دانلود استاندارد AAMI EC12 سال 2015

دانلود استاندارد AAMI EC12

برای خرید استاندارد AAMI EC12 تجهیزات الکتریکی پزشکی – قسمت 2-47: موارد ویژه ایمنی ، از جمله عملکرد اساسی ، یا سیستم های الکتروکاردیوگرافی سرپایی، سال 2007 با عنوان Medical electrical equipment – Part 2-47: Particular requirements for the safety, including essential performance به زبان انگلیسی ، بر روی خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از پرداخت هزینه، لینک دانلود فایل PDF استاندارد ارسال می شود.

خرید استاندارد AAMI EC12

خرید استاندارد AAMI EC12 استاندارد توسط انجمن پیشرفت ابزار پزشکی ، standard by Association for the Advancement of Medical Instrumentation, 01/06/2005
خرید استاندارد AAMI EC12 استاندارد توسط انجمن پیشرفت ابزار پزشکی ، standard by Association for the Advancement of Medical Instrumentation, 01/06/2005

کلیه استانداردهاي انجمن پيشبرد ابزار دقيق پزشکي |||  Association for the Advancement of Medical Instrumentation موجود است. برای سفارش استانداردهای AAMI که در سایت اعلام نشده، کافیست شماره استاندارد AAMI درخواستی خود را از طریق یکی از راههای ارتباطی برای ما ارسال کنبد تا PDF استاندارد پس از واریز هزینه اعلامی، ارسال شود.

Download AAMI Standard

The AAMI standards program consists of over 100 technical committees and working groups that produce Standards, Recommended Practices, and Technical Information Reports for medical devices.

Standards and Recommended Practices represent a national consensus and many have been approved by the American National Standards Institute (ANSI) as American National Standards. AAMI also administers a number of international technical committees of the International Organization for Standardization (ISO) and the International Electrotechnical Commission (IEC), as well as U.S. Technical Advisory Groups (TAGs).

خرید استاندارد AAMI EC12

AAMI EC12:2000/(R)2015
Disposable ECG electrodes
standard by Association for the Advancement of Medical Instrumentation, 01/06/2005

https://www.techstreet.com/standards/aami-ec12-2000-r-2015?product_id=1642226

Full Description AAMI EC12

This standard establishes contains minimum labeling, safety and performance requirements; test methods; and terminology for disposable electrocardiographic (ECG) electrodes.

فهرست مطالب

Contents
Page
Committee representation……………………………………………………………………………………………………………….iv
Foreword……………………………………………………………………………………………………………………………………….v
1 Scope……………………………………………………………………………………………………………………………………..1
1.1 Inclusions………………………………………………………………………………………………………………………1
1.2 Exclusions……………………………………………………………………………………………………………………..1
2 Normative references ……………………………………………………………………………………………………………….1
3 Definitions and abbreviations……………………………………………………………………………………………………..1
4 Requirements ………………………………………………………………………………………………………………………….2
4.1 Labeling requirements …………………………………………………………………………………………………….2
4.2 Performance requirements ………………………………………………………………………………………………2
4.2.1 Packaging and shelf life………………………………………………………………………………………2
4.2.2 Electrical performance………………………………………………………………………………………..3
4.3 Safety requirements………………………………………………………………………………………………………..4
4.3.1 Biological response ……………………………………………………………………………………………4
4.3.2 Pre-attached leadwire safety ……………………………………………………………………………….4
4.4 Adhesive performance (duration of use)…………………………………………………………………………….4
5 Tests ………………………………………………………………………………………………………………………………………4
5.1 Labeling ………………………………………………………………………………………………………………………..4
5.2 Performance ………………………………………………………………………………………………………………….4
5.2.1 Packaging and shelf life………………………………………………………………………………………4
5.2.2 Tests for electrical performance …………………………………………………………………………..4
5.3 Safety……………………………………………………………………………………………………………………………6
5.3.1 Biological response evaluation …………………………………………………………………………….6
5.3.2 Pre-attached leadwire safety ……………………………………………………………………………….6
5.4 Adhesive performance (duration of use)…………………………………………………………………………….7
Annexes
A
Rationale for the development and provisions of this standard ……………………………………………………….8
B Cited references …………………………………………………………………………………………………………………….14
Tables
1
Summary of labeling requirements ……………………………………………………………………………………………..2
2 Summary of performance requirements ………………………………………………………………………………………3
Figures
1
Test circuit for offset instability/internal noise determination …………………………………………………………..5
2 Defibrillation overload test circuit (all capacitor and resistor values have a tolerance
of
± 10%) ………………………………………………………………………………………………………………………………..5

کلمات کلیدی :

استاندارد AAMI استاندارد های AAMI پکیج کامل استاندارد AAMI  ، مجموعه کامل استاندارد AAMI ، خرید استاندارد AAMI خرید پکیج استاندارد انجمن تجهیزات پیشرفته پزشکی دانلود استاندارد دانلود استاندارد AAMI دانلود استاندارد AAMI 2019 دانلود رایگان استاندارد AAMI  فروش استاندارد AAMI

دکمه بازگشت به بالا