دانلود استاندارد ACI 550.6-19 آیین نامه Acceptance Criteria for Special Unbonded Post-Tensioned Precast Structural Walls Based on Validation Testing and Commentary

خرید استاندارد ACI 550.6-19

برای دانلود استاندارد ACI 550.6-19 و خرید آیین نامه Acceptance Criteria for Special Unbonded Post-Tensioned Precast Structural Walls Based on Validation Testing and Commentary بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2019 می باشد.

کلیه استانداردهای ACI موسسه بتن آمریکا American Concrete Institute موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود استاندارد ACI 550.6-19 آیین نامه بتن آمریکا خرید استاندارد Acceptance Criteria for Special Unbonded Post-Tensioned Precast Structural Walls Based on Validation Testing and Commentary
دانلود استاندارد ACI 550.6-19 آیین نامه بتن آمریکا خرید استاندارد Acceptance Criteria for Special Unbonded Post-Tensioned Precast Structural Walls Based on Validation Testing and Commentary

ACI 550.6-19
Acceptance Criteria for Special Unbonded Post-Tensioned Precast Structural Walls Based on Validation Testing and Commentary
standard by American Concrete Institute, 08/01/2019

لینک آیین نامه ACI:

https://www.techstreet.com/standards/aci-550-6-19?product_id=2082203

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد ACI 550.6-19

برای اطمینان از کیفیت فایل استاندارد ACI 550.6-19، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

ACI 550.6-19
Acceptance Criteria for Special Unbonded Post-Tensioned Precast Structural Walls Based on Validation Testing and Commentary
standard by American Concrete Institute, 08/01/2019

درباره استاندارد ACI 550.6-19

This document applies to structures in regions of high seismic risk or to structures assigned to high seismic performance or design categories. It defines the minimum experimental evidence that can be deemed to satisfy the use of unbonded post-tensioned precast structural walls (shear walls) for bearing wall and building frame special reinforced concrete shear wall systems, as defined in ASCE/SEI 7-10, when those walls do not fully satisfy the intent of the prescriptive requirements of Chapter 18 of ACI 318-14. This document includes mandatory Acceptance Criteria and nonmandatory Commentary, and has been written in such a form that its requirements can be coordinated directly with the requirements for special precast structural walls in 18.11 of ACI 318-14. Among the subjects covered are requirements for the procedures that shall be used to design unbonded post-tensioned precast test modules and their configurations, as well as requirements for testing, reporting, and assessing satisfactory performance of the test modules.

The references of the Commentary provide documentary evidence, additional to the references of Chapter 18 of ACI 318R-14, that support the acceptance criteria. Consistent with the approach of ACI 318, no comparison is made, either in the body of the Acceptance Criteria or Commentary, of research results for precast test modules satisfying ACI 318 with those for modules that, although not satisfying ACI 318, do satisfy the Acceptance Criteria. Such comparisons, both experimental and analytical, are available in the Commentary references.

In this document, consistent with the format of ACI 318-14, the word “Section” is not included before a reference to a section of ACI 318-14. To more clearly designate a section in this document, however, the word “Section” is used before any reference to a section of this document.

The section numbering for the Commentary is the same as that for the Standard, with numbers preceded by an “R” and the text in italics to distinguish them from the corresponding section numbers of the Standard.

 

دانلود آیین نامه ACI 550.6-19 دانلود Acceptance Criteria for Special Unbonded Post-Tensioned Precast Structural Walls Based on Validation Testing and Commentary

Published: 08/01/2019
ISBN(s): 9781641950794
Number of Pages: 24
File Size: 1 file , 820 KB

 

دانلود استاندارد ACI 550.6-19 راهنمای انتخاب و استفاده از سیمان های هیدرولیک

این سند در مورد سازه هایی در مناطقی که دارای خطر لرزه ای زیاد هستند یا سازه هایی که به عملکرد لرزه ای بالا یا دسته بندی های طراحی اختصاص داده شده است ، اعمال می شود. این حداقل شواهد آزمایشی را که می توان برای جلب رضایت استفاده از دیوارهای بدون ساختار پی در پی پس از تنش (دیوارهای برشی) برای تحمل دیواره و قاب ساختمان سیستم های دیواره برشی بتن آرمه ویژه ، تعریف شده در ASCE / SEI 7-10 ، تعریف می کند ، هنگامی که این دیوارها به طور کامل نیازی به نیازهای نسخه ای از فصل 18 ACI 318-14 را برآورده نمی کنند. این سند شامل ضوابط پذیرش اجباری و تفسیر غیرمستقیم است و به گونه ای نوشته شده است که می توان الزامات آن را بطور مستقیم با الزامات مربوط به دیواره های سازه خاص پیش ساخته در 18.11 ACI 318-14 هماهنگ کرد. در میان موضوعات تحت پوشش ، الزامات رویه هایی که باید برای طراحی ماژول های آزمایشی پیش تنیده بدون محدودیت و تنظیمات آنها ، و همچنین الزامات آزمایش ، گزارش دهی و ارزیابی عملکرد رضایت بخش ماژول های آزمایش استفاده شود.

مراجع این تفسیر شواهد مستند را ارائه می دهند ، علاوه بر منابع فصل 18 ACI 318R-14 ، که از معیارهای پذیرش پشتیبانی می کند. مطابق با رویکرد ACI 318 ، هیچ مقایسه ای صورت نمی پذیرد ، چه در بدنه معیارهای پذیرش یا تفسیر ، از نتایج تحقیق برای ماژول های تست پیش ساز که رضایت بخش ACI 318 را با نمونه هایی برای ماژول هایی که اگرچه ACI 318 را راضی نمی کند ، اما رضایت را قبول می کند شاخص. چنین مقایسه هایی ، هم تجربی و هم تحلیلی ، در منابع تفسیر موجود است.

در این سند ، مطابق با فرمت ACI 318-14 ، کلمه “بخش” قبل از مراجعه به بخشی از ACI 318-14 گنجانده نشده است. برای مشخص تر شدن بخش در این سند ، با این وجود از کلمه “بخش” قبل از هرگونه مراجعه به بخشی از این سند استفاده می شود.

بخش شماره گذاری برای تفسیر همان استاندارد برای استاندارد است ، با شماره هایی که قبل از “R” و متن موجود در آن به زبان ایتالیایی است تا آنها را از شماره های بخش مربوط به استاندارد متمایز کند.

دکمه بازگشت به بالا