دانلود استاندارد AASHTO M 332-19 خرید Standard Specification for Performance

خرید استاندارد AASHTO M 332-19

برای دانلود استاندارد AASHTO M 332-19 و خرید استاندارد Standard Specification for Performance بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2019 می باشد.

کلیه استانداردهای AASHTO انجمن ادارات حمل ونقل و بزرگراههاي ايالتي امريکا موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد American Association of State Highway and Transportation Officials مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

Published:2019Number of Pages:7File Size:1 file , 1.4 MBProduct Code(s):M332-19-UL, M332-19-UL, M332-19-UL
خرید استاندارد AASHTO M 332-19 دانلود استاندارد AASHTO M 332-19 خرید AASHTO M 332-19 دانلود استاندارد Standard Specification for Performance
خرید استاندارد AASHTO M 332-19 دانلود استاندارد AASHTO M 332-19 خرید AASHTO M 332-19 دانلود استاندارد Standard Specification for Performance

لینک استاندارد :

https://www.techstreet.com/standards/aashto-m-332-19?product_id=2079816

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه

Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد AASHTO M 332-19

برای اطمینان از کیفیت استاندارد AASHTO M 332-19، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

AASHTO M 332-19
Standard Specification for Performance-Graded Asphalt Binder Using Multiple Stress Creep Recovery (MSCR) Test
STANDARD by American Association of State and Highway Transportation Officials, 2019

درباره استاندارد AASHTO M 332-19 خرید AASHTO M 332-19

AASHTO M 332-19 covers asphalt binders graded by performance using the multiple stress creep recovery (MSCR) test. Grading designations are related to the average seven-day maximum pavement design temperature, minimum pavement design temperature, and traffic loading.

This specification incorporates T 350 for determining non-recoverable creep compliance, Jnr. “S,” “H,” “V,” or “E” designations must be specified for standard, high, very high, or extremely high traffic loading, respectively.

Note 1 – For asphalt cements graded by viscosity at 60°C., see M 226.
Note 2 – For performance-graded asphalt binder, see M 320.

دانلود استاندارد AASHTO M 332-19

اتصالات آسفالت طبقه بندی شده توسط عملکرد با استفاده از آزمون ریکاوری خزش چندگانه (MSCR). تعیین درجه ها مربوط به میانگین حداکثر هفت روزه طراحی سطح پیاده رو ، حداقل دمای طراحی روسازی و بارگذاری ترافیک است.

این مشخصات شامل T 350 برای تعیین انطباق خزش غیر قابل بازیابی ، Jnr. “S” ، “H” ، “V” یا “E” به ترتیب باید برای بارگذاری استاندارد ، زیاد ، بسیار زیاد یا بسیار زیاد مشخص شود.

تبصره 1 – برای سیمان های آسفالت که با درجه گرانروی در 60 درجه سانتی گراد درجه بندی شده اند ، به M 226 مراجعه کنید.
تبصره 2 – برای اتصال چسبان آسفالت دارای درجه عملکرد ، به M 320 مراجعه کنید.

دکمه بازگشت به بالا