دانلود استاندارد ACI 318 Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-19)

خرید استاندارد ACI 318-19

برای دانلود استاندارد ACI 318-19 خرید Building Code Requirements for Structural Concrete بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2019 می باشد.

کلیه استانداردهای ACI موسسه بتن آمریکا (American Concrete Institute موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

 گیگاپیپر

ACI 318-19
Building Code Requirements Structural Concrete 318-19) on Code Requirements Structural Concrete 318R-19) Building Code Requirements Structural Concrete 318-19) on Code Requirements Structural Concrete 318R-19)

لینک: https://www.techstreet.com/standards/aci-318

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد ACI 318

برای اطمینان از کیفیت استاندارد ACI 318، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

Building Code Requirements Structural Concrete 318-19) on Code Requirements Structural Concrete 318R-19) Building Code Requirements Structural Concrete 318-19) on Code Requirements Structural Concrete 318R-19)

درباره استاندارد ACI 318-19

ACI 318-19, “Building Code Requirements for Structural
Concrete,” hereinafter called the Code or the 2019 Code,
and ACI 318R-19, “Commentary,” are presented in a side-
by-side column format. These are two separate but coordi-
nated documents, with Code text placed in the left column
and the corresponding Commentary text aligned in the right
column. Commentary section numbers are preceded by an
“R” to further distinguish them from Code section numbers.
The two documents are bound together solely for the user’s
convenience. Each document carries a separate enforceable
and distinct copyright.
the name implies, “Building Code Requirements for
Structural Concrete” is meant to be used as part of a legally
adopted building code and as such must differ in form and
substance from documents that provide detailed specifica-
tions, recommended practice, complete design procedures,
or design aids.
Code is intended to cover all buildings of the usual
types, both large and small. Requirements more stringent
than the Code provisions may be desirable for unusual
construction. The Code and Commentary cannot replace
sound engineering knowledge, experience, and judgment.
building code states only the minimum requirements
necessary to provide for public health and safety. The Code
is based on this principle. For any structure, the owner or
the licensed design professional may require the quality of
materials and construction to be higher than the minimum
requirements necessary to protect the public as stated in the
Code. However, lower standards are not permitted.
Code has no legal status unless it is adopted by the
government bodies having the police power to regulate
building design and construction. Where the Code has not
been adopted, it may serve as a reference to good practice
even though it has no legal status.
Code and Commentary are not intended for use
in settling disputes between the owner, engineer, archi-
tect, contractor, or their agents, subcontractors, material
suppliers, or testing agencies. Therefore, the Code cannot
define the contract responsibility of each of the parties in
usual construction. General references requiring compliance
with the Code in the project specifications should be avoided
because the contractor is rarely in a position to accept
responsibility for design details or construction require-
ments that depend on a detailed knowledge of the design.
Design-build construction contractors, however, typically
combine the design and construction responsibility. Gener-
ally, the contract documents should contain all of the neces-
sary requirements to ensure compliance with the Code. In
part, this can be accomplished by reference to specific Code
sections in the project specifications. Other ACI publica-
tions, such as “Specifications for Structural Concrete (ACI
301)” are written specifically for use as contract documents
for construction.
ACI 318-19, “Building Code Requirements for Structural
Concrete,” hereinafter called the Code or the 2019 Code,
and ACI 318R-19, “Commentary,” are presented in a side-
by-side column format. These are two separate but coordi-
nated documents, with Code text placed in the left column
and the corresponding Commentary text aligned in the right
column. Commentary section numbers are preceded by an
“R” to further distinguish them from Code section numbers.
The two documents are bound together solely for the user’s
convenience. Each document carries a separate enforceable
and distinct copyright.
the name implies, “Building Code Requirements for
Structural Concrete” is meant to be used as part of a legally
adopted building code and as such must differ in form and
substance from documents that provide detailed specifica-
tions, recommended practice, complete design procedures,
or design aids.
Code is intended to cover all buildings of the usual
types, both large and small. Requirements more stringent
than the Code provisions may be desirable for unusual
construction. The Code and Commentary cannot replace
sound engineering knowledge, experience, and judgment.
building code states only the minimum requirements
necessary to provide for public health and safety. The Code
is based on this principle. For any structure, the owner or
the licensed design professional may require the quality of
materials and construction to be higher than the minimum
requirements necessary to protect the public as stated in the
Code. However, lower standards are not permitted.
Code has no legal status unless it is adopted by the
government bodies having the police power to regulate
building design and construction. Where the Code has not
been adopted, it may serve as a reference to good practice
even though it has no legal status.
Code and Commentary are not intended for use
in settling disputes between the owner, engineer, archi-
tect, contractor, or their agents, subcontractors, material
suppliers, or testing agencies. Therefore, the Code cannot
define the contract responsibility of each of the parties in
usual construction. General references requiring compliance
with the Code in the project specifications should be avoided
because the contractor is rarely in a position to accept
responsibility for design details or construction require-
ments that depend on a detailed knowledge of the design.
Design-build construction contractors, however, typically
combine the design and construction responsibility. Gener-
ally, the contract documents should contain all of the neces-
sary requirements to ensure compliance with the Code. In
part, this can be accomplished by reference to specific Code
sections in the project specifications. Other ACI publica-
tions, such as “Specifications for Structural Concrete (ACI
301)” are written specifically for use as contract documents
for construction.

خرید استاندارد ACI 318-19 خرید Building Code Requirements for Structural Concrete

1.3—Purpose,
1.4—Applicability, p. 10
1.5—Interpretation, p. 12
1.6—Building official, p. 13
or
CHAPTER 2
AND TERMINOLOGY
2.2—Notation,
2.3—Terminology, p. 31
CHAPTER 3
REFERENCED
3.1—Scope, p. 47
3.2—Referenced
CHAPTER 4
SYSTEM REQUIREMENTS
4.3—Design
4.4—Structural system and load paths, p. 52
4.5—Structural analysis, p. 54
4.6—Strength, p. 55
4.13—Construction
4.14—Strength evaluation of existing structures, p. 59
CHAPTER 6
continuous beams and one-way slabs, p. 74
6.6—Linear elastic first-order analysis, p. 75
7.2—General, p. 89
7.3—Design limits, p. 89
CHAPTER 8

دانلود استاندارد ACI 318-19 بتن فوق العاده با کارایی بالا: گزارش تکنولوژی جدید

، “الزامات ساختمان ساختمان برای ساختار
بتن، “در ادامه کد یا کد 2019 نامیده می شود
و ACI 318R-19، “تفسیر”، در یک سمت
فرمت ستون سمت کنار. این دو جداگانه هستند اما هماهنگی
اسناد موجود، با متن کد قرار داده شده در ستون سمت چپ
و متن متناقض مربوطه در سمت راست قرار دارد
ستون عناصر بخش تفسیر پیش از آن قرار دارند
“R” برای بیشتر آنها را از بخش های بخش کد جدا کنید.
دو سند تنها برای کاربر تعبیه شده است
راحتی هر سند دارای مجوز قابل اجرا است
و کپی رایت مجزا.
این نام به این معنی است که “الزامات ساختمان سازی برای
بتن ساختمانی “به معنای استفاده از آن به عنوان بخشی از قانونی است
کد ساختمان را به تصویب رسانده و به همین ترتیب باید در شکل و
ماده از اسناد که جزئیات دقیق
تمرین توصیه شده، روشهای طراحی کامل،
یا کمک های طراحی شده.
کد در نظر گرفته شده برای پوشش همه ساختمان های معمول است
انواع، هر دو بزرگ و کوچک. الزامات سخت تر
از مقررات کد ممکن است برای غیر معمول باشد
ساخت و ساز. کد و تفسیر نمیتوانند جایگزین شوند
دانش مهندسی صدا، تجربه و قضاوت.
کد ساختمان فقط حداقل الزامات را ارائه می دهد
لازم برای تامین امنیت عمومی و ایمنی. کد
بر اساس این اصل است برای هر ساختار، صاحب یا
حرفه ای طراحی مجاز ممکن است از کیفیت مورد نیاز باشد
مواد و ساخت و ساز به بالاتر از حداقل است
الزامات مورد نیاز برای محافظت از مردم به عنوان بیان شده در
کد با این حال، استانداردهای پایین تر مجاز نیستند.
کد دارای وضعیت قانونی نیست مگر آنکه توسط آن تصویب شده باشد
نهادهای دولتی دارای قدرت پلیس برای تنظیم است
طراحی ساختمان و ساخت و ساز. کجا کد وجود ندارد
به تصویب رسید، ممکن است به عنوان مرجع برای عمل خوب عمل کند
حتی اگر این وضعیت قانونی نداشته باشد.
کد و تفسیر برای استفاده در نظر گرفته نشده اند
در حل اختلافات بین مالک، مهندس،
تکت، پیمانکار، و یا عوامل آن، قراردادی های فرعی، مواد
تامین کنندگان و یا آژانس های تست. بنابراین، کد نمی تواند
تعریف مسئولیت قرارداد هر یک از طرفین در
ساخت و ساز معمول مراجع عمومی نیاز به انطباق دارند
با کد در مشخصات پروژه باید اجتناب شود
زیرا پیمانکار به ندرت در موقعیت پذیرش است
مسئولیت جزئیات طراحی یا ساخت و ساز
که به دانش دقیق طراحی بستگی دارد.
با این حال، معمولا پیمانکاران ساخت و ساز طراحی و ساخت
ترکیب مسئولیت طراحی و ساخت و ساز. تولید کننده
اسناد قرارداد باید شامل تمام موارد ضروری باشد.
الزامات لازم برای اطمینان از انطباق با کد. که در
بخشی، این را می توان با ارجاع به کد خاص انجام داد
بخش ها در مشخصات پروژه. دیگر آگهی های ACI
مانند “مشخصات بتن ساختمانی (ACI
301) “به طور خاص برای استفاده به عنوان اسناد قرارداد نوشته شده است
برای ساخت.
ACI 318-19، “الزامات ساختمان ساختمان برای ساختار
بتن، “در ادامه کد یا کد 2019 نامیده می شود
و ACI 318R-19، “تفسیر”، در یک سمت
فرمت ستون سمت کنار. این دو جداگانه هستند اما هماهنگی
اسناد موجود، با متن کد قرار داده شده در ستون سمت چپ
و متن متناقض مربوطه در سمت راست قرار دارد
ستون عناصر بخش تفسیر پیش از آن قرار دارند
“R” برای بیشتر آنها را از بخش های بخش کد جدا کنید.
دو سند تنها برای کاربر تعبیه شده است
راحتی هر سند دارای مجوز قابل اجرا است
و کپی رایت مجزا.
این نام به این معنی است که “الزامات ساختمان سازی برای
بتن ساختمانی “به معنای استفاده از آن به عنوان بخشی از قانونی است
کد ساختمان را به تصویب رسانده و به همین ترتیب باید در شکل و
ماده از اسناد که جزئیات دقیق
تمرین توصیه شده، روشهای طراحی کامل،
یا کمک های طراحی شده.
کد در نظر گرفته شده برای پوشش همه ساختمان های معمول است
انواع، هر دو بزرگ و کوچک. الزامات سخت تر
از مقررات کد ممکن است برای غیر معمول باشد
ساخت و ساز. کد و تفسیر نمیتوانند جایگزین شوند
دانش مهندسی صدا، تجربه و قضاوت.
کد ساختمان فقط حداقل الزامات را ارائه می دهد
لازم برای تامین امنیت عمومی و ایمنی. کد
بر اساس این اصل است برای هر ساختار، صاحب یا
حرفه ای طراحی مجاز ممکن است از کیفیت مورد نیاز باشد
مواد و ساخت و ساز به بالاتر از حداقل است
الزامات مورد نیاز برای محافظت از مردم به عنوان بیان شده در
کد با این حال، استانداردهای پایین تر مجاز نیستند.
کد دارای وضعیت قانونی نیست مگر آنکه توسط آن تصویب شده باشد
نهادهای دولتی دارای قدرت پلیس برای تنظیم است
طراحی ساختمان و ساخت و ساز. کجا کد وجود ندارد
به تصویب رسید، ممکن است به عنوان مرجع برای عمل خوب عمل کند
حتی اگر این وضعیت قانونی نداشته باشد.
کد و تفسیر برای استفاده در نظر گرفته نشده اند
در حل اختلافات بین مالک، مهندس،
تکت، پیمانکار، و یا عوامل آن، قراردادی های فرعی، مواد
تامین کنندگان و یا آژانس های تست. بنابراین، کد نمی تواند
تعریف مسئولیت قرارداد هر یک از

.

دکمه بازگشت به بالا