دانلود استاندارد ANSI/ASABE S633 خرید Testing Protocol for Landscape Irrigation Soil Moisture-Based Control Technologies

خرید استاندارد ANSI/ASABE S633

برای دانلود استاندارد ANSI/ASABE S633 و خرید آیین نامه Testing Protocol for Landscape Irrigation Soil Moisture-Based Control Technologies بر روی کلید خرید در انتهای صفحه کلیک کنید. پس از اتصال به درگاه پرداخت و تکمیل مراحل خرید، لینک دانلود ایمیل می شود. این استاندارد در فرمت PDF ارسال می شود.

کلیه استانداردهای ASABE از استاندارد های انجمن مهندسین کشاورزی و بیولوژیکی آمریکا موجود است. برای دریافت PDF استاندارد American Society of Agricultural and Biological Engineers، شماره استاندارد IESNA مورد نظر را برای ما ارسال کنید.

در صورتی که نیاز به دانلود هر استانداردی از IHS و یا techstreet دارید، فقط کافیست ادرس اینترنتی استاندارد را از سایت http://techstreet.com  و یا https://global.ihs.com برای ما ارسال کنید (راههای ارتباطی در صفحه تماس با گیگاپیپر ). پس از بررسی، هزینه ان اعلام می شود. پس از واریز نسخه الکترونیکی ارسال می شود.

استاندارد American Society of Agricultural and Biological Engineers استاندارد انجمن مهندسین کشاورزی و بیولوژیکی آمریکا دانلود استاندارد ASABE خرید استاندارد ASABE
استاندارد American Society of Agricultural and Biological Engineers استاندارد انجمن مهندسین کشاورزی و بیولوژیکی آمریکا دانلود استاندارد ASABE خرید استاندارد ASABE

ASAE/ASABE S633
Testing Protocol for Landscape Irrigation Soil Moisture-Based Control Technologies
STANDARD by The American Society of Agricultural and Biological Engineers, 05/01/2020

لینک استاندارد ANSI/ASABE S633 :

 

For Download Please Contact Us :ایمیل گیگاپیپر دانلود کتاب مقاله پایان نامه
Price : 15$

https://www.techstreet.com/hei/standards/asae-asabe-s633?product_id=2113972

دانلود رایگان استاندارد ANSI/ASABE S633

برای اطمینان از کیفیت فایل استاندارد ANSI/ASABE S633، چند صفحه ابتدایی ان بصورت رایگان قرار داده شده است.

درباره استاندارد ANSI/ASABE S633

This standard defines a procedure to test a soil moisture sensor and interface device’s response to changes in soil moisture conditions in a media that simulates soil. The test procedure covers soil water content (volumetric) and soil water tension (matric potential) sensors. The standard provides a method, using two different media, two water salinities, and three different water depletion levels, to determine if the sensor and associated interface device will enable/disable an irrigation event at preset or selected soil water values.

دانلود آیین نامه ANSI/ASABE S633 دانلود Testing Protocol for Landscape Irrigation Soil Moisture-Based Control Technologies

Published:05/01/2020
ANSI Approved
Number of Pages:8
File Size:1 file , 330 KB

 

دانلود استاندارد پروتکل تست فن آوری های کنترل رطوبت مبتنی بر رطوبت چشم انداز آبیاری

این استاندارد روشی را برای آزمایش یک سنسور رطوبت خاک و واکنش دستگاه رابط به تغییرات در شرایط رطوبت خاک در رسانه ای که شبیه سازی خاک را تعریف می کند ، تعریف می کند. روش آزمایش سنسورهای محتوای آب خاک (حجمی) و تنش آب خاک (پتانسیل ماتریس) را در بر می گیرد. استاندارد روشی را با استفاده از دو رسانه مختلف ، دو شوری آب و سه سطح مختلف افت آب ، برای تعیین اینکه آیا سنسور و دستگاه رابط مرتبط با آن یک واقعه آبیاری را در مقادیر از پیش تعیین شده یا انتخاب شده از آب خاک فعال یا غیرفعال می کنند ، فراهم می کند.

دکمه بازگشت به بالا