خرید گزارش IHS CHEMICAL – Linear alpha-Olefins – Chemical Economics Handbook

خرید گزارش Linear Alpha-Olefins

برای دانلود فایل Linear Alpha-Olefins مربوط به Chemical Economics Handbook و دریافت پی دی اف آلفا الفین های خطی بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این گزارش مربوط به سال 2017 و در فرمت PDF ارسال می شود.

برای خرید گزارشهای Chemical Economics Handbook کافیست آدرس گزارش از سایت  https://ihsmarkit.com/products/chemical-economics-handbooks.html را برای ما ارسال کنید.هزینه دریافت PDF فایل از سایت نکسانت، اعلام و پس از واریز هزینه ارسال میشود.
ارائه پی دی اف تمام متن به گزارشهای Nexant شامل: BI, PERP, POPS, PPE.. این گزارشها شامل قیمت مواد شیمیایی و پتروشیمیایی میباشد که قیمتها را در مناطق خاورمیانه ، امریکا، چین، آسیا، اروپا، آفریقا وسطح جهانی مورد بررسی قرار میدهند.

در صورتی که نیاز به دانلود هر گزارشی از IHS و یا PEP دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی گزارش را از سایت ihsmarkit.com و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

برای دریافت PDF گزارش های فنی در زمينه فرآيندهای مواد پتروشيمی، وضعيت صنعت و بازار مواد پتروشيمی با ما مکاتبه کنید.

Linear Alpha-Olefins

Chemical Economics Handbook

Published March 2017

لینک گزارش از CEH :

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان گزارش Linear Alpha-Olefins

برای اطمینان از کیفیت گزارش Linear Alpha-Olefins، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.گزارشهای دیگر دانلودی از ihsmarkit.com به همین صورت هستند.

www.gigapaper.ir/Free-Preview-Ebook/Free download IHS CHEMICAL – Linear alpha-Olefins – Chemical Economics Handbook.pdf

درباره گزارش Linear Alpha Olefins

This report covers supply and demand for linear alpha-olefins (LAOs) with carbon chain-lengths of four (butene-1) and higher. Most of the current commercial LAO plants produce a broad range of even-numbered alpha-olefins based on ethylene oligomerization. However, on-purpose technology for the production of butene-1, hexene-1, and octene-1 (included and increasingly important) will continue to be vital in meeting the polyethylene comonomer supply gap that will continue to grow given the divergence in growth rates among polyethylene comonomers (the major LAO consuming market), polyalphaolefins, and more specialty applications. Butene-1 that is produced from raffinate is also included.

دانلود گزارش آلفا الفین های خطی

آلفا-اولفین های خطی از مهم ترین محصولات صنعت پتروشیمی هستند که کاربردهای فراوانی در صنایع شوینده، روان کننده و پلاستیک دارند.

این گزارش ، میزان عرضه و تقاضا برای آلفا الفین های خطی (LAO) با زنجیره کربن به طول چهار (بوتن -1) و بالاتر را پوشش می دهد. بسیاری از گیاهان تجاری فعلی LAO طیف گسترده ای از آلفا الفین های حتی عددی را بر اساس الیگومریزاسیون اتیلن تولید می کنند. با این حال ، فناوری هدفمند برای تولید بوتن-1 ، هگزن-1 و اوکتن-1 (شامل و به طور فزاینده ای اهمیت دارد) در برطرف کردن شکاف عرضه comometer پلی اتیلن که با توجه به واگرایی در رشد ، همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد. نرخ در میان اقتصاددانان پلی اتیلن (بازار عمده مصرف LAO) ، پلی آلفاولفین ها و برنامه های کاربردی بیشتر. بوتن -1 که از رافینات تولید می شود نیز شامل می شود.

Download Linear Alpha-Olefins Report

Table of Contents
SectionPage Number
Executive summary5
Summary6
Introduction10
Manufacturing processes11
Ethylene oligomerization11
Chevron Phillips Chemical’s ethylene oligomerization (Ziegler process)12
INEOS’s ethylene oligomerization (modified Ziegler process)13
Shell’s ethylene oligomerization (Shell higher olefins process—SHOP)14
Idemitsu’s ethylene oligomerization process15
Vista’s Alfene® process15
Exxon’s ethylene oligomerization process15
DuPont’s Versipol™ process15
SABIC/Linde alpha-SABLIN™ process15
Ethylene tetramerization16
Ethylene trimerization16
Ethylene dimerization16
Other alpha-olefin synthesis routes16
Sasol’s purification process16
Paraffin wax cracking17
Dehydration of alcohols17
Isomerization of internal olefins17
Metathesis of natural oils17
Supply and demand by region18
North America18
Producing companies18
Salient statistics19
Consumption20
Polyethylene comonomers22
Linear low-density polyethylene (LLDPE) resins23
High-density polyethylene (HDPE) resins24
Elastomers and plastomers25
Oxo alcohols25
Detergent alcohols25
Plasticizer alcohols27
Polyalphaolefins27
Oil field drilling fluids30
Other lubricant additives31
Linear alkylbenzene31
Surfactants32
Alkenylsuccinic anhydrides32
Synthetic fatty acids (C7-C9)33
Alkyldimethylamines and dialkylmethylamines34
Polypropylene comonomer36
Chlorinated olefins36
Linear mercaptans36
Aluminum alkyls37
Alkyldiphenylether disulfonates37
Other37
Price38
Trade38
Central and South America39
Salient statistics39
Consumption40
Western Europe41
Producing companies41
Salient statistics42
Consumption42
Polyethylene comonomers44
LLDPE/HDPE44
Plastomers and elastomers45
Polyalphaolefins45
Oxo alcohols46
Detergent oxo alcohols46
Plasticizer alcohols47
Polybutene-147
Alkenylsuccinic anhydride48
Linear alkylbenzene48
alpha-Olefin sulfonates/surfactants48
Lube oil additives48
Other49
Price49
Trade50
Central and Eastern Europe50
Producing companies50
Salient statistics51
Consumption51
Middle East52
Producing companies52
Salient statistics54
Consumption54
Africa55
Producing companies55
Salient statistics56
Consumption57
Japan57
Producing companies57
Salient statistics59
Consumption60
Polyethylene comonomers60
Oxo alcohols61
Plasticizer alcohols61
Detergent alcohols61
alpha-Olefin sulfonates62
Other62
Price62
Trade62
China64
Producing companies64
Salient statistics65
Consumption65
Polyethylene comonomers66
alpha-Olefin sulfonates67
Polyalphaolefins67
Other68
Other Asia68
Producing companies68
Salient statistics69
India69
Other Northeast Asia70
Southeast Asia70
Trade71
Other Northeast Asia71
Southeast Asia71
Bibliography72

دکمه بازگشت به بالا