خرید استاندارد ASHRAE 90.1

خرید استاندارد ASHRAE 90.1

برای دانلود استاندارد ASHRAE 90.1 خرید ASHRAE 90.1 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2017 می باشد.

کلیه استانداردهای ASHRAE استانداردهاي سرمايش و گرمايش دما در ساختمان موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد American Society of Heating Refrigerating & Air-conditioning Engineers مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید استاندارد ASHRAE 90.1 دانلود استاندارد ASHRAE 90.1 خرید ASHRAE 90.1
خرید استاندارد ASHRAE 90.1 دانلود استاندارد ASHRAE 90.1 خرید ASHRAE 90.1

لینک:

https://www.techstreet.com/standards/ashrae-90-1-2016-i-p?product_id=1931793

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد ASHRAE 90.1

برای اطمینان از کیفیت استاندارد ASHRAE 90.1، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

ASHRAE 90.1-2016 (I-P)
Standard 90.1-2016 (I-P Edition) — Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings (ANSI Approved; IES Co-sponsored)
STANDARD by ASHRAE, 2016

درباره استاندارد ASHRAE 90.1

New! Get more out of ASHRAE Standard 90.1 with a new online portal.

Once purchased, users can personalize their experience to access up-to-date Standard 90.1 resources in one consolidated location. Features of the portal include:A multi-publication online tool that enables users to view each publication side by side or separately, as well as copy, paste, print or annotate content as needed.
The ability to view official ASHRAE Interpretations in the context where they matter.
Access to Standard 90.1 User’s Manual, which provides detailed instruction for design of commercial and high-rise residential buildings to ensure standard compliance. The user’s manual also includes measurements and calculations in both I-P and SI units, sample calculations, application examples, forms to demonstrate compliance, and references to related resources and websites.
A redlined version of Standard 90.1 showing what changes were made from the previous edition.

View Purchasing Options for ASHRAE Online Portal

Standard 90.1 has been a benchmark for commercial building energy codes in the United States and a key basis for codes and standards around the world for more than 35 years. This standard provides the minimum requirements for energy-efficient design of most buildings, except low-rise residential buildings. It offers, in detail, the minimum energy efficiency requirements for design and construction of new buildings and their systems, new portions of buildings and their systems, and new systems and equipment in existing buildings, as well as criteria for determining compliance with these requirements. It is an indispensable reference for engineers and other professionals involved in design of buildings and building systems.

This 2016 edition comprises numerous energy-saving measures and incorporates changes from more than 125 addenda. It also includes the following:

Format changes to improve usability and readability:

One-column format for easier reading
Exceptions separated, indented, and set apart with a smaller font size
Italicized defined terms
Changes to table formats to provide contrast between rows
Structural changes:

A new Reference Standard Reproduction Annex 1 is provided at the end of the document. Section 5.1.4 now cites ASHRAE Standard 169 as the source for climatic data, and Annex 1 contains extracts of tables and figures from that standard for the reader’s convenience.
Two new climate zones (0A/B) have been added to all prescriptive requirements tables.
Significant technical content changes:

Building Envelope

Envelope verification in support of reduced air infiltration and increased requirements for air leakage of overhead coiling doors.
Increased stringency requirements for metal building roofs and walls, fenestration, and opaque doors.
Improved clarity on defining exterior walls, building orientation, fault assumptions for the effective R-value of air spaces, and calculation procedures for insulating metal building walls.
Lighting

Modified requirements for exterior and interior lighting power densities to reflect new lighting levels in the IES Lighting Handbook.
Modified requirements for lighting control to add additional controls in some space types and options to others to allow easier application of advanced controls.
Mechanical

Large, electrically driven chilled-water plants are now required to be monitored for electric energy use and efficiency.
Dedicated outdoor air systems now include both efficiency and rating requirements for compliance.
Requirements are introduced for designs to include both use category and efficiency class.
Requirement that air-cooled DX cooling units with economizers have a monitoring system to determine that the air economizer is working properly.
Energy Cost Budget (ECB) and Modeling

Appendix G now can be used as a path for compliance with the standard.
Changes to elevator, motor, and refrigeration baselines; changes to the baseline for existing building projects; and changes to specific opaque assemblies for the baseline envelope model. Modeling rule changes were made to heat pump auxiliary heat, economizer shutoff, lighting controls, humidification systems, cooling towers, and the simulation of preheat coils.

 

دانلود استاندارد ASHRAE 90.1

جدید! از ASHRAE Standard 90.1 با پورتال آنلاین جدید بیشتر کسب کنید.

پس از خرید ، کاربران می توانند تجربه خود را شخصی سازی کنند تا به منابع استاندارد 90.1 به روز شده در یک مکان تلفیقی دسترسی پیدا کنند. از ویژگی های این پورتال می توان به موارد زیر اشاره کرد:
یک ابزار آنلاین چند نشریه که کاربران را قادر می سازد هر یک از نشریات را در کنار یا جداگانه مشاهده کنند ، همچنین کپی ، چسباندن ، چاپ یا حاشیه نویسی مطالب را در صورت نیاز.
امکان مشاهده تفسیرهای رسمی ASHRAE در شرایطی که اهمیت دارند.
دسترسی به کتابچه راهنمای کاربر استاندارد 90.1 ، که دستورالعمل مفصلی را برای طراحی ساختمانهای مسکونی تجاری و مرتفع ارائه می دهد تا از رعایت استاندارد اطمینان حاصل شود. دفترچه راهنمای کاربر همچنین شامل اندازه گیری ها و محاسبات در هر دو واحد I-P و SI ، محاسبات نمونه ، نمونه برنامه ها ، فرم هایی برای نشان دادن انطباق و ارجاع به منابع و وب سایت های مرتبط است.
نسخه کاهش یافته استاندارد 90.1 که نشان می دهد چه تغییراتی در نسخه قبلی ایجاد شده است.

گزینه های خرید پورتال آنلاین ASHRAE را مشاهده کنید

استاندارد 90.1 برای بیش از 35 سال یک معیار برای کدهای انرژی در ساختمان های تجاری در ایالات متحده و یک پایه اساسی برای کدها و استانداردهای مختلف در سراسر جهان بوده است. این استاندارد حداقل الزامات لازم را برای طراحی با صرفه اقتصادی در اکثر ساختمانها به جز ساختمانهای مسکونی کم ارتفاع فراهم می کند. این تفصیل حداقل شرایط لازم برای بهره وری انرژی را برای طراحی و ساخت ساختمانهای جدید و سیستمهای آنها ، قسمتهای جدید ساختمانها و سیستمهای آنها و سیستمها و تجهیزات جدید در ساختمانهای موجود و همچنین معیارهای تعیین انطباق با این الزامات ارائه می دهد. این یک مرجع ضروری برای مهندسین و سایر متخصصان در طراحی ساختمان و سیستم های ساختمان است.

این نسخه 2016 اقدامات متعدد صرفه جویی در انرژی را شامل می شود و شامل تغییرات بیش از 125 افزودنی است. همچنین موارد زیر را شامل می شود:

تغییر قالب برای بهبود قابلیت استفاده و خوانایی:

فرمت تک ستونی برای خواندن آسان تر
استثنائات از هم جدا ، مسطح و با اندازه قلم کوچکتر جدا شده اند
اصطلاحات تعریف شده
تغییر در قالب جدول برای ایجاد تضاد بین ردیف ها
تغییرات ساختاری:

ضمیمه 1 تولید مجدد استاندارد مرجع جدید در پایان سند ارائه شده است. در بخش 5.1.4 اکنون ASHRAE استاندارد 169 به عنوان منبع داده های آب و هوایی ذکر شده است و ضمیمه 1 شامل عصاره جداول و ارقام از آن استاندارد برای راحتی خواننده است.
دو منطقه آب و هوایی جدید (0A / B) به کلیه جداول مورد نیاز نسخه ای اضافه شده است.
تغییرات قابل توجه در محتوای فنی:

پاکت ساختمان

تأیید پاکت در حمایت از کاهش نفوذ هوا و افزایش الزامات لازم برای نشت هوا درهای کابلهای سقفی.
افزایش نیازهای شدید سقف ها و دیوارهای فلزی ، فنسنگ و درب های مات.
بهبود وضوح در تعیین دیوارهای بیرونی ، جهت گیری ساختمان ، فرضیات گسل برای مقدار R- موثر فضاهای هوا و روش های محاسبه برای عایق کاری دیوارهای فلزی.
روشنایی

الزامات اصلاح شده برای تراکم قدرت روشنایی بیرونی و داخلی برای انعکاس سطح جدید روشنایی در کتابچه راهنمای روشنایی IES.
الزامات اصلاح شده برای کنترل روشنایی برای اضافه کردن کنترل های اضافی در برخی از انواع مکان ها و گزینه های دیگر برای استفاده آسان تر از کنترل های پیشرفته.
مکانیکی

در حال حاضر نیروگاههای بزرگ با آب خنک شونده برقی برای استفاده از انرژی الکتریکی و کارآیی لازم است.
سیستم های هوای اختصاصی در حال حاضر هم نیاز به راندمان و هم امتیاز مورد نیاز برای رعایت را شامل می شود.
الزاماتي براي طرح ارائه شده است كه شامل دسته استفاده و هم کلاس كارآيي باشد.
الزام اینكه واحدهای خنك كننده هوا با خنك كننده DX با اقتصاددانان از سیستم نظارتی برخوردار باشند تا مشخص شود كه دستگاه سازنده هوا به درستی كار می كند.
بودجه هزینه انرژی (ECB) و مدل سازی

ضمیمه G اکنون می تواند به عنوان راهی برای رعایت استاندارد استفاده شود.
تغییر در پایه های آسانسور ، موتور و تبرید. تغییر در مبنای اولیه برای پروژه های ساختمانی موجود؛ و تغییر در مجامع مات خاص برای مدل پاکت پایه. تغییرات مدل سازی در گرمای کمکی پمپ حرارتی ، خاموش شدن اکونایزر ، کنترل روشنایی ، سیستم های رطوبت ، برج های خنک کننده و شبیه سازی کویل های پیش گرم ایجاد شده است.

دکمه بازگشت به بالا