دانلود استاندارد AASHTO T 180-19 خرید Standard Method of Test for Moisture-Density Relations

خرید استاندارد AASHTO T 180-19

برای دانلود استاندارد AASHTO T 180-19 و خرید استاندارد Standard Method of Test for Moisture-Density Relations بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2019 می باشد.

کلیه استانداردهای AASHTO انجمن ادارات حمل ونقل و بزرگراههاي ايالتي امريکا موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد American Association of State Highway and Transportation Officials مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

Published:2019Number of Pages:7File Size:1 file , 1.3 MBProduct Code(s):T134-19-UL, T134-19-UL, T134-19-UL
خرید استاندارد AASHTO T 180-19 دانلود استاندارد AASHTO T 180-19 خرید AASHTO T 180-19 دانلود استاندارد Standard Method of Test for Moisture-Density Relations
خرید استاندارد AASHTO T 180-19 دانلود استاندارد AASHTO T 180-19 خرید AASHTO T 180-19 دانلود استاندارد Standard Method of Test for Moisture-Density Relations

لینک استاندارد :

https://www.techstreet.com/standards/aashto-t-180-19?product_id=2079840

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد AASHTO T 180-19

برای اطمینان از کیفیت استاندارد AASHTO T 180-19، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

AASHTO T 180-19
Standard Method of Test for Moisture-Density Relations of Soils Using a 4.54-kg (10-lb) Rammer and a 457-mm (18-in.) Drop
STANDARD by American Association of State and Highway Transportation Officials, 2019

درباره استاندارد AASHTO T 180-19 خرید AASHTO T 180-19

AASHTO T 180-19 method of test is intended for determining the relationship between the moisture content and density of soils when compacted in a given mold of a given size with a 4.54-kg (10-lb) rammer dropped from a height of 457 mm (18 in.). Four alternate procedures are provided as follows:

Method A-A 101.60-mm (4-in.) mold: Soil material passing a 4.75-mm (No. 4) sieve Sections 4 and 5.
Method B-A 152.40-mm (6-in.) mold: Soil material passing a 4.75-mm (No. 4) sieve Sections 6 and 7.
Method C-A 101.60-mm (4-in.) mold: Soil material passing a 19.0-mm (3/4-in.) sieve Sections 8 and 9.
Method D-A 152.40-mm (6-in.) mold: Soil material passing a 19.0-mm (3/4-in.) sieve Sections 10 and 11.

1.2. The method to be used should be indicated in the specifications for the material being tested. If no method is specified, the provisions of Method A shall govern.

1.3. This test method applies to soils mixtures that have 40 percent or less retained on the 4.75-mm (No. 4) sieve, when Method A or B is used and 30 percent or less retained on the 19.0-mm (0.75-in.) sieve, when Method C or D is used. The material retained on these sieves shall be defined as oversize particles (coarse particles).

1.4. If the test specimen contains oversize particles, and the test specimen used for field density compaction control, corrections must be made according to T 224 to compare the total field density with the compacted specimen. The person or agency specifying this method shall specify a minimum percentage of oversize particles below which correction for oversize need not be applied. If no minimum percentage is specified, correction shall be applied to samples with more than 5 percent by mass of oversize particles.

1.5. If the specified oversized maximum tolerances are exceeded, other methods of compaction control must be used.

Note 1–One method for the design and control of the compaction of such soils is to use a test fill to determine the required degree of compaction and a method to obtain that compaction. Then use a method specification to control the compaction by specifying the type and size of compaction equipment, the lift thickness and the number of passes.

دانلود استاندارد AASHTO T 180-19

روش آزمایشی AASHTO T 180-19 برای تعیین رابطه بین میزان رطوبت و چگالی خاک در هنگام فشرده سازی در قالب داده شده با اندازه معین با یک تیزکن 4.54 کیلوگرمی (10 پوند) از ارتفاع 457 میلی متر فشرده می شود. (18 اینچ). چهار روش متناوب به شرح زیر ارائه می شود:

روش A-A قالب 101.60 میلی متر (4 اینچی) قالب: مواد خاک با عبور از یک غربال 4.75 میلی متر (شماره 4) بخش های 4 و 5.
روش B-A قالب 152.40 میلی متر (6 اینچی) قالب: مواد خاک با عبور از یک غربال 4.75 میلی متر (شماره 4) بخش های 6 و 7.
روش C-A 101.60 میلی متر (4 اینچی) قالب: مواد خاک با عبور از یک غربال 19.0 میلی متر (3/4 اینچ) بخش 8 و 9.
روش D-A قالب 152.40 میلی متر (6 اینچی) قالب: مواد خاک با عبور از یک غربال 19.0 میلی متر (3/4 اینچ) بخش های 10 و 11.

1.2 روشی که استفاده می شود باید در مشخصات مربوط به ماده مورد آزمایش ذکر شود. اگر روشی مشخص نشده باشد ، مقررات روش الف حاکم است.

1.3 این روش آزمایش برای مخلوط های خاک که 40 درصد یا کمتر در الک 4.75 میلی متر (شماره 4) نگه داشته می شوند ، هنگامی که از روش A یا B استفاده می شود و 30 درصد یا کمتر در 19.0 میلی متر (0.75-in) نگه داشته می شود ، استفاده می شود. غربال ، هنگامی که از روش C یا D استفاده می شود. مواد باقی مانده بر روی این غربالها باید به عنوان ذرات بزرگ (ذرات درشت) تعریف شوند.

1.4. اگر نمونه آزمایشی حاوی ذرات بزرگ ، و نمونه آزمایش مورد استفاده برای کنترل تراکم میدان باشد ، باید اصلاحات مطابق T 224 انجام شود تا تراکم میدان کل با نمونه فشرده شده مقایسه شود. شخص یا نمایندگی مشخص کننده این روش باید حداقل درصد ذرات بزرگ اندازه را که در زیر تصحیح آن برای اندازه های بزرگ اعمال نمی شود ، مشخص کند. اگر حداقل درصد مشخص نشده باشد ، تصحیح باید بر روی نمونه هایی با بیش از 5 درصد توسط جرم ذرات بزرگ اندازه اعمال شود.

1.5 اگر حداکثر تحمل های بزرگ بیش از حد مجاز باشد ، باید از روش های دیگر کنترل تراکم استفاده شود.

تبصره 1 – يك روش براي طراحي و كنترل تراكم چنين خاك ها ، استفاده از پر كننده آزمايش براي تعيين ميزان لازم تراكم و روشي براي بدست آوردن آن تراكم است. سپس با مشخص کردن نوع و اندازه تجهیزات تراکم ، ضخامت بالابر و تعداد پاس ها از یک روش متد برای کنترل تراکم استفاده کنید.

دکمه بازگشت به بالا