خرید مجموعه استانداردهای ANSI B11

خرید کل استاندارد های ANSI B11

برای خرید استاندارد مجموعه کامل استاندارد B11 بر روی کلید خرید در پایان صفحه کلیک کنید. این استاندارد با عنوان The Association for Manufacturing Technology [AMT]در ارشیو گیگاپیپر موجود است.

استاندارد ANSI B11 شامل :
B11 B11.TR1-2016▹
Ergonomic Guidelines for the Design, Installation And Use of Machine Tools
B11 B11.TR4:2004▹
Selection of Programmable Electronic Systems (PES/PLC) for Machine Tools
B11 B11.TR7:2007▹
Designing for Safety and Lean Manufacturing – A guide on integrating safety and lean manufacturing principles in the use of machinery
B11 B11.TR2-1997▹
Mist Control Considerations for the Design, Installation and Use of Machine Tools Using Metalworking Fluids
B11 B11.19-2010▹
Performance Criteria for Safeguarding
B11 B11.TR3:2000 (R2015)▹
Risk Assessment and Risk Reduction – A Guideline to Estimate, Evaluate, and Reduce Risks Associated with Machine Tools
B11 B11.TR5:2006 (R2017)▹
Sound Level Measurement Guidelines
B11 B11.0-2015▹
Safety of Machinery
B11 B11.2-2013▹
Safety Requirements for Hydraulic and Pneumatic Power Presses
B11 B11.1-2009▹
Safety Requirements for Mechanical Power Presses
B11 B11.3-2012▹
Safety Requirements for Power Press Breaks
B11 B11.20-2017▹
Safety Requirements for Integrated Manufacturing Systems
B11 B11.26-2018▹
Functional Safety for Equipment: General Principles for the Design of Safety Control Systems Using ISO 13849-1
B11 B11.25-2015▹
Safety Requirements for Large Machines
B11 B11.16-2014▹
Safety Requirements for Powder/Metal Compacting Presses (MPIF #47)
B11 B11.6-2001 (R2012)▹
Safety Requirements for Manual Turning Machines with or without Automatic Control
B11 B11.9-2010 (R2015)▹
Safety Requirements for Grinding Machines
B11 B11.8-2001 (R2012)▹
Safety Requirements for Manual Milling, Drilling and Boring Machines with or without Automatic Control
B11 B11.10-2003 (R2015)▹
Safety Requirements for Metal Sawing Machines
B11 B11.4-2003 (R2008)▹
Safety Requirements for Shears
B11 B11.18-2006 (R2012)▹
Safety Requirements for Machines Processing or Slitting Coiled or Non-coiled Metal
B11 B11.22-2002 (R2012)▹
Safety Requirements for Turning Centers and Automatic, Numerically Controlled Turning Machines
B11 B11.23-2002 (R2012)▹
Safety Requirements for Machining Centers and Automatic Numerically Controlled Milling, Drilling and Boring Machines
B11 B11.12-2005 (R2015)▹
Machine Tools – Roll Forming and Roll Bending Machines, Safety Requirements for the Construction, Care, and Use of
B11 B11.15-2001 (R2012)▹
Safety Requirements for Pipe, Tube, and Shape Bending Machines
B11 B11.5-1988 (R2008)▹
Iron Workers- Safety Requirements for Construction, Care, and Use
B11 B11.17-2004 (R2015)▹
Safety Requirements for Horizontal Hydraulic Extrusion Presses
B11 B11.21-2006 (R2012)▹
Safety Requirements for Machine Tools Using a Laser For Processing Materials
B11 B11.13-1992 (R2012)▹
Single- and Multiple-Spindle Automatic Screw/Bar and Chucking Machines- Safety Requirements for Construction, Care and Use
B11 B11.7-1995 (R2010)▹
Cold Headers and Cold Formers- Safety Requirements for Construction, Care, and Use
B11 B11.24-2002 (R2012)▹
Safety Requirements for Transfer Machines
B11 B11.11-2001 (R2012)▹
Safety Requirements for Gear and Spline Cutting Machines

دانلود استاندارد ANSI B11

1 تا 2016
دستورالعمل های ارگونومی برای طراحی، نصب و استفاده از ابزارهای ماشین
B11 B11.TR4: 2004
انتخاب سیستم های قابل برنامه ریزی الکترونیکی (PES / PLC) برای ابزار و ماشین آلات
B11 B11.TR7: 2007
طراحی برای ایمنی و تولید نان – راهنمای یکپارچه سازی ایمنی و اصول تولید ناب در استفاده از ماشین آلات
B11 B11.TR2-1997▹
ملاحظات کنترل غبار برای طراحی، نصب و استفاده از ابزارهای ماشین آلات با استفاده از مایعات فلزی
B11 B11.19-2010
معیارهای عملکرد برای حفاظت
B11 B11.TR3: 2000 (R2015) ▹
ارزیابی ریسک و کاهش خطر – دستورالعملی برای ارزیابی و کاهش خطرات مرتبط با ابزارهای مکانیکی
B11 B11.TR5: 2006 (R2017) ▹
دستورالعمل اندازه گیری سطح صدا
B11 B11.0-2015▹
ایمنی ماشین آلات
B11 B11.2-2013▹
ایمنی مورد نیاز برای فشار هیدرولیک و پنوماتیک
B11 B11.1-2009▹
الزامات ایمنی برای فشار مکانیکی
B11 B11.3-2012▹
الزامات ایمنی برای قطع برق
B11 B11.20-2017▹
الزامات ایمنی برای سیستم های مجتمع تولید
B11 B11.26-2018▹
ایمنی کاربردی برای تجهیزات: اصول کلی طراحی سیستم های ایمنی با استفاده از ISO 13849-1
B11 B11.25-2015▹
الزامات ایمنی برای ماشین آلات بزرگ
B11 B11.16-2014▹
ایمنی مورد نیاز برای پودر / مطبوعات فشرده سازی فلزی (MPIF # 47)
B11 B11.6-2001 (R2012) ▹
الزامات ایمنی برای دستگاه های چرخش دستی با کنترل خودکار یا بدون آن
B11 B11.9-2010 (R2015) ▹
الزامات ایمنی برای ماشین های سنگزنی
B11 B11.8-2001 (R2012) ▹
الزامات ایمنی برای دستگاه های فرزکاری، حفاری و خسته کننده دستی با کنترل اتوماتیک یا بدون آن
B11 B11.10-2003 (R2015) ▹
الزامات ایمنی برای دستگاه های برش فلز
B11 B11.4-2003 (R2008) ▹
ایمنی مورد نیاز برای قیچی
B11 B11.18-2006 (R2012) ▹
الزامات ایمنی برای ماشین آلات پردازش یا برش متال و غیر فلزی
B11 B11.22-2002 (R2012) ▹
الزامات ایمنی برای مراکز تراشکاری و ماشین آلات تراشکاری عددی کنترل اتوماتیک
B11 B11.23-2002 (R2012) ▹
الزامات ایمنی برای مراکز ماشینکاری و دستگاه های فرزکاری، حفاری و خسته کننده اتوماتیک کنترل شده به صورت عادی
B11 B11.12-2005 (R2015) ▹
ماشین آلات – ماشین آلات رول تشکیل و رول خم، ایمنی مورد نیاز برای ساخت، مراقبت و استفاده از
B11 B11.15-2001 (R2012) ▹
الزامات ایمنی برای دستگاه های لوله، لوله و شکل خم
B11 B11.5-1988 (R2008) ▹
کارگران آهن – ایمنی مورد نیاز برای ساخت، مراقبت و استفاده
B11 B11.17-2004 (R2015) ▹
الزامات ایمنی برای پرس اکستروژن هیدرولیک افقی
B11 B11.21-2006 (R2012) ▹
الزامات ایمنی برای ماشین آلات با استفاده از لیزر برای پردازش مواد
B11 B11.13-1992 (R2012) ▹
پیچ و مهره اتوماتیک تک و چند شافتی و ماشین های چاکینگ – ایمنی مورد نیاز برای ساخت و ساز، مراقبت و استفاده
B11 B11.7-1995 (R2010) ▹
هدر های سرد و قالب های سرد – ایمنی مورد نیاز برای ساخت، مراقبت و استفاده
B11 B11.24-2002 (R2012) ▹
الزامات ایمنی برای دستگاه های انتقال
B11 B11.11-2001 (R2012) ▹
الزامات ایمنی برای دستگاه های برش دنده و اسپلین

 

دکمه بازگشت به بالا