دانلود استاندارد AASHTO LRFDLTS-1 خرید LRFD Specifications for Structural Supports for Highway Signs

خرید استاندارد AASHTO LRFDLTS-1

برای دانلود استاندارد AASHTO LRFDLTS-1 و خرید استاندارد LRFD Specifications for Structural Supports for Highway Signs بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2019 می باشد.

کلیه استانداردهای AASHTO انجمن ادارات حمل ونقل و بزرگراههاي ايالتي امريکا موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد American Association of State Highway and Transportation Officials مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید استاندارد AASHTO LRFDLTS-1 دانلود استاندارد AASHTO LRFDLTS-1 خرید AASHTO LRFDLTS-1 دانلود استاندارد LRFD Specifications for Structural Supports for Highway Signs
خرید استاندارد AASHTO LRFDLTS-1 دانلود استاندارد AASHTO LRFDLTS-1 خرید AASHTO LRFDLTS-1 دانلود استاندارد LRFD Specifications for Structural Supports for Highway Signs

لینک استاندارد :

https://www.techstreet.com/standards/aashto-lrfdlts-1?product_id=1900605

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد AASHTO LRFD LTS-1

برای اطمینان از کیفیت استاندارد AASHTO LRFDLTS-1، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

AASHTO LRFDLTS-1
LRFD Specifications for Structural Supports for Highway Signs, Luminaires, and Traffic Signals, 1st Edition,

Includes 2020 Interim Revisions
STANDARD by American Association of State and Highway Transportation Officials, 2015

Edition:1st
Published:2015
ISBN(s):9781560516286
Number of Pages:418

درباره استاندارد AASHTO LRFDLTS-1 خرید AASHTO LRFDLTS-1

The first edition of the LRFD Specifications for Structural Supports for Highway Signs, Luminaires, and Traffic Signals incorporates and builds upon the design specifications found in the Sixth Edition of Standard Specifications for Structural Supports for Highway Signs, Luminaires, and Traffic Signals, which it supersedes. The specification includes current research on LRFD calibration, loads, and resistances plus relevant specifications from other AASHTO documents. Completely new sections on Fabrication, Construction, Inspection, and Asset Management based upon best practices have also been added.

The provisions of these load and resistance factor design specifications for structural supports for highway signs, luminaires, and traffic signals, hereinafter referred to as the Specifications, are applicable to the structural design of supports for highway signs, luminaires, and traffic signals (LRFD Structural Supports). The Specifications are intended to serve as a standard and guide for design, fabrication, construction, inspection, and asset management.

These Specifications are not intended to supplant proper training or the exercise of judgment by the Designer. They include only the minimum requirements necessary to provide for public safety. The Owner or the Designer may require the design, quality of materials, fabrication, construction, and asset management to be higher than the minimum requirements.

The design provisions of these Specifications employ the Load and Resistance Factor Design (LRFD) methodology. The factors have been developed from the theory of reliability based on current statistical knowledge of loads and structural performance, including materials properties.

Seismic design is not included in these Specifications, and such procedures should be prescribed by the Owner.

The PDF Download version incorporates the 2017 Interim Revisions. These Interim Revisions are not included with the print version, but can be downloaded and printed from the link below.

دانلود استاندارد AASHTO LRFDLTS-1

نسخه اول مشخصات LRFD برای پشتیبانی سازه برای علائم بزرگراه ، لومینرها و سیگنالهای راهنمایی و رانندگی براساس مشخصات طراحی موجود در ویرایش ششم مشخصات استاندارد پشتیبانی از ساختاری برای علائم بزرگراهها ، چراغها و سیگنالهای راهنمایی و رانندگی ترکیب و ساخته شده است. . مشخصات شامل تحقیقات فعلی در مورد کالیبراسیون LRFD ، بارها و مقاومتها به علاوه مشخصات مربوط به سایر اسناد AASHTO است. بخش های کاملاً جدیدی در زمینه ساخت ، ساخت و ساز ، بازرسی و مدیریت دارایی مبتنی بر بهترین شیوه ها نیز اضافه شده است.

مفاد این مشخصات طراحی بار و مقاومت مقاومت در مورد تکیه گاههای ساختاری برای علائم بزرگراهها ، لامپها و سیگنالهای راهنمایی و رانندگی ، که از این پس به آن مشخصات گفته می شود ، برای طراحی ساختاری تکیه گاهها برای علائم بزرگراهها ، چراغها و سیگنالهای راهنمایی و رانندگی کاربرد دارد (LRFD سازه پشتیبانی می کند) این مشخصات به عنوان استاندارد و راهنما برای طراحی ، ساخت ، ساخت ، بازرسی و مدیریت دارایی در نظر گرفته شده است.

این مشخصات برای تکمیل آموزش مناسب یا اعمال قضاوت توسط طراح در نظر گرفته نشده است. آنها فقط حداقل شرایط لازم برای تأمین امنیت عمومی را در بر می گیرند. صاحب یا طراح ممکن است نیاز به طراحی ، کیفیت مواد ، ساخت ، ساخت و مدیریت دارایی بالاتر از حداقل نیازها داشته باشد.

مفاد طراحی این مشخصات از روش بار و مقاومت فاکتور طراحی (LRFD) استفاده می کند. این عوامل از تئوری قابلیت اطمینان مبتنی بر دانش آماری فعلی بارها و عملکرد ساختاری از جمله خواص مواد ایجاد شده اند.

طراحی لرزه ای در این مشخصات گنجانده نشده است ، و چنین رویه هایی باید توسط مالک تعیین شود.

نسخه بارگیری PDF شامل نسخه های موقت 2017 است. این نسخه های موقت با نسخه چاپی گنجانده نشده است ، اما می توانید از لینک زیر بارگیری و چاپ شود.

دکمه بازگشت به بالا