دانلود استاندارد ACI 318M آیین نامه Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary (SI Units)

خرید استاندارد ACI 318M

برای دانلود استاندارد ACI 318M و خرید آیین نامه Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary (SI Units) بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2019 می باشد.

کلیه استانداردهای ACI موسسه بتن آمریکا American Concrete Institute موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود استاندارد ACI 318M آیین نامه بتن آمریکا خرید استاندارد Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary (SI Units)
دانلود استاندارد ACI 318M آیین نامه بتن آمریکا خرید استاندارد Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary (SI Units)

ACI 318M-19
Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary (SI Units)
standard by American Concrete Institute, 10/01/2019

لینک آیین نامه ACI:

https://www.techstreet.com/standards/aci-318m-19?product_id=2094242

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد ACI 318M

برای اطمینان از کیفیت فایل استاندارد ACI 318M، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

ACI 318M-19
Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary (SI Units)
standard by American Concrete Institute, 10/01/2019

درباره استاندارد ACI 318M

The “Building Code Requirements for Structural Concrete” (“Code”) provides minimum requirements for the materials, design, and detailing of structural concrete buildings and, where applicable, nonbuilding structures. This Code was developed by an ANSI-approved consensus process and addresses structural systems, members, and connections, including cast-in-place, precast, shotcrete, plain, nonprestressed, prestressed, and composite construction. Among the subjects covered are: design and construction for strength, serviceability, and durability; load combinations, load factors, and strength reduction factors; structural analysis methods; deflection limits; mechanical and adhesive anchoring to concrete; development and splicing of reinforcement; construction document information; field inspection and testing; and methods to evaluate the strength of existing structures.

The Code was substantially reorganized and reformatted in 2014, and this Code continues and expands that same organizational philosophy. The principal objectives of the reorganization were to present all design and detailing requirements for structural systems or for individual members in chapters devoted to those individual subjects, and to arrange the chapters in a manner that generally follows the process and chronology of design and construction. Information and procedures that are common to the design of multiple members are located in utility chapters. Additional enhancements implemented in this Code to provide greater clarity and ease of use include the first use of color illustrations and the use of color to help the user navigate the Code and quickly find the information they need. Special thanks to Bentley Systems, Incorporated, for use of their ProConcrete software to produce many of the figures found in the Commentary.

Uses of the Code include adoption by reference in a general building code, and earlier editions have been widely used in this manner. The Code is written in a format that allows such reference without change to its language. Therefore, background details or suggestions for carrying out the requirements or intent of the Code provisions cannot be included within the Code itself. The Commentary is provided for this purpose.

Some considerations of the committee in developing the Code are discussed in the Commentary, with emphasis given to the explanation of new or revised provisions. Much of the research data referenced in preparing the Code is cited for the user desiring to study individual questions in greater detail. Other documents that provide suggestions for carrying out the requirements of the Code are also cited.

 

 

دانلود آیین نامه ACI 318M دانلود Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary (SI Units)

Published:
10/01/2019
ISBN(s):
9781641950862
Number of Pages:
628
File Size:
1 file , 28 MB

 

دانلود استاندارد ACI 318M الزامات کد ساختمان برای بتن و تفسیر سازه (واحد SI)

“الزامات کد ساختمان برای بتن سازه” (“کد”) حداقل الزامات لازم را برای مصالح ، طراحی و جزئیات جزئیات ساختمانهای بتنی سازه و در صورت لزوم سازه های غیر سازنده فراهم می کند. این کد توسط یک فرآیند اجماع مورد تأیید ANSI تدوین شده است و آدرس سیستم های ساختاری ، اعضا و اتصالات از جمله بازیگران در محل ، پیش ساخته ، شلیک گلوله ، دشت ، بدون فشار ، پیش ساخته و ساخت کامپوزیت است. از جمله موضوعاتی که تحت پوشش قرار می گیرند عبارتند از: طراحی و ساخت برای استحکام ، سرویس دهی و دوام. ترکیب بار ، عوامل بار و عوامل کاهش قدرت؛ روش تجزیه و تحلیل ساختاری محدودیت های انحراف؛ اتصالات مکانیکی و چسب به بتن. توسعه و ترکیب آرماتور؛ اطلاعات سند ساخت و ساز؛ بازرسی میدانی و آزمایش؛ و روشهای ارزیابی قدرت ساختارهای موجود

این قانون در سال 2014 بطور اساسی سازماندهی مجدد و دوباره تنظیم شد و این آیین نامه همان فلسفه سازمانی را ادامه داده و گسترش می دهد. اهداف اصلی سازماندهی مجدد ارائه کلیه الزامات طراحی و تفصیل در مورد سیستم های ساختاری و یا برای اعضای مجزا در فصل های اختصاص داده شده به آن افراد جداگانه و ترتیب فصل ها به شکلی است که عموماً از روند و زمان سنجی طراحی و ساخت پیروی می کند. اطلاعات و رویه هایی که در طراحی چندین عضو مشترک است ، در فصل های برنامه کاربردی قرار گرفته است. پیشرفت های اضافی که در این کد به کار گرفته شده است تا وضوح و سهولت بیشتری در اختیار شما قرار بگیرد شامل اولین استفاده از تصاویر رنگی و استفاده از رنگ برای کمک به کاربر جهت حرکت در کد و به سرعت اطلاعات مورد نیاز خود است. تشکر ویژه از Bentley Systems ، Incorporated ، برای استفاده از نرم افزار ProConcrete خود برای تولید بسیاری از چهره های موجود در تفسیر.

استفاده از کد شامل تصویب با استفاده از مرجع در یک کد ساختمان عمومی است و نسخه های قبلی نیز به این روش بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. کد به شکلی نوشته شده است که اجازه می دهد چنین مرجعی بدون تغییر در زبان آن انجام شود. بنابراین ، جزئیات یا پیشنهادات مربوط به انجام الزامات یا قصد مقررات کد نمی تواند در خود کد لحاظ شود. تفسیر برای این منظور ارائه شده است.

برخی از ملاحظات کمیته در تدوین آیین نامه در این تفسیر مورد بحث قرار گرفته است ، با تأکید بر توضیح مقررات جدید یا اصلاح شده. بخش عمده ای از داده های تحقیق که در تهیه کد به آنها اشاره شده است به کاربر مورد نظر برای مطالعه سوالات فردی با جزئیات بیشتر ذکر شده است. اسناد دیگری که برای انجام الزامات آیین نامه ارائه می دهند نیز ذکر شده است.

دکمه بازگشت به بالا