دانلود استاندارد ACI 314R-16 آیین نامه Guide to Simplified Design for Reinforced Concrete Buildings

خرید استاندارد ACI 314R-16

برای دانلود استاندارد ACI 314R-16 و خرید آیین نامه Guide to Simplified Design for Reinforced Concrete Buildings بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2020 می باشد.

کلیه استانداردهای ACI موسسه بتن آمریکا American Concrete Institute موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود استاندارد ACI 314R-16 آیین نامه بتن آمریکا خرید استاندارد Guide to Simplified Design for Reinforced Concrete Buildings
دانلود استاندارد ACI 314R-16 آیین نامه بتن آمریکا خرید استاندارد Guide to Simplified Design for Reinforced Concrete Buildings

ACI 314R-16: Guide to Simplified Design for Reinforced Concrete Buildings Kindle Edition
by ACI Committee 314 (Author)  Format: Kindle Edition

لینک آیین نامه ACI 314R-16:

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد ACI 314R-16

برای اطمینان از کیفیت فایل استاندارد ACI 314R-16، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

ACI 351.2R-10(20)
Report on Foundations for Static Equipment (Reapproved 2020)
STANDARD by American Concrete Institute, 04/01/2010

درباره استاندارد ACI 314R-16

This guide presents simplified methods and design techniques that facilitate and speed the engineering of low-rise buildings within certain limitations. Material is presented in an order that follows typical design process with procedures introduced as the designer will need them in the course of a building design. Much of the information presented in this guide is derived from ACI 318, ASCE 7, and the 2015 International Building Code (IBC) (International Code Council 2015). The quality and testing of materials used in construction are covered by references to the appropriate ASTM standard specifications.
Whereas many of the tables, charts, and values included in this guide originated from the aforementioned reference documents, they have been modified or reorganized to be more conservative, to match design process flow, or better support the holistic and simplified design approach presented.
Although this guide is not written in mandatory language, the information is presented in such a manner that a structure designed following this guide will, in principle, comply with the codes and standards on which it was based. Although this guide is written in nonmandatory language, it is meant to be applied as a whole, because the simplified provisions are interdependent, and it would be unsafe to employ only a portion of this guide and disregard the remainder. This guide is not a code and is not deemed to satisfy ACI 318, ASCE 7, and the International Building Code (International Code Council 2015). This guide is expected to be especially useful in the education and training of engineers in reinforced concrete design of low-rise structures of small to medium floor areas.
There are many options within these standards that are not considered in this guide, such as the use of supplementary cementitious materials in concrete mixtures. As this guide will be used as a design aid, it is the licensed design professional’s responsibility to ensure that the structure design satisfies the requirements of ACI 318, ASCE 7, the International Building Code (International Code Council 2015), and the legal requirements of the local jurisdiction. The original draft of the guide, published as ACI IPS-1 (2002), was produced by a Joint Committee of Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Colombian Institute for Technical Standards and Certification) (ICONTEC) and Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (Colombian Association for Earthquake Engineering) (AIS).
The initial drafting of ACI IPS-1 (2002) was motivated by frequent worldwide discussions that reinforced concrete codes might be unnecessarily sophisticated for some applications, such as small low-rise buildings. Current knowledge of reinforced concrete behavior obtained through experimentation and experience, and its status and dissemination as a structural material used worldwide, made developing a simplified design and construction guide feasible. This guide used ACI IPS-1 (2002) as a basis, with information derived from ACI 318, ASCE 7, and the International Building Code (International Code Council 2015).
This guide presents simplified approaches to assist engineers in designing low-rise buildings within certain limitations, in addition to the following:
(a) Information on the order needed in the course of a design
(b) Explanatory material at appropriate places
(c) Computations only requiring a hand calculator
(d) Graphs and graphical explanations
(e) Design information based on simplified strength models
(f) Other limit states accounted for by minimum dimensions
(g) Conservative loads and simplified analysis guidelines
(h) Simplified geotechnical information to help define soil-bearing capacity
(i) Shear walls as the seismic-force-resisting system
(j) Material and construction guidelines based on commonly available steel grades and medium-strength concrete that can be site mixed.

دانلود آیین نامه ACI 314R-16 دانلود Guide to Simplified Design for Reinforced Concrete Buildings

File Size : 6955 KB
Word Wise : Not Enabled
Print Length : 366 pages
Publisher : American Concrete Institute (30 June 2016)
Enhanced Typesetting : Enabled
X-Ray : Not Enabled
Text-to-Speech : Enabled
Language: : English
ASIN : B01HT13YFA

 

دانلود استاندارد ACI 314R-16 گزارش مبانی تجهیزات استاتیک

این راهنما روشهای ساده و تکنیک های طراحی را ارائه می دهد که مهندسی ساختمان های کم ارتفاع را در محدودیت های خاص تسهیل و سرعت می بخشد. مواد به ترتیبی ارائه می شوند که فرآیند معمولی طراحی را با روالهای معرفی شده به عنوان طراح به آنها احتیاج دارند در طول طراحی ساختمان دنبال می کنند. بیشتر اطلاعات ارائه شده در این راهنما از ACI 318 ، ASCE 7 و Code International Building (IBC) 2015 (International Code Council 2015) گرفته شده است. کیفیت و آزمایش مواد مورد استفاده در ساخت و ساز با مراجعه به مشخصات استاندارد مناسب ASTM پوشش داده می شود.
در حالی که بسیاری از جداول ، نمودارها و مقادیر مندرج در این راهنما از اسناد مرجع فوق الذکر نشأت گرفته اند ، برای محافظه کارتر بودن ، مطابقت داشتن روند فرآیند طراحی یا پشتیبانی بهتر از رویکرد طراحی جامع و ساده ارائه شده ، اصلاح یا سازماندهی مجدد شده اند.
اگرچه این راهنما به زبان اجباری نوشته نشده است ، اما اطلاعات به گونه ای ارائه می شوند که ساختاری که مطابق این راهنما طراحی شده باشد ، اصولاً با کدها و استانداردهای مبتنی بر آن مطابقت دارد. اگرچه این راهنما به زبان غیر الزامی نوشته شده است ، اما به معنای این است که به عنوان یک کل اعمال می شود ، زیرا مقررات ساده به هم وابسته اند و استفاده از تنها بخشی از این راهنما و نادیده گرفتن بقیه موارد ایمن نیست. این راهنما کد نیست و مطابق با ACI 318 ، ASCE 7 و Code International Building (International Code Council 2015) تلقی نمی شود. انتظار می رود که این راهنما به ویژه در آموزش و آموزش مهندسان در طراحی بتن مسلح سازه های کم ارتفاع از مناطق کف کوچک تا متوسط ​​بسیار مفید باشد.
گزینه های زیادی در این استاندارد وجود دارد که در این راهنما در نظر گرفته نشده است ، مانند استفاده از مواد سیمانی مکمل در مخلوط های بتن. از آنجا که این راهنما به عنوان کمک طراحی استفاده می شود ، مسئولیت متخصص طراحی مجاز این است که طراحی سازه مطابق با الزامات ACI 318 ، ASCE 7 ، کد بین المللی ساختمان (شورای کد بین المللی 2015) و الزامات قانونی این قانون باشد. حوزه قضایی محلی پیش نویس اصلی راهنما ، منتشر شده به عنوان ACI IPS-1 (2002) ، توسط کمیته مشترک موسسه Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (موسسه استاندارد و صدور گواهینامه کلمبیا) (ICONTEC) و Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica ( انجمن مهندسی زلزله کلمبیا) (AIS).
پیش نویس اولیه ACI IPS-1 (2002) با بحث و گفتگوهای مکرر در سراسر جهان ایجاد شد که کدهای بتونی تقویت شده ممکن است برای برخی از کاربردها ، مانند ساختمانهای کوچک با ارتفاع کم ، پیچیده باشد. دانش فعلی در مورد رفتار بتن آرمه حاصل از آزمایش و تجربه ، و وضعیت و انتشار آن به عنوان یک ماده ساختاری مورد استفاده در سراسر جهان ، ایجاد یک راهنمای ساخت و طراحی ساده را عملی می کند. این راهنما با استفاده از اطلاعات مشتق شده از ACI 318 ، ASCE 7 و قانون بین المللی ساختمان (International Code Council 2015) از ACI IPS-1 (2002) به عنوان مبنا استفاده کرد.
این راهنما علاوه بر موارد زیر ، روشهای ساده ای را برای کمک به مهندسان در طراحی ساختمانهای کم ارتفاع در محدودیت های خاص ارائه می دهد:
(الف) اطلاعات مربوط به سفارش مورد نیاز در هنگام طراحی
ب) مطالب توضیحی در مکان های مناسب
ج) محاسبات فقط به ماشین حساب دستی نیاز دارند
(د) نمودارها و توضیحات گرافیکی
ه) اطلاعات را بر اساس مدلهای مقاومت ساده طراحی کنید
(و) سایر محدودیت های کشور با حداقل ابعاد به حساب می آیند
(g) بارهای محافظه کارانه و رهنمودهای تحلیل ساده
ح) اطلاعات ژئوتکنیکی ساده برای کمک به تعریف ظرفیت باربری خاک
(i) دیوارهای برشی به عنوان سیستم مقاوم در برابر زلزله
(ی) دستورالعمل های مواد و ساخت و ساز بر اساس درجه های فولادی معمولاً در دسترس و بتن با مقاومت متوسط ​​که می توانند در محل مخلوط شوند.

دکمه بازگشت به بالا