دانلود استانداردهای جدید ماسک

دانلود استاندارد های ماسک

برای دانلود  مجموعه استانداردهای زیر بر روی خرید کلیک کنید. مجموعه کامل این استانداردها در قالب PDF جداگانه ایمیل می شود. همچنین می توانید هر کدام از این استانداردها را بصورت جداگانه درخواست دهید.

در صورتی که نیاز به نسخه PDF هر استانداردی از http://techstreet.com دارید با ما مکاتبه کنید.

 در صورتی که نیاز به دانلود هر کتابی از آمازون یا گوگل بوک دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی کتاب را از سایت www.amazon.com و یا books.google.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید استاندارد | فروش استانداردهای علمی و صنعتی
لیست ناشران استاندارد
دانلود استانداردها
Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 25$

Download ISO BSI ASTM Standard

ISO 18184:2019
Textiles — Determination of antiviral activity of textile products
ISO 21702:2019
Measurement of antiviral activity on plastics and other non-porous surfaces
ISO 19007:2018
Nanotechnologies — In vitro MTS assay for measuring the cytotoxic effect of nanoparticles
ISO/TS 11251:2019
Nanotechnologies — Characterization of volatile components in single-wall carbon nanotube samples using evolved gas analysis/gas chromatograph-mass spectrometry
ISO 25498:2018
Microbeam analysis — Analytical electron microscopy — Selected area electron diffraction analysis using a transmission electron microscope.
ISO 18516:2019
Surface chemical analysis — Determination of lateral resolution and sharpness in beam based methods with a range from nanometres to micrometres.
ISO 14577-4:2016
Metallic materials — Instrumented indentation test for hardness and materials parameters — Part 4: Test method for metallic and non-metallic coatings.
ISO/TS 19808:2020
Nanotechnologies — Carbon nanotube suspensions — Specification of characteristics and measurement methods
ISO/TS 20660:2019
Nanotechnologies — Antibacterial silver nanoparticles — Specification of characteristics and measurement methods
ISO 20814:2019
Nanotechnologies — Testing the photocatalytic activity of nanoparticles for NADH oxidation
ISO/TS 21361:2019
Nanotechnologies — Method to quantify air concentrations of carbon black and amorphous silica in the nanoparticle size range in a mixed dust manufacturing environment
ISO/TR 22019:2019
Nanotechnologies — Considerations for performing toxicokinetic studies with nanomaterials
ISO/TS 21236-1:2019
Nanotechnologies — Clay nanomaterials — Part 1: Specification of characteristics and measurement methods for layered clay nanomaterials
ASTM D8208-19
Standard Practice for Collection of Non-Fibrous Nanoparticles Using a Nanoparticle Respiratory Deposition (NRD) Sampler
BS EN 16966
Workplace exposure – Measurement of exposure by inhalation of nano-objects and their aggregates and agglomerates – Metrics to be used such as number concentration, surface area concentration and mass concentration
BS EN 14683:2019
Medical face masks. Requirements and test methods

 

دکمه بازگشت به بالا