دانلود استاندارد AASHTO T 99-19 خرید Standard Method of Test for Moisture

خرید استاندارد AASHTO T 99-19

برای دانلود استاندارد AASHTO T 99-19 و خرید استاندارد Standard Method of Test for Moisture بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2019 می باشد.

کلیه استانداردهای AASHTO انجمن ادارات حمل ونقل و بزرگراههاي ايالتي امريکا موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد American Association of State Highway and Transportation Officials مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

Published:2019Number of Pages:14File Size:1 file , 1.9 MBProduct Code(s):T099-19-UL, T099-19-UL, T099-19-UL
خرید استاندارد AASHTO T 99-19 دانلود استاندارد AASHTO T 99-19 خرید AASHTO T 99-19 دانلود استاندارد Standard Method of Test for Moisture
خرید استاندارد AASHTO T 99-19 دانلود استاندارد AASHTO T 99-19 خرید AASHTO T 99-19 دانلود استاندارد Standard Method of Test for Moisture

لینک استاندارد :

https://www.techstreet.com/standards/aashto-t-99-19?product_id=2079837

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه

Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد AASHTO T 99-19

برای اطمینان از کیفیت استاندارد AASHTO T 99-19، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

AASHTO T 99-19
Standard Method of Test for Moisture-Density Relations of Soils Using a 2.5-kg (5.5-lb) Rammer and a 305-mm (12-in.) Drop
STANDARD by American Association of State and Highway Transportation Officials, 2019

درباره استاندارد AASHTO T 99-19 خرید AASHTO T 99-19

AASHTO T 99-19 methods of test are intended for determining the relation between the moisture content and density of soils compacted in a mold of a given size with a 2.5-kg (5.5-lb) rammer dropped from a height of 305 mm (12 in.). Four alternate procedures are provided as follows:Method A–A 101.60-mm (4-in.) mold: Soil material passing a 4.75-mm (No. 4) sieve.
Method B–A 152.40-mm (6-in.) mold: Soil material passing a 4.75-mm (No. 4) sieve.
Method C–A 101.60-mm (4-in.) mold: Soil material passing a 19.0-mm (3/4-in.) sieve.
Method D–A 152.40-mm (6-in.) mold: Soil material passing a 19.0-mm (3/4-in.) sieve.
This test method applies to soils mixtures that have 40 percent or less retained on the 4.75 mm- (No. 4) sieve, when Method A or B is used and 30 percent or less retained on the 19.0-mm (¾-in.) sieve, when Method C or D is used. The material retained on these sieves shall be defined as oversize particles (coarse particles).

If the test specimen contains oversized particles, dry density and moisture corrections must be made in accordance with Annex A1..

If the specified oversized maximum tolerances are exceeded, other methods of compaction control must be used.

Note – One method for the desin and control of the compaction of such soils is to use a test fill to determine the required degree of compaction and a method to obtain that compaction. Then use a method specification to control the compaction by specifying the type and size of compaction equipment, the lift thickness and the number of passes.

دانلود استاندارد AASHTO T 99-19

روشهای آزمایشی AASHTO T 99-19 برای تعیین رابطه بین میزان رطوبت و چگالی خاکهای فشرده شده در قالب با اندازه معین با ضربه گیر 2.5 کیلوگرمی (5/5 پوند) از ارتفاع 305 میلی متر درنظر گرفته شده است. که در.). چهار روش متناوب به شرح زیر ارائه می شود:
روش A – قالب 101.60 میلی متر (4 اینچی): مواد خاک که از یک غربال 4.75 میلی متر (شماره 4) عبور می کند.
روش B – قالب 152.40 میلی متر (6 اینچی): مواد خاک که از غربال 4.75 میلی متر (شماره 4) عبور می کند.
روش C – قالب 101.60 میلی متر (4 اینچی): مواد خاک با عبور از یک غربال 19.0 میلی متر (3/4 اینچ).
روش D – قالب 152.40 میلی متر (6 اینچی): مواد خاک با عبور از یک غربال 19.0 میلی متر (3/4 اینچ).
این روش آزمایش برای مخلوط های خاک که 40 درصد یا کمتر در الک 4.75 میلی متر (شماره 4) نگه داشته می شوند ، هنگامی که از روش A یا B استفاده می شود و 30 درصد یا کمتر در 19.0 میلی متر (در-mm) نگه داشته می شود. غربال ، هنگامی که از روش C یا D استفاده می شود. مواد باقی مانده بر روی این غربالها باید به عنوان ذرات بزرگ (ذرات درشت) تعریف شوند.

اگر نمونه آزمایش شامل ذرات بزرگ باشد ، باید چگالی خشک و تصحیح رطوبت مطابق با ضمیمه A1 انجام شود.

اگر حداکثر تحمل های بزرگ بیش از حد مجاز باشد ، باید از روش های دیگر کنترل تراکم استفاده شود.

تبصره – یكی از روشهای طراحی و كنترل تراكم اینگونه خاکها ، استفاده از پرکننده آزمایشی برای تعیین میزان لازم از تراکم و روشی برای به دست آوردن آن تراکم است. سپس با مشخص کردن نوع و اندازه تجهیزات تراکم ، ضخامت بالابر و تعداد پاس ها از یک روش متد برای کنترل تراکم استفاده کنید.

دکمه بازگشت به بالا