for forgiving the wrongs done to us by life. Understanding this, Redlaw forgives the loss of his sister and allays the ghost’s curse.

Dickens, C. Holiday Romance. Raleigh, N.C., Generic NL Freebook Publisher.

Dickens, C. The Holly-tree. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. Hunted Down. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. The Ivy Green. Hoboken, N.J., Generic NL Freebook Publisher.

Dickens, C. The Lamplighter. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. The Lazy Tour of Two Idle Apprentices. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. Life and Adventures of Martin Chuzzlewit. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. The Life and Adventures of Nicholas Nickleby. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. Little Dorrit. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. Master Humphrey’s Clock. Raleigh, N.C., Generic NL Freebook Publisher.

Dickens, C. A Message From the Sea. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. Miscellaneous Papers. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. Mrs. Lirriper’s Legacy. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. Mrs. Lirriper’s Lodgings. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. Mudfog and Other Sketches. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. Mugby Junction. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. The Mystery of Edwin Drood. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. No Thoroughfare. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. The Old Curiosity Shop. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. Our Mutual Friend. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. The Perils of Certain English Prisoners. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. The Pickwick Papers. Raleigh, N.C., Generic NL Freebook Publisher.

Dickens, C. Pictures From Italy. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. The Seven Poor Travellers, in Three Chapters. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. Sketches of Young Couples. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. Sketches of Young Gentlemen. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. Some Christmas Stories. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Charles Dickens’work is ranked among the finest writing in the Western canon, and the author specialized in seasonal stories to warm the hearts of his adoring fans during the holiday season. This collection of Christmas-themed tales are an entertaining read during the holidays or any time you need a quick pick-me-up.

Dickens, C. Somebody’s Luggage. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. Speeches: Literary and Social. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. Three Ghost Stories. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. To Be Read at Dusk. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. Tom Tiddler’s Ground. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. The Uncommercial Traveller. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. The Wreck of the Golden Mary. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dickens, C. (1992). Tale of Two Cities. [N.p.], Courage Books.

Dickens, C. (1996). Oliver Twist : Or, The Parish Boy’s Progress. Raleigh, N.C., Generic NL Freebook Publisher.

Dickens, C. and V. University of (1994). A Tale of Two Cities. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Dickens, F. and J. B. Dickens (1991). The Black Manager : Making It in the Corporate World. New York, AMACOM.

Dicker, S. J. (1996). Languages in America : A Pluralist View. Philadelphia, Pa, Multilingual Matters.

Dickerson, D. L. (1991). Florida Media Law. Tampa, University Press of Florida.

Dickey, F. M. and S. C. Holswade (2000). Laser Beam Shaping : Theory and Techniques. New York, CRC Press.

This text provides all the basic information needed to research, develop, and design beam shaping systems. It includes sections on: diffraction theory, geometrical optics, shaping element design, beam profile measurement technology with applications and techniques for lossless beam shaping.

Dickinson, E. and V. University of (1996). Morning. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Dickinson, E. and V. University of (1996). The Sleeping Flowers. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Dickinson, P. D. (1998). Employment Discrimination : Quick Answers to Everyday Questions. Chicago, CCH Inc.

Dickson, J. F. Buddhist Order. Hoboken, N.J., Generic NL Freebook Publisher.

Dickson, L. L. (1990). The Modern Allegories of William Golding. Tampa, University Press of Florida.

Dickson, T. (1999). Mass Media Education in Transition : Preparing for the 21st Century. Mahwah, N.J., Routledge.

Media educators have long been debating the nature and purpose of media education. Issues relating to new technologies and the changing state of the media industry are ongoing concerns, but some of the most difficult questions go to the actual structure of media education itself: Is it best represented as an integrated field? Should it merge with other communication subfields, or potentially split into several separate fields? Media practitioners complicate matters further by questioning the necessity for media education at all. The continued consideration of and reaction to these issues will have a significant effect on media-related education and its associated practices. In Mass Media Education in Transition, Thomas Dickson gives careful consideration to the state of media education and its future directions. He provides a history of mass media-related education as well as an overview of the major issues affecting media education at the end of the 20th century. He incorporates the visions of media education leaders as to the possible directions the field may take in the next century and includes in his discussion information that has been previously unknown or not readily available to media educators. This volume provides a broad view of the major issues affecting all aspects of media education: print and broadcast journalism, advertising, public relations, and media studies. It also offers detailed insights as to the possibilities that lie ahead as the field continues to develop–a new professionalism, or a return to a prior vision of media-related education, or possibly something quite different.

Diehl, J. M. (1993). The Thanks of the Fatherland : German Veterans After the Second World War. Chapel Hill, N.C., University of North Carolina Press.

‘A very interesting and readable account of how former Nazi war veterans reacted to defeat in 1945, and successfully re-adjusted to life under the Federal German Republic.’–History Today (UK)’A major contribution to the early history of the Federal Republic…. Provides the first systematic account of one of the most important chapters of postwar West German social welfare policy.’–American Historical Review’This cogently written and organized work analyzes the social, economic, and political integration of organized veterans into the Federal Republic of Germany during the decade following World War II.’–German Studies Review'[An] important monograph that evaluates a wide range of archival materials and, in an extensive conclusion, offers many thoughtful comparisons concerning the situation of German ex-soldiers and their families after the two World Wars.’–Journal of Modern History’Meticulously researched and ably written…. It deserves serious attention.’–Central European History’The first full-scale study of veterans’politics in Germany after World War II. In analyzing how German soldiers’organizations behaved in the postwar milieu, Diehl provides an invaluable case study in the political culture of the young Federal Republic. His book is thoroughly grounded in archival research, intelligently conceptualized, and very gracefully written.’–David C. Large, Montana State University

Diehl, P. F. (1999). A Road Map to War : Territorial Dimensions of International Conflict. Nashville, Vanderbilt University Press.

Dietrich and M. L. Fèuhrer (1992). Treatise on the Intellect and the Intelligible : Tractatus De Intellectu Et Intelligibili. Milwaukee, Wis, Marquette University Press.

Dietz, H. A. and G. Shidlo (1998). Urban Elections in Democratic Latin America. Wilmington, Del, Scholarly Resources, Inc.

Diffie, W. and S. Landau (1998). Privacy on the Line : The Politics of Wiretapping and Encryption. Cambridge, Mass, MIT Press.

Diggs, N. B. (1998). Steel Butterflies : Japanese Women and the American Experience. Albany, State University of New York Press.

Dijk, M. A. v. and A. Wakker (1997). Concepts of Polymer Thermodynamics. Lancaster, CRC Press LLC.

DiLalla, L. F. (1998). Behavioral Genetics. Mahwah, N.J., Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

‘Special issue’.

Dillenberger, J. (1999). Images and Relics : Theological Perceptions and Visual Images in Sixteenth-century Europe. New York, Oxford University Press.

Description based on print version record.

Dillinger, W. R. (1994). Decentralization and Its Implications for Urban Service Delivery. Washington, D.C., World Bank Publications.

Dillinger, W. R. (1995). Better Urban Services : Finding the Right Incentives. Washington, D.C., World Bank Publications.

Dillingham, R. (1994). Fourteen Families in Pueblo Pottery. Albuquerque, University of New Mexico Press.

Rev. and expanded ed. of: Seven families in Pueblo pottery, 1975.

Dillon, M. (1998). You Are Not I : A Portrait of Paul Bowles. Berkeley, University of California Press.

Description based on print version record.

Dillon, M. C. (1991). Merleau-Ponty Vivant. Albany, State University of New York Press.

Dillon, P. M. and D. C. Leonard (1998). Multimedia and the Web From A to Z. Phoenix, AZ, Greenwood Publishing Group.

Rev. ed.: Multimedia technology from A to Z. 1st ed. 1995.

Dimancescu, D. and K. Dwenger (1996). World-class New Product Development : Benchmarking Best Practices of Agile Manufacturers. New York, AMACOM.

Dimancescu, D., et al. (1997). The Lean Enterprise : Designing and Managing Strategic Processes for Customer-winning Performance. New York, AMACOM.

Diment, G. (1994). The Autobiographical Novel of Co-consciousness : Goncharov, Woolf, and Joyce. Gainesville, University Press of Florida.

Dimock, G. (1989). The Unity of the Odyssey. Amherst, Mass, University of Massachusetts Press.

Includes index.

Dimock, J. J. and L. A. Pâerez (1998). Impressions of Cuba in the Nineteenth Century : The Travel Diary of Joseph J. Dimock. Wilmington, Del, Rowman & Littlefield Publishers.

Dimock, W.-c. (1996). Residues of Justice : Literature, Law, Philosophy. Berkeley, University of California Press.

Dimond, E. G. and H. Hattaway (1993). Letters From Forest Place : A Plantation Family’s Correspondence, 1846-1881. Jackson, University Press of Mississippi.

Includes index.

Dimsdale, T. J. (1977). The Vigilantes of Montana : Or, Popular Justice in the Rocky Mountains. Being a Correct and Impartial Narrative of the Chase, Trial, Capture, and Execution of Henry Plummer’s Road Agent Band, Together with Accounts of the Lives and Crimes of Many of the Robbers and Desperadoes, the. Norman, Okla, University of Oklahoma Press.

Dinar, A. (1995). Restoring and Protecting the World’s Lakes and Reservoirs. Washington, D.C., World Bank Publications.

DiNardo, R. L. (1998). James Longstreet : The Man, the Soldier, the Controversy. [N.p.], Combined Pub.

Dingle, D. T. (1999). Black Enterprise Titans of the B.E. 100s : Black CEOs Who Redefined and Conquered American Business. New York, John Wiley & Sons, Inc. [US].

Includes index.

D’Innocenzo, L. and J. Cullen (1998). The Agile Manager’s Guide to Customer-focused Selling. Bristol, Vt., USA, Velocity Business Pub.

Dinsmore, P. C. (1993). The AMA Handbook of Project Management. New York, AMACOM.

Dinsmore, P. C. (1999). Winning in Business with Enterprise Project Management. New York, AMACOM.

Dinteman, W. (1995). Anthracite Ghosts. Bronx, NY, Distributed by Fordham University Press.

Diodorus Library of History. New York, N.Y., Generic NL Freebook Publisher.

Dionne, E. J. (1998). Community Works : The Revival of Civil Society in America. Washington, D.C., Brookings Institution Press.

DiQuinzio, P. and I. M. Young (1997). Feminist Ethics and Social Policy. Bloomington, Indiana University Press.

Dirk, C. W. and M. G. Kuzyk (1998). Characterization Techniques and Tabulations for Organic Nonlinear Optical Materials. New York, Marcel Dekker.

Dirks-Edmunds, J. C. (1999). Not Just Trees : The Legacy of a Douglas-fir Forest. Pullman, Wash, Washington State University Press.

Disney, R. (1996). Can We Afford to Grow Older? Cambridge, Mass, The MIT Press.

The United States Social Security fund is huge and in trouble. The United Kingdom has experimented with the voluntary contracting out of pensions to the private sector. Chile has privatized its public pension system. Australia has adopted a means-tested public pension system. Japan has the earliest retirement age of any advanced economy; it also has the highest rate of labor force participation by elderly men. Can We Afford to Grow Older? provides a comprehensive, up-to-date survey of the implications of population aging in these and other OECD countries relative to a range of specific interrelated issues — Social Security schemes, employer pensions, educational attainment, wage growth and distribution, economic productivity, consumption, savings, retirement, and health care — all within a realistic framework for modeling and discussing policy. International in scope, filled with rich institutional detail, and built on a solid technical foundation, this will be a standard reference on the economic consequences of aging.Richard Disney adopts a’life-cycle’view of the world which recognizes that individuals often make plans with a forward-looking perspective across the stages of childhood, the peak of economic productivity, and retirement. He stresses the existence of overlapping generations and the reality of generational transactions (which include tax and transfer systems, bequests, and charity to the elderly). And he assumes intertemporal optimization as a useful unifying basis for analyzing social security, private pension schemes, lifetime labor-supply decisions, consumption, and saving.Among the surprising conclusions that emerge is that there is no’crisis of aging’– no adverse effect of aging on productivity. And although there are serious crises in pay-as-you-go social insurance programs and in health care, these have little to do with aging. Moreover, the shift in private provision plans away from traditional defined- benefit plans will continue, along with an interest in privatized pensions instead of social security.

Dissanayake, W. (1994). Colonialism and Nationalism in Asian Cinema. Bloomington, Indiana University Press.

DiStefano, J. J., et al. (1995). Schaum’s Outline of Theory and Problems of Feedback and Control Systems. New York, McGraw-Hill Professional.

‘Continuous (analog) and discrete (digital).’

Dittmer, L. (1987). China’s Continuous Revolution : The Post-liberation Epoch, 1949-1981. Berkeley, University of California Press.

Diven, G. and C. Kitchel (1999). The Complete Idiot’s Guide to Knitting and Crocheting. New York, N.Y., Alpha.

This guide has been a bestseller ever since its first publication. Plus, it’s the only book to include knitting and crocheting, with both comprehensive instructions and exciting patterns. Readers will get: — Goof-proof instructions to get them knitting and crocheting in no time — Expert advice on how to correct common knitting gaffes — Terrific tips that will help them decipher knitting and crocheting patterns — Easy ways to check their gauge-and what to do when it doesn’t match the pattern

Diwan, I. and R. á. Shaábåan (1999). Development Under Adversity : The Palestinian Economy in Transition. Washington, DC, World Bank Publications.

Dixit, A. K. (1996). The Making of Economic Policy : A Transaction-Cost Politics Perspective. Cambridge, Mass, The MIT Press.

The Making of Economic Policy begins by observing that most countries’trade policies are so blatantly contrary to all the prescriptions of the economist that there is no way to understand this discrepancy except by delving into the politics. The same is true for many other dimensions of economic policy.Avinash Dixit looks for an improved understanding of the politics of economic policy-making from a transaction cost perspective. Such costs of planning, implementing, and monitoring an exchange have proved critical to explaining many phenomena in industrial organization. Dixit discusses the variety of similar transaction costs encountered in the political process of making economic policy and how these costs affect the operation of different institutions and policies.Dixit organizes a burgeoning body of research in political economy in this framework. He uses U.S. fiscal policy and the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) as two examples that illustrate the framework, and show how policy often deviates from the economist’s ideal of efficiency. The approach reveals, however, that some seemingly inefficient practices are quite creditable attempts to cope with transaction costs such as opportunism and asymmetric information.Copublished with the Center for Economic Studies and the Ifo Institute

Dixon, C. (1997). Perfecting the Family : Antislavery Marriages in Nineteenth-century America. Amherst, Mass, University of Massachusetts Press.

Originally presented as the author’s thesis–University of New South Wales, Australia.

Dixon, E. J. (1993). Quest for the Origins of the First Americans. Albuquerque, University of New Mexico Press.

Dixon, T. The Foolish Virgin. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dixon, W. W. (1995). It Looks at You : The Returned Gaze of Cinema. Albany, State University of New York Press.

Dixon, W. W. (1997). The Exploding Eye : A Re-visionary History of 1960s American Experimental Cinema. Albany, State University of New York Press.

Dixon, W. W. (1998). The Transparency of Spectacle : Meditations on the Moving Image. Albany, State University of New York Press.

Dixon, W. W. (2000). Film Genre 2000 : New Critical Essays. Albany, State University of New York Press.

Dixon, W. W. (2000). The Second Century of Cinema : The Past and Future of the Moving Image. Albany, State University of New York Press.

Dixon-Fyle, M. (1999). A Saro Community in the Niger Delta, 1912-1984 : The Potts-Johnsons of Port Harcourt and Their Heirs. Rochester, N.Y., Boydell & Brewer.

By examining the history of the Potts-Johnsons, an immigrant Saro family from Sierra Leone living in the Port Harcourt region of Nigeria from roughly 1912-1984, this study reviews the migration history of the Saro in the Niger River delta. The work also touches on many important issues to consider when researching African history: intra-African migration, status of and dominance by elites (both indigenous and immigrant), women’s roles in social relationships, and the preservation of family and cultural values under extreme socio-economic stress. Mac Dixon-Fyle is associate professorof History at DePauw University in Greencastle, Indiana.

Dizard, J. E. (1999). Going Wild : Hunting, Animal Rights, and the Contested Meaning of Nature. Amherst, University of Massachusetts Press.

DjeDje, J. C. and E. S. Meadows (1998). California Soul : Music of African Americans in the West. Berkeley, University of California Press.

This new series, co-sponsored with The Center for Black Music Research of Columbia College, seeks to increase our understanding of black music genres and their importance to the cultures of the Atlantic world, including their influence on African musical styles. Books in the series will examine the wide-ranging music of the African diaspora—including the folk-derived musical styles of the Americas as well as European-influenced concert hall music of the entire black Atlantic world—by analyzing issues critical to our interpretation of the music itself and exploring the relationships between music and the other black expressive arts.Focusing on blues, jazz, gospel, rhythm and blues, and soul music, California Soul is one of the first books to explore the rich musical heritage of African Americans in California. The contributors describe in detail the individual artists, locales, groups, musical styles, and regional qualities, and the result is an important book that lays the groundwork for a whole new field of study. The essays draw from oral histories, music recordings, newspaper articles and advertisements, as well as population statistics to provide insightful discussions of topics like the California urban milieu’s influence on gospel music, the development of the West Coast blues style, and the significance of Los Angeles’s Central Avenue in the early days of jazz. Other essays offer perspectives on how individual musicians have been shaped by their African American heritage, and on the role of the record industry and radio in the making of music. In addition to the diverse range of essays, the book includes the most comprehensive bibliography now available on African American music and culture in California.

D’Lemos, R. S., et al. (1990). The Cadomian Orogeny. London, Geological Society of London.

Dmytryk, E. (1995). Odd Man Out : A Memoir of the Hollywood Ten. Carbondale, IL, Southern Illinois University Press.

Includes index.

Doak, K. M. (1994). Dreams of Difference : The Japan Romantic School and the Crisis of Modernity. Berkeley, University of California Press.

From 1935 to 1945, the Japan Romantic School (Nihon Romanha), a group of major intellectuals and literary figures, explored issues concerning politics, literature, and nationalism in ways that still influence cultural discourse in Japan today. Kevin Doak’s timely study is a broad critique of modernity in early twentieth-century Japan. He uses close readings and translations of texts and poems to suggest that the school’s interest in romanticism stemmed from its attempt to surmount the’cultural crisis’of lost traditions. This attempt to overcome modernity eventually reduced the movement’s earlier critical impulses to expressions of nationalist longing.

Dobak, W. A. (1998). Fort Riley and Its Neighbors : Military Money and Economic Growth, 1853-1895. Norman, University of Oklahoma Press.

Dobbins, R. and B. O. Pettman (1999). The Ultimate Entrepreneur’s Book : A Straight-talking Guide to Business Success and Personal Riches. Oxford, John Wiley and Sons, Inc.

Dobbs-Weinstein, I. (1995). Maimonides and St. Thomas on the Limits of Reason. Albany, State University of New York Press.

Dobiás, B., et al. (1999). Solid-liquid Dispersions. New York, Marcel Dekker.

Dobie, J. F. Guide to Life and Literature of the Southwest. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dobie, J. F. and S. Texas Folklore (1965). Follow De Drinkin’ Gou’d. Denton, University of North Texas Press.

Includes unacc. melodies with words.

Dobrian, J. (1998). Business Writing Skills : A Take-charge Assistant Book. New York, AMACOM.

Includes index.

Dobrin, P. and H. I. Driggs (1993). Architecture : A Fact-filled Coloring Book. [N.p.], Running Press.

Dobrin, S. I. (1997). Constructing Knowledges : The Politics of Theory-building and Pedagogy in Composition. Albany, State University of New York Press.

Dobson, A. (1995). Green Political Thought. London, Taylor & Francis Routledge.

Originally published: London ; Boston : Unwin Hyman, 1990.

Dobson, A. (1996). Conducting Effective Interviews : How to Find Out What You Need to Know and Achieve the Right Results. [N.p.], How To Books.

Dobson, A. (1999). Managing Meetings : How to Prepare for Them, How to Run Them, and How to Follow Up the Results. [N.p.], How To Books.

Dobson, A. (1999). Writing Business Letters : How to Produce Day-to-day Correspondence That Is Clear and Effective. [N.p.], How to Books.

Dobson, J. (1997). Finance Ethics : The Rationality of Virtue. Lanham, Md, Rowman & Littlefield.

Dobson, M. (1992). The Making of the National Poet : Shakespeare, Adaptation and Authorship, 1660-1769. Oxford, OUP Premium.

Description based on print version record.

Dobson, M. J. (1997). Contours of Death and Disease in Early Modern England. Cambridge, Cambridge University Press.

This 1997 book provides a penetrating account of death and disease in England during the seventeenth and eighteenth centuries. Using a wide range of sources for the south-east of England, the author highlights the tremendous variation in levels of mortality across geographical contours and across two centuries. She explores the epidemiological causes and consequences of these mortality variations, and offers the reader a fascinating insight into the way patients and practitioners perceived, understood and reacted to the multitude of fevers, poxes and plagues in past times. She examines, in particular, the significance of malaria in English demographic history, and provides a detailed account of the history of this once endemic disease. This broad-ranging and stimulating study will be of interest to historical demographers, medical historians, geographers and epidemiologists.

Docherty, J. C. (1999). Historical Dictionary of Australia. Lanham, Md, Scarecrow Press.

Docherty, T. (1996). After Theory. Edinburgh, [Scotland], Edinburgh University Press.

Dockstader, F. J. (1985). The Kachina and the White Man : The Influences of White Culture on the Hopi Kachina Cult. Albuquerque, N.M., University of New Mexico Press.

Dodd, W. E. (1997). Jefferson Davis. Lincoln, University of Nebraska Press.

Originally published: Philadelphia : G.W. Jacobs, 1907.

Doddridge, P. The Rise and Progress of Religion in the Soul. Grand Rapids, Mich, Generic NL Freebook Publisher.

Presents the full-text of’The Rise and Progress of Religion in the Soul,’written in 1745 by English nonconformist clergyman and religious writer Philip Doddridge (1702-1751) and provided online by the Christian Classics Ethereal Library at Calvin College.

Dodds, D. J. and P. Allen-Thompson (1994). The Wall in My Backyard : East German Women in Transition. Amherst, Mass, University of Massachusetts Press.

Dodge, D. and V. University of (1995). The Free Negroes of North Carolina. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Dodge, M. M. Hans Brinker Or, The Silver Skates. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dodge, R. I. and W. R. Kime (1997). The Powder River Expedition Journals of Colonel Richard Irving Dodge. Norman, University of Oklahoma Press.

Lt. Col. Richard Irving Dodge’s journals, written with utter candor for his eyes only, are the fullest firsthand account we possess of Gen. George Crook’s Powder River Expedition against the Sioux and Cheyenne Indians, which culminated in Col. Ranald S. Mackenzie’s resounding destruction of Dull Knife’s forces on November 25, 1876. Editor Wayne R. Kime, with his customary flair, has transcribed the journals from Dodge’s pocket-size notebooks and has provided a pertinent introduction and well-crafted, thoroughly illuminating annotations.Dodge’s journals will clearly prove useful to specialists in U.S. -Indian relations and the Great Sioux War, but they will also appeal to a variety of readers because of Dodge’s lively style and his range of subject matter. With vigorous intelligence, he describes such topics as General Crook as a military leader and strategist, the merits of infantry versus cavalry against the Plains Indians, the effects of subzero weather in Wyoming on a large army far from its sources of supply, and of course, the elusiveness of military glory.

Dodgshon, R. A. (1998). From Chiefs to Landlords : Social and Economic Change in the Western Highlands and Islands, C. 1493-1820. Edinburgh, [Scotland], Edinburgh University Press.

Dodrill, D. E. (1993). Selling the Dream : The Gulf American Corporation and the Building of Cape Coral, Florida. Tuscaloosa, Ala, University of Alabama Press.

Dodson, M. and L. N. O’Shaughnessy (1990). Nicaragua’s Other Revolution : Religious Faith and Political Struggle. Chapel Hill, N.C., University of North Carolina Press.

The 1979 rebellion in Nicaragua was the first in modern Latin America to be carried out with the active participation and support of Christians. Like all revolutions, the Nicaraguan Revolution has provoked controversy and hostility, and the Christian presence has been a focal point in the debate. In this work Michael Dodson and Laura Nuzzi O’Shaughnessy offer a detailed study of the religious sources of the revolution set against the backgound of the revolutionary traditions of the United States.Nicaragua’s Other Revolution places the experience of the Nicaraguan Revolution in a historical framework that extends back to the Protestant Reformation and in an institutional framework that encompasses the whole of Nicaraguan politics. Examining the broad process of religious change, this work explores how that process interacted with the political struggles that culminated in the revolution. Dodson and O’Shaughnessy conclude that the religious values and attitudes arising out of postconciliar renewal in the church contributed powerfully to demands for revolutionary change in Nicaragua.In England and America the Protestant Reformation gave a tremendous boost to demands for democratic changes in society and politics. This work shows that something similar happened in Catholic Central America in the post-Medellin period. Changes in religious thought and action were part of, and served to reinforce and stimulate, a wider movement for social and political change. Without denying the importance of Marxism, the authors demonstrate that other important influences are at work there.A UNC Press Enduring Edition — UNC Press Enduring Editions use the latest in digital technology to make available again books from our distinguished backlist that were previously out of print. These editions are published unaltered from the original, and are presented in affordable paperback formats, bringing readers both historical and cultural value.

Dodt, C. K. (1997). Natural Babycare : Pure and Soothing Recipes and Techniques for Mothers and Babies. Pownal, Vt, Storey Communications.

Doe, P. E. (1998). Fish Drying & Smoking : Production and Quality. Lancaster, Pa, Taylor & Francis Routledge.

Dōgen and T. F. Cleary (1986). Shōbōgenzō, Zen Essays. Honolulu, University of Hawaii Press.

Doggett, S. L. and P. K. Montgomery (2000). Beyond the Book : Technology Integration Into the Secondary School Library Media Curriculum. Englewood, Colo, Libraries Unlimited.

Doherty, D. and M. M. Mannin (1998). Sams Teach Yourself JBuilder 2 in 21 Days. Indianapolis, Ind, Pearson Education, Inc.

Includes index.

Doherty, M. J. (1991). The Mistress-knowledge : Sir Philip Sidney’s Defence of Poesie and Literary Architectonics in the English Renaissance. Nashville, Tenn, Vanderbilt University Press.

Book began as author’s dissertation at the University of Wisconsin in Madison.

Doiron, R. and J. Davies (1998). Partners in Learning : Students, Teachers, and the School Library. Englewood, Colo, Libraries Unlimited.

Dolan, E. F. (1995). The American Revolution : How We Fought the War of Independence. Brookfield, Conn, Lerner Publishing Group.

The story of how the colonists overcame formidable odds to win the war of independence.

Dolan, E. F. (1996). America in World War I. Brookfield, Conn, Lerner Publishing Group.

Explains the roots of World War I and shows how the United States was drawn in despite strong sentiment for remaining uninvolved. Actions of U.S. troops’over there,’new weapons such as the tank and airplane, the home front, and the peace that ended the war are covered.

Dolan, E. F. (1997). The American Civil War : A House Divided. Brookfield, Conn, Lerner Publishing Group.

An account of the Civil War from its causes to its final battles including discussions of dominent figures of the era, strategies of major battles, and brutal sieges which marked this conflict.

Dolan, F. M. and T. L. Dumm (1993). Rhetorical Republic : Governing Representations in American Politics. Amherst, Mass, University of Massachusetts Press.

Dolan, K. and D. Dolan (2000). E-personal Finance : Managing Your Money and Investments Online. Indianapolis, Ind, Pearson Education, Inc.

Includes index.

Dolbeare, K. M. (1998). American Political Thought. Chatham, N.J., Chatham House Publishers.

Dolbeare, K. M. and J. K. Hubbell (1996). U.S.A. 2012 : After the Middle-class Revolution. Chatham, N.J., Chatham House Publishing.

The year is 2012. David Reynolds is a college sophomore whose Thanksgiving weekend assignment is to conduct several interviews with his parents, in order to understand how they and their generation managed to reconstruct the American political system in the sixteen short years between 1996 and 2012.

Dolber, R. (1988). Opportunities in Retailing Careers. Lincolnwood, Ill., USA, NTC Contemporary.

Basic information on opportunities in retailing careers, discussing jobs and salaries according to the current job market and according to projections for the future.

Dolber, R. (1993). Opportunities in Fashion Careers. Lincolnwood, Ill., USA, NTC Contemporary.

Dolber, R. (1996). College and Career Success for Students with Learning Disabilities. Lincolnwood, Ill, NTC Contemporary.

Dole, P. P. (1999). Children’s Books About Religion. Englewood, Colo, Libraries Unlimited.

Dolgowich, S., et al. (1995). Chances Are : Hands-on Activities in Probability and Statistics, Grades 3-7. Englewood, Colo, Libraries Unlimited.

Dolis, J. (1993). The Style of Hawthorne’s Gaze : Regarding Subjectivity. Tuscaloosa, Ala, University Alabama Press.

The Style of Hawthorne’s Gaze is an unusual and insightful work that employs a combination of critical strategies drawn from art history, philosophy, psychoanalysis, and contemporary aesthetic and literary theory to explore Nathaniel Hawthorne’s narrative technique and his unique vision of the world. Dolis studies Hawthorne’s anti-technological and essentially Romantic view of the external world and examines the recurring phenomena of lighting, motion, aspectivity, fragmentation, and imagination as they relate to his descriptive techniques. Dolis sets the world of Hawthorne’s work over and against the aesthetic and philosophical development of the world understood as a “view”, from its inception in the camera obscura and perspective in general, to its 19th-century articulation in photography. In light of this general technology of the image, and drawing upon a wide range of contemporary critical theories, Dolis begins his study of Hawthorne at the level of description, where the world of the work first arises in the reader’s consciousness. Dolis shows how the work of Heidegger, Merleau-Ponty, Freud, Lacan, and Derrida can provide fresh insights into the sophisticated style of Hawthorne’s perception of and system for representing reality.

Doll, B. and C. A. Doll (1997). Bibliotherapy with Young People : Librarians and Mental Health Professionals Working Together. Englewood, Colo, Libraries Unlimited.

‘Annotated bibliography of resources containing tips and ideas for bibliotherapy activities’and’Selected materials’: p. 99-111.

Dollar, D., et al. (1998). Household Welfare and Vietnam’s Transition. Washington, D.C., World Bank Publications.

Dolman, C. and M. Saunders (1999). Managing Your First Computer : How to Perform Core Tasks and Gain Knowledge and Confidence. [N.p.], How To Books.

Dombrowski, D. A. (1996). Analytic Theism, Hartshorne, and the Concept of God. Albany, State University of New York Press.

Domecq, B. and K. S. García (1995). Eleven Days. Albuquerque, N.M., University of New Mexico Press.

Originally published: Xalapa, Mâexico : Universidad Veracruzana Editorial, 1979.

Domhoff, G. W. (1985). The Mystique of Dreams : A Search for Utopia Through Senoi Dream Theory. Berkeley, University of California Press.

A fascinating strand of the human potential movement of the 1960s involved the dream mystique of a previously unknown Malaysian tribe, the Senoi, first brought to the attention of the Western world by adventurer-anthropologist-psychologist Kilton Stewart. Exploring the origin, attraction, and efficacy of the Senoi ideas, G. William Domhoff also investigates current research on dreams and concludes that the story of Senoi dream theory tells us more about certain aspects of American culture than it does about this distant tribe. In analyzing its mystical appeal, he comes to some unexpected conclusions about American spirituality and practicality.

Donagan, A. and A. N. Perovich (1999). Reflections on Philosophy and Religion. New York, Oxford University Press.

This book contains the collected papers of Alan Donagan on topics in the philosophy of religion. Donagan was respected as a leading figure in American moral philosophy. His untimely death in 1991 prevented him from collecting his philosophical reflections on religion, particularly Christianity, and its relation to ethics and other concerns. This collection, therefore, constitutes the fullest expression of Donagan’s thought on Christianity and ethics, in which it is possible to discern the outlines of a coherent, overarching theory. Editor Anthony Perovich has supplied a useful introduction, which brings Donagan’s work into focus and brings out the unifying themes in the essays.

Donahue, D. L. (1999). The Western Range Revisited : Removing Livestock From Public Lands to Conserve Native Biodiversity. Norman, OK, University of Oklahoma Press.

Donald, L. (1997). Aboriginal Slavery on the Northwest Coast of North America. Berkeley, University of California Press.

With his investigation of slavery on the Northwest Coast of North America, Leland Donald makes a significant contribution to our understanding of the aboriginal cultures of this area. He shows that Northwest Coast servitude, relatively neglected by researchers in the past, fits an appropriate cross-cultural definition of slavery. Arguing that slaves and slavery were central to these hunting-fishing-gathering societies, he points out how important slaves were to the Northwest Coast economies for their labor and for their value as major items of exchange. Slavery also played a major role in more famous and frequently analyzed Northwest Coast cultural forms such as the potlatch and the spectacular art style and ritual systems of elite groups.The book includes detailed chapters on who owned slaves and the relations between masters and slaves; how slaves were procured; transactions in slaves; the nature, use, and value of slave labor; and the role of slaves in rituals. In addition to analyzing all the available data, ethnographic and historic, on slavery in traditional Northwest Coast cultures, Donald compares the status of Northwest Coast slaves with that of war captives in other parts of traditional Native North America.

Donaldson, D., et al. (1997). Foreign Direct Investment in Infrastructure : The Challenge of Southern and Eastern Africa. Washington, D.C., World Bank Publications.

‘Foreign Investment Advisory Service a joint facility of the International Finance Corporation and the World Bank.’

Donaldson, D. J. and D. M. Wagle (1995). Privatization : Principles and Practice. Washington, D.C., World Bank Publications.

Donaldson, M. S. (1996). Primary Care : America’s Health in a New Era. Washington, D.C., National Academies Press.

Ask for a definition of primary care, and you are likely to hear as many answers as there are health care professionals in your survey. Primary Care fills this gap with a detailed definition already adopted by professional organizations and praised at recent conferences. This volume makes recommendations for improving primary care, building its organization, financing, infrastructure, and knowledge base–as well as developing a way of thinking and acting for primary care clinicians. Are there enough primary care doctors? Are they merely gatekeepers? Is the traditional relationship between patient and doctor outmoded? The committee draws conclusions about these and other controversies in a comprehensive and up-to-date discussion that covers The scope of primary care. Its philosophical underpinnings. Its value to the patient and the community. Its impact on cost, access, and quality. This volume discusses the needs of special populations, the role of the capitation method of payment, and more. Recommendations are offered for achieving a more multidisciplinary education for primary care clinicians. Research priorities are identified. Primary Care provides a forward-thinking view of primary care as it should be practiced in the new integrated health care delivery systems–important to health care clinicians and those who train and employ them, policymakers at all levels, health care managers, payers, and interested individuals.

Donaldson, M. S. (1999). Collaboration Among Competing Managed Care Organizations for Quality Improvement. Washington, D.C., National Academies Press.

In November, 1997, The Institute of Medicine convened a one-day conference to explore areas for potential collaboration to improve quality among competing health plans consistent with antitrust and other legal requirements. The conference was convened to clarify the limits of such potential activities and to explore ways to stimulate collaboration; in short, to explore permissible and promising areas for collaboration for competing health plans. Competition has existed at the provider level in the pre-managed care era and continues among physicians, physician groups and hospitals today. What is new is the extent of competition at the managed care organization level in individual regional markets. As large numbers of individuals are enrolled in health plans, the potential for new forms of cooperation for improving quality of care becomes possible. Along with these new possibilities, however, come questions about whether they bring the potential for antitrust violation.

Donaldson, M. S. and K. N. Lohr (1994). Health Data in the Information Age : Use, Disclosure, and Privacy. Washington, D.C., National Academies Press.

Donaldson, M. S. and H. C. Sox (1992). Setting Priorities for Health Technology Assessment : A Model Process. Washington, D.C., National Academies Press.

Donaldson, R. H. and J. L. Nogee (1998). The Foreign Policy of Russia : Changing Systems, Enduring Interests. Armonk, N.Y., ME Sharpe, Inc.

Donato, R. (1997). The Other Struggle for Equal Schools : Mexican Americans During the Civil Rights Era. Albany, NY, State University of New York Press.

Donham, D. L. (1999). History, Power, Ideology : Central Issues in Marxism and Anthropology. Berkeley, Calif, University of California Press.

Is Marxism a reflection of the conceptual system it fights against, rather than a truly comprehensive approach to human history? Drawing on recent work in anthropology, history, and philosophy, Donald Donham confronts this problem in analyzing a radically different social order: the former Maale kingdom of southern Ethiopia.’Every once in a while there appears a book that… opens up new ways of inquiring into the ways of the world. Donald Donham has written such a book. The style is quiet and judicious, but the effect is stunning…. In putting inherited partisan approaches to the test of explaining the realities of Maale society and culture, Donham enriches anthropology and imparts new vigor to the analytical Marxian traditions. History, Power, Ideology embodies a major accomplishment.’—From the Foreword

Donham, D. L. (1999). Marxist Modern : An Ethnographic History of the Ethiopian Revolution. Berkeley, University of California Press.

Modernity has become a keyword in a number of recent intellectual discussions. In this book, Donald L. Donham shows that similar debates have long occurred, particularly among peoples located on the margins of world power and wealth. Based on extensive fieldwork in Ethiopia—conducted over a twenty-year period—Marxist Modern provides a cultural history of the Ethiopian revolution that highlights the role of modernist ideas.Moving between the capital, Addis Ababa, and Maale, the home of a small ethnic group in the south, Donham constructs a narrative of upheaval and change, presenting local people’s understandings of events, as these echoed with and appropriated stories of other world revolutions. With the help of poststructuralist insights and theories of narrative, Donham locates a recurrent dialectic between modernist Marxism, local Maale traditionalisms, and antimodernist, evangelical Christianity. One of the most consequential outcomes of this interaction—until the late 1980s—was the creation of a more powerful state, one that penetrated peasant communities ever more deeply and pervasively.Combining sophisticated theory with fascinating ethnographic detail, this study contributes to the theory of revolution as well as the study of modernity. In doing so, it seeks to integrate ethnography and history in a new way.

Doniger, W. and H. Eilberg-Schwartz (1995). Off with Her Head! : The Denial of Women’s Identity in Myth, Religion, and Culture. Berkeley, University of California Press.

Whereas many books look at how women’s bodies are represented in different religions and cultures around the world, this work explores the site of a woman’s voice and identity, her head. The female head threatens to disrupt the classic gender distinctions that link men to speech, identity, and mind while relegating women to silence, anonymity, and flesh. The contributors to this collection argue that the objectification of women as sexual and reproductive bodies results in their symbolic beheading. Decapitation occurs symbolically in myths as well as in actual practices such as veiling, head covering, and cosmetic highlighting, which by sexualizing a woman’s face turns it into an extension of her body.The essays explore how similar treatments of the female head find their unique articulation in diverse religious traditions and cultures: in Hindu myths of beheading, in Buddhist and Tantric practices and poetry about the hair of female nuns, in the resistance to veiling by early Christian women at Corinth, in contemporary veiling practices in a Turkish village, in the eroticization of the female mouth in ancient Judaism, and in Greek and Roman cosmetic practices.Together these essays show how the depiction of the female head is critical for an understanding of gender and its influence on other fundamental religious and cultural issues.

Donmoyer, R., et al. (1995). The Knowledge Base in Educational Administration : Multiple Perspectives. Albany, State University of New York Press.

Donmoyer, R. and R. Kos (1993). At-risk Students : Portraits, Policies, Programs, and Practices. Albany, State University of New York Press.

Donne, J. Death’s Duel. Grand Rapids, Mich, Generic NL Freebook Publisher.

Donne, J. Devotions Upon Emergent Occasions : Together with Death’s Duel. Grand Rapids, Mich, Generic NL Freebook Publisher.

Donne, J. Poems of John Donne. Hoboken, N.J., Generic NL Freebook Publisher.

Donne, J. Preached to the Lords Upon Easter-day, at the Communion. Grand Rapids, Mich, Generic NL Freebook Publisher.

Donnellon, A. (1996). Team Talk : The Power of Language in Team Dynamics. Boston, Mass, Harvard Business School Press.

Donnelly, C. E. (1994). Linguistics for Writers. Albany, NY, State University of New York Press.

Donnelly, J. (1994). Language, Metaphysics, and Death. New York, Oxford University Press USA.

Donnet, J.-B. (1998). Carbon Fibers. New York, CRC Press.

Donnini, F. P. and U. Air (1991). ANZUS in Revision : Changing Defense Features of Australia and New Zealand in the Mid-1980s. Maxwell Air Force Base, Ala, Air University Press.

Donnini, F. P. and R. L. Davis (1991). Professional Military Education for Air Force Officers : Comments and Criticisms. Maxwell Air Force Base, Ala, Air University Press.

Donovan, K. (1999). Fugitive Red. Amherst, University of Massachusetts Press.

‘Twenty-fourth recipient of the Juniper Prize’–P. [66].

Donovan, L. A. (2000). Women Saints Lives in Old English Prose. Rochester, N.Y., Boydell & Brewer.

Devout, virtuous and independent, the heroines of Old English saints’lives (one of the most popular literary genres of the middle ages) provided exemplars of personal and public inspiration for medieval Christians. The eight lives translated here are the earliest known vernacular accounts of the biographies of Æthelthryth, Agatha, Agnes, Cecilia, Eugenia, Euphrosyne, Lucy, and Mary of Egypt. Theydepict women escaping unwanted marriages, communicating with male relatives, acquiring an education, living autonomously as hermits, and achieving positions of leadership; such lives document not only the importance of spiritual faith to early Christian women, but also testify to how these women (and their audience) employed faith as a tool for empowerment. Each life is preceded by a brief description of the saint’s cult from its early Christian origins to its presence in Anglo-Saxon culture. The translation is accompanied by an introduction establishing the general background for the genre, the conventions of women saints’lives, and women’s religious culture in Anglo-Saxon England; and an interpretive essay exploring the relationships between explicit presentations of the female body and the strength of spiritual authority as exhibited in these texts completes the volume. LESLIE A. DONOVAN is Associate Professor at the University of New Mexico.

Donovan, M. D. (1993). Careers for Gourmets & Others Who Relish Food. Lincolnwood, Ill, NTC Contemporary.

Donovan, M. D. (1998). Opportunities in Culinary Careers. Lincolnwood, Ill., U.S.A., NTC Contemporary.

Donovan, W. G. and F. Casey (1998). Soil Fertility Management in Sub-Saharan Africa. Washington, D.C., World Bank Publications.

Donovan, W. N., et al. (1998). P.O.W. In the Pacific : Memoirs of an American Doctor in World War II. Wilmington, Del, Scholarly Resources, Inc.

Doody, M. A. (1996). The True Story of the Novel. New Brunswick, N.J., Rutgers University Press.

Dooley, B. (1998). Black and Green : The Fight for Civil Rights in Northern Ireland & Black America. London, Pluto Press.

Dooley, D. A. (1995). Plain and Ordinary Things : Reading Women in the Writing Classroom. Albany, State University of New York Press.

Dorcey, A. H. J., et al. (1997). Large Dams : Learning From the Past, Looking at the Future: Workshop Proceedings, Gland, Switzerland, April 11-12, 1997. Gland, Switzerland, World Bank Publications.

Dore, G. (1993). Differential Equations in Banach Spaces : Proceedings of the Bologna Conference. New York, M. Dekker.

Doreski, W. (1990). The Years of Our Friendship : Robert Lowell and Allen Tate. Jackson, Miss, University Press of Mississippi.

Doreski, W. (1995). The Modern Voice in American Poetry. Gainesville, University Press of Florida.

Dorfman, L. T. (1997). The Sun Still Shone : Professors Talk About Retirement. Iowa City, University Of Iowa Press.

Doriani, B. M. (1996). Emily Dickinson : Daughter of Prophecy. Amherst, Mass, University of Massachusetts Press.

Dorigo, M. and M. Colombetti (1998). Robot Shaping : An Experiment in Behavior Engineering. Cambridge, Mass, MIT Press.

‘A Bradford book.’

Dorio, M. A. (1997). The Complete Idiot’s Guide to the Perfect Interview. New York, Alpha Books.

Dorio, M. A. (1998). The Complete Idiot’s Guide to Getting the Job You Want. New York, N.Y., Alpha Books.

Includes index.

Dorman, L. (1995). Party Politics in Alabama From 1850 Through 1860. Tuscaloosa, Ala, University of Alabama Press.

Originally published: Montgomery, Ala. : Alabama State Department of Archives and History, 1935, in series: Historical and patriotic series.

Dorman, R. L. (1993). Revolt of the Provinces : The Regionalist Movement in America, 1920-1945. Chapel Hill, N.C., University of North Carolina Press.

‘A work of remarkable scope and depth of learning. [Dorman’s] principal contribution is wise, imaginative, and often revelatory readings of published texts.’–Journal of Southern History'[Dorman] skillfully recreates–and acutely analyzes–the fascinating story of one of American political and cultural history’s forgotten but most appealing alternatives.’–Journal of American History’Dorman has provided a useful and insightful synthesizing study of the major versions, actors, streams, and manifestations of regionalism in the interwar period.’–American Historical Review’An innovative, insightful, and important study that should long serve as a beacon for others to follow.’–Environmental History’Regionalism surely stands among the most influential cultural movements in twentieth-century America, yet to date it has received surprisingly little attention. With his extensive research, thoughtful insights, and artful prose, Robert Dorman has provided us with a truly first-rate study that should represent the definitive word on American regionalism for years to come.’–Daniel J. Singal, author of The War Within: From Victorian to Modernist Thought in the South, 1919-1945

Dorman, R. L. (1998). A Word for Nature : Four Pioneering Environmental Advocates, 1845-1913. Chapel Hill, University of North Carolina Press.

The careers and ideas of four figures of monumental importance in the history of American conservation–George Perkins Marsh, Henry David Thoreau, John Muir, and John Wesley Powell–are explored in A Word for Nature. Robert Dorman offers lively portraits of each of these early environmental advocates, who witnessed firsthand the impact of economic expansion and industrial revolution on fragile landscapes from the forests of New England to the mountains of the West. By examining the nineteenth-century world in which the fourmen lived–its society, economy, politics, and culture–Dormansheds light on the roots of American environmentalism. Heprovides an overview of the early decades of both resourceconservation and wilderness preservation, discussing how Marsh, Thoreau, Muir, and Powell helped define the issues that began changing the nation’s attitudes toward its environment by the early twentieth century. Dorman’s readings of works including Marsh’s Man and Nature, Thoreau’s The Maine Woods, Muir’s The Mountains of California, and Powell’s Report on the Lands of the Arid Region reveal their authors’influence on environmental thought and politics even up to the present day.

Dorman, R. L. and C. R. Wilson (1998). The New Regionalism : Essays and Commentaries. Jackson, Miss, University Press of Mississippi.

Dorn, C. M. (1998). Mind in Art : Cognitive Foundations in Art Education. Mahwah, N.J., Routledge.

This book is for the reader who believes that thinking about and making art is intelligent behavior and that art as a subject in the K-12 school curriculum should not be used as an alibi for other curricular objectives. It examines and makes explicit those cognitive behaviors normally associated with most higher order thinking and problem solving activity and explains how they function in the act of creative forming. Its goal is ultimately to find ways to use these behaviors in the construction of an intelligent art curriculum for K-12 American schools. This is perhaps the only text in the field designed to assist teachers in meeting the challenges of teaching in the Goals 2000 curriculum and evaluation reform effort, acquainting them with both the National Art Standards and with the assessment processes needed in order for them to become accountable. Mind in Art grapples with current and relevant theory, research, and unsolved problems. It is cohesive as it attempts to bring together information that is only partially known, even among those who are college professors. And it takes a critical look at the ideas and points of view that have created divisiveness and shabby thinking in the field. In this book Charles Dorn significantly advances thinking in the field of art education.

Dorsch, N. G. (1998). Community, Collaboration, and Collegiality in School Reform : An Odyssey Toward Connections. Albany, State University of New York Press.

Dorsey, G. A. (1995). The Mythology of the Wichita. Norman, University of Oklahoma Press.

Originally published: Washington, D.C. :Carnegie Institution, 1904.

Dorsey, S., et al. (1998). Pensions and Productivity. Kalamazoo, Mich, Upjohn Institute.

Dorter, K. (1994). Form and Good in Plato’s Eleatic Dialogues : The Parmenides, Theaetetus, Sophist, and Statesman. Berkeley, University of California Press.

Plato’s four dialogues are treated here for the first time as a continuous argument. In Dorter’s view, Plato re-examines the theory of forms propounded in his earlier dialogues and reaffirms them, not as perfectly robust tools in the service of human knowledge, but as absolutely essential. Thus, Dorter contradicts both those philosophers who would argue that Plato espoused uncritically his initial theory of forms throughout his work and those philosophers who would argue that Plato in some sense rejected the theory of forms and moved toward the kind of categorical analysis later developed by Aristotle. The reader is thus presented with a controversial and novel explanation of the function of the four dialogues discussed. Dorter presents the Parmenides as a serious critique, not retraction, of the theory of forms. The Parmenides shows that ultimately theory must fall back upon metaphor and analogy – i.e., upon the forms – because alternative approaches are subject to even greater limitations. Theaetetus purposefully fails to give a satisfactory account of knowledge because it ignores the forms. The Sophist reintroduces one aspect of the forms, universal kinds, but abstracts from the forms’grounding of value, again demonstrating the inadequacy of an alternative approach. In the Statesman, the concept of the value-bestowing mean is reintroduced, and with this, both the metaphorical nature and value-grounding aspects of the forms are vindicated: from this perspective the subsequent reappearance of the theory of forms in the Philebus is no longer surprising. Plato’s belief that ontological thinking can transform us not only intellectually but also morally, supported by a long tradition in both Western and Eastern philosophy, has been eclipsed by philosophical trends in the past century. Among the influential theoretical movements of the twentieth century there is virtually unanimous agreement that there is no ontological basis for value – all moral judgments become’subjective.’Dorter’s re-examination of the insights of Plato implies a new direction for modern philosophical inquiry.

Dorwart, J. M. (1991). Eberstadt and Forrestal : A National Security Partnership, 1909-1949. College Station, Texas A&M University Press.

Dos Passos, J. and V. University of (1996). Two Poems. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Dosanjh, J. S. and P. A. S. Ghuman (1996). Child-rearing in Ethnic Minorities. Clevedon, Avon, U.K., Multilingual Matters.

Dostoyevsky, F. Notes From the Underground. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Dostoyevsky, F. and C. Garnett The Brothers Karamazov. Grand Rapids, Mich, Generic NL Freebook Publisher.

Dostoyevsky, F. and C. Garnett Crime and Punishment. Grand Rapids, Mich, Generic NL Freebook Publisher.

Dostoyevsky, F. and V. University of (1996). The Little Orphan. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Doty, R. L. (1995). Handbook of Olfaction and Gustation. New York, CRC Press.

Doubleday, A., et al. (1998). My Life in the Old Army : The Reminiscences of Abner Doubleday: From the Collections of the New-York Historical Society. Ft. Worth, Texas Christian University Press.

Dougan, M. B. (1976). Confederate Arkansas : The People and Policies of a Frontier State in Wartime. University, Ala, University Alabama Press.

This book fills a long standing gap in state histories dealing with the period of the Civil War in the western frontier that was Arkansas. Based on newspaper articles, legal documents, letters, diaries, reminiscences, songs, and official military reports, Dougan’s account provides a full picture of the political situation just prior to the war, and set the stage for the state’s entry into the war despite the fate that only a third of the population supported secession.

Dougherty, D. and A. Robbins (1997). Sed & Awk. Sebastopol [Calif.], O’Reilly Media.

sed & awk describes two text processing programs that are mainstays of the UNIX programmer’s toolbox.sed is a’stream editor’for editing streams of text that might be too large to edit as a single file, or that might be generated on the fly as part of a larger data processing step. The most common operation done with sed is substitution, replacing one block of text with another.awk is a complete programming language. Unlike many conventional languages, awk is’data driven’– you specify what kind of data you are interested in and the operations to be performed when that data is found. awk does many things for you, including automatically opening and closing data files, reading records, breaking the records up into fields, and counting the records. While awk provides the features of most conventional programming languages, it also includes some unconventional features, such as extended regular expression matching and associative arrays. sed & awk describes both programs in detail and includes a chapter of example sed and awk scripts.This edition covers features of sed and awk that are mandated by the POSIX standard. This most notably affects awk, where POSIX standardized a new variable, CONVFMT, and new functions, toupper() and tolower(). The CONVFMT variable specifies the conversion format to use when converting numbers to strings (awk used to use OFMT for this purpose). The toupper() and tolower() functions each take a (presumably mixed case) string argument and return a new version of the string with all letters translated to the corresponding case.In addition, this edition covers GNU sed, newly available since the first edition. It also updates the first edition coverage of Bell Labs nawk and GNU awk (gawk), covers mawk, an additional freely available implementation of awk, and briefly discusses three commercial versions of awk, MKS awk, Thompson Automation awk (tawk), and Videosoft (VSAwk).

Dougherty, K. J. (1994). The Contradictory College : The Conflicting Origins, Impacts, and Futures of the Community College. Albany, State University of New York Press.

Douglas, B. (1998). The Complete Idiot’s Guide to T’ai Chi and Qigong. New York, N.Y., Alpha Books.

Includes index.

Douglas, H. (2007). Containment and Reciprocity : Integrating Psychoanalytic Theory and Child Development Research for Work with Children. London, Routledge.

Containment and Reciprocity shows how the psychoanalytic concept of containment and the child development concept of reciprocity can be used together to inform clinical work with young children and their families. Using extracts of mother/child and therapist/child interactions, Hazel Douglas explores, for the first time, the relationship between these concepts, and shows how they underpin the quality of an attachment. Using clinical examples from the author’s own psychoanalytic work with very young children as well as her recent research, the book explores these two concepts with important implications for psychotherapeutic technique. Containment and Reciprocity will make valuable reading for all those working in the field of infant mental health.

Douglas, M. and S. Ney (1998). Missing Persons : A Critique of the Personhood in the Social Sciences. New York, University of California Press.

The Western cultural consensus based on the ideas of free markets and individualism has led many social scientists to consider poverty as a personal experience, a deprivation of material things, and a failure of just distribution. Mary Douglas and Steven Ney find this dominant tradition of social thought about poverty and well-being to be full of contradictions. They argue that the root cause is the impoverished idea of the human person inherited through two centuries of intellectual history, and that two principles, the idea of the solipsist self and the idea of objectivity, cause most of the contradictions.Douglas and Ney state that Economic Man, from its semitechnical niche in eighteenth-century economic theory, has taken over the realms of psychology, consumption, public assistance, political science, and philosophy. They say that by distorting the statistical data presented for policy analysis, the ideas of the solipsist self and objectivity indeed often protect a political bias. The authors propose to correct this by revising the current model of the person. Taking cultural bias into account and giving full play to political dissent, they restore the’persons’who have been missing from the social science debates.Drawing from anthropology, economics, political science, and sociology, the authors set forth a fundamental critique of the social sciences. Their book will find a wide audience among social scientists and will also interest anyone engaged in current discussions of poverty.This book is a copublication with the Russell Sage Foundation.

Douglass, F. My Bondage and My Freedom. Champaign, Ill, Project Gutenberg.

Douglass, F. and H. L. Gates (1994). Autobiographies. New York, Random House Publisher Services.

Douglass, F. and V. University of (1995). The Color Line. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Douglass, F. and V. University of (1995). The Future of the Colored Race. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Douglass, F. and V. University of (1996). An Appeal to Congress for Impartial Suffrage. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Douglass, F. and V. University of (1996). My Escape From Slavery. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Douglass, F. and V. University of (1996). Narrative of the Life of Frederick Douglass : An American Slave. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Douglass, F. and V. University of (1996). The Negro Exodus From the Gulf States. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Douglass, F. and V. University of (1996). Reconstruction. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Douglass, M. E. and D. N. Douglass (1993). Manage Your Time, Your Work, Yourself. New York, AMACOM.

Includes index.

Doumic, R., et al. (1996). George Sand : Some Aspects of Her Life and Writings. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Dove, N. (1998). Afrikan Mothers : Bearers of Culture, Makers of Social Change. Albany, State University of New York Press.

Doverspike, D. and R. Tuel (2000). The Difficult Hire : Seven Recruitment and Selection Principles for Hard-to-fill Positions. Manassas Park, VA, Impact Publications.

Dovidoff, M. and V. University of (1996). Count Leon Tolstoi. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Dow, K. H. (1999). Pocket Guide to Breast Cancer. Sudbury, Mass, Jones & Bartlett Learning.

Dow, W. H. (1996). Unconditional Demand for Health Care in Cote D’Ivoire : Does Selection on Health Status Matter? Washington, D.C., World Bank Publications.

Dowall, D. E., et al. (1996). A Framework for Reforming Urban Land Policies in Developing Countries. Washington, D.C., World Bank Publications.

‘This paper has been prepared for the Land Component of the joint UNDP/World Bank/UNCHS Urban Management Program (UMP)’–Foreword.

Dowd, J. and V. University of (1996). Paths of Hope for the Negro : Practical Suggestions of a Southerner. Charlottesville, Va, Generic NL Freebook Publisher.

Dowden, W. S. (1970). Joseph Conrad; the Imaged Style. Nashville, Vanderbilt University Press.

Dower, N. (1998). World Ethics : The New Agenda. Edinburgh, Edinburgh University Press.

Dowis, R. (2000). The Lost Art of the Great Speech : How to Write One–How to Deliver It. New York, NY, AMACOM.

Splashy slides, confident body language, and a lot of eye contact are fine and well. But if a speech is rambling, illogical, or just plain boring, the impact will be lost. Now everyone can learn to give powerful, on-target speeches that capture an audience’s attention and drive home a message. The key is not just in the delivery techniques, but in tapping into the power of language. Prepared by an award-winning writer, this authoritative speech-writing guide covers every essential element of a great speech, including outlining and organizing, beginning with a bang, making use of action verbs and vivid nouns, and handling questions from the audience. Plus, the book includes excerpts from some of history’s most memorable speeches–eloquent words to contemplate and emulate.

Dowler, L. (1997). Gateways to Knowledge : The Role of Academic Libraries in Teaching, Learning, and Research. Cambridge, Mass, The MIT Press.

Gateways to Knowledge is about change, about suspending old ideas without rejecting them and rethinking the purpose of the university and the library. Proponents of the gateway concept — which ties together these fifteen essays by scholars, librarians, and academic administrators — envision the library as a point of access to other library and research resources, and electronically beyond; as a place for teaching; and as a site for services and support where students and faculty can locate and use the information they need in the form in which they need it.Struggling to define the library of the future, librarians have too often bolted new technology, programs, and services on to existing library functions. These essays focus instead on how information may be packaged and disseminated in a networked environment, as well as on how to think about the nature and qualities of electronic information.There are discussions of specific gateway projects such as the Mann Library at Cornell, the new gateway library at the University of Southern California, the Information Arcade at the University of Iowa, and of’Who Built America?’– one of the most interesting new educational software packages currently available.Contributors: Anthony Appiah (Harvard University), Steve Brier (City University of New York), Richard DeGennaro (Harvard College), Lawrence Dowler (Harvard College), Billy E. Frye (Emory University), Paul Ginsparg (Los Alamos National Laboratory), Richard Lanham (University of California, Los Angeles), Anita Lowry (University of Iowa), Peter Lyman (University of California at Berkeley), Patrick Manning (Northeastern University), Jan Olsen (Cornell University), Karen Price (Harvard University), Richard Rockwell (University of Michigan), Roy Rosenzweig (George Mason University), John Unsworth (University of Virginia), James Wilkinson (Harvard University).

Downing, D. B. and S. Bazargan (1991). Image and Ideology in Modern/postmodern Discourse. Albany, State University of New York Press.

Downing, D. C. (1995). Planets in Peril : A Critical Study of C.S. Lewis’s Ransom Trilogy. Amherst, Mass, University of Massachusetts Press.

Downing, J. (2011). Encyclopedia of Social Movement Media. Thousand Oaks, Calif, SAGE Publications, Inc.

To request a free 30-day online trial to this product, visit www.sagepub.com/freetrial This one-volume encyclopedia features around 250 essays on the varied experiences of social movement media over the planet in the 20th and 21st centuries. Examining the tip of a gigantic iceberg, this reference resource examines a sample of the dizzying variety of formats and experiences that comprise social movement media. The guiding principles have been to ensure that experiences from the global South are given voice; that women are properly represented among contributors; that the wide spectrum of communication formats is included; that further reading is provided where relevant; and that some examples are provided of repressive social movement media, not exclusively progressive ones.Thematic essays address selected issues such as human rights media, indigenous peoples’media, and environmentalist media, and on key concepts widely used in the field such as alternative media, citizens’media, and community media. The encyclopedia engages with all communication media: broadcasting, print, cinema, the Internet, popular song, street theatre, graffiti, and dance. The entries are designed to be relatively brief with clear, accessible, and current information. Students, researchers, media activisits, and others interested in this field will find this to be a valuable resource.Key ThemesCinema, Television, and VideoConcept and Topic OverviewsCultural ContestationsFeminist MediaGay and Lesbian MediaHuman Rights MediaIndependence Movement MediaIndigenous Peoples’MediaInformation Policy ActivismInternetLabor MediaNewsPerformance Art MediaPopular SongPressRadioSocial Movement MediaRegions

Downing, J. N. (2000). Between Conviction and Uncertainty : Philosophical Guidelines for the Practicing Psychotherapist. Albany, N.Y., State University of New York Press.

Downing, J. P. (1997). Creative Teaching: Ideas to Boost Student Interest : Ideas to Boost Student Interest. Englewood, Colo, Libraries Unlimited.

Tap into hidden creativity, engage students in the learning process, and foster creative thinking and expression with innovative techniques based on Downing’s research and experience. Some 75 activities that allow users to practice skills as they acquire them are accompanied by dozens of sample lessons and numerous tips for getting started and avoiding pitfalls. Imaginary excursions, choice mapping, Socratic seminars, storytelling, question stringing, scripted interviews, ensemble reading-and more-any educator can use these techniques. Grades K-12.

Downing, R. J., et al. (1997). Rains-Asia : An Assessment Model for Acid Deposition in Asia. Washington, D.C., World Bank Publications.

Downing, S. (1996). Fire in the Hole. Niwot, Colo, Chicago Distribution Center [CDC Presses].

A novel on the Colorado coal strike early this century and its brutal suppression by the Colorado militia. The events are portrayed through the eyes of a woman lawyer defending a miner accused of inciting a riot. The strike led to the Ludlow Massacre in which some 20 men, women and children were killed by the militia.