دانلود استاندارد ACI 563 2018 Specifications for Repair of Concrete in Buildings

خرید استاندارد ACI 563 2018 Specifications for Repair of Concrete in Buildings

برای دانلود استاندارد ACI 563 2018 بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود Specifications for Repair of Concrete in Buildings ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود. توجه کنید که نسخه استاندارد 2018 به زبان انگلیسی می باشد.

کلیه استانداردهای ACI استانداردهاي انجمن بتون آمريکا موجود است. برای دریافت PDF استاندارد، شماره استاندارد American concrete institute مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

خرید استاندارد ACI 563 2018 Specifications for Repair of Concrete in Buildings دانلود استاندارد ACI 563 2018 Specifications for Repair of Concrete in Buildings خرید مشخصات ACI 563 2018 برای ترمیم بتن در ساختمان ها
خرید استاندارد ACI 563 2018 Specifications for Repair of Concrete in Buildings دانلود استاندارد ACI 563 2018 Specifications for Repair of Concrete in Buildings خرید مشخصات ACI 563 2018 برای ترمیم بتن در ساختمان ها

لینک استاندارد ACI :

https://www.techstreet.com/standards/aci-563-18?product_id=2027651

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

دانلود رایگان استاندارد ACI 563 2018 Specifications for Repair of Concrete in Buildings

برای اطمینان از کیفیت استاندارد ACI 563 2018، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

ACI 563-18
Specifications for Repair of Structural Concrete in Buildings
standard by American Concrete Institute, 09/01/2018

Edition: 1st
Published: 09/01/2018
ISBN(s): 9781641950336
Number of Pages: 44
File Size: 1 file , 1.3 MB

درباره استاندارد ACI 563 2018 Specifications for Repair of Concrete in Buildings

This is a Reference Specification that the Architect/Engineer can apply to any construction repair and rehabilitation project involving structural concrete by citing it in the Project Specifications. Mandatory requirements and Optional requirements checklists are provided to assist the Architect/Engineer in supplementing the provisions of this Specification, as required or needed, by designating or specifying individual project requirements.

The first section covers general construction requirements for all repair Work. The second section covers shoring and bracing of the structure or member to be repaired, and addresses sequencing of repair Work as the structure is unloaded and reloaded. The third section covers concrete removal and preparation of the concrete substrate for repair, and defines common equipment and methods.

The next five sections cover materials and proportioning of concrete; proprietary cementitious and polymer repair materials; reinforcement; production, placing, finishing, and curing of repair materials; formwork performance criteria and construction; treatment of joints; embedded items; repair of surface defects; mockups; and finishing of formed and unformed surfaces. Provisions governing testing, evaluation, and acceptance of repair materials as well as acceptance of the repair Work are included. Sections 9 and 10 incorporate by reference two other specifications—ACI 503.7 and ACI 506.2—into this ACI Standard to cover crack repair by epoxy injection and shotcrete, respectively.

دانلود استاندارد ACI 563 2018 برای ترمیم بتن در ساختمان ها

این یک مشخصات مرجع است که معمار / مهندس می تواند با استناد به مشخصات آن در پروژه ، از هر پروژه تعمیر و بازسازی ساخت و ساز شامل بتن سازه استفاده کند. لیست های الزامات اجباری و لیست های الزامات اختیاری برای کمک به معمار / مهندس در تکمیل مفاد این مشخصات ، در صورت لزوم یا مورد نیاز ، با تعیین یا مشخص کردن الزامات فردی پروژه ارائه شده است.

بخش اول شرایط کلی ساخت و ساز را برای کلیه کارهای تعمیر پوشش می دهد. بخش دوم شامل پوشش و مهاربندی سازه یا عضو جهت تعمیر است و توالی ترمیم کار را با توجه به تخلیه و بارگیری مجدد ساختار انجام می دهد. بخش سوم شامل برداشت بتن و تهیه بستر بتونی برای تعمیر است و تجهیزات و روشهای متداول را تعریف می کند.

پنج بخش بعدی مصالح و نسبت بتن را پوشش می دهد. مواد تعمیر سیمانی و پلیمری اختصاصی؛ تقویت؛ تولید ، قرار دادن ، اتمام و پخت مواد تعمیر معیارهای عملکرد قالب و ساخت و ساز؛ درمان مفاصل؛ موارد تعبیه شده؛ ترمیم نقص سطح؛ mockup؛ و اتمام سطوح تشکیل یافته و بدون شکل. مقررات حاکم بر آزمایش ، ارزیابی و پذیرش مواد تعمیر و همچنین پذیرش کار تعمیر شامل می شود. بخش های 9 و 10 با استفاده از مرجع دو مشخصات دیگر – ACI 503.7 و ACI 506.2 — را در این استاندارد ACI قرار داده اند تا ترمیم ترک را به ترتیب با تزریق اپوکسی و شلیک گلوله پوشش دهند.

دکمه بازگشت به بالا