خرید استاندارد NFPA 10 سال 2018 دانلود Standard for Portable Fire Extinguishers

دانلود هندبوک NFPA 10

برای خرید استاندارد Standard for Portable Fire Extinguishers استاندارد کپسول آتش نشانی قابل حمل، سال 2019 با عنوان Standard for Portable Fire Extinguishers به زبان انگلیسی ، بر روی خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از پرداخت هزینه، لینک دانلود PDF استاندارد ارسال می شود.

خرید هندبوکهای NFPA

کلیه هندبوکهای سیستم اعلام حریق (حفاظت از آتش) آمریکا ||| National Fire Protection Association موجود است. برای سفارش هندبوکهای NFPA که در سایت اعلام نشده، کافیست شماره هندبوک NFPA درخواستی خود را از طریق یکی از راههای ارتباطی برای ما ارسال کنبد تا PDF هندبوک پس از واریز هزینه اعلامی، ارسال شود.

خرید استاندارد NFPA 10

NFPA (FIRE) 10
Portable Fire Extinguishers, 2018 Edition
STANDARD by National Fire Protection Association, 08/21/2017

لینک دانلود استاندارد NFPA 10 :

https://www.techstreet.com/standards/nfpa-fire-10?product_id=1994199

Download Full NFPA 10

Select, use, and maintain portable fire extinguishers that are appropriate to the hazard. Apply the 2018 edition of NFPA 10: Standard for Portable Fire Extinguishers.

Portable fire extinguishers are a critical first line of defense against small fires. For the best protection, be sure to select, use, and maintain extinguishers using the latest requirements as presented in the most up-to-date edition of NFPA 10: Standard for Portable Fire Extinguishers.

The 2018 edition includes clarified provisions for:Electronic monitoring
Obsolete extinguishers
Extinguishers installed in areas containing oxidizers
Extinguisher signs
Extinguisher mounting equipment and cabinets
Other recent changes expand the Standard’s scope:

A new requirement addresses maintenance of hose stations that are used in lieu of extinguishers. The fire classification marking system is expanded to include markings for extinguishers rated for Class AC and Class AK, while removing information on obsolete equipment.

Guard against small fires with new NFPA 10, your all-in-one resource for portable fire extinguisher.

Whether you’re a servicer, facility manager or owner, or technician, you can depend on this important Standard for current, comprehensive rules for the distribution, placement, maintenance, operation, and inspection of equipment — as well as testing and recharging.

استاندارد NFPA 10 استاندارد کپسول آتش نشانی قابل حمل

انتخاب ، استفاده و نگهداری از کپسول های آتش نشانی قابل حمل مناسب با خطر. نسخه 2018 NFPA 10: استاندارد برای آتش نشانی های قابل حمل را اعمال کنید.

کپسول های آتش نشانی قابل حمل اولین خط دفاعی مهم در برابر آتش سوزی های کوچک هستند. برای بهترین محافظت ، مطمئن شوید که خاموش کننده ها را با استفاده از آخرین الزامات که در جدیدترین نسخه NFPA 10: استاندارد برای کپسول های آتش نشانی قابل حمل ارائه شده است ، انتخاب ، استفاده و نگهداری کنید.

نسخه 2018 شامل مفاد روشن برای موارد زیر است:
نظارت الکترونیکی
خاموش کننده های منسوخ شده
کپسول های آتش نشانی در مناطق حاوی اکسید کننده نصب شده اند
علائم خاموش کننده
تجهیزات و کابینت های نصب خاموش کننده
سایر تغییرات اخیر دامنه استاندارد را گسترش می دهد:

یک الزام جدید به تعمیر و نگهداری ایستگاه های شیلنگ که به جای خاموش کننده ها استفاده می شود ، می پردازد. سیستم علامت گذاری طبقه بندی آتش گسترش یافته و شامل علامت گذاری برای خاموش کننده ها برای کلاس AC و کلاس AK می شود ، در حالی که اطلاعات تجهیزات منسوخ را حذف می کند.

با NFPA 10 جدید ، منبع همه جانبه شما برای خاموش کننده های قابل حمل ، از آتش سوزی های کوچک محافظت کنید.

صرف نظر از اینکه شما سرویس دهنده ، مدیر تاسیسات یا مالک یا تکنسین هستید ، می توانید به این استاندارد مهم برای قوانین جاری و جامع توزیع ، قرار دادن ، نگهداری ، بهره برداری و بازرسی تجهیزات – و همچنین آزمایش و شارژ مجدد وابسته باشید.

 

دکمه بازگشت به بالا