خرید استاندارد ایزو ISO 9001 for Small Enterprises What to do

خرید استاندارد ایزو ISO 9001 for Small Enterprises What to do

برای دانلود استاندارد ایزو ISO 9001 for Small Enterprises What to do خرید ISO 9001:2015 for Small Enterprises – What to do? بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2015 می باشد.

کلیه استانداردهای ISO  سازمان بين‌المللي استاندارد ISO موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

Cover page: ISO 9001:2015 for Small Enterprises - What to do?

 

لینک: https://www.iso.org/publication/PUB100406.html

https://www.techstreet.com/standards/iso-9001-2015-for-small-enterprises-what-to-do?product_id=1938305

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد ایزو ISO 9001 for Small Enterprises What to do

برای اطمینان از کیفیت استاندارد ایزو ISO 9001 for Small Enterprises What to do، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

Published: 01/01/2015
Number of Pages: 188
File Size: 1 file , 4.6 MB

درباره استاندارد ایزو ISO 9001 for Small Enterprises What to do خرید ISO 9001:2015 for Small Enterprises – What to do

The Industry Foundation Classes, IFC, are an open international standard for Building Information Model (BIM) data that are exchanged and shared among software applications used by the various participants in the construction or facility management industry sector. The standard includes definitions that cover data required for buildings over their life cycle. This release, and upcoming releases, extend the scope to include data definitions for infrastructure assets over their life cycle as well.

The Industry Foundation Classes specify a data schema and an exchange file format structure. The data schema is defined in

– EXPRESS data specification language, defined in ISO 10303-11,

– XML Schema definition language (XSD), defined in XML Schema W3C Recommendation,

whereas the EXPRESS schema definition is the source and the XML schema definition is generated from the EXPRESS schema according to the mapping rules defined in ISO 10303-28. The exchange file formats for exchanging and sharing data according to the conceptual schema are

– Clear text encoding of the exchange structure, defined in ISO 10303-21,

– Extensible Markup Language (XML), defined in XML W3C Recommendation.

Alternative exchange file formats may be used if they conform to the data schemas.

ISO 16739-1:2017 of IFC consists of the data schemas, represented as an EXPRESS schema and an XML schema, and reference data, represented as definitions of property and quantity names, and formal and informative descriptions.

A subset of the data schema and referenced data is referred to as a Model View Definition (MVD). A particular MVD is defined to support one or many recognized workflows in the construction and facility management industry sector. Each workflow identifies data exchange requirements for software applications. Conforming software applications need to identity the model view definition they conform to.

دانلود استاندارد ISO 9001: 2015 برای شرکت های کوچک – چه کاری انجام دهیم؟

کلاس های بنیاد صنعت ، IFC ، یک استاندارد بین المللی آزاد برای داده های مدل اطلاعات ساختمان (BIM) است که در بین برنامه های کاربردی نرم افزاری که توسط شرکت کنندگان مختلف در بخش صنعت ساخت و ساز یا تاسیسات مدیریت استفاده می شود ، تبادل و به اشتراک گذاشته می شود. این استاندارد شامل تعاریفی است که داده های مورد نیاز ساختمان ها را در چرخه زندگی خود پوشش می دهد. این نسخه ، و نسخه های آینده ، دامنه شامل تعریف داده ها برای دارایی های زیرساختی را در طول چرخه زندگی خود نیز فراهم می کند.

کلاس های بنیاد صنعت یک طرح داده و ساختار فرمت فایل تبادل را مشخص می کنند. شمای داده ها در تعریف شده است

– زبان مشخصات داده EXPRESS ، تعریف شده در ISO 10303-11 ،

– XML ​​تعریف شمای XML (XSD) ، تعریف شده در توصیه XML Schema W3C ،

در حالی که تعریف طرحواره EXPRESS منبع است و تعریف طرحواره XML از طرح EXPRESS مطابق با قوانین نقشه برداری تعریف شده در ISO 10303-28 تولید می شود. فرمت های فایل تبادل برای تبادل و به اشتراک گذاری داده ها با توجه به طرح مفهومی هستند

– رمزگذاری متن پاک ساختار ارز ، تعریف شده در ISO 10303-21 ،

– زبان نشانه گذاری گسترده (XML) ، تعریف شده در توصیه XML W3C.

در صورت مطابقت با طرح های داده ، ممکن است از فرمت های فایل تبادل جایگزین استفاده شود.

ISO 16739-1: 2017 IFC شامل طرح های داده است که به عنوان یک طرح EXPRESS و یک طرح XML و داده های مرجع ، به عنوان تعاریف از اسامی خاصیت و کمیت و توضیحات رسمی و آموزنده ارائه شده است.

زیر مجموعه ای از شمای داده ها و داده های ارجاع شده به عنوان Model View Definition (MVD) گفته می شود. MVD خاص برای پشتیبانی از یک یا بسیاری از گردش کار شناخته شده در بخش صنعت ساخت و ساز و مدیریت تأسیسات تعریف شده است. هر گردش کار الزامات تبادل داده برای برنامه های نرم افزاری را مشخص می کند. برنامه های نرم افزاری سازگار باید تعریف مدل را مطابق با آنها شناسایی کنند.

خرید استاندارد ISO 16739:2013

نسخه قدیمی استاندارد ایزو 16739 هم با هزینه 12 هزار ت موجود است.

About This Document
ISO 16739:2013 specifies a conceptual data schema and an exchange file format for Building Information Model (BIM) data. The conceptual schema is defined in EXPRESS data specification language. The standard exchange file format for exchanging and sharing data according to the conceptual schema is using the Clear text encoding of the exchange structure. Alternative exchange file formats can be used if they conform to the conceptual schema.

ISO 16739:2013 represents an open international standard for BIM data that is exchanged and shared among software applications used by the various participants in a building construction or facility management project.

ISO 16739:2013 consists of the data schema, represented as an EXPRESS schema specification, and reference data, represented as definitions of property and quantity names and descriptions.

A subset of the data schema and referenced data is referred to as a model view definition. A particular model view definition is defined to support one or many recognized workflows in the building construction and facility management industry sector. Each workflow identifies data exchange requirements for software applications. Conforming software applications need to identity the model view definition they conform to.

The following are within the scope of ISO 16739:2013:

BIM exchange format definitions that are required during the life cycle phases of buildings:
demonstrating the need;
conception of need;
outline feasibility;
substantive feasibility study and outline financial authority;
outline conceptual design;
full conceptual design;
coordinated design;
procurement and full financial authority;
production information;
construction;
operation and maintenance;
BIM exchange format definitions that are required by the various disciplines involved within the life cycle phases:
architecture;
building service;
structural engineering;
procurement;
construction planning;
facility management;
project management;
client requirement management;
building authority for permits and approval;
BIM exchange format definitions including:
project structure;
physical components;
spatial components;
analysis items;
processes;
resources;
controls;
actors;
context definition.
The following are outside the scope of ISO 16739:2013:

exchange format definitions outside of the domain of construction and facility maintenance;
project structure and component breakdown structures outside of building engineering;
behavioral aspects of components and other information items.

دکمه بازگشت به بالا