دانلود استاندارد

گزارش های NACE

استاندارد NACE

انجمن بين المللي مهندسان خوردگي (NACE-International) آمريكا

انجمن بين المللي مهندسان خوردگي NACE International پس از ۶ دهه فعاليت مستمر به عنوان يك نهاد موفق در پيش‌گيري و كنترل خوردگي در عرصه صنعت وارد شده كه شامل صنايع مرتيط با فرايند هاي شيميايي و سيستم‌هاي آب، حمل و نقل و حفاظت زيرساخت‌ها است.

در مقاله زير به چگونگي شكل گيري NACE، ساختار آن و نحوه ارتباط آن با صنعت و مراكز تصميم گير اشاره شده و فعاليت هاي جانبي كه NACE در جهت ترويج فرهنگ مبارزه با خوردگي انجام داده ارايه مي شود.

برای دریافت استاندارد های NACE و گزارش های NACE با گیگاپیپر مکاتبه کنید.
استاندارد های NACE گزارش های NACEگیگاپیپر
استاندارد NACE
گزارش NACE

چگونگي پيدايش NACE

در آغاز قرن بيستم اطلاع چنداني از علم كنترل خوردگي وجود نداشت. اما در دهه 1930 گام مهمي برداشته شد و حفاظت كاتدي (CP) كاربرد گسترده‌اي پيدا كرد (بخصوص براي كنترل خوردگي خطوط لوله‌هاي زيرزميني). اين مطلب باعث شد تا موضوع خسارت سازه‌هاي همسايه ناشي از جريان سرگردان به ميان آيد. در نتيجه نياز به سازماني براي جمع‌آوري اطلاعات راجع به عمليات زيرزميني و ايجاد روال‌هاي استاندارد براي نصب و نگهداشت سيستم‌هاي CP احساس شد. اين مسئله منجر به تشكيل انجمن حفاظت كاتدي در دانشگاه Texas (واقع در Houston) در 1938 گرديد.

در 1940 انجمن الكتريكي صنعت نفت آمريكا (PIEA) پيشنهاد حمايت از كار اين گروه را ارايه داد كه باعث شد تا اين گروه جزئي از PIEA محسوب شود. اعضاي اين بخش تصميم گرفتند كه ارزش ايجاد يك انجمن جداگانه در ارتباط با خوردگي و كنترل آن را بررسي كنند و بالاخره در نهم اكتبر 1943، يازده مهندس خوردگي جديت به خرج دادند و انجمن ملي مهندسان خوردگي متولد شد.

عضويت در NACE

در سال 1945، NACE فقط 268 عضو داشت. تشكيل بخش‌هاي محلي در سال‌هاي بعد منجر شد تا در پايان دهه 1940 NACE پنج منطقه، 17 بخش و بيش از 1700 عضو داشته باشد. NACE اهداف خود را از تمركز بر CP به جنبه هاي خوردگي در توليد نفت و گاز، فرايند هاي شيميايي، صنايع پالايش و همچنين ساير روش‌هاي كنترل خوردگي ( نظير: پوشش و آسترهاي حفاظتي، عمليات شيميايي و انتخاب و طراحي مواد)، گسترش داد.

امروزه NACE با بيش از 62 بخش در آمريكاي شمالي، 4 منطقه بين‌المللي با 20 بخش و مجموع بيش از 15000 عضو از 91 كشور جهان بهNACE International تغيير نام داد.

نقش كميته‌هاي تكنيكي (TC) در مجموعة NACE

انگيزه يا نيروي محركه اوليه تشكيل NACE نياز به راهكارهاي نوين كنترل خوردگي و مستندسازي آنها براي استفاده در صنعت بود. دو كميته تكنيكي در 1944 در زمينه خلاصه كردن روش تست خوردگي و آند گالوانيك تاسيس شد. سپس اين كميته‌ها با هم ادغام شده و كميته فعاليت‌هاي تكنيكي (TPC) تحت رهبري R.B.Mears بوجود آمد. TPC به سرعت رشد كرد و تا 1949 به 13 زيركميته تقسيم شد تا روش‌هاي كنترل و پيش‌گيري از خوردگي تدوين شود.

تا قبل از سازماندهي مجدد در سال 1954، 19 زير كميته وجود داشت كه با تركيب شدن آنها، چندين گروه كميته بوجود آمد. تاريخچه TPC در كتاب L.Pewigo آمده است. TPC گزارش‌هاي تكنيكي دهه‌هاي 1950 و اوايل 1960 را توليد كرد. در 1966 نوشتن استانداردها آغاز شد و راههاي چگونگي استفاده آنها در صنعت بيان شد. تا 1969، NACE دو استاندارد را منتشر كرد: TM0169 و RP0169. سه دهه بعد NACE، 118 روش پيشنهاد شده (RP)، روش‌ تست (TM) و مواد تجهيزات (MR) را تدوين و 42 مورد را در دست تهيه و همچنين 60 گزارش مدون و بيش از 22 گزارش در دست تدوين داشت.

NACE و برگزاري كنفرانس سالانه

اولين جلسه سالانه NACE، در آوريل 1944 در Houston برگزار شد كه مجموعه مقالات آن در حدود 25 مقاله بود. تعداد شركت‌كنندگان كنفرانس از 2000 نفر در سال 1950 به 3000 نفر در اواسط دهه 1970 رسيد. كنفرانس سالانه در سال 2003 با تقريباً 500 مقاله ارايه شد.

انتشارات NACE

مجله خوردگي (Corrosion) در مارس 1945 با فراهم كردن مقالات براي جلسات انجمن و كنفرانس‌هاي سالانه از منابع مختلف شروع به كار كرد. در 1961 كميته ناشرين NACE براي تفكيك مقالات تئوري از كاربردي اقدام كرده و دو مجله Materials Protection و Corrosion تحت هدايت M.G.Fontana ايجاد شد. نام Materials Protection به Materials Performance تغيير پيدا كرد و امروز بيش از 16000 مجله MP به اساتيد خوردگي فرستاده مي‌شود.
NACE همچنين در چاپ كتاب راجع به زمينه‌هاي مختلف كنترل خوردگي اقدام كرده است، به عنوان نمونه: كتاب جامع كنترل خوردگي خط لوله توسط A. S. Peabody در 1967 به چاپ رسيد و در 1999 به روز شد.

آموزش و تعليم

تا به حال NACE در زمينه پيش‌گيري و كنترل خوردگي به شناساندن اهميت اين موضوع اقدام نموده و واحدهاي درس كوتاه مدت در دانشگاه Texas در ايالات Austin براي افراد صنعتي مرتبط با مسائل خوردگي برگزار نموده است. اين انجمن همچنين از 1999 CDهاي آموزشي منتشر كرده كه در طول اين سال‌ها 30 موضوع مختلف در زمينه CP، پوشش‌ها و آسترهاي محافظ، انتخاب مواد و طراحي و مباني خوردگي را به خود اختصاص داده است. در پايان دوره آموزش نيز به افراد گواهينامه پايان دوره داده شده است. به اين ترتيب تاكنون به بيش از 10هزار نفر گواهينامه آموزش داده شده است.

روابط دولتي

روابط دولتي NACE با ارتقاي انجمن، ترويج و آموزش جامعه در مورد اهميت كنترل خوردگي و ثبت استانداردهاي NACE در قوانين حكومتي شكل گرفته است. در قوانين دولت فدرال آمريكا بيش از 40 ايالت به استانداردهاي NACE و برنامه‌هاي مستند آن ارجاع كردند كه بيشتر در زمينه‌هاي نفت و گاز و آبهاي باطله خطرناك بوده است.
كدهاي استاندارد در اين قوانين فدرال به ثبت رسيده است. NACE همچنان كار خود را با دولت و مجامع دولتي ادامه مي‌دهد. اين كار براي افزايش آگاهي در مورد خوردگي و اينكه چگونه پيش‌گيري از آن براي ساخت و امنيت عمومي و و كاهش هزينه‌هاي گزاف ناشي از خوردگي حياتي است، صورت مي گيرد. NACE از مطالعه اخير (1998) در مورد هزينه‌هاي خوردگي و راهكارهاي پيش‌گيري از آن در ايالات متحده حمايت كرد. اين كار با سرمايه‌گذاري وزارت حمل و نقل توسط شركت CCTL (Corrosion Costs Technologies Laboratories) انجام شد.

در نهايت اين مطالعه تعيين كرد كه هزينه مستقيم خوردگي 276 ميليارد دلار در سال يا 1/3% توليد ناخالص داخلي آمريكا مي‌باشد. همچنين معلوم شد كه صرفه‌جويي‌هاي جدي مي تواند با استفاده از تكنولوژي‌هاي كنترل خوردگي موجود و روشهاي بهتر مهندسي انجام شود. روابط تنگاتنگ دولتي باحركت به سمت تغيير در قوانين و حمايت از سمينارهاي مديريتي در زمينه خطوط لوله در آمريكا و كانادا دنبال شد. يعني بيشتر فعاليت‌ها براي صنعت خط لوله و آگاهي از قوانين و تكنولوژي ها براي كنترل خوردگي طراحي شد.

شش دهه موفق براي NACE:

با هدايت صحيح اعضا، ساختار NACE رشد و كيفيت يافت ولي در اين 60 سال يك چيز ثابت ماند و آن اينكه NACE توسط اعضاي خويش مديريت و هدايت شد.

و اما ايران:

در كشور ما انجمن ها و وزارتخانه هاي مختلفي به بحث خوردگي بايد توجه كنند، ولي تنها انجمن خوردگي ايران و وزارتخانه نفت، اين مساله را مورد توجه قرار مي دهند. تا زمانيكه كه پرداختن به خوردگي از جنبه تئوري وارد جنبه عملي نشود و برنامه ها به سمت اجرائي شدن حركت نكند و به صورت دستور العمل و قانون در نيايد، براي كنترل خوردگي در صنايع كشور همواره با مشكل مواجه خواهيم بود. انجمن هاي علمي (اعم از كانون هاي تفكر) موظفند، راه كار هاي مديريت خوردگي را به گوش مجامع تصميم گير حكومت برسانند تا با تهيه قوانين عملياتي براي اجراي قانوني آن در سطح كشور اقدام گردد.

در هر مجموعه در معرض خوردگي، ارزيابي ريسك، طراحي سيستم هاي كنترل خوردگي و استفاده از بازرسان در تهيه گزارش هاي فني مي تواند در ارتقاء مديريت خوردگي موثر باشد. با استفاده از گزارش هاي جمع آوري شده و تدوين آن ها مي توان دستور العمل هايي را بدست آورد كه اجراي آن در كل كشور موجب جلو گيري از وارد آمدن مكرر خسارات مالي و جاني ناشي از خوردگي شود.

گزارش های NACE

لیست برخی از گزارشهای جدید NACE در زیر آورده شده است. برای دریافت گزارش NACE با گیگاپیپر مکاتبه کنید.

NACE Reports; Houston

NACE Publication 21413: Prediction of Internal Corrosion in Oilfield Systems from System Conditions

NACE Publication 21410: Selection of Pipeline Flow and Internal Corrosion Models

NACE Publication 21414 (2016 Edition): Maintenance Overcoating of Railcar Exteriors

NACE Publication 35100: In-Line Inspection of Pipelines

دانلود اسنانداردهای NACE

برای دریافت استانداردهای NACE Standards و گزارش های NACE و NACE Reports با گیگاپیپر مکاتبه کنید.

استانداردهای NACE ASTM

NACE ASTM G193 – 12d.pdf
NACE ASTM G193__12b.pdf
NACE ASTM G193__12c.pdf
NACE WJ-4-2012.pdf

استانداردهای ANSI NACE

ANSI NACE MR0175 ISO 15156-1 2009 TECHNICAL CIRCULAR 1-2014-01.pdf
ANSI NACE MR0175 ISO 15156-1-2009(3 Parts).pdf
ANSI NACE MR0175 ISO 15156-2 2009 Cir 1-2011(E).pdf
ANSI NACE MR0175 ISO 15156-2 2009 TECHNICAL CIRCULAR 2-2014-01.pdf
ANSI NACE MR0175 ISO 15156-3 2009 Cir.1-2011(E).pdf
ANSI NACE MR0175 ISO 15156-3 2009 TECHNICAL CIRCULAR 3-2014-01.pdf
ANSI NACE MR0175 ISO 15156-3-2009(E).pdf

استاندارد های NACE MR

NACE MR 0103-2005.pdf
NACE MR 0103-2007.pdf
NACE MR 0175 ISO 15156(all)-2005.pdf
NACE MR 0175 ISO 15156-1 TECHNICAL CIRCULAR 1 – 2007-12-15.pdf
NACE MR 0175 ISO 15156-1 TECHNICAL CORRIGENDUM 1 – 2005-09.pdf
NACE MR 0175 ISO 15156-2 TECHNICAL CIRCULAR 1 – 2007-12-15.pdf
NACE MR 0175 ISO 15156-2 TECHNICAL CORRIGENDUM 1 – 2005-09.pdf
NACE MR 0175 ISO 15156-3 TECHNICAL CIRCULAR 1 – 2007-12-15.pdf
NACE MR 0175 ISO 15156-3 TECHNICAL CIRCULAR 2 – 2008-11-15.pdf
NACE MR 0175 ISO 15156-3 TECHNICAL CORRIGENDUM 1 – 2005-02.pdf
NACE MR 0175 ISO 15156-3 TECHNICAL CORRIGENDUM 2 – 2005-09.pdf
NACE MR 0175 ISO15156(all)-2005.pdf
NACE MR 0175 MSS SP-44 – 2006 STEEL PIPELINE FLANGES.pdf
NACE MR 0175_ISO15156-1 TECH CORR 1 package Web version – 2005-09.pdf
NACE MR 0175_ISO15156-2 TECH CORR 1 package Web version – 2005-09.pdf
NACE MR 0175_ISO15156-3 TECH CORR 1 package Web version – 2005-02.pdf

فروش استاندارد NACE

NACE MR 0175_ISO15156-3 TECH CORR 2 – 2005-09.pdf
NACE MR 0175_ISO15156-3 TECH CORR 2 package Web version – 2005-09.pdf
NACE MR 0175-ISO 15156 (Interpretations)-2010.pdf
NACE MR 0175-ISO 15156 (Use of International Standard) Guide.pdf
NACE MR0103-2003.pdf
NACE MR0103-2005.pdf
NACE MR0103-2007.pdf
NACE MR0103-2010.pdf
NACE MR0103-2012.pdf
NACE MR0174-2001.pdf
NACE MR0174-2007.pdf
NACE MR0175 – 1993.pdf
NACE MR0175 – 2002.pdf
NACE MR0175 – 2003.pdf
NACE MR0175 ISO 15156 CIR 1 TO PT 2-2011.pdf
NACE MR0175 ISO 15156 CIR 1 TO PT 3-2011.pdf
NACE MR0175 ISO 15156(all) – 2005.pdf
NACE MR0175 ISO 15156(all)-2005.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-1 TECHNICAL CIRCULAR 1 – 2007-12-15.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-1 TECHNICAL CIRCULAR 1-2007-12-15.pdf

استانداردهای کامل انجمن خوردگی آمریکا NACE

NACE MR0175 ISO 15156-1 TECHNICAL CORRIGENDUM 1 – 2005-09.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-2 TECHNICAL CIRCULAR 1 – 2007-12-15.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-2 TECHNICAL CIRCULAR 1-2007-12-15.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-2 TECHNICAL CORRIGENDUM 1 – 2005-09.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 2009 Cir 2-2013(E).pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 2009 Cir.4-2014.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 2009 TECHNICAL CIRCULAR 3-2014-01.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 2009 TECHNICAL CIRCULAR 4-2014-04.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 TECHNICAL CIRCULAR 1 – 2007-12-15.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 TECHNICAL CIRCULAR 1-2007-12-15.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 TECHNICAL CIRCULAR 2 – 2008-11-15.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 TECHNICAL CIRCULAR 2-2008-11-15.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 TECHNICAL CORRIGENDUM 1 – 2005-02.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 TECHNICAL CORRIGENDUM 2 – 2005-09.pdf
NACE MR0175 ISO15156(all)-2005.pdf
NACE MR0175 MSS SP-44 – 2006 STEEL PIPELINE FLANGES.pdf
NACE MR0175 Parts 1 – 3.pdf
NACE MR-0175 Parts 1 – 3.pdf
NACE MR0175 Parts 1 – 3 – 2003.pdf
NACE MR0175 Parts 1 – 3-2003.pdf
NACE MR0175 Parts 1 to 3.pdf
NACE MR0175_ISO 15156 CIR 1 TO PT 2-2011.pdf
NACE MR0175_ISO 15156 CIR 1 TO PT 3-2011.pdf

خرید استاندارد NACE

NACE MR0175_ISO15156-1 TECH CORR 1 package Web version – 2005-09.pdf
NACE MR0175_ISO15156-1 TECH CORR 1 package Web version-2005-09.pdf
NACE MR0175_ISO15156-2 TECH CORR 1 package Web version – 2005-09.pdf
NACE MR0175_ISO15156-2 TECH CORR 1 package Web version-2005-09.pdf
NACE MR0175_ISO15156-3 TECH CORR 1 package Web version – 2005-02.pdf
NACE MR0175_ISO15156-3 TECH CORR 1 package Web version-2005-02.pdf
NACE MR0175_ISO15156-3 TECH CORR 2 – 2005-09.pdf
NACE MR0175_ISO15156-3 TECH CORR 2 package Web version – 2005-09.pdf
NACE MR0175_ISO15156-3 TECH CORR 2 package Web version-2005-09.pdf
NACE MR0175-1 Ed.2009.pdf
NACE MR0175-1-2009.pdf
NACE MR0175-2 Ed.2009.pdf
NACE MR0175-2-2009.pdf
NACE MR0175-3 Ed.2009.pdf
NACE MR0175-3-2009.pdf
NACE MR0175-1993.pdf
NACE MR0175-2002.pdf
NACE MR0175-2003.pdf
NACE MR0175-ISO 15156 (Interpretations)-2010.pdf
NACE MR0175-ISO 15156 (Use of International Standard) Guide.pdf
NACE MR0175-ISO 15156 (Use of International Standard) Guide-2005.pdf
NACE MR0175-ISO 15156-3 2009 Cir.2-2013(E).pdf
NACE MR0175-ISO 15156-3 2009 TECHNICAL CIRCULAR 2-2013.pdf
NACE MR0176-1994(R2000)(R2006) Metallic Materials for Sucker-Rod Pumps for Corr.pdf
NACE MR0176-2000.pdf
NACE MR0176-2012.pdf
NACE MR0274-1995.pdf

استاندارد های NACE TECHNICAL CIRCULAR

NACE MR0175 ISO 15156-1 2009 TECHNICAL CIRCULAR 1-2014-01.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-2 2009 TECHNICAL CIRCULAR 1-2011-06.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-2 2009 TECHNICAL CIRCULAR 2-2014-01.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 2009 TECHNICAL CIRCULAR 1-2011-06.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 2009 TECHNICAL CIRCULAR 2-2013-08.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 2009 TECHNICAL CIRCULAR 3-2014-01.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 2009 TECHNICAL CIRCULAR 4-2014-04.pdf
NACE MR0175-1-2009.pdf
NACE MR0175-2-2009.pdf
NACE MR0175-3-2009.pdf

فروش استانداردهای NACE

NACE MR 0175 ISO 15156-1 TECHNICAL CORRIGENDUM 1-2005-09.pdf
NACE MR 0175 ISO 15156-2 TECHNICAL CORRIGENDUM 1-2005-09.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-1 TECHNICAL CIRCULAR 1-2007-12-15.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-1 TECHNICAL CORRIGENDUM 1 – 2005-09.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-2 TECHNICAL CIRCULAR 1-2007-12-15.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-2 TECHNICAL CORRIGENDUM 1 – 2005-09.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 TECHNICAL CIRCULAR 1-2007-12-15.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 TECHNICAL CIRCULAR 2-2008-11-15.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 TECHNICAL CORRIGENDUM 1 – 2005-02.pdf
NACE MR0175 ISO 15156-3 TECHNICAL CORRIGENDUM 2 – 2005-09.pdf
NACE MR0175 ISO15156(all)-2005.pdf
NACE MR0175 Parts 1 to 3-2001.pdf
NACE MR0175_ISO15156-1 TECH CORR 1 package Web version – 2005-09.pdf
NACE MR0175_ISO15156-1 TECH CORR 1 package Web version-2005-09.pdf
NACE MR0175_ISO15156-2 TECH CORR 1 package Web version-2005-09.pdf
NACE MR0175_ISO15156-3 TECH CORR 1 package Web version-2005-02.pdf
NACE MR0175_ISO15156-3 TECH CORR 2 – 2005-09.pdf
NACE MR0175_ISO15156-3 TECH CORR 2 package Web version-2005-09.pdf
NACE MR0175-1993.pdf
NACE MR0175-2002.pdf
NACE MR0175-2003.pdf
NACE MR0175-ISO 15156 (Use of International Standard) Guide-2005.pdf

استاندارد های NACE 1C

NACE 1C184-2008.pdf
NACE 1C187-2005.pdf
NACE 1D199-1999.pdf
NACE 1E100-2000.pdf
NACE 1E100-2010.pdf
NACE 1E100-2012.pdf
NACE 1F192-2000.pdf
NACE 1F192-2013.pdf
NACE 1G286-2002.pdf
NACE 3T199-1999.pdf
NACE 3T199-2013.pdf
NACE 5A171-2007.pdf
NACE 6A100-2000.pdf
NACE 6G194-1994.pdf
NACE 6G197-1997.pdf
NACE 6G198-1998.pdf
NACE 7H100-2011.pdf
NACE 7L192-2009.pdf
NACE 8X194-2006.pdf
NACE 8X294-2013.pdf
NACE 10A292-2013.pdf
NACE 01210-2010.pdf
NACE 04424-2004.pdf
NACE 04622-2004.pdf
NACE 05101-2001.pdf
NACE 08113-2013-12.pdf
NACE 24220-2003.pdf
NACE 34108.pdf
NACE 35100-2012.pdf

دانلود استانداردهای انجمن بین‌المللی مهندسان خوردگی (NACE International)

NACE 35108-2008.pdf
NACE 35110-2010.pdf
NACE 35201-2001.pdf
NACE 43113-2013.pdf
NACE 46107-2007.pdf
NACE International Publication 1C184-2008.pdf
NACE International Publication 1E100-2000.pdf
NACE International Publication 1E100-2010.pdf
NACE International Publication 1E100-2012.pdf
NACE International Publication 1F192 (2013 Edition).pdf
NACE International Publication 1F192-2000.pdf
NACE International Publication 1F192-2013.pdf
NACE International Publication 7L198-2009.pdf
NACE International Publication 8X294 (2013 Edition).pdf
NACE International Publication 05101-2001.pdf
NACE International Publication 05114-2014.pdf
NACE International Publication 08113-2013.pdf
NACE International Publication 31215__2014.pdf
NACE International Publication 34108.pdf
NACE International Publication 35100-2012.pdf
NACE International Publication 35108-2008.pdf
NACE International Publication 35110-2010.pdf
NACE International Publication 35201-2001.pdf
NACE International Publication 41013-2013.pdf
NACE International Publication 43113-2013.pdf
NACE International Publication 46107-2007.pdf
NACE International Publication 61114-2014.pdf

استانداردهای انجمن ملی مهندسین خوردگی (NACE)

NACE Item No. 21154-2012.pdf
NACE Item No. 21155-2012.pdf
NACE Item No. 21156-2012.pdf
NACE Item No. 21157-2012.pdf
NACE Item No. 24006-2009.pdf
NACE Item No. 24007-2005.pdf
NACE Item No. 24008-2003.pdf
NACE Item No. 24016-2002.pdf
NACE Item No. 24061-2004.pdf
NACE Item No. 24083-2000.pdf
NACE Item No. 24156-2006.pdf
NACE Item No. 24185-2003.pdf
NACE Item No. 24191-1996.pdf
NACE Item No. 24196-2009.pdf
NACE Item No. 24204-2000.pdf
NACE Item No. 24206-2012.pdf
NACE Item No. 24209-2000.pdf
NACE Item No. 24212-2001.pdf
NACE Item No. 24213-2001.pdf

استانداردهای کامل انجمن خوردگی آمریکا NACE

NACE Item No. 24214-2001.pdf
NACE Item No. 24215-2001.pdf
NACE Item No. 24216-2001.pdf
NACE Item No. 24217-2002.pdf
NACE Item No. 24218-2002.pdf
NACE Item No. 24219-2003.pdf
NACE Item No. 24221-2003.pdf
NACE Item No. 24222-2004.pdf
NACE Item No. 24223-2004.pdf
NACE Item No. 24224-2005.pdf
NACE Item No. 24225-2005.pdf
NACE Item No. 24226-2005.pdf
NACE Item No. 24227-2006.pdf
NACE Item No. 24228-2005.pdf
NACE Item No. 24229-2006.pdf

دانلود استانداردهای انجمن بین‌المللی مهندسان خوردگی (NACE International)

NACE Item No. 24230-2006.pdf
NACE Item No. 24231-2007.pdf
NACE Item No. 24232-2007.pdf
NACE Item No. 24233-2007.pdf
NACE Item No. 24234-2007.pdf
NACE Item No. 24235-2008.pdf
NACE Item No. 24236.pdf
NACE Item No. 24237-2008.pdf
NACE Item No. 24238-2009.pdf
NACE Item No. 24240-2009.pdf
NACE Item No. 24241-2010.pdf
NACE Item No. 24242-2010.pdf
NACE Item No. 24243-2010.pdf
NACE Item No. 24244-2010.pdf
NACE Item No. 24249-2013.pdf
NACE Item No. 24250-2013.pdf

NACE 1E100-2010 (Item No. 24205).pdf
NACE 1G286-2002 (Item No. 24016).pdf
NACE 04424-2004.pdf
NACE International Coating Inspector Program Level 1 Student Manual 2007.pdf
NACE International Publication 1E100 (2010 Edition).pdf
NACE International Publication 1E100 (2010 Edition) (Item No. 24205).pdf
NACE International Publication 1E100-2000.pdf
NACE International Publication 1E100-2000 (Item No. 24205).pdf

استاندارد های NACE Paper

NACE Paper 05636-2005.pdf
NACE Paper 07362-2007.pdf
NACE Paper No. 00478.pdf
NACE Paper No. 02236.pdf
NACE Paper No. 02291.pdf
NACE Paper No. 02300.pdf
NACE Paper No. 02315.pdf

NACE No. 1-1994(R1999).pdf
NACE No. 1-2000.pdf
NACE No. 1-2006.pdf
NACE No. 2-1994(R1999).pdf
NACE No. 2-1994(R1999)(R2006).pdf
NACE No. 2-1999.pdf
NACE No. 2-2006.pdf
NACE No. 3-1999.pdf
NACE No. 3-2000.pdf
NACE No. 3-2006.pdf
NACE No. 4-1994(R2000).pdf
NACE No. 4-2000.pdf
NACE No. 4-2006.pdf
NACE No. 5-1995.pdf
NACE No. 5-2002.pdf
NACE No. 6-2002.pdf
NACE No. 6-2003.pdf
NACE No. 8-1998.PDF
NACE No. 8-1999.PDF
NACE No. 8-2006.pdf
NACE No. 10-2002.pdf
NACE No. 11-2003.pdf
NACE No. 12-2003.pdf
NACE No. 13-2008.pdf

دانلود مجموعه استاندارد  NACE

NACE RP0100-2004.pdf
NACE RP0102-2002.pdf
NACE RP0104-2004.pdf
NACE RP0105-2005.pdf
NACE RP0169-1996.PDF
NACE RP0169-2002.pdf
NACE RP0170 Ballot.pdf
NACE RP0170-2003.pdf
NACE RP0170-2004.pdf
NACE RP0175-1975.pdf
NACE RP0176-1994.pdf
NACE RP0176-2003.pdf
NACE RP0177-2000.pdf
NACE RP0178-2003.pdf
NACE RP0180-2001.pdf
NACE RP0185 Extruded Polyolefin Resin Coating Systems.pdf
NACE RP0185-1996.PDF
NACE RP0186-2001.pdf
NACE RP0187-1996.pdf
NACE RP0187-1996 – Corrosion Control Of Reinforcing Steel In Concrete.pdf
NACE RP0187-2005.pdf
NACE RP0188 Testing of New Protective Coatings.pdf
NACE RP0188-1999.PDF
NACE RP0189-2002.pdf
NACE RP0190-1995.pdf
NACE RP0191-2002.pdf
NACE RP0192-1998.PDF
NACE RP0192-2098.PDF
NACE RP0193-2001.pdf
NACE RP0195-2001.pdf
NACE RP0196-1996.pdf
NACE RP0196-2004.pdf

دانلود مجموعه استاندارد NACE

NACE RP0197-2004.pdf
NACE RP0198-2004.pdf
NACE RP0199-2004.pdf
NACE RP0200-2000.pdf
NACE RP0204-2004.pdf
NACE RP0205-2005.pdf
NACE RP0273-2001.pdf
NACE RP0274-1998.pdf
NACE RP0274-2004.pdf
NACE RP0281-2004.pdf
NACE RP0285-2002.pdf
NACE RP0286-2002.pdf
NACE RP0287-2002.pdf
NACE RP0288-2004.pdf
NACE RP0290-2000.pdf
NACE RP0291-2005.pdf
NACE RP0292-2003.pdf
NACE RP0295-2003.pdf
NACE RP0296-2000.pdf
NACE RP0296-2004.pdf
NACE RP0297-2004.pdf
NACE RP0298-1998.PDF
NACE RP0300-2006.pdf
NACE RP0302-2002.pdf
NACE RP0303-2003.pdf
NACE RP0304-2004.pdf
NACE RP0375-1999.PDF
NACE RP0375-2006.pdf

دانلود مجموعه استاندارد NACE

NACE RP0375-2099.PDF
NACE RP0386-2003.pdf
NACE RP0387-1999.PDF
NACE RP0387-2099.PDF
NACE RP0388-2001.pdf
NACE RP0390-2006.pdf
NACE RP0391-2001.pdf
NACE RP0392-2001.pdf
NACE RP0394-2002.pdf
NACE RP0394-2002 APQC of Plant-Applied, Fusion-Bonded.pdf
NACE RP0395-1999.pdf
NACE RP0395-2099.pdf
NACE RP0399-2004.pdf
NACE RP0402-2002.pdf
NACE RP0403-2003.pdf
NACE RP0472-2005.pdf
NACE RP0475-1998.PDF
NACE RP0475-2098.PDF
NACE RP0487-2000.PDF
NACE RP0490-2001.pdf
NACE RP0491-2003.pdf
NACE RP0492 Offshore Pipeline Bracelet Anodes.pdf
NACE RP0492-1999.PDF
NACE RP0495-2003.pdf
NACE RP0497-2004.pdf
NACE RP0502-2002.pdf
NACE RP0572-2001.pdf
NACE RP0575-2001.pdf
NACE RP0590-1996.PDF
NACE RP0590-2096.PDF
NACE RP0592-2001.pdf

استانداردهای انجمن ملی مهندسین خوردگی (NACE)

NACE RP0602-2002.pdf
NACE RP0675-1988.pdf
NACE RP0690-2004.pdf
NACE RP0692-2003.pdf
NACE RP0775-2005.pdf
NACE RP0892-2001.pdf
E:\Business\Standard\Archive\NACE 2015_iran-mavad.com\NACE 2015\SP\ (104)
NACE SP0100-2008.pdf
NACE SP0100-2014.pdf
NACE SP0102-2010.pdf
NACE SP0106-2006.pdf
NACE SP0106-2006 Control of Internal Corrosion in Steel Pipelines and Piping Systems.pdf
NACE SP0107-2007.pdf
NACE SP0108-2008.pdf
NACE SP0109-2009.pdf
NACE SP0110-2010.pdf
NACE SP0111-2011.pdf
NACE SP0113 -2013.pdf
NACE SP0113-2013.pdf
NACE SP0114-2014.pdf
NACE SP0169-2007.pdf
NACE SP0169-2013.pdf
NACE SP0170-2012.pdf
NACE SP0176-2007.pdf
NACE SP0177-2007.pdf
NACE SP0177-2007 Mitigation of Alternating Current and Lightning Effects on Metallic Structures and Corros.pdf
NACE SP0177-2014.pdf
NACE SP0178-2007.pdf
NACE SP0181-2006.pdf

استانداردهای انجمن ملی مهندسین خوردگی (NACE)

NACE SP0185-2007.pdf
NACE SP0186-2007.pdf
NACE SP0187-2008.pdf
NACE SP0188-2006.pdf
NACE SP0189-2013.pdf
NACE SP0191-2008.pdf
NACE SP0192-2012.pdf
NACE SP0195-2007.pdf
NACE SP0196-2011.pdf
NACE SP0197-2009.pdf
NACE SP0198-2010.pdf
NACE SP0199-2009.pdf
NACE SP0199-2009(formerly RP 0199-2004).pdf
NACE SP0200-2008.pdf
NACE SP0204-2008.pdf
NACE SP0204-2015.pdf
NACE SP0205-2010.pdf
NACE SP0206-2006.pdf
NACE SP0207-2007.pdf
NACE SP0208-2008.pdf
NACE SP0210-2010.pdf
NACE SP0213 -2013.pdf
NACE SP0213-2013.pdf
NACE SP0214-2014.pdf

دانلود استانداردهای خوردگی

NACE SP0215-2015__IEEE Std 1839™-2014.pdf
NACE SP0273-2007.pdf
NACE SP0274-2011.pdf
NACE SP0285-2011.pdf
NACE SP0286-2007.pdf
NACE SP0288-2011.pdf
NACE SP0290-2007.pdf
NACE SP0292-2012.pdf
NACE SP0294-2006.pdf
NACE SP0295-2008.pdf
NACE SP0296-2010.pdf
NACE SP0296-2010(R2014).pdf
NACE SP0297-2012.pdf
NACE SP0298-2007.pdf
NACE SP0302-2007.pdf
NACE SP0308-2008.pdf
NACE SP0313-2013.pdf
NACE SP0315-2015__IEEE Std 1835™-2014.pdf
NACE SP0386-2007.pdf
NACE SP0387-2006.pdf
NACE SP0387-2014.pdf
NACE SP0388-2007.pdf
NACE SP0388-2014.pdf
NACE SP0390-2009.pdf
NACE SP0394-2013.pdf
NACE SP0395-2013.pdf
NACE SP0398-2006.pdf
NACE SP0398-2014.pdf
NACE SP0403-2008.pdf
NACE SP0403-2015.pdf
NACE SP0407-2007.pdf
NACE SP0407-2013.pdf
NACE SP0408-2008.pdf
NACE SP0415-2015__IEEE Std 1895™-2014.pdf
NACE SP0472-2008.pdf

دانلود استانداردهای انجمن بین‌المللی مهندسان خوردگی (NACE International)

NACE SP0472-2010.pdf
NACE SP0472-2015.pdf
NACE SP0487-2007.pdf
NACE SP0490-2007.pdf
NACE SP0491-2012.pdf
NACE SP0492-2006.pdf
NACE SP0499-2007.pdf
NACE SP0502-2008.pdf
NACE SP0502-2010.pdf
NACE SP0507-2007.pdf
NACE SP0507-2014.pdf
NACE SP0508-2008.pdf
NACE SP0508-2010.pdf
NACE SP0572-2007.pdf
NACE SP0575-2007.pdf
NACE SP0590-2007.pdf
NACE SP0592-2006.pdf
NACE SP0607-2007.pdf
NACE SP0607-2007_ISO 15589-2 (MOD).pdf
NACE SP0690-009.pdf
NACE SP0690-2009.pdf
NACE SP0775-2013.pdf
NACE SP0892-2007.pdf
E:\Business\Standard\Archive\NACE 2015_iran-mavad.com\NACE 2015\TM\ (76)
NACE TM0101-2001.pdf
NACE TM0101-2012.pdf
NACE TM0102-2002.pdf

دانلود استاندارد های خوردگی

NACE TM0103-2003.pdf
NACE TM0104-2004.pdf
NACE TM0105-2005.pdf
NACE TM0105-2012.pdf
NACE TM0106-2006.pdf
NACE TM0108-2008.pdf
NACE TM0108-2012.pdf
NACE TM0109-2009.pdf
NACE TM0111-2011.pdf
NACE TM0112-2012.pdf
NACE TM0113-2013.pdf
NACE TM0169-2000.PDF
NACE TM0169-2012.pdf
NACE TM0172-2001.pdf
NACE TM0173-2005.pdf
NACE TM0173-2015.pdf
NACE TM0174-2002.pdf
NACE TM0177-1996.pdf
NACE TM0177-2005.pdf
NACE TM0183-2000.pdf
NACE TM0183-2006.pdf
NACE TM0185-2000.pdf
NACE TM0185-2006.pdf
NACE TM0186-2002.pdf
NACE TM0187-2003.pdf
NACE TM0187-2011.pdf
NACE TM0190-1998.PDF
NACE TM0190-2006.pdf
NACE TM0190-2012.pdf
NACE TM0192-2003.pdf
NACE TM0192-2012.pdf
NACE TM0193-2000.pdf
NACE TM0194-2004.pdf
NACE TM0194-2014.pdf
NACE TM0197-2002.pdf
NACE TM0197-2010.pdf
NACE TM0198-2004.pdf
NACE TM0198-2011.pdf
NACE TM0199-2006.pdf
NACE TM0199-2013.pdf
NACE TM0204-2004.pdf
NACE TM0208-2008.pdf
NACE TM0208-2013.pdf
NACE TM0211-2011.pdf
NACE TM0212-2012.pdf
NACE TM0284-2003.pdf
NACE TM0284-2011.pdf
NACE TM0286-2001.pdf
NACE TM0294-2001.pdf
NACE TM0294-2007.pdf

دانلود استاندارد های خوردگی NACE

NACE TM0296-2002.pdf
NACE TM0296-2014.pdf
NACE TM0297-2002.pdf
NACE TM0297-2008.pdf
NACE TM0298-2003.pdf
NACE TM0298-2015.pdf
NACE TM0299-1999.PDF
NACE TM0304-2004.pdf
NACE TM0374-2001.pdf
NACE TM0374-2007.pdf
NACE TM0384-2002.pdf
NACE TM0397-2002.pdf
NACE TM0397-2012.pdf
NACE TM0398-1998.PDF
NACE TM0399-2005.pdf
NACE TM0404-2004.pdf
NACE TM0497-1997.pdf
NACE TM0497-2002.pdf
NACE TM0497-2012.pdf
NACE TM0498-2006.pdf
NACE TM0498-2014.pdf
NACE TM0499-1999.PDF
NACE TM0499-2009.pdf

دانلود کتاب مقاله استاندارد | پسورد سایت های علمی

برای سفارش موارد زیر، با تلگرام و یا ایمیل ما مکاتبه کنید. دانلود مقاله ، خرید ایبوک ، دانلود استاندارد ، دریافت پایان نامه و خرید پسورد دانشگاهی خرید کتابهای آمازون، خرید اکانت iThenticate

‫2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا