دانلود استاندارد ACI 550.7 IN-LB آیین نامه Requirements for Design of a Special Unbonded Post-Tensioned Precast Shear Wall Satisfying ACI 550.6 and Commentary

خرید استاندارد ACI 550.7 IN-LB

برای دانلود استاندارد ACI 550.7 IN-LB و خرید آیین نامه Requirements for Design of a Special Unbonded Post-Tensioned Precast Shear Wall Satisfying ACI 550.6 and Commentary بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2019 می باشد.

کلیه استانداردهای ACI موسسه بتن آمریکا American Concrete Institute موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

دانلود استاندارد ACI 550.7 IN-LB آیین نامه بتن آمریکا خرید استاندارد Requirements for Design of a Special Unbonded Post-Tensioned Precast Shear Wall Satisfying ACI 550.6 and Commentary
دانلود استاندارد ACI 550.7 IN-LB آیین نامه بتن آمریکا خرید استاندارد Requirements for Design of a Special Unbonded Post-Tensioned Precast Shear Wall Satisfying ACI 550.6 and Commentary

ACI 550.7-19
Requirements for Design of a Special Unbonded Post-Tensioned Precast Shear Wall Satisfying ACI 550.6 and Commentary
standard by American Concrete Institute, 09/01/2019

لینک آیین نامه ACI:

https://www.techstreet.com/standards/aci-550-7-19?product_id=2089932

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد ACI 550.7 IN-LB

برای اطمینان از کیفیت فایل استاندارد ACI 550.7 IN-LB، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

ACI 550.7-19
Requirements for Design of a Special Unbonded Post-Tensioned Precast Shear Wall Satisfying ACI 550.6 and Commentary
standard by American Concrete Institute, 09/01/2019

درباره استاندارد ACI 550.7 IN-LB

This standard defines procedures that may be used to design special precast concrete shear walls, coupled or uncoupled, composed of discretely jointed precast panels that are vertically post-tensioned to the foundation with unbonded tendons. Such walls are suitable for use in regions of high seismicity and for structures assigned to high seismic design categories. After a major seismic event, these walls can be expected to exhibit minimal damage in the flexural hinging region at the base of the wall as well as negligible permanent displacements. Such walls do not satisfy the prescriptive requirements of Chapter 18 of ACI 318-14 for shear walls of monolithic construction. According to 18.2.1.7 of ACI 318-14, their acceptance requires demonstration by experimental evidence and analysis that the walls have strength and toughness equal to or exceeding those provided by comparable monolithic reinforced concrete walls that satisfy the prescriptive requirements of Chapter 18. This standard describes the procedures that the designer may use to demonstrate, through analysis, that one type of unbonded post-tensioned precast wall has strength and toughness at least equal to that of comparable special reinforced concrete monolithic walls. The standard consists of Design Requirements and a Commentary.

 

دانلود آیین نامه ACI 550.7 IN-LB دانلود Requirements for Design of a Special Unbonded Post-Tensioned Precast Shear Wall Satisfying ACI 550.6 and Commentary

Published: 09/01/2019
ISBN(s):  9781641950824
Number of Pages: 24
File Size: 1 file , 950 KB

 

دانلود استاندارد ACI 550.7 IN-LB الزامات مربوط به طراحی دیوار بدون برش بدون تنش برش داده شده برش خورده رضایت بخش ACI 550.6 و تفسیر

این استاندارد رویه هایی را تعریف می کند که ممکن است برای طراحی دیواره های برشی بتونی از پیش ساخته ویژه ، همراه یا جدا نشده از مرکب از پانل های پیش ساخته به طرز کاملاً متصل که عمودی پس از کشش به پایه و اساس با تاندون های بدون اتصال وجود دارد ، تعریف می شود. چنین دیوارها برای استفاده در مناطقی از لرزه نگاری بالا و برای سازه های اختصاص یافته به دسته های طراحی لرزه ای بالا مناسب هستند. پس از یک رویداد لرزه ای بزرگ ، انتظار می رود از این دیوارها حداقل خسارت در ناحیه آویزان خمشی در پایه دیوار و همچنین جابجایی های دائمی ناچیز دیده شود. چنین دیوارها الزامات تجویز شده در فصل 18 از ACI 318-14 را برای دیوارهای برشی ساخت و ساز یکپارچه را برآورده نمی کند. مطابق با 18.2.1.7 از ACI 318-14 ، پذیرش آنها مستلزم اثبات توسط شواهد و آزمایش های تجربی است که دیوارها دارای استحکام و استحکام مساوی یا بیش از آنهایی هستند که توسط دیواره های بتونی یکپارچه قابل مقایسه با مقادیر قابل مقایسه با نسخه 18 تهیه شده است. روشهایی را توصیف می کند که طراح ممکن است از طریق تجزیه و تحلیل نشان دهد که یک نوع از دیوار پیش ساخته بدون تنش دارای مقاومت و چقرمگی حداقل برابر با دیوارهای یکپارچه بتن مسلح ویژه قابل مقایسه است. استاندارد شامل الزامات طراحی و تفسیر است.

دکمه بازگشت به بالا