خرید پکیج استاندارد AASHTO دانلود PDF سال 2022 انجمن حمل ونقل

خرید پکیج استاندارد AASHTO برای فقط سال 2022

برای دانلود پکیج کامل استانداردهای AASHTO و دریافت PDF کلیه شماره های استاندارد AASHTO برای سال 2022 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینکهای دانلود ایمیل می شود. استاندارد انجمن ادارات حمل ونقل و بزرگراههاي ايالتي امريکا از ابتدای سال 2022 تا پایان سال 2022 بروزرسانی شده است.کلیه فایلها در فرمت PDF ارسال می شود. توجه شود که این پکیج شامل فایلهای 2022 اعلام شده در پایین است.

کلیه شماره استانداردهای AASHTO انجمن ادارات حمل ونقل و بزرگراههاي ايالتي امريکا (American Welding Society) موجود است. در صورتی که نیاز به یک یا چند شماره استاندارد AASHTO  دارید،برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد مورد نظر را برای ما ارسال کنید. هزینه هر فایل AASHTO  وابسته به تعداد فایل درخواستی اعلام می شود.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

معرفی استاندارد AASHTO

دانلود استاندارد AASHTO - دانلود استاندارد AASHTO خرید استاندارد AASHTO درخواست استانداردهای آشتو فروش پکیج کامل استاندارد اشتو دریافت استانداردهای American Highway Transportation
استاندارد AASHTO
دانلود استاندارد AASHTO
خرید استاندارد AASHTO
درخواست استانداردهای آشتو

AMERICAN WELDING SOCIETY

 AASHTO is a leading source of technical information on design, construction and maintenance of highways and other transportation facilities, including aviation, highways, public transit, rail, and water.

 

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$ Per file

لیست پکیج استانداردهای AASHTO

با کلیک بر روی خرید، در انتهای این صفحه مجموعه کامل استانداردهای American Association of State and Highway Transportation Officials، مطابق تاریخ 2022 برایتان ایمیل می شود.

استانداردهای AASHTO  سال 2022 پکیج

AASHTO AASHTO CA03-5 Commuting in America 2021_ The National Report on Commuting Patterns and Trends—Brief 21.3. The Evolution of Households.pdf
AASHTO BSG-2 Bridge Security Guidelines, Second Edition May 2022.pdf
AASHTO CA04-5 Commuting in America 2021_ The National Report on Commuting Patterns and Trends.pdf
AASHTO M6-13(2022) Standard Specification for Fine Aggregate for Hydraulic Cement Concrete.pdf
AASHTO M31M Deformed and Plain Carbon and Low-Alloy Steel Bars for Concrete Reinforcement.pdf
AASHTO M33-22 Standard Specification for Preformed Expansion Joint Filler for Concrete (Bituminous Type).pdf
AASHTO M43-05(2022) Standard Specification for Sizes of Aggregate for Road and Bridge Construction.pdf
AASHTO M54-22 Standard Specification for Welded Deformed Steel Bar Mats for Concrete Reinforcement.pdf
AASHTO M85-22 Standard Specification for Portland Cement.pdf
AASHTO M86-22 Standard Specification for Nonreinforced Concrete Sewer, Storm Drain, and Culvert Pipe.pdf
AASHTO M199-22 Standard Specification for Precast Reinforced Concrete Manhole Sections.pdf
AASHTO M206-22 Standard Specification for Reinforced Concrete Arch Culvert, Storm Drain, and Sewer Pipe.pdf
AASHTO M207M Standard Specification for Reinforced Concrete Elliptical Culvert, Storm Drain, and Sewer Pipe.pdf
AASHTO M208-18(2022) Standard Specification for Cationic Emulsified Asphalt.pdf
AASHTO M247-13-2022- Standard Specification for Glass Beads Used in Pavement Markings.pdf
AASHTO M269-96(2022) Standard Specification for Turnbuckles and Shackles.pdf
AASHTO M279-14(2022) Standard Specification for Metallic-Coated, Steel Woven Wire Fence Fabric.pdf
AASHTO M281-96(2022) Standard Specification for Steel Fence Posts and Assemblies, Hot-Wrought.pdf
AASHTO M302-22 Standard Specification for Slag Cement for Use in Concrete and Mortars.pdf
AASHTO M314-90(2022) Standard Specification for Steel Anchor Bolts.pdf
AASHTO M316-18(2022) Standard Specification for Polymer-Modified Cationic Emulsified Asphalt.pdf
AASHTO M326-18(2022) Standard Specification for Polyethylene (PE) Liner Pipe, 300-to 1600-mm Diameter, Based on Controlled Outside Diameter.pdf
AASHTO M327-22 Standard Specification for Processing Additions for Use in the Manufacture of Hydraulic Cements.pdf
AASHTO M328-14(2022) Standard Specification for Inertial Profiler.pdf
AASHTO M329M M329-11(2022) Standard Specification for Stainless Clad Deformed and Plain Round Steel Bars for Concrete Reinforcement.pdf
AASHTO M339M M339-22 Standard Specification for Thermometers Used in the Testing of Construction Materials.pdf
AASHTO M340-22 Standard Specification for Materials for Emulsified Asphalt Chip Seals.pdf
AASHTO M341-22 Standard Specification for Materials for Microsurfacing.pdf
AASHTO M342-22 Standard Specification for Materials for Slurry Seal.pdf
AASHTO M343-22 Standard Specification for Materials for Emulsified Asphalt Fog Seal.pdf
AASHTO M344-22 Standard Specification for Materials for Sand Seals.pdf
AASHTO M345-22 Standard Specification for Materials for Emulsified Asphalt Scrub Seal.pdf
AASHTO M346-22 Standard Specification for Materials for Ultrathin Bonded Wearing Course.pdf
AASHTO M347-22 Standard Specification for Materials for Full-Depth Reclamation Mixtures with Emulsified Asphalt.pdf
AASHTO M348-22 Standard Specification for Waterborne White and Yellow Traffic Paints.pdf
AASHTO M349-22 Standard Specification for Materials for Asphalt Tack Coat.pdf
AASHTO M350-22 Standard Specification for Reclaimed Asphalt Shingles for Use in Asphalt Mixtures.pdf
AASHTO MP31-22 Standard Specification for Materials for Cold Recycled Mixtures with Emulsified Asphalt.pdf
AASHTO MP35-22 Standard Specification for Thin Overlay Treatments Using a Binder Resin System and Aggregate for Concrete Surfaces.pdf
AASHTO MP37-18(2022) Provisional Specification for Performance-Graded Asphalt Binder for Surface Treatments.pdf
AASHTO MP38-22 Standard Specification for Mix Design of Cold Recycled Mixture with Foamed Asphalt.pdf
AASHTO MP39-22 Standard Specification for File Format of Intelligent Construction Data.pdf
AASHTO MP41-22 Standard Specification for High Friction Surface Treatment for Asphalt and Concrete Pavements Using Calcined Bauxite.pdf
AASHTO MP43-20 Standard Specification Steel-Reinforced Polyethylene (SRPE) Corrugated Pipe.pdf
AASHTO MP46 Standard Specification for Balanced Mix Design.pdf
AASHTO MP47 Standard Specification for File Format of Two-Dimensional and Three-Dimensional (2D_3D) Pavement Image Data.pdf
AASHTO PP89-19(2022) Standard Practice for Grinding the Ends of Cylindrical Concrete Specimens.pdf
AASHTO PP92-19(2022) Standard Practice for Preparation of Test Specimens Using the Plastic Mold Compaction Device.pdf
AASHTO PP94-22 Standard Specification for Determination of Optimum Asphalt Content of Cold Recycled Mixture with Foamed Asphalt.pdf
AASHTO PP95-22 Standard Specification for Preparation of Indirect Tension Performance Test Specimens.pdf
AASHTO PP96-18(2022) Proposed Standard Practice for Developing Dynamic Modulus Master Curves for Asphalt Mixtures Using the Indirect Tension Testing Method.pdf
AASHTO PP102 Standard Practice for Digital Interchange of Geotechnical Data.pdf
AASHTO PP103-21(2022) Standard Practice for Sample Preparation and Polishing of Unbound Aggregates for Dynamic Friction Testing.pdf
AASHTO PP104-21( Standard Practice for Sample Preparation and Polishing of Asphalt Mixture Specimens for Dynamic Friction Testing.pdf
AASHTO PP105-20(2022) Standard Practice for Balanced Design of Asphalt Mixtures.pdf
AASHTO PP114-22 Standard Practice for Data Lot Names for Use with Intelligent Construction Technologies.pdf
AASHTO R10-22 Standard Practice for Definition of Terms Related to Quality and Statistics as Used in Highway Construction.pdf
AASHTO R100-22 Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field.pdf
AASHTO R101-22 Standard Practice for Developing Performance Engineered Concrete Pavement Mixtures.pdf
AASHTO R102-22 Standard Practice for Emulsified Asphalt Chip Seal Design.pdf
AASHTO R103-22 Standard Practice for Microsurfacing Design.pdf
AASHTO R104-22 Standard Practice for Slurry Seal Design.pdf
2021 AASHTO Salary Survey.pdf
AASHTO R9-05(2022) Standard Practice for Acceptance Sampling Plans for Highway Construction.pdf
AASHTO R13-22 Standard Practice for Conducting Geotechnical Subsurface Investigations.pdf
AASHTO R15-18 Standard Practice for Evaluation of Asphalt Additives and Modifiers.pdf
AASHTO R23-99(2022) Standard Practice for Chemical, Biological, and Physical Analysis of Water.pdf
AASHTO R24-99(2022) Standard Practice for Collection and Preservation of Water Samples.pdf
AASHTO R25-22 Standard Practice for Technician Training and Certification Programs.pdf
AASHTO R26-01(2022) Standard Practice for Certifying Suppliers of Performance-Graded Asphalt Binders.pdf
AASHTO R28-22 Standard Practice for Accelerated Aging of Asphalt Binder Using a Pressurized Aging Vessel (PAV).pdf
AASHTO R30-22 Standard Practice for Mixture Conditioning of Asphalt Mixtures).pdf
AASHTO R34-03(2022) Standard Practice for Evaluating Deicing Chemicals.pdf
AASHTO R35-22 Standard Practice for Superpave Volumetric Design for Asphalt Mixtures.pdf
AASHTO R37-04(2022) Standard Practice for Application of Ground Penetrating Radar (GPR) to Highways.pdf
AASHTO R38-10(2022) Standard Practice for Quality Assurance of Standard Manufactured Materials.pdf
AASHTO R40-10(2022) Standard Practice for Measuring Pavement Profile Using a Rod and Level.pdf
AASHTO R46-22 Standard Practice for Designing Stone Matrix Asphalt (SMA).pdf
AASHTO R47-22 Standard Practice for Reducing Samples of Asphalt Mixtures to Testing Size.pdf
AASHTO R50-09(2022) Standard Practice for Geosynthetic Reinforcement of the Aggregate Base Course of Flexible Pavement Structures.pdf
AASHTO R51-22 Standard Practice for Compost for Erosion_Sediment Control (Filter Berms and Filter Socks).pdf
AASHTO R52-22 Standard Practice for Compost for Erosion_Sediment Control (Compost Blankets).pdf
AASHTO R54-14(2022) Standard Practice for Accepting Pavement Ride Quality When Measured Using Inertial Profiling Systems.pdf
AASHTO R56-14(2022) Standard Practice for Certification of Inertial Profiling Systems.pdf
AASHTO R57-14(2022) Standard Practice for Operating Inertial Profiling Systems.pdf
AASHTO R58-22 Standard Practice for Dry Preparation of Disturbed Soil and Soil-Aggregate Samples for Test.pdf
AASHTO R59-22 Standard Practice for Recovery of Asphalt Binder from Solution by Abson Method.pdf
AASHTO R64-22 Standard Practice for Sampling and Fabrication of 50-mm (2-in.) Cube Specimens Using Grout (Non-Shrink) or Mortar.pdf
AASHTO R65-14(2022) Standard Practice for Evaluating the Engineering and Environmental Suitability of Recycled Materials.pdf
AASHTO R68-22 Standard Practice for Preparation of Asphalt Mixtures by Means of the Marshall Apparatus.pdf
AASHTO R70M R70-22 Standard Practice for Use of Apparatus for the Determination.pdf
AASHTO R71-22 Standard Practice for Sampling and Amount of Testing of Hydraulic Cement.pdf
AASHTO R72-22 Standard Practice for Match Curing of Concrete Test Specimens.pdf
AASHTO R78-22 Standard Practice for Recovering Residue from Emulsified Asphalt Using LowTemperature Evaporative Techniques.pdf
AASHTO R79-22 Standard Practice for Vacuum Drying Compacted Asphalt Specimens.pdf
AASHTO R83-22 Standard Practice for Preparation of Cylindrical Performance Test Specimens Using the SuperpaveGyratory Compactor (SGC).pdf
AASHTO R85-18(2022) Standard Practice for Quantifying Cracks in Asphalt Pavement Surfaces from Collected.pdf
AASHTO R86-18(2022) Standard Practice for Collecting Images of Pavement Surfaces for Distress Detection.pdf
AASHTO R87-18(2022) Standard Practice for Determining Pavement Deformation Parameters.pdf
AASHTO R88-18(2022) Standard Practice for Collecting the Transverse Pavement Profile.pdf
AASHTO R89-18(2022) Standard Practice for Accreditation Bodies Operating in the Fields of Construction Materials Testing and Inspection.pdf
AASHTO R90-18(2022) Standard Practice for Sampling Aggregate Products.pdf
AASHTO R91-18(2022) Standard Practice for Determining Aggregate Source Shape Values from Digital Image Analysis Shape Properties.pdf
AASHTO R92-18(2022) Standard Practice for Evaluating the Elastic Behavior of Asphalt Binders.pdf
AASHTO R95-22 Standard Practice for Accelerated Aging of Hot-Poured Asphalt Crack.pdf
AASHTO R105-22 Standard Practice for Emulsified Asphalt Fog Seal Design.pdf
AASHTO R106-22 Standard Practice for Sand Seal Design.pdf
AASHTO R107-22 Standard Practice for Emulsified Asphalt Scrub Seal Design.pdf
AASHTO R108-22 Standard Practice for Ultrathin Bonded Wearing Course Design.pdf
AASHTO R109-22 Standard Practice for Emulsified Asphalt Content of Full-Depth Reclamation Mixture Design.pdf
AASHTO R110-22 Standard Practice for Continuous Thermal Profile of Asphalt Mixture Construction.pdf
AASHTO R111-22 Standard Practice for Intelligent Compaction for Embankment and Asphalt Pavement Applications.pdf
AASHTO R112-22 Standard Practice for Asphalt Tack Coat Design.pdf
AASHTO R113-22 Standard Practice for Materials Selection and Mixture Design of Permeable Friction Courses (PFCs).pdf
AASHTO R114-22 Standard Practice for Design Considerations When Using Reclaimed Asphalt Shingles (RAS) in Asphalt Mixtures.pdf
AASHTO SSFP-16 Survey of State Funding for Public Transportation – Final Report 2022, Based on FY 2020 Data.pdf
AASHTO T11-22 Standard Method of Test for Materials Finer Than 75-µm (No. 200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.pdf
AASHTO T100-22 Standard Method of Test for Specific Gravity of Soils.pdf
AASHTO T102-22 Standard Method of Test for Spot Test of Asphaltic Materials.pdf
AASHTO T103-22 Standard Method of Test for Soundness of Aggregates by Freezing and Thawing.pdf
AASHTO T104-22 Standard Method of Test for Soundness of Aggregate by Use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate.pdf
AASHTO T105-22 Standard Method of Test for Chemical Analysis of Hydraulic Cement.pdf
AASHTO T106M Standard Method of Test for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortar.pdf
AASHTO T107M Standard Method of Test for Autoclave Expansion of Hydraulic Cement.pdf
AASHTO T111-22 Standard Method of Test for Mineral Matter or Ash in Asphalt Materials.pdf
AASHTO T112-22 Standard Method of Test for Clay Lumps and Friable Particles in Aggregate.pdf
AASHTO T113-22 Standard Method of Test for Lightweight Pieces in Aggregate.pdf
AASHTO T119M Standard Method of Test for Slump of Hydraulic Cement Concrete.pdf
AASHTO T131-22 Standard Method of Test for Time of Setting of Hydraulic Cement by Vicat Needle.pdf
AASHTO T132-22 Standard Method of Test for Tensile Strength of Hydraulic Cement Mortars.pdf
AASHTO T133-22 Standard Method of Test for Density of Hydraulic Cement.pdf
AASHTO T134-22 Standard Method of Test for Moisture-Density Relations of Soil-Cement Mixtures.pdf
AASHTO T135-22 Standard Method of Test for Wetting-and-Drying Test of Compacted Soil-Cement Mixtures.pdf
AASHTO T136-22 Standard Method of Test for Freezing-and-Thawing Tests of Compacted Soil-Cement Mixtures.pdf
Data Tables for AASHTO Salary Survey.zip
AASHTO T19M Standard Method of Test for Bulk Density (Unit Weight) and Voids in Aggregate.pdf
AASHTO T22M Standard Method of Test for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens.pdf
AASHTO T24M Standard Method of Test for Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed Beams of Concrete.pdf
AASHTO T27-22 Standard Method of Test for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.pdf
AASHTO T137 Standard Method of Test for Air Content of Hydraulic Cement Mortar.pdf
AASHTO T148-22 Standard Method of Test for Measuring Length of Drilled Concrete Cores.pdf
AASHTO T153-22 Standard Method of Test for Fineness of Hydraulic Cement by Air Permeability Apparatus.pdf
AASHTO T154-22 Standard Method of Test for Time of Setting of Hydraulic Cement Paste by Gillmore Needles.pdf
AASHTO T155-22 Standard Method of Test for Water Retention by Liquid Membrane-Forming Curing Compounds for Concrete.pdf
AASHTO T157-22 Standard Method of Test for Air-Entraining Admixtures for Concrete.pdf
AASHTO T158-22 Standard Method of Test for Bleeding of Concrete.pdf
AASHTO T160-22 Standard Method of Test for Length Change of Hardened Hydraulic Cement Mortar and Concrete.pdf
AASHTO T161-22 Standard Method of Test for Resistance of Concrete to Rapid Freezing and Thawing.pdf
AASHTO T162-22 Standard Method of Test for Mechanical Mixing of Hydraulic Cement Pastes and Mortars of Plastic Consistency.pdf
AASHTO T164-22 Standard Method of Test Quantitative Extraction of Asphalt Binder from Asphalt Mixtures.pdf
AASHTO T166-22 Standard Method of Test for Bulk Specific Gravity of Compacted Asphalt Mixtures Using Saturated Surface-Dry Specimens.pdf
AASHTO T167-22 Standard Method of Test for Compressive Strength of Hot Mix Asphalt.pdf
AASHTO T176-22 Standard Method of Test for Plastic Fines in Graded Aggregates and Soils by Use of the Sand Equivalent Test.pdf
AASHTO T178-22 Standard Method of Test for Portland-Cement Content of Hardened Hydraulic-Cement Concrete.pdf
AASHTO T179-22 Standard Method of Test for Effect of Heat and Air on Asphalt Materials (Thin-Film Oven Test).pdf
AASHTO T180-22 Standard Method of Test for Moisture-Density Relations of Soils Using a 4.54-kg (10-lb) Rammer and a 457-mm (18-in.) Drop.pdf
AASHTO T185-22 Standard Method of Test for Early Stiffening of Hydraulic Cement (Mortar Method).pdf
AASHTO T186-22 Standard Method of Test for Early Stiffening of Hydraulic Cement (Paste Method).pdf
AASHTO T190-22 Standard Method of Test for Resistance R-Value and Expansion Pressure of Compacted Soils.pdf
AASHTO T191-14-2022 Standard Method of Test for Density of Soil In-Place by the Sand-Cone Method.pdf
AASHTO T193-22 Standard Method of Test for The California Bearing Ratio.pdf
AASHTO T194-22 Standard Method of Test for Determination of Organic Matter in Soils by Wet Combustion.pdf
AASHTO T195-22 Standard Method of Test for Determining Degree of Particle Coating of Asphalt Mixtures.pdf
AASHTO T196M Standard Method of Test for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Volumetric Method.pdf
AASHTO T197M Standard Method of Test for Time of Setting of Concrete Mixtures by Penetration Resistance.pdf
AASHTO T198-22 Standard Method of Test for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimens.pdf
AASHTO T201-22 Standard Method of Test for Kinematic Viscosity of Asphalts (Bitumens).pdf
AASHTO T202-22 Standard Method of Test for Viscosity of Asphalts by Vacuum Capillary Viscometer.pdf
AASHTO T206-22 Standard Method of Test for Penetration Test and Split-Barrel Sampling of Soils.pdf
AASHTO T207-22 Standard Method of Test for Thin-Walled Tube Sampling of Soils.pdf
AASHTO T209-22 Theoretical Maximum Specific Gravity (Gmm) and Density of Asphalt Mixtures.pdf
AASHTO T210-22 Standard Method of Test for Aggregate Durability Index.pdf
AASHTO T215-22 Standard Method of Test for Permeability of Granular Soils (Constant Head).pdf
AASHTO T216-22 Standard Method of Test for One-Dimensional Consolidation Properties of Soils.pdf
AASHTO T217-14(2022) Standard Method of Test for Determination of Moisture in Soils by Means of a Calcium Carbide Gas Pressure Moisture Tester.pdf
AASHTO T218-86(2022) Standard Method of Test for Sampling Hydrated Lime.pdf
AASHTO T219-22 Standard Method of Test for Testing Lime for Chemical Constituents and Particle Sizes.pdf
AASHTO T220-22 Standard Method of Test for Determination of the Strength of Soil-Lime Mixtures.pdf
AASHTO T226-22 Standard Method of Test for Triaxial Compressive Strength of Undrained Rock Core Specimens without Pore Pressure Measurements.pdf
AASHTO T228-22 Standard Method of Test for Specific Gravity and Density of Semi-Solid Asphalt Materials.pdf
AASHTO T232-90(2022) Standard Method of Test for Determination of Lime Content in Lime-Treated Soils by Titration.pdf
AASHTO T233-22 Standard Method of Test for Density of Soil In-Place by Block, Chunk, or Core Sampling.pdf
AASHTO T236-22 Standard Method of Test for Direct Shear Test of Soils under Consolidated Drained Conditions.pdf
AASHTO T237-22 Standard Method of Test for Testing Epoxy Resin Adhesive.pdf
AASHTO T240-22 Standard Method of Test for Effect of Heat and Air on a Moving Film of Asphalt Binder (Rolling Thin-Film Oven Test).pdf
AASHTO T242-18(2022) Standard Method of Test for Frictional Properties of Paved Surfaces Using a Full-Scale Tire.pdf
AASHTO T244-22 Standard Method of Test for Mechanical Testing of Steel Products.pdf
AASHTO T245-22 Standard Method of Test for Resistance to Plastic Flow of Asphalt Mixtures Using Marshall Apparatus.pdf
AASHTO T246-22 Standard Method of Test Resistance to Deformation and Cohesion of Hot Mix Asphalt by Means of Hveem Apparatus.pdf
AASHTO T247-22 Standard Method of Test for Preparation of Test Specimens of Hot Mix Asphalt (HMA) by Means of California Kneading Compactor.pdf
AASHTO T250-22 Standard Method of Test for Thermoplastic Traffic Line Material.pdf
AASHTO T255-22 Standard Method of Test for Total Evaporable Moisture Content of Aggregate by Drying.pdf
AASHTO T258-81(2022) Standard Method of Test for Determining Expansive Soils.pdf
AASHTO T265-22 Standard Method of Test for Laboratory Determination of Moisture Content of Soils.pdf
AASHTO T267-22 Standard Method of Test for Determination of Organic Content in Soils by Loss on Ignition.pdf
AASHTO T269-14(2022) Standard Method of Test for Percent Air Voids in Compacted Dense and Open Asphalt Mixtures.pdf
AASHTO T272-18(2022) Standard Method of Test for One-Point Method for Determining Maximum Dry Density and Optimum Moisture.pdf
AASHTO T273-86(2022) Standard Method of Test for Soil Suction.pdf
AASHTO T275-22 Standard Specification for Bulk Specific Gravity (Gmb) of Compacted Asphalt Mixtures Using Paraffin-Coated Specimens.pdf
AASHTO T276-22 Standard Method of Test for Measuring Early-Age Compression Strength and Projecting Later-Age Strength.pdf
AASHTO T277-22 Standard Method of Test for Electrical Indication of Concrete’s Ability to Resist Chloride Ion Penetration.pdf
AASHTO T279-18(2022) Standard Method of Test for Accelerated Polishing of Aggregates Using the British Wheel.pdf
AASHTO T280-22 Standard Method of Test for Concrete Pipe, Manhole Sections, or Tile.pdf
AASHTO T281-22 Standard Method of Test for Vitrified Clay Pipe.pdf
AASHTO T283-22 Standard Method of Test for Resistance of Compacted Asphalt Mixtures to Moisture-Induced Damage.pdf
AASHTO T287-22 Standard Method of Test for Asphalt Binder Content of Asphalt Mixtures by the Nuclear Method.pdf
AASHTO T289-22 Standard Method of Test for Determining pH of Soil for Use in Corrosion Testing.pdf
AASHTO T291-22 Standard Method of Test for Determining Water-Soluble Chloride Ion Content in Soil.pdf
AASHTO T295-22 Standard Method of Test for Specific Gravity or API Gravity of Liquid Asphalts by Hydrometer Method.pdf
AASHTO T296-22 Standard Method of Test for Unconsolidated, Undrained Compressive Strength of Cohesive Soils in Triaxial Compression.pdf
AASHTO T300-22 Standard Method of Test for Force Ductility Test of Asphalt Materials.pdf
AASHTO T301-22 Standard Method of Test for Elastic Recovery Test of Asphalt Materials by Means of a Ductilometer.pdf
AASHTO T302-22 Standard Method of Test for Polymer Content of Polymer-Modified Emulsified Asphalt Residue and Asphalt Binders.pdf
AASHTO T303-22 Standard Method of Test for Accelerated Detection of Potentially Deleterious Expansion of Mortar Bars Due to Alkali-Silica Reaction.pdf
AASHTO T304-22 Standard Method of Test for Uncompacted Void Content of Fine Aggregate.pdf
AASHTO T305-22 Standard Method of Test for Determination of Draindown Characteristics in Uncompacted Asphalt Mixtures.pdf
AASHTO T308-22 Standard Method of Test for Determining the Asphalt Binder Content of Asphalt Mixtures by the Ignition Method.pdf
AASHTO T309-22 Standard Method of Test for Temperature of Freshly Mixed Portland Cement Concrete.pdf
AASHTO T310-22 Standard Method of Test for In-Place Density and Moisture Content of Soil and Soil-Aggregate by Nuclear Methods (Shallow Depth).pdf
AASHTO T312-22 Standard Method of Test for Preparing and Determining the Density of Asphalt Mixture Specimens by Means of the Superpave Gyratory Compactor.pdf
AASHTO T313-22 Standard Method of Test for Determining the Flexural Creep Stiffness of Asphalt Binder Using the Bending Beam Rheometer (BBR).pdf
AASHTO T314-22 Standard Method of Test for Determining the Fracture Properties of Asphalt Binder in Direct Tension (DT).pdf
AASHTO T315-22 Standard Method of Test for Determining the Rheological Properties of Asphalt Binder Using a Dynamic Shear Rheometer (DSR).pdf
AASHTO T316-22 Standard Method of Test for Viscosity Determination of Asphalt Binder Using Rotational Viscometer.pdf
AASHTO T317-04(2022) Standard Method of Test for Prediction of Asphalt-Bound Pavement Layer Temperatures.pdf
AASHTO T319-22 Standard Method of Test for Quantitative Extraction and Recovery of Asphalt Binder from Asphalt Mixtures.pdf
AASHTO T320-22 Standard Method of Test for Determining the Permanent Shear Strain and Stiffness of Asphalt Mixtures Using the Superpave Shear Tester (SST).pdf
AASHTO T321-22 Standard Method of Test for Determining the Fatigue Life of Compacted Asphalt Mixtures Subjected to Repeated Flexural Bending.pdf
AASHTO T324-22 Standard Method of Test for Hamburg Wheel-Track Testing of Compacted Asphalt Mixtures.pdf
AASHTO T325-22 Standard Method of Test for Estimating the Strength of Concrete in Transportation Construction by Maturity Tests.pdf
AASHTO T326-22 Standard Method of Test for Uncompacted Void Content of Coarse Aggregate (As Influenced by Particle Shape, Surface Texture, and Grading).pdf
AASHTO T327-22 Standard Method of Test for Resistance of Coarse Aggregate to Degradation by Abrasion in the Micro-Deval Apparatus.pdf
AASHTO T329-22 Standard Method of Test for Moisture Content of Asphalt Mixtures by Oven Method.pdf
AASHTO T330-22 Standard Method of Test for The Qualitative Detection of Harmful Clays of the Smectite Group in Aggregates Using Methylene Blue.pdf
AASHTO T331-22 Standard Method of Test for Bulk Specific Gravity (Gmb) and Density of Compacted Asphalt Mixtures Using Automatic Vacuum Sealing Method.pdf
AASHTO T332-22 Standard Method of Test for Determining Chloride Ions in Concrete and Concrete Materials by Specific Ion Probe.pdf
AASHTO T333-22 Standard Method of Test for Linear Coefficient of Shrinkage on Cure of Adhesive Systems.pdf
AASHTO T336-22 Standard Method of Test for Coefficient of Thermal Expansion of Hydraulic Cement Concrete.pdf
AASHTO T44-22 Standard Method of Test for Solubility of Bituminous Materials.pdf
AASHTO T48-22 Standard Method of Test for Flash Point of Asphalt Binder by Cleveland Open Cup.pdf
AASHTO T49-22 Standard Method of Test for Penetration of Bituminous Materials.pdf
AASHTO T50-22 Standard Method of Test for Float Test for Bituminous Materials.pdf
AASHTO T51-22 Standard Method of Test for Ductility of Asphalt Materials.pdf
AASHTO T53-22 Standard Method of Test for Softening Point of Bitumen (Ring-and-Ball Apparatus).pdf
AASHTO T59-22 Standard Method of Test for Emulsified Asphalts.pdf
AASHTO T71-22 Standard Method of Test for Effect of Organic Impurities in Fine Aggregate on Strength of Mortar.pdf
AASHTO T72-22 Standard Method of Test for Saybolt Viscosity.pdf
AASHTO T78-22 Standard Method of Test for Distillation of Cutback Asphalt Products.pdf
AASHTO T79-22 Standard Method of Test for Flash Point with Tag Open-Cup Apparatus for Use with Material Having a Flash Point Less Than 93_C (200_F).pdf
AASHTO T84-22 Standard Method of Test for Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregate.pdf
AASHTO T85-22 Standard Method of Test for Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregate.pdf
AASHTO T88-22 Standard Method of Test for Particle Size Analysis of Soils.pdf
AASHTO T89-22 Standard Method of Test for Determining the Liquid Limit of Soils.pdf
AASHTO T90-22 Standard Method of Test for Determining the Plastic Limit and Plasticity Index of Soils.pdf
AASHTO T96-22 Standard Method of Test for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.pdf
AASHTO T97-22 Standard Method of Test for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with Third-Point Loading).pdf
AASHTO T99-22 Standard Method of Test for Moisture – Density Relations of Soils Using a 2.5-kg (5.5-lb) Rammer and a 305-mm (12-in.) Drop.pdf
AASHTO T339-22 Standard Method of Test for Analysis of Structural Steel Coatings for Isocyanate Content.pdf
AASHTO T341-22 Standard Method of Test for Determination of Compression Capacity for Profile Wall Plastic Pipe by Stub Compression Loading.pdf
AASHTO T342-22 Standard Method of Test for Determining Dynamic Modulus of Hot Mix Asphalt (HMA).pdf
AASHTO T344-22 Standard Method of Test for Evaluation of Superpave Gyratory Compactor (SGC) Internal Angle of Gyration Using Simulated Loading.pdf
AASHTO T346-22 Standard Method of Test for Glass Beads Used in Pavement Markings.pdf
AASHTO T348-22 Standard Test Method for Air-Void Characteristics of Freshly Mixed Concrete by Buoyancy Change.pdf
AASHTO T351-14(2022) Standard Method of Test for Visual Stability Index (VSI) of Self-Consolidating Concrete (SCC).pdf
AASHTO T352-14(2022) Standard Method of Test for Determining Formwork Pressure of Fresh Self-Consolidating Concrete (SCC) Using Pressure Transducers.pdf
AASHTO T353-14(2022) Standard Method of Test for Particle Size Analysis of Hydraulic Cement and Related Materials by Light Scattering.pdf
AASHTO T354-22 Standard Method of Test for Specific Gravity and Absorption of Aggregate by Volumetric Immersion Method.pdf
AASHTO T355-22 Standard Method of Test for In-Place Density of Asphalt Mixtures by Nuclear Methods.pdf
AASHTO T356-22 Standard Method of Test for Determining Air Content of Hardened Portland Cement Concrete by High-Pressure Air Meter.pdf
AASHTO T357-22 Standard Method of Test for Predicting Chloride Penetration of Hydraulic Cement Concrete by the Rapid Migration Procedure.pdf
AASHTO T358-22 Standard Method of Test for Surface Resistivity Indication of Concrete’s Ability to Resist Chloride Ion Penetration.pdf
AASHTO T359M T359-18(2022) Standard Method of Test for Pavement Thickness by Magnetic Pulse Induction.pdf
AASHTO T361-22 Standard Method of Test for Determining Asphalt Binder Bond Strength by Means of the Binder Bond Strength (BBS) Test.pdf
AASHTO T363-22 Standard Method of Test for Evaluating Stress Development and Cracking Potential due to Restrained Volume Change Using a Dual Ring Test.pdf
AASHTO T364-22 Standard Method of Test for Determination of Composite_Activation Energy of Aggregates due to Alkali-Silica Reaction (Chemical Method).pdf
AASHTO T366-22 Standard Method of Test for Apparent Viscosity of Hot-Poured Asphalt Crack Sealant Using Rotational Viscometer.pdf
AASHTO T368-22 Standard Method of Test for Measuring Low-Temperature Flexural Creep Stiffness of Hot-Poured Asphalt Crack Sealant by Bending Beam Rheometer (BBR).pdf
AASHTO T369-22 Standard Method of Test for Evaluation of the Low-Temperature_Tensile Property of Hot-Poured Asphalt Crack Sealant by Direct Tension Test.pdf
AASHTO T370-22 Standard Method of Test for Measuring Adhesion of Hot-Poured Asphalt Crack Sealant Using Direct Adhesion Tester.pdf
AASHTO T371-22 Standard Method of Test for Measuring Interfacial Fracture Energy of Hot-Poured Asphalt Crack Sealant Using a Blister Test.pdf
AASHTO T377-22 Standard Method of Test for Detecting the Presence of Phosphorus in Asphalt Binder.pdf
AASHTO T378-22 Standard Method of Test for Determining the Dynamic Modulus and Flow Number for Asphalt Mixtures Using the Asphalt Mixture Performance Tester (AMPT).pdf
AASHTO T379-18(2022) Standard Method of Test for Nonlinear Impact Resonance Acoustic Spectroscopy (NIRAS) for Concrete Specimens with Damage from the Alkali–Silica Reaction (ASR).pdf
AASHTO T380-22 Standard Method of Test for Potential Alkali Reactivity of Aggregates and Effectiveness of ASR Mitigation Measures (Miniature Concrete Prism Test, MCPT).pdf
AASHTO T381-22 Standard Method of Test for Determining Aggregate Shape Properties by Means of Digital Image Analysis.pdf
AASHTO T382-22 Standard Method of Test for Determining the Viscosity of Emulsified Asphalt by a Rotational Paddle Viscometer.pdf
AASHTO T383-22 Standard Method of Test for Evaluation of Asphalt Release Agents (ARAs).pdf
AASHTO T384-22 Standard Method of Test for Protective Sealers for Portland Cement Concrete.pdf
AASHTO T388-22 Standard Method of Test for Detectable Warning Systems.pdf
AASHTO T389-22 Standard Method of Test for Determining the Influence of Road Surfaces on Vehicle Noise Using the Statistical Isolated Pass-By (SIP) Method.pdf
AASHTO T390-22 Standard Method of Test for Determining the Influence of Road Surfaces on Vehicle Noise Using the Statistical Isolated Pass-By (SIP) Method.pdf
AASHTO T393-22 Standard Method of Test for Determining the Fracture Potential of Asphalt Mixtures Using the Illinois Flexibility Index Test (I-FIT).pdf
AASHTO T394-22 Standard Method of Test for Determining the Fracture Energy of Asphalt Mixtures Using the Semicircular Bend Geometry (SCB).pdf
AASHTO T395-22 Standard Method of Characterization of the Air-Void System of Freshly Mixed Concrete by the Sequential Pressure Method.pdf
AASHTO T396-22 Standard Method of Evaluating the Workability of Slip Form Concrete Paving with the Box Test.pdf
AASHTO T397-22 Standard Method of Uniaxial Tensile Response of Ultra-High Performance Concrete.pdf
AASHTO T398-22 Standard Method of Measuring Retroreflectivity of Pavement Marking Materials Using a Mobile Retroreflectivity Unit.pdf
AASHTO T399-22 Standard Method of Determining In-Place Density and Moisture Content of Soil and Soil–Aggregate Using Complex Impedance Methodology.pdf
AASHTO T400-22 Standard Method of Determining the Damage Characteristic Curve and Failure Criterion Using the Asphalt Mixture Performance Tester (AMPT) Cyclic Fatigue Test.pdf
AASHTO T401-22 Standard Method of Cantabro Abrasion Loss of Asphalt Mixture Specimens.pdf
AASHTO TAMG-1 Transportation Asset Management Guide, Volume 1.pdf
AASHTO TP113-22 Standard Method of Test for Determination of Asphalt Binder Resistance to Ductile Failure Using Double-Edge-Notched Tension (DENT) Test.pdf
AASHTO TP114-18(2022) Standard Method of Test for Determining the Interlayer Shear Strength (ISS) of Asphalt Pavement Layers.pdf
AASHTO TP115-16(2022) Standard Method of Test for Determining the Quality of Tack Coat Adhesion to the Surface of an Asphalt Pavement in the Field or Laboratory.pdf
AASHTO TP116-22 Standard Method of Test for Rutting and Fatigue Resistance of Asphalt Mixtures Using Incremental Repeated Load Permanent Deformation (iRLPD).pdf
AASHTO TP117-22 Standard Method of Test for Determination of the Voids of Dry Compacted Filler.pdf
AASHTO TP119-22 Standard Method of Test for Electrical Resistivity of a Concrete Cylinder Tested in a Uniaxial Resistance Test.pdf
AASHTO TP120-22 Standard Method of Test for Pore Index for Carbonate Coarse Aggregate.pdf
AASHTO TP122-22 Standard Method of Test for Determination of Performance Grade of Physically Aged Asphalt Binder Using Extended Bending Beam Rheometer (BBR) Method.pdf
AASHTO TP123-16(2022) Standard Method of Test for Measuring Asphalt Binder Yield Energy and Elastic Recovery Using the Dynamic Shear Rheometer.pdf
AASHTO TP125-22 Standard Method of Test for Determining the Flexural Creep Stiffness of Asphalt Mixtures Using the Bending Beam Rheometer (BBR).pdf
AASHTO TP126-22 Standard Method of Test for Evaluation of the Tracking Resistance of Hot-Poured Asphalt Crack Sealant by Dynamic Shear Rheometer (DSR).pdf
AASHTO TP127-22 Standard Method of Test for Determining the Fracture Energy Density of Asphalt Binder Using the Binder Fracture Energy (BFE) Test.pdf
AASHTO TP128-22 Standard Method of Test for Evaluation of Oxidation Level of Asphalt Mixtures by a Portable Infrared Spectrometer.pdf
AASHTO TP129-21(2022) Standard Method of Test for Vibrating Kelly Ball (VKelly) Penetration in Fresh Portland Cement Concrete.pdf
AASHTO TP130-20(2022) Standard Method of Test for Producing Drawdown Panels and Measuring the Coefficient of Retroreflected Luminance (RL) of Pavement Markings in a Laboratory Panel.pdf
AASHTO TP131-18(2022) Proposed Standard Test Method for Determining the Dynamic Modulus of Asphalt Mixtures Using the Indirect Tension Test.pdf
AASHTO TP133-22 Proposed Standard Test Method for Determining the Damage Characteristic Curve and Failure Criterion Using Small Specimens in the Asphalt Mixture Performance.pdf
AASHTO TP134-22 Proposed Standard Test Method for Stress Sweep Rutting (SSR) Test Using Asphalt Mixture Performance Tester (AMPT).pdf
AASHTO TP136-22 Standard Method of Test for Determining the Degree of Saturation of Hydraulic-Cement Concrete.pdf
AASHTO TP138-20(2022) Proposed Standard Test Method for Weight and Diameter for Carbon-Steel for Steel Wire and Welded Wire Reinforcement for Concrete.pdf
AASHTO TP139-22 Standard Method of Test for_Determining the Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Lightweight Aggregate for Internally Cured Concrete Mixtures.pdf
AASHTO TP140-22 Standard Method of Test for_Moisture Sensitivity Using Hydrostatic Pore Pressure to Determine Cohesion and Adhesion Strength of Compacted Asphalt Mixture Specimens.pdf
AASHTO TP141-22 Standard Method of Test for_Determining the Indirect Tensile Nflex Factor to Assess the Cracking Resistance of Asphalt Mixtures.pdf
AASHTO GSBSM-1 Guide Specifications for Internal Redundancy of Mechanically-Fastened Built-Up Steel Members; First Edition with 2022 Interim Revisions.pdf
AASHTO GSBSTE-1 Guide Specifications for Bridges Subject to Tsunami Effects First Edition.pdf
AASHTO GSLR-2 LRFD Guide Specifications for Bridges Carrying Light Rail Transit Loads, 2nd Edition.pdf
AASHTO HM-42 FRONTMATTER Standard Specifications for Transportation Materials and Methods of Sampling and AASHTO Provisional Standards, 42nd Edition.pdf
AASHTO HRM-1 2021 Annual AASHTO State DOT HR Metrics Report.pdf
AASHTO M102M M102-22 Standard Specification for Steel Forgings, Carbon and Alloy, for General Industrial Use.pdf
AASHTO M105-09(2022) Standard Specification for Gray Iron Castings.pdf
AASHTO M143-14(2022) Standard Specification for Sodium Chloride.pdf
AASHTO M144-14(2022) Standard Specification for Calcium Chloride.pdf
AASHTO M152M M152-22 Standard Specification for Flow Table for Use in Tests of Hydraulic Cement.pdf
AASHTO M163M Standard Specification for Castings, Iron-Chromium, Iron-Chromium-Nickel, Corrosion Resistant, for General Application.pdf
AASHTO M170-22 Standard Specification for Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain, and Sewer Pipe.pdf
AASHTO M170M-22 Standard Specification for Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain, and Sewer Pipe [Metric].pdf
AASHTO M190-22 Standard Specification for Asphalt-Coated Corrugated Metal Culvert Pipe and Pipe-Arches.pdf
AASHTO M195-22 Standard Specification for Lightweight Aggregates for Structural Concrete.pdf

استانداردهای حمل ونقل آمریکا سال 2022 از پکیج

دکمه بازگشت به بالا