دانلود استاندارد ACI 355.4-19 آیین نامه Qualification of Post-Installed Adhesive Anchors in Concrete and Commentary

خرید استاندارد ACI 355.4-19

برای دانلود استاندارد ACI 355.4-19 و خرید آیین نامه Qualification of Post-Installed Adhesive Anchors in Concrete and Commentary بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2019 می باشد.

کلیه استانداردهای ACI موسسه بتن آمریکا American Concrete Institute موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود استاندارد ACI 355.4-19 آیین نامه بتن آمریکا خرید استاندارد Qualification of Post-Installed Adhesive Anchors in Concrete and Commentary
دانلود استاندارد ACI 355.4-19 آیین نامه بتن آمریکا خرید استاندارد Qualification of Post-Installed Adhesive Anchors in Concrete and Commentary

ACI 355.4-19
Qualification of Post-Installed Adhesive Anchors in Concrete and Commentary
STANDARD by American Concrete Institute, 01/01/2020

لینک آیین نامه ACI 355.4-19:

https://www.techstreet.com/hei/standards/aci-355-4-19?product_id=2098131

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد ACI 355.4-19

برای اطمینان از کیفیت فایل استاندارد ACI 355.4، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

ACI 355.4-19
Qualification of Post-Installed Adhesive Anchors in Concrete and Commentary

درباره استاندارد ACI 355.4-19

This standard prescribes testing programs and evaluation requirements for post-installed adhesive anchors intended for use in concrete under the design provisions of ACI 318. Testing and assessment criteria are provided for various conditions of use, including seismic loading; sustained loading; aggressive environments; reduced and elevated temperatures; and for determining whether anchors are acceptable for use in uncracked concrete only, or acceptable for service both in cracked and uncracked concrete. Criteria are provided for establishing the characteristic bond strength, reductions for adverse conditions, and the anchor category and associated job-site quality control requirements.

دانلود آیین نامه ACI 355.4-19 دانلود Qualification of Post-Installed Adhesive Anchors in Concrete and Commentary

Published:01/01/2020
ISBN(s): 9781641950909
Number of Pages:60
Units of Measure: I-P
File Size:1 file , 8.9 MB

 

دانلود استاندارد ACI 355.4-19 صلاحیت لنگرهای چسب نصب شده در بتن و تفسیر

این استاندارد برنامه های آزمایشی و الزامات ارزیابی را برای لنگرهای چسبی نصب شده در نظر گرفته شده برای استفاده در بتن تحت مقررات طراحی ACI 318 تجویز می کند. معیارهای آزمایش و ارزیابی برای شرایط مختلف استفاده از جمله بارگذاری لرزه ای ارائه شده است. بارگیری پایدار محیط های تهاجمی کاهش و افزایش دما و برای تعیین اینکه آیا لنگرها فقط برای استفاده در بتن ترک خورده قابل قبول هستند ، یا برای سرویس هر دو در بتن ترک خورده و ترک خورده قابل قبول هستند. معیارهایی برای ایجاد مقاومت پیوند مشخص ، کاهش شرایط نامساعد و دسته لنگر و الزامات مربوط به کنترل کیفیت سایت شغلی ارائه شده است.

دکمه بازگشت به بالا