دانلود استاندارد ACI 421.2R Guide to Seismic Design of Punching Shear Reinforcement in Flat Plates

خرید استاندارد ACI 421.2R

برای دانلود استاندارد ACI 421.2R خرید Guide to Seismic Design of Punching Shear Reinforcement in Flat Plates بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2019 می باشد.

کلیه استانداردهای ACI موسسه بتن آمریکا (American Concrete Institute موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید استاندارد ACI 421.2R دانلود استاندارد ACI 421.2R خرید Guide to Seismic Design of Punching Shear Reinforcement in Flat Plates
خرید استاندارد ACI 421.2R دانلود استاندارد ACI 421.2R خرید Guide to Seismic Design of Punching Shear Reinforcement in Flat Plates

ACI 421.2R-10
Guide to Seismic Design of Punching Shear Reinforcement in Flat Plates
standard by American Concrete Institute, 04/01/2010

ACI Committee 421

لینک: https://www.techstreet.com/standards/aci-421-2r-10?product_id=1701526

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد ACI 421.2R

برای اطمینان از کیفیت استاندارد ACI 318، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

Published:
04/01/2010
Number of Pages:
34
File Size:
1 file , 1.2 MB

درباره استاندارد ACI 421.2R خرید Guide to Seismic Design of Punching Shear Reinforcement in Flat Plates

Brittle punching failure can occur due to the transfer of shear forces combined with unbalanced moments between slabs and columns. During an earthquake, significant horizontal displacement of a flat plate-column connection may occur, resulting in unbalanced moments that induce additional slab shear stresses. As a result, some flat plate structures have collapsed by punching shear in past earthquakes (Berg and Stratta 1964; Yanev et al. 1991; Mitchell et al. 1990, 1995). During the 1985 Mexico earthquake (Yanev et al. 1991), 91 waffle-slab and solid-slab buildings collapsed, and another 44 buildings suffered severe damage. Hueste and Wight (1999) studied a building with a posttensioned flat plate that experienced punching shear failures during the 1994 Northridge, CA, earthquake. Their study provided a relationship between the level of gravity load and the maximum story drift ratio that a flat plate-column connection can undergo without punching shear failure. The displacement-induced unbalanced moments and resulting shear forces at flat plate-column connections, although unintended, should be designed to prevent brittle punching shear failure. Even when an independent lateral-forceresisting system is provided, flat plate-column connections should be designed to accommodate the moments and shear forces associated with the displacements during earthquakes.

دانلود استاندارد ACI 421.2R راهنمای طراحی لرزه ای پانچ آرماتور برشی در صفحات تخت

شکست پانچ شدن شکننده می تواند به دلیل انتقال نیروهای برشی همراه با لحظات نامتوازن بین صفحات و ستونها ایجاد شود. در هنگام وقوع زلزله ، جابجایی افقی قابل توجهی از یک اتصال صفحه-ستون تخت ممکن است رخ دهد ، و در نتیجه لحظات نامتوازن که باعث فشارهای برشی دال اضافی می شود. در نتیجه ، برخی از سازه های صفحه مسطح با ضربات برشی در زمین لرزه های گذشته از بین رفته اند (Berg and Stratta 1964؛ Yanev et al. 1991؛ Mitchell et al. 1990، 1995). در زمان زلزله سال 1985 مکزیک (یانف و همکاران 1991) ، 91 ساختمان باریک و صفحات توتال فرو ریختند و 44 ساختمان دیگر نیز آسیب جدی دیدند. Hueste و Wight (1999) یک ساختمان را با یک صفحه مسطح پس از تنش مورد مطالعه قرار دادند که در هنگام وقوع زلزله در نورتریج ، کالیفرنیا ، شکستهای برشی را در اثر ضربات ناخنک تجربه کرد. مطالعه آنها رابطه ای بین سطح بار وزن و حداکثر نسبت رانش داستانی را ارائه می دهد که یک اتصال صفحه-ستون مسطح بدون آن می تواند بدون افت فشار برشی انجام شود. لحظات نامتوازن ناشی از جابجایی و در نتیجه نیروهای برشی ناشی از آن در اتصالات صفحه-ستون مسطح ، اگرچه ناخواسته ، باید برای جلوگیری از خرابی برشی شکننده ایجاد شود. حتی هنگامی که یک سیستم مستقل از نیروی جانبی جانبی ارائه شده است ، اتصالات صفحه-ستون مسطح باید طراحی شوند تا لحظات و نیروهای برشی مرتبط با جابجایی در هنگام زلزله را در خود جای دهند.

دکمه بازگشت به بالا