دانلود استاندارد AAMI EC53

دانلود استاندارد AAMI EC53:2013

برای خرید استاندارد AAMI EC38 تجهیزات الکتریکی پزشکی – قسمت 2-47: موارد ویژه ایمنی ، از جمله عملکرد اساسی ، یا سیستم های الکتروکاردیوگرافی سرپایی، سال 2007 با عنوان Medical electrical equipment – Part 2-47: Particular requirements for the safety, including essential performance به زبان انگلیسی ، بر روی خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از پرداخت هزینه، لینک دانلود فایل PDF استاندارد ارسال می شود.

خرید استاندارد AAMI

استاندارد AAMI استاندارد های AAMI پکیج کامل استاندارد AAMI  ، مجموعه کامل استاندارد AAMI ، خرید استاندارد AAMI خرید پکیج استاندارد انجمن تجهیزات پیشرفته پزشکی دانلود استاندارد دانلود استاندارد AAMI دانلود استاندارد AAMI 2019 دانلود رایگان استاندارد AAMI  فروش استاندارد AAMI
استاندارد AAMI استاندارد های AAMI پکیج کامل استاندارد AAMI  ، مجموعه کامل استاندارد AAMI ، خرید استاندارد AAMI خرید پکیج استاندارد انجمن تجهیزات پیشرفته پزشکی دانلود استاندارد دانلود استاندارد AAMI دانلود استاندارد AAMI 2019 دانلود رایگان استاندارد AAMI  فروش استاندارد AAMI

کلیه استانداردهاي انجمن پيشبرد ابزار دقيق پزشکي |||  Association for the Advancement of Medical Instrumentation موجود است. برای سفارش استانداردهای AAMI که در سایت اعلام نشده، کافیست شماره استاندارد AAMI درخواستی خود را از طریق یکی از راههای ارتباطی برای ما ارسال کنبد تا PDF استاندارد پس از واریز هزینه اعلامی، ارسال شود.

Download AAMI Standard

The AAMI standards program consists of over 100 technical committees and working groups that produce Standards, Recommended Practices, and Technical Information Reports for medical devices.

Standards and Recommended Practices represent a national consensus and many have been approved by the American National Standards Institute (ANSI) as American National Standards. AAMI also administers a number of international technical committees of the International Organization for Standardization (ISO) and the International Electrotechnical Commission (IEC), as well as U.S. Technical Advisory Groups (TAGs).

 

خرید استاندارد ANSI/AAMI EC38

ANSI/AAMI EC38:2007
Medical electrical equipment – Part 2-47: Particular requirements for the safety, including essential performance, or ambulatory electrocardiographic systems

This standard establishes particular requirements for the safety, including essential performance, or ambulatory electrocardiographic systems that provide continuous recording and analysis of ECG.

https://www.techstreet.com/standards/aami-ec53-2013?product_id=1872879

Full Description AAMI EC38

scope:
Addition:

This Particular Standard specifies the particular safety requirements for AMBULATORY ELECTROCARDIOGRAPHIC SYSTEMS, as defined in 2.101.

Within the scope of this standard are systems of the following types:

a) systems that provide continuous recording and continuous analysis of the ECG allowing full re-analysis giving essentially similar results. The systems may first record and store the ECG and analyze it later on a separate unit, or record and analyze the ECG simultaneously. The type of storage media used is irrelevant with regard to this standard;

b) systems that provide continuous analysis and only partial or limited recording not allowing a full re-analysis of the ECG.

The safety aspects of this standard apply to all types of systems falling in one of the abovementioned categories.

If the ambulatory electrocardiographic system offers automatic ECG analysis, minimal performance requirements for measurement and analysis functions apply. Medical electrical equipment covered by IEC 60601-2-25 and IEC 60601-2-27 are excluded from the scope of this standard.

This standard does not apply to systems that do not continuously record and analyze the ECG (for example, ‘intermittent event recorders’).

کلمات کلیدی :

استاندارد AAMI استاندارد های AAMI پکیج کامل استاندارد AAMI  ، مجموعه کامل استاندارد AAMI ، خرید استاندارد AAMI خرید پکیج استاندارد انجمن تجهیزات پیشرفته پزشکی دانلود استاندارد دانلود استاندارد AAMI دانلود استاندارد AAMI 2019 دانلود رایگان استاندارد AAMI  فروش استاندارد AAMI

دکمه بازگشت به بالا