دانلود استاندارد AASHTO T 315-19 خرید Standard Method of Test for Determining the Rheological

خرید استاندارد AASHTO T 315-19

برای دانلود استاندارد AASHTO T 315-19 و خرید استاندارد Standard Method of Test for Determining the Rheological بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2019 می باشد.

کلیه استانداردهای AASHTO انجمن ادارات حمل ونقل و بزرگراههاي ايالتي امريکا موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد American Association of State Highway and Transportation Officials مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

Published:2019Number of Pages:32File Size:1 file , 3.5 MBProduct Code(s):T315-19-UL, T315-19-UL, T315-19-UL
خرید استاندارد AASHTO T 315-19 دانلود استاندارد AASHTO T 315-19 خرید AASHTO T 315-19 دانلود استاندارد Standard Method of Test for Determining
خرید استاندارد AASHTO T 315-19 دانلود استاندارد AASHTO T 315-19 خرید AASHTO T 315-19 دانلود استاندارد Standard Method of Test for Determining

لینک استاندارد :

https://www.techstreet.com/standards/aashto-t-315-19?product_id=2079847

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد AASHTO T 315-19

برای اطمینان از کیفیت استاندارد AASHTO T 315-19، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

AASHTO T 315-19
Standard Method of Test for Determining the Rheological Properties of Asphalt Binder Using a Dynamic Shear Rheometer (DSR)
STANDARD by American Association of State and Highway Transportation Officials, 2019

درباره استاندارد AASHTO T 315-19 خرید AASHTO T 315-19

AASHTO T 315-19 covers the determination of the dynamic shear modulus and phase angle of asphalt binder when tested in dynamic (oscillatory) shear using parallel plate test geometry. It is applicable to asphalt binders having dynamic shear modulus values in the range from 100 Pa to 10 MPa. This range in modulus is typically obtained between 6 and 88°C at an angular frequency of 10 rad/s. This test method is intended for determining the linear viscoelastic properties of asphalt binders as required for specification testing and is not intended as a comprehensive procedure for the full characterization of the viscoelastic properties of asphalt binder.

This standard is appropriate for unaged material or material aged in accordance with T 240 and R 28.

Particulate material in the asphalt binder is limited to particles with longest dimensions less than 250 micrometers.

دانلود استاندارد AASHTO T 315-19

AASHTO T 315-19 تعیین مدول برشی پویا و زاویه فاز چسب آسفالت را هنگام آزمایش در برشی پویا (نوسانی) با استفاده از هندسه آزمایش صفحه موازی پوشش می دهد. برای اتصال دهنده های آسفالت که مقادیر مدول برشی پویا دارند در محدوده 100 Pa تا 10 MPa کاربرد دارد. این دامنه در مدول معمولاً بین 6 تا 88 درجه سانتیگراد با فرکانس زاویه ای 10 رادی بر ثانیه بدست می آید. این روش آزمایش برای تعیین خصوصیات ویسکوالاستیک خطی باند آسفالت در آزمایش خصوصیات در نظر گرفته شده است و به عنوان یک روش جامع برای توصیف کامل خصوصیات ویسکوالاستیک چسب آسفالت در نظر گرفته نشده است.

این استاندارد برای مواد غیرمجاز یا ماده پیر مطابق با T 240 و R 28 مناسب است.

مواد ذره در چسب آسفالت محدود به ذراتی با طول بیشتر از 250 میکرومتر است.

دکمه بازگشت به بالا