دانلود گزارش

قیمت های متانول با داده های Argus ICIS

قیمت Methanol

درخصوص اخرین قیمتها و چشم انداز قیمت آتی متانول، میتوانید از گزارشات هفتگی Argus Methanol و ICIS Methanol استفاده کنید. برای دریافت گزارشات هفتگی Methanol با ما مکاتبه کنید.

آرشیو قیمتی چند ساله نشریات پلتس ، ایسیس و آرگوس موجود است.

برای دریافت فایل PDF هر یک از ‘موارد گزارشهای زیر در واتساپ 00989035556564 با ما در ارتباط باشید.

Download Please Contact Us :

ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه

WhatApp & Telegram Number : 00989035556564

قیمت Methanol براساس قیمت های جهانی نشریات

اعلام قیمت متانول توسط مجلات قیمت گذاری

ICIS Methanol

گزارش های هفتگی متانول ICIS یکی از شاخص های تعیین قیمت صادراتی ایران بوده است. ارزیابی های قیمت ICIS بر اساس پیشنهادهای خرید و فروش نقدی، چانه زنی قیمت های قراردادی، قیمت سایر کالاهای مرتبط و همچنین قیمت حمل و نقل می باشد.

Argus Methanol

به منظور وارد شدن یک معامله به تحلیل قیمت Argus ، نیاز است که آن معامله از نظر مقدار، زمان تحویل، زمان بندی و همچنین گرید، در چارچوب الگوی مورد نظر Argus قرار گیرد. تحلیل قیمتی Argus بر اساس اطلاعات بدست آمده از فعالان بازار متانول مانند: تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و همچنین واسطه های بازار انجام می شود. در متدولوژی Argus معاملات اهمیت بیشتری نسبت به پیشنهادهای خرید و فروش داشته و اهمیت پیشنهادهای خرید و فروش نیز بیش از شرایط بازار است.

Platts

این مجله در دو گزارش Asian Petrochemical Scan و Europe & Americas Petrochemical Scan به ارائه قیمت متانول در مناطق مختلف می پردازد. بر اساس متدولوژی Platts ، این مؤسسه برای گزارش قیمت خود از روش MOC استفاده می کند. در این روش قیمت یک محصول در یک زمان خاص مدنظر قرار می گیرد که معمولاً این زمان پایان روز کاری در بازار آن محصول است. Platts چهار شاخص توانایی تجارت، عملکرد تجاری، مشخصات تجاری/ وضعیت مالی و آشنایی به متدولوژی Platts و فرآیند MOC را برای حضور در تحلیل قیمت MOC مورد نظر این شرکت تعیین کرده است.

دریافت اخرین قیمتهای متانول از مجلات آرگوس و ایسیس Argus Methanol و ICIS Methanol Europe Pricing & Insight Asia-Pacific
دریافت اخرین قیمتهای متانول از مجلات آرگوس و ایسیس Argus Methanol و ICIS Methanol Europe Pricing & Insight Asia-Pacific

دانود نشریات ICIS

برای دانلود PDF هر کدام از نشریات پایگاه اینترنتی آی سی آی اس (ICIS) زیر، با ما مکاتبه کنید.

یک پایگاه اطلاعات قیمت های کامودیتی در بازارهای جهانی است. این مجله سرویس‌های اطلاعاتی مستقل کالا – داده‌ها، بازارها و مشتریان را به هم متصل می‌کند تا یک دیدگاه قابل اعتماد جامع از بازارهای کالاهای جهانی ایجاد کند و تصمیمات تجاری هوشمندانه‌تری را امکان‌پذیر می‌سازد که به بهینه‌سازی منابع جهان کمک می‌کند. برای چندین دهه، قیمت های این مجله ستون فقرات هزاران معامله در سراسر جهان بوده است. در ICIS، به کسب‌وکارها در بازارهای شیمیایی و انرژی کمک می کنند تا تصمیم‌های استراتژیک بگیرند، ریسک را کاهش دهند و از فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری استفاده کنند.

دریافت اخرین قیمتهای آیسیس ICIS تحلیل مجله آی سی آی اس از بازار نفت و فراورده ها قیمت های گزارش شده توسط نشریات ICIS
دریافت اخرین قیمتهای آیسیس ICIS تحلیل مجله آی سی آی اس از بازار نفت و فراورده ها قیمت های گزارش شده توسط نشریات ICIS

1-Ethylhexanol

-Ethylhexanol China (Chinese)

2- Acetic Acid

Acetic Acid Asia-Pacific
Acetic Acid China (Chinese)
Acetic Acid Europe
Acetic Acid US

3-Acetone

Acetone Asia-Pacific
Acetone China
Acetone China (Chinese)
Acetone Europe
Acetone US

4- Acrylate Esters

Acrylate Esters Europe

5- Acrylic Acid

Acrylic Acid Europe

6- Acrylic Acid and Acrylate Esters

Acrylic Acid & Acrylate Esters Asia-Pacific
Acrylic Acid & Acrylate Esters China (Chinese)
Acrylic Acid and Acrylate Esters US

7- Acrylonitrile

Acrylonitrile Asia-Pacific
Acrylonitrile China (Chinese)
Acrylonitrile Europe
Acrylonitrile US

8- Acrylonitrile Butadiene Rubber

Acrylonitrile Butadiene Rubber Asia

9- Acrylonitrile Butadiene Styrene

ABS Asia-Pacific
Acrylonitrile Butadiene Styrene Europe
Acrylonitrile Butadiene Styrene US

10- Adipic Acid

Adipic Acid Asia-Pacific
Adipic Acid Europe

11- Alcohol Ethoxylates

Alcohol Ethoxylates Asia

12- Ammonia

Ammonia

13- Aromatic and Aliphatic Solvents

Aromatic and Aliphatic Solvents US

14- Aromatics

Aromatics Europe

15- BTX

BTX China

16- Base Oils

Base Oils Americas
Base Oils Asia-Pacific
Base Oils China
Base Oils China (Chinese)
Base Oils Europe
Base Oils Middle East

17- Benzene

Benzene Asia-Pacific
Benzene China (Chinese)
Benzene Europe
Benzene US

18- Biodiesel

Biodiesel

19- Bisphenol-A

Bisphenol-A Asia-Pacific
Bisphenol-A China
Bisphenol-A China (Chinese)
Bisphenol-A Europe

20- Butadiene

Butadiene Asia-Pacific
Butadiene China (Chinese)

21- Butadiene and Crude C4

Butadiene and Crude C4 Europe
Butadiene and Crude C4 US

22- Butanediol

Butanediol Asia-Pacific
Butanediol China (Chinese)
Butanediol Europe and US

23- Butanol

Butanol China (Chinese)

24- Butyl Acetate

Butyl Acetate Asia-Pacific
Butyl Acetate Europe
Butyl Acetate US

25- Caprolactam

Caprolactam Asia-Pacific
Caprolactam Europe

26- Caustic Soda

Caustic Soda Asia-Pacific
Caustic Soda Europe
Caustic Soda Latin America
Caustic Soda US

27- Chemical Data (CDI) Feedstocks & Fuels Analysis

Chemical Data (CDI) MFA Americas

28- Chemical Data (CDI) Petrochemical & Plastics Analysis

Chemical Data (CDI) MPA Americas

29- Chemical Tanker Shipping

Chemical Tanker Shipping Americas
Chemical Tanker Shipping Asia-Pacific
Chemical Tanker Shipping Europe

30- Crude

Crude

31- Cumene

Cumene US

32- Cyclohexane

Cyclohexane

33- Diethylene Glycol

Diethylene Glycol China (Chinese)

34- Dimethyl Terephthalate

Dimethyl Terephthalate Europe

35- Distillates

Distillates China (Chinese)

36- Energy

Energy Mexico

37- Engineering Plastics

Engineering Plastics Europe

38- Epichlorohydrin

Epichlorohydrin Asia
Epichlorohydrin Europe

39- Epoxy Resins

Epoxy Resins Asia
Epoxy Resins Europe
Epoxy Resins US

40- Ethanol

Ethanol Asia
Ethanol Europe
Ethanol Latin America
Ethanol US

41- Ethanolamines

Ethanolamines Asia
Ethanolamines Europe

42- Ethyl Acetate

Ethyl Acetate Asia-Pacific
Ethyl Acetate Europe
Ethyl Acetate US

43- Ethyl Tertiary Butyl Ether

Ethyl Tertiary Butyl Ether Europe

44- Ethylbenzene

Ethylbenzene Europe
Ethylbenzene US

45- Ethylene

Ethylene Asia
Ethylene Europe
Ethylene US

46- Ethylene Dichloride

Ethylene Dichloride

47- Ethylene Glycols

Ethylene Glycols Asia
Ethylene Glycols China
Ethylene Glycols Europe
Ethylene Glycols US

48- Ethylene Oxide

Ethylene Oxide Europe
Ethylene Oxide US

49- Ethylene Plants

Ethylene Plants

50- Ethylene Propylene Diene Monomer

EPDM Asia-Pacific

51- Ethylene Vinyl Acetate

Ethylene Vinyl Acetate Asia-Pacific

52- Expandable Polystyrene

Expandable Polystyrene Asia-Pacific
Expandable Polystyrene Europe
Expandable Polystyrene US

53- Fatty Acids

Fatty Acids Asia-Pacific
Fatty Acids Europe
Fatty Acids US

54- Fatty Alcohols

Fatty Alcohols

55- Feedstocks

Feedstocks

56- Fertilizers

Fertilizers
Fertilizers (Spanish)

57 Gas

Gas Europe

58- Gasoline/Naphtha/Crude/MTBE

Gasoline/Naphtha/Crude/MTBE Europe

59 Glycerine

Glycerine Americas
Glycerine Asia-Pacific
Glycerine Europe

60- Glycol Ethers

Glycol Ethers Asia
Glycol Ethers Europe
Glycol Ethers US

61- Hydrochloric Acid

Hydrochloric Acid

62- Industrial and Commercial Energy

Industrial and Commercial Energy Europe

63- Isocyanates

Isocyanates Asia-Pacific
Isocyanates Europe
Isocyanates Middle East
Isocyanates US

64- Isopropanol

Isopropanol Asia-Pacific
Isopropanol Europe
Isopropanol US

65- Jet Kerosene

Jet Kerosene

66- Linear Alkylbenzene and Sulphonate

LAB/LAS Asia and Middle East

67- Liquefied Natural Gas

Liquefied Natural Gas

68- Liquefied Petroleum Gas

Liquefied Petroleum Gas China
Liquefied Petroleum Gas China (Chinese)

69- Maleic Anhydride

Maleic Anhydride Asia-Pacific
Maleic Anhydride Europe
Maleic Anhydride US

70- Melamine

Melamine Asia-Pacific
Melamine Europe
Melamine US

71- Metallocene Linear Low Density Polyethylene

MLLDPE Asia-Pacific
MLLDPE Europe

72- Methanol

Methanol Asia-Pacific
Methanol China
Methanol China (Chinese)
Methanol Europe
Methanol US

73- Methyl Ethyl Ketone

Methyl Ethyl Ketone Asia-Pacific
Methyl Ethyl Ketone Europe
Methyl Ethyl Ketone US

74- Methyl Isobutyl Ketone

Methyl Isobutyl Ketone Asia
Methyl Isobutyl Ketone Europe

75- Methyl Methacrylate

Methyl Methacrylate Asia-Pacific
Methyl Methacrylate China (Chinese)
Methyl Methacrylate Europe
Methyl Methacrylate US

76- Methyl Tertiary Butyl Ether

MTBE China (Chinese)
Methyl Tertiary Butyl Ether Asia-Pacific
Methyl Tertiary Butyl Ether China
Methyl Tertiary Butyl Ether Europe
Methyl Tertiary Butyl Ether US

77- Methylene Chloride

Methylene Chloride Asia-Pacific
Methylene Chloride Europe

78- Mixed Aromatics

Mixed Aromatics China
Mixed Aromatics China (Chinese)

79- Mono Propylene Glycol

Mono Propylene Glycol Asia-Pacific
Mono Propylene Glycol Europe
Mono Propylene Glycol US

80- Monoethylene glycol

Monoethylene glycol China (Chinese)

81- Naphtha

Naphtha Asia-Pacific
Naphtha Europe
Naphtha US

82- Nylon

Nylon Asia-Pacific
Nylon Europe
Nylon US

83- Oil Market

Oil Market China

84- Oil and Gas Fundamentals

Oil and Gas Fundamentals China

85- Oxo-Alcohols

Oxo-Alcohols Asia-Pacific
Oxo-Alcohols China
Oxo-Alcohols Europe
Oxo-Alcohols US

86- Paraffin Wax

Paraffin Wax Asia-Pacific
Paraffin Wax Europe
Paraffin Wax US

87- Paraxylene and Orthoxylene

Paraxylene and Orthoxylene Asia-Pacific
Paraxylene and Orthoxylene Europe
Paraxylene and Orthoxylene US

88- Petroleum

Petroleum China

89- Phenol

Phenol Asia-Pacific
Phenol China
Phenol China (Chinese)
Phenol Europe
Phenol US

90- Phthalic Anhydride

Phthalic Anhydride Asia-Pacific
Phthalic Anhydride Europe
Phthalic Anhydride US

91- Plasticizers

Plasticizers Asia-Pacific
Plasticizers Europe
Plasticizers US

92- Polyacetal

Polyacetal Asia-Pacific

93- Polybutadiene Rubber

Polybutadiene Rubber Asia-Pacific

94- Polybutylene Terephthalate

Polybutylene Terephthalate Asia-Pacific

95- Polycarbonate

Polycarbonate Asia-Pacific
Polycarbonate Europe
Polycarbonate US

96- Polyester Staple Fibers

Polyester Staple Fibers Asia

97- Polyether Polyols

Polyether Polyols Asia-Pacific
Polyether Polyols Middle East

98- Polyethylene

Polyethylene Africa
Polyethylene Asia SE
Polyethylene Asia-Pacific
Polyethylene CIS
Polyethylene CIS (Russian)  (NOT)
Polyethylene China
Polyethylene China (Chinese)
Polyethylene Europe
Polyethylene Latin America
Polyethylene Middle East and South Asia
Polyethylene Turkey
Polyethylene US

99- Polyethylene Pipe Grade

PE Pipe Grade Middle East and South Asia
Polyethylene Pipe Grade Asia
Polyethylene Pipe Grade Europe

100- Polyethylene Terephthalate

Polyethylene Terephthalate Asia-Pacific
Polyethylene Terephthalate CIS
Polyethylene Terephthalate CIS (Russian)  (NOT)
Polyethylene Terephthalate Europe
Polyethylene Terephthalate Latin America
Polyethylene Terephthalate Middle East
Polyethylene Terephthalate US

101- Polymethyl Methacrylate

Polymethyl Methacrylate Asia
Polymethyl Methacrylate Europe

102-Polyols

Polyols Europe
Polyols US

103- Polypropylene

Polypropylene Africa
Polypropylene Asia SE
Polypropylene Asia-Pacific
Polypropylene CIS
Polypropylene CIS (Russian) (NOT)
Polypropylene China
Polypropylene China (Chinese)
Polypropylene Europe
Polypropylene Latin America
Polypropylene Middle East and South Asia
Polypropylene Turkey
Polypropylene US

104- Polystyrene

Polystyrene Asia-Pacific
Polystyrene CIS
Polystyrene CIS (Russian) (NOT)
Polystyrene Europe
Polystyrene Latin America
Polystyrene Middle East and South Asia
Polystyrene US

105- Polyvinyl Chloride

PVC Middle East and South Asia
Polyvinyl Chloride Asia-Pacific
Polyvinyl Chloride CIS
Polyvinyl Chloride CIS (Russian)  (NOT)
Polyvinyl Chloride Europe
Polyvinyl Chloride Latin America
Polyvinyl Chloride US

106- Power

Power Europe

107- Products

Products

108- Propylene

Propylene Asia
Propylene China
Propylene China (Chinese)
Propylene Europe
Propylene US

109- Propylene Glycol Ether

Propylene Glycol Ether Europe

110- Propylene Oxide

Propylene Oxide Asia-Pacific
Propylene Oxide China (Chinese)
Propylene Oxide Europe
Propylene Oxide US

111- Raffinate 1

Raffinate 1 Europe

112- Recycled Polyethylene

Recycled Polyethylene Europe

113- Recycled Polyethylene Terephthalate

R-PET Europe

114- Recycled Polypropylene

Recycled Polypropylene Europe

115- Refinery

Refinery Asia-Pacific (NOT)
Refinery China
Refinery China (Chinese)

116- Refinery Solvents

Refinery Solvents Europe

117- Soap Noodles

Soap Noodles Asia-Pacific

118- Soda Ash

Soda Ash Asia
Soda Ash Europe and US

119- Solvents

Solvents Middle East and India

120- Sorbitol and Other Sugar Alcohols

Sorbitol and Other Sugar Alcohols

121- Styrene

Styrene Asia
Styrene China
Styrene China (Chinese)
Styrene Europe
Styrene US

122- Styrene Butadiene Rubber

Styrene Butadiene Rubber Asia-Pacific
Styrene Butadiene Rubber Europe
Styrene Butadiene Rubber US

123- Styrene-Acrylonitrile

Styrene-Acrylonitrile Asia-Pacific
Styrene-Acrylonitrile Europe

124- Sulphur

Sulphur

125- Sulphuric Acid

Sulphuric Acid

126- Terephthalic Acid

Terephthalic Acid Asia
Terephthalic Acid Europe

127- Terephthalic Acid and Paraxylene

PTA & PX China (Chinese)

128- Titanium Dioxide

Titanium Dioxide

129- Toluene

Toluene Asia
Toluene China (Chinese)
Toluene Europe
Toluene US

130- Urea and Nitrates

Urea and Nitrates

131- Vinyl Acetate Monomer

Vinyl Acetate Monomer Asia-Pacific
Vinyl Acetate Monomer China (Chinese)
Vinyl Acetate Monomer Europe
Vinyl Acetate Monomer US

132- Vinyl Chloride Monomer

Vinyl Chloride Monomer

133- Xylenes

Xylenes Asia
Xylenes Asia-Pacific
Xylenes China (Chinese)
Xylenes Europe
Xylenes US

برای خرید هر کدام از نشریه های پلتس بالا ، با GigaPaper.ir با شماره 009035556564 مکاتبه کنید. (تلگرام و واتس اپ)
در هنگام خرید عنوان دقیق و شماره ردیف ان اعلام شود.

دانلود کتاب مقاله استاندارد | پسورد سایت های علمی

برای سفارش موارد زیر، با تلگرام و یا ایمیل ما مکاتبه کنید. دانلود مقاله ، خرید ایبوک ، دانلود استاندارد ، دریافت پایان نامه و خرید پسورد دانشگاهی خرید کتابهای آمازون، خرید اکانت iThenticate

مقاله های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا