دانلود استاندارد AASHTO MBE The Manual for Bridge Evaluation 3rd Edition 2019

خرید استاندارد AASHTO MBE – The Manual for Bridge Evaluation – 3rd Edition 2019 Interim Revision

برای خرید استاندارد AASHTO MBE-3 بر روی کلید خرید در پایان صفحه کلیک کنید. این استاندارد با عنوان AASHTO MBE – The Manual for Bridge Evaluation – 3rd Edition 2019 Interim Revision  و به ادرس https://www.techstreet.com/standards/aashto-mbe-3?product_id=2009395 در ارشیو گیگاپیپر موجود است.

خرید استاندارد AASHTO MBE - The Manual for Bridge Evaluation - 3rd Edition 2019 Interim Revision دانلود استاندارد AASHTO MBE-3 گیگاپیپر
خرید استاندارد AASHTO MBE – The Manual for Bridge Evaluation – 3rd Edition 2019 Interim Revision دانلود استاندارد AASHTO MBE-3
Product Details
Published: 2018
ISBN(s): 978156051683
Number of Pages: 674
File Size: 1 file , 24 MB
Product Code(s): MBE-3

دانلود استاندارد AASHTO MBE-3

AASHTO MBE-3 -2018

This manual has been developed to assist bridge owners by establishing inspection procedures and evaluation practices that meet the National Bridge Inspection Standards (NBIS). The manual has been divided into eight sections, with each section representing a distinct phase of an overall bridge inspection and evaluation program. This edition updates Sections 3: Bridge Management Systems; 4: Inspection; 6: Load Rating; and 7: Fatigue Evaluation of Steel Bridges.

دانلود پی دی اف کتابچه راهنمای ارزیابی پل

این راهنما برای کمک به صاحبان پل ها با ایجاد مراحل بازرسی و شیوه های ارزیابی که با استانداردهای بازرسی ملی (NBIS) مطابقت دارد، توسعه داده شده است. این کتابچه به هشت قسمت تقسیم شده است، هر بخش نشان دهنده ی یک مرحله ی متمایزی از برنامه بازرسی و ارزیابی کلی پل است. این نسخه به بخش های 3: سیستم های مدیریت پل مراجعه می کند. 4: بازرسی؛ 6: امتیاز بار؛ و 7: ارزیابی خستگی پل های فولادی.

دانلود رایگان استاندارد Manual for Bridge Evaluation, 3rd Edition

برای اطمینان از کیفیت و کامل بودن صفحات استاندارد ، چند صفحه از استاندارد AASHTO MBE-3-2018 بصورت رایگان اورده شده است.

Free Download AASHTO MBE – The Manual for Bridge Evaluation – 3rd Edition 2019 Interim Revision

مشخصات استاندارد
عنوان استاندارد : AASHTO MBE-3
نام استاندارد

AASHTO MBE – The Manual for Bridge Evaluation – 3rd Edition 2019 Interim Revision

تعداد صفحات: 674
سال انتشار: 2018
لینک دانلود استاندارد https://www.techstreet.com/standards/aashto-mbe-3?product_id=2009395
دکمه بازگشت به بالا